ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Härene socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 81 Naturnamn: 65 Bebyggelsenamn: 16 Naturnamn: 10
Härene sn *Blekastenarna gränsmärken Häreneds sn Eklabergen berg?
Härene, Södra sn /Se Bredängsås ås Afsen inbyggarbeteckning /Se Hjortemossen mosse
Härene sn Dimmersmossen, se Lille mosse mosse Krokel inbyggarbeteckning Lille mosse, jfr Hjortemossen mosse
Härne, Södra socken Dufuere måse, se Duvereds mosse o. Store mosse mosse Fåglakullen tp Lindalsbergen berg?
Härene, Södra sn Dänningen bäck Gallatorpet försv. tp Lindals mosse mosse
Härene, Södra socken Dänningen å Gallatorpet försv. soldattp Ljunglahagen hage?
Härene, (numera Härenen, Södra) sn Dänningen å Grönelid tp Långåsabergen berg?
Härene, (numera Härene, Södra) sn Ekesåsen terräng Järnbergshålan beb Remsemossen, jfr Hjortemossen mosse
Härene sn Ekesåsmossen mosse Kringelsmad tp Tåstorpa hage skog (hage?)
Härene, Södra sn Granhagen skogsområde Kronogården gd Vässingsmossen mosse
Härene sn Grönerås terräng Kullen tp  
Härene sn *Hagehölg gränsmärke Kvarnkullen tp  
Härene sn *Hagehölg gränsmärke Nybygget tp  
Härne, Södra socken *Hagehölg vattensamling Värpåsen ?bebyggelse /Se  
Härene, Södra sn Hagöbäcken bäck Äspekroken gd /Se  
?Härene, Södra sn *Hedasten gränsmärke Östergården gd  
Härene, Södra sn *Hedasten gränsmärke?    
Härene, Södra sn Hjortemossen mosse    
Härenen, Södra sn *Hofmans ö ö i mosse?    
Härene, Södra sn Härsberget, se Järsberget berg    
Härene, Södra sn Härsberget berg    
Härene, Södra sn Härska bro bro    
Härene, Södra sn Härskabro bro    
Härene sn Härskabro bro    
Härene, Södra sn Härskasjön sjö    
Härene sn /Se Härskasjön sjö /Se    
Härene, Södra sn /Se *Högastenen gränsmärke    
Härene, Södra sn /Se *Jernbergshålan terräng    
(Södra) Härene kyrkby /Se Järsberget berg /Se    
Härene, Södra sn /Se Jättakullen fornlämning    
Härene sn /Se Karlamossen mosse    
Härene sn /Se Krösåsen terräng    
Härene, Södra sn /Se Kvarnabäcken bäck    
Brogården gd Kålsgårdsstenen gränsmärke    
»fotem» , se Fötene by Käringesjön sjö    
Fötened by Lille mosse mosse    
Fötened by Lille mosse mosse    
Fötened by Lillesjön sjö    
Fötene by Lindalsåsen höjd    
Fötene by Lindalsmossen ägomark    
Fötene by Långsjön sjö    
Fötene by o. gd *Lärkemossen mosse    
Fötene by Stora Lärkemossen Saknas    
Fötene by Lärke mosse, se Store mosse mosse    
Fötene by Lärkemossen mosse    
Fötene by Mogesjön sjö    
Fötene by Nolängen ägomark    
Fötene by Nossan Saknas    
Fötened by? Paradissjön sjö    
Föthene Saknas Rökullen terräng    
Fötene by Sjuberget berg    
Fötene by Stenliden terräng    
Fötene by Store mosse mosse    
Fötene by ?Store mosse mosse    
Fötened by? Store mosse mosse    
Fötene by Store mosse mosse    
Fötened by Svänningsmossen mosse    
Fötene by /Se Sågdammen sjö    
Fötene by /Se Sörskogen skogsområde    
»humblagaardhin» gd Sörängen ägomark    
Humlegarden Saknas Vitaberget berg    
Härene by *Vita katten gränsmärke    
Härene Saknas Vässingen terräng    
Härene by Vässingsmossen mosse    
Härene by /Se Öbrodiket bäck    
Härene kyrkby      
Härene by      
Härene Saknas      
Härene Saknas /Se      
Järskagården hmn /Se      
Kivenäbb gd /Se      
Kivenäbb gd /Se      
Nedergården Saknas      
Ribbingsberg hrgd      
Ribbingsberg krgd?      
Ribbingsberg gd      
Ribbingsberg gd /Se      
Stommen gd      
Sätebergskullen kultplats /Se      
Tokatorp förr beb., nu ing. i gods      
*Tokethorp Saknas      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.