ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tumbergs socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 33 Naturnamn: 21 Bebyggelsenamn: 10 Naturnamn: 20
Tumberg sn /Se Alemaden sankmark Brunnsbovad, jfr Skitan beb? Agnaberget berg?
Tumberg sn Applakullarna terräng Frisegården gd Dönemadbäcken bäck
Tumberg sn Botten ägomark Furet, se Furulyckan lht Dönemaden mad(?)
Twmberga Saknas Horla mosse mosse Furulyckan lht Getabergen berg(?)
Tumberg sn Horsberget berg Karsgården gd Hedarna nat.-n (hedar?)
Tumberg sn Horsbergsmossen mosse Skitan beb? (?)Horla mosse mosse
Tumberg sn Härsleberget berg Slätten, se Vareslätt lht Härsleberget berg(?)
Twmbergh socken Jättestugan terräng Svartegården gd Höge kulle kulle (?)
Tumberg sn Jättestugumossen mosse Vareslätt lht Jättestugumossen mosse
Tumberg sn /Se Kyllingsån å Östergalstad gd Kessberget berg(?)
Tumberg sn /Se Lundskakullen höjd /Se   Köllamossen mosse
Tumberg sn /Se Rävberget berg   Ljunghög kulle?, höjd?
Tumbergs socken sn /Se Skövde hed slättområde /Se   Lotten ägomark(?)
Tumbergs socken sn /Se Skövde hed hed /Se   Lundskakullen kulle(?)
Fagrabo by Store kulle höjd   Timmerbacken backe(?)
Fagrabo by? Timmerbacken terräng   Toppebäcken bäck
Frisegården hemman /Se Tjuvåsaberget berg   Torsmaden mad(?)
Galstad by Toppebäcken bäck   Törekullen kulle(?)
Galstad by Traneberget berg   Varemossen mosse
?Galstad by Trappberget berg   Vånlemossen mosse
Galstad gd:ar /Se Vånlemossen mosse    
Galstad by /Se      
Lund by /Se      
Lund Saknas /Se      
Saxatorp Saknas      
Saxtorp by      
Saxtorp by      
Stommen gd      
Svartegården Saknas /Se      
Tumberg by /Se      
Tumberg by      
Tumberg by      
Tumberg by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.