ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fölene socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 57 Naturnamn: 37 Bebyggelsenamn: 10 Naturnamn: 11
Fölene (by och) sn *Brattehall höjd Fölene socken sn Brunnsjö sjö
Fölene sn? *Brokastenen gränsmärke Fölene sn Bäckasjö sjö
Fölene socken *Bulabros källan gränsmärke Baggetomten gd Ekebergs mosse mosse
Fölene sn /Se *Bölabro källa gränsmärke Baggetorp, se Baggetomten gd Fyramossen mosse
Fölene sn Ekebergs mosse mosse Guffaradamm lht Guffaradamm mossen mosse
Fölene sn Elg Måssen, se Älgaremossen mosse Mellomgården gd Hobergen berg
Fölene sn Fyremossen mosse Nordguppagården gd Kurre damm
Fölene sn Grästorpasjön sjö Raken, se Guffaradamm lht Skaberg berg
Fölene sn Gräsåsamossen terräng Västergården gd Skärsberget berg
Fölene sn Gräsåsen triangelpunkt Östergården gd Älgaremossen mosse
Fölene by o. sn Guffaramossen, Stora mosse   Österberget berg
Fölene sn Hackebergsskogen skogsområde    
Fölene sn Hackebergsskogen skogsområde    
Fölene Saknas Holsberget berg    
Fölene sn Hulemossen mosse    
Fölene sn Låkömossen, Västra mosse    
Fölene sn Låkömossen, Östra mosse    
Fölene sn /Se Långemossen mosse    
Fölene sn /Se Nycklabacken terräng    
Fölene sn /Se *Oleka bro bro    
Fölene sn /Se Rakåsa triangelpunkt    
Fölene sn /Se Rakåsa krona fornlämning /Se    
Fölene sn /Se Råhagamossen mosse    
[Backagård] gård Sandaremossen mosse    
*Bakka gardh Saknas Skamberget berg    
[Bakka gardhen] Saknas Skärsberget berg    
*Backagården Saknas Stensmossen mosse    
[Backe gorden] gård Storemossen, Östra mosse    
Backgården gd Svarthallsmossen mosse    
Faabolith gd Tjäremossen mosse    
Fölene by Vilstensmossen mosse    
Fyline by Älgaremossen mosse    
Fölene by Älgaremossen mosse    
Fölene by Älgaremossen mosse    
Fölene by Älgaremossen mosse    
Fölene by Älgaremossen mosse /Se    
Fölene by *Öjastenen gränsmärke    
Fölene by      
Fölene by      
Fölene by      
Fölene by      
Fölene by, sn /Se      
Fölene by /Se      
Fölene sn /Se      
Hovmansgården gård /Se      
Rakasæle, se ?Rakåsa by      
Rakåsa by      
?Rakåsa by      
Rakåsa by      
Rakåsa by?      
Rakåsa by      
Rakåsa by      
Rakåsa by      
Stommen = 10 Fölene Saknas      
Törestorp gd      
Torrestorp by      
*Tåbolet försv. ort      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.