ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fors socken : Flundre härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 144 Naturnamn: 71 Bebyggelsenamn: 470 Naturnamn: 737
Fors socken Alsjön sjö Fors sn Aleledet led
Fors sn Berga strand strandområde Fors socken Almegrensliden lid
Fors sn Bjälleberget berg Fors socken Almeledsåkrarne gärde
Fors socken Blackstorps näs näs Sagesmän förteckning Alsjömaden mad
Fors sn o. gd Blankeberget berg Sagesmän förteckning Alsjön sjö
Fors sn /Se Brännkärren skogsmark? Sagesmän förteckning Anekroken krök
Fors socken Dammaderna sank mark Sagesmän förteckning Andersdalen skogsdal
Fors sn Dyvelsmossen mosse Sagesmän förteckning Apelsänna åkerm.
Fors socken Ekeberget berg med fornlämning /Se blackstrarne inbyggarbeteckning Arsebäcken bäck
Fors sn Finnsmossen mosse boställarne inbyggarbeteckning Arsen sjö
Fors sn Flundravallen Saknas bruksarne inbyggarbeteckning Arsemaden mad
Fors sn Fors holme holme flundervallare inbyggarbeteckning Arvidsgärdet gärde
Fors sn Fräcksjöhult skogsområde forsbo inbyggarbeteckning Askelyckan lycka
Fors sn Fräcksjön sjö getåsare inbyggarbeteckning Aspegärdet gärde
Fors sn Fräcksjön sjö grandalare inbyggarbeteckning Aspevallen gärde
Fors sn Fräcksjöskiftet skogsmark hanströmmare inbyggarbeteckning Bankelinsliden väglid
Forss socken Galgbacken backe hogårdare inbyggarbeteckning Barbrosiken åkerm.
Fors socken Giggmossen terräng hultebergare inbyggarbeteckning Bastaliden lid
Forzs sn Gravlången sjö högärdesbo inbyggarbeteckning Bastemossen mosse
Fors sn Gravlången sjö höjeborna inbyggarbeteckning Bastevallen gärde
Fors sn Haberget berg kullebergare inbyggarbeteckning Basthagen hagmark
Fors sn Halsen landområde lyckebergare inbyggarbeteckning Bastubacken mark
Fors sn Helges bäck vattendrag /Se lövåsare inbyggarbeteckning Bengtslyckan lycka
Fors sn Hjortemossen mosse rådabo inbyggarbeteckning Bergastrandslyckan gärdeslycka
Fforss sn Hultebäcken bäck rämjen inbyggarbeteckning Berghagen hag- och åkermark
Fors sn Hulteviken vik sjuntrare inbyggarbeteckning Bergskärr gärde o. hagmark
Fors sn Hökemossen mosse solbergare inbyggarbeteckning Bergtegen skogsteg
Fors sn Hökullen höjd storgårdarna inbyggarbeteckning Bjälkeberget berg
Fors sn Järshögen kulle med fornlämning /Se sörbybo inbyggarbeteckning Bjälleberget berg
Fors sn Kavelbäcken bäck /Se tockebäckare inbyggarbeteckning Bjärsan vattenkälla
Fors sn /Se Kavviken vik trollberg inbyggarbeteckning Björdalshagen hage
Fors sn /Se Kulleberget berg ulvsbo inbyggarbeteckning Björkboängen ängsmark
Blackstorp by Kullemossen mosse ulvstrare inbyggarbeteckning Björkelyckan lycka
Blackstorp by Kvartsberget berg österängare inbyggarbeteckning Björnemossen mosse
Blaxtorp Saknas Kvillen inbuktning /Se Alelund hus Björringen Saknas
Blackstorp by Lillån åar Alsjömaden torp Björshagen hage
Blackstorp by Liperedsjön sjö Alsjömaden f.d. torp Blackeberget berg
Blackstorp by Lövåsaskiftet skogsmark Andersberg hus Blackebäcken bäck
Blackstorp by Lövåsenäset näs Andersgården gård Blackstorps Gata väg
Blackstorp by Lövåseviken vik Andersgården gård Blacktorps Näs näs
Blagstorp Saknas Rannebergen berg Annedal läg. Blandkornsåkra åkerm.
Blackstorp by /Se Rumpekullen bergkulle Backebro läg. Blankeberget Saknas
Blackstorp by /Se Rödjan terräng Backen Saknas Blankeberget berg
Blackstorp by /Se Sjöstad holme holme Backen lht Bläckvässlan Saknas
Flundrevalla by Slumpån å Bergstrand brygga samt strand- o. markområde Bockehagen gärde
Flundervalla by /Se Småvattnet sjö Bergastrands Brygga ångbåtsbrygga Bockhagen backhage o. gärde
Flundervalla by Smörsjön sjö Berget Saknas Bobergsmaden skogsmad
?Flundervalla by Smörsömlingen sjö Berget gård Boda Mosse skogsmosse
Flundervalla by /Se Smörsämlingen sjö /Se Berget Saknas Bondelundsdammen damm
Flundervalla by /Se Smörsämlingen sjö /Se Berghagen torp Borråsen Saknas
Flundervalla by /Se Sopmossen ägomark? Bergsgården gård Boshålskullen berg
Flundervalla by /Se *Strättebäcken Saknas Berntstorpet torplägenhet Botten gärde o. ängsmark
Flundervalla by /Se Strættobäck Saknas Björkabacken gård Bottlöse Mosse åkerm.
