ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fuxerna socken : Flundre härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 93 Naturnamn: 45 Bebyggelsenamn: 198 Naturnamn: 347
Foxerna Saknas *Berghastrøm, se Lilla Edets vattenfall Saknas Sagesmän förteckning Adams Pigg berg
Fuxerna by o. sn Bergastöm vattenfall Sagesmän förteckning Andreaskullen bergskulle
Foxerna Saknas [Bergaström] Saknas bartesgårdarn inbyggarbeteckning Lille Aspedalskullen kulle
Foxerna Saknas Bergaström vattenfall edsbo inbyggarbeteckning Asphålekullen bergkulle
Fuxerna sn Berghaström Saknas Edsborna inbyggarbeteckning Assmansmossen skogsmosse
Fuxerna sn /Se *Bergaströms ida vattensamling högens inbyggarbeteckning Banken laxgarnskastställe
Fuxerna sn Bergaströms ida, se Lilla Edets vattenfall Saknas högtorpsbo inbyggarbeteckning Barsgårdsdiket dike
Fuxerna / Foxerna sn *Bergaströms kvarn Saknas fabriksare inbyggarbeteckning Bartelsgårdsdämmet dämme
Fuxerna sn Bomanssjön sjö foksarnebo inbyggarbeteckning Bastelyckan lycka
Fuxerna sn Borydsjön sjö prässebon inbyggarbeteckning Björkebergen skogshöjder
Fuxärna (Foxärna) sn Brudarevarpet fornlämning tösslandabo inbyggarbeteckning Björneklev bergklyfteområde
Fuxerna sn Fräcksjön sjö Apoteket apotek Björngiljan gilja
Fuxerna by Fräcksjön sjö /Se Aspekullen f.d. självst. gård Björngiljan dal, gilja
Fuxerna sn Fräcksjön sjö /Se Aspmansgården gård Bocken skilnadssten
Fuxerna sn Fågelmossen mosse Backen avsöndr. Bokulle berg
Fuxerna sn Fågelsjön sjö Backen torp Bokullemadbacken markområde och backslätt
Foxerna sn Hanströmsbäcken bäck Badhuset kommunalt badhus Bokullemadberget berg
Fuxerna sn »kellere tompt» tomt Barackerna arbetarbostäder Bokullemaden mad
Fuxerna Saknas »kællære tomt», se »kellere tompt» tomt Bartesgården bebyggelse Bokullemadsliden skogsväglid
Fuxerna sn Krigsvallen bergshöjd med fornlämning /Se Bengt Ivarsgård samh. Bomanssjön skogssjö
Fuxerna sn Kvillen inbuktning /Se Bengt Ivarsgården hemman Bomansskogen skog
Fuxserna Saknas Lilla Edets vattenfall Saknas Bertilsgården förr gd, nu tp Bontes Äng gärde
Fuxerna sn /Se Lilla Edets vattenfall Saknas Bertilsgården f.d. självst. gård Boresjön binamn på Borydssjön
Fuxerna sn /Se Lilla Edets vattenfall fall /Se Bistocken torp Borgaråsen bergås
Fuxerna sn /Se Lilla Edets vattenfall Saknas Betel frikyrkolokal Borgaråsen bergås
Fuxerna sn /Se Lilla Edets vattenfall vattenfall Björkebacken läg. Borgaråsheden gärdesslätt
Fuxerna sn /Se Lilla Edet vattenfall Bodéns Tegelbruk f.d. tegelbruk Boryds Mosse skogsmosse
Fuxerna sn /Se Munkviken vik(?) Bokullemadtorpet f.d. torp Borydsjön sjö
Fuxerna sn /Se Munkeviken vattensamling (förr vik) Bomanstorpet torp Borydsjön skogssjö
Börjesgården ödegård »nynnebol» Saknas Boryd skogstorp Borydsvägen väg
Lilla Edet Saknas Olasten gränssten Bryggeriet bryggeri Bosjö Håla skogshåla
Edet, Lilla by Prässeberg triangelpunkt Bryggeritomten f.d. tomt o. bryggeri Bosjö Näs udde
Lilla Edet by Prässebergen berg Byn bebyggelse Bosjövik vik
Edet, Lilla by o. handelsplats Ryrsjön sjö Börjesgården f. gd., nu tp. Bottelyckan gärdeslycka
Edet, Lilla by o. handelsplats Ryrsjön sjö Börjesgården f.d. självst. gård, nu torp Brattelyckan gärdeslycka
