ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Mellby socken : Bjärke härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 162 Naturnamn: 90 Bebyggelsenamn: 46 Naturnamn: 6
Mällby sn Alemaden mosse Stora Mellby socken sn Brunnsmaden ägomark
Mellby sn Alemossen mosse Apeldalen gd Högmossen mosse
Stora Mellby sn Babelstorn terräng Bonda-Tollestorp gd Kronobotten nat.-n?
Mellby, Stora sn Berget berg? Borg beb Kyrkestättan nat.-n.
Mellby, Stora sn /Se Boakullen terräng Bottna lht Mellbyån å
Mellby, Stora sn Boberget berg Finnabo beb. Torpaån, se Mellbyån å
Mädelby sn Bredsten sten Finnabo hage sold.-tp  
Mellby, Stora sn Bredstenen bautasten /Se Furulund hus  
Mellby, Stora sn Brunnsmaden sumpmark /Se Genneved beb  
Medelby sn Brännåsebergen berg Glossbo, Lilla gdr  
Mellby, Stora sn Dammkärrshagen ägomark Grunneberget berg o. triangelpunkt  
Mellby, Stora sn Djäknabacken terräng Grunntorp beb  
Melby sn Dymossen mosse Grunntorp by  
Mälby sn Ekåsen terräng Hagen tp  
Mellby, Stora sn /Se *Firrmäseröset gränsmärke Hjortås, (Lilla o. Stora) gdr  
Mellby, St. sn /Se Galgbacken fornlämning Hurråsen, se Bottna lht  
Mellby, Stora sn /Se Glatsåhs högt Berg, se Gälttesås berg Hökatorp gdr  
Mellby, St. sn /Se Glättesås berg Hökedalen gdr  
Akarnebrecka torp Glättesås ås-del /Se Knaggås gd  
Akernabräckan gd Glättesås berg /Se Korndalen gdr  
Akernabräckan by /Se Gravplatsen terräng Korsdalen gdr  
Akernebräckan by /Se Gökabergsröset gränsmärke Krakagården, se Solhem beb?  
Bergsgården gd /Se Hedebäcken Saknas Kullen gd  
Borg by Hedeslätten slätt /Se Kvarnebacken gd  
Borg by Hinnekullemossen mosse Kvistabo gd  
Borg by? Hjortudden terräng Lerdalen gd  
Borg by Hjortåsabergen berg Lunden, se Furulund hus  
Borg by Håberget berg Mejeritomten, se 10 Mellby Saknas  
Borg by? Håberget berg /Se Mellby beb  
Borg by /Se Hässelbacken backe Mellby beb  
Borg by /Se Högaberget berg Olofsgården, se Bonda-Tollestorp gd  
Botten by? Högmossen mosse Orrebacken bs  
Dragrumpan gd:ar /Se Högmossen mosse Solhem beb?  
Dragrompan torp Högmossen mosse Spåres, se Spåretorp gdr  
Dragrumpan gd Högmossen mosse Spåretorp gdr  
»Falien» ödetorp Högmossen mosse /Se Stenarstorp gd  
Finnabo gd:ar /Se Högmossen mosse /Se Stommen beb  
*Gardhztadde okänd plats Jordale klubben gravfält /Se Tollestorp by  
Gendalen gd /Se Knitte mosse, se Högmossen mosse Ubby beb  
Gendalen jvst. /Se Knytte mosse mosse Västergötland-Göteborgs järnväg, se 4 Borg Saknas  
Gennavidh Saknas Korsberget berg Västergötland-Göteborgs järnväg, se 13 Genneved Saknas  
Genreved by Korsekeröset gränsmärke Västergötland-Göteborgs järnväg, se 11-13 Mellby Saknas  
Genneved förr sn. nu by /Se Kuleskogen Saknas Västergötland-Göteborgs järnväg, se 7 Ubby Saknas  
Genneved by Kuleskogen Saknas Åvalls beb.  