Flundervalla by /Se [Strætto bæck] Saknas Björkebacken gd Brasmeberget berg
Fors by »strættobæck» bäck Björkebacken gård Brattedalen skogsdal
Fors by *Strættobæck bäck /Se Björkelund hus Brinka ängs- o. backbranter
Fors by *Strættobæck bäck /Se Björkhagen hus Broskogen skogsmark m.m.
Fors kyrkby Syltebäcken bäck Björkås lht Brunnsvalla gärde
Fors by *Sywndaforss fors Blackstorp? gd Brynteskullen berg
Fors by *Sywndafors fors /Se Blackstorp gårdar eller by Bräcka mark
Fors by *Sywndaforss Saknas /Se Blackstorp gårdar eller by Bräckan lid
Fors kyrkby *Sywndaforss fors /Se Blankeberget hus Bräckebacken sluttning
Fors gstgfgd? Sywndafors Saknas /Se Blåsut läg. Bräkebäcken bäck
Fors by Tornhallsberget berg Bolagets hemmansdel Bräkåkrarne åkermark
Gullkiströret Saknas /Se Trehörningen sjö Bondelund Saknas Bränneridalen Saknas
Humlekärr gd Trehörningen sjö Bondelund del av gård Bränneridalen dal
Humlekärr gd Tösslandaviken torrlagd vik Bostället gård Brännerikällan källa
?Högen gd Ulveberget berg Bostället kronoarrendeboställe Brännerilyckan gärdeslcka
?Högen gd Vindareberget berg Brona gård, hem:del Brännerisliden sandvägslid
»høghagordhum» gd Ålkistebäcken bäck /Se Brons Kvarn f.d. kvarn Brännerna markområde
?Högärdet gård /Se Änghagen ägomark Broskogen torp Brännkällorna skogsmark
Höggärdet Saknas   Bruket, Nedre tegelbruk Brännkärren skogsmark
?Högärdet gd   Bruket, Övre tegelbruk Bysåkra åkerm.
Kadegotz Saknas   Bråthagen torp Bäckelyckan lycka
Kadegootz Saknas   Brännerna lägenh. Brötegraven f.d. linrötnings- eller -torkningsgrop
Köpingen säteri /Se   Brännerna torp Bäckekrokarne mark
Köpingen gd /Se   Brännerna läg. Bönekullen kulle
*Lillegården förr gd   Brännkärremaden torpställe Dalen dal
Lipered gd /Se   Byn hemmansdel Dallyckan gärdeslycka
Lipered gd /Se   Båtsmansstommen hus, f.d. båtsm.stom Dammaderna madmarker, skogsmader
Litle gaardhen vid bäcken gaard   Börtas Stuga f.d. hus Dammarne dammar
Lunden gd   Dala gård Dammgärdet gärde
?Lövås by   Dalahöjd hus Dammhålan gärde
Nederbyn gård   Dalahöjd hus Dammkullen bergkulle
Nedherby gård   Dalarna hemmansdel Dammkullen bergkullen
Nedregården = 4 Sörby gård   Dalen Saknas Dammvallarne gärden
Nedregården = 4 Sörby gård   Dalen hus Dammängen äng
Råda gård   Dalen läg. Djupedalsmaderna sankmarker
Råda gård   Dammelycke Saknas Dreven markväg o. gärde
Råda Saknas   Dammen gårdar Duppellyckan gärde
Råda gd   Dammkullen f.d. torp Duppla binamn på Duppellyckan
Rude Saknas   Dreven hus Dyvelsmossen mosse
*Sjundafors Saknas /Se   Ekeberget hus Döplaåkra åkerm.
