ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gärdhems socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 145 Naturnamn: 31 Bebyggelsenamn: 539 Naturnamn: 624
Gärdhem socken Björkås bergås? Sagesmän förteckning Asphagen hagmark
Gerdhem sn Gammelkvarn kvarn Sagesmän förteckning Andersängen gärdesäng
Gärdhem socken Glösemossen Saknas Sagesmän förteckning Apellyckan gärde
Gärdhem sn /Se Glösemosse mosse Sagesmän förteckning Artorps Äng äng och sankmark
Gerdhem sn Gråbomossen mosse Sagesmän förteckning Aspekullen berg
Gärdhem sn Gärdhem Saknas Gärdhem sn Aspekullen berg
Gärdhem sn? Hovgårdssjön sjö Gärdhems skojare inbyggarbeteckning Badehöljen Saknas
Gärdhem sn Hullsjön sjö baggårdare inbyggarbeteckning Badhöljen hölja i åbäck
Gärdhem sn Hullsjön sjö bastorpare inbyggarbeteckning Baggårds Bro landsvägsbro
Gärdhem sn Hullsjö sjö /Se bolsbo inbyggarbeteckning Baggårdsbäcken bäck
Gärdhem sn Hökemossen Saknas fåstersbo inbyggarbeteckning Baggårds Gata f.d. gårdsväg
Gärdhem sn Hökemossen mosse galltersbo inbyggarbeteckning Baggårds Lunde skogslund, träddunge
Gärdhem sn Hörlyckemossen ägomark? gärdhemsbo inbyggarbeteckning Baggårdslyckan gärde
Gärdhem sn Jönängen ägomark halltorpare inbyggarbeteckning Baggårdsmaden mad
Gärdhem sn Klockemot höjd? halvorstorpare inbyggarbeteckning Baggårdsvägen landsväg
Gärdhem sn Kungshögen kulle herrgårdare inbyggarbeteckning Barnekullen berg
Gerdhem sn Lerumsån å holmsbo inbyggarbeteckning Barnekullsängen gärde o. mark
Gärdhem sn /Se Linddalen terräng hullsjöbo inbyggarbeteckning Bastelyckan lycka
Gärdhem by o. sn /Se Lindveden skogsmark jönsbergare inbyggarbeteckning Bastorpskroken mark
Gärdhem sn /Se Långamyr myr kilehultare inbyggarbeteckning Bastorpsmossen skogsmosse
Gärdhem sn /Se Långmossen mosse lekstersbo inbyggarbeteckning Bostorpsåkra åkermark
Gärdhem sn /Se Rumskullen höjd linnebackare inbyggarbeteckning Bisterskullen berg
Gärdhem sn /Se Skogsbosjön sjö nolgårdare inbyggarbeteckning Bjälkevadet f.d. bäckvad
Gärdhem sn /Se Slumpån å rustersbo inbyggarbeteckning Björkeberg gärdeslycka
Gärdhem sn /Se Slättberget berg röstersbo inbyggarbeteckning Björkevadet bro, f.d. vad
Gärdhem sn /Se Trehörningen sjö skinnemobo inbyggarbeteckning Björkåsen gärde
Alensaker tp Trehörningen sjö torpsbo inbyggarbeteckning Bokullemaden madmark
Alingsåker by Visslaån å Adelslund hus Bolagsskogen skogsteg
Alingsåker by Vrångebäcken bäck Alemaden f.d. torp Bols Vall gärde
Alingsåker by Älvskogen skogsmark Alemaden lht Borupelyckan gärdeslycka
Alingsåker by Ögonvattenhålan källa? Aletorpet gård Boställshöljen Saknas
Alingsåker by   Alfhem lht Boställshöljan hölja i å
Alingsåker by   Alingsåker gårdar Bottna gärden och marker
Alingsåker by /Se   Alingsåker, Lilla gård Bottnarne marker
Almings acker torp   Alingsåker, Stora gård Brantekullen berg
Artorp by   Almero hemmansdel Bratteberget landsvägslid o. berg
Aratorp Saknas   Almhult lht Bravekullen bergkulle
Artorp by   Alphyddan lht Breda Vallen gärde, åker
Assaregården gd /Se   Andersberg lht Brogärdet gärde
Bierbowa, se Björvadet gd   Anderstorpet f.d. torp Broängen gärde o. äng
Biörbouadhit, se Björvadet gd   Artorp gårdar Brohöljan hölja
Björvadet gd /Se   Artorp gårdar Broliden gärdes- o. landsvägslid
*Bräcka Saknas   Artorp Gästgivaregården gård Broliden landsvägslid
Fyrkaketorp gårdar /Se   Artorp Kronogården gård Broskogen skog o. mark
Fågelsberg gd /Se   Artorp Kronogården gård Brovall gärde
Galltorp gd:ar /Se   Askhagen lht el. hus Bruareberget berg
Gärdhem by   Asphult hemmansdel Bryngelslyckan lycka
Gärdhem by   Assarebo gård Bryngelsmaden madmark
Gärdhem by o. sn /Se   Assarebo Varv f.d. fartygsvarv Bräckan mark
Halltorp gård   Backen hemmansdel Bränneberget berg
Halvorstorp by /Se   Backen lht Brännekulle berg
»Hedensbergh», numera Jönsberg by /Se   Baggeryr gård Bränneriholmen skär, bergholme
Hedesberg Saknas   Baggården gård Brännet gärde
Hullsjö by /Se   Baggårdstorpet f.d. torp Bubergsängen mark
Holosiö Saknas   Banvaktsstugan banvaktsstuga Bäckegärdet gärde
Hullsjö by /Se   Banvaktsstugan Velanda banvaktsstuga Bäckekroka mark och bäckdälder
Hullsjö by   Bastorp gård Bäckelyckan lycka, gärde m.m.
