ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eggvena socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 279 Bebyggelsenamn: 19 Naturnamn: 10
Eggvena kyrkby o. sn Alehagen hage /Se Eggvena socken sn Eggvena skog skog
Eggvena socken Andreasadraget åker /Se Eggvena sn Fäåsen ås(?)
Eggvena sn Aplaråkrarna åkrar /Se Burten inbyggarbeteckning /Se Kle(v)berget berg
Eggvena sn Aspeberget berg /Se Andregården, se Skogvaktaregården gd Ravelskullen kulle
Eggvena sn /Se Aspängen Saknas /Se Aregården, se Skogvaktaregården gd Smeda-Karins mad mad
Eggvena sn Aspängskullen kulle /Se Bajagården gd Store mosse mosse
Eggvena sn Aspängsåkern åker /Se Edsmären, se 3 Skottstorp Saknas Torparemossen mosse
Eggwena sn Bakugnen sten /Se Eggvena bebyggelse Trätte mosse mosse
Eggvena socken Bakugnsberget berg Eggvena, Västra del av by Våknabacken backe?
Eggvena sn Bakugnsmossen mosse Gunnagården, se Kungegården gd Öxnaberget berg
Eggevena sn Bastukvien åker /Se Hoke hemmansdel  
Eggvena by Bergamaden åker /Se Hålegården gd  
Eggvena sn Björkeberget by /Se Kungegården gd  
Eggvena sn Björkehagen hage /Se Köparegården gd  
Egvene Saknas Blekeberget berg /Se Prästegården gd  
Eggvena sn Boaberget berg /Se Skattegården gd  
Eggvena by o. sn Bockastenen sten /Se Skogvaktaregården gd  
Eggvena sn Bockedal åker /Se Skottstorp bebyggelse  
Eggvena sn Bolgårdsgärdet åker /Se Västergården gd  
Eggvena sn Bollaberget berg /Se    
Eggvena sn /Se Brede mad åker /Se    
Eggvena sn /Se *Brokastenen gränsmärke    
Eggvena sn /Se Bro kulle kulle /Se    
Eggvena sn /Se Broåkrarna åkrar /Se    
Eggvena sn /Se Brudareslätten åker /Se    
Eggvena sn /Se Bråtekullen kulle /Se    
?Eggvena by med kvarn Bräckshöljebranten brant /Se    
Eggvena by Bräckshöljen hölj /Se    
?Eggvena by Bränneberget berg /Se    
Eggvena by Brännebotten åker /Se    
Eggvena by Brännegärdet åker /Se    
Eggvena by Bultekvirenen grässlänt /Se    
Eggvena by Bunken åker /Se    
Eggvena by Buskaråkern åker /Se    
Eggvena by, sn /Se Bäckabitarna åkrar /Se    
Eggvena byar, sn /Se Dalsängen åker /Se    
Eggvena kvarn Saknas Djupe krok hölj /Se    
Köparegården hemman /Se Domshall hölj /Se    
Köparegården gd /Se Dränkevallarna åkrar /Se    
Lofzgardins Saknas Dykroken äng /Se    
Loftsgården försv. gd Dyrahögen höjd /Se    
Lofzgardhin Saknas Ebbakronan backkrön /Se    
*Lofzgardhin förr gård Edsmären grässlänt /Se    
*Loftsgården Saknas Eggvena gärde gärde /Se    
Luttorp gd Ekaråkern åker /Se    
Snickarens håla f.d. lht /Se Ekekullen kulle /Se    
Stommen = 1 Eggvena Saknas Ekestaden f.d. båtplats /Se    
Svenskatorpet gd /Se Ekesåsmossen mosse    
Uppsala torp /Se Ekmansåkern åker /Se    
  Enehagen hage /Se    
  Erikamaden åker /Se    
  Flatorna åkrar /Se    
  Floddiket dike /Se    
  Flyet mosse    
  Flyt kärr /Se    
  Flåttåkern åker /Se    
  Fläcken gräsfläck /Se    
  Fläskastenen sten /Se    
  Foglaåkern åker /Se    