*Sjundafors Saknas   Ekelund hus Döppla gärde
?Sjuntorp by   Ekelund hus Ekebergsgatan gata
Sjuntorp gård   Fabrikerna textilfabrik Ekekullen bergkulle
Sjuntorp by /Se   Fattiggården hemmansdel Ekelund eklund
Sjuntorp by /Se   Flundervalla by, gårdar Enerdalarne dalar
Sjuntorp samhälle /Se   Flundervalla Mad hemmansdel eller jordbr.läg. Fagerhult hagmarker
Sjuntorp gd /Se   Flundervalla Missionshus missionshus Femåkerslyckan lycka
Sjuntorp egendom /Se   Folkets Hus folkets hus, hus Femåkra åkerjord
*Sotanäs Saknas   Fors by och gårdar Finnsmossen skogsmosse
*Sotanäs Saknas   Forsbacken gård Fiskedammen damm
*Swtharebodha torp /Se   Forsbrohöjd hus Fjölbron bro, f.d. brädspång
*Sutareboda Saknas   Forsetorpet f.d. torp o. knektstom Fjölbrobäcken bäck
Smygen förr lht   Fors Mejeri mejeri Flaskerna marker
Solberga by   Fridhem hus Flodakällan källa
Solbärga by   Fridhem hus o. tomt Floget bergstup
Solberga by   Fridhem hus Flottebacken back-, markområde
Solberga by   Friheten f.d. torp el. hus Forngraven forntidsgrav
Solberga by   Friskestommen torp, f.d. soldatstom Fors Bro landsvägsbro
Solberga Saknas   Fräcksjöhult torp Fors Brobacke backhage o. mark
Solberga by   Fräcksjömad lht Fors Holme holme
Solberga Saknas   Fräcksjömad läg. Framskiftet gärdesmark
Solberga by   Fördubblingsstommen f.d. soldatstom Fredsskogen skog
Solberga by   Gatan hmd Frihetsbäcken bäck
Solbergaos vid Älven ortnamn /Se   Gatan hemmansdel Frumaden skogsmad
Solberga by /Se   Gatan torpl. Fräcksjöhult skogområde
Stommen = 1 Fors gd   Gena hemmansdel Fräcksjömad skogsmarksmad
Sörby Saknas   Gena torp m.m. Fräcksjön sjö
Sörby by   Genahöjd hus Fräcksjön skogssjö
Sörby Saknas   Getås gård Fräcksjötegen skogsmark
Sörby by   Giggmossen f.d. torp Fräcksjötegen skogteg
Sörby by   Grandalen gård Fröjdevallen gärde
Sörby by   Frena lägenh. Furebacken gärde o. backhage
Sörby by   Gräsmaden gärd Furön gränsmärke
Sörby gård   Gräsmaden torp Fyrkullen Saknas
Sörby by   Grönbacken f.d. torp Fyrkullsliden Saknas
Sörby gård   Gröndal hemmansdel Fyråkerslycka lycka
Sörby by, förr tingsställe   Gröndals Kvarn f.d kvarn Fårtån betesmark för får
Sörby Saknas   Gärdet Saknas Fädreven hagmarksväg eller gata
Sörby Saknas   Hagen läg. el. hus Fägatan gata, väg för fädrift
Sörby by   Hagen f.d. torp eller hus Fägernaliden lid
Söderby gård   Heden gård Fägrorna äng och åkermark
Söderby gårdar   Heden gård Fähusmaden mosse
Söderby Saknas   Hedens Skola skolhus Fätån hagmark
Tokebäcken gd /Se   Henningsberg hus Fätån betesmark
Torpa by   Hogården gård Fördubblingsstommen åkermark
Torpa by   Hogården gård Gatabergen berg
Torpa by /Se   Holmeklev avsöndr. Gatelyckan gärde
Torpa gd   Holmeklev f.d. torp Gatelyckan gärde
Torpa by   Holmetorpet torp el. hus Gatelyckorna lyckor
Torpa by   Hovgården gd? Getebergsänna åkerm.
Ulvsbo gd /Se   Hovslagarebacken Saknas Giersängen äng
    Hultaberg läg. Giggmossen avsöndr.
    Hulteberg gård Giggmossen skogsmosse
    Hulteberg gd Giggmossen mosse
    Hulteberg gård Grandals Vall gärde
    Hulteliden Saknas Grankullen bergkulle
    Hultet gård Grankullslyckan lycka
    Hultet gd Gren skogsmark
    Hultet bebyggelse Grottekullen berg
    Humlekärr gård Gruvan kvartsbrott
    Humlekärr gård Grå-Annas Håla djup vid älvstrand
    Humlekärr gd /Se Grännevallen gärde
    Humlekärrskleven f.d. torp Gräsmadlyckan gärde
    Hålan hus Gräsmadmossen mosse
    Hålan gård Grävlingehålan markområde, berg, däld o. bank
    Hålhagen torp Gubbens Lycka lycka
    Hästebytet lägenh. Gubbhagen hagmark o. gärde
    Högen gård Gångstocken stock, bäckövergång
    Högen gård Gångstocksängen äng
    Högärdet gård Gångstocksängen äng
    Högärdsbacken Saknas Gångstättan slätta
    Högkullen torp Gärdskroken ängsmark o. gärde
    Hökemossebacken torp Gåsekullen kulle
    Ingero läg. Gåshagen åker
    Intagan f.d. torp Gäddedammen inbuktning
    Jonasetorpet torpställe Gärdet gärde
    Kajered f.d. torp Gärdet åkermark
    Kalvhagen bebyggelse Gärdhemsvägen landsväg
    Karlsberg hus Gärdshögen kulle o. höjd
    Karlsberg hus o. tomt Gökåkren åker
    Karlsberg hus Götaälv avloppsälv
    Kasen f.d. torp o. skogsmarken Haberget berg
    Kasseviken gård Hagegärdet gärde
    Kilen torpläg. Hagen hagmark
    Kleven hus o. tomt Hakroken skogsområde
    Kleverna hus Halsen landområde
    Klingsmossen torp Halvältsåkra åkerm.
