ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väne-Åsaka socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 106 Naturnamn: 62 Bebyggelsenamn: 546 Naturnamn: 678
Åsaka (sn) Alemaden terräng Åsaka sn Alebotten mark
Väne-Åsaka sn /Se Bengtsberget berg Sagesmän förteckning Allmänningen skogsmark
Väne-Åsaka socken Bistersberget berg Sagesmän förteckning Almelyckan gärdeslycka
Väne-Åsaka sn Björnemossen mosse Sagesmän förteckning Andershagen hage
Åsaka sn Bredemossen mosse Sagesmän förteckning Andreas´ Hage hagmark, åker m.m.
Åsaka sn Bredängsån å Sagesmän fortsättning Andregårdens Lycka lycka, åker
Väne-Åsaka sn Ekebackemossen mosse bjälkebo inbyggarbeteckning Bastekroken mark, hagmark m.m.
Åsaka sn Enebackskullen triangelpunkt bustomtare inbyggarbeteckning Bastekroken mark
Väne-Åsaka sn Fjärdingsmaden sank mark börslebo inbyggarbeteckning Bengthemmanet gärde
Åsacka sn Fläskholmen ägomark drumseriare inbyggarbeteckning Bengtsberget berg
Väne-Åsaka sn Galteryggen berg ekebackare inbyggarbeteckning Bergs Bro landsvägsbro
Väne-Åsaka sn Grönemaden ägomark? eneredbo inbyggarbeteckning Bergs Kullar bergkullar
Åsacke sn Grönesik ägomark godsare inbyggarbeteckning Bergsån å
Väne-Åsaka sn Gröthögen höjd gubbegårdare inbyggarbeteckning Bisterskullen berg
Väne-Åsaka sn Gröthögsmossen mosse gulleredbo inbyggarbeteckning Björkelund hagmark
Väne-Åsaka sn Halvvägskullen höjd högabo inbyggarbeteckning Björkelundsdrågen sankmarksdäld
Väne-Åsaka by o sn /Se Hasslebäcken bäck jutegårdare inbyggarbeteckning Björkevägen landsväg
Åsaka by o. sn /Se Hedeskogen skogsmark klintebo inbyggarbeteckning Björrbykullen berg
Väne-Åsaka sn /Se Hultet skogsmark kolebackare inbyggarbeteckning Björnemaden madgärde
Väne-Åsaka sn /Se Hökkullen höjd med fornlämningar /Se lerumsbo inbyggarbeteckning Björnemossen skogstorvmosse
Åsaka (Väne-) sn /Se Jonses ägomark lindåsare inbyggarbeteckning Björnstjärna gärde och mark
Väne-Åsaka sn /Se Klintekullen höjd mantorpare inbyggarbeteckning Blegdelyckan lycka
Väne-Åsaka sn /Se Klinteskogen skogsmark olstersbo inbyggarbeteckning Bläckebacke mark
Åsaka socken /Se Kuleskog skogsmark skalltersbo inbyggarbeteckning Björnåsebergen berg
Åsaka sn /Se Kuleskog skogsmark skaraborgare inbyggarbeteckning Blåbärsmossen skogsmosse
Väne-Åsaka sn /Se Kuleskog skogsmark skärslyckare inbyggarbeteckning Bockevallen gärde
Åsaka, se Väne-Åsaka sn Kvarnemaden terräng slätteredbo inbyggarbeteckning Boriskulle berg
Anderstorp gård /Se Kvarnängen ägomark? smedstersbo inbyggarbeteckning Bottesmaden skogsmad
Anderstorp gd /Se Kyrkeberget berg staverkärrare inbyggarbeteckning Bottnerna gärden
Bastetomten gd /Se Kyrkesjön sjö svalehultare inbyggarbeteckning Brantelyckan gärdeslycka
Berg by Kålbacken terräng såleboare inbyggarbeteckning Bratteliden väglid
Björkhagen förr torp? Lerumsån å uppegårdare inbyggarbeteckning Breda Maden gärde
Björnetorpet förr torp? Lerumsån å vestebo inbyggarbeteckning Brede Mosse skogsmosse
Björnspjutet gård /Se Lillemossen ägomark? åsebo inbyggarbeteckning Bred Mad gärde
Björnspjutet gd Lillemossen mosse åsakebo inbyggarbeteckning Bredmadsåkrarne åkerjord
