ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Smula socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 56 Naturnamn: 12 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 2
Smula sn /Se Bredska kvarn kvarn Smula socken sn Spångagärdet Saknas
Smula sn Breskakvarnsvägen väg Smula sn Klockehål mosshåla
Smula sn? Dalbergs terräng Smula sn /Se  
Smula sn Kanehall råmärke Björnsholm bebyggelse  
Smula sn /Se *Kulle höjd Bredene by  
Smula socken Långebacka ägomark Breska = Bredene by /Se  
Smula sn Skrålen å Bredska kvarn kvarn  
Smula sn Torshall, Lilla terräng Fagerås gd  
Smula sn Torshall, Stora terräng    
Smula sn Yttern sjö /Se    
Smula sn Öja bro bro    
Smula sn Öjabron bro    
Smula sn      
Smula sn      
Smula by o. sn      
Smula sn      
Smula sn      
Smula sn      
Smula Saknas      
Smula sn      
Smula sn /Se      
Smula sn      
Smula sn /Se      
Smula sn /Se      
Smula sn /Se      
Smula sn /Se      
Smula sn /Se      
Smula sn /Se      
Bredened by m. kvarn      
Bredened Saknas      
Brodened by      
Bredene by      
Bredened by      
Bredened by      
Bredene Saknas      
Breden by      
Bredened by      
Bredene by /Se      
Bredene by /Se      
Bredskakvarn kvarn      
Bredska kvarn kvarn      
Bredskakvarn kvarn /Se      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Smula by      
Spånggården gård      
?Smårör gd      
Stommen = 5 Smula gd      
Stommen = 5 Smula gd      
Trangården gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.