ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hålanda socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 75 Naturnamn: 203 Bebyggelsenamn: 250 Naturnamn: 804
Helerne, se Hålanda sn Abborresjöarna sjöar Sagesmän förteckning Abborreberg berg
Hålanda sn Agnsjön sjö Sagesmän förteckning Abborresjöarne skogssjöar
Hålanda sn /Se Alsbosjön sjö Sagesmän förteckning Abborreön ö
Hålanda sn Arvidsmosse mosse Sagesmän förteckning Agnsjön sjö
Hålanda sn Asmekleven terräng bosbo inbyggarförteckning Alas Vall gärde
Hålanda sn Bergsjöarna sjöar eken inbyggarförteckning Alehagen mark
Hålanda sn Bistakulle berg erskabo inbyggarförteckning Almelyckorna gärden
Hålanda sn? Björnakullarna höjder falabo inbyggarförteckning Alsbo Kvarnedamm damm
Hålanda sn Blekemossen mosse föstorpsbo inbyggarförteckning Alsbosjön sjö
Hålanda sn Boakärren kärr getåsare inbyggarförteckning Alsbovägen skogsväg
Hålanda sn Bockasjön sjö godsare inbyggarförteckning Apladalen hagmarksdal
Hålanda sn Bodakärr kärr heabo inbyggarförteckning Arvids Mosse skogsmosse
Hålanda sn? Bredmossen mosse herrgårdare inbyggarförteckning Aspedungen mark
Hålanda sn Bredmossen mosse hålandabo inbyggarförteckning Aspekullen bergkulle
Hålanda sn Bredmossen mosse högabo inbyggarförteckning Aspelyckan gärdeslycka
Hålanda sn Brodalsdamm torrlagd damm järnklevare inbyggarförteckning Aspevallen gärde
Hålanda sn Broåsen bergås krobäckare inbyggarförteckning Aspholmen mark
Hålanda sn Brände uddar uddar? lammersebo inbyggarförteckning Aspängen mark o. åkerjord
Hålanda sn Brännås bergås lersikare inbyggarförteckning Aspängen mark
?Hallarna sn Busakulla berg ljungerydbo inbyggarförteckning Barnebergsängen åkermark
Hålanda sn /Se Bäljabäcken bäck rådabo inbyggarförteckning Bastelyckan lycka
Hålanda sn /Se Dammkullen höjd sandåkerbo inbyggarförteckning Bastemaden åker- o. madmark
Hålanda sn /Se Dammkärret kärr skantåsare inbyggarförteckning Basås bergås
Herlanda kyrka Dansarebacken höjd torpabo inbyggarförteckning Beatas Lycka lycka
Alsbo gd Dusedalen dal verlare inbyggarförteckning Benjamins Lycka lycka
Alsbo gd Ekekullen berg värhuvare inbyggarförteckning Bergabacken hagmarksbacke
Björkelund ödegård? Ekeskogen skogsmark älghultare inbyggarförteckning Berga Kulle skogsmarksberg
»bolghinne», se Båljan gd Funtamosse mosse östentorpare inbyggarförteckning Bergssjöarne skogssjöar
Boljan l. Bäljan Saknas Fäsjön, Lille sjö Alsbo gdr Bergssjöarne m.fl. skogssjöar
Båljan gd Fäsjön, Store sjö Alsbo gård Bigärden mark
Båljan gd Getaryggen berg Alsbo Kvarn f.d. kvarn Birstakulle berg
Boljan gd Grandalssjön sjö Aspelund lht, avs. Bistaåsen bergås
Dammen förr bebyggelse? Grankärrsmossen mosse Backen lht Björkekärret mark, äng, åker o. hagmark
Djupedal förr torp Granmaden ägomark »Barons» gårdar, torp och egendom Björkeladan mark
Falan gd /Se Gransjön sjö Bergen hus Björnadalen skogsmarker
?Grandalen gd Gransjön sjö Berget torp Björnakulla bergås
Grandalen gd Grönå å Björkeliden lht Björnelabbet gärde
Grandalen gård [med kvarn] Grönån å Björkelund lht Björnemossen mosse
Grinden förr bebyggelse? Haberget berg Bodakärr lht el. hus Björns Hölj åhölja
Gustavslyckan förr bebyggelse? Hedaberget berg? Boet gård Björns Mosse mosse
Hedeberg gd /Se Hedabergsås bergås Bostället prästgård m.m. Blekemossen skogsmosse
Holasiö förr kungsgård /Se Hjortemossen mosse Brådalen gård Blöte Puss sank mark
Holmedalen gd /Se Holken sjö Bråtaslätt gård Blötlänningen åkerjord o. mark
Höga by Holmevattnet sjö Båljan gård Bolåkra åkerjord
Höga by Hundgäddebäcken bäck Dammen lht Borlyckan gärdeslycka
Höga by Hundgäddesjön, Stora sjö Dammen lht Boställsskogen skog
Höga by Hundgädden sjö /Se Djupamaden f.d. torp Bottenlyckan gärde
Höghen Saknas Hundgäddesjön, Lilla sjö Djupedal torp Bottna marker, åkerjord m.m.
