ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Remmene socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 35 Naturnamn: 17 Bebyggelsenamn: 14 Naturnamn: 8
Remmene sn Boråsa sta´ ruin /Se Remmene socken sn Dalaflogen vattensamling?
Remmene sn /Se Djurbäcken bäck Remmene sn Klippmossen mosse
Remmene sn Ekåsen terräng Hultsdammen lht Källemossen mosse
Remmene sn Gänglet terräng Klippmossen beb? Myrebäcken bäck
Remmene sn Kartemaderna terräng Källes lht Rörsås ås?
Remmene sn Kattemossen mosse Larsagården, se Östergården gd Tingvallarna slätt
Remene Saknas Källe mosse mosse Månsagården, se Rättaregården gd Åttingsbäcken bäck
Remmene sn Källemossen mosse Nedergården gd Öråsakullarna kullar(?)
Remmene sn Källes terräng Rättaregården gd  
Remmene sn /Se Köllemossen mosse /Se Rödjan beb?  
Remmene sn /Se Lilleborg ägomark Skattegården gd  
Remmene sn /Se Pjukestenen sten Venavallamaden bebyggelse  
Remmene sn /Se Pjuke sten sten /Se Östergården gd  
Remmene sn /Se Remma skjutfält Saknas /Se Övergården gd  
Remmene kyrka kyrka /Se Remmene skjutfält Saknas /Se    
Fegrekolla, se Fårekulla by Skjutfält terräng    
Fårekulla by Skogen terräng    
Larstorp gd:ar      
?Larstorp by /Se      
Larstorp by      
Larstorp by      
Larstorp by      
Remmene by      
Remmene kyrkby /Se      
Remmene Stommen gd      
Slätteryd gd /Se      
Stommen gd /Se      
Svältorna Saknas      
Tokatorp by      
Tokatorp by      
Venavalla by      
Venevalla by /Se      
Venavalla by /Se      
Venavalla by /Se      
Åsen by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.