ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trollhättans stad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 58 Naturnamn: 212 Bebyggelsenamn: 637 Naturnamn: 491
Edet, se Trollhättan stad Adertonhundrafyrtiofyra -års slussar slussar Förkortningar förteckning Alekärret åker- o. hagmark, f.d. albevuxen mark
Trollhättan Saknas Adertonhundra-års slussar slussar Förkortningar förteckning Alemaden sankmark
Trollhättan sn Almaden ägomark Förkortningar förteckning Almelyckan lycka
Trollhättan stad /Se Bergkanalen kanal Förkortningar förteckning Aleviken f.d. vik
Trollhättan stad Bergslagstorget torg Förkortningar förteckning Ammels* Ida bakström
Trollhättan sn Björndalen skogsområde? Förkortningar förteckning Amunds ida f.d. bakström
Trollhetta sn Björnkullen bergkulle Förklaring förteckning Anna-Majas Haga hagmark
Trollhättan stad Björnkullen höjd Sagesmän förteckning Andreas´ Mad f.d. mad
Trollhättan stad Boberget berg? Sagesmän förteckning Aspekullen kulle
Trollhättan stad Bockön ö Sagesmän förteckning Berghagen hage, mark, inhägnad
Trollhättan Saknas Bockön halvö Sagesmän förteckning Bergkanalen fartygskanal
Trollhättan stad Bockön udde Trollhättan stad Bergkanalen, Slussarna slusskanal
Trollhättan sn Boskogen skogsmark? Trollhättan stad Bergsgatan f.d. gata
Trollhättan Saknas Brudslöjan vattenfall /Se Trollhättan stad Bergslagsbanan järnväg
Trollhätta Saknas Dansaremossen mosse Trollhättan stad Betongbron vägbro
Trollhättan stad Dansaremossen mosse Trollhättan stad Björken älvstrand, fiskeställe m.m.
Trollhättan Saknas Drottningtorget torg Trollhättan stad Blockedammarne f.d. dammar eller hamnar
Trollhättan stad /Se Dyhagen terräng Trollhättan stad Blockhamnarne f.d. »hamnar» o. dammar
Trollhättan stad /Se Dyhagen skog Trollhättan stad Blåbärsmossen f.d. mosse
Trollhättan stad /Se Dyhagen ägomark Trolhättan stad Bläckebacken mark, klev, slätt
Trollhättan stad /Se Edet, Stora förr väg /Se Trollhättan stad Bockön ö
Trollhättan stad /Se Edsborg idrottsplats Trollhättan stad Bolagsskogen skogsmark
Trollhättan stad /Se Edsborg idrottsplats Trollhättan stad Branddammen f.d. damm
Trollhättan stad /Se Edsvägen väg Trollhättan stad Branåsen bergås
Trollhättan stad /Se Ekeblads sluss gammal sluss Trollhättan stad Bravens Land f.d. land, åkerjord
Trollhättan stad /Se Ekeblads sluss slusskanal Trollhättan stad Breingen vatten, älvområde
Trollhättan stad /Se Ekeblads sluss slusskanal Trollhättan stad Brinkens Kas skogmark
Trollhättan stad /Se Ekparken park Trollhättan Kvatersnamn förteckning Brudslöjan bäck
Trollhättan stad /Se Elvins sluss björkestolle inbyggarbeteckning Bryggaregatan gata
Anered gd:ar /Se Elviisluss sluss gärdhemsbo inbyggarbeteckning Bråtebergen berg, f.d. skogsmark
Edet, Stora trakt /Se Elvins sluss sluss karlsbergare inbyggarbeteckning Bråte Lycka gärdeslycka
Stora Edet stad /Se Flintön ö maljebo inbyggarbeteckning Brännerilyckan gärde
Ekholm förr slott /Se Flottberget berg Malje hundar inbyggarbeteckning Brännet åker- o. hagmark
Ekholm förr slott /Se Flottebergetz Saknas nydkvistare inbyggarbeteckning Båteplatsen båtställe, hamn
Ekholm f. slott Flottbergsströmmen Saknas nydkvistare inbyggarbeteckning Bäckelyckan lycka
Ekholm medeltida fäste Flottbergsströmmen Saknas pulvergubbe inbyggarbeteckning Bäckåkern åkermark
Hjulkvarn f.d. gd /Se Flymossen mosse skoftebybo inbyggarbeteckning Bönetaka gärde
Håjum by Flymossen mosse stallbackare inbyggarbeteckning Dahlgrens Kulle berg
Håjum by Furukasen förr ägomark? stavrelundare inbyggarbeteckning Dammsäckrerna gärden
Håjum by /Se Furukasen skog stridsbergare inbyggarbeteckning Dikesbacken gärdesslätt
Hojum, Stora Saknas /Se Furumossen mosse strömlundare inbyggarbeteckning Dikesbron bro
Hayem Saknas Fågelmossen mosse Strömlunds kråker inbyggarbeteckning Diket dike
Hogem Saknas Gref Ekeblad sluss torsebro inbyggarbeteckning Diket dike
Håjumsvarp Saknas /Se Gref Ekeblads sluss, se Ekeblads sluss sluss trollhättebo inbyggarbeteckning Diket dike
Kvarnfallet förr beb.? Gref Tessin sluss Trollhätte kältringar inbyggarbeteckning Domarringarne fornminnen, dommarringar
Kvarnliderna f.d. torp Gräsmossen mosse Trollhätte råttor inbyggarbeteckning Domareringen fornminne, stensättning
Lärktorpet förr torp? Gräsmossen mosse tunhemsbo inbyggarbeteckning Dreven skogsmark
Malöga gd:ar /Se Gräsvike sund sund verkstadsarbetare inbyggarbeteckning Drottningtorget torg, salutorg
Munkebo gdr /Se Gräsvikön halvö Åkersbergs griser inbyggarbeteckning Dyskogen skog o. mark