Idåsen gd /Se Hundgäddsjön el. Hundgädden sjö /Se Drottninggärdet bebyggelse Botten gärdesmark
Idåsen gd /Se Hundgäddsjön sjö /Se Drottningegärdet gård Branddrågen skogsmarksdråg
Idåsen gd /Se Hundgäddsjön sjö /Se Drottninggärdes Såg såg Branta mark, gärden och sluttningar
Jernklef gd? Hundgäddsjön sjö /Se Drängedalen gård Braskera gärde
Liljedal förr torp? Hundsjön sjö Ekebacken f.d. hus Bredmossen skogstorvmosse
?Livered hg Hål sjö Ekeskogen f.d. torp Brobäcken bäck
?Livered hg Håle Fäsjön sjö Eket gård Brokroken gärde o. mark
Livered hg Hålemosse mosse Ekhagen lht Brudresängen hålmark, däldmark
Livered Saknas /Se Hållsjön Saknas Enebacken lht Bryggarhusåkern åkermark
Långetorp gd Hålsjön sjö Falan gård Brådalen skogsmarksdal m.m.
Rällsbo gd Hålsjön sjö /Se Flogmyrkärret torp el. hem.del Bråslätt Bro landningsbro
Rällsbo gård /Se Hästmossen mosse Föstorp gård, by Bråslätt Bäck bäck
Sandåker by Högareberget berg Garven hus el lht Bråtasvedjan skogsmark
Sandåker by Högkullen berg Gatetorpet f.d. torp, nu lht Bråtasvedjorna skogsmark
Skantås gård /Se Högkullsliden skogsmark Getås gård Bräcka gärdeslycka
Stommen gd Högsjö holk sjö Getås Kvarn f.d. kvarn Bräckerna marker, åker
Stommen gd /Se Högsjö mosse mosse Getås Nedre hemmansdel Brände Udde bergmark
Stärkedammen förr bebyggelse? Högsjön sjö Getås Övre hemmansdel Bränna gärde och mark
Torpe gd Hövdingegraven fornlämning /Se Grandalen gård Bränneriet gärde och mark
Torpa by? Idåsen bergås Grandalens Skola skolhus Brännerna skogsmark
Torpa by Jordbärsåsen berg Grankärr gårdar Brännerna skogsmark
Torpet förr torp? Jutabäcken bäck Grankärr, Lilla gård Brännet skogsmark
Trolldalen förr bebyggelse? Jutasjön sjö Grankärr, Lilla gård Busakulla berg
Verle by Jämmerdalen dal Grankärr, Stora gård Busakärret gärde
Verle by /Se Jättabergen berg Granmaden, se Torpet vid Föstorp tp Båljabäcken bäck
Värhuvud hmn /Se Kalvhagsmaderna sank mark Granvattnet gård Bäcketången åkermark, gärde
Värhuvud gd /Se Karlbo Raper skogsmark Granvattnets Såg sågverk Bäckåkra åkermark
  Karlbosjön sjö Granås lht Bönåkern åkermark
  Karlemossen mosse Grimsäng hemmansdelar Dalen väg- och skogsmossedal
  Karstadberget berg Gräsås f.d. torp Dalslyckan gärde
  Kattmaden sank mark Gustavs Lycka lht eller hus Dammaderna gärden
  Kerstivattensåsen bergås Gällås f.d. hus el. torp Dammbacken gärde och mark
  Kerstivattnet sjö Gärdet hemmansdel Dammen damm
  Klinta skogsmark Gästgivaregården, Verle hem.d. Dammgärdet gärde
  Klintarna berg Hagen lht Dammängen mark, äng, åker
  Kohagen terräng Hagen lht Dansarebacken backslätt
  Kohagsåsen bergås Hagen lht Dansarebacken höjd
  Kohålan dal? Hagetorpet f.d. torp Dräfta skogsväg och fägata
  Korpakullen kulle Hallen f.d. torp Dräftekullen berg
  Korpåsen bergås Hedaberget gård Drängevallen gärde
  Korsstenarna berg? Hedaberget gård Dröftekullen berg
  Koön ö Hedebergsäng f.d. hus el. torp Dunderlyckan gärdeslycka
  Kroppsjön sjö Heden f.d. by och gårdar Dusebäcken bäck
  Kråkåsen bergås Heden, Västra gård Dusedalen dal
  Kråkåskärr kärr Heden Andersgården gård Dusevalla gärdesmark
  Kullen terräng Heden Mattsgården gård Dygärdet gärde
  Kungsstenarna fornlämning /Se Hedebergsäng lht Dyna marker
  Kvarnehålan dalgång Herregården gods, säteri mm. Ekebacken mark
  Kvärkullen berg Holmedalen gård Ekekullen berg
  Ledningsmossen mosse Hulten hus el. lht Ekekärret skogsmark
  Lersiksmosse mosse Hultet gård Ekeliderna skogs- och utmarkslider
  Lilla berget berg Hålanda socken Ekelundsbäcken bäck
  Lillesjö sjö Hålanda socken Ekeskogen skog
  Lillesjön sjö Hålanda Kyrka kyrka Fale Damm damm
  Ljungbergsklinten bergklint Hålanda skola skola Falängen åkermark
  Ljungerydsåsen bergås Hålanda Skola skolhus Fasters Mosse skogsmosse
  Ljusevattnet, Lilla sjö Hålanda Skolhusplan, se 8 Verle Saknas Flabba åkermark