Lilla Edet Saknas Rörmossen mosse Dykärra avsöndr. Bringelbärshålan skogsdäld
Lilla Edet m:e Smörkullen bergkulle Dykärra skogstorp Bromsehagen hagmark
Lilla Edet samhälle /Se Smörkullen kulle /Se Edetsbanken sparbank Bron landsvägsbro
Edet, Lilla köping /Se *Styrie fiske Saknas Ekebacken Saknas Broningen gärde
Edet, Lilla msamh. /Se Svartevattnet sjö Ekebacken tomt o. f.d. hus Bruarebäcken bäck
Edet, Lilla köping /Se Sävholmen holme Ekebacken torpställe Bruarevarpet stenröse
Edet, Lilla köping /Se Tingskullen kulle med fornlämning /Se Ekeberget Saknas Brännefjäll berg o. skogshöjd
Edet, Lilla samhälle /Se Tranemossen mosse Ekhagen lägenh. Brännemossen mosse
Flåbacka gd /Se Tösslandaviken torrlagd vik Ellbo f.d. tändsticksfabrik Bränneribäcken bäck
Fuxerna by Åsen bergås Ellbo Tändsticksfabrik f.d. tändsticksfabrik Brännerisdalen dal
Fuxerna by, sn   Fisehagen torp Bålhögen grusåshöjd
Fuxerna by   Flåbacka bebyggelse Bäcken laxgarnskastställe
»Foxærna» by   Folket Hus föreningshus Bäckoset utflöde
Fuxerna by   Folkets-Hus-Biografen biograflokal Bärkullen bergkulle
Fuxerna kyrkby   Fridhem läg. Börjes Värsel källa
Fuxerna by   Frälsegården gd? Dalsbrodalen dalbotten
Fuxerna by /Se   Frälsegården hemman Dalsbron landsvägsbro
Hanström gd   Fuxerna socken Dammbron gångbro
Haneström herrg   Fuxerna socken Dammen f.d. damm, nu mosse
Hanaström Saknas   Fuxerna by o. gårdar Danska Hålan bergklyfta eller berggrotta
Haneström hg   Fuxerna by o. gårdar Djupedal dal
Hanström gd   Färjplatsen, se 6 Tösslanda Saknas Djupedalsbäcken bäck
Hanström gd:ar /Se   Försöket pappersfabrik Doktorns Hästhage skogs o. hästhage
Kullås gd   Gamla Hotellet hotell Dragontorpet torp eller f.d. torp
Kålås, se Kullås gd   Gamla Tegelbruket f.d. tegelbruk Drakaberget berg och skogsgränsmärke
[Kellere tompt] Saknas   Gamla Torget f.d. salutorg Dykärrebergen skogsberg
Lunden gd   Garveriet f.d. garveri Dykärremossen skogsmosse
Prässe gd /Se   Göta järnvägsstation Dymaden skogsmad
Saknas Saknas   Göta bebyggelse och samhälle Dämmet dämme
Stommen gd   Göta Sulfitfabrik sulfitfabrik Dämmet vattenregleringsdamm
*Sutareboda gd /Se   Hanström bebyggelse Edskastet kastställe
Thorp Saknas   Hanström säteri Edsmaden madmark
Thoslanda by   Hanström gård, säteri Ekaråsen bergås
Torp försv. gd   Hanström gård, säteri Ekaråsmossen mosse
Torp Saknas   Hanströms Tegelbruk tegelbruk Ekeberget bergshöjd
Torp försv. gd   Hanströms Kvarn kvarn Ekeporten vägpass
Torp försv. gd   Herrgården herrgård Ekhagen hagmark
Torp Saknas   Herrgårdsängen torp Ekåkrarne åkermark
Tysslanda by   Hirschegården bebyggelse o. område Eriksviken sjövik
Tösslanda gd:ar   Hålan bebyggelse Fallet vattenfall
Tysslanda Saknas   Hägers industriområde Femstenebergen gränsberg
Tysslanda by   Hästhagen f.d. torp Finnbobacken skogsbacke
Tösslanda gd:ar   Hästhagen skogstorp Finnbodalen skogsdal
Tysslanda gård o. by   Högen hemmansdel Finnbomaderna mader
Tösslanda by   Höglunda bostadshus Fiskelisemossen mosse
Tysslanda by   Högstorp by och gårdar Fisket damm
Tysslanda, se Tösslanda by   Högstorps Kyrkogård begravningsplats Flygarns Backe backslätt
Tösslanda by   gosuadal Saknas Folkets Park dansbana m.m.