Myrtuvan lht /Se Gräsvikön udde åsakerygg inbyggarbeteckning Dåliga Lyckan lycka
Staffrydt Saknas Grötholmen holme Adolfsberg f.d. lht, verkstad Dödens gång gångväg
Stavered gd Gullströmmen vattenfall /Se Alemaden lht Dövevassen vass o. strandområde
Stavered samh. /Se Gullströmmen namn på Gullöfallet /Se Alingsåker traktnamn Dövevägen strandväg
Ström, se Åkerström gd Gullöfallet Saknas Allmänskvarn f.d. kvarn el. sågverk Edskasen skogshagmark
Svenäcker gd /Se Gullön Saknas Allmänskvarn f.d. kvarn el. sågverk Ekeblads Sluss slusskanal
Sylte gd:ar /Se Gullön ö Alphyddan lht Ekholmen ö
Åkerström gd Gullön ö /Se Altorp lht el. hus Ekholmsgatan gata
Öjebro kvarn /Se Gullön ö /Se Amerikagården bebyggelse Ekparken plantering
  Gullön ö /Se Andersberg lht och förstadsbebyggelse Elfhögsgatan gata
  Gullön ö /Se Andreaskyrkan missionskyrka Elvii Sluss ofullbordad sluss
  Gullön ö /Se Anneberg lht och bebyggelse Elvii Sluss sluss-sprängning
  Gullön bergö /Se Annedal lht Farmors Lycka lycka
  *Gullöna bro bro Annelund lht Flinkemaden f.d. mad
  Götalunden plantering o. öppen plats Annero lht Flintön ö
  Havde mosse mosse Arvidstorp gård Flottberget berg
  Havde mosse mosse Arvidstorp gård Flottberget berg
  Havde sjö sjö Aspekullen f.d. torp Flottbergsströmmen ström eller fall
  Havde sjö sjö Assarebo traktnamn Flottbergsströmmen ström
  Helvetesfallen Saknas Backen lht Frutegen mark
  Helvetesfallen vattenfall /Se Backen lht Fårekaserna hagmark
  Hälvetesfallet Saknas /Se Backen lht Fähusåkern åkermark
  Hjulkvarnsholmen holme Badhuset badhus Färjevägen väg
  Hultemossen mosse Baggeryr traktnamn Färshemmanet mark, förr hem. del, sk. äng e.d
  Hultemossen mosse Baggården traktnamn Galteryggen åkermark
  Hultsjön sjö Baracken hus el. lht, f.d. kanalbygges-baracker, åker Gamla Hålet skogmarkshåla
  Håjumsvarp lugnvatten? Barnhemmet barnhem Gamla Kyrkogården begravningsplats
  Hällberganabben udde Berg lht Gamla Kyrkogården begravningsplats
  Hällberganabben udde Berget torp Gamla Slussarna slussleder
  Hängbron bro Berghem lht Gamle Dalen Saknas
  Häradsmossen mosse Berghällen lht Gatevallarne gärden
  Härsmossen mosse Bergkullen lht Genvägen skogsstig
  Härsmossen mosse Bergliden lht Getkärret gärde
  Höjan kanaldel? Bergmansäng f.d. torp o. äng Getskäret Saknas
  Jätteberget berg o. udde Bergsbacken lht Granbacken skogs- o. hagmark
  Jätteberget udde Bergslagernas Station järnvägsstation Greveströmmen f.d. ström
  Jätteberget berg Bergs Sågekvarn f.d. sågv. Grevön ö
  Kanaltorget torg Bergs Sågekvarn f.d. sågv. Gropeliden lid
  Kanalön ö Björkebacken lht Gröna Mad gärde
  Carls Graf Saknas Björkedalen lht Gröne Plan backslätt, platå
  Kafleströmmen Saknas Björkegården lht Grötholmen ö eller holme
  Kavleströmmen försv. ström Björkelund lht Gröthålan ström el. f.d. fall och älvdjur
  Kisteberget berg Björkelund lht Grötön ö
  Kisteberget höjd Björkhem lht Grötön ö
  Klaffbron bro Björkhällen lht Gullöfallet vattenfall
  Kniphagen ägomark? Björkängen lht Gullöfors fors, vattenfall
  Knorrenäbba udde Björvadet traktnamn Gullön ö
  Kolön ö Blomkvistestommen f.d. soldatstom Gullön (Gullholmen) ö
  Kopparklinten bergklint Blomsterdalen lht Gullöströmmen, Nedre fall o. ström
  Korsön ö Bol traktnamn Gunnars Kulle berg
  Korteredsbergen berg Bolaget lht o. »systembolag». m.m. Gäddemaden sumpmark
  Kungsgrottan grotta Brinkens Hus f.d. hus Gäddemaden skogsmarksmad
  Kungsporten vägport? Brinkens Kas f.d. torp, m.m. Gärdhemsvägen landsväg
  Kvarnemaden ägomark Bryggmanstorp f.d. torp Göstas Hage hagmark
  Kvarnemossen mosse Bråta Verkstad cykelreparationsverkstad, lht, m.m. Götalunden planteringen o. öppen plats
  Ladkasen delvis odlat område Bråten lht Götaälv vattendrag
  Ladkasen skog Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Hagen hage o. mark
  Liftingemossen mosse Bäckvik lht Hallebergsgatan gata
  Liftingemossen mosse Charlottenberg lht Hampegården gärde
  Lillmossen mosse Dahlgrens Torp f.d. torp Hamphagen hagmark
  Lillön halvö Dahllöfs Mosse bebyggelse, stadsområde Hansenstenen minnessten
  Lillön udde Dalahöjd lht och bebyggelse Hassledalen skogsmarksdal
  Ljungkullemosse ägomark Dalahöjd lht Helvetesfallen sammanhängande fall
  Ljungön ö Dalen lht, hus o. förstadsbebyggelse Helvetesfallen (Helvete) fall
  Långön ö Dalen f.d. torp Hjortas Mosse mosse, sankmark
  Lövön ö Dalsänkan lht Hjulkvarnsgatan gata
  Malgöbron bro Dannebacken hemmansdel Hjulkvarnsmossen f.d. mosse eller sankmark
  Malgön ö Dannebacken hemmansdel Hjulkvarnaänger f.d. äng, m.m.