  Ljusevattnet, Stora sjö Hålanda Sockenrotarne sockendistrikt Flasken gärde och mark
  Lommakärrssjöarna sjöar Hästhagen f.d. torp Flogen mark
  Lommesjön sjö Höga by, gårdar Floget berg
  Långemadsund vik (sund?) Höga Mejeri f.d. mejeri Flogkärret skogsmark
  Långemossekärr kärr Höga Mellangården gård Flogkärret skogsmark
  Långemossen mosse Höga Prästegård lht o prästeboställe Flötvallen gärde
  Långemossen mosse Höga Västergården gård Flötestycla åkermark
  Långesjön sjö Höga Östergården gård Fröbokärr skogsmark
  Madberget berg Idåsen gård Funtamosse skogstormosse
  Mellomsjön sjö Ingelskog torp Fåglavallen gärde
  Mista mosse mosse Intagan lht Fårhagen mark
  Misten terräng Järnklev gård Fårudden udde
  Mossjön sjö Järnklevs Skola skolhus Fägatan gata
  Mörteberget berg /Se Kalvhagen lht Fägatan gata
  Naten holme? Kalvhagen lht Fägatan gata
  Orrevattnet, Lilla sjö Klevbäcken lht Fähuslyckan gärde
  Orrevattnet, Stora sjö Klevbäcken torp Fähuslyckan gärde
  Putten vattensamling Klinten f.d. hus Fähålan markdäld
  Rammelåsen bergås Klovet torp Fällingsåsen skogsbergås
  Risveden Saknas Kohagen f.d. torp Fäsjöarne skogssjöar
  Risveden terräng Kohålan hus Fäsjön Håle skogssjö
  Rosenlund terräng Kolabacken lht Fäsjön, Lilla skogssjö
  Runda mossen mosse Kommunalrummet, Verle hus Fäsjön, Stora skogssjö
  Ryedal terräng Kopparhagen gård Föstorps Lund mark
  Rådamossen mosse Krobäcken gård Gamle Vall gärde
  Rällsbo å å Krogen f.d. krog, nu hus Garstaliden skogsvägslid
  Rörmaderna sank mark Krogen Gamla torp el lht Gatehallerna Berghällar och flackberg
  Skaggata äng ängsmark Krogen Gamla torp el. lht Gatekrokarne bygatemarker
  Skansen terräng Kråkebacken beb. Gatekroken mark o. åkergärde
  Skepplandaån Saknas Kråkås beb. Gatekullen bergrygg
  Sköljeberget berg Kråkås lht Gateledet stängselled
  Slerebosjön sjö Kullen lht Gateleran åkermark
  Slereboån å Kärret f.d. torp Gateliden åker o. gärde
  Slisjön sjö Kärret f.d. hus Gatelyckan gärde
  Snärjet terräng Lerdala f.d. torp Gaterna väg
  Spångabron bro Lersik gård Getaryggen bergås
  Stavsjö mosse mosse Liden f.d. torp el. hus Getaryggen mark, berg eller höjd
  Stavsjön sjö Liljedal f.d. torp el. hus Gethallen berg
  Stavsjön sjö Livered gods, gård m.m. Gethallsängen åkermark,gärde
  Stavsjön, Stora sjö /Se Livered gods, gård o. säteri Grandalssjön sjö
  Stavsjön, Lilla sjö /Se Livered gods, gård o. säteri Grandomen gärde
  Stavsjö öja ö Liverd gods, gård o. säteri Grankärrsmossen skogstorvmosse
  Stora ön ö Livereds Krog hus, f.d. krog Gransjön sjö
  Stormossen mosse Livereds Skola skolhus Grågåsemossarne mossar
  Storön ö Ljungeryd gårdar Gråtarevallen gärde
  Strömmadalen dal Ljungeryd Lilla gård Gröna Maden madmark
  Stutaråsen sank mark Ljungeryd Stora gård Gröneå å
  Svarta skäret skär Lågvrån f.d. torp Gröthålan åker o. äng
  Svartevattnet sjö Långehage torp Gubbelyckan gärdeslycka
  Svartevattnet sjö Långemaden torp Gåsadammen bäckdamm
  Svartvatten sjö Långetorp gård Gåsamaderna madmark
  Svartvattenslid skogsmark Maden gård Gärdessjön sjö
  Svedemossen mosse Maderna f.d. torp Gölarne sjöar
  Svederna terräng Madtorpen torp Götars Hädder berg el. mark
  Svinedalen dal Mareberget lht Habergen berg
  Sågdammen damm Mauritsberg lht Habergsvalla åkermarker, gärden
  Sågmaden sank mark Mista f.d. torp Hackevallen gärde
  Söudden udde Mon f.d. torp Hagabäcken bäck
  Tjuvås ås Nolängerna f.d. hus el. lht Hagabäcken bäck
  Tjyvedalen dal Osakullen hemmansdel Hagaliderna marker
  Trehörningen sjö Osakullen lht m.m. Hagbergslyckan lycka
  Trinnesjö sjö Oset torp Hagängen åker o. äng
  Trykärren sjöar Oxhagen f.d. torp Hagängen åkerjord o. gärde
  Tåbergen berg »Per Ask´s» f.d. torp torp eller hus Hakroken mark, hagmark