    Klinten hus Harbacka backhagar
    Klippan hus Hartarsbäcken bäck
    Klon binamn på Nedregården Hartarsåsen höjd
    Klypen f.d. torp Hartarsängen äng o. gärde
    Kneken torp Hattevadet Saknas
    Kohagen hemmansdel Hattevadet f.d. vadställe
    Kohagen hemmansdel Hattevadsängen äng o. åker
    Kohagen torp Heden gärde
    Kohagsdalen torp Hedskogen skog
    Kohagsliden lägenh. Heijen markområde
    Kohagsliden torp Helges Bäck bäck
    Kohagssiken torp Hemskogen hagmark o. skog
    Kojan, se Skogen tp Hjortemossen mosse
    Kolmossen gård Hogårdsmossen mosse
    Korpås Saknas Hogårdsviken vik
    Korpås f.d. torp eller hus Holkängarna gärden
    Korseberget Saknas Holkängen äng
    Korsberget f.d. hus Holma gärde
    Korsvägen läg. Holmen åker- o . ängsmark
    Krogen gård Hulteviken vik
    Kroken torp Humlegårdslyckan gärdeslycka
    Kroken torp Humlekärrsbergen berg
    Krokslätten f.d. torp Hunnemaden gärde
    Kulla hus o. läg. Hunneviken vik
    Kulleberget gård Huvdingen berggrund, höjd
    Kulleberget gård Huvåkra åkerm.
    Kullemossen gård Håldalen dal
    Kullemossen gd Hålån å eller bäck
    Kullemossen gård Hårdvallen gärde
    Kullen Saknas Häggelyckan gärde
    Kullen gård Häggrenshålan ängsmark
    Kullen tomt, f.d. hus o. hemmansdel Hällesikegärdet gärde
    Kullen läg. Hällesiken sik, dalgång
    Kullen torp eller f.d. torpl. Hälls Håla hålmarksområde
    Kullhagen avsöndr. Hästebackeliden Saknas
    Kullhagen Saknas Hästedyt mark o. gränsområde
    Kullhagen hus Hästhagen Saknas
    Kullhagen hus Hästskoviken vik
    Kullåsen Saknas Högebergs Mosse mosse
    Kuren torp Hägelidsängarna ängsmarker
    Kvarnen f.d. kvarnlägenh. Högkullen bergkulle
    Kvarnen f.d. kvarn Högkullekällan källa
    Kvarntorpet f.d. torp Hökemossebacken backhage
    Kvilleberg läg. Hökemossen mosse
    Kyrkhagen lägenhet Hökemossen skogsmosse
    Kyrkan Saknas Hökällevallen gärde
    Källebacken hus Hönsekullen bergkulle
    Käringebacken gård Hörgravslyckan lycka
    Käringebacken hemmansdel Iberget berg
    Kölnan f.d. hus eller lägenh. Idan ida, bakvattenström
    Köpingen gård Idan hölja
    Köpingen säteri Ingärdet gärde
    Köpingen gård Intaga gärde
    Lid gård Intaga gärde
    Lid gård Intaga åker
    Liderna f.d. torp Jordfallet jordfall, lerbanksras
    Lilla Högärdet hemmansdel Jungfrumossen Saknas
    Lillemossen torp Jungfrumossen mosse och vattensamling
    Lillemossen f.d. torp Järnberget berg
    Lindesberg hus Järnvägsliden lid
    Lipered gård Jättegrytorna bergursvarvningar
    Liseberg hus Jättestenarne stenblock vid domarering
    Lugnet hus el. lägenhet Jönseängen åkermark
    Lund hus el. lägenh. Kakefjölen gärde
    Lundbacken läg. Kallkällan damm eller källa
    Lunden gd Kallkällehagen hagmark
    Lunden gård Kalvhagen Saknas
    Lunden gård Kalvhagen gärde
    Lunds Eker lägenhet jordbr. Kalvhagen gärde
    Lunds Svedja torp Kasekullen berg
    Lunna Saknas Kasekullen berg
    Lunna hus Kastet berg o. skogmark m.m
    Lunneberg gård Kattemaden mad
    Lunneberg hemmansdel Kavelbromad mad
    Lunneberg lägenheter o. bebyggelse Kavelbäcken bäck
    Lunnesvedjan Saknas Kaviken vik
    Lur gård Kilarne gärden
    Lyckan läg. Kinnekulle gränsmärke i skogen
    Lyckeberg hmd Kisteklef skogsberg o. gränsmärke
    Lyckeberg(et), se Bruket, Nedre tegelbruk Kleveliderna lider
    Lyckeberget hemmansdel Klingarekärret ängs o. åkermark
    Lyckebergs Tegelbruk f.d. tegelbruk Klingemossen mosse
    Lyckhem hus Klingsmossen mosse
    Långeliden Saknas Klockaregärdet gärde
    Lövås gd Klockarelyckan lycka
    Lövås gårdar, möjl. f.d. by Klohagen hagmark
    Norra Lövås gård Kloviken binamn på Hulteviken
    Maden torp Klåbankarne bankar o. ängsmarker
    Marieberg hus Klåbankegärdet gärde
    Marieberg läg. Knappehålslyckan lycka
    Mariehöjd hus Knekeliden lid
    Martängen hemmansdel Knektestommen gärde
    Mellomgården gård Knipplekullslyckan gärdeslycka
    Minnet hus Kohagsgatan gata, markväg
    Mosseberg avsöndr. Kohagsgärdet gärde
    Mosseberg torp Kohagslyckorna lyckor
    Mossen hus Kohagsmaden avsöndr.