  Maria Alberts park park Danskens Kvarn f.d. kvarn Hjulkvarnebergen berg
  Mossberget bergö Dianelund lht Hjulsten stenblock
  Mossbukten vik Djupebäck lht och stadsbebyggelse Hjärtats Udde bergudde
  Mossbukten vik Dockan lht, m.m. Hulingejorden åkermark
  Munkön ö /Se Dockverket beb. f.d. m.m. Humlekroken gärde
  Munkön ö Dyskogen f.d. hus Hunnebergsgatan gata
  Munkön ö Egna Hem förstadsbebyggelse Håjums Bankar sandbankar, höjder
  Nedre slussarna slussar Egna Hems-skolan skolhus Håjums Bro landsvägsbro
  Nyckelberget berg Ekarsberg lht Håjums Stenar bautastenar
  *Nödinge dal dal /Se Ekebacken lht Håjums Varp utvidgning
  Offerhällsparken park med fornlämning Ekebacken hus Håjums Varp hölja - f.d.
  Olidebassängen slussbassäng? Ekekullen lht Håkans Hamn f.d. »hamn», damm e.d.
  Olidehålan hölja? Ekeliden lht Håkans Öja f.d. ö
  Oliholmen Saknas Ekelund lht Hålagärdet gärde
  Oskarsbron bro Ekholms Slott slott Hålekasen skogsmark
  Persviken vik Ekhyddan lht Häljerna skogsmark m.m.
  Persviken bukt Ekängen lht Hällkistan hällkista, forngrav
  Polhem sluss El. Kraftverket. Trollhättan kraftverk Hälltorpsbron vägbro
  Polhems sluss sluss El. Kraftverket, Nya kraftverk Hängbron stål- järn- o. virehängbro, gångbro
  Polhems sluss slussbassäng Ellensborg lht Hästhagen hag- o. skogsmark
  Prästegrottan grotta? Ellensro lht Hästhagen hagmark
  Prästskedesholmen holme Emilsberg lht Hästhagsberget berg, slättberg
  *Prästskedsfallet förr vattenfall /Se Enigheten lht Intagan gärde o. mark
  Ryrbäcken bäck Epidemisjukhuset epidemisjukhus Intagan gärde
  Ryrparken park Eriksberg lht Intaget byggnad och vattenintag
  Rysskajen kaj Eriksberg lht Intaka gärde
  Rännarbäcken bäck Eriksberg lht Intakan gärde
  Rörmaden terräng Eriksberg lht Intakan gärde
  Rörmaden sank mark? Eriksro lht och förstadsbebyggelse Jordbanan tävlingsbana m.m.
  Sandviken vik Fagerskog lht Jordsten stanblock
  Sandviken vik Fagerstrand lht, bebyggelse o. markområde Järnvägsbron järnvägsbro
  Skogssäterssjön sjö Fattiggården hemmansdel Kallareberget berg
  Skogssäterssjön sjö Flyget verkstäder o. anl. f. flygmaskinstillv. Kallkällan källa
  Skräddarklinten Saknas Forsbergs Tomt lht Kanaltorget torg
  Skräddarklinten Saknas Forslid bebyggelse Kanalön område
  Slottsön ö Forslid f.d. lht, villa Kanalön ö
  Slättbergsbanan idrottsplats? Fredriksberg lht Kantegärdet gärde
  Slätteberget berg Fridala lht Karberget stenkar och berg
  Smedströmmen ström Fridbo lht Karl Johans Torg plantering o. f.d. torg
  Smedströmmen ström Fridhem hus el. lht Karlsbergsskogen skogsmark
  Spiköbron bro Fridhem lht Kasegärdet åkermark
  Spikön ö Fridhem lht Kavelbromaden skogsmarksund
  Stallbacka hamn hamn Furen lht Kaveldammen dammanläggning
  Stallbackakanalen kanal Furuhem lht Kavledammen dammanläggning
  Stallbackaån å Furulund lht Kavelströmmen f.d. fall
  Stallbackaön ö Furusäter lht, bebyggelse Kilen åkerjord
  Stampeströmsfallet Saknas Futten »kiosk» Kirtermärren f.d. grund
  Strömkarlsbron bro Fyrkanten f.d. torp Kirtevallen gärdesmark
  Sundsnäbban udde Fåstorp traktnamn Klaffbron bro
  Sundsnäbban udde Förrådet lht m.m. Klaran lugnvatten
  Svalön ö Galltorp traktnamn Kleven bergklev, -däld
  Svalön ö Gamla, Skola skolhus Klypsjön f.d. sjö
  Svartbäcken bäck Gamla Trollhättan område Knektens Äng gärde
  Svartbäcken bäck Gatan f.d. hus Knektängen mark och gärde
  Svartebäck bäck Gaveln f.d. hus el. torp Knorrenäbba bergudde
  Svartebäcken bäck Gladstorp lht Knorreskogen skogsmark
  Svartemad förr ägomark? Granbacken lht Knorrån å
  Svartemad sank mark Granbacken lht Kohagslyckan lycka
  Sågarön ö Granelund f.d. torp Kolön ö
  Tittekullen höjd o. triangelpunkt Grantäppan lht Kolön ö
