ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ale-Skövde socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 160 Naturnamn: 123 Bebyggelsenamn: 366 Naturnamn: 1018
Ale-Skövde sn /Se Abborrberget berg Sagesmän förteckning Alehagen hag- o. åkermark
Ale-Skövde socken Aleviken terräng Sagesmän förteckning Alehagen mark
Sköfde sn o. st Attareberget berg Sagesmän förteckning Alehagen hagmark
(Ale-)Skövde sn Balltorps mosse mosse Sagesmän förteckning Alekärret mark
Sköfde sn Bergön, Lilla ö Sagesmän förteckning Alelyckan åkerlycka
Ale-Skövde sn Bergön, Stora ö balltorpsbo inbyggarbeteckning Alelyckan gärdeslycka
Sköfde sn Bidalsmossen Saknas botegårdare inbyggarbeteckning Alemaden skogsmarknad
Ale-Skövde sn Björkaklinten berg bredhultare inbyggarbeteckning Alemaden mad
Ale-Skövde sn Bodasjön sjö båljabo inbyggarbeteckning Aleviken vik
Ale-Skövde sn Bratteberget berg bästorpsbo inbyggarbeteckning Alhagen hagmark
Ale-Skövde sn Brändeås bergås guntorpsbo inbyggarbeteckning Alhagsbacken skogs- o. hagebacke
Sköfde sn Brännefjäll berg hålebackare inbyggarbeteckning Allmänningen mark, berg m.m.
Ale-Skövde sn Brännefjäll triangelpunkt Kalvshultare inbyggabeteckning Apelås Klev berggilja
Sköfde sn Båljabäcken bäck klinten inbyggarbeteckning Arvids Hygge skogsmark
Ale-Skövde sn Dammen terräng Kattungebo inbyggarbeteckning Aspebanken gärde och mark
Ale-Skövde sn Dymossen mosse kvarntorpsbo inbyggarbeteckning Aspekullen bergkulle
Ale-Skövde sn Flunbo mosse mosse Kyrkebackare inbyggarbeteckning Aspevallen gärde
Ale-Skövde sn Furåsen berg lindebackare inbyggarbeteckning Attareberget berg
Ale-Skövdes kyrka kyrka Fäbromaden sank mark lunnevikare inbyggarbeteckning Avtagslyckan lycka
Ale-Skövde sn Getakullen höjd låcktorpsbo inbyggarbeteckning Backars Lycka lycka
Sköfde sn Getaryggen berg mjösundsbo inbyggarbeteckning Backängen gärde o. mark
[Ale-]Skövde sn Getaryggen udde nygårdare inbyggarbeteckning Balltorpsvalla gärden
Sköfde sn? Grankärrsmossen mosse näsebon inbyggarbeteckning Balltorpsån å
Sköfde sn? Gråmansmad terräng prästegårdare inbyggarbeteckning Banken gärde
Sköfde sn Gullön ö ryen inbyggarbeteckning Bankevalla gärden
?Ale-Skövde sn Gårdaån å skavabo inbyggarbeteckning Bankängen gärde
Sköfde sn Gårdsjön sjö skiltorpsbo inbyggarbeteckning Bankärrsdammen f.d. damm, sjö, nu gärde och odlad mark
Ale-Skövde sn Halsadiket dike skövdebo inbyggarbeteckning Banlyckan gärde
Ale-Skövde sn Hedamossen mosse starkebo inbyggarbeteckning Barsjöbäcken bäck
Sköfde sn Holmemaden sank mark storhultare inbyggarbeteckning Basteberget berg
Ale-Skövde sn Hundahålan terräng svengårdare inbyggarbeteckning Bastelyckan gärdeslycka
Ale-Skövde sn Håfjällsmossen mosse vallbybo inbyggarbeteckning Bastelyckan lycka
Ale-Skövde sn Häggsjön sjö viken inbyggarbeteckning Bastelyckorna gärdeslyckor
Ale-Skövde sn Högareberget berg Adolfsberg hmd Basthålan mark
Ale-Skövde sn Hökaberget berg Albäck lht Bengtalyckan lycka
Ale Skövde sn Iglamossen mosse Alehagen lht Berghagen hagmark
Ale-Skövde sn Iglamosse mader sank mark Alelyckan lht Berghagen hagmark m.m
Ale-Skövde sn Iglasjön sjö Alemaden lht Berglyckan gärdeslycka
Skövde, Ale- sn /Se Jättegrytan grop? Alemaden lht Bergsängen åkermark
Skövde eg. /Se Kalven sjö Alemaden torp Bidals Mosse skogs- o. torvmosse
Ale-Skövde sn /Se Kasteberget berg Ale-Skövde socken Bäckhålan skogsdäld
Ale-Skövde sn /Se Kistekullen berg Ale-Skövde socken Björkaklinten berg
Ale-Skövde sn /Se Korpafluget bergbrant Ale-Skövde socken Björkeledsvalla gärden
Ale-Skövde sn /Se Korpafluget bergbrant Ale-Skövde Kyrka kyrka Björkelund björkträdsdunge
Ale-Skövde sn /Se Kringlamossen mosse Ale-Skövde »Rotarne» sockenrotar Björkelund mark
Ale-Skövde sn /Se Kroppasjön sjö Anneberg lht Björkelundsvallen gärde
Ale-Skövde sn /Se Krösemossen mosse Apelås gård Björkelundsvallen gärde
Skyødhæwæ, se Ale-Skövde sn Kvarnbacken terräng Backen lht Björkemossen skogsmosse
Sködbek, se Ale-Skövde sn Kvarnebäcken bäck Balltorp by och gårdar Björkevallen gärde
Skövde, se Ale-Skövde sn /Se Kyrkås bergås Balltorp by och gårdar Björkängen gärde
Skövde, se Ale-Skövde sn Lammön ö Balltorp Andersgården gård Björkängen åkermark
Skövde högar sn /Se Lilla mossen mosse Balltorp Mellangården gård Björsdals Mosse skogstorvmosse
Balltorp by /Se Lillesjön sjö Balltorp Munkängen lht och fr.äng Blekemad skogsmad
Berget förr bebyggelse? Lillesjön sjö Balltorp Skattegården gård Blinde Svens Lycka gärde