Holæsio bo Saknas   Berg hemmansdel Bäckänga ängsmark
holæsio bo bo   Bergen hus Dahlöfsåkra gärde
Hullsjö f. egen sn, nu by   Berget hus Dalgärdet gärde
Hullsjö förr egen sn, nu del av sn /Se   Berghem lht Dammbacken mark
Holæsio gods   Berghem hus el. lht Dammhagen gärde
Holæsio Saknas   Berghem hus Dammknäppekullen berg eller kulle
hulasio bo bo   Bergliden lht Dammknäppeåkern åkerjord
Hullsjö by   Björbovadet bebyggelse Dammkullen berg
Hullsjö by   Björkebacken lht eller f.d. torp Dannekullen berg
Hultsjö Saknas   Björkebacken f.d. hus De Fem Landen gärde
Hullsjö by   Björkebacken hus Djupedalen dal
Hullsjö by   Björkeberg f.d. hus Duneknäppekullen gränsberg
Hullsjö by   Björkelund hemmansdel Duneknäppet gärde
haslösa Saknas   Björkelund lht Dupplediket bäck
Hullsjö by /Se   Björkelund torp Dupplediket bäck
Hullsjö by /Se   Björkelund hus Dymaden gärde
Hullsjö by /Se   Björkelund torp Ekelyckan gärde
Hullsjö by o. sjö /Se   Björkhaga lht Ekeryggen mark
Hullsjö by /Se   Björkhagen hus Ekhaga hagmarker o. gärden
Hullsjö gd /Se   Björkhult lht Ekehagen mark
Hullsjö f.d. kungsgård, nu by /Se   Björkudden lht Ekekullen mark, berg m.m.
Hullsjö by /Se   Björkudden lht Ekhagen gärde o. mark
*Håra gd   Björkvik lht Ekhagsdammen damm
Hälle gård   Björkås lht Enekullen berg
Hälle Saknas   Björkås lht Farfars Trädgård hagmark
Högsäter förr beb.?   Björnkärna f.d. torp Finnhagen åker- o. hagmark
Stora Höjom Saknas   Björnstorp lht Fimmerna sandjordsmarker
Hörlycke gård   Björvadet gård Flobergsåkern åkerjord
Hörlycke gd   Bol gård Fogelbergsåkra åkermark
Hörlycke gd /Se   Borgen i Berget bostad, »stenkumla» Fogelbäckslyckan lycka
Jönsberg by /Se   Borupetorpet f.d. torp Frukostekulan äng o. gärde
Jönsberg by /Se   Bostället gård Fruns Ek ek, nu nedfallen
Kakeliden gd /Se   Bravetorpet f.d. hus Frökens mad skogsmarksmad
?Kilehult gård   Brinketorpet f.d. torp Frökullarne kullar
Klåhulan gd /Se   Brodalen lht Furubergsråsen rås, mark
Knutsbol gård   Bromeberg lht, f.d. soldatstom Fåglebäcken bäck
Knutsbol Saknas   Bromans Stom f.d. soldatstom Fårbetet gärde
Knutsbol gd /Se   Brunnaliden bebyggelse Fårekullen berg
Knutsbol gd /Se   Brunnaliden lht Fåstorpsbäcken bäck
Kåtene by?   Brännberget torp el. lht Fåstorps Fall fall
Kåtene by   Brännet f.d. torp Fåstorps Hage hage
Kåtene gd /Se   Byängen hus Fåstorps Hed hed, slätt
Kåtene by /Se   Byängen hemmansdel Fåstorps Holmar gärden, mark och bäckkrökar
Kåtene by /Se   Bäckegärdet torp Fägata f.d. väg
Lekstorp by   Cementfabriken fabrik Fähagen hagmark
Lekstorp gd /Se   Charlesville lht Fämossen skogstorvmosse
Lekstorp by /Se   Dalahöjd lht Fönsterlyckan lycka
Lindebacken gd /Se   Delsbo lht Galteryggen mark, gärde
Lund herrgård   Dynamitkällaren upplagskällare Galteryggen berg
Lunden gård   Ekebacken lht Galteryggsbergen berg
Lunden Saknas   Ekebacken lht Galteåkern åkerjord
Lunden gd /Se   Ekeberg lht Gamla Brännet markområde
Myrtuvan gd /Se   Ekeberget lht Garpevatten gärde
Myrtuvan gd /Se   Ekelund lht Gastaskogen skogsmark
*Mædhilhyrdho Saknas   Ekelund f.d. hus Gastebränna skogsmark
»Mædhilhyrdho» beb. /Se   Ekelund lht Gatändskullen kulle och mark m.m.
