ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Landa socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 43 Naturnamn: 12 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Landa socken Broddamossen mosse Landa, Lilla, se 6 Åby tullkvarn  
Landa sn Enebärshagen terräng Åby tullkvarn  
Landa sn o. gd Felamossen mosse    
Landa sn Gullringen sjö /Se    
Landa sn Gullringen sjö /Se    
?Landa sn Gullsjö sjö /Se    
Landa sn Häremossen mosse    
Landa sn Landa, Lilla terräng    
Landa sn /Se Landa, Stora terräng    
Landa sn Lillån å    
Landa sn Långekärr mosse    
Landha Saknas Maderna ägomark    
Landa sn      
Landa sn      
Landa sn      
Landa sn /Se      
Landa sn /Se      
Landa sn /Se      
Espegärdhe Saknas      
*Espegärde Saknas /Se      
Holsendal gd /Se      
Landa by      
Landa by      
Landa by?      
Landa by      
Landa by      
Landa by o. sn      
Stommen försv. gd      
Thræ Saknas      
*Trä försv. gård /Se      
Trädhe Saknas      
*Träde förr gd el. by /Se      
*Träde förr gd el. by /Se      
Åby by      
Åby by      
?Åby by /Se      
Åby Saknas      
Åby, Stora o. Lilla byar /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Åby gd      
Åby Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.