Bessatorp, se Bästorp gd:ar Lillevattensmad sank mark Banvaktstugan, Boda lht Blockabacken slättbacke
Boda by Lillevattnet sjö Banvaktstugan, Skaven banvaktställe Blockabacken mark
Boda, Nedre o. Övre gd:ar Lundslyckan äga? /Se Barsjökull hmd Blockebacken backe
Boda by Lunnekullen kulle? /Se Benstampen, Skilltorp benkross eller -stamp Blåbärsbacken skogsmark
Boda gd /Se Lunnevallen äga? /Se Bergen lht Blåbärskulla berg
Boda by /Se Låcktorps mader ägomark Berget lht el. torp Blåbärskullen berg
Botegården gd Långebergen berg Berget lht Bockebacka mark
Båtegården Saknas Långemad terräng Berget hemmansdel Boda Bäck bäck
*Bækken Saknas Långemaden sank mark Berghagen f.d. hus Bodasjön sjö
Bästorp by Långemossen mosse Berghem hus Boda Skogar skogsmarker
Bästorp gd:ar Långemossen mosse Berghem lht Boltabacken backslätt o. hagmark
Saknas Saknas Långe udde udde Bidalen gård Bolyckan gärde
?Guntorp gård Lödöseån Saknas Björkebacken lht, hemmansdel Bomaderna skogsmarksmader
Hagen gd /Se Marstrandsbergen berg Björkebacken lht Bomadåsen skogsbergås
Huken ödegård? Mjösundets mosse mosse Björsmaden lht Botegårdsvalla gärden
*Hullen jord Mordgäldsskogen skogsmark Björsmaden lht Bottalyckan lycka
Hålan, förr Kvarndalen Saknas /Se Mörkömossen mosse Björsmossen hmd eller lht Botten mark o. åkerjord
Högsjöhult gd /Se Ormekullen berg Blockabacken hus m.m. Botten mark, åkerj. m.m
Högsjöhult gd /Se Perremossen mosse Boda gårdar Botten mark
Kattunga by Persberg berg Boda gårdar Bottenlyckan gärde
Kattunga by Runnekullen berg Boda Kvarn kvarn f.d. Bottenlyckorna lyckor
Kattunga by Rådalen dal Boda Nedre gård Bottnamaden gärde
Kattunga by Rävakullen berg Boda Såg sågverk för vattenkraft Branta åkermark och sluttningar
Kattunga by Rävegropen vattensamling? Boda Övre gård Branten mark
Kattunga by Römaden ägomark Botegården gård Bratteberget berg
Kattunga by Rövareberget berg Brantestorpet f.d torp Brattebergsjorden åkerjord
Kattunga by Saxebergen berg Bredhult gd Bredåkra åkerjord
Kattunga by? Sisslakullen berg Bredhult gård Broledet hag-led
Kattunga by /Se Skiltorpsvåle fornlämning /Se Bredäng lht Broledskullen berg
Kattunga gd:ar /Se Skärsmaden sank mark Brännefjäll f.d. torp Brolyckan lycka
Kattunga by /Se *Skødis bro Saknas Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Brolyckan lycka
Kvarntorp by *Skövde högar Saknas Burås lht Broåkra åkerjord
Kvarntorp by? *Skövde högar Saknas Båljan gårdar Broängen äng, åkerjord och mark
Kvarntorp Saknas /Se Smygen ägomark Båljan gårdar Broängen gärde
»kalijdh» Saknas Småsjöarna sjöar Båljan, Västra bebyggelse Bruareledet stängselled
[Kålid] Saknas Snippås berg Båljan, Västra gård Bruksdammen damm el. mark
Låcktorp by Stockaberget berg Båljan, Östra bebyggelse Brunnsängen mark
Locktorp by Stora mossen mosse Båljan, Östra gård Bråtemaden madmark
Lyckthorp, se Låcktorp by Storemossen mosse Båtsmansstommen lht Bräckeliden landsvägslid
Låcktorp by Storemossen mosse Bästorp gd Brände Ås bergås
Låcktorp by Storemossen mosse Bästorp gård el. by Brännefjäll berg, skog o. fjällmark
Lyckkothorp Saknas Storemossen, Lille mosse Bästorp Kvarn f.d. kvarn Brännerilyckan gärde
Låcketorp (Locketorp) by Stubbeviken vik Dammen hemmansdel, m.m. Brännåsemad skogsmad
Locktorp by Stuvåsberget berg Dammen torp el. lht Brännhuslyckan lycka
Locktorp by Svarteberget berg Dammen lht Buskåkervallen gärde
Låcktorp by Svartebäcken bäck Ekeberg lht Buskängen äng o. mark
Låcktorp gd:ar /Se Svartevattnet, Stora sjö Ekelund lht Byksorna (Byxorna) åkermark
Låcktorp gd:ar /Se Svartvattnet, Stora tjärn Fjällbergshage lht el. torp Byxekroka gärden
*Myklandh Saknas Svinakullen berg Fjärbohult torp el. lht Båljamossen skogsmosse
Nilsas förr torp? Sörskogen skogsmark Fjärbohult lht el. torp Bäckebron byvägsbro
*Røðbergh Saknas Tittås bergås? Flundrebotorpet f.d. torp Bäckedalen dal
Prässebo gd Tjockemad sank mark Fridhem lht Bäckedalsliden lid
Prästgården Saknas Trälleborg fornborg /Se Fridhem lht Bästorpsbäcken bäck
Rensvist Saknas Vadbacken skogsbacke Furulyckan lht Bönelyckan gärde
Rocketorpet förr torp Vallbyån å Furumossen lht Börtelyckan gärdeslycka
Simontorp by Vanderydvattnet Saknas Furuås lht Dalbomaden skogsmaden
Simontorp Saknas Vandryvatten Saknas Fäberget hemmansdel Dalslyckan gärdeslycka
Sjöbo förr bebyggelse? Vandryvatten sjö Granhagen lht el. torp Dalslyckan gärde
*Skaghen jord? Vanderydvattnet sjö Granmaden torp el. lht Dalsängen ängsmark
Skaven by /Se Vanderydvattnet sjö Gravlångshålan gård Dalsåkra åkerjord