  Tjyfboen Saknas Gransäter lht, bebyggelse Konvaljeön ö
  Tjufhålan Saknas Graven hus el. lht Kopparhålan f.d berghåla
  Toppöfallet Saknas Grevesågen f.d. sågverk Kopparhålsfloget berg
  Toppön ö Grevön förr sannolikt sågverk el. anläggning Kopparklinten bergklint, berghöjd
  Torsbovallen fotbollsplan Grinden f.d. torp Korsbol markområde
  Trollholmsön mossholme Gropliden f.d. torp Korsån ström eller f.d. å
  Trollholmsön skog Gråbo f.d. torp Korsön ö
  Trollhättan vattenfall Gråtatorpet torp el. f.d. torp Korsön ö
  Trollhättan vattenfall Gränsarns f.d. hus Koön ö
  Trollhättan vattenfall Grönamaden f.d. torp Kraftkanalen kanal
  Trollhätte vattenfall stad Gröndal lht Kraftledningen kraftledningsgata o. el.linje
  Trollhättan vattenfall Gullvik lht Kroppedammen damm
  Trollhättefallen fall /Se Gullöfors f.d. verktygsbruk m.m. Kroppedammslyckan gärde
  Trollhättan vattenfall Gullöfors rälsbusshpl Kroppudden udde
  Trollhättefallen vattenfall Gullöfors Bruk sågbladsfabrik m.m. Krutön ö
  Trollhättan fall Gullöfors Bruk sågbladsfabrik m.m. Krutön ö
  Trollhättefallen vattenfall Gullöfors bruk fabriker Kulan markhöjd
  Trollhättefallen vattenfall /Se Gungseverket krog o. hus Kung Oscars Bro landsvägsbro
  Trollhätte kanal Saknas Gunnarsberg lht Kungsgrottan klippursvarvning o. jättegryta
  *Trollhätteströmmen fall Gustafsberg lht Kungstorget torg
  Ulvberget berg Gustafsberg lht Kurreliden f.d. lid
  Ulveberget berg Gäddevik f.d. hus Kvarnevägen f.d. väg
  Viksängen strand Gärdet lht o. förstadsbeb. Kvarnhålan mark
  Villemossen mosse Gärdhem lht Kvarnliden lid, mark
  Villemossen mosse Gärdhems Artorp traktnamn Kvarnäckran åkermark
  Åkers sjö sjö o. kanaldel Gärdhemsby traktnamn Kviåkern åkermark
  Ängbäcken bäck Gästgivaregården f.d. gästgiveri Källebomossen skogsmosse
  Ängbäcken bäck Göta lht Källelyckan lycka
  Ängskärsnabbarna uddar Götaberg lht Källstorpsvägen in - och utfartsväg
  Ängskärsnabbarna uddar Haga lht Käringesträckan f.d. åkerjord, nu skogshagmark
  Öregårdsön ö Hagalund lht Kärlekens Stig skogs - o bergstig
  Öregårdsön ö Hagen f.d. torp Ladugårdsgärdet gärde
  Öresjö sjö Hagen lht och bebyggelse Ladugårdslandet älvstrand och -land
  Öresjö sjö Halletorpet f. d. torp Ladugårdslyckan gärdeslykcan
  Övre slussen sluss Hallevadet lht och bebyggelse, hus Ladugårdsälven del av älv
    Halltorp traktnamn Lage Possegatan gata
    Halvorstorp traktnamn Lambergsliden lid
    Hebers Backe lht Landsvägsgatan gata och byväg
    Hedeäng gård Laxfiskena fiskeställen
    Hedeäng gård Ledins Lycka lycka
    Hedvigsdal lht Lennart Torstenssonsgatan gata
    Hemmet lht Lergärdet gärd
    Henriksberg lht Liderna stenlidsbranter, berg, höjder m.m.
    Hildeberg lht Lidlyckan gärdeslycka
    Hilmersberg lht Lillagärdet gärde
    Hjortemossen lht Lilla Ljungön bergö
    Hjortemossen lht. m.m., f.d. torp Lilla Sjön f.d. sjö
    Hjulkvarn f.d. gård Lilla Ängen gärde o. äng
    Hjulkvarn f.d. gård Lindåsen skogs o. hagmark
    Hjulkvarn nöjesfält, dansbana m.m. Ljungön ö
    Hjulkvarn f.d. gård Ljusterbäcken bäck
    Holken hus el. lht Lotsholmen holme
    Holm traktnamn Lundängen äng - och åkermarker
    Holmedalen lht Lunnekullen kulle
    Holmen lht, slussinfart m.m. Lunnekullslyckan gärde
    Holmen mark o. hus Lydias Grotta f.d. grotta
    Holmens Tegelbruk f.d. tegelbruk Lydias Kulle f.d. sandkulle
    Holstens Pappersbruk f.d. pappersbruk Långa Jorden åkermark
    Hotell Utsikten f.d. turisthotell o. lht Långmossen mosse
    Hulingen f.d. torp m.m. Långön ö
    Hullsjö traktnamn Långön ö
    Håjum gårdar Lövdungen park o. plantering
    Håjum gårdar Lövhagen gärde
    Håjum gårdar Lövön ö
    Håjom gårdar Malgön ö (eller f.d. ö)
    Håjum, Lilla gård Malgön ö., f.d. m.m.