Björnspjutet gd /Se Lågvrån terräng Åsaka ryggar inbyggarbeteckning Bremadstegen åkermark
Björnspjutet gd /Se Långemadmossen mosse älfsborgare inbyggarbeteckning Bringshålan mark
Bredäng, Lilla gd Långemossen mosse Alebotten lht Brittas Lid lid
Bustomten gd Långemossen mosse Alemaden lht Brohöljan hölja
Bustomten gd Nordmossen mosse Alemaden hus, f.d. torp Brokroken mark
Börsle by Nässjelid terräng Alemaden torp Brokullen berg
Börsle gd /Se Skalltorpsån å Alemaden hemmansdel (f.d. torp) Broliden mark och sluttning
Börsle Saknas Skäremossen mosse Alemaden torp Brolyckan lycka
?Börsle by /Se Skärmossen Saknas /Se Allmänningen torp, f.d. Bromaden mark
Börsle by /Se Spåberget berg Anderstorp gård Brotegen åkerjord
Börsle by /Se Stenliden terräng Anneberg lht Bruareholm markområde
Börsle by /Se Svedmossen mosse Annedal lht Bruareklinten stenblock
Börsle by /Se Tomtekullen höjd? Aregården gård Bruksbron vägbro
Börsle by /Se Tossemossen mosse Aregård hus Brunnslyckan gärdeslycka
Dromsered by /Se Ulvebäcken bäck Arnebacken torp Brända Öjan »öja»
iderste torp *Ulvsholmen ödevall Aspelund lht Brännemossen mosse
Enered gd:ar /Se Vintermaden terräng Assmundstorp f.d. torp Bränneridammen damm
Eriksberg förr torp? Visslaån å Banvaktsstugan, Åsaka lht och banv.stuga Brännet mark
Erketorpet förr torp? Visslaån å Bengthemmet lht Brännet skogsmark
Esgärdstorp gd /Se Visslaån å Bengtsberget lht Buremossen mossemark
Gräsmaden ödetorp Visslaån å /Se Berg by, gårdar Bäckelyckan gärdeslycka
Grönaråsen ödegård? Visslaån å /Se Bergs Folkskola skolhus Bäcketegen åkerjord
Hedeberg by /Se Visslaån å /Se Bergs Kvarn kvarn o. lht Böneskrämmerna marker
Holmen förr torp? Vrångebäcken bäck Bergs Mejeri mejeri Bönåkra åkermark
Hästeberget berg Åsaka hed sank mark Berg, Västra gård Börsle Bäck bäck
Johannesberg förr hus? Öjan skogsmark Berg, Östra gård Börslekleven klev
Klingemaden tp /Se Östergårds klev klev Berghagen lht Börsle Korsväg vägskäl o. korsväg
Kolebacken gd /Se   Bergs Mejeri mejeri Börsle Sandar sandmomarker
Lerum by /Se   Björkebacken lht Börsle Ängkulle berg
Lerum by /Se   Björkebacken lht Dallyckan lycka
Lindängen förr hus?   Björkliden hus Dalshagen skogs- o. hagemark, ängsmark
Littlabredewick gd   Björkelund lht Dalshagskullen berg
Lunnemossen förr torp?   Björkelund torp Dalslyckorna mark o. lyckor
Mellangärdet förr torp?   Björkhagen hemmansdel Dammgärdet gärde
Munkebo herrg.   Björkhagen lht Dollsmossen mosse
Olstorp gd /Se   Björkhagen lht Dorrforseliden lid
?Olstorp gd   Björkhagen torp, f.d. Dymaden mad
[Ormstorp] ödegård   Björnemossen f.d. torp Dymaden gärde o. åkerjord
Ormstorp, se Olstorp gd   Björnspjutet gård Dyngelyckan lycka
Skulegården gårdar /Se   Björnås gård Döaremaden madmark
Smedstorp by   Blåsut lht Ekebacke Mosse torvmosse
Smedstorp by   Bo lht Ekedals Bro bro
Snarkärr gd /Se   Bockhagen torp Ekekullen berg
Stommen gd   Bostebacke gård Ekeskogsmaden madmark
Svalehult torp   Bostället, Prästegården, V. Åsaka prästboställe Enebackelyckan mark
Svalehult by   Bostället f.d. löjtnantsboställe Enebacken hage- o. gärdesmark
Svalehult by /Se   Bottesmaden lht Enebacken hagmark m.m.