  Ullsjö holk göl Pers Kvarn f.d. kvarn Hakroken åkerjord
  Ullsjömosse mosse Plöjningen lht Hakärret mark
  Ullsjön sjö Ringaledet hus el. lht Hallebergen berg
  Ullsjön sjö /Se Rydalen lht Hallängen åkermark
  Utgravningen sjö Råda gård Hallängsåkra åkermark
  Vanderydvattnet sjö Råda Kvarn f.d. kvarn Hammera bergmark
  Vanderydvattnet sjö Råhagen torp Hampelyckan gärdeslycka
  Vanderydvattnet sjö Rällsbo gd Hamrabergen bergsamling
  Vanderydvattnet sjö Rällsbo gård Hasslerna gärde o. marker
  Wannervatn, se Vanderydvattnet sjö Rösåsen gård Havrakärrsåkern åkermark
  Varpabron bro Salpeterfabriken Livered f.d. anläggning för salpetertillverkning Healiden landsvägslid
  Verleberg, Lilla berg Samslåttern hemmansdel Hedängen åkermark
  Verleberg, Stora berg o. triangelpunkt Sandviken torp Hedenängerna gärden
  Viesmosse mosse Sandåker by och gårdar Hemlyckan gärdeslycka
  Viseås skogsås Sandåker Frälsegården gård Hjortemossen skogsmosse
  Vitevattnet sjö Sandåker Skattegården gård Hjortemossen skogsmosse
  Vrångetjärn tjärn Sjöliden hus Hjortemossen mosse
  Vällingekullen berg Sjömaden lht Hjälmebergsängen åkermark o. gärde
  Värhuvudsjön, Lilla sjö Sjömaden torp Hjälmeberget berg
  Värhuvudsjön, Stora sjö Skaggata gård Holkarne småmossar och mossemyrmarker
  Värpemossen mosse Skaggata gård Holkängen gärde
  Värvareskogen skogsmark Skaggata Kvarn kvarn Holmaledet mark
  Västervatten sjö Skaggata Vad torp Holmen åkermark
  Älghultsmossen mosse Skansa f.d. torp m.m. Holmen höjd o mark
  Älghultssjön sjö Skansaladan f.d. ödetorpslada Holmen åkermark
  Älghultssjön sjö Skantås gård Holme Röja mark
  Änghagsberget berg Skinta torp el. lht Holmändarne gärde o. marker
  Äspedamm damm Skintebacken torp el. lht Holmevatten sjö
  Öjesjön sjö »Skogvaktarns» lht Hopebotten mark
  Öjesjön sjö Slerebo gård Hugarebron landsvägsbro
  Örbacken terräng Slerebo Kvarn f.d. kvarn Hultagården gärde
  Örevattnet, Övre sjö Snåkullen f.d. hus el. torp Hultaliden lid
  Örevattnet, Mellersta sjö Smörbacken hus Hulten skogsmark
  Östermossen mosse Solbacken lht Hultesliden skogsvägslid
    Stavsjön gd Hultåkern åkerjord
    Stavsjön gård Humlegårda mark
    Stensvedjan f.d. torp Hunnegädden sjö
    Stockedalen gård Hunnegädden, Lilla sjö
    Stommen gård Hunnsjön sjö
    Storäng hemmansdel Husetomten gärde
    Strömmadalen, se Torpet vid Föstorp tp Hyltakärra mark
    Strömängen torp Hyltalyckorna åkerlyckor
    Stärkedammen lht Hyvallarne gärde
    Svederna torp Hyvallsängen äng o. åkermark
    Sörhagen lht Håfjällen skogsberg och fjällmark
    Timmerkärret torp Håla Maden madmark
    Tomten hemmansdel Håle Mosse skogstormosse
    Torpa by, gårdar Hålka sjö el. skogsmarkshöljor
    Torpa Mellangården gård Hålka Mosse skogstormosse
    Torpa Västergården gård Hålkängen åkermark
    Torpa Östergården gård Hålkängen åkermark
    Torpet torp Hålkängsliden lik
    Torpet vid Föstorp tp Hålsjön sjö
    Trolldalen lht el. hus Häggarvallen gärde
    Tuppetorpet f.d. torp Härradalen dal
    Ullsjön f.d. torp Härsebotten mark, äng- och åker
    Vassbo gd Härsmosseliderna skogsvägslider
    Vassbo gård Härstmossen skogstromosse
    Vassbo gård Hässledalen skogsdal
    Vassboås f.d. bebyggelse Hässledals Klämma kräppe
    Verle bebyggelse Hästekärr skogsmark
    Verle by och gårdar Hästelyckan lycka
    Verle by och gårdar Hästhagen mark
    Verle Kvarn f.d. kvarn Hättesköten mark
    Verle Mellangården gård Höga Liden landsvägslid
    Verle Skola skolhus Höga Liden landsvägslid
    Verle Västergården gård Högalyckan lycka
    Verle Östergården gård Höga Utkik berg
    Virsbacke lht Högklevbackarne markslätter
    Vrångekärr lht Högklevberg berg
    Värhuvud gård Högklevbergs Svedja skogsmark
    Värhuvud gård Högkullen skogsberg
    Västerhagen lht Högkullsliden skogsvägslid
