ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Magra socken : Bjärke härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 96 Naturnamn: 88 Bebyggelsenamn: 7 Naturnamn: 6
Magra socken Backa mosse mosse Magra socken sn Bjärlanda lunde höjd
Magra sn Bastumossen mosse Augmentsgården gd Duvereds mosse mosse(?)
Magra sn Bistockemaden ägomark Bjärlanda beb Hjulstuga klippa m. håla
Magra sn Björlanda lunde terräng Borrås by Lunde källa källa
Magra sn Bjärlanda lunde höjd /Se Båtegården beb Ränne mosse torvmosse
Magra sn Björnmossen mosse Stommen beb Stommens gärde skogsmark
Magra sn Blideskogen skogsområde Värslamossen tp  
Magra sn Bratthalls åsar triangelpunkt    
Magra sn Bromossen mosse    
Magra Saknas Brännebergsmossen mosse    
Magra sn Brännåsen ås    
Magra sn Djurakullen kulle /Se    
Magra Saknas Dufveremåse, se Duveds mosse o Store mosse mosse    
Magra sn /Se Duvered, Lilla terräng    
Magra socken /Se Duvereds mosse mosse    
Magra sn /Se Dufvaredsmossen Saknas    
Bjärlanda by Duvereds mosse mosse    
Bjärlanda by Fåglavadsmossen terräng    
Bjerlanda by? Granbergen berg    
Bjärlanda by Granmossen mosse    
Bjärlanda by *Hagehölg gränsmärke    
Bjärlanda by *Hagehölg gränsmärke    
Bjärlanda by /Se Handskemosse mosse    
Bjärlanda by /Se *Hanskevad vadställe?    
Bjärlanda by /Se Hedabergen berg    
Bjärlanda by /Se Horsamossen mosse    
Bjärlanda by /Se Hultaberget berg    
Bjärlanda by /Se Hultakroken terräng    
Bjärlanda by /Se Hökaberget berg    
Bjärlanda by /Se Hökaberget berg    
Boosghard Saknas Immaråsen höjd    
*Boosghard Saknas Immeråsen ås /Se    
Borrås by *Kringelsmossen mosse    
Borrås by Krogen mosse    
Borrås by /Se Kroppedammen ägomark    
Borrås by /Se Kulskog skog /Se    
Borrås by /Se Kvarnberget berg    
Brytjegården försv. gd Lammakleven, Lilla skogsmark    
Bryttyägården Saknas Liden triangelpunkt    
Brytjegården försv. gd /Se Ljungmossen mosse    
Brytjegården försv. gd Ljungsjömossen mosse    
Brytjegården försv. gd /Se Ljungsjömossen mosse    
Hjälmered fordom by /Se Ljungsjön sjö    
Kartegården gd /Se Lodalen delvis odlat område    
Magra by Lugnet ägomark    
Magra by Lunda mader ägomark    
Magra by Lunnekullen höjd    
Magra by /Se Långmossen mosse    
Magra by /Se Långåsmossen mosse    
Magra by /Se Lövesbergen, se Lövesberget berg    
Kagra Kartegården, se Kartegården gd Lövesberget berg /Se    
Mölnemon Saknas Madebacke höjd    
Mörlanda by Magra mosse mosse    
Mörlanda by Malismosse mosse    
Mörlanda by Matberget berg    
Mörlanda by Mörlandabäcken Saknas    
Mörlanda by /Se Mörlandaån å    
Mörlanda by /Se Onde pust terräng    
Mörlanda by /Se Rinnareberget berg    
Mörlanda lht /Se Rosenkullen terräng    
Oplo Saknas Ränne mosse mosse    
Ränne by Römaden mosse    
Ränne by Rörkärr terräng    
Ränne by Sandtäcket terräng /Se    
?Ränne by Sandtäcket terräng /Se    
Ränne by /Se Sandtäcket terräng /Se    
Ränne by /Se Släddalen terräng    
Ränne by /Se Snickarebomossen mosse    
Ränne by /Se Stenhusberget berg    
Ränne by /Se Stommens gärde utmark /Se    
Ränne by /Se Stora mad ägomark    
Ränne by /Se Straffjärnsberget berg    
Stommen = 5 Magra Saknas ?Sulstensmossen mosse    
Upplo hgd Svinamaden ägomark    
Upplo hgd Svinemossen mosse    
Upplo hg Sågdammarna vattendrag    
Upplo gård Sävekärrsmossen mosse    
Upplo gård *Sölvsten gränsmärke    
Upplo hg Sörskogen skogsmark    
Upplo hg Torpabäcken bäck    
Upplo hrgd Trean tjärn    
Upplo hg /Se Trinnamossen mosse    
Upplo hg Trädgårdsdammen tjärn    
Upplo hg *Vetare gränsmärke    
Uplo Saknas Vintermossen mosse    
Uplo el. Oplo hrgd Ängaberget berg    
Upplo hg Ödegärdsmosse mosse    
Upplo hg Öjan holme    
Upplo hrgd      
Upplo hrgd      
Upplo herrgård /Se      
Upplo hg /Se      
Upplo gd /Se      
Upplo gd:ar /Se      
Upplo by /Se      
Uplo gd:ar /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.