Svalehult by /Se   Bredäng, Lilla gård Enervallen gärde
Svalehult by /Se   Brokullen torp Fallet skogsmark
Sålebo Saknas /Se   Broliden lht Fjärdingsbron skogstorvmosse
?Velanda Saknas   Bromaden lht Flasken markområde
Velanda by   Brunna hemmansdelar Flaskerna mark
Velanda hg   Brunna hem.delar m.m. (även handelslht) Flobäcken bäck el. dike
Velanda hg   Brunna Mejeri f.d. mejeri Floddiket dike el. bäckdike
Velanda hg   Brunnered hemmansdelar Flolyckan lycka
?Velanda hg   Bråten gård Flyesåkrarne åkermark
Velanda herrg.   Brännebacken hus Flyet mark
Velanda by /Se   Bustomten gård Fläskeläggen åholme, udde
Velanda gd:ar /Se   Båtorpet f.d. torp Fläskåkra åkermark
Vissla kvarn kvarn /Se   Bäck hus Forsbacka marker
Visslan gd /Se   Börsle by, gårdar Framskiftet mark o. åkerjord
Åsaka by o. sn   Börsle by, gårdar Frälsegårdsberget berg
Åsaka by   Börsle Bastetomten jord Främmestadvägen landsväg
Åsaka by   Börsle Frälsegården gård Fröjdelyckan lycka
Åsaka by /Se   Börsle Mellomgården gård Frölyckan åkermark
Åsaka samh. /Se   Börsle Mejeri mejeri Fyråkerslyckan lycka
Ödestorp ödetorp   Börsle Stommar soldatstommar, f.d. Fårehagen mark, åker
Öventorp gd:ar /Se   Börsle Västergården gård Fäbron landsvägsbro
Öventorp gd:ar /Se   Börsle Östergården gård Fäbrovägen landsväg
Öventorp gd:ar /Se   Dalen lht Fägatan gata
Öventorp gd /Se   Dammen lht Fästningen bergholme
    Djupedal lht Fätån äng o. hagmark
    Dolsmossen lht el. torp Fölekullslyckan gärde
    Dromsered gård Gallemaden mad
    Dromsered Kvarn kvarn Galteryggen berg
    Dromsered Såg sågverk Gartedyet gärde o. dymark
    Dundersmad torp Gatelyckan lycka
    Ekebacken gård Gatelyckorna gärdesmarker
    Ekedalen gård Gatorna markvägar och hagmark
    Ekelund lht Getebron väg- och åbro
    Ekemaden torp Gladers Backe backslätt
    Ekemaden torp Glasberget berg
    Ekeskogen torp Glasbergslyckan lycka
    Eliseberg lht Glysboliden lid
    Ellsbo lht Grankärr gärde
    Emeliedal lht Grankärrsråsen mark
    Eneberg lht Grebbeliden väglid
    Enered gård Grevelyckan gärde
    Enered gård Grindehagen hage, mark
    Enered gård Grindestugsliden lid
    Enered Kraftstation hem.d., elektrisk kraftstation m.m. Grisebacken mark
    Enered Kraftstation hem.d., elektrisk kraftstation Grisebäcken bäck
    Enered Kvarn kvarn m.m. Grågårdsvägen väg
    Eriksberg torp el. lht Gråtaremaden gärde o. mad
    Eriksdal lht Grönamad åkergärde
    Esgärdstorp gård Grönedal hagmarksdal
    Fallet f.d. hus Grönesik mosseodling o. sankmark
    Fattiggården, V. Berg gård m.m. Gröthögen höjd
    Folkskolan, Västra folkskola Gröthögsmossen mossemark
    Fridhem hus Gubbegårdsholmen åholme, udde
    Fridhem lht Gullere Dala dälder o. dalgång
    Fridhem lht Gulleredsån å
    Fridäng lht Gullhövdingen markhöjd, »hunding»
    Furubacken torp Gulltuvan berg- o. jordhöjd
    Fågelsberg lht Gungsebacken gärde o. mark
    Fågelsmad torp Gärdesidan mark(?) och åområde(?)