    Västerängen lht Högkullsmossen mosse
    Älghult gård Högsjö Holk sjö och mossehölj
    Älghult gård Högsjömosse skogstormosse
    Ängshagen lht el. torp Högsjön skogsjö
    Ängslyckan lht Högåkerslyckan lycka, gärde
    Äspet torp m.m. Höghagsdalen dal
    Äspets Kvarn kvarn Höhagen mark o. hage
    Östentorp gård Hönsakullen berg
      Hönsås skogsbergsås
      Hörlyckan lycka, gärde
      Hörlyckan lycka, gärde
      Höräckran åkermark o. gärde
      Hövdingsliden väglid
      Idåsen skogsvergås
      Insjön sjö
      Intaga åker och äng
      Intaga åkermark
      Intaga odling
      Intaget åkerjord och mark
      Jordbärsåsen skogsmarksberg
      Jordlyckan gärdeslycka
      Jutakullen berg
      Jutamossen skogsmosse
      Jutasjön sjö
      Jättabergen berg
      Jättebergen berg
      Jönsalyckan lycka
      Kalvaskjel mark
      Kalvaskelyckan gärde el. lycka
      Kalvahagen åkerjord och mark
      Kalvahagen gärde o. mark
      Kalvahagen hagmark
      Kalvahagsmaden madgärde
      Kalvahagsängen åkermark
      Kanemaden gärde
      Karlbo Raper skogsmark
      Karlbosjön sjö
      Karlemossen skogstormosse
      Karstaberget berg
      Kattedammen skogs-vattenpöl
      Katthällebergen skogsberg
      Kavlabron mossemarksbro
      Kerstibäcken skogsbäck
      Kertikullen bergkulle
      Kerstikullsängen äng, åkerjord
      Kerstisängen äng
      Kerstivatten skogssjö
      Kerstivattensmossen skogsmosse
      Kerstivattensåsen bergås
      Keses Lasteplats lunneställe
      Klevekullen berg
      Klevelyckan lycka
      Kleven berg o. skogsmark
      Klinta gärdeslycka
      Klinta berg
      Klinta bergås
      Klintakullen berg
      Klinternamossarne skogstormosse
      Kloarebron landsvägsbro
      Kloarebäcken bäck
      Kloaremosse skogsmosse
      Klämman vägpass och bergvägg
      Knalliden lid, äng o. åkerjord
      Knallåra åkerjord
      Knipplaberget berg
      Knipplaberget berg
      Knäppet gärde och mark
      Kobergssjön sjö
      Kogrindsåkern åkerjord
      Kohagen hag- och utmark
      Kohagen utmark
      Kohagen hagmark
      Kohagsåsen bergås
      Kohålan dal
      Kojsemaden gärde
      Kokulla berg
      Konungsåsen bergås
      Kopparspjälla gärde
      Koppershages Dal dal
      Korpareberget skogsberg
      Korparebergsklint bergklint
      Korpås bergås
      Korsen vägskäl
      Korssstena berg, skogsområde
      Koön ö
      Koön halvö
      Krabbeslyckan mark
      Krakebacken markslätt
      Krakegårda mark
      Krakåkern åker, gärde
      Krappugen berg, mark el. vägpass
      Krappugen berg, mark el. vägpass
      Krekel gärdeslycka
      Krekel gärde
      Kringeln mark
      Krobäcke Bäck bäck
      Krobäcke Gärden gärden
      Krogsjöarne sjöar
      Kroka åkermark
      Kroken gärde
      Kroken gärde
      Kroken mark o. åkerjord
      Kroken gärde
      Kroppsjön skogssjö
      Kroppsjön skogssjö
      Kråkebacken mark
      Kråkås berghöjd och skogsås
      Kröselyckan lycka
      Kullavallen gärde
      Kullarne beg och marker
      Kulturfältet skogsområde
      Kullåkra mark, åkerjord
      Kungselid lid
      Kungselyckan gärde
      Kungsstena domarering o stensättning
      Kvarnabovägen landsväg
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnebackarne marker
      Kvarnebacken backslätt
      Kvarnekullen berg
      Kvarnemaden mad
      Kvarnemaden mad o. gärde
      Kvarneslätten gärde o. mark
      Kvarnevallen gärde
      Kvarnhålan däldmark
      Kvarnesjöarne sjöar
      Kvarnsjömad madmark
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön ö
      Kviaberget berg
      Kvialyckan gärdeslycka
      Kviden mark
      Kvärkullen berg
      Kyrkeliden väglid
      Kylshögen bergshöjd
      Kyrkelyckan gärde