Tösslanda by /Se   Kallkällans Bryggeri svagdricksbryggeri Fräcksjömaden mad, mossmark
Tösslanda by   Karlsbacke hus Fräcksjön skogssjö
Tösslanda by   Karlsberg hus el lägenhet Fräcksjötegen skogsteg
Tösslanda by   Korgetorpet f.d. torp Fuxmaden mad
Tösslanda by /Se   Kraftstationen elektricitets och vattenfallsverk Fågelmossen mosse
Tösslanda by /Se   Kristiansfält mark Fågelsjön skogssjö
Tösslanda by /Se   Kristinedal hus Fähushålan grott- eller berg- och morasbildning
Tösslanda by /Se   Kristinehöjd hus Färdinsåsen bergås
Offwerboll Saknas   Kronan bebyggelse Färjan färjeställe
Överbol gd   Kronan biograflokal Galtesten stenblock
    Kullås gård Gatan gata och väg
    Kyrkan kyrka Gatubacken backe
    Kyrkogatan gata Grinnebacken backsluttning
    Kyrkogården kyrkogård o. begravningsplats Grishögen jord- och stenhög
    Käpplängaregatan gata Gröna Råsen gilja, skogsås
    Lammarehagen bebyggt område Gröne Nabbe udde
    Lars Svensgården hemman Gullgruvan Saknas
    Lilla Edet samhälle, järnvägsändstation m.m. Gungsmadmossen mosse
    Lilla Edets Järnvägsstation järnvägsstation Gungsmadviken vik
    Lilla Edets Pappersbruk pappersbruk Gustafsberg berg o skogsgränsmärke
    Lillereden Saknas Götavägen landsväg
    Linneklev f.d. torp Hagarne hagmarker
    Ljungkullen bebyggelse och område Hagedalen dal
    Lunden f.d. självst. gård, nu mark Hagedalslyckan gärde
    Lunnareberget bebyggelse o. hus Hallekullen berg
    Lyckhem hus o. bebyggelse Hallerna skogshöjder o. berg
    Långnås hus Halletega skogstegar
    Lödöse-Lilla Edets järnväg Saknas Halvskäppesvängen brant och vägsväng
    Madryr f. tp Hansakullen berg o gränsmärke
    Madryr f.d. självständig gård Hanströmsbäcken bäck
    Madtorpet f.d. torp Harphakekällan skogskälla
    Mariedal Saknas Harphaken skogsgränsmärke
    Mejeriet mejeri Hattelyckan lycka
    Missionshuset missionshus Heden mad
    Munkviken avsöndr. Södra Heden el. Kyrkoheden åkermark
    Munkevikens Brygga ångbåtsbrygga Herrgårds Sjö del av älv
    Munkevikens Färja färja o färjställe Herrgårdsvägen väg
    Mårten-Torsgården gd? Herrgårds Änger åker o ängsmark
    Mårten Torsgård hemman Hjortronmossen skogsmosse
    Nedergården hemman Holken bykälla
    Norra Roten bebyggelse och samhällsområde Hopahålan sandhåla
    Nya Hotellet hotell Hopamarken bysamfällighet o mark
    Ordenshuset I.O.G.T.-ordenshus, teaterlokal mm. Horseberget berg
    Paradiset läg. o. bebyggelse Håla Ida bakström
    Polisvakten polisstation Hålan markområde
    Posten poststation Häggsängen gärde
    Prässe gd Hästebacken lid
    Prässe gård Höga liden höjd?, backe på väg?