    Fäbron lht Gärdet mark- och slättgärde
    Galteryggen torp el. lht Gärdhemsvägen landsväg
    Getebacken torp el. lht Gömmet gärde, mark
    Getegården lht Habergskullen berg
    Goodtemplarelokalen, V. Berg hus och nykterhuslokal Hagedalen hagmarksdal
    Granbacka torp Hagemaden gärde
    Granbacken f.d. hus (torp) Hagemaden åkermark
    Granbacken torp Hagen åkermark m.m.
    Granbacken lht Hallåkra åkerjord
    Granbacken lht Halsen åkerjord
    Granmaden lht Halsåkra åkerjord
    Granmaden lht el. hemmansdel Hampetäppan åkermark
    Granmossarne hemmansdel Hasslebäcken bäck
    Granmossarne lht Havreåkra åkermark
    Granängen hus Heden mark, gärden m.m.
    Grindestugan f.d. hus, stuga Hedeskogen skogsmark
    Grågårda gårdar Hedeån gränså, -bäck
    Gräsmaden torp el. lht Hedvägen skogsmarksväg
    Gröna Råsen lht och hemmansdel Hedvägen del av Ridvägen (el. binamn) på Kuleskog
    Gröna Råsen lht Herrstadlunden gärde
    Grönelid lht Hornkullen berg
    Grönelid torp Horsemaden gärde o. hagm.
    Grönelund f.d. torp el. hus Horsgårdsvallen gärde
    Grönemad lht Hukars Bro bro
    Grönsik lht Humlebotta marker o. gärden
    Gullered gård Humlekullen berg
    Gullered Såg sågverk o. lht Humlemossen mosse m.m.
    Gullhövdingen lht Hunnemossebacken backeslätt o. åkerjord
    Gunnarsberg lht Hunnemossen mosse
    Gunnarsäng lht Huvudlännet åkerjord
    Gustafsberg torp el. lht Håkeströmmen ström i å
    Gustafsberg lht Hålan gärdesmark
    Gällsängen torp Håle Damm damm
    Hageliden lht Håle Mosse skogsmosse
    Hagen hemmansdel Håleskog skog o. skogsmark
    Hagen lht Hålorna mark
    Hagen f.d. torp Hålvägskullen berg
    Hagen lht Hässlekroken mark, åkerjord o. hagmark
    Hagen f.d. torp Hässlet gärde
    Hagen torp Hästeberget berg
    Hallevadet lht Hästehöljan åhölja
    Havremaden f.d. torp Hästhagen hagmark
    Havresvedjan torp Hästhagen mark o. gärde
    Hedeberg gård Högkullen kulle o. mark
    Heden lht Hörakskärret åkermark m.m.
    Herregården gård Höråkra åkerjord
    Herre-Velanda gods Ingärdesmaden gärdesmark
    Holmekärr hemmansdel Intaka gärde o. mark
    Holmen f.d. torp Intaka gärde
    Holmängen torp Intaka gärde
    Hummertorpet f.d. torp Intaka gärde o. mark
    Hälshålan hemmansdel Intaka gärde o. mark
    Hästhagen torp Intaka gärde
    Hästhagen lht Jons Vall gärde
    Hästhagsmaden torp el. lht Jutegraverna markområde
    Hastskovadet f.d. hus Jutekullen berg
    Höga by, gårdar Jutelyckan gärde
    Höga Bengtsgården gård Jäppängen äng- o. åkermark
    Höga Jonsgården gård Jättesvedjan gärde o. mark
    Höga Nilsgården gård Jöholmen mark o. åkerjord
    Höga Persgården gård Kallkällan källa
    Höga Svensgården gård Kallkällorna mark
    Högen fastighet Kallkällorna sankmarker o.d.