Skafven Saknas Vanderydvattnet sjö Grustäkten avs. el. lht Dammaliden lid
Skaven gdar Wannervatn, se Vanderydvattnet sjö Gubbes f.d. torp eller hus Dammelyckan gärde
Skaven gdar Varpemossen mosse Gunnarsgården gd Dammelyckan gärdeslycka
Skafvan by Vinterkärret terräng Gunnerslid torp el. lht Dammelyckan lycka
Skaven gd:ar *Åkerbolet åker? Gunntorp gd Dammbergen berg
Skafvan by *Åkerbolet gd? Gunntorp gård Dammhagen hagmark
Skaven gdr Åsabergen berg Gunntorps Såg vattensågverk Dammhagen hagamark
Skaven by Äspingskullen berg Gustafsberg lht Dammkullen berg
Skafvan by Örneberget berg Gustavshage bebyggelse Det Långa Landet åkerjord
Skafvan by   Gustafshage torp el. jord Dunnevalls Bro landsvägsbro
Skaven gd   Gyllagården f.d. hemmansdel el. gård Dunnevallsbäcken gränsbäck
?Skafvan by   Gård gård Dymossen skogsmosse
Skaven gdr   Gårdsjöhed trop el. lht Dymossen mosse
Skaven gd:ar /Se   Gärdhem lht Dyngebacken mark
Skiltorp gd   Hagen gård Dyrevallen åkermark
Skog by   Halmhylsefabriken, Nygård fabrik Dövaåkern åker
Skövde by   Hedestommen lht Ekekullen berg
Skövde by   Hemmet lht Ekemaden skogsmad o. gärde
Skövde gd /Se   Huken gård Ekersmaden skogsmad
Skövde gd /Se   Hultbergs Hytta bostad Ekhagen mark
Skövde gd /Se   Hultet gård Enerlyckan lycka, gärde
Skövde gd /Se   Hultet gård Faberget berg
Skövde gd /Se   Huset f.d. hus Falkabankarne mark
Skövde, se Ale-Skövde sn   Hålan gård Falkelyckan gärdeslycka
Skövde högar försv. beb. /Se   Hålbacka gårdar Farbrors Åker åkerjord
Sterrkärr by   Hålbacka gårdar Fattighuskullarne bergkullar
Sterrkärr by   Hålbacka, Nedre gård Fattighuslyckan gärdeslycka
Starrkärr by   Hålbacka, Övre gård Finnjorden åkerjord
Starrkärr Saknas /Se   Högsjöhult gård Flabba gärdesmark
Starrkärr, Norra o. Södra gdr /Se   Hökaberget hemmansdel Flinkavallen gärde
?Sveabäck lht   Idevalla lht Flogåkra åkermark
*Swenichæbolith Saknas   Innersta Kvarnen f.d. kvarn Floåkra åkermark
Svennegården Saknas   Intagan lht Flogängen äng, gärde
Törstorp gård /Se   Isladorna, Prästebo isförråd Flurbo Mosse mossemark
Vallby by   Ivarslund lht Foglamaden mad
Vallby gd:ar   Johannesberg lht Framgärdet gärde
Vallby by   Jägerstommen f.d. båtsmanstorp Furudden markudde
Vallby by?   Kalvshult gårdar Furås berg och skogsås
Vallby by   Kalvshult gd Furåsemad mad
Vallby by?   Kalvshult, Lilla gård Furåsen berg
Vallby by   Kalvshult, Stora gård Fyrkanten gärde
Vallby by   Karlslund lht Fårekullen berg
Viken by, hg   Karlstorp f.d. torp Fäbrolyckan lycka, hagmark m.m.
*Åkerbolet Saknas   Kasehagen f.d. torp Fäbromaden skogsmad
[Åkerbolet] Saknas   Katteberg hemmansdel o. berg Fäbromaden mad i skogsmark
[Åkerbolet] Saknas   Kattunga by, gårdar Fäbrovallen gärde o. ängsmark
    Kattunga Gunnarsgården gård Fähuslyckan gärdeslycka
    Kattunga Gunnarsgården gård Fähusäckrerna åkerjord
    Kattunga Karl gård eller hemmansdel Fäkullen berg
    Kattunga Kvarn mjölkvarn för vattendrift Fältspaltsgruvan Hagen f.d. fältspaltsbrott
    Kattunga Larsgården gård Gaddakullen berg
    Kattunga Skola skolhus Gamla Svedjan skogsmark m.m
    »Kattunga Sven» gård Gamla Svedjan mark
    Kattunga Såg vattensverkssåg Gamla Tomten mark eller f.d. tomtställe
    Kattunga Östergården gård Gamle Vallen gärde
    Kerstins Torp f.d. torp Gatekrokarna marker m.m.
    Klinten gård Gatekullen berg
    Knalten hus Gatekullen berg
    Knektestommen lht Gateledet stängselled på gata
    Knektestommen lht Gatelyckan lycka
    Koladalen f.d. torp Getahålan skogsmarkshåla
    Kullen hemmansdel Getakullen berg
    Kvarnarna Balltorp f.d. kvarnar Getaryggen berg
    Kvarndalen gård Getryggen berg
    Kvarnkullen lht Getryggen bergudde
    Kvarntorp gd Gethultsbergen hagmarksberg
    Kvarntorp gård o. by Gethultsmossen mosse
    Kvidda f.d. torp Granhagen hage o. odling m.m.
    Kyrkebacka gård Grankärrsmossen torvmosse
    Kyrkebacka gård Granmadskogen skogsmark
    Kyrkängen sk.äng Gravlången sjö
    Kyrkängen skatteäng Gravlångs skogslag skogsområde
    Dannastommen fd soldat- el. båtsmanstorp Gravlångsskogen skogsområde
    Lapp-Augusts Tomt tomt el. f.d. stenkoja Grettas Kulle berg
    Larsered gård Grettas Mad madmark
    Lilla Gård hemmansdel Gråmans Mad mark
    Lindebacken bebyggelse Gråtarevallen gärde
    Lindebacken gård Gråtareåkern åkerjord
    Lindebacken avs. el. lht. Gråtareängen mark
    Lindebacken med Tallen, se 1 Lindebacken Saknas Gråtehagen mark, odling m.m.