  Frammekullen kulle /Se    
  Fäåsen ås /Se    
  Gossalyckan åker /Se    
  Granås ås /Se    
  Gravakullen kulle /Se    
  Gravåkern åker /Se    
  Gullbro mark mellan mossar /Se    
  Gåsagärdet åker /Se    
  Gökastenen sten /Se    
  Gökåkern åker /Se    
  Hackåkern åker /Se    
  Hagaberget berg /Se    
  Hakens led led /Se    
  Hallatorpet terräng    
  Hallebergshagen hage /Se    
  Hansalyckan åker /Se    
  Hintakebron bro /Se    
  Hintakeliden väg /Se    
  Hjälmadraget åker /Se    
  Hokhagen ägonamn /Se    
  Hokhagen åker /Se    
  Hokhagen äga /Se    
  Holmen åker /Se    
  Horsäckran åker /Se    
  Humleäckran åker /Se    
  Hund åker /Se    
  Hundarumpen åker /Se    
  Husaplanen kulle /Se    
  Hytteliden backe /Se    
  Hägnadskullen, Lilla kulle    
  Stora Hägnadskullen kulle /Se    
  Hägnakullen terräng    
  Hästakullen kulle /Se    
  Höge holme åker /Se    
  Högen kulle /Se    
  Högerås ås /Se    
  Imsiön, se Jämnesjön sjö    
  Imsjön, se Jämnesjön sjö    
  Ingemobacken, Lilla Saknas    
  Ingemobacken, Stora Saknas /Se    
  Jamsjön sjö    
  Jutaslätten slätt /Se    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö    
  Jämnesjön sjö /Se    
  Jämnesjön sjö    
  Jättens dörr stenblock /Se    
  Jättestenen sten /Se    
  Kalvamossen mosse /Se    
  Kalvskinnet åker /Se    
  Karlalyckan åker /Se    
  Karlamossen mosse    
  Karlamossen mosse    
  Kaspåkern åker /Se    
  Kilen åker /Se    
  Klevberget berg    
  Klevberget berg /Se    
  Knallaberget berg /Se    
  Knektaåkern åker /Se    
  Knektängen åker /Se    
  Knäsåkern åker /Se    
  Kockleberget berg /Se    
  Kopparekullen kulle /Se    
  Kornen åker /Se    
  Korsvallbrott åker /Se    
  Kringel åker /Se    
  Kroken åker /Se    
  Krokmaden åker /Se    
  Kulan åker /Se    
  Kurrekullen kulle /Se    
  Kurremaden åker /Se    
  Kurremaden åker /Se    
  Kvarnabäcken bäck /Se    
  Kyrkehöljen hölj /Se    
  Kålgården åkerstycke /Se    
  Källareåkern åker /Se    
  Källeberget berg /Se    
  Källåkrarna åkrar /Se    
  Käringasvedjan åker /Se    
  Käringeåkern åker /Se    
  Kölnåkern åker /Se    
  Köparegärdet åker /Se    
  Körhusängen äng /Se    
  Lammahagen hage /Se    
  Landråsen åker /Se    
  Larsa-Johannesa lycka åker /Se    
  Larsa mad åker /Se    
  Ledarstarrsråsen mosse /Se    
  Ledsberget berg /Se    
  Ledsbergsliden led /Se    
  Lerboslätten slätt /Se    
  Lerdraget åker /Se    
  Stora Lerfoten åker /Se    
  Leringen åker /Se    
  Lertäcket äga /Se    
  Liderna åkrar /Se    
  Lindbergalyckan åker /Se    
  Ljungatorpet åker /Se    
  Loppsketaåkern åker /Se    
  Lotten åker /Se    
  Lundaråkern åker /Se    
  Luttatorpa lycka åker /Se    
  Lyberget berg /Se    
  Långa landet åker /Se    
  Långaremossen mosse /Se    
  Långa välta åker /Se    
  Långesjön sjö /Se    
  Långfredagsberget berg /Se    
  Långsjön sjö    
  Lönnelyckan åker /Se    