    Håjum, Stora gård Malöga Breding älvområde
    Håjums Led f.d. torp Malöga Hund stensamling och udde, f.d. brygga
    Hälltorp bebyggelse Malöga Led hagled, f.d., nu mark och haggräns
    Hälltorp bebyggelse Malöga Sandtäkter sandtäkter
    Hässlekullen lht Malöga Sandtäkter sandtäkter
    Högbo lht Margareravägen väg, gata
    Högen traktnamn Mellgrens Lid f.d. lid
    Höjden lht och bebyggelse Metareberget berg
    Höjen hus Mormonebacken skogsbacke
    Hörlycke traktnamn Mormors Kulle bergkulle
    Hörnet lht Moseberget berg
    Idelund lht Mossberget ö, bergö
    Idelund f.d. torp Mossen åker - och mossemark
    Jochnichts Kvarn f.d. kvarn Mossen f.d. sankmark
    Johannesberg lht Mosseåkrarne åkermark
    Järnvägshotellet hotell Mörke Dalen skogsdal
    Järnvägsstationen järnvägsstation Naturparken skogsområde
    Jönsberg traktnamn Naturparken skogsområde
    Jönsbergs Kvarn f.d. kvarn el. såg Nils Ericssonsgatan gata
    Kaflekvarnarne f.d. kvarn el. sågverk Notgärdet gärde
    Kamreraregården bebyggelse Nolkasen skogemark
    Kanalbostället, Hjulkvarn lht och kanalboställe Nolvalla gärde
    Kanalgården bebyggelse Norbergs Hage mark o. hage
    Kanten torp el. lht Nordevallsgatan gata
    Karlsberg hemmansdel eller gård /Se Nordfallet vattenfall
    Karlsberg hemmansdel eller gård Nordfallet vattenfall
    Karlsberg lht Norrgärdet gärde
    Karlsberg lht Norska Sidan del av älv
    Karlsberg lht Nossebrobanan järnväg
    Karlsberg lht Nya bron vägbro
    Karlsberg lht Nya Kyrkogården begravningsplats
    Karlsberg hus el. lht Nya Slussarna slussverk och led
    Karlshem lht Nyckelberget berg
    Karlshem lht Nydkvist o. Holms järnväg järnväg
    Karlslund lht Nye Hage mark, hage
    Karlsro lht Näckens Lust berg o. utsiktsställe
    Karlsro lht Oli Dal skogs o. bergdal
    Karlstorp lht Olidehålan utvidgning, hölja
    Kasen f.d. torp, nu lht o. bebyggelse Olidehålan hölja m.m.
    Kasen f.d. torp Olideströmmarne f.d. fall o. »strömmar»
    Kasen lht o. förstadsbeb. Olideäng f.d. äng o . åkerne
    Kasen f.d. torp Otterbäcken bäck
    Kaserna lht Parken skog o. skogsmark
    Kattstensstampen f.d. stampanläggning el. hus Pasekullen bergkulle
    Kilehult traktnamn Pinnekroks Dike dike
    Kirten gård Pinnekroks Lycka lycka
    Kirten gård Pipströmmen ström
    Klaraberg lht Planterhagen skogsmark m.m.
    Klarahem lht Plomåkern åkermark
    Klevshålan hus Polhems Kanal gammal kanal
    Klippan lht och bebyggelse PolhemsSluss ofullbordad slussbassäng
    Klippan lht Polhemsstenen minnessten
    Klypen hus, lht m.m. Prästeskedsfallet f.d. fall eller ström
    Knektestugan, Håjum f.d. soldattorp Prästeskedsfallet (Prästskedel) f.d. fall
    Kniphammaren f.d. verk, hus e.d. Prästeskedsfallet, Lilla f.d. fall
    Knorrehage f.d. torp Prästeskedesfallet, Lilla f.d. fall
    Knorren gård Prästeskedesholmarne holmar
    Knorren hus Prästeskedesholmarne holmar
    Knorren gård Ramshålan håldal o. mark
    Knåket pappersbruk Ramundsgatan gata
    Kohagen f.d. torp Rovelännet gärde
    Kolön f.d. sågverk m.m. Rudedammarne f.d. dammar
    Kolön f.d. sågverk m.m. Rudemaderna mader eller vattendammsamlingar
    Kolön f.d. sågverk m.m. Runda Kullarne berg
    Korsbol f.d. torp eller hus Runningen slussverkskaj o. område
    Korsvägen lht Rynet åkerlycka o. mark
    Kråkestaden stadsdel Rågården sankmark, skogsbackar o.d.