    Tornstatorpet f.d. torp Gräsedammen odlad mark o. jord
    Lugnet lht Gräskroken äng o. mark
    Lundarsmaden torp el. lht Grävlingebergen bergåsar
    Lunden lht Grävlingedrågen dråg, däld
    Lunden hemmansdel Gröthögen höjd, mark
    Lunden bebyggelse Gubbes Lycka lycka
    Lunden avs. el. hem.-del Gubbåkern åkerjord
    Lunneviken gård Gullflaten gärde
    Lunneviken, Lilla hemmansdel Gullön ö
    Lunneviken, Stora hemmansdel Gunners Lid väglid
    Lyckeberg lht Gunners Ås bergås
    Lyckhem lht Gunlakullen bergkulle
    Lyckhem lht Gunntorps Fall vattenfall
    Låcktorp by och gårdar Gunntorpsån å
    Låcktorp gd Gylleslätten gärde
    Låcktorp by och gårdar Gållekullen berg
    Låcktorp by /Se Gårdsjödamm damm eller sankmark
    Låcktorp Mellangården gård Gårdsjö Klint berg
    Låcktorp Västergården gård Gårdsjön sjö
    Låcktorp Östergården gård Gåsadammen damm
    Lärketorpet torp el. lht Gåsakullen berg
    Lövhult lht Gåsalyckan gärde
    Maden torp el. lht Gåsekullen berg
    Maden lht Gåsekullsvallen gärde
    Magnusberg lht eller hemmansdel Gärdeslyckan lycka, gärde
    Margreteberg lht Göstemaden odling och mad
    Marieberg lht Hackavallen gärde
    Marielund lht Hacksevallen gärde
    Mjösundet gårdar Hagaberget berg
    Mjösundet Lilla gård Hagen åkermark
    Mjösundet Stora gård Hagevalla gärde
    Mossen torp Halleliden väglid
    Mossen torp Hallevadet f.d. bäckmad och mark
    Munkängen torp Hallevadsbron landsvägsbro
    Målaremaden torp el. lht Halva Lyckan åkermark
    Nils Torp f.d. torp Halven gärde
    Nygård gdr »Halvords Bro» bro
    Nygård gård m.m Halvordsåkra åkermark
    Nygård Börje hemmansdel Halsa markområden
    Nygårdshålan lht Hampåkra åkermark
    Nygårds Järnvägsstation järnvägsstation Hampåkra åkerjord
    Nygårds Kvarn f.d. kvarn Hasslevallen gärde
    Nygårds Mejeri mejeri Hasslevallen gärde
    Nygårds Smedja verkstad o. smedja m.m. Havrebingen åkermark
    Nyhem lht Heden gärde
    Näset gård Hedlyckan gärdeslycka
    Olofsberg lht Hemskogen skogsmark
    Oron ställe Hemskogen skogsmark
    »Orsens» f.d. hus Hemskogen skogsmark
    Orsetorpet f.d. torp Hjortstamossen skogsmosse
    Orrås f.d. torp Holegosses Hage mark eller f.d. odling el. torp
    Tasses f.d. hus, krog Holma mark
    Pensionatet, Hålebacka hus o. lht Holmemaden mad
    Prässebo bebyggelse Holmen åholme, halvö och mark
    Prässebo gård m.m. Hultsdamma vattensamlingar
    Prässebo Järnvägsstation järnvägsstation Hopasängen mark
    Prässebokärr bebyggelse Horsakullen berg i hage och gärdesmark
    Prässebokärr gård Horsaliden lid
    Prässebo skola skola Hultavrån mark
    Prässebo Skola skolhus Hulten mark, hage, gärden
    Påfundet lht Humlebacken mark
    Raddes gård Humlekärret mark o. åker
    Rocketorpet f.d. torp Hunnakärrsängen åkermark
    Roten gård Hunnemaden mad
    Rumpa gård Hunnängen äng o. åkerjord
    Rumpas Skolplan skolplanområde Huselyckan lycka
    Rumpetorp gård Huvdingen del av Lunnaberget
    Rumpetorp gård Huvudlyckan gärde
    Rumpängen f.d. soldatstom Håfjällen skogsberg och vildmark
    Rödjan gård Hålabergen berg
    Rödjans Kvarn f.d. kvarn Håkebacken mark
    Rörkärr gård Hålorna dalar och mark
    Santehåla gråd Hålängen äng
    Santetorp gård Hålängen däldmark
    Simonstorp gårdar Hålängsledet haggårdsled
    Simontorp Skattegården gård Hägnaden mark
    Simontorp Västergården gård Häggsjö sjö
    Sjöbo torp el. lht Häggsjön sjö
    Sjökullen avs. el. lht Hästabergen berg
    Sjövik lht Hästahagen hagmark
    Skava Höga hemmansdel Hästakullen berg
    Skava Såg f.d. sågverk m.m. Hästebacken mark
    Skaven gård Hästehålan ängsdäld
    Skaven gd Hästehöljan sjövik
    Skaven gård Hästhagebergen berg
    Skiltorp gd Hästhagen åkerjord, hagmark
    Skiltorp gård Hästhagen hagmark
    Skiltorps Kvarn kvarn Hästhagen hagmark
    Skiltorps Såg sågverk Hästhagsmaden madmark
    Skogen lht Hästskoviken vik
    Skogshyddan lht Höga Berget bergklint
    Skrapa kr. o. fr.äng Högaliden landsvägslid
    Skrapa kr. o. fr.äng Höga Maden gärde
    Skrapa Saknas Höge Kullen berg
    Skrapängen kr.äng o. lht Höges Bro landvägsbro
    Skrapängen fr. äng o. lht Högsjön sjö
    Skrädaretorpet torp Höjden höglänt mark, åkerjord m.m.
    Skyttlakullen lht Hönebäcksängen mark o. åkerj.