*Nydal Saknas   Ekelund hus Genvägen genväg
Nydal Saknas   Ekelund hus Getemossen skogstorvmosse
Posstomten gd /Se   Ekåsen lht Glakullen bergkulle
Raddetorp gårdar /Se   Eliasgården gård Glössmosse skogsmosse
Ryr gd   Elinderud lht Granbacken hagmarksbacke
Råglanda gd /Se   Ellsbo f.d. torp Grannkomossen mosse
Rörstorp by   Enebacken f.d. torp Gråbensholma marker
Sjoforssön torp   Eriksberg lht Gråbomossen mosse
Skinnmo gd   Eriksborg lht Gränshöljan hölja i åbäck
Skinnmo by /Se   Eriksdal lht Gräshålan mark
Skogssäter förr torp   Eriksgården gård Grävlingeberget flyttstenblock eller bergblock
Starvängen förr torp   Eriksgården gård Gröngatan väg
Stommen gd   Eriksro lht Gubbeberget berg
Stubbered gd /Se   Estersro lht Gubbelyckan gärde
Sylte by   Fagerhult f.d. hus Gungsebacken f.d. backslätt, nu köksträdgård
Sylte by   Flunbotorpet f.d. torp Gunnars Hage hagmark
Sylta Saknas   Fredrikehem lht Gyllängen äng o. åkermark
Sylte by /Se   Fredriksberg lht Gynnhögen höjd
Söforsen gd   Fredriksberg lht Gynnängen mark, äng m.m.
Trollkonebacken försv. torp   Frideborg lht Gåsebergsvallen gärde
Trollkonnebacken torp   Fridhem lht Gärdhems Korsväg landsvägskorsning
Trökan förr bebyggelse?   Fridhem lht Gärdhemsslätten slätt, gärden o. gårdar
?Velanda hg /Se   Fridhem lht Gärdhemsstenen minnessten
Velanda? Saknas   Fridhem lht Gästgivareåkern åkermark
?Velanda Saknas   Fridhem lht Götaälv avloppsälv
Velanda gård   Fridhem lht Göteborgsvägen landsväg
Velanda hrgd?   Fridhem hus Hagskörtlarne marker
Velanda hrgd?   Fridhem lht Hakullen berg
Velanda hgd:ar /Se   Fridhem hus Halekullsåkra åkermark
Velanda gd /Se   Fridhemsberg lht Halleberget berg
*Vignigsæng ödetomt   Furubacken lht Halleberget berg och fall i bäck
Äspered förr torp?   Fyrhaketorpet gård Hallerna skogsmark, berg m.m.
    Fågelsberg gård Hallerna mark
    Fågelsberg lht Hareberget berg
    Fåstorp gårdar Havrejorden åkerjord
    Fåstorp Frälsegården gård Havrelyckan lycka, gärde
    Fåstorps Hage f.d. hus Heden slättmarksgärde
    Fåstorp Skattegården gård Heden gärde och ängsmark
    Försörjningshemmet ålderdomshem, fattighus Helgdagsåkern åkerjord
    Galltorp gård Hemjorden åkerjord
    Gamla Kvarnen f.d. kvarn och torp Herrgårdsliden landsvägslid
    Grandalen hus Hjältes Mad madmark
    Granlunden lht Holkegärdet gärde
    Gransäter hus Holkehagen hagmark
    Gransäter lht Holms Kas mark
    Gransäter lht, f.d. soldatstom Holmslunden skogs- o. gärdesmark
    Grisön f.d. torp el. lht Holmsvägen byväg
    Gropen hemmansdel Holmuddarne marker
    Gråboda bebyggelse Holmängen äng och mark
    Gröna Liden hus o. lht Hovgården gärde
    Grönlund hemmansdel Hovgårdssjön skogssjö
    Gunnarsbo hus el. lht Hullsjö Hövding högsta stället på landsväg
    Guntorp bebyggelse Hullsjön sjö
    Gustafsberg hus Hullsjövägen landsväg
    Gustafsberg lht Humlegården f.d. humlegård, nu trädgård och park
    Gustafsberg lht Humlegården mark
    Gynnängen hemmansdel Humlegårdslyckan lycka
    Gärdhem socken Humlekärrsberget berg
    Gärdhem socken Humlekärrsmaden mad, sankm.