    Kulleäng lht Rännarebäcken bäck
    Kurran f.d. häkte, finka el. »kurra» Rävegropen f.d. djurfångstgropen, nu bergmark
    Kvarneliderna f.d. torp Röke-Lisas Damm f.d. skogsdamm
    Källebacken f.d. torp Rönekullen berg
    Källebo f.d. torp Saltet vattenhölja och -virvlar
    Källstorp gård Saltisbanken mark
    Källstorp gård Sandtäkten sandtäkt
    Kärret stadsbebyggelse m.m. Schinklers Kulle berg
    Ladugården by, gårdar Silfverlodsgatan gata
    Ladugården by, gårdar Silverbäcken bäck
    Lekstetorpet f.d. torp Sjuntorpsvägen landsväg
    Lennartsberg lht Skabbegärdet gärde
    Lextorp traktnamn Skjutsvägen väg
    Liden lht Skottön ö
    Liden f.d. torp Skräddareklinten bergklint
    Liljedal lht o. bebyggelse Skrällebergsvägen landsväg
    Liljedal lht och bebyggelse Skvalpegärdet gärde
    Liljedalen f.d. torp el. lht Skvalpet vatten och älvsområde
    Liljero lht Skåen bergö
    Lillehage f.d. hus Slottsskogen skogsområde
    Lillgården lht Slottsön ö
    Lillstugan lht Slottsön ö
    Lindeberg lht Slussarna, Trollhättan slussverk
    Lindveden traktnamn Slättebergen bergområde
    Lindås lht Slätthults Bäck bäck
    Linneberg lht och bebyggelse Smedjelyckan gärde
    Linnéero lht Smedjelyckan lycka
    Lorensberg lht Smedströmmen ström
    Lorenshöjd lht o. bebyggelse Smörräntejorden mark
    Lugnet lht och f.d. torp Spekön ö
    Lugnet torp el. lht Spekön ö
    Lugnet traktnamn Spån område
    Lunden lht, bebyggelse m.m. Spångatan f.d. namn på gata
    Lunneberg lht Stallbackabron bro
    Lunneberg lht Stalbacka Huvud udde
    Lyckebo lht Stallbacka Kanal fartygskanal, nu kanal - och hamnområde
    Lyckhem lht Stallbackalunden park o. skogsområde
    Lyckhem lht Stallbackaström f.d. ström
    Lövenborg lht Stallbackavägen väg
    Lövhagen lht Stallbackavägen väg
    Maden f.d. torp, nu lht Stallbackaån å
    Maden lht och bebyggelse Stallbackaön ö, holme
    Madkullen lht och bebyggelse Stallberget berg
    Madliden lht o. bebyggelse Stampan namn på Stampeströmmen
    Mad-Petterssons Mejeri f.d. mejeri Stampeströmmen fall och ström
    Magnusberg lht Stampeströmsfallet vattenfall
    Malgön bebyggelse el. lht »Sta-stenen» bautasten
    Malöga gårdar, f.d. by m.m. Stavelyckan gärde
    Malöga gårdar, f.d. by m.m. Stavereds Kanal fartygsled
    Malöga gårdar Staveredsmosse mossområde
    Malöga Heljesgård gård Stegebacken skogmarksområde
    Malöga Kassaregård gård Stenbromaden mad
    Malöga Led f.d. hus Stenkaret stenkar, stenkista
    Malöga Mellangård gård Stenliderna mark o. lider
    Malöga Nordgård gård Stenlyckan gärdeslycka
    Margreteberg lht Stenmursidan ida
    Marie-Alberts Sjukhus sjukhus Stensgärdet gärde
    Marieberg lht Stensmedjan mark o. bergområde
    Marieberg lht Stenån ström
    Mariedal lht Stockidan strandmark- o. vatten
    Marielund lht Storagärdet gärde
    Marielund lht Stora Idan ida
    Meyers Stora hus el. lht, f.d. soldatstom Stora Lyckan gärde
    Minnersberg lht Storgatan gata
    Missionskyrkan missionskyrka o. missionsföreningshus Storängen gärde
    Missionshuset f.d. missionshus el. »bönehus» Stranden område
    Missunna lht, f.d. torp Strandvägen gata och strandväg
    Mjölnarestugorna f.d. hus o. mjölnarebostäder Strömkarlsbron landsvägsbro o- valsdammsbro
    Mossebo lht Strömslundsbergen bergs- och skogshöjder
    Mossen lht Strömslundsliderna väglider
    Mossen f.d. torp Stubbekasen skogsmark
    Myrtuvan gård Stänget gärde och hagmark
    Myrtuvan gård Stänget mark
    Myrtuvans Skola folkskola Stänget f.d. inhängnad, mark
    Månsegården hemmansdel Suckarnas Bro gångstigsbro
    Månsestugan f.d. hus Svarvehålan berggryta
    Måns Larssons Kvarn f.d. kvarn o. hus Svedenborgsgatan gata
    Nedergårdarna bebyggelse Svängestaden markområde
    Nolhagen lht Sågareön ö
    Nolhagen lht Sågareön ö
    Nolängen lht Sågarns Hage hagmark och lycka
    Norbergstorpet f.d. torp Sörgärdet gärde
    Nordkap lht Sörgärdet gärde
    Nordkvarn lht, torp Sörkasen »kas» o. mark
    Nordkilen lht Talboberget berg
    Nordkullen lht Talldungen furuskog o. park
    Norrelid lht, stadsbeb. Tefateklinten bergklint
    Nya Skolan Sylte folkskolehus Tingvalla idrottsplats
    Nya Trollhättan bebyggelse Tippen sten - och markområde
    Nybo lht Tippen mark o. bergområde
    Nyborg lht Titteberget berg
    Nybygget lht Tittekullen berg
    Nybygget lht Tjuvbodfallet fall
    Nybygget f.d. torp Tjuveboden Saknas
    Nyckebo lht Tjuveboden f.d. tjuv o. rövarebol m.m.
