ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hällstads socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 148 Naturnamn: 102 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Hällstad sn Aspelund ägomark Hällstad socken sn  
Hällstad sn Stora, Lilla Björken Saknas Hällstad sn /Se  
Hällstad sn Björken, Lilla sjö    
Hällstad sn Björken, Stora sjö    
Hellstad sn Björken, Stora sjö    
Hällstad sn Björken sjö /Se    
Hällstad socken Björken, St:a o. L:a sjöar /Se    
Hällsta sn Bodängen ägomark    
Hällstad sn Brandskogen skogsområde    
Hällstad sn Bredsjön sjö    
Hällstad sn Bredvik terräng    
Hällstad sn? Bronäs ägomark    
Hällstad sn Djupedalssjöarne Saknas    
Hällestad sn? Ekhagen terräng    
Hällstad sn Elie källa offerkälla /Se    
Hällstad sn Filemosse mosse    
Hällstad sn Filleklippe klipparti /Se    
Hällstad sn /Se Flogaslätt terräng    
Hällstad sn Gammalstorpabäcken bäck    
Hällstad sn Granö fornlämning?    
Hällstad sn Granömossen mosse    
Hällstad sn Gråkärrsmossen mosse    
Hällstad sn Hagelund ägomark    
Hällstad sn Heleneberg delvis odlat område    
Hällstad sn Hemmerstaberget berg med fornlämning    
Hällstad sn Hjortåsamossen mosse    
Hellstada sn Hjälmakärret kärr    
Hällstad sn Hyttebacken skogsmark    
Hällstad sn Hägnakärret kärr    
Hällstad sn Hällstadsmossen Saknas    
Hällstad sn Hällstad mosse mosse    
Hällestad sn Hästöbacken skogsmark    
Hällstad sn Högarängen ägomark    
Hällstad sn Högarör fornlämning    
Hällstad sn Högelid terräng    
Hällstad sn Högåsabacken skogsmark    
Hällstad sn Högåsakärret kärr    
Hällstad sn? Igeln försv. sjö /Se    
Hällestad sn /Se Iglasjö sjö    
Hällstad sn /Se Kamphagaberget terräng    
Hällstad sn /Se Karlslund delvis odlat område    
Hällstad sn /Se Kasemaden ägomark    
Hällstad sn /Se Korsberga landsvägsbackar /Se    
Hällstad sn /Se Korsbergsliderna, se Korsberga landsvägsbackar    
Hällstads kyrka kyrka /Se Kringelibacken delvis odlat område    
Ambo gd /Se Kronoberg berg?    
Bäck Saknas Kröseverket ägomark    
Dannarp by Kvarnabacken skogsmark    
Dannarp gd /Se Kållerören mossholmar    
Djupedall Saknas Källeberg delvis odlat område    
Djupedal gård Källestorp förr torp?    
Djupedal gd Lillskogen ödetorp?    
Djupedal gd Lurstens råsa sank mark    
Djupedal gd Lyckebo delvis odlat område    
Elmestad by Långholmen ägomark    
Elmestad Saknas Mossholmen udde    
Elmestad by Mumlebo terräng    
Elmesta Saknas Munkelundsbäcken bäck    
Finnatorpet tp /Se Myreställen terräng    
Gammalstorp gd Mörkebo ödetorp?    
Gammelstorp Saknas /Se Nygårdsmossen Saknas    
Gisslarp Saknas Ormabacken skogsmark    
Gisslarp gd Orrakullen skogsmark    
Gisslarp Saknas /Se Pinebomossen ägomark    
Gisslarp gd /Se Prinsessgraven fornlämning /Se    
Granared gd Påvagårds mosse mosse    
(?)Granared gård Rom strandområde, f.d. t /Se    
Gråkärr ödetorp? Romarebacken höjd    
»Haaff», se Hov? herrg. och by Rudekällan källa?    
Hagahult torp /Se Ruderna sank mark    
Halanda indr. militieboställe Rålkebäcken bäck /Se    
Halanda gd Rävebacken skogsmark    
Halanda Saknas /Se Rönnekulla åkerbacke med fornlämning /Se    
?Hov gd Röregärde ägomark    
?Hov gd Rörstorp ägomark    
?Hov herrg. och by Sandhem ägomark    
?Hov hg Sjömossen mosse    
Hov hg /Se Skogen skogsbacke    
Hov hg Sköllsås ägomark    
Hov hg Smedjekumlet fornlämning o. triangelpunkt    
Hof hrgd Spångs högar fornlämning    
?Hov hg Svartemosse mosse    
Hof hrgd Svartemossen mosse    
Hof hrgd? Sveaberg berg    
Heov hg Tingmarks källa offerkälla /Se    
Hov Saknas /Se Tingmarks källa källa?    
Hov hgd /Se Tingsten fornlämning?    
Hov gd /Se Tjuvakärret kärr    
Hällstad by o. sn Torslund terräng    
Hällstad by o. sn Tusken gårdslott /Se    
Hällstad by Tvättehallsberget berg    
Hällstad by Vasaliden landsvägslid /Se    
Hällstad by Videön ö    
Hällstad by Viesjön Saknas    
?Hällstad by Vättnet bäck    
Hällstad kyrkby, f. tingsplats Ånäs ägomark    
*Hærthælandum, se Halanda Saknas Åsakällan källa?    
Kaggården hemman /Se Ättestugan fornlämning    
Kanehall f.d. soldattp /Se Ömmern Saknas    
Karlstorp förr torp? Ömmern Saknas    
Katthög by Ömmern sjö    
Knapegården Saknas /Se Ömresjön sjö /Se    
Kråkhult Saknas      
Kråkhult gd      
Kyrkebro förr stuga?      
Kärrängsås gd:ar /Se      
Lursten gd /Se      
Pjukarp Saknas /Se      
Redberga tp /Se      
Ryda Saknas      
Råliden ödegård?      
Salunda gd      
Salunda gd:ar /Se      
Salunda gd /Se      
Salunda Saknas /Se      
Storskogen ödetorp?      
Sällbäcken tp /Se      
Tingmark lhtr /Se      
Vrångebjörk gd      
Vrångebjörk gd?      
Vrångebjörk gd      
Vrångebjörk gd /Se      
Vrångebjörk gd /Se      
Vrångebjörk gd /Se      
Vrångebjörk Saknas /Se      
Vrångebjörk gd /Se      
Vrångebjörk gd /Se      
Väby by      
Väby Saknas      
Väby by      
Väby by      
Väby by /Se      
Väby by /Se      
Väby by /Se      
Väby Saknas /Se      
Åsen ödetorp?      
Älmestad by      
?Älmestad by /Se      
Älmestad by      
Älmestad by      
Älmestad by      
Älmestad by      
Älmestad by      
Älmestad by      
Älmestad by, förr gd      
Älmestad by, förr gd      
Älmestad by /Se      
Ödegärdet Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.