    Högen lht Kalvhagen gärde
    Högkulla f.d. soldatstommar Kalvhagen gärde
    Johannesberg lht Kalvhagsvalla gärden
    Johannesberg f.d. hus Kanonkullen berg
    Jäppängen lht Kanonkullen kulle
    Jättebacken lht Karlshåla skogsdäld
    Jättebacken lht Kavelbron kavelbro för ridväg
    Kalvhagen lht Kavelmaden mad
    Karemaden torp el. lht Kiddebergslyckan gärdeslycka
    Karemaden lht el. torp Kiddebergen berg
    Karlsbacke torp Kidden mark, gärde o. hagm. m.m.
    Karlsberg lht Klevekullen berg
    Karlsberg f.d. torp Klevelyckan lycka
    Karlslund lht Klevemaden madmark
    Kivernäbbet bebyggelse Kleven bergklyfteområde
    Klevekullen f.d. torp Klingemaden mad m.m.
    Klevemaden torp Klintebäcken gärde
    Klevemaden f.d. hus el. torp Klintekullen berg
    Kleven lht Klintelyckan lycka
    Kleven hus Klokullen berg
    Klingemaden torp Knektehagen mark
    Klinten gård Knektehagen mark
    Klinten torp Knektintakan mark
    Klinteskogen hus Knektängen äng o. åkermark
    Knektängen lht Knipplekullen berg
    Kohagen f.d. torp Knipplekullen berg
    Kolebacken gård Knipplekullen berg
    Kolebackens Skola folkskola o. småskola Knäskottsåkern åkermark
    Komaden torp Kobergsvägen landsväg
    Komaden lht Kobergsån å
    Koppardammen torp el. lht Kohagen hagmark m.m.
    Kornhallsbäcken lht Kohagskullen berg
    Kornhallsbäcken lht Kohagsvallen gärde
    Korsvägen torp Kohagslyckan lycka, gärde
    Kottängen lht Kolbackebron vägbro
    Kottängen lht Kolemaden madgärde
    Kroken torp Komaden gärde
    Kroken torp Korsbacka mark, höjd o. grustag
    Kroksjölund gård Korsen vägkorsning
    Kroksjölund gård Korsen vägskäl
    Kroneberg f.d. hus Korssiketegen mark, åkerjord
    Krukered gård Korta Lyckan lycka
    Kruse-Pärs Källare hus- och källaretomt, f.d. Kottemossen binamn på Hunnemossen
    Krösemaden hemmansdel Krakelyckan lycka
    Kullen lht Krokarne marker
    Kullen f.d. hus Kroke Hölja åhölja
    Kullen lht Krokekullen berg
    Kullen lht Krokelyckan lycka
    Kullen f.d. hus Krokelyckan lycka
    Kullen lht Kroken markudde
    Kurra lht eller hem.del Kroken mark
    Kurreladugården ladugård Krokerna marker
    Kvarnbacken f.d. torp el. hus Krukeredkullen berg
    Kvarnemaden hus Krushagen hagmark
    Kvarntorpet lht eller torp Kråkelidmaden gärde
    Kvarnäckran hemmansdel Krösintaka mark, åkerjord
    Kvarnängen hemmansdel Kulan gärde och mark
    Kylingsberg lht Kulebergsudden markudde och åker
    Källemossen hemmansdel Kuleskog skogsområde o. f.d. häradsallmänning
    Kärret lht el. hemmansdel Kuleskogsbron bro
    Ladängen lht el. hemmansdel Kuleskogsvägen väg
    Ladängen hemmansdel Kullekullen bergkulle
    Ladängen gård Kurra gärde
    Lagga hus Kurra lycka
    Laggen torp Kurreliden lid (f.d.)
    Lerum by, f.d., gårdar Kvarnebacken mark
    Lerum Mellomgården gård Kvarnebäcken bäck
    Lerums Skola folk- o. småskola Kvarnedrågen däld
    Lerum Uppegården gård Kvarnefallsmaden mad o. åker
    Lerum Västergården gård Kvarneforsen fors
    Liden hus Kvarnehöljan hölja
    Liden lht Kvarnelyckan lycka, gärde
    Liljered