ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Erska socken : Bjärke härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 153 Naturnamn: 93 Bebyggelsenamn: 42 Naturnamn: 0
Erska socken Anten Saknas Erska socken sn  
Erska sn Anten? Saknas Andersabo gdr  
Erska sn Anten sjö? Annelund, se Pites beb?  
Erska kyrkby Anten sjö Anstorp gdr  
Erska sn /Se Anten sjö Bergsgården kronodomän (gd)?  
Erska sn Anten sjö Blåsaretorp tp  
Erska socken sn Anten sjö Bostället, se Bergsgården kronodomän (gd)?  
Erska sn Anten sjö /Se Bäckeholmen gdr  
Erska sn? Björnsjön sjö Erska bebyggelse  
Erska sn Dammemossen mosse Erska bebyggelse  
Erska sn Dammen terräng Erska bebyggelse  
Erske by o. sn /Se Dymaden sank mark Erska kyrkojord, se 15 Erska Saknas  
Erska by o. sn /Se Ekudden udde Gräfsnäs bebyggelse  
Erska sn /Se Erska lunde terräng Gästgivaregården gästgivaregård  
Erska sn /Se Erska lunde höjd Hagen beb?  
Erska sn /Se ?Gomersten sten Hjortebacken beb.  
Risska sokn, se Erska sn Gomers sten sten Hjälmetorps hage bs  
Risska, se Erska sn Gommers sten sten? /Se Jönsarydet gd(?)  
Yrska, se Erska sn Gransjön sjö Jönsgården, se Jönsarydet gd(?)  
*Ansteynstørp, se Anstorp gd Granmaden sank mark Kvarnebacken gd  
Anstorp gård Gransjöås ås Larsgården gd  
Anstorp by /Se Gräfsnäsviken vik Moseberg försv. tp  
Anstorp gd /Se Hundgädden sjö /Se Pites beb?  
Anstorp gd:ar /Se Hundgäddesjön, Stora sjö Pjättes beb?  
?Bergsgården = 4 Erska Saknas Hundgäddsjön el. Hundgädden sjö Prästtorpet tp  
Dammen gd /Se Hundgäddsjön sjö /Se Rydet gdr  
Erska by Hundgäddsjön sjö /Se Rörkärr gdr  
Erska by Hundgäddsjön sjö /Se Sinkan tp  
Erska by Högesveder skogsmark Smörbacken gdr  
Erska by /Se Karlsta lunde höjd Sollebrunn bebyggelse  
Erska by /Se Karlsta lunde höjd Statarens tp  
Grefsholm, se Gräfsnäs hg Karlsta lunde höjd Trolltorp gdr  
Gräfsnäs herresäte /Se Klinten höjd Våmmadalen, se Västerdalen tp  
Gräfsnäs hg /Se Kringelsjön sjö Västerdalen tp  
Gräfsnäs hg Kvarnebacken Saknas /Se Västergötland-Göteborgs järnväg, se16 Erska Saknas  
?Gräfsnäs hg /Se Kvarnsjöbäcken bäck Västergötland-Göteborgs järnväg, se 7 Gräfsnäs Saknas  
?Gräfsnäs hg /Se Kvarnsjön, Lilla sjö Västergötland-Göteborgs järnväg, se 15 Sollebrunn Saknas  
Gräfsnäs hg Kvarnsjön, Stora sjö Väsåsen tp  
Gräfsnäs herresäte Kålgårdsstenen sten /Se Ålderdomshemmet, se 17 Erska Saknas  
Gräfsnäs herresäte Käringsjön, Lilla sjö Ärtebräcke hage beb?  