    Skövde gård, by m.m. Hörakullen bergkulle
    Skövde Prästegården gård Hörekvidda mark
    Skövde Skola skolhus Hörekvidden hagmark
    Slätterna lht el. hem.-del Hökaberget berg
    Slätterna f.d. torp Hörfröskullen berg
    Smutten bebyggelse Iglamossen skogsmosse
    Smyga f.d. hus Iglasjön skogssjö
    Snickerifabriken Kattunga snickerifabrik o. byggnad Iglasjösbergen berg
    Sockakullen förr beb? Ingrids Hage hage, mark
    Sockakulle f.d. hus el. torp Ingriängen åkermark
    Solbacken lht Intaga gärde
    Solhem hus el. lht Intaga gärde och mark
    Solhem lht Intagan gärde
    Solvik lht Intagan gärdeslycka
    Solängen lht Intagan gärde
    Sommarro lht Intan hagmark
    Spel-Erkers Hytta f.d. hus eller bostad i skogsmark Jonsevallen gärde
    Stallmaden torp el. lht Jons Kulle berg
    Starrkärr gårdar Jordbärskullen bergkulle
    Starrkärr Norra gård Jordfallet mark
    Starrkärr Södra gård Jordfallsåkra åkerjord
    Stenbacken hemmansdel Jordsmadkulla berg
    Stenhuset f.d. stenkoja eller »hus» Jordsmaden hage- o. madmark
    Stenstorpet torp el. lht Jutekyrkogården mark
    Stockebergsmad lht el. torp Jutekyrkogården mark
    Stockholm gård Jutekyrkogården mark
    Stockhult gård Jägers Hage hage
    Stommen lht Jättebergen skogsberg
    Stommen Kvarntorp lht Jättehålorna bergursvarvningar
    Stora Gård hemmansdel Jönsagärdet mark, gärde
    Storgården hemmansdel, numera styckad Jönsalyckan lycka eller åkerjord
    Stormesas f.d. hus Kalven sjö
    Strömkullen lht Kalvhagen hagmark
    Stubbetorp gård Kalvhagen hagmark
    Svanelund lht Kalvhagen mark
    Sveabäcka lht Kalvhagen gärde o. mark
    Sveabäcka lht Kalvshults Lider landsvägslider
    Svederna lht Kalvshults Mosse mosse
    Svedjan torp el. lht Kalvängen gärde
    Svedjan torp Karlamossen mosse
    Svengård gård Karls Lycka lycka och f.d. odling
    Svengårds Kvarn f.d. kvarn Kasteberget berg
    Talle Damm f.d. torp Katteberg berg
    Tallen gård Kattunga Å å
    Tallen gård Kavlebron kavelbro
    Tittås lht el. torp Kerstis Hage mark
    Torebacken lht, kvarn o. såg m.m. Kerstis Lycka lycka
    Torvmossen torp, lht Kila åkermark
    Tranhalsen kronotorp el. jord Kirsbärshagen hage
    Trehörningen lht el. avsöndring Kistekullen berg
    Trinnebacken hemmansdel Klinta berg
    Tuvetorpet f.d. torp Klinta mark, berg m.m.
    Tån f.d. lht el. torp Klintaledet led
    Törstorp gård Klintasvedjan skogsmark
    Ulvastommen f.d. soldatstom Klockarekullen berg
    Utersta Kvarnen f.d. kvarn Klockarekullsflaten åkerflack
    Vallby by och gård Klockhöljen utvidgning av å
    Vallby Västra gård Klockhöljan hölja i å
    Vallbyängen sk.äng el. lht Klovsten klyftberg, stenblock
    Vallby Östra gård Knipplebackarne mark
    Vallen lht eller hemmansdel Knipplebergen berg
    Vallen lht Knippleberget berg
    Vattenhålan gård Knipplebergsängen åkermark
    Vikamaden lht Kogrindslyckan gärdeslycka
    Vikamaden lht Kohagen hagmark m.m.
    Viken gård Kohagsberget berg
    Vikärrsmaden f.d. torp Kohagsgatan gata, markväg
    Ålderdomshemmet Låcktorp fattighus o. ålderdomshem Kohagsmaden madgärde
    Åsen torp el. lht Kohagsmaden åkermark
    Ängen lht Kohagsvallen gärde
    Ängen lht Kohagsvallen gärde
    Änghagen lht Kolabacken hagmark
    Ödegärdet avsöndring, lht m.m. Kolabottedalen däld
    Östergärdet f.d. torp Kolabotteledet hagled
      Kolabotten mark, gärde m.m
      Koladalen dal
      Kornvallen gärde
      Korpafloget bergflog
      Korpaflogsliden landsvägslid
      Korsen korsväg
      Krakebacken backe slättmark
      Krakebacken backeslätt
      Krakebacken backslätt
      Krakebacken mark
      Krakhagen mark
      Krakhagen mark
      Krakegården mark
      Krakegårdslyckan lycka
      Krakehagen hage, f.d., mark
      Krakelyckan gärde
      Krakhagen hagmark, åkerjord
      Kroka gärde o. marker
      Kroka mark o. åkerjord
      Kroka marker
      Krokalyckan gärde
      Kroken gärde o. mark
      Kroken mark, åkerjord
      Kroken mark och åkerjord
      Kroken åkerjord
      Kroken gärde o. mark
      Kroken mark o. gärde
      Krokote Vallen gärde
      Krokåkrarne åkerjord
      Krokängen åker o. äng
      Kroppedammen odlad mark
      Kroppedamms Backar skogsbackar, backslätter, bergmark o.d.