    Mossen hemmansdel Kohagsslätten slätt
    Mossen torpst. Kohagsvallen Saknas
    Mörtkällan f.d. torp Kohederna område
    Nargården hemmansdel Korkeskruven landsvägslid
    Nederbyn gårdar Korsbergsledet led
    Nedrebyn del av by Korsberget bergkulle
    Nedregården gård Korsbergeliden väglid
    Nedregården gård Korseken ek
    Nordgården gård Korshagsåkra åkeromr.
    Nordgården gård Korsvägen nat,-n.
    Nordsvedjan avsöndr. Korsvägen vägkorsning o. mark
    Nordsvedjan torp o. hus Korvekällan åkerjord
    Nordvrån torp Krakegården åkermark
    Nordvägen Saknas Krakegården gärde
    Nybygget läg. Krakelyckan lycka
    Nyhaga läg. Krakhagen gärde o. hagmark
    Nyhem hus Krakelyckan gärdeslycka
    Nyhult läg. Kringel gärde
    Näbban torp Kristians Lycka åkerlycka
    Okebergshagen torp Krokeliden väglid
    Ol-Anders-Johan-Olles gård Kroken gärde o. äng
    Olofstorp lägenh. Kroksliden lid
    Pompered gård Krokslätten åkermark
    Pompered by /Se Kroppedammen mad o. mosse
    Posten f.d. poststation Kulleberget bergkulle
    Pressen Saknas Kullebergsliden lid
    Rikhaga f.d. torp eller hus Kullegärdet gärde
    Rotebacken torpställe Kullhagen hagmark
    Rumpen f.d. torp eller hus Kullåkrarne gärde, åkermark
    Runsebacken Saknas Kuremossen mosse
    Rusthållaregården gård Kvarnbäcken bäck
    Ryra torp o. lägenhet Kvarngatan gata
    Ryra torp Kvarngärdet gärde
    Ryttaregården gård Kvarnheden gärdesmark
    Råda gård Kvarnlyckan gärdeslycka
    Råda gdr Kvarnlyckan lycka
    Råda gård Kvarnstensbäcken bäck
    Råda Skola skolhus Kvillebäcken bäck
    Rämje gård Kvilleliden lid
    Rämje gård Kvillen f.d. grund, vattensamling, inbuktning
    Rättaregården gård Kyrkelyckan lycka
    Rättaregården gård Kyrkhagen hage eller gärde
    Rävhålan Saknas Kyrkestättan stätta
    Rödjedalstorpet f.d. torp Kyrkevägen väg
    Röjningsmarken läg. Kyrkogården gärde, bank o. dal
    Rörmarken f.d. torp Kyrkåkern åkerområde
    Röven f.d. torp Kyrkängen åkerjord
    Sandbacken läg. eller hus Kålfatet gärde
    Sandbacken läg. Kålgårdsbacken backhage
    Sandvallskullen f.d. torp Kålhagen gärde
    Siberien Saknas Källbergskullen bergkulle
    Sikhagen Saknas Källeberget berg
    Sikhagen hus Källekullen kulle
    Sjuntorp gård m.m. Käringekålgården åkermark
    Sjuntorp gård m.m. Kärrbergskullen berg
    Sjuntorp gård m.m. Kärrelyckan lycka, nu odlad f.d. kärr
    Sjuntorp pst Kättelyckan lycka
    Sjöhagen f.d. torp Kättens Stänge ekskog
    Sjöstaden f.d. torp Kätta gärdes- o. haglyckor
    Skattegården gård Kölnan markområde
    Skattegården hemmans- eller gårddel Kölnedalarne dalar
    Skattegården gård Kölnekulla bergkullar
    Skidbrännan avsöndr. Kölnekullen kulle
    Skilnaden läg. Köpingsgärdet gärde
    Skogen torp Ladbräcka mark
    Skogen tp Ladlyckan gärde
    Skogen torp Ladugårdslyckan lycka
    Skogsro lägenh. Ladugårdslyckan gärde
    Skrehall lägenheter Lammhagen beteshage
    Skrehall skola skola Lammhagen hage
    Skrehalls Skola skolhus Lammhagsvallen gärde
    Slumpen f.d. båtmansstom Lampåkera åkerm.
    Smygen läg. Ledbäcken bäck
    Smygen lägenh. Ledet led
    Sniken hemmansdel Ledlyckan lycka
    Snullern f.d. torp Lerungskulle höjd
    Snurrebacken avsöndr. Liden gärde
    Snurrebacken torp Lilla Gapet gatt
    Snövises hus el. lägenh. Lilla Gärdet gärde
    Solberga bebyggelse Lillagärdet gärde
    Solberga by Lill Havrejorden åkermark
    Solberga by och gårdar Lilla Heden gärdesmark
    Solberga by och gårdar Lillaheden gärde
    Solberga kanalstrand, se 8 Solberga Saknas Lilla Kleveliden lid
    Solbergsstommen f.d. soldatstom Lilla Leran gärde
    Solhem hus Lillamaden mad
    Solhem hus Lillegren gränsmark, hagmark o.d.