  Lövhatten åker /Se    
  Mellumstyckakullen kulle /Se    
  Mellumstycket åker /Se    
  Mittstycket åker /Se    
  Mjölnarelotten åker /Se    
  Morfars hage Saknas /Se    
  Morgonköllahagen hage /Se    
  Muttalyckan åker /Se    
  Muttes pisseställe ställe /Se    
  Månavrån åker /Se    
  Månsagårdsdragen åkrar /Se    
  Märtakullen kulle /Se    
  Mösseskärmen åker /Se    
  Nickebacken backe /Se    
  Nordgårdens kalvhage hage /Se    
  Nossan å /Se    
  Nytorpalyckan åker /Se    
  Näfsekullen kulle /Se    
  Nässtång åker /Se    
  Olausalyckan åker /Se    
  Olles dike dike /Se    
  Ormasaåkern åker /Se    
  Pannekakestigen stig /Se    
  Paviljongsgärdet åker /Se    
  Pera kulle kulle /Se    
  Pipelyckan åker /Se    
  Pollyckorna åker /Se    
  Prästastenen sten /Se    
  Pukagärdet åker /Se    
  Pålsåsavägen väg /Se    
  Raftås ås /Se    
  Ravelskullen höjd    
  Risarekullen kulle /Se    
  Rissareåkern åker /Se    
  Roliga hage hage /Se    
  Rotatorpet terräng    
  Rumpen åker /Se    
  Runstenen sten /Se    
  Rändebacken åker /Se    
  Ränneströmmen å /Se    
  Rävelskullen kulle /Se    
  Sahlinedraget åker /Se    
  Saldebacken backe /Se    
  Sandholmarna åkrar /Se    
  Sandkrokarna åkrar /Se    
  Sandorna åker /Se    
  Sjuledet led /Se    
  Sjöberget berg /Se    
  Skallen åkrar /Se    
  Skattamaden åker /Se    
  Skinte åker /Se    
  Skinten jordstycke /Se    
  Skottsmossen åker /Se    
  Skåpalyckan åker /Se    
  Skäggemaden åker /Se    
  Smackhålsråsen mosse /Se    
  Smacksåkern åker /Se    
  Smalån å /Se    
  Smea-Karia mad mosse /Se    
  Smedjekullen kulle /Se    
  Smedjevallen åker /Se    
  Snickaretöses åker /Se    
  Spjället åker /Se    
  Starrmaden åker /Se    
  Stensgårdsgärdet åker /Se    
  Stensliden åker /Se    
  Stiftamossen mosse /Se    
  Stoppalyckan åkrar /Se    
  Stora mad åker /Se    
  Storemossen, Västra mosse    
  Storemossen, Östra mosse    
  Svedjelyckan åker /Se    
  Svenabruket åker /Se    
  Söndagshagen hage /Se    
  Tomten åker /Se    
  Torparemossen mosse /Se    
  Torpet åker /Se    
  Tossestenen sten /Se    
  Trampedal stig /Se    
  Trehörnet åker /Se    
  Trinde kulle kulle /Se    
  Trollycke åker /Se    
  Trummehålan åker /Se    
  Trädgårdsåkern åker /Se    
  Trätte mosse mosse /Se    
  Undantaget åker /Se    
  Varekullen kulle /Se    
  Vissaliderna åkrar /Se    
  Vitamossen åker /Se    
  Vreppåkern åker /Se    
  Vrån åker /Se    
  Våknabacken backe /Se    
  Västanför åker /Se    
  Yxåkern åker /Se    
  Åkerbäcken bäck /Se    
  Åsgärdet åker /Se    
  Ängahagen äng /Se    
  Ärmabacken åker /Se    
  Öjan åkrar /Se    
  *Öjastenen gränsmärke    
  Öksnaberget berg /Se    
  Önnakulan höjd /Se    
  Örnakulan höjd /Se    
  Östergårdens backe backe /Se    
  Öxnaberget berg    
  Öxnaberget berg /Se    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.