      Kroppsjön sjö
      Kråkegullsbacken mark
      Krösebacken backe o. slätt
      Kullalyckan gärde
      Kullåkra åkerjord
      Kullåkrarne åkermark
      Kulta Rygg bergås
      Kumängen åkermark
      Kuskalyckan gärdeslycka
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcksängen äng o. åker
      Kvarndala dälder o. ådal
      Kvarndalsängen mark
      Kvarnebacken mark o. sandgrop
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnefallen bäck-vattenfall
      Kvarnekullen berg
      Kvarnekullen berg
      Kvarnekullen berg
      Kvarneliden lid
      Kvarnelyckan lycka
      Kvarnelyckan lycka
      Kvarnelyckan lycka, gärde
      Kvarnevalla gärden
      Kvarnelyckorna gärdeslyckor
      Kvarnevallen gärde
      Kvarnevallen gärde
      Kvarnevägen väg
      Kvarnhagen mark
      Kvarnhagen mark
      Kvarnheden gärde och mark
      Kvarnlyckan lycka
      Kvarntorpsbergen berg
      Kvarntorpsbäcken bäck
      Kvidda mark
      Kvidda gärde o. mark
      Kvidden mark
      Kvidderna hagmark
      Kviden utmark
      Kviden betesmark o. kohage
      Kviåkern åkerjord
      Kyrkebergen berg
      Kyrkebergsdrågen berggilja, dråg, däld
      Kyrkeledet led
      Kyrkelyckan lycka
      Kyrkelyckorna gärdeslyckor
      Kyrkestena stenblock
      Kyrkestigen stig, väg
      Kyrkevägen f.d. väg
      Kyrkevägen, Västerbåljan f.d. väg
      Kyrkogårdsvallen åkermark, gärde
      Kyrkåkern åkermark o. äng
      Kyrkängen äng o. mark
      Kyrkängevägen landsväg
      Kålgården mark och åkerjord
      Kålgården lycka
      Kålgården mark
      Kålgårdsbacken backeslätt
      Kålgårdsviken vik
      Kålhagen hage, f.d. mark
      Kåltäppan mark
      Källedalen dal
      Källedalen dal
      Källåkrarna åkermark
      Källängen gärde
      Källängen åker o. äng
      Käringeliden lid
      Kärrebacken markslätt
      Kärret mark
      Kärrevallen gärde
      Kärrsbacka skogsbackemark
      Köladalen dal o. mark
      Kölneberget berg
      Kölnehagen hage och åkermark
      Kölnekullen berg
      Kölnelyckan gärdeslycka
      Kölnemaden madmark
      Kölnevallen gärde
      Ladgolvet gärde
      Ladlyckan lycka, gärde
      Ladlyckan lycka
      Ladlyckan gärde
      Ladlyckan lycka
      Ladlyckebacken mark
      Ladugårdskullen berg
      Ladugårdslyckan gärde
      Ladängen åker och äng
      Lammahagen hagmark
      Lammön ö
      Lampåkern åkerjord
      Larsereds Uddar marknäs
      Ledgången gångstig
      Ledgångskullen berg
      Ledsflaterna gärden
      Ledsåkra åkerjord
      Ledsängen åkergärde
      Leran åkermark
      Lerlyckan gärde
      Lerlyckan gärdeslycka
      Lerlyckan gärde
      Liden väg- och åkerjordslid
      Liden mark
      Liderna mark, ängs- o. ådalslider
      Lilla Bergön ö
      Lilla Båljalyckan gärdeslycka
      Lilla Flaten åkerjord
      Lillagärdesledet led
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lilla Ledslyckan lycka
      Lillamaden åkermark
      Lilla Tuvet gärde
      Lille Botten mark och åker
      Lille Dalen dal, ängsdal
      Lille Damm gärde i skogsmark
      Lille Dammsberget berg
      Lillekohagen hagmark
      Lillemossen mosse
      Lillesjöberget berg
      Lillesjön skogsmarkssjö
      Lillesjön skogs- o. mossemark
      Lilleäng äng o. gärde
      Lille Ängås berg- o. skogsås
      Lillåbro vägbro
      Lillåbron landsvägsbro
      Lillån vattendrag
      Lillån å
      Lindelyckan gärdeslycka
      Linlyckan gärdeslycka
      Linnebackegärdet gärde
      Linnehögen höjd
      Linnekullen berg o. gärde
      Ljungkullen berg
      Locktorpsmad mad, åkermark m.m.
      Lornsalyckan hagmarkslycka
      Lundehagen hagmark
      Lunnaberget berg
      Lunnaberget berg
      Lunnakulla berg, kullar o. hagmark
      Lunnavalla gärden
      Lunnemossen mossemark
      Lunnevallen gärde
      Lunnevikegrinden grind
      Lyckeberget berg
      Lyckegärdet gärde
      Lykullen berg
      Låcktorps mader ägomark
      Låcktorpsvägen landsväg
      Låcktorpsås å eller bäck
      Låga källa
      Lågdalen dal
      Lågdalsvallen gärde
      Långa jorden åkerjord
      Långa Liden hagmarkslid
      Långbergen skogsbergåsar
      Långedraget åkermark
      Långe Gärdena åkermark
      Långejorden åkergärde
      Långelanden åkerjord
      Långemaden skogsmark
      Långemossen mosse
      Långe Udde udde
      Långe Udde udde
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkermark
      Långjorden åkerjord och åkrar
      Långåkra gärde
      Långåsen ås
      Långåselyckan gärde
      Lårekullsängen åkermark m.m.
      Lärkedammen damm eller mossehölja
      Lärkemullen åkerjord
      Löjhallen berghäll
      Lövdals Mosse mark m.m.
      Maden gärde
      Maden åkermark
      Maden åkermark
      Maden gärde
      Maden åkermark
      Maden gärde
      Maden åkermark
      Maden gärde
      Maderna gärde och sankamarker
      Madlanden åkrar, »land»
      Madåkra åkerjord
      Madängen mark o. odling
      Maritsängen åkermark
      Mellombergen skogs-, hagmarksberg
      Mellomgärdet gärde
      Mellomgärdet gärde
      Mellomgärdet gärde
      Mjösunds Uddar berg- och markuddar
      Mjösundsvallen gärde
      Mjösunds Åsar skog o. bergåsar
      Mordgälds Skogelag skogsområde
      Mordgäldsskogen skogsområde
      Mordgäldsskogen skogsområde
      Mors Mössa o. Fars Hatt berghöjder
      Mossabäcken bäck
      Mossebacken backslätt o. mark
      Mossehålan åkermark
      Mossekullen berg
      Mossen gärde
      Mossen mark o. mossejord
      Mossen åkermark
      Märradyet dymark
      Mörkereds Damm skogsdamm o. sankmark
      Mörkemossen skogsmosse
      Mörkeslyckan lycka
      Mörtaberget berg
      Mörtaberget berg
      Nedra Vänden gärde
      Nilsamossen skogsmarksmossen
      Nilseviken vik
      Nolakroken mark o. åkerjord
      Nolgrinden grind
      Nolgärdeskullen berg
      Nolgärdsvallen gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdesledet stängselled
      Nolkroken mark
      Nolmarken mark
      Nya Gatan väg
      Nya Svedjan skogsmark m.m.