    Solhöjd hus Lille Hage gärde
    Sopemossebacken Saknas Lille Holmen halvö, äng
    Sopmossen avsöndr. Lillemossen mosse i odlad åker
    Stassheden Saknas Lille Pallen bergavsats
    Stenbrodalen Saknas Lille Vallen gärde
    Stenhuset hemmansdel Lillängen gärde o. äng
    Stenhuset hus Lindekullen gärde
    Stenmaden läg. Lindekullen kulle
    Stilig Saknas Liperedskullarne berg
    Stirremaden hemmansdel Liperedssjön sjö i skogsområde
    Stirremaden f.d. tropställen, nu hemmansdel Lunda kulle
    Stommen gård Lunds ekar Saknas
    Stommen läg, f.d. båtsmansstom Lunds Ekar markområde
    Stommen gård Lunds Led haggårdsled
    Storegården gårdar Lundängen äng
    Storemossen f.d. torp Lunnaheden gärde
    Storgården gd Lunneberg bergkulle
    Storgården gård Lunnebotteliden lid
    Storgården gd Lunnebotten markområde, hagområde o.d.
    Storgården gård Lunnehagen hage
    Storgården gård Lurebacken backhagsmark
    Storsvedjan torpl. Lurekittlarna undervattensgrund
    Svalehult lägenh. Lurs Bränne gärden
    Svedjan avsöndr. Lurskogen skog
    Svedjan torplägenhet Långa Lyckan gärdeslycka
    Svedjan läg. Långa Maden maddäld
    Svedjorna hemmansdel Långgärdet gärde
    Sylarsetorpet f.d. torp Långhagen bergkulle
    Södra Lövås gård Långjorden åkermark
    Söhaga Saknas Långkroka ängs- o. gärdesmarker
    Sörby bebyggelse Långkällsberget berg
    Sörby bebyggelse Långtegen äng o. åker
    Sörby by och gårdar Långtegen skogsteg
    Sörby båtsmansstom, se 13 Sörby Saknas Lärkegärdet gärde
    Sörby kanalstrand, se 20 Sörby Saknas Lövåse Dike dike, bäck
    Sörby Skola f.d. skolhus Lövås Mad sankmark
    Sörby Kvarn f.d. kvarn Lövåsetegen skogsteg
    Sörliden lägneh. Lövås Vallar gärden
    Timmebacken Saknas Lövåse Vik vik
    Timmermossen torpl. Maden gärde
    Tippen Saknas Madvallen gärde
    Tippen hus Martängsvallen gärde
    Tokebäcke Kvarn f.d. kvarn Mastehålet gärde
    Tokebäcken gård Mastepuss mosse
    Tokebäcken gård Mjöldalsängen äng
    Tomtekulla f.d. tomt för gårdshus Morbrors Hage gärde o. hagmark
    Tomtekulla f.d. torp o. tomt Mossegärdet gärde o. sankt område
    Tomterna f.d. hus Mosseliden skogsvägslid
    Torpa bebyggelse Mossen ängs o. gärdesmark
    Torpa bebyggelse Mossen mossmark
    Torpa gd Mossen mossmark, skogsmosse
    Torpa gård m.m. Mossen mossmark
    Torpa Herrgård gård eller säteri Mossgärdet gärde
    Torpa kanalstrand, se 4 Torpa Saknas Musko mark, gärden
    Torpa Köping gård Mörtekällan källa
    Torpa Mineralkälla, se 5 Torpa Saknas Nedre Björkebovallen gärde
    Torpa småskola skola Nolhagen hagmark
    Torpa tegelbruk, se Bruket, Övre tegelbruk Nolängen gärden
    Torpa Tegelbruk f.d. tegelbruk Nolängen äng o. åkermark
    Torpa Tegelbruk tegelbruk Nolängen äng o. gärde
    Torpet torp och äng Nordsvedjan skogsmark o. hus
    Torphagen hus el. läg. Nordängsgatan markväg
    Torstorpet gd Nycklemossen skogsmosse
    Torstorpet gård Nyhult gärde
    Trångberget torp eller hus Näbban udde
    Trätängen gård Näbbekullen berg
    Tåberget bebyggelse Näbbesten sten
    Tåberget hemmansdel Näbbestensberget berg
    Tången gård Näbbestensmarken skogsmark
    Tången hemmansdel Näsberget berg
    Tångeskogen hus o. tomt Näset näs
    Täppan hus el. lägenh. Näset udde, bergutbuktning
    Töresgården Saknas Näsevägen skogs- o. markväg
    Tösslandaviken torp Olas Hage lycka
    Ulvsbo gård Olles Vik vik
    Ulvsbo gd Olvalls Mosse mosse
    Ulvstorp gård Ormemaden mad
    Ulfstorp by, gårdar Oshålan gärde och äng
    Ulvstorp by /Se Oxesvederna åkermark
    Ulvsbo gård Oxesvedernalyckan lycka
    Vallen gård eller hemmansdel Oxhagen hagmark
    Vasebacken torp Paschhagen hagmark
    Vedmaden avsöndr. Pers-Brittas Led hagled
    Vedmaden torpst. Pinneträsmossen mosse
    Viken Saknas Pistelsängen äng
    Våtkärr hus Pistringsängen äng o. hagbranter
    Västersörgården gård Platta Berget berg
    Ålderdomshemmet ålderdomshem, fattighus Pängåkra åkrar, område
    Ålekistan torp Pärs Kulle berg
    Ålekistebäcken lägenh. Qvillbroåkra åkerm.
