ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mjäldrunga socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 42 Naturnamn: 13 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Mjäldrunga sn /Se *Blaskehallsberg terräng Mjäldrunga socken sn  
Mjelldrunga sn Bruden fornlämning? /Se Biskopsgården gd(?)  
Mjälldrunga sn Dunder delvis odlat område    
Mjelldrunga sn? Hallareäckran ägomark?    
Mjäldrunga sn Hundsåsen skogsmark    
Mjäldrunga sn /Se Hökamossen ägomark    
Mjäldrunga sn Lafsåsen ägomark    
Mjelldrunga sn? Långömossen ägomark    
Mjäldrunga by o. sn Ramlamossen mosse    
Mjäldrunga by o. sn Stallberg ägomark    
Mjäldrunga sn Svartesjö sjö    
Mjäldrunga sn Travarbacken terräng    
Mjäldrunga sn Tången ödegård?    
Mielrwnga Saknas      
Mjäldrunga sn      
Mjelldrunga sn      
Mjäldrunga sn      
Mjäldrunga sn      
Mjelldrunga sn      
Mjäldrunga sn /Se      
Mjäldrunga sn /Se      
Mjäldrunga sn /Se      
Ebbarp by      
Glömene Saknas      
Glömme by      
Glömme by      
Glömme by      
Glömme by      
Glömme gdar /Se      
Glömme by /Se      
Glömme by /Se      
Jäder gd      
Jäder gd      
Jäder gd      
Mjelldrunga gd      
Mjäldrunga by      
Mjäldrunga by      
Mjäldrunga gd /Se      
Risgärde Saknas /Se      
Rävaslätt Saknas /Se      
Slätterud Saknas /Se      
Stommen gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.