ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källunga socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 38 Naturnamn: 42 Bebyggelsenamn: 26 Naturnamn: 6
Källunga socken sn Dikesstocken terräng Källunga socken sn Fettan åker
Källunga sn /Se Eklunden lund Berget, se Eterbacken tp Hulten inägor
Källunga sn Fataburen ägomark Björkelund beb? Hutterna åkermark
Källunga sn Fyrkanten ägomark Björsgården gd(?) Kerstinsmossen mosse?
Tielwngha Saknas *Gudmunsö ö Ekeryd beb:n? Kulla, se Kullakvarnen kvarn och såg
Källunga sn *Gudmunsö sten gränsmärke Eterbacken tp Kullakvarnen kvarn o. såg
Källunga sn Gustavsryd ägomark Etterbacken, se Eterbacken tp  
Kiälungas Saknas Himlaberget berg Hussum, se Skogåsbacken tp  
Källunga sn /Se Husbacka terräng Häljesgården, se även Björsgården gd(?)  
Källunga sn /Se Hyltemossen mosse Kyrkhult gdr  
Källunga sn /Se Högelid skogsmark Källeberg öde lht  
Källunga sn /Se Jannegran terräng Ljungelaryden tp  
Källunga sn /Se Jannegran terräng Nedregården se 2 Tostared Nedregården Saknas  
Källunga sn /Se Kakelösa backe terräng Olofsgården gd  
Källunga Saknas /Se Katten ägomark Per-Olofsgården, se Olofsgården gd  
Ballaberget gd /Se Katten ägomark Ryden tp  
Boastaden gd /Se Kettilsön Saknas Ryden, se Ljungelaryden tp  
Bråtebäcken gd Kransamossen mosse Skogåsbacken tp  
Bråtebäcken gd Kransamossen mosse Tostared bebyggelse  
?Bråtabäcken gd Källerydsbäcken bäck Tostared Nedregården bebyggelse  
Fataburen bost. Kättilstenen sten Tostared Uppergården bebyggelse  
Fataburen indr. militieboställe Liden ägomark Tåstared, se 3 Tostared Saknas  
Hagen ödegård? Ljungmossen mosse Tåstared Nedregården, se 2 Tostared Nedregården Saknas  
?Hårda kvarn Ljungtegen ägomark Tåstared Uppergården, se 1 Tostared Uppergården Saknas  
Källeryd by Lockepotta ägomark Uppergården, se 1 Tostared Uppergården Saknas  
Källeryd by Nöden ägomark Åbrobacken beb?  
Källeryd by Ormabergen berg    
Källeryd by Plassaberget berg    
Källeryd by Ramlamossen mosse    
Källeryd by Ramlamossen mosse    
Källunga by Rävabacken ägomark    
Källunga by Rävmossen mosse    
Källunga by Rödastensmossen mosse    
Källunga by Sandvadsmossen mosse    
Källunga by Skyttegårdsbäcken bäck    
Källunga by Skyttesmad sank mark    
Stommen gd Svartesjö sjö    
Svinåsa gd:ar /Se Tostaredssjön mosse    
  *Vita hall gränsmärke    
  *Vite hall gränsmärke    
  Vithatt sten, gränsmärke    
  *Älghall höjd    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.