    Ålstad by Rabbarne mark
    Ålstad Nordgård gård Rafshögen jordkulle
    Åttungen del av gård Rafsvarden jordkulle
    Älvebo hus o. lägenh. Rafsvarden gärde o. ängsmark
    Ängerna hemmansdel Rafsåkra åkerm.
    Ängerna torpst. Ramnebacken hagmark e.d.
    Änghagen hus o. tomtl. Rannebergen berg
    Ängkullen hus Rannebergen berg
    Äspet torp eller f.d. torp Remningen torp
    Östanbäck hus Rien åker- o. ängsmark
    Östergården gård Rispen gärde
    Östersörgården gård Rommelevägen landsväg
    Österängen hemmansdel Rumpan gärde
    Överbyn del av by Rumpekullen begkulle
    Överbyn gårdar Rumpen gärde o. mark
    Övergården gård Rumperna gärden
      Runde Vallen gärde
      Runsebacken gärdesbacke
      Runsen mark
      Runnängen gärde
      Ryraskogen skogsområde
      Ryra Stad forngravsområde
      Ryravägen landsväg
      Råda Rör gränsmärke eller stenrör
      Rågdalen dal
      Rämjevägen väg
      Rämje Å å eller bäck
      Rännegatan väg
      Rännegatebron vägbro
      Rännegatebäcken bäck
      Rättarns Grav grav
      Rävedalen dal
      Rävhåleberget berg
      Röda Ledet led
      Rödjedalarne ängsmarker
      Rödjedalstegen skogsmark
      Rödjetegarne skogsområde
      Rörmaden mad o. åkermark
      Rörtegen gärde
      Samslåtta markområde
      Sandgärdet åkermark
      Sandhålan sandhåla, grustag
      Sandräven gärde
      Sandtäkten sandhåla, sandtag
      Sandvadet bäckövergång
      Sandvadsbäcken bäck
      Sandvallen mark-, skogsområde
      Sandvallsvägen väg
      Sandvasvägen Saknas
      Sanna äng o. gärde
      Segervallshagen hage
      Sexåkerslycka lycka
      Sikedraget markområde
      Siken sik och sidodal
      Sillesund sankmarks o. dyområde
      Sillesundsvärslen sankmarkskälla
      Sjuntorps Klever bergklyfteområde
      Sjöbergen berg
      Sjölandasjön sjö
      Sjoskogen skog
      Sjöstadmossen mosse
      Sjövallen gärde
      Sjövänden gärde
      Skamsmaden skogsmad
      Skattkärrsåkra åkerm.
      Skeelyckan åkermark
      Skibergslyckan gärdeslycka
      Skidbrännan markområde
      Skiedet markområde
      Skinta väg
      Skintan vägslätt och krön
      Skinteliden lid
      Skogliderna marker
      Skoglidsgärdet gärde
      Skogsgatan gata, skogsväg
      Skogshagen markområde
      Skogslyckan lycka
      Skorstensmaden mad
      Skramla berg
      Skrehall berg och bebyggelse
      Skräddareliden väglid
      Skröppelid väglid
      Skvalebäcken bäck
      Skyttesvalla gärde
      Skärbolet markområde
      Sköljstena stenar
      Sköttlet haggårdsled
      Slinemaden mad
      Slottstegen skogteg
      Slumpån å
      Slumpån å
      Slumpån å /Se
      Slånberget berg
      Smedjebacken ängsbacke o. åkerm.
      Smidkullen kulle
      Smidkullen bergkulle
      Små Sanna gärde
      Småvattnet sjö
      Småvattnen vattensamling eller sjö
      Smörfältelyckan Saknas
      Smörfälten gärde
      Smörsömlingen skogssjö
      Snaremossen bi- eller huvudnamn på Hökemossen
      Snarjeviken vik
      Snurrebacken hagmark
      Solberga Gata väg
      Sopmossen mossmark
      Sorgedalen däld
      Spjellåkra åkrermark
      Spjälla åkerm.
      Sprunnet mark
      Stalldalen hagmarksdäld
      Stampekullshålan ängsmark
      Stenbrodalen dalgång
      Stenbron landsvägsbro av sten
      Stenhusgärdet gärde
      Stenskulle berg
      Stensåkra åkerm.