    Nyckelberget f.d. torp Tjuvfallet vattenfall
    Nydal lht Tjuvhålan berggrotta
    Nydkvist o. Holms Verkstäder verkstäder Tjuvklinten bergklint o -höjd
    Nydkvist o. Holms Verkstäder verkstäder Tjuvön ö
    Nysäter lht och bebyggelse Tollstedts Holme f.d. holme
    Nytorp f.d. torp Tomaskulle bergkulle
    Olidan gårdar Tomaskullegatan gata el. väg
    Olidan gårdar Tomteberget, Gamla berg
    Oljeslageriet f.d. oljeslageri Tomteliden gata
    Olofsberg lht och bebyggelse Toppöfallet vattenfall
    Olofsdal lht Toppöfallet (Toppöströmmen) fall
    Ordenshuset föreningshus och I.O.G.T-loge Toppön ö
    Oskarsberg lht Toppön, Lilla ö
    Oskarsberg lht Tord Skyttegalan gata
    Oskarsdal lht Torggatan gata
    Pappersbruket, Tröskeln f.d. pappersbruk Torpelyckan lycka
    Pappersbruk, Önan f.d. trämosse eller pappersbruk Tors Bad berg, vattenfallsstrand och utsiktsställe
    Paradiset f.d. torp Torse Dal dal
    Parken lht Torse Lid landsvägslid
    Persgården binamn på Kasaregården Torse Lund ek o. trädlund
    Pettersberg lht Trekanten öppen plats och plantering
    Pettersberg f.d. hus el. torp Trollgatan gata
    Pinnkroken bebyggelse Trollhättebergen berg
    Pinnekroken bebyggelse Trollhättebergen berg
    Planterhagen torp el. lht Trollhättefallen vattenfall
    Polhöjd lht o. bebyggelse Trollhättefallen vattnfall
    Pålbyggningen hus Trollhättefloget berg
    Prins Oscars Skola f.d. skolhus Trollhätte Kanal fartygskanal o. -led
    Prästeskedesholmen f.d. sågverk m.m. Trollhätte Kanal fartygskanal o. -led
    Prästeskedesholmen f.d. sågverk, holme m.m. Trollhätte Kanal fartygskanal m.m.
    Prästeskedesholmen f.d. sågverk m.m. Trollhätte Slussar slussar och slusslinjer
    Prästeskedesholmen f.d. sågverk m.m. Trollhätte Slusslar slussar och slusslinjer
    Ravinen lht Trälvägen f.d. kanalstig och dragväg
    Rosendalen lht Trättängen gärde
    Rosendalshålan hus el. lght Tröskeln dammavsats, dämme e.d. och älvområde
    Rustens hus el. lht Tröskeln bergavsats o. ström
    Rustorp traktnamn Tröskeln bergavsats
    Ryr gård Tröskelströmmen f.d. ström
    Ryr gård Tunhemsvägen landsväg
    Ryrsbacke lht Tuppekullen bergkulle
    Ryrsdal lht Tårtan torg
    Ryssvillan lht Täppan gärde
    Råglanda traktnamn Tärnekullen berg
    Rödjan lht Ullemossen skogs - eller hagmarksmosse
    Rörstorp traktnamn Ulfsparreströmmen fall el. »ström»
    Salpetervillan lht Ulvemossen skogmosse
    Samskolan samskola och skolhus Undergången valv o. bro
    Sandbacken traktnamn Vallbrottet gärde
    Sandgärdet lht Vatten fördämningsvall
    Sandhem lht och bebyggelse Wallströmsgatan gata
    Sandkullen torp el. lht Varpet skogsmark o. berg
    Sanna f.d. torp Vassmaderna mad-, vatten- o. sankmarker
    Schwans Villa lht, direktionsbyggnad m.m. Vassmarkerna sanka marker
    Sjukhemmet vårdanstalt Vattentornet vattentorn, lht och stadsområde
    Sjödala lht Verkstadsbron järnvägs- o. gångbro
    Sjölanda traktnamn Wilhelm Hansengatan gata
    Sjöoset f.d. torp Wilhelm Krusegatan gata
    Skinnmo traktnamn Vimansgatan gata
    Skjutpaviljongen skyttepaviljong Vimpelkullen bergskulle
    Skoftebyn bebyggelse o förstadsområde Vredens Ö holme
    Skoftebyn bebyggelse o förstadsområde Vårviksgatan f.d. gata
    Skogen f.d. lht, nu bebyggelse Vässlevallen gärde
    Skogen lht och bebyggelse Västerstrand älvstrandsområde m.m.
    Skogen f.d. hus el. torp Åkerslid lid och vägbrant
    Skogsbo traktnamn Åkerssjö sjö, kanaldel och - led
    Skogsbo lht Åkersström ström och f.d. fall
    Skogshill lht Åkerströms Kanal fartygskanal
    Skogshyddan lht Åkerströms Sluss f.d. sluss
    Skogsstjärnan lht Åkersvass älvstrandområde, slussinfart, färjeställe m.m.
    Skogstorpa f.d. torp Ålkilnteströmmen fall el. ström
    Skogstorpa jordbruksbyggnad, arrendatorbost o. gårdshus Årdalsklinten bergklint
    Skogsvrån lht Åskekullen berg
    Skottön f.d. sågverk m.m. Älvebacken Saknas
    Skottön f.d. sågverk m.m. Älvebankarne branter, kullar, bankar
    Skrälleberg hemmansdel Älvemaden f.d. mad
    Skuggan lht Älvemaden madområde
    Skuggan lht Älvemaderna gärden f.d. m.m.
    Skvalpeladugården f.d. lada eller ladugård Ängebacken mark
    Skälsbo gård Ängegatan markväg
    Skälsbo gård Ögårdslyckan lycka
    Skälsbolid f.d. torp Öjebro Håla vattenområde och hölja
    Slakthuset slakthus Öjebroströmmen fall el. ström
    Slottsskogen lht Önan berg o. öområde
    Slättbergen f.d. torp Önan berg o. öområde - f.d.
