ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eriksbergs socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 81 Naturnamn: 39 Bebyggelsenamn: 13 Naturnamn: 2
Eriksberg sn Aspemad ägomark Eriksbergs socken socken Gröneåsar åsar
Eriksberg sn Barkemad äng /Se Heden, Lilla gd Lidan å
Eriksberg sn Barnökulle höjd Horsholmen gd  
Eriksberg sn Barnökulle kulle med gränsmärke Landbogården gd  
Erexborghi errosberch Saknas Blaskhall höjd Liden, se Horsholmen gd  
Erexbiærghs Saknas Blaskhall ägomark Lottöjan beb?  
Eriksberg sn Brokvarnen terräng Moddarp bebyggelse  
Eriksberg sn Eriksbergsmossen mosse Skattegården gd  
Eriksberg sn Frankatorpet slåtteräng Skattegården gd  
Eriksberg sn Grankärr ägomark Slätterna lht  
Eriksberg sn /Se Gröneåsar terräng Sträte by  
Eriksberg sn Hacket ägomark Västergården gd  
Eriksberg sn Hagaled ägomark Östergården gd  
Eriksberg sn Hagareds hall höjd    
Eriksberg sn? Hulumad, Lilla mosse    
Eriksberg sn Hulumad, Stora mosse    
Eriksbergh Saknas Hästhagen terräng    
Eriksberg sn? Högabacken terräng    
Eriksberg sn Högöna terräng    
Eriksberg Saknas Jeriko skogsmark    
Erichzberghs socken Jordkulan terräng    
Eriksberg sn Järpa terräng    
Ericxberg Saknas Kungsbotten ägomark    
Ericsbergz Saknas Kärret ägomark    
Eriksberg sn Lidan Saknas    
Eriksberg sn Platemossen mosse    
Eriksberg sn Ryamossen mosse    
Erickxberg Saknas Sankta Brittas källa källa    
Eriksberg sn Seboråsen sank mark    
Eriksberg sn Solberga mosse mosse    
Eriksberg sn /Se Stusse ägomark    
Eriksberg by och sn /Se Trollebergsmossen mosse    
Eriksberg sn /Se Trollöringen sten?    
Eriksberg sn /Se *Träteshall gränsmärke    
Eriksberg sn /Se *Träteshall gränsmärke    
Eriksberg sn /Se *Trättes hall höjd    
Eriksbergs rättaredöme rättaredöme Ulverhallsberget berg    
Barkemad Saknas /Se Vaskås ägomark    
Björnarp by Äckrorna ägomark    
Björstorp by      
Dragås Saknas /Se      
Eriksbergs rättaredöme Saknas      
Eriksberg gd      
Eriksberg kyrkby      
Eriksberg by      
Erikszbergs gård      
Eriksberg by      
Eriksberg by      
Eriksberg by      
Eriksberg gd?      
Eriksberg by      
Gate gd      
Gäsene förr gd /Se      
Horsholmen Saknas /Se      
Håkonatorp Saknas      
Håkentorp by      
Håkentorp by /Se      
Kampagården hemman /Se      
Ladås gd      
Laås hg      
Lundagården gd /Se      
*Miltebo-(da) Saknas /Se      
Mylteboda, se Lundagården gd      
Plate gd:ar /Se      
Skede gd /Se      
Solberga Saknas      
Solberga gd      
Storagaårdhen Saknas      
*Storagården Saknas      
Stro... Saknas      
Sträte by      
Sträte by      
Sträte by      
Sträte by      
Sträte by      
Stræte Saknas      
Sträte by      
Stute Saknas /Se      
?Tunarp by /Se      
Ågård Saknas      
Ågården = 4 Björnarp gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.