      Sticketräsklovet skogsmark
      Stocken åövergång
      Stockholmsmossen skogsmosse
      Stommehagen hage
      Stora Gapet gatt
      Stora Gärdet gärde
      Storagärdet gärde
      Stora Gärdet gärde
      Storagärdet gärde
      Stora Havrejorden åkermark
      Storaheden gärde
      Stora Hålan hag- o. ängsmark
      Stora Kleveliden landsvägslid
      Stora Leran gärde
      Stora Lyckan gärdeslycka
      Stora Sanna gärde
      Store Hage hagmark
      Store Holmen halvö o. äng
      Store Kulle bergkulle
      Store Mosse mosse
      Store Pallen bergavsats
      Store Vallen gärde
      Storings Mad mad
      Storskogen skog
      Storis Mad binamn på Storings Mad
      Storrisvägen Saknas
      Storisvägen skogsväg
      Stors Lid lid
      Storån binamn på Slumpån
      Storängerna ängar
      Strätta område i hagmark
      Strättelyckan gärdeslycka
      Stängemaden madmark o gärde
      Stänget betesmark
      Stängsgärdet gärde
      Stättänga äng
      Stötterna gärden
      Svartebäcken bäck
      Svarte Mosse skogsmosse
      Svarthåla markområde
      Svederna skogsmarksområde
      Svedjan åkerm. m.m.
      Svedmaden mad o. åkermark
      Svineklev bergområde
      Svineklevshagen hag- o. åkerm.
      Sy Larsliden lid
      Syltebro Saknas
      Sylte Bro bro
      Syltebro-dal dalsänka
      Syltebäcken bäck
      Sylte Dal dal
      Säfsåkrarne åkrar
      Säven gärde
      Söhagarne betes- o. utängsmark
      Sömarken hagmark
      Sörby Gata väg
      Sörhaga hagmark
      Sörängen äng
      Sötången tånge
      Tallbolyckan lycka
      Talbon markområde
      Tippeledet led
      Tippen berg o. markområde
      Tjuvboden klyfta i berg
      Tokebäck bäck binamn på Tokebäcken
      Tokebäcke Gran gran
      Tokebäcken bäck
      Tolfåkerslyckan åkerlycka
      Tommestegen skogs- o. hagmark
      Tomtensbacke, se Torpa ssmåskola tomt för småskola
      Torkås gärde
      Tornhall bergområde
      Tornhallsberget berg
      Tornängen äng o. gärde
      Torpa Damm damm
      Torpa Källa f.d. mineralkälla
      Torpavägen väg
      Torsberget berg
      Tranklef markområde
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Tresnippen gärde
      Trollkullelyckan gärdeslycka
      Trollkullen berg
      Trängberget berg
      Trätåkern åkerm.
      Trögenborg bäck
      Tuppevallen gärde
      Tuvängerna gärde
      Tviåkrarne åkerm.
      Tån område, hagmark
      Tångarne markområde
      Tångegärdet gärde
      Täppan gärde
      Tösslandaviken vik
      Uddelyckan gärdeslycka
      Ulfsbergskullen bergkulle
      Ulfsbergslyckan gärde
      Ulfstorps Tånge tånge
      Ulftorpsviken vik
      Ulveberget berg
      Ulveberget berg
      Ulvebergsgärdet gärde
      Ulvebergsliden väglid
      Ulvebergslyckan gärdeslycka
      Ulvsbergsgärdet gärde
      Ulvsta Bäck bäck
      Undantaget gärde
      Undantagsåkern åkerjord
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Utjorden mark
      Utängen ängsmark
      Vadbodberget berg
      Vadboden plats, förr antagligen bod
      Vadbohålan skogsområde
      Vakullen berg
      Validerna gärdesbranter
      Vallen gärde
      Vallhagen hagmark
      Vallyckan gärdeslycka
      Vasslyckan lycka
      Vedmaden mad
      Vedmaderna madmarker
      Viggen gränsmärke eller berg
      Viken vik
      Vinda Lyckan gärdeslycka
      Vindareberget berg
      Vintergapet gärde
      Virkesvägen skogsväg
      Vittekullen berg
      Vintermaden mad
      Vålhuset kulle eller markområde
      Våmmen gärde
      Värslebacken gärde o. backe
      Värslegärdet gärde
      Värslehagen hage
      Värslevägen skogsväg
      Västerdalen dal
      Ådalsbäcken gränsbäck
      Ågärdet gärde
      Ålekistebäcken bäck
      Ålekisteliden lid
      Åliderna ängsmarker och gärden
      Ålstadvägen landsväg
      Årnannemossen skogsmosse
      Ån binamn, ortsnamn på Slumpån
      Åttaåkerslyckan gärde
      Åttungsgärdet gärde
      Åvallarne gärden
      Älvegärdet gärde
      Älvelyckan gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen ängsgärde
      Änghagen hag- o. ängsmark
      Ärtemärrslyckan gärdeslycka
      Äspeberget berg
      Äspehålan gärde
      Äspet gärde
      Öjan gärde
      Örnekulan berg
      Östergärdet gärdesslätt
      Övre Björkebovallen gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.