ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tarsleds socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 14 Bebyggelsenamn: 7 Naturnamn: 28
Tarsled sn Blackemad mosse Tarsled sn Askeryd nat.-n
Tarsled sn Brännemossen mosse Abramsgården gd Blackemaden mad(?)
Tarsled sn /Se Die rör fornlämning /Se Grönelund lht Bålarna åkrar
Tarsled socken Eket ägomark Kronogården gd Ekekullen kulle (?)
Tarsled sn Köllemossen mosse Tarsled Stommen bebyggelse Fåglakullen kulle(?)
Tarsled sn Köllemossen mosse /Se Tåbol gd Horsåsa backe backe(?)
Tarsled sn Liden ägomark Västergården gd Hultsdammen vattensaml.?
Tarsled socken Solhallsberget berg   Jakobs kulle kulle(?)
Tarsled sn Spångabäcken bäck   Järskalyckorna åkrar
Tarsled sn Svinatån ägomark   Klinten höjd(?)
Tarsled sn Torsmossen mosse   Köllemossen mosse
Tarsled sn Ulaberget berg   Lermaden mad(?)
Tarsled by o. sn Ulabergsmossen mosse?   Myramaden mad(?)
Tarsled sn Österberget berg?   Nycklabackarna backar(?)
Tarsled sn     Nycklaholmen nat.-n
Tarsled sn     Nycklaängen äng?
Tharsleth Saknas     Skälbromaden mad(?)
Tarsled sn     Solbacken backe(?)
Tarsled sn     Solhall bergskulle
Tarsled sn /Se     Spångabäcken bäck
Tarsled sn /Se     Stubbemaderna mader(?)
Tarsled sn /Se     Stöllebärsmaden mad(?)
Tarsled sn /Se     Tjurhålet källa
Tarsled sn /Se     Tranemads öar kulle
Tarsled sn /Se     Ulaberget berg(?)
Tarsled sn /Se     Vadet dal
Tarsled sn /Se     Åsabackarna backar(?)
Tarsled sn /Se     Ängalångerna nat.-n
Tarsled sn /Se      
Årtorp, se Åltorp gd      
Bergagärde by      
?Bossgården by      
Horsby by      
Horsby by /Se      
Hösby, se Horsby by      
Korsbol gd      
Lafrinsthorp, se Larstorp by      
?Larstorp by      
Larstorp gd:ar      
?Larstorp by      
Larstorp by      
Larstorp Saknas      
Larstorp by      
Spårabol by      
Spårabol by      
Tarsled by /Se      
Tarsled Stommen gd      
Tomten by /Se      
Åltorp gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.