    Slätthult gård Österlånggatan längdgatan
    Smedtorpet f.d. torp Östermans Lid f.d. lid
    Sofiehem lht  
    Sofielund lht  
    Sofiero lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberget lht  
    Solhem lht och stadsbebyggelse  
    Solhäll lht  
    Solhöjd lht o. nybebyggelse  
    Solhöjden lht  
    Solkullen lht  
    Solliden lht  
    Solliden f.d. torp, nu lht  
    Solvik lht o. bebyggelse  
    Solvrån lht  
    Spekön f.d. sågverk m.m. (holme, ö)  
    Spekön f.d. sågverk. ö, m.m.  
    Spånet torg  
    Sommarhemmet f.d. »sommarhem», festplats, utflyktsställe o. d.  
    Stadshotellet stadshotell  
    Stadshuset stadshus, »resedens»  
    Stallbacka gård, m.m.  
    Stallbacka industrianläggning och verkstäder, hamnområde m.m.  
    Stallbacka industrianläggning och verkstäder, hamnområde m.m.  
    Stallbacka gård  
    Stamkullen torp  
    Stavered gård, stadsområde m.m.  
    Stavered gård, stadsområde m.m.  
    Stavered gård, stadsområde m.m.  
    Stavered gård, stadsområde  
    Staveredlund bebyggelse, område m.m.  
    Staveredlund lht  
    Staveredshage f.d. torp  
    Staveredsmosse lägenheter, stadsområde och bebyggelse  
    Stavereds Kvarn f.d. kvarn  
    Stavereds Slom lht, f.d. soldattorp  
    Stavslund lht  
    Stenbacken hus el. lht  
    Stenliden lht  
    Stenliderna f.d. torp eller soldatställe  
    Stennäset lht  
    Stenskolan (Norra Skolan) skola, skolhus  
    Stomma f.d. soldatstommartorp  
    Stommars f.d. hus  
    Stommen lht  
    Stora Håjums Mjölkvarn f.d. kvarn  
    Stora Håjums Såg f.d. sågv.  
    Storgården lht  
    Stubbered traktnamn  
    Strömmen lgh, m.m.  
    Strömmen gård, lht o. beb. m.m  
    Strömsberg lht  
    Strömsberg lht  
    Strömsbergs Kvarn f.d. kvarn  
    Strömslund stadsdel  
    Strömslund stadsdel  
    Strömslund stadsdel  
    Strömslunds Skola skolhusbyggnader  
    Strömsvik lht  
    Ställverket omformarestation  
    Sveaberg lht  
    Svensbo lht  
    Sylte gårdar  
    Sylte gårdar  
    Sylte Frälsegård gård  
    Sylte Kronogård gård  
    Sylte Skattegård gård  
    Sylteberg f.d. torp  
    Södra Skolan skolhus  
    Sörängen lht  
    Talbo f.d. torp  
    Talbo lgh  
    Tet hemmansdel  
    Tidaberg lht och stadsbebyggelse  
    Timmeråsen lht  
    Tingvalla lht, bebyggelse  
    Tomten lht o. bebyggelse  
    Torp traktnamn  
    Torpet gårdar  
    Torsered gård  
    Torsered gård  
    Torsered gård  
    Torsered gård  
    Torsered gård  
    Torsereds Skola skolhus  
    Tranebo traktnamn  
    Trollhättan Gatorna förteckning  
    Trollhättan Gatorna förteckning  
    Trollhättan Gatorna förteckning  
    Trollhättan Gatorna förteckning  
    Trollhätte Kvarnar mjöl- och »sågkvarnar»  
    Trollhättans Kyrka stads- o. församlingskyrka  
    Trollhättan, Rotarne f.d. bebyggelseindelning  
    Trollhätte Docka skeppsdocka, fartygsvarv  
    Trollhätte Kraftverk el.-kraftverk o. anläggningar  
    Trollhätte Kvarnar o. Såger f.d. sågar o. kvarnar  
    Trollhätte Slussverk lht, hus m.m.  
    Trolhätte Såger f.d. sågverk  
    Trädgården lht  
    Tunbergs Stom f.d. lht och soldatstom  
    Tuvan lht  
    Udden lht  
    Utkiken lht  
    Utsikten lht  
    Vadmalsstampen f.d. vadmatsstamp o. hus  
    Vallen f.d. torp  
    Velanda traktnamn  
    Vennersberg lht  
    Wikströms Såger f.d. sågverk  
    Vilan lht  
    Vilhemsberg lht  
    Vårvik hemmansdel  
    Våtevalla traktnamn  
    Vägen f.d. torp  
    Västergärdet lht, stadsområde och bebyggelse  
    Västgötabanans Station järnvägsstation, ändstation  
    Åker gård  
    Åker stadsbebyggelse, sluss- o. kanalområden m.m.  
    Åkersberg hemmansdel  
    Åkersdal lht  
    Åkershöjd lht  
    Åkerström gård  
    Åkerström gård  
    Åkerström gård  
    Åkersvass bebyggelse, f.d. torp m.m.  
    Ålderdomshemmet fattiggård och ålderdomshem  
    Åslunda lht  
    Äckran f.d. torp  
    Ägotrakten Stavrelund förstadsbebyggelse  
    Ägotrakten Torsered stads- och förstadsbebyggelse m.m.  
    Älvdalen lht  
    Älvhög lht  
    Älvsbo lht  
    Ålvstad gård och hemmansdelar  
    Älvåker rälsbusshpl  
    Ängdalen lht  
    Ängen lht  
    Änghagen lht  
    Äppledalen lht  
    Äppleknäppen gård  
    Äppleknäppen gård  
    Äppleknäppen gård  
    Önan stadsområde  
    Önan stadsområde m.m.  
    Östra Skolan byggnad och skola  
    Östra Stadsdelen stadsområde  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.