ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lagmansereds socken : Bjärke härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 60 Bebyggelsenamn: 29 Naturnamn: 0
?Lagmansered sn Björnemossen mosse Lagmansereds socken sn  
Lagmansered sn /Se Borgestorps mosse mosse Lagmansered sn  
Lagmansered sn Dalens damm sjö Lagmansered socken  
Lagmansered sn Dalens damm damm Aspås gdr  
Lagmansered sn Dalens ström vattendrag? Björnstorp gd  
Lamansrÿdh sn Fiskekullen åkerkulle med fornlämning Borgestorp gd  
Lagmansered sn Hagemaden terräng Dyngan gd  
Lagmansered sn Hundgäddebäcken bäck Fällhålan gd  
Lagmansered sn Hundgäddesjön, Lilla sjö Hinnholmen gd  
Lagmansered sn Hundgäddesjön, Stora sjö Holmgärdet gd  
Lagmansered sn Iglabäcken bäck Hultängen gd  
Lamansrydz sn Iglabäcken bäck Hälltorp gd  
Lamansrÿdz stommen Saknas Isterkleven f.d. torp Högeås försv. gd el. tp  
Lamansryds stompn Saknas Isterklevsmossen mosse Jonstorp tp  
Lagmansered sn /Se Jättegraven förr kulle /Se Karstad tp  
Lagmansered sn /Se Kap Horn udde Karstad tp  
Bengtatorpet förr torp? Kiddön ö Karstavik bebyggelse  
Berget förr torp? Kiskan terräng Karstadvik gd  
Boryd by Korsberget berg Kavlemaden tp  
Boryd by Köön ö Kiskan lht  
Boryd by /Se Kulskog skog Lagmansered gd  
Boryd by /Se Kulskog skog Länsmansgården gd  
Boryd by /Se Ljusevattnet sjö Sahlgrens äng gd  
Boryd by /Se Lunkelid triangelpunkt Sidonia gd  
Boryd by /Se Långemossen mosse Sidonietropet gd  
Dalen gd /Se Mullbobacken höjd med fornlämningar Snippetorp tp  
Finneviken tp /Se Mullbobacken backe /Se Snuggebo gd  
Finneviken gd /Se Mullbobacken höjd /Se Strömstorp beb.  
Frugered gd /Se Mullbobacken Saknas /Se Åsen, se Högeås försv. gd el. tp  
Frugered gd /Se Näsaöjan halvö    
Grankärr förr torp? Rävsnäs näs    
Hulkås gd /Se Orremossen mosse    
Högeås förr torp? Påvelsmaden triangelpunkt    
Hökebräckan gd /Se Risveden terräng    
Hökebräckan gd /Se Risveden skog /Se    
Isterkleven förr torp? Sorkes mosse mosse    
Isterkleven gd /Se Sorkemossen, se Sorkes mosse mossmark    
Jonstorp förr torp? Sorkes mosse mossmark /Se    
»Kalstadhe» försvunnen gård Stora ö mossholme    
Kalstadvik gård Store stenen sten    
Koberg fideikommissegendom /Se Storstensmaden sank mark    
Koberg egdm? Surcken måse, Lille, se Sorkes mosse mossmark    
Kobergh Saknas Surckens måse, Store, se Sorkes mosse mossmark    
Koberg hg Tannevallen, Lilla sjö    
Koberg hrgd? Tannevallen, Stora sjö    
Koberg hg Tannevallen sjöar /Se    
Koberg gods /Se Tannevallsbäcken bäck    
Koberg gods /Se Trehörningen sjö    
Kråkelund förr torp? Tockön ö    
Kullen förr torp? Vanderydsudde udde    
Kärrsängen Saknas /Se Vanderydsvattnet sjö    
Lagmansered gd Vanderydsvattnet sjö    
Lagmansered gd Vanderydsvattnet sjö    
Lagmansered gd o. sn /Se Vanderydsvattnet sjö    
Lagmansered gd, sn /Se Vanderydsvattnet sjö    
Lagmansered gd /Se Vanderudsvattnet sjö /Se    
Lagmansered by o. sn /Se Wannervatn, se Vanderydsvattnet sjö    
Lunkelid gd /Se Visslaån å    
Lurstad gd /Se Värpemossen mosse    
Lurstad gd /Se Västergärdet Saknas /Se    
Lurstad gd /Se      
Långa ön förr torp?      
Mossängen förr torp?      
Nordäng förr torp?      
Ramsdalen förr torp?      
Ramstorp gård      
Ramstorp gd?      
Rise gårdar /Se      
Rished gårdar /Se      
Risåker gårdar /Se      
Sjöhult gårdar /Se      
*Snipetorp gd /Se      
?Snuggebo gd      
?Snuggebo gd      
?Snuggebo gd      
?Snuggebo gd      
?Snuggebo gd      
Snuggebo gd /Se      
Stenbacken förr torp?      
Stommen försv. gd      
Vanderyd gårdar /Se      
Vanderud gd /Se      
Vara gd /Se      
Vara gd /Se      
Åsbosvedjan ödetorp?      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.