ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skölvene socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 93 Naturnamn: 32 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 1
Skölvene sn /Se Blads ägomark Skölvene socken sn Klastorpasjö sjö
Skölvene sn Brännet ägomark Skölvene församling  
Skölvene sn Dymaden ägomark Häljarp gd  
Skölvene sn Gungsemad terräng Lyckås f. by, nu gd  
Skölvene sn Hyltemossen mosse Lämmingabäcken, se Redsbro lht  
Skölfvene sn Håkentorpssjön Saknas Redsbro lht  
Skölvene socken Hökhultamossen mosse Sjölska = Skölvene sn  
Skölvene sn Klastorpasjö mosse Vimle by /Se  
Skölfvene sn Krans terräng    
Skölvene sn Kroken terräng    
Skölfvene sn Lemmingabäcken bäck    
Skölvene sn Linnasnärjet terräng    
Skölfvene sn Nassekulle ägomark?    
Skölvene sn Nords terräng    
Skölvene sn Nossan Saknas    
Skölvene sn Ormakärret ägomark    
Skölvene sn Platemossen mosse    
Skölfvene sn Pulsarna sank mark    
Skölvene sn Ramlamossen mosse    
Skölvene sn Rundeln terräng    
Skylffwene Saknas Ryden ägomark    
Skölvene sn Rörbotten terräng    
Skölfvene sn? Samueltorpet ägomark    
Skölvene sn Seboråsen sank mark    
Skölvene sn Slätterna delvis odlat område    
Skylffuene Saknas Stegabergsmossen mosse    
Skölvene sn Svinaslätterna triangelpunkt    
Skölvene sn Vadet sank mark    
Skylwene Saknas Vimleån Saknas    
Skölvene sn Vimleån å    
Skölfvene sn Våthultsmaderna ägomark    
Skölvene sn Åsalyckorna ägomark    
Skölfvene sn      
Skölfvene sn?      
Skölvene sn      
Skiölfwenes Prästegård Saknas      
Skiölfwene Saknas      
Skölvene by och sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skölvene sn /Se      
Skellenäss, se Skölvene sn      
Bjälkared gd      
Bjelkared by      
Bjälkared gd      
Bjälkared Saknas /Se      
Fullmarp by      
Fullmarp by      
Gullmarp Saknas /Se      
Fullmarp gd /Se      
Fullmarp gd /Se      
Fullmarp gd /Se      
Helgemo gd      
Häljarp gd      
Häljarp gd      
Häljarp gd /Se      
Källeryd gd      
Källeryd gd      
*Lunden försv. gd      
Lyckås by      
Lyckås by      
Lyckås by      
Lyckås by      
Mosslanda by      
Mosslanda by /Se      
Prästegården Saknas      
?Sibbarp gd      
?Sibbarp gd      
Skölvene by      
?Skölvene by      
Sötestorp by      
Sötestorp Saknas      
?Sötestorp by      
Torkilstorp by      
Torkilstorp Saknas /Se      
Vimle by      
Vimle by      
Vimle by      
Vimle by /Se      
Vimblene Saknas      
Vimblene Saknas      
Vimle by /Se      
Vimle Saknas /Se      
Vimle by /Se      
Vimle by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.