ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kullings-Skövde socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 77 Naturnamn: 28 Bebyggelsenamn: 14 Naturnamn: 11
Skövde sn Bottnadiket bäck Almalundsmossen bebyggelse Almingen ägomark
Skövde sn Flaskberget berg Fogdegården gd Flaskeberget berg(?)
Kullings-Skövde sn /Se Galgbacken terräng Fridhem, se Missionhuset hus Gunleberget berg(?)
Kullings-Skövde socken Gruvegärdsmossen mosse Hjultorp bebyggelse Gunlebergs mosse mosse
Sköfde sn Grönekulle ägomark Hoberg by Hallakullen kulle(?)
Kullings-Skövde sn Gullhögen hög /Se Holamossen bebyggelse Holamossen mosse
Sköfde st Gullhögen kulle /Se Klockarebolet tp Korsbäcken bäck
Kullings-Skövde sn Hagöbäcken bäck Missionhuset bebyggelse Kåkakullen kulle(?)
Kullings-Skövde sn Hallaberget berg? Rensvist by /Se Ornakullarna kullar(?)
Kullings-Skövde sn *Hjultorpa bro bro Ryderna bebyggelse Solåsarna åsar?
Skiödve sn Holamossen mosse Skogslund lht Sölvatorpa mosse mosse
Kullings-Skövde sn Holamossen ägomark Skogslund, se 13 Hjultorp lht  
Kullings-Skövde sn Kessberget berg Sölvatorpsmossen bebyggelse  
Kullings-Skövde sn Kyllingsån å Vårgårda järnvägsstation  
Kullings-Skövde sn /Se Ljunghög terräng    
Sköfde sn? *Lundagärdet äng    
Skövde kyrka kyrka /Se *Lundagerdit Saknas /Se    
Skövde, Kullings- sn /Se Långemosse mosse    
Skövde sn /Se Lärkemossen mosse    
Kullings-Skövde sn /Se Skövde hed slättområde /Se    
Kullings-Skövde sn /Se Skövde hed Saknas /Se    
Kullings-Skövde sn /Se Stockamaden ägomark    
Kullings-Skövde sn /Se Svarthaga ägomark    
Kullings-Skövde sn /Se Svartån Saknas    
Kullings-Skövde sn /Se Sörmossen mosse    
Skövde, se Kullings-Skövde sn Vårgårda triangelpunkt    
Degrabo gd Vässingemosse mosse    
Degrabo gd Öxnasten ägomark    
Degrabo Saknas /Se      
Frötorp by /Se      
Hjultorp by      
Hjultorp by      
Hjultorp by      
Hjultorp Saknas /Se      
Hjultorp by /Se      
Hjultorps kvarn Saknas      
Hoberg by      
Hoberg gd      
Hoberg Saknas      
Hoberg by      
Hoberg by /Se      
?Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg gd      
Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg by?      
Hoberg by      
Hoberg by      
Hoberg by?      
Hoberg Saknas      
Klåvnasten by      
Klåvnasten by /Se      
Klåvnasten by /Se      
Klovnasten by /Se      
Klåvnasten by /Se      
Rensvist by      
Rensvist by      
Rensvist Saknas /Se      
Skövde by      
Skövde gd      
Skövde gd      
Skövde by      
Skövde gd /Se      
Skövde by /Se      
Skövde by /Se      
Skövde by /Se      
Skövde by /Se      
Stommen gd      
?Sölvatörp gd      
?Sölvatorp gd      
Vårgårda by      
Vårgårda samh. /Se      
Vårgårda m:e /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.