    Pålan försv. stuga Högen grusåshöjd
    Påsfabriken papperspåse- m.m. -fabrik Högstorps backe vägsträcka
    Reden läg. o. torp Högstorpsbacke lid
    Rusthällaregården, se Rusthållet gd(?) Högstorpssjön skogssjö
    Rusthällaregården gård Högstorpsåsen bergsträckning
    Rusthället gd(?) Jumfrumossen mosse
    Ryr f.d. by eller gårdssamhälle Jungfruberget berg
    Ryrgårda gårdar Järnklev lid
    Ryrs kvarn f.d. tp Jättegrytan berggryta
    Ryrs Kvarn f.d. kvarn Kallkällan vattenkälla
    Rävgården rävuppfödningsgård Kalvegärdet f.d. gärde, nu virkesupplagsställe
    Röda Berget hus Kalvhagen hagmark
    Sillebacken hus o. bebyggelse Kanalen f.d. vattensamling
    Sjölyckan torp Karls backe vägsträcka
    Skansen lägenheter m.m. Karlsgärdet gärde
    Skansen hus Carlslid mark o gränsmärke
    Skarhallen bebyggelse Kavelbroliden binamn på Kavelliden
    Skattegården gd(?) Kavelliden avsats
    Skattegården gård Kirringen laxgarnskastställe
    Skogsgatan torp Klovesten sten
    Skolorna skolhus Knortas Kulle bergkulle
    Skolan skolhus Kohagen beteshage
    Slussen f.d. sluss Kolkullen berg
    Smörkullen hus Korpefloget berg
    Sponkajen strandområde Korvekärret sankmark
    Statens mark, fastighet m.m. Krakekullen kulle
    Stenhusen arbetarebostäder Krappet gärde
    Stenhuset ruin, f.d. huvudbyggnad Krigsvallen berg-, sten-, eller jordhöjd
    Stenhuset läg. f.d. torp Krokberget berg
    Stickebacken avsöndr. Krokebäcken bäck
    Stickebacken torp Kronan höjd
    Stommen gård Kullås Mosse mad
    Stommen f.d. båtmansstom, nu läg. Kvarnbäcken bäck
    Storeklev hus el. torp Kvarnebäcken bäck
    Storgatan huvudgata Kvarndammen damm
    Storgården hemman Kvarnfallet bäckfall, f.d. kvarn
    Svantes Stuga hus Kvillen inbuktning
    Svedjan torp Kålgården f.d. kålgård
    Sågerna f.d. sågverk Kärrsbacken backe, slättmark m.m.
    Telegrafen telegraf- o- telefonstation Kärrsbergen berg
    Torget salutorg Ladugårdsgärdet gärde
    Trähuset bostadshus Lammarehagen hagmark
    Tången hus o. lägenh. Lammareåsen bergås
    Tösslanda bebyggelse Laxängarna ängsmarker
    Tösslanda gd Lekvallen backslätt
    Tösslanda by och gårdar Lilla-Kroka gärde
    Tösslanda Backe torp Lillemossen mosse
    Tösslanda Herregård gård Lille Varden berg
    Tösslanda Skans befästning Lillöna ö
    Tösslandaviken torp Lillö Udde udde
    Utsikten bostadshus Linnarshöjd mark o skogsgränsmärke
    Valsdammen kraftverksdamm Linnarsmossen skogsmosse
    Vilhelmsberg läg. Linneklev bergklyftområde
    Vita Ledet hus Linneklevsklinten berg o skogsgränsmärke
    Vrån f.d. självst. gård Linneklevsmossen mosse
    Vänersborgsbanken sparbank och affärsbank Linneklevspiggen bergklint
    Värdshuset f.d. värdshus, nu bostadshus Linnersbacke markområde
    Västra Roten bebyggelse och samhällsområde Linners Rulle berg
    Ålderdomshemmet ålderdomshem el. fattiggård Ljungkullen höjd
    Årbo f.d. tändsticksfabrik Ljungslätteberget berg
    Åttungen markområde Loppet laxgarnskastställe
    Älfsborgs Papperbruk f.d. pappersbruk Lunnareberget bergkulle
    Älvebacken f.d. torp Lyckeberget berg och gränsmark
    Ängerna bebyggelse o. markområde Luckebergsfoten markområde
    Ängshöjden hus Långemossen skogsmosse
    Östra Roten bebyggelse och samhällsområde Maden sankmark
    Överbol gård Madkullen berg o gränsmärke
      Madlids Gata f.d. väg
      Madryrsbergen berg
      Madryrs Lid lid
      Marydsskogen skog
      Munkviken vik o älvstrand
      Nedre Hästebacken lid, backe, f.d. marknadsplats
      Nolvägen landsväg
      Näsberget berg o skogsområde
      Nötekullen bergkulle
      Olas Sten gränssten
      Olles Dal dal och skogsgräns
      Olles Pik skogsgränsmärke
      Ormemaden skogsmad
      Orrebacken mark o skogsgränsmärke