Genneved by Kuleskogen Saknas Äskedalen f. sold.-tp, nu lht  
Gen(n)eved by, (förr egen sn, nu del av sn) Kuleskogh Saknas Ödegärdet gdr  
Genneved by Kuleskogh Saknas    
Genneved by Kuleskog skogsmark    
Genneved by Kuleskog skogsmark    
Genneved by Kuleskog skogsmark    
Genneved förr sn, nu by Kulskog skogstrakt /Se    
Genneved by Kvarnebacken Saknas /Se    
Genneved f. egen sn, nu by Kyrkeliden höjd /Se    
Genneved förr sn, nu by Laggerebo källa gränsmärke    
Genneved förr sn, nu by Långemossen mosse    
Genneved by Mellbyån å    
Genneved by /Se Mellbyån å    
Genneved by /Se Mellbyån å /Se    
Genneved by /Se Nollaggarna ägomark    
Genneved by /Se Nötås terräng    
Genneved by /Se Nötås backe /Se    
Genneved by /Se Rävaberget berg /Se    
Genneved by /Se Ravamaden ägomark    
Genneved by /Se Rörmaden mosse    
Genneved by /Se Sandbergsmossen mosse    
Glösbo l. Glossbo Saknas Sandmossen mosse    
Glossbo by Skalleråsen höjd    
Glossbode Saknas Skaraberget berg    
?Glossbo by Skattekärr hed /Se    
Glossbo by /Se Skattekärr Saknas /Se    
Glossbo gd:ar /Se Skidåsmossen mosse    
Glossbo by /Se Stallarehalsen terräng    
Glossbo by /Se Stengårdsbacken fornlämning    
Godhem förr torp? Svarte mosse mosse    
Gruntorp by Svartsjön sankmark    
Grunntorp by Torpaån Saknas    
?Grunntorp gd Vanderydsvattnet Saknas    
Grunntorp gd Trolleberg fornborg    
Gårdstad bebyggelse /Se Trollpackeberget berg    
Gårdstad gd /Se Viteberget berg    
Hede herrg. Vitebergssten terräng    
Hede gd /Se Våleberget berg    
Hiordal, se Jordala by Våleberget berg    
Hurråsen gd /Se Vällingehålan Saknas /Se    
*Hötingatorp by Yxmossen, Lilla mosse    
?Jordala by Yxmossen, Lilla mosse    
Jordala, Yttre o. Övre byar Yxmossen, Stora mosse    
Jordala by Yxmossen, Stora mosse    
Jordala by Åsbomossen mosse    
Jordala by Ängarna ägomark    
Jordala by      
Jordala by      
Jordala by /Se      
Jordala by /Se      
Jordala by /Se      
Jordala, Övre by /Se      
Jordala by /Se      
Klingstorp förr torp?      
Knaggås hus /Se      
Knittelsås by      
Knittelsås by      
Knutstorp gd      
Knytlaas, se Knittelsås by      
Knällås gd /Se      
Knällås gd:ar /Se      
Kongebo förr gård?      
Kronobotten gd /Se      
Kulehed gd /Se      
Kulehede gd /Se      
Kungsered gd      
Kungsered gd /Se      
Kungsered gd:ar /Se      
Kungsered gd:ar /Se      
Käringebrunn gd      
Käringa brenning torp      
Käringebrunn gd /Se      
Käringebrunn gd /Se      
Käringebrunn gd:ar /Se      
Kärret gd /Se      
Kärrsängen torp /Se      
Lunsetorpet förr torp?      
Lådebo förr torp?      
Mellby by      
Mellby by      
Mellby by /Se      
Mölnemon Saknas      
Nedregården gd      
»Ormstorp» ödetorp      
*Ormstorp försvunnen bebyggelse? /Se      
Oxegården gd /Se      
Prästegården = 4 Mellby Saknas      
»Rydhier» ödetomt      
Skattegården gd      
Smedstorp gd /Se      
Stommen = 3 Genneved Saknas      
Svarvarebo gd /Se      
Svarvarebo numera Oxegården /Se      
Svarvarebo, Oxegården Saknas /Se      
Stenarstorp gd /Se      
Tollestorp by      
Tollestorp by      
Tollestorp by      
Tollestorp by      
Tollestorp by /Se      
Tollestorp by      
Tollestorp gd      
Tolistorp Saknas      
Tollestorp by /Se      
Tollestorp by /Se      
Tollestorp by /Se      
»*Torlefstorp», se Tollestorp by      
Tranhalsen torp /Se      
Ubby by      
Ubby by /Se      
Ubby gd:ar /Se      
Varåkra gd /Se      
Varåkra gd /Se      
Varåkra gd /Se      
Västergården gd      
Åsen gd /Se      
Åsen gd /Se      
Änghagen ödegård?      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.