      Kyrkevägen skogsmarksväg
      Kyrkängen mark o. gärde
      Kålgårda gärdesmark
      Kålgården mark o. åker
      Kålgårdsflaten gärde
      Kålgårdskroken mark
      Källelid mark o. lid
      Källemaden gärdesmad
      Källemaden madmark
      Käringekullen berg
      Kärrahagen mark
      Kärra Mad mad
      Kärrsberg berg
      Kärrängen mark
      Kölnan gärde
      Kölnehagen hage o. åkermark
      Kölnekroken åkermark
      Kölnelyckan gärdeslycka
      Körgårdsängen mark och åkerjord
      Ladberget berg
      Lampåkra åkerjord
      Landsvägslyckan gärde
      Lealyckan lykca, gärde
      Ledängen äng och åkerjord
      Lerdala hagmark
      Lergärdet gärde
      Lersiks Holme bergholme
      Lersiks Mosse skogsmosse
      Lerslyckan gärdes o- åkermark
      Leråkra åkerjord
      Leråkra åkermark
      Lidbackelyckorna gärden
      Liden gärde och åkerjord
      Liderna åkermarker
      Lilla Grankärrs Mosse mosse
      Lillagärdet gärde
      Lilla Ladkullen berg
      Lilla Ledet stängsel- och gränsled
      Lilla Lyckan gärdeslycka
      Lillehagsmossen mosse
      Lilla Holm markhöjd
      Lille Krekel lycka
      Lille Sjö skogsmarkssjö
      Lillåkern åkergärde
      Lillängen gärde
      Lillängen gärde
      Linnekullen berg
      Linnekullsvallen gärde, åkermark
      Livered Mossar gärden och mossmarker
      Livereds Allé allé och plantering
      Ljungbergsklinten bergklint
      Ljungeryd Trappor stentrappeformation
      Ljungeryd Ås bergås
      Ljunggärdet gärde
      Ljusevattnet, Lilla skogssjö
      Ljusevattnet, Stora skogssjö
      Lodörrsåkern åkerjord
      Lohallerna flackberg
      Lommakärra skogsmark
      Lommakärrssjöarne sjöar
      Lommakärrsmossen skogstormosse
      Lommavattnen vattenhöljor
      Lukås berg, ås, höjd
      Lukåseliden lid
      Lundabergen berg
      Lundavalla mark, gärden
      Lunden odling och trädlund
      Lunden mark och trädlund
      Lundäckran gärde
      Lunnahallen berg
      Lyckorna gärdesmark
      Lysebergsdalen skogsdal
      Långa Liden skogsmarkslid
      Långa Viken vik
      Långa Viken vik
      Långemaderna skogsmader
      Långemadssund sund
      Långemossekärr skogskärr
      Långetorps Kulle kulle och markhöjd
      Långevattnet sjö
      Långrumpen åkermark
      Långshagen mark
      Långåkra åkerjord
      Långåkra åkerjord
      Långåsebergen berg och bergås
      Långåsevallen gärde
      Lännerna mark, åkerjord
      Maderna marker och madgärde
      Madberget berg
      Maden madmark
      Madenrödjan gärde
      Madsvedjerna gärden
      Madån åbäck
      Madängen gärde
      Mellomjorden gärde
      Mellomsjön sjö
      Mellonåkern åkergärde
      Mickels Huvud berg
      Mistamossen skogsmosse
      Mossabron mosse- och kavelbro
      Mossen åkermark
      Mossen mossmark, f.d. åker
      Mossevallarne gärden
      Mossevägen väg
      Mörkeviken vik
      Mörkeviken vik
      Möåkra åkerjord
      Naten strand- eller sjöområde
      Nipemad mark, åker
      Nissamad mark
      Nolgärdet gärde
      Nolhagen skogs- och ängsmark
      Nollyckan lycka, gärde
      Nolmaderna madmarker
      Nolträdesliderna lider
      Nolträdet gärde
      Nylännet åkerjord
      Nylännet gärde
      Odlingen gärde
      Ormekullen berg
      Ormekullsängen åkermark
      Orrekullen berg
      Orrekullsäckran åkerjord
      Orrevatten, Lilla sjö
      Orrevattenssjöarne sjöar
      Orrevatten, Stora sjö
      Orrevattnet, Lilla o. Stora sjöar
      Osbäcken bäck
      Osöjan ö
      Oxaspåret berg
      Pankagärdet gärde
      Parken Livered park, plantering och trädgård
      Potatehagen åkermark
      Petätehagen åkermark
      Pipevallen gärde
      Prästabrona landsvägsbro
      Prästaskogen skog
      Prästavägen landsväg