      Nya Svedjan mark
      Nyvallen gärde
      Näslyckan gärde
      Nästeapeln m.fl. apel
      Nästeapeln m.fl. apel
      Okebergen berg
      Okelyckan lycka, åkermark
      Olas Damm skogsdamm
      Olas Lycka gärdeslycka
      Olsbäcken bäck
      Ormedalen ängsdal
      Ormedalsvallen gärde
      Ormekullen berg
      Orrås berg
      Orsselyckan lycka
      Oset sjövik och bäckutflöde
      Pantelyckan lycka, gärde
      Pettrayckan mark, lycka
      Pilen gärdeslycka
      Pilåkra åkermark
      Prässebo Tå hag- o. bergmark
      Prässebovallen gärde
      Prässebovägen landsväg
      Prästalyckan åkerlycka
      Prästavägen väg
      Påfundet åkermark
      Pärselyckan gärde
      Raddeliden lid
      Rammekullen berg
      Redvägen f.d. väg
      Redvägen f.d. väg
      Renerna åker eller ängsmark
      Riset skogsmark
      Rislyckan gärdeslycka
      Rislyckedalen dal
      Risveden f. allmäning
      Risveden skogsområde
      Rosenmossen mosse eller mark
      Rotaliden byvägslid
      Rovevallen gärde
      Rumpebäcken bäck
      Rumpen åker
      Rumpängen mark o. gärde
      Rumpängen utmarksskifte
      Rundelyckan lycka
      Runnekullen berg
      Runnelyckan lycka
      Rådalen dal
      Rådalsbergen berg
      Rävakullen berg
      Rävbona berg o. skogsmark
      Rävegropa mark m.m.
      Rävelsberget berg
      Rävevrån gärdeslycka och mark
      Röjas Kvarnefall vattenfall
      Röjebergen berg
      Röserna lycka
      Rövareberget berg
      Rövåkern åkerjord
      Saksebergen skogsberg
      Sandbanken markhöjd, åkerj. m.m.
      Sandkullen berg- och sandmarkskulle
      Sandkullen berg
      Sandliden mark
      Sandlyckan gärde
      Sanna marker
      Sanna åkerjord och mark
      Sarasliden landvägslid
      Saxen skogsmark
      »Schederlyckan» gärde
      Sexåkra åkerjord
      Sibirien gärde
      Sibirien gärde
      Siken däldmark
      Sikåkern åkermark
      Simontorpsledet haggårdsled
      Siselakullen berg
      Sjökohagen hagmark o. skog
      Sjölyckan lycka
      Sjölyckan gärde
      Sjölyckan lycka
      Sjölyckan gärdeslycka
      Sjömaden madmark
      Sjösvedjan mark o. åker
      Sjövallen mark el. gärde
      Skanta marker
      Skanta marker
      Skantadalen dal
      Skedsåkrarne åkrar o. jord
      Skava Höga höjd m.m.
      Skavavallen gärde
      Skavaängen mark, äng, åker
      Skeneberget berg
      Skiersmaden skogsmad
      Skigårdsåkra åkermark
      Skiltorpsån Saknas
      Skinta åkermark
      Skinteberget berg
      Skintäckreledet led
      Skintäckrerna åkermark
      Skitna Viken vik
      Skogskullen berg
      Skrapaliden landsvägslid
      Skredshålan mark
      Skräddareängen gärde
      Skräddareängen mark
      Skulehålan däld
      Skyttlakullen berg
      Skyttlavallen gärde
      Sköttlabacken backslätt
      Sköttlavallen gärde
      Sköttlaängen åkermark
      Skövdes Höl sjö
      Slättebergen berg
      Släte Kulle berg
      Slätten åkermark
      Slätterna gärde o. slättmark
      Slättängen åkermark
      Smedjeberget berg
      Smedjedalen dal
      Smedjeliderna sluttningar
      Smedjelyckan gärdeslycka
      Smedjelyckan gärdeslycka
      Smedjelyckan gärdeslycka
      Smedjevallen gärde
      Smedslyckorna lyckor, gärden
      Smitterädgården hagmark o. åkerj.
      Smyga däld, bergås
      Smådala utmark
      Smålanden åkerland
      Småslätterna marker
      Smörhålan åker- o. äng
      Snipen mark, gärden
      Snippås berg el. mark
      Snurrabacken markslätt
      Snällavallen gärde
      Sockeskulle berg m.m.
      Somaden mad
      Sparspjället åkermark m.m
      Sparspjällstegen skogsteg
      Spretalsåkra åkermark
      Spretalsängen äng, jord
      Spolekroken mark, åkerj. m.m.
      Sprundet mark
      Sprundåkern åkermark
      Stallkullen berg
      Stallyckan gärde
      Stallmad mad el. mark
      Stallmads Huvud mark, höjd, berg e.d.
      Stenbacka marker
      Stenbergsåkra åkermarker
      Stenbrodal dal
      Stenbron gårdsvägsbro
      Stenbroslätt mark o. slätt
      Stengården åkermark m.m.
      Stengårdskullen berg
      Stenliden lid
      Stenlidsskyttla led
      Stenlyckan gärde
      Stenrösåkrarne åkerjord
      Stenvallen gärde
      Stenön ö
      Stigberget berg
      Stockaberget berg
      Stocken gång-stock och å-övergång
      Stocken bäck-övergång
      Stockejorden åkerjorden
      Stockultsledet hag-stängselled
      Stockhulstslyckan lycka
      Stockhalslyckan lycka
      Stockåkra åkerjord
      Stockängen mark, åker o. äng
      Stora Bergön ö
      Stora Björka gärde
      Stora Båljalyckan gärdeslycka
      Stora Flaten gärde, åkerjord
      Storagärdet gärde
      Stora Klämma bergvägg-pass
      Stora Ledslyckan lycka
      Stora Liden åkermark
      Stora Lycka gärdeslycka
      Stora Lyckan gärdeslycka
      Stora Maden åkermark
      Store Dal dal
      Store Damm gärde
      Storemossen torvmosse
      Store Mossen mosse
      Store Vallen gärde
      Storlyckan lycka, gärde
      Storlyckan gärde
      Storlyckan gärde
      Stormossen skogsmosse
      Storrenen f.d. ren och väg
      Storrenen f.d. ren o. väg
      Storstenshåla skogs- och madmark
      Storån å
      Stroängen gärde
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Stubbeslätten åkermark och slätt
      Stugekullen berg
      Stugelyckan lycka
      Stuthålsliden byvägslid
      Stänget mark
      Stöttinga gärde
      Stöttinga åkermark
      Stöttinga åkerjord
      Surapelslyckan lycka
      Svarebergen berg
      Svarta Berget berg
      Svarta Berget berg
      Svarta Mad mad
      Svarteberget berg
      Svartebergssten gränssten
      Svartemossen mosse
      Svartevattensskogen skogsmark
      Svartevattnet skogssjö
      Svederna mark
      Svedjan skogsmark m.m.
