ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bråttensby socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 37 Naturnamn: 22 Bebyggelsenamn: 7 Naturnamn: 26
Bråtensby sn *Brokastenen gränsmärke Bråttensby socken sn Aspekullen kulle(?)
Bråttensby sn /Se Bäckasjö sjö Backgården gd Bratthallsberget berg(?)
Bråttensby sn Bäckasjömossen mosse Bråttensby bebyggelse Ekeberget berg(?)
Bråttensby sn Ekeberget berg Gäddegården gd Enehagen hage(?)
Bråttensby sn Elg Måssen, se Älgaremossen mosse Liskaheden lht Ganarsliden lid(?)
Bråttensby sn Gullringen vattensamling /Se Nordgården gd Getebergsmossen mosse
Bråttensby sn Gullringen, se Gullsjön sjö Skåphult tp Gröneberget berg(?)
Bråttensby sn Gullsjö sjö   Havraliden lid(?)
Bråttensby sn Gullsjö sjö /Se   Horsberget berg
Bråttensby sn /Se Gullsjömossen mosse   Horsbergsmossen mosse
Bråttensby sn /Se Gullsjön sjö /Se   Hytte mosse mosse
Bråttensby sn /Se Hastatorpet ägomark   Hästängen äng
Bråttensby sn /Se Horsbergsmossen mosse   Högelid lid(?)
Bråska = Bråttensby sn /Se Jordbron ägomark   Jordbros bäck bäck
Bråttensby kyrkby o. sn Långemossen mosse   Klövarliden lid(?)
Bråttensby by Långåsen höjd   Kyrkehagen hage
Bråttensby by Rörbotten terräng   Lambokullen kulle(?)
Bråttensby by Vitamossen ägomark   Långåsen ås
Bråttensby by Älgadammen tjärn   Myrebäcken bäck
Bråttensby by Älgaremossen mosse   Myrängen äng
Bråtensby by Älgaremossen mosse   Nolängen äng
Bråttensby gdr Örsholmen terräng   Rändeberget berg(?)
Bråttensby by     Rändekullen kulle(?)
Bråttensby by     Salaberget berg(?)
Brottensby by     Strängsbäcken bäck
Bråttensby by     Vitemossen mosse
Brottensby by      
Bråttensby by      
Bråtensby Saknas      
Bråttensby by      
Bråttensby by /Se      
Bråttensby gd /Se      
Frisegården hemman /Se      
Gullsjö by /Se      
Lunda by      
Lunda by?      
Stommen gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.