      Pussåkern åker
      Pålängen åkermark
      Påvlakällan vattenkälla
      Påvlalyckan lycka
      Rammelås bergås
      Rapungaberget skogsberg
      Relstomten mark
      Renåkern åkerjord
      Ringebola åkermark
      Risveden skogs- berg- och fjälltraktsområde
      Rosenlund skogsmark
      Rotängen gärde o. åkermark
      Rugglehalla stenhäll
      Runnekullen berg
      Ryebäck bäck
      Ryedal mark
      Ryemosse skogsmosse
      Råda Mosse skostorvmosse
      Råggärdet gärde
      Rännåkern åkermark
      Rävastampa skogsbergsstig
      Rävhusdalen dal
      Rävstigen stig
      Rödjan gärde och mark
      Rödjan mark, åkerjord
      Rödjebacken backeslätt
      Rödjedalen dal o. mark
      Rökärr mark. åkerjord, hagmark
      Römmingsåkern åkerjord
      Rörmaderna skogsmader
      Rörmad Rös stenrös
      Rörmaderna mad- mossemarker
      Röserna berg
      Rösåse Kullar berg
      Rösåsekulle berg
      Röven gärde
      Salebacken mark, åker
      Saläckrorna åkerjord
      Samslåttern äng och åkermark
      Sandarne mark och åkerjord
      Sandlyckan gärdeslycka
      Sandlyckan gärde
      Sandvadet bäckdäld och väg
      Sandvadsliden väglid
      Sandviken vik
      Sanna mark o. åkerjord
      Sanna åkermark
      Sanna åkerjord och mark
      Sexlyckeåkra gärde
      Sexåkra åkermark
      Siken mark
      Siken mark, åkerjord, äng
      Siken åkermark o. gärde
      Siken mark, äng, åker
      Sikåkrarne åkerjord
      Sikäckrerna åkerjord
      Silverberget berg
      Sjögärdet gärde
      Sjölyckan lycka, åkerjord
      Sjölyckan gärde
      Sjölycke Ändar åkermarker
      Sjömad Os sjöområde
      Sjömossemaden madmark
      Skansaliderna lider
      Skansamosse skogsmosse
      Skaravägen landsväg
      Skedesåkern åkerjord
      Skingriflog berg o. bergflog
      Skinkerna marker, åker
      Skinta mark, åkerjord, backe
      Skintarenen mark
      Skinterna gärden
      Skiåkrarne åkermark
      Skogelyckan gärdeslycka
      Skolelyckan lycka
      Skorpan sten
      Sköljeberget berg
      Sköljekullen berg
      Sköttagärdet gärde
      Slerebo Lid väglid
      Slerebosjön sjö
      Slereboån vattendrag
      Slinemossen mosse
      Slisjön skogssjö
      Slätte Backe skogsbacke
      Slättänga åkermark o. gärde
      Slättängen mark och åkerjord
      Smedjeflaterna gärden
      Smedjehålan bäckdäld
      Smedjelyckan lycka
      Smedjelyckan lycka
      Smedjevallen gärde
      Smedlyckan gärdeslycka
      Smyga mark
      Smygelyckan gärdeslycka
      Småkulla berg
      Småkulla Led led
      Snärjet mark
      Somaden skogsmad
      Spångabron kavelbro
      Spångakullen skogsberg
      Spängesjön sjö
      Spökesten stenblock
      Stallhålan gärde
      Stallkärret skogsmark
      Stallkärrsdrågen skogsmarksdal
      Stallkärrsbergen berg
      Stallkärrsåkra åkerjord
      Stavsjö Mad mad
      Stavsjön sjö
      Stavsjön, Lille sjö
      Stavsjö Öja sjö
      Stenbacken mark
      Stenbron bro
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckeviken vik
      Stenliderna lider och skogsväg
      Stensve Kulle berg
      Stenåkern åkerjord
      Stenåkra åkerjord
      Stockalyckan gärde
      Stockedals Vik vik
      Stocken bro
      Stockängen gärde
      Stockängen åkermark, gärde
      Stora Ladkullen berg
      Stora Linden lind
      Stora Lyckan gärde
      Stora Maden gärde
      Stora Öja gränsholme
      Storehage gärde
      Store Krekel lycka
      Storesjön sjö
      Storlyckan gärde
      Storåkern gärde
      Storåkern åkerjord, gärde
      Strömängsliden lid
      Stubbasvedjan mark o. åkerjord
      Stutaråsa rås, berggilja
      Stänget mark
      Stänget mark, åkerjord
      Stänget åker- och inägomark
      Stöttinga åkerjord
      Stöttinga åkermark