    Gärdhem by o. gårdar Humlekärrsmaden f.d. mad
    Gärdhem by o. gårdar Hurra berg
    Gärdhem by o. gårdar Husekullen berg
    Gärdhems Gamla Kyrka kyrkoruin Håla Bäck bäck
    Gärdhems Gästgivaregård gård Hålan åker- och ängsmark
    Gärdhem Hansgården gård Hålåkern åkerjord
    Gärdhems bandel bebyggelse Hårsekullsängen äng o. mark
    Gärdhems Kyrka kyrka Hägnaden mark, åkerjord och hagmark
    Gärdhems Prästgård prästgård o. komministerboställe Häradsledet f.d. hagled
    Gärdhem Skattegården gård Hässlekullen berg
    Gärdhem Stommen gård Hästeberget berg
    Gärdhemsbo inbyggarbeteckning Hästebetet gärde
    Gärdhems Smedja smedja, verkstad m.m. Hästedammen damm
    Göstaberg lht Hästehöljen Saknas
    Haga hemmansdelar Hästemaden mad
    Hagalund lht Hästhagen hagmark
    Hagarberget torp, f.d. Hästhöljan bäckhölja
    Hagen hus Hästhöljan hölja i åbäck
    Hagen hus Högeliden lid
    Hagen vid Sjön lht Högkullen berg
    Hallerna hus Hökemossen skogsmarksmosse
    Hallevadet lht Hörintagan mark o. åker
    Halltorp gård Hörlyckemarken utmark
    Halvorstorp gård Hövdingen landsvägslid eller höjd
    Hedeberg lht Intagerna marker
    Heden hemmansdel Intaka gärde o. mark
    Heden hemmansdel Intakekulla berg
    Helenero lht Jans Hölj hölj
    Holm gård Johannes Hage hagm.
    Holma bebyggelse Jordbärslyckan lycka
    Holma f.d. torp Jordfallet älvstrandsmark
    Hullsjö bebyggelse Jutebackarne mark
    Hullsjö by Jutegraven sankmark o. floddike
    Hullsjö förr församling, by, nu gårdar Jutegraverna mark
    Hullsjö gårdar m.m. Jutegravsåkern åkerjord
    Hullsjö Assaregård gård Jäkningsbacka äng och mark
    Hullsjö Bengtsgård gård Jätteberget berg
    Hullsjö Björnsgården gård Kaggeberget berg
    Hullsjö Herregård gård Kaggelyckan gärde
    Hullsjö Kavlegård gård Kakelidvallen gärde
    Hullsjö Nordgård gård Kalle Dalen skogsdal
    Hullsjö Skola småskola Kaneberget berg
    Hullsjö Stommar f.d. soldatstommar Karins Hage hage
    Hultenberg lht Karins Kulle berg
    Humlekärrsmaden torp el. lht Karls Berg berg
    Hyllingsdal lht Karsbergsgärdet gärde
    Hålan lht Kasekullen berg
    Hålan lht el. hus Kasemaden gärde
    Hägnaden f.d. torp eller hus Kasen gärde
    Hälle gård Kaserna skogsmark o. lyckor
    Högen gård Kasevallen gärde
    Högkullen hus Kassarekullen berg eller kulle
    Högsäter lht Kastet berg
    Hökemosse torp Kattedammen damm
    Hörlycke gård Kattekullen berg
    Hörlyckemosse hemmansdel (f.d. torp) Kilehultsmossen skogsmosse
    Hörlycketorpet f.d. torp Kilen skogsmark
    Hövdingen hemmansdel Kilen gärde
    Idelund lht Kilen gärde
    Ingelund lht Klockarehagen hagmark
    Johannero hus Klockemot berg o. mark
    Johannesberg lht Klofotelyckan lycka
    Jonasegården f.d. hemmansdel Klypebergsänga äng o. åkerm.
