ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jällby socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 22 Naturnamn: 22 Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 2
Jällby sn Backen terräng Jällby socken sn Jällby klippor kulle
Gällby sn Brattebergsmossen mosse Risled lht Käringemossen mosse
Jällby sn /Se Dammsmossen mosse Stengårdsslätt gd  
Jällby sn Färmatorpet ägomark?    
Jällby sn Holmen terräng    
Jällby sn Hästhagamossen mosse    
?Gällby sn Högås höjd    
Jällby by och sn /Se Högåsamossen mosse    
Jällby sn /Se Kattemossen mosse    
Jällby sn o. by /Se Kumlet terräng    
Jällby sn /Se Kyrkeberget berg    
Jällby socken /Se Käringemossen mosse    
Jällby Saknas /Se Odens flisor fornlämning /Se    
Gällby sn /Se Orrtorpet terräng    
Jeddher Saknas Råkeberget berg    
Jederby, se Jällby by Råkemossen mosse    
Jädherby, Järby Saknas Stensbrännet terräng    
Jällby by Stomsmossen mosse    
Jällby by /Se Storeflogen mosse    
Kärrtorp Saknas /Se Store mossen mosse    
Stommen gd Tossedammen mosse    
Törestorp gd Trollsjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.