      Stöttinga åkerjord
      Stöttinga åkergärde
      Sumpa mark
      Sumpåkra åkermark och gärde
      Sundberget berg
      Sundet sund
      Svallen väglid
      Svarta Kärret skogsmark
      Svarta Kärrs-Liderna skogsmarks- o. vägslider
      Svarta Skäret skär, ögrund
      Svartevattnet skogssjö
      Svedjekulla berg
      Svingbolid skogs- eller utmarkslid
      Svinetån mark
      Svinetån mark
      Svinhagen mark
      Sågebron vägbro
      Sågedammen damm
      Sävjevallen gärde
      Söahöljan hölja
      Sölemossen mosse
      Sölebacken hagmarksbacke
      Söleledet hagled
      Sörgärdet gärde
      Sörhagen åker- och hagmark
      Sörlyckan lycka, gärde
      Sörlyckan gärde
      Sössebergs Hål håla
      Söudden udde
      Tholsvrå mark
      Tjockkärren mark
      Tjuvabergen skogsberg
      Tjuvabergshålan skogsområde
      Tjuvadalen skogsdal
      Tjuvedals Bäck skogsbäcksdal
      Tomtakulle berg
      Tomtebergen berg
      Tomterna mark
      Tomtängen åkermark
      Torpelyckan gärde
      Torröta gärde, åkermark
      Torvräte Ändar åkermark
      Trehörningen skogssjö
      Trehörningsmosse mosse
      Trehörningsöja mosse
      Trekanten mark
      Trolldalen skogsdal
      Trykärren sjöar
      Trykärren sjöar
      Trädgårdslyckan gärde
      Trädgårdslyckorna lyckor
      Trätåkra åkermark
      Tröskeln berg
      Tuppelycka lycka
      Tuppås skogsbergsås
      Tuvekroken gärde
      Tuvet mark, bäckdäld
      Tvärlanden åkertegar o. -jord
      Tvärlyckan gärde, åkerlycka
      Tväråkern åkerjord
      Tyskakärret skogsmark
      Tåalyckan lycka o. gärde
      Tåalyckan gärde
      Tåbergen berg
      Tåhålan åkermark
      Tålyckan lycka och odling
      Tålyckan lycka, gärde
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tån berg- o. hagmark
      Täpporna gärden
      Ullsjö bäck bäck
      Ullsjö Holk sjöhölja
      Ullsjö Krekel mark o. gärde
      Ullsjömosse mosse
      Ullsjön sjö
      Utgravningssjön sjö
      Utgärdesmaderna gärde
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Vadabro bro
      Valla gärde
      Vallarne gärden
      Vallen gärde
      Vanderydsvattnet sjö
      Varpabron kavelbro
      Varpakärret skogsmark
      Varperna mark
      Vassboskogen skogsområde
      Vassboås berg och höjd
      Vasåkra åkerjord
      Verleberg bergåsar
      Videna mark, åker o. äng
      Viersmosse skogsmosse
      Vintravägen skogsväg
      Vintravägen skogsmarksväg
      Viseås berg- o. skogsås
      Vitevatten sjö
      Vitevattens Rös röse
      Vrångetjärn skogssjö
      Vällingekullen berg
      Värhuvud Mad mad
      Värhuvudsjön, Lilla sjö
      Värhuvudsjön, Stora sjö
      Värselängen äng o. åkermark
      Värvareskogen skogsområde
      Värvängen mark
      Västerflat gärde
      Västerflaten gärdesfält
      Västergårds Äng gärde
      Västerhagen mark, åker
      Västervatten skogssjö
      Västerängen åkermark
      Västra Maden gärdesmad
      Åkerkullen berg
      Ålekistekullen berg
      Ålekisteröset skogsmarksröse
      Ålyckan gärde
      Åmaden gärde o. madmark
      Åsalyckan gärdeslycka
      Åsbomaden gärde
      Åsevalla gärden
      Älghultsmossen skogstorvmosse
      Älghultssjön sjö
      Älmemossen äng o. åkerjord
      Älvevallen gärde
      Ängahagen åkermark
      Ängakullen berg
      Ängakullsbäcken bäck
      Ängelyckan åkermark o. lycka
      Ängen gärde
      Ängerna äng, åkermark o. gärden
      Änghagsberget berg
      Ängssvedjorna åkerjord o. mark
      Äskedalen skogsdal
      Ögärdet gärde o. mark
      Öjesjön sjö
      Örevatten, Mellan sjö
      Örevatten, Övre sjö
      Örevattnen skogssjöar
      Österflat gärde
      Östergärdet gärde
      Österlyckan gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.