      Orrekullen berg
      Orremosseberget binamn på Orrekullen
      Lille Orremossen mosse
      Oxeliden skogsvägslid
      Penningeliden lid
      Predikstolen bergavsats
      Prässebergen bergsträckning
      Prässe Bäck bäck
      Prässe Dal dalgång
      Prässe Gata väg
      Prässe Holme f.d. holme
      Prästekullen bergkulle
      Prästelyckan lycka
      Prästestenarne stengrund
      Pärs Hage stenhaggård
      Pålbron bro
      Påleliden lid
      Pålliden backe
      Rackarebrinken skogsvägslid
      Ramsedalen dal
      Ramsedalshålan skogshåla
      Ramsevik sjöbukt
      Stora Reesberget berg
      Reremaden mad
      Ryrbodiket dike, bäck o däld
      Ryrsjön skogssjö
      Ryrsjöön ö
      Ryrskogen skogsmark
      Ryttarelyckan lycka
      Röjderna åker
      Rödås bergås
      Rönerna laxgarnskastställe
      Rönnebråten hagmark
      Rörsmossen mosse
      Rövarkulan berghåla
      Sammslåtten slåttermark
      Sand sandgrop
      Sillebacken backslätt
      Silledammen damm
      Sjöbergen berg
      Skamsdalen däld
      Skanta berg o. backslänter
      Skantegatan väg
      Skarhallen lastplats
      Skogsgatan väg
      Slithålan strömvirvlar
      Slottsdammen f.d. damm
      Slättelyckan gärdeslycka
      Smale Mosse skogsmosse
      Småmossekullen berg
      Smörkullen bergkulle
      Smörkullen berg
      Solbergaliden back- och bergsluttning
      Sprötebomaden skogemad
      Stallgärdet gärde
      Stenhögsåkra åkrar
      Store Klev bergklyftområde
      Storemossen mosse
      Store Orremossen mosse
      Store Stuvedalsmossen skogsmosse
      Store Ulvedalsmossen skogsmosse
      Store Varden berg
      Stuvedalen dal
      Stuvedalsbergen bergsamling
      Stuvedalsknalten berg
      Stuvedalsliden lid
      Lille Stuvedalsmossen skogsmosse
      Svartevattenskullen bergkulle
      Svartevattnet sjö
      Svartevattnet skogssjö
      Svartvattnet sjö
      Svedberget berg
      Svångeboberget berg
      Svångebovägen väg
      Sävholmen holme
      Sörstena stengrund
      Sörtången tånge
      Sörtångsberget berggrund
      Tegelbruksdalen del av dalgång
      Timmerfloget berg och bergvägg
      Timmervik vik
      Tingshögen höjd
      Tingsjorden åkerområden
      Tjäreberget bergkulle
      Torvmossen mosse
      Tranemossen skogsmosse
      Trinde Mosse skogsmosse
      Trindås skogssjö
      Trindåsen bergshöjd
      Trinnemossekulle berg
      Trädgårdsslätten gärde
      Tuppeklev bergsluttning
      Tösslandabergen bergåsar
      Tösslanda Holmar f.d. holmar
      Tösslanda Lider lider
      Tösslandasjön f.d. sjö
      Tösslandaviken vik
      Tösslandavägen landsväg
      Tösslanda Änger äng o. åker
      Ulveberget berg
      Ulveberget dal
      Ulvedalsbäcken bäck
      Lille Ulvedalsmossen skogsmosse
      Uvberget berg
      Vardags-Anders´ Sten stenblock
      Varden berg
      Vasslebacken skogsbacke
      Vasslemaden skogmad
      Vrånedalen däld
      Vålekärret skogshult
      Vålekärrstegen skogsteg
      Vålhögen grusåshöjd
      Våmmen gärde
      Värslediket bäck
      Värslekullen berg
      Värslenäbben bergudde
      Värslerna sankmark och bäckområden
      Yrislid nat.-namn
      Åleberget berg
      Ålekistan fångstställe
      Årbols Hage hag- o. ängsmark
      Årbolsängen äng
      Älgekullen bergkulle
      Älgeberget berg
      Älvebackedalen del av Tegelbruksdalen
      Älvedalarne områden
      Älvegärdet gärde
      Götaälv avloppsälv
      Ängkullen berg och trädbevuxen kulle
      Äpplebacken ängsbacke
      Eskedalen dal
      Äspehålan aspskog
      Örnenästet plats
      Örnskullen berg o. skogsgränsmärke
      Övre Hästebacken backe, lid och f.d. marknadsställe

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.