ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Herrljunga socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 47 Naturnamn: 26 Bebyggelsenamn: 40 Naturnamn: 14
Herrljunga sn Aspbackamossen mosse Herrljunga kommun kommun Asp(e)backamossen mosse
Herrljunga sn Borreberget berg Herrljunga socken socken Bäcka sjö sjö
Herrljunga sn /Se Breamaden mosse Herrljunga sn Ekesjön sjö
Herrljunga sn? Ekesjön sjö Annedal hus Guldberget berg
Härljunga snr *Ekåsabacke odlad mark? Arvidsgården gd Kavlebroberget berg
Herrljunga socken Hagen terräng Arvidsgården gd Nolmossen mosse
Herrljunga sn Haraberget (Herreberget) Saknas Bergsgården gd Orramossen mosse
+Herrljunga sn Haraberget berg Björsbo gd Skateberget berg
Herrljunga sn Haraberget Saknas /Se Borrebergsslätt gd Tittebergamossen mosse
Herrljunga sn Harabordet Saknas /Se Bäcka gd Tjuvabergen berg
Herrljunga sn Hjortemossen mosse Fixagården gd Torpasjö sjö
Herrljunga sn *Kistesten gränsmärke Hagen Saknas Torpasjö mosse mosse
Herrljunga sn *Koskallesten gränsmärke Haraberget Saknas Urstensmossen mosse
Herrljunga sn *Kystesten gränsmärke Heden torp Älgaremossen mosse
Herrljunga sn *Ljuggö ö i myr Herregården, se Hovmansgården gd(r)  
Herrljunga sn *Löftesten gränsmärke Holmagården, Stora gd  
Herliungha sn Nossan Saknas Hovmansgården gd(r)  
Herrljunga sn *Ormasten gränsmärke Kartholmen hemmansdel  
Herrljunga sn *Rävö ö i mosse Kyrkebo hus  
Herlinga sn Sturebordet terräng Kärnekulla gd  
Herrljunga sn Tittebergen berg Lugnet hus  
Herrljunga sn? Torpasjö sjö Mellomgården gd  
Herrljunga sn Urstenen sten Nedregården gd  
Herrljunga sn Urstensmossen mosse Nedregården gd  
Herrljunga sn Elgaredsmossen Saknas Nästegården gd  
Herrljunga sn /Se Elfsborgs Edsveden kronopark Olofstorp gd  
Herrljunga sn /Se   Prästatorpet, se Torpet beb.  
Herrljunga sn /Se   Prästegården gd  
Herrljunga sn /Se   Prästegården gd  
Herrljunga sn /Se   Reimersholm hus  
Herrljunga sn /Se   Sandlid lht  
Herrljunga sn /Se   Sandlid lht  
Borrebergsslätt gd /Se   Skolan Saknas  
Borrebergsslätt gd /Se   Stationen Saknas  
Herrljunga by /Se   Stretebäcken lgt  
Herrljunga Saknas   Torpet beb.  
Herrljunga by   Vreta by  
Herrljunga samh. o. sn   Våknebacken gd  
Herrljunga by och sn   Västergården gd  
Herrljunga by o. sn   Östergården gd  
Herrljunga by      
Herrljunga m:e /Se      
Hovmansgården gårdar /Se      
Kärnekulla gd      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.