ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hudene socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 119 Naturnamn: 60 Bebyggelsenamn: 45 Naturnamn: 16
Hudene sn Aspkullen fornlämning /Se Hudene sn sn Grevbobacke(n) grustäkt(?)
Hudene sn /Se Bergilaslåtter terräng Hudene sn Huberget berg
Hudene sn Björkedal ägomark Ambjörnsgården gd(?) Huberget berg
Hudene sn *Björnö ö i mosse Backen Västergården, se Backgården gd(?) Huberget berg
Hudene sn Bohult, Lilla terräng Backgården gd(?) Huberget berg
Hudene sn Brattaråsen terräng Bergsgården gd(?) Huberget berg
Hudene sn Bäcklingsbackarna terräng Bosgården gd(?) Huberget berg
Hudene sn Dammkärr ägomark Bruksbacken beb? Huberget, Lilla berg
Hudene sn Fjäremossen mosse Ekeryd beb:r? Huberget, Stora berg
Hudene sn Gillermossen mosse Etterbacken, se Ranhultsgrind hus Huda berg berg
Hudene sn Grismaden mosse Fågelsberg, se Missunnan lht Huda ström rad forsar o. fall
Hudene socken sn Gungesmaderna ägomark Grevbobacke(n) beb? Hövägen väg
Hudene sn Helvetesberget, Lilla berg Gunnesgården gd(?) Hövägen väg
Hudene sn Helvetesberget, Stora berg Gurmeskvarnen kvarn Källungaån å
Hudene sn Honabäcken bäck Hagen beb? Nossan å
Hudene sn Hudene mader våtmark /Se Hudene bebyggelse Äpplakullen kulle
Hudene sn Hyberget berg Hudenes kyrkogård, se 2 Kyrkogården Saknas  
Hudene sn Härsberget berg Hudene Skyttegårdens soldattorp, se 31 Hudene Saknas  
Hudene socken Hässlemarken skogsmark Jonsakvarnen kvarn  
Hudene sn Högastensmossen mosse Knutse bebyggelse  
Hudene sn Hökkullen terräng Kvarn, se 1 Knutse Saknas  
Hudene sn Hökåsen terräng Kyrkogården bebyggelse  
Hudene sn Jollestorp terräng Kyrkogårdsutvidgningen, se 3 Kyrkogården Saknas  
Hwdenne sn »kaffle tompt» förr tomt Lindspång förr gd, nu lhtr  
Hudene by o. sn Kerstinmossen mosse Loftsgården gd(?)  
Hudene sn *Kistesten gränsmärke Långebro beb.  
Hudene sn Konungsbäcken bäck Mellomgården, se även Gunnesgården gd(?)  
Hudene sn Kvillingsmad mosse Missunnan lht  
Hwdene sn *Kystesten gränsmärke Nordåsen lht  
Hudene sn Käringemossen mosse Nygården gd(?)  
Hudene sn /Se ?Lerbergssten gränsmärke Olasgården gd(?)  
Hudene sn /Se Lermaden mosse Pinkarus, se Lindspång f. gd  
Hudene sn /Se Lindemossamad äng /Se Ranhultsgrind hus  
Hudene sn /Se Ljungamossen mosse Smälingsgården gd(?)  
Hudene sn /Se Ljungelaryd terräng Stommen gd  
Hudene sn /Se Ljuskullebacken terräng Storön, se Svinöjorna beb?  
Hudene sn /Se Lommamossen mosse Svinöjorna beb?  
Hudene sn /Se Lönnebro del av väg /Se Tolsgården, jfr Olasgården gd(?)  
Hudene by o. sn /Se Majerören fornlämningar /Se Tostared bebyggelse  
Hudene sn /Se Metabäcken bäck Trollabo Hudenes kyrkogård, se 2 Kyrkogården Saknas  
Hudene sn /Se Modesberg berg Tåstared, se 1 Tostared Saknas  
Hudene sn /Se Mördareberget berg Våknebacken grindvaktarboställe  
Hudene kyrka kyrka /Se Nasseboll ägomark Vägen beb?  
?Huskæ sokn sn /Se Ondemad mosse Äpplakullen lht  
?Backen gdar Rovhagen skogsområde Östergården gd(?)  
Björkedal Saknas /Se Rönnåsabäcken bäck    
Björkelund = Björkedal Saknas /Se Rönnåsafloge mosse    
Boatorp by Rönnåsen terräng    
Ebbared by Skaraborg fornlämning /Se    
Frisagården hemman /Se Skinntröjemossen mosse    
Frisagården gd /Se Skurstenarna stenar    
?Fåglavik järnvägs-, post- och telegrafstation Solaberget berg    
Fåglavik gd Stallbäck bäck    
Gatw Saknas Stegabergen berg    
Gimmernäs by Stegabergsmossen mosse    
Gimmernäs by Tranhalsmossen mosse    
Gimranäs by /Se Vimleån å    
Grimstorp by Åsen ägomark    
?Grimstorp gdar /Se Åsnaremossen mosse    
Grimstorp by *Älghall höjd    
Grimstorp gd      
Grimstorp by      
Grimstorp gdr      
»gropstorp» beb.      
»grøpstorp» beb.      
Hudene by      
Hudene by by      
Hudene by      
Hudene by      
Hudene by, sn /Se      
Hudene gd o. sn /Se      
Hulan gd /Se      
Jonstorp by      
Jonstorp by      
Knutse by /Se      
Kulelida by /Se      
Kärregården Saknas /Se      
[Kællertompt] Saknas      
Kärtared by      
Kärtared by /Se      
Kärtared by /Se      
Lindåsen by      
Lindåsen by      
Lundagården gd      
[Oosbo gærdhe] Saknas      
*Ostetorp förr gd      
Skarnbad äldre namn på Ölanda Brogården /Se      
Skarnbad gd /Se      
*Skarnbad ä. namn på Ölanda Brogården /Se      
Stenunga by      
Stenonge Saknas      
Stenunga by      
Stenunga by      
Stenunga by      
Stenunga by      
Stenunga by /Se      
Stenunga by /Se      
Stenunga by /Se      
Stommen gd      
Svinkåsakärr = Björkedal Saknas /Se      
Svinkåsekärr = Björkedal Saknas /Se      
Svinåsakjerr = Björkedal Saknas /Se      
Svinkåsekärr gd /Se      
Tåstared by      
Åsbogärde by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda by      
Ölanda Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.