Gräfsnäs hg Käringsjön, Stora sjö Äsdalen tp  
Grävsnäs hg Lassakrogsjön sjö Ödegårdskullen tp  
Gräfsnäs hg Lillån å    
Gräfsnäs hg Lindsjön sjö    
Grävsnäs hg Långeberget berg    
Grävsnäs hg Långemad sank mark    
Grävsnäs hg Långemad sank mark    
Grävsnäs hg Långemossen mosse    
Gräfsnäs hg Läppesås ås    
Grävsnäs hg Läppesås ås /Se    
Grävsnäs hg Läppesås rullstenshöjd /Se    
Grävsnäs hg Läppesås nu försvunnet namn på rullstenshöjd /Se    
Grävsnäs hg Mellbyån å    
Grävsnäs hg Myrbäcken bäck    
Grävsnäs hg Myren ägomark    
Grävsnäs hg Mörlandaån å    
Grävsnäs hg Orremossen mosse    
Grävsnäs hg Parkliden skogsmark    
Grävsnäs hg Porsemaden sank mark    
Gräfsnäs herresäte Risveden Saknas    
Grävsnäs hg Risveden terräng    
Grävsnäs hg Risveden skog    
Grävsnäs hg Rävåsen ås    
Grävsnäs hg Skansagrottan grotta    
Grävsnäs hg Skansasjön, Lilla sjö    
Grävsnäs hg Skansasjön, Stora sjö    
Grävsnäs hg Småmossarna mossar    
Grävsnäs hg Sorkemossen, se Sorkesmosse mossmark    
Gräfsnäs herresäte Sorkes mosse mosse    
Gräfsnäs herresäte Sorkes mosse mossmark    
Gräfsnäs herresäte Sorkes mosse mossmark    
Grävsnäs hg Stensjön sjö    
Gräfsnäs herresäte Stora ö mossholme    
Gräfsnäs herresäte »Stöttata berget» berg vid landsvägen    
Gräfsnäs herresäte Surcken måse, Lille, se Sorkes mosse mossmark    
Grävsnäs herrgård Surckens måse, Store, se Sorkes mosse mossmark    
Grävsnäs hg Svinastockemaden sank mark    
Grävsnäs hg Tegeludden udde    
Grävsnäs gård Torpabäcken bäck    
Gräfsnäs herresäte Torps hage skogsmark    
Gräfsnäs herresäte Tosseberget berg    
Gräfsnäs herresäte Tunnsjömossen mosse    
Grävsnäs herresäte Tunnsjön sjö    
Gräfsnäs herresäte Tunnsjön sjö /Se    
Grävsnäs hg Ulvåsen ås    
Grävsnäs hg Usåsen triangelpunkt    
Grävsnäs hg Usåsen höjd /Se    
Gräfsnäs förr slott Usåsen höjd /Se    
Gräfsnäs hg Us[åsen] ås? /Se    
Grävsnäs slottsruin /Se Vitevallsrös kummel    
Hjälmered försv. gd Väsåsaberget berg    
Hjälmered förr gd Ärtebräckan Saknas /Se    
Kwalberg Saknas Öxnasjön sjö    
Lo, se Gräfsnäs hg /Se      
Loholm, se Gräfsnäs herresäte      
Loholmen se Gräfsnäs herresäte      
Loholmen, se Grävsnäs hg      
Loholmen, se Grävsnäs hg      
?Loholmen hg      
Loholm herresäte      
Gräfsnäs samh /Se      
Gräfsnäs samh /Se      
Loholmen f.d. slott      
Læppæsaas förr tingsställe /Se      
Läppesås plats      
Lörholm, se Loholm herresäte      
*Miolialanda gd      
»Miølghalanda» gd      
Miøtløsa, se Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by      
Mjölsered by /Se      
Mjölsered by /Se      
Mjölsered by /Se      
Mjölsered by /Se      
Mjölsered by /Se      
Miöllosa by      
Saxebo gd /Se      
Smörbacken gd:ar /Se      
Smörbacken gd:ar /Se      
Smörbacken gd:ar /Se      
Solle =? Sollebrunn Saknas /Se      
Sollebrunn by      
Sollebrunn by      
Sollebrunn by      
Sollebrunn by      
Sollebrunn by /Se      
Sollebrunn samh /Se      
Sollebrunn samh /Se      
Sollebrunn samh /Se      
Sollebrunn by m.m. /Se      
[Sollebrunnsröd] Saknas      
Spånaretorp gd /Se      
Stommen, se Östergården Saknas      
Storslätt torp      
Tingsstaden avsöndr. /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Trolltorp gd      
Usåsen gd /Se      
Valkås gd /Se      
Valkås gd /Se      
Östergården = 3 Erska gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.