      Svedjan skogsmark
      Svedjan åkermark m.m.
      Svedgärdeskullen berg
      Svedgärdet gärde
      Svedkullen berg
      Svengårds Damm damm
      Svengårdsgärdet gärde
      Svengårds Lid lantvägslid
      Svengårds Mad åkermark
      Svengårdsvägen f.d. byväg och numera landsväg
      Svens Hål sjöstrandsområde
      Svinakullen berg
      Svinakullen berg
      Svinakullsmad mad
      Svinerota gärde o. mark
      Svängestället sjöviksområde
      Sylogga lycka
      Syloggevallen gärde
      Synnemaåkern åker
      Såakullen berg
      Sågevadet vadställe
      Säggen mark
      Sängemossen mosse
      Söhagen mark och beteshage
      Söhagen hagmark
      Söhagen gärde och hagmark
      Söhålan skogsdäld
      Sölyckan lycka
      Sörmarken markområde
      Tackevallarne gärden
      Talle Håla däld o. hålmark, åkerjord
      Tibergslyckan gärdeslycka
      Tibergsåkero åkermark
      Timmerskogen skogsmark
      Tistellyckan lycka, gärde
      Tistellyckan lycka
      Tjurevalla åkergård
      Tallelyckan gärde
      Tomtabergen berg
      Tomtehagen mark
      Tomtekullarne berg
      Tomtelyckan lycka, mark
      Tomtemaden åker- o. madmark
      Tomten markområde
      Tomterna gärde och mark
      Torebacken mark, lidkrön m.m.
      Torekulla bergkullar m.m.
      Torvmossen skogs- o. torvmosse
      Tossemossen mosse
      Tranbärsmaden gärde
      Trappekullen berg
      Trehörningen åkermark
      Trekanten gärde
      Trekanten mark
      Trellehålsdalen åkermark o. dal
      Trinningen åkerjord o. mark
      Trollhålet klyfta eller hål
      Trollkulleledet stängselled på skogs- o. utmark
      Trollkullen berg
      Trollkullen berg
      Träleborg berg
      Trädesängen åkermark
      Trädgården lycka o. gärde
      Trädgårdslyckan lycka
      Trängesledet led
      Trängesledsvallen gärde
      Tränget vägområde e.d.
      Tränget mark
      Tungebergen berg
      Tungeledet led, mark
      Tuvet mark, hag- o. åker-
      Tuvängen åkerjord o. äng
      Tuvängen åkerj. o. mark
      Tvärvalla gärde
      Tålyckan lycka
      Tån hag- o. betesmark
      Tån utmark
      Tån utmark o. bergområde
      Tånga marker, åkerjord m.m.
      Tången åholme och gärde
      Tången mark
      Täpphålet hål, hålighet eller klyfta
      Törstorps Kvarnefall vattenfall i bäck
      Udden mark
      Ullbomseledet haggårdsled
      Ullbomselyckan lycka
      Ulvemaden skogemad
      Uppegärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde o. mark
      Utmarkstångarne mark
      Utskogen skog
      Utängen åkermark
      Utängen åkermark m.m.
      Utängen åkermark
      Vadet däldmark
      Vadet f.d. vad och gångväg
      Valla åkermarker
      Vallbrottet gärde
      Vallbybäcken bäck
      Vallby Dal dal
      Vallby Gata bygata och -väg
      Vallängen äng o. mark
      Vanderydvattnet sjö
      Vargedalen dal
      Varpemossen skogs- o. torvmosse
      Varpemossen skogsmosse
      Vasedala dalgång, dalar
      Vasen åkermark
      Viadukten, Prässebo landsvägsbro o. järnvägsövergång
      Vibergsåkern åkerjord
      Vileberget berg
      Vinterkärren marker
      Vrån gärde
      Vrån mark
      Våleberget bergshöjd
      Vålen berg
      Våmmelyckan gärdeslycka
      Vässlebacken mark
      Vässledala dalar
      Vässlehagen hage, åkerjord m.m.
      Vässlemaderna sankmarker o. mader
      Vässlen källa
      Västerhållsvallarne gärdesmark
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerlyckan lycka
      Västervallen gärde
      Västerängen mark och äng
      Vättnet källa
      Åkroka marker
      Åkroken mark o. åker
      Åliden mark, åker
      Åliderna marksluttningar
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Åsaskogen skogsområde
      Åsen skogsmark o. bergås
      Åskiftena gärden
      Åvallen gärde
      Äckrelanden åkermark
      Äckersången åkermark
      Äckrevallen gärde
      Älkärrsängen åker o. äng m.m.
      Ängavallen gärde
      Ängeberget berg
      Ängekullarne berg
      Ängen ängs- o. mossemark
      Ängerna mark, åker m.m.
      Änghagen mark
      Änghagen mark
      Änghagen mark
      Änghagen mark, åker, äng
      Änghagen hagmark
      Änghagskulla berg
      Änghålet äng o. hagmark
      Änghålsliden lid
      Ängås berg
      Ärtelyckan lycka, gärde
      Äspegärdet gärde och mark
      Äspet gärde, mark
      Äspängen äng o. åkermark
      Ässings backe mark
      Örneberget berg
      Östergårdsängen gärde, äng, åker
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Österhagen åkermark
      Österlyckan gärde
      Östersköttla led
      Österängen gärde
      Österängen äng och åkermark
      Övra Vänden gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.