    Johnsberg lht Klypeberget berg
    Johnsberg lht Knipplekullen bergkulle
    Jonstorp f.d. torp Knutsbolsbäcken bäck
    Järnvägsstationen Gärdhem järnvägsst, hållplats på järnv. Knutsbols Lid landsvägslid
    Järnvägsstationen Velanda järnvägsst. el. hållplats Knutsbolslyckan åkermark
    Jönsberg gårdar Knöserna marker
    Jönsberg Frälsegården gård Kohagen gärde
    Jönsberg Skattegården gård Kohagen hagmark
    Kafles Velanda gods Kokedammen damm
    Kaggetorpet f.d. hus eller torp Kopphagen mark
    Kakeliden gård Korpekullen berg
    Karlsberg lht Korsbacka backslätter
    Karlsberg hus Korsbackagärdet gärde
    Karlsberg lht Korsbackelyckan lycka, gärde
    Karlsberg lht Korsberget berg
    Karls Krona f.d. ställe, lht el. hus Korsen vägkorsning, korsväg
    Kasen f.d. soldatstom Krokelyckan gärde
    Kasen hus, f.d. soldatstom Kroke Mad mad
    Kasen torp Krokgärdslyckan gärdeslycka
    Katrineberg torp Kroneliden lid
    Kilehult gård Kronogärdet gärde
    Kilen hus Kroppekullen bergkulle
    Kleven gård Krustersgärdet gärde
    Klockaretomten f.d. tomt eller bostad för klockare Krusters Tå hagmark
    Klåhulan bebyggelse Krösekullen kulle, berg
    Knulsbol gård Kyrkebäcken bäck
    Kopparhagen lht Kyrkelyckan lycka
    Korsbacka hemmansdel Kyrkojorden åkerjord el. mark
    Kristineholm lht Kråkegullsberget berg
    Kroken hemmansdel Kullalyckan lycka
    Kronan hemmansdel Kungshögen markhöjd
    Kroneberg hemmansdel Kvarnberget berg
    Kronoberg hus Kvarnbrodalen dal
    Krusetorp gård Kvarnebackarne marker
    Kråkelsberget hemmansdel Kvarnebergen berg
    Kullen f.d. hus Kvarnelyckan gärde
    Kullen lht Kvarnkullen berg
    Kullen lht Kvarnmossen mosse
    Kullen hus Kvartersmans gärde
    Kullhagen hus Kyrkebäcken bäck
    Kvarnshöjd lht Kyrkevägen f.d. stig eller väg
    Kvistrum lht Kålgården mark, gärdesmark o.d.
    Kyrkeskolan folkskola Kålgården gärde
    Kåtene gd Kåte Kullar berg
    Kåtene gård Kåtevallen gärde
    Källshagen hus Källaregärdet gärde
    Kättegården hemmansdel Källekullen berg el. kulle
    Kätten gård Kärrsbacken mark
    Kölnan f.d. kölna Kölnebäcken bäck
    Lagmansered f.d. torp Kölnegärdet gärde
    Landsvägen hemmansdel Kölnehagen hagmark
    Landsvägstorpet f.d. torp Kölnekulla berg
    Larsgården gård Kölnekullen berg
    Larstorp lht Ladlyckan lycka
    Lekstorp by och gårdar Ladlyckan lycka
    Lekstorp gård Ladlyckan lycka, gärde
    Lekstorpsstommen f.d. soldatstom Ladmossen gärde
    Lerbäcka gård Lagmansered gärden
    Lerhålan hemmansdel Lampekullen berg
    Lidbo hus Lampelyckan lycka
    Lilla Broliden f.d. hus Lampesiken dalgång
    Lilla Hallevadet lht Lampesiken däldmark, sik
    Lille Lundalen torp Lampängen mark
    Lilleskogen lht Landsvägslyckan lycka
    Lillstugan lht Lars» Tomt mark eller tomt
    Lindalen torp Ledkullen bergkulle
    Linddalen f.d. torp Lejons Mosse mosse och mark
    Lindebacken gård Lekersbacken allmänningsmark, grustäkt m.m.
    Lindeberg hus Lekebackslyckan lycka
    Lindeberg lht Lekstersberget berg
    Lindebo lht Lerbäckejorden gärde, åkermark
    Lindesberg hus Lerbäcken bäckdike
    Lindveden torp el. lht Lidkullarne berg
    Lindvedens Skola folk- o. småskola Lidköpingsvägen landsväg
    Lindås lht Lillagärdeskullen berg
    Linneberg f.d. torp el. hus Lillagärdet gärde
    Ljungbacken lht Lillagärdet gärde
    Ljungbergsmad torp Lilla Hallevadet landsvägsdel o. mark
    Ljunghem lht Lilla Intaga gärde
    Ljungstorp hus Lilla Intaka mark
    Lugnet hus Lilla Jutegraven mark
    Lugnet lht Lilla Klogärdet gärde
    Lugnet lht Lilla Korpelyckan lycka
    Lugnet hus Lilla Stenlyckan lycka, gärde
    Lund hus Lillavärlden gärde
    Lunddalen lht Lilla Nylännet gärde
    Lundeberg hus Lille Hage hagmark
    Lunden gd Lille Hage hagemark
    Lunden gård Lillängen gärde
    Lunden gård Lindveden skogsmark och skogsallmänning (f.d.)
