ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Algutstorps socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 89 Naturnamn: 28 Bebyggelsenamn: 18 Naturnamn: 21
*Algutstorp sn Bösstorpamosse mosse Algutstorp sn Bobergskullen kulle(?)
*Algutstorp sn Fjädermossen, Stora mosse Bengtsgården gd Bösstorpa mosse mosse
Algutstorp sn /Se Gråkulle terräng Dånebacken soldattp Fjädermossen mosse
Algutstorp sn Häggesudde udde Grönelid lht Grutlands mosse mosse
Algutstorp sn Häggviken vik Gröneslätt lht Gästabudsberget berg(?)
Algutstorp sn Häremossen mosse Hagatorpet, se Liden tp Hereberget berg(?)
Algutstorp sn Korpamossen mosse Hålegården gd Hägnakullen, Lilla kulle(?)
Algutstorp socken Kullingsån Saknas Kanahall tp Hägnakullen, Stora kulle(?)
Algutstorp sn Kullingsån å /Se Ledsgården, se Bengtsgården gd Kohagebäcken bäck
Algutstorp socken Kvinnestadzsjön Saknas Liden tp Korte berg berg(?)
Algutstorp socken Kvinnestadsjön sjö Olstorp gd Lassakrok mad
Algutstorp sn Kyllingsån å Pissebo , se Grönelid lht Skantekullen kulle
Algutstorp sn Långemad ägomark Sjöhagen lht Stabbro mosse, jfr Stenbroås mosse
Algutstorp sn Nären, St:a o. L:a sjöar /Se Släggarsgap, se Smilebo tp Stenbro mosse, se Stabbro mosse mosse
Algutstorp sn Pershage ägomark Smilebo tp Store mosse mosse
Algutstorp sn Rotes terräng Stabbroås, se Stenbroås tp Tånga hed skjutfält
Algutstorp sn Råsberga terräng Stenbroås, jfr Stabbro mosse tp Tånga hed exercisplats
Algutstorp sn Storebacke ägomark Storebacke lht Vällebäcken, Lilla bäck
Algutstorp sn Storesjön utvidgning av Säveån   Vällebäcken, Stora bäck
Algutstorp sn Stora Svältan Saknas   Vällemaden mad(?)
Algutstorp sn Svältorna, Stora terräng   Östergårds krok mad
+Algutstorp sn Säfveån Saknas    
Algutstorp sn Torsjöbäcken bäck    
Algutstorp sn Tånga hed terräng    
Algutstorp sn Vallmarken skogsområde    
Algutstorp gd, sn Varasjön, L:a o. St:a sjöar /Se    
?Algutstorp sn Vassmaden ägomark    
?Algutstorp sn Västermad mosse    
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp by      
Algutstorp sn      
Algotztorp Saknas      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Asgwtstorpa? Saknas      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp sn /Se      
Algutstorp Prästgården gd      
Ambjörntorp by      
Ambjörntorp by      
Ambjörntorp by      
Ambjörntorp by      
Ambjörntorp Saknas /Se      
Ambjörntorp by /Se      
Asgøstorp, se Algutstorp sn      
Benatorp Saknas      
Bänatorp by      
Bänatorp by      
Bänatorp by /Se      
Bänatorp Saknas /Se      
Enet Saknas /Se      
Hulegården, se 6 Hålegården gd      
Hålegården gd      
Hägrunga by      
Hägrunga by      
Hägrunga by      
Härgrunga Saknas      
Häggrunga by?      
Hägrunga by      
Härgrunge Saknas      
Hägrunga by      
Hägrunga by      
Häggrunga by      
Hägrunga by      
Hägrunga by /Se      
Hägrunga by /Se      
Hägrunga Saknas /Se      
Kilatorp gd      
Klingemad lg /Se      
Kungegården hemman /Se      
Kvide gd      
Kvide gd /Se      
?Mälltorp gd      
Stenatorp Saknas /Se      
Vårgårda m:e /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by?      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.