    Lundens Kvarn f.d. kvarn Linneberget berg
    Lundens Skola folkskola Lunnegärdet gärde
    Lunnebo hemmansdel Lunnehage hage, hagmark
    Lunnemad f.d. hus Lurs Backe gärde
    Lunneskogen gård Lusekullen berg eller kulle
    Lyckebacken lht Lusintaka mark
    Lyckebo lht Långaberget berg
    Lyckero lht Långemossen torvmosse
    Lyckhem lht Långhallsbergen berg
    Lyckhem lht Långjorden åkerjord
    Lyckhem hus Långjorden åkermark
    Lyckhem hus el. torp Långströmmarne åströmmar och småfall
    Långeberget lht Lärkebobäcken bäck
    Lärkebo hemmansdelar Lärkebomaden mad
    Lövestommen f.d. soldatstom Maden gärde
    Lövhaga lht Maden åkermark
    Lövhult lht Maderna marker o. sanka fält
    Lövängen f.d. hus Maderna mark o. gärden
    Lövängen hus Maderna ängsmarker
    Maden lht Madlyckan gärde
    Maden lht Majas Kulle berg
    Maden hus Masthugget skogsmark
    Marieberg lht Mattias Kamp slätt
    Marielund lht Medalen däld
    Marielund lht Medalskullarne berg
    Missionshuset Holm missionshus Mellomgärdet gärde
    Moholm lht Missunna gärde
    Mossen f.d. torp Mittelkullen berg
    Mossen lht Mittellyckan gärde
    Mossen lht Molla gärde
    Mossetorpet f.d. torp Mon gärde
    Munspelet manbyggnad Mon gärde
    Nabbesberg lht Mordaremaden skogsmarksmad
    Nordhem lht Mordaremads Kulle berg
    Nybygget f.d. torp Mossebäcken bäck
    Nybygget torp el. lht Mosselyckan lycka
    Nybygget lht Mossen gärde
    Nybygget lht Mossetegen mark
    Nybygget hemmansdel Mossintaga gärde och mosseinhägnad
    Nybygget lht Musbergsåkra åkerjord
    Nyckelberget f.d. torp el. hus Musbäcksängen mark
    Nyero lht Myrinelyckan gärde
    Nyhage f.d. torp Mässeberget berg
    Nyhem lht Mörthöljan hölja i bäck eller å
    Nyhemmanet hemmansdel Nolgårds Bro landsvägsbro
    Nyhult lht Nolgårds Korsväg landsvägsskäl
    Nylund f.d. torp el. hus Nolgärdet gärde
    Nysäter lht Nolgärdet gärde
    Nyländet lht Nolmaden mark och gärde
    Olofsberg hus Nolmaden gärde
    Olofsborg lht Nyckelberget berg
    Ormberget hemmansdelar Nyebroskogen skogsmark
    Oskarsberg lht Näbbemaderna skogsmader
    Pelletorpet f.d. torp Näsängen hagmark o.d.
    Pensionatet Sjölanda pensionat, lht med park m.m. Odelt gärde
    Plan hemmansdel Olle-Hanse-Kullen bergkulle
    Platten f.d. hus Olles Mad mark, f.d. gärde
    Posstomten gård Onda Bett gärde
    Postkontoret f.d. hus Ormberget berg
    Prinsetorpet f.d. torp Ormbergsmaden madmark
    Raddemossen torp Ormebacken hagmarksbacke
    Raddetorp gård Oxekohagen hagmark
    Raddetorp gård Pallåkern åkerjord
    Raddetorps Skola f.d. skolhus Patrullvägen skogsväg
    Raddetorps Stom lht, f.d. soldatstom Pellelyckan lycka
    Rasmetorpet f.d. torp Petterledet f.d. vägled eller grind
    Romskullen hemmansdel Planthaga skogsmark
    Rosenberg lht Platten mark
    Rosenlund hus Postvägen väg
    Rosenlund f.d. hus Prästeliden lid
    Rudet lht Puppen gärde o. mark
    Rustorp gård Pålelyckan gärde
    Rustorps Stom f.d. soldatstom Pölen sankmark
    Rustorpsåsen hus Raddemossen skogsmosse m.m.
    Rybergsstommen soldatstom Raffelsmaden mad o. gärdesmark
    Ryttarestommen f.d. ryttarestom e.d. Rakekärret lövskogsmark o. skog
    Råglanda f.d. torp Rakkärrsmaden mad eller åkermark
    Råglanda gårdar Ramskullen berg
    Råglanda Kullen gård Ratters Bro bro
    Råglanda Postgården gård Ranglemossen mosse
    Råken hemmansdel Ratters Gata väg
    Råsen torp Ratterslyckan lycka
    Rödjan hemmansdel Robergsdalen dal o. mark
    Rörsbo lht Rolken gyttje- o. sankmark
    Rörstorp gårdar Rotelands Mosse skogsmosse
    Rörstorp Kronogården gård Rumpängen äng
    Rörstorp Skattegården gård Rustorps Hövding höjd
    Sandbacken lht Rustorpsåsen ås, höjd
    Sandbacken lht Ryrskogen skog
    Sandbacken gård Ryttarebacken mark
    Sandhem lht Rågjorden åkermark
    Sandvadet f.d. torp Råglandebäcken bäck
    Sandvadet f.d. torp el. hus Råkleshagen gärde
    Sandvik lht Råsen ängsmark och skog
    Sjölanda gårdar m.m. Rävekullarne berg i skogshagmark
    Sjölanda gårdar m.m. Rävekullen berg
    Sjölanda Kätte hemmansdel Rävekullen berg
    Sjöliden hus Rävflogsbergen berg
    Sjötorpet gård Rävflogsmaden madmark
    Sjöängen hus el. torp, f.d. fattiggård eller -stuga Rävåkersängen äng o. mark
    Sjöängstorpet f.d. torp Rödfärgsvältan åker
    Skibränna f.d. hus eller torp Rödkullen berg
    Skinnemo Skola småskola Röjevalla gärden
    Skinnmo gård m.m. Rötebacksmaden mad
    Skinnmo gård m.m. Röven gärde
    Skogen lht Samslåttekullen bergkulle
    Skogsbo gård Samslåttemosse mosse
    Skogsborg lht Sandbackevägen f.d. forväg och led
    Skogshagen lht Sandbäcken bäck och gärde
    Skogshyddan lht Sandgropen, Skinnemo sandtäkt
    Skogshyddan lht Sandgärdet gärde
    Skogshyddan lht Sandhåleråsen berg o. hagmarksgilja, rås
    Skogshyddan lht Sandintaga gärde
    Skogshyddan lht Sandvadet bäck- eller sankmarksvad
    Skogsäter f.d. torp Sandvadet väg-bäck-vad (f.d. vad)
    Skuggan lht Sandvadsbäcken bäck
    Slättberga lht Sandåkrarne åkermark
    Smedtorpet f.d. torp Sjögärdet gärde
    Smibacken hemmansdel Sjölanda Holme bergholme
    Sofieberg lht Sjölanda Park park, skogs- och trädgårdsmark
    Solbacken lht Sjölandasjön sjö
    Solbacken hus Sjömossen torvmosse
    Solberga f.d. torp Sjöängen äng, gärde och mark
    Solhagen lht Skabbhagen hagmark
    Solhem lht Skaleberget berg
    Solhem hus Skansen skogsmark och plats
    Solhem lht Skansen gärde
    Solhem hemmansdel Skarpås mark
    Solhem lht Skarväckran åkerjord
    Solhem hus el. lht Skatekullen berg
    Solliden f.d. torp el. hus Skattbacken mark
    Solliden hus Skibränna mark
    Solvik lht Skinnemo Fägata mark- och moområde, sandtäkt
    Solvik lht Skinnemo Mo sandjordsområde
    Solvik hus Skinnmo Sjö sjö
    Solängen lht Skogelyckan lycka
    Starvängen f.d. torp Skogsbo Mosse torvmosse
    Stavetorpet f.d. torp Skogsbosjön sjö
    Stenkullen gård Skräddarns Hage hage
    Stenliden lht och hus Skrähallslyckan lycka
    Stenröset gård Sköldbergs Källa brunn
    Stomtorpet f.d. torp m.m. Slipa bergslänt
    Stora Broliden hus Slättbergen bergsträckningar
    Stora Hallevadet lht Slätte Backe skogsmark
    Storskogen f.d. torp Smedjekullen berg
    Strömsborg lht Smedjekullen gärde
    Stubbered gård Smedjevallen gärde
    Stubbereds Kvarn f.d. kvarn Småhaga hagmarker
    Störtekleven gård Smörhålan gärde
    Sundsholm lht Snaremossen torv- o. skogsmarksmosse
    Sundsborg lht Socknemarken f.d. skogsallmänning
    Svartemaden lht Sockneskogen f.d. allmänning
    Svartemaden lht el. hus, f.d. Solberga berg och mark
    Svedbergstorpet f.d. torp Solimanslyckan lycka
    Svärtemaden f.d. hus Sommarkullen berg
    Söforsen gård Sopillebacken backe, mark
    Tallmo lht Spjällängen äng o. mark
    Tappersstommen f.d. soldatstom Stackotajorden åkermark
    Tegen lht eller hus Stallberget berg
    Tippekulle torp Stampestigen skogsmark och gränsområde
    Tittås gård Starhagen hagmark
    Tjuvboden f.d. häradshäkte Starve Lider marker o. lider
    Tjuvkasa f.d. hus Starvån å
    Tomten gård Statens Mark markområde
    Torp gård Staveredsråsen hagmarksgilja
    Torpsborg lht Stenbocks Grottor hagmarkskullar
    Tovetorpet torp Stenbrobäcken bäck
    Tranebo gårdar Stenbron landsvägsbro
    Transformatorn Jönsberg elektr. omformarestation Stenlyckan lycka
    Trehörningen gård Stenlyckan lycka
    Trollhättan-Nossebro järnvägsområde, se 1 Gär... Saknas Sterilekullen bergkulle
    Tröka torp Stockelyckan lycka
    Tuvberget hus el. lht Stockemaden madgärde, mark
    Tyskhagen f.d. soldatstom Stockholm gärde
    Tån lht Stockåsen mark
    Tån f.d. hus el. torp Stomlyckan lycka
    Tånbacken f.d. hus Stommekullen berg
    Vadet lht eller torp Stommelyckan lycka
    Vattnet hus el. lht Stommelyckan lycka
    Velanda gård (gods) m.m. Stomme Stock stock o. åövergång (bäck-)
    Velanda Krog f.d. krog Stora Hallevadet vägområde o. mark
    Velanda Krog lht Stora Intaga gärde o. mark
    Velanda Kvarn elektriskt driven mjölkvarn m.m. Stora Intaka mark o. gärde
    Velanda Kraftstation elektricitetsverk Stora Judegraven mark
    Velanda Såg sågverk Stora Klogärdet gärde
    Vilhelmsro lht Stora Korpelyckan lycka
    Vita Berget hus Stora Nylännet gärde
    Vrån f.d. torp Stora Stenlyckan lycka
    Vålberga lht Stora Våmmen mark el. åkerjord
    Vålberga hemmansdelar Store Floge skogsmark
    Vårby lht (handelsbod) Store Hage inhägnat gärde
    Vårby lht Store Hage hagemark
    Vårvik lht Storlyckan lycka
    Våtevalla gård Storån å
    Vägen gård Stubbåkrarne åkermark
    Vänhem lht Stängesvallen gärdesmark
    Värdshuset f.d. värdshus och utskänkningsställe Stänget mark
    Västra Berg hus Stänget mark
    Åttungen f.d. hemmansdel Stärkeliden landsvägslid
    Älveskogen hus Strömsvägen postväg, samfärdselled
    Älvhem lht Strömsvägslyckan lycka
    Älvhem hus el. lht Stuvekullen berg
    Ängberget lht Störteklev bergklev och flog
    Ängdalen lht Störegärdet gärde
    Ängebacken lht Stötterna gärde
    Ängen f.d. hus Svartebäcken bäck
    »Ängevaktarns» f.d. hus Svedjan skogsmark
    Änghagen hus Svedkullslyckan gärdeslycka
    Änghagen lht Svinepölen pöl, vatten- och dymark
    Ängkullen hemmansdelar Svärtebäcken bäck
    Änglunden lht Tassekulla berg
    Äspenäs gård Tassemosse skogs- och mossemarker
    Äspered gård Tavlan gärde
    Örestenstorpet f.d. torp Tegelbruksgärdet gärde
      Tegelbrukskullen berg
      Telegrafen gärde
      Timmerbacken mark
      Tjurekohagen hagmark
      Tjuvbodberget berg
      Tjuvkasekullen berg
      Tjuvkase Källa bergsänka o. vattensamling
      Tjäremossen mosse
      Tolles Intaga mark
      Tolvåkerslyckan lycka, gärde
      Tomteberget berg
      Tomtedammen damm
      Tomtekullen bergkulle
      Tomtekullen bergkulle
      Tomtekullen berg
      Tors Mad madmark
      Trehörningen sjö
      Torps Gata gata, väg
      Trekanten åkermark
      Trinde Kulle berg
      Trindevallen gärde
      Trisseberget berg
      Trollekullen berg
      Trollhättevägen landsväg
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdssjön sjöar
      Trättängen åker o. äng
      Trättängen gärde
      Tröka gärde
      Tubergskulle berg
      Tunhemsslätten slätt
      Tuverabben mark
      Tuvhagen gärde och hagmark
      Tvärvalla gärde, åkermark
      Tvätthallen berghäll
      Tyskebotten åker o. ängsmark
      Tån hagmark
      Tån mark, hagmark, beteshage
      Tånbacken åkermark
      Täppan gärde
      Täppan gärde
      Täpperna åkermark
      Ulvekullen berg
      Undantaget gärde
      Undre Vänden gärde
      Uppgärdet gärde
      Utskogen skogsmark
      Vadet f.d. vad, åområde
      Varpeliden lid
      Varpemaden skogsmarksmad
      Vaseliden mark, lid
      Vasslelyckan lycka
      Vassåkrarna åkermark
      Velanda Park park- och trädgårdsanläggning
      Velandasjön sjö
      Velandaån å
      Vilekullen berg
      Vilekullsjorden åkermark
      Villekullslyckan lycka
      Vilosten bergblock
      Vita Berget berg
      Vrån åker o. hagmark
      Vrån mark
      Vålbergen berg
      Våmmelyckan gärdeslycka
      Vändebacken älvbacke
      Värdshusbergen berg
      Värslelyckan lycka
      Värslemaden lycka
      Väråsekullen berg
      Ytterbergslyckan gärdeslycka
      Åholmen mark
      Årbergsbacken mark
      Åsvedalen skogsdal
      Åsvedalshöljan hölj
      Ättungslyckan lycka
      Älmedalen skogs-hagmarksdal
      Älveliderna mark o. gärden
      Ängen äng, mark o. gärde
      Ängeskogen skogsmark
      Änghagen hagmark och gärden
      Ärtekullen bergkulle
      Äspereds Dal dal
      Äspängen ängsmark o. mark
      Övre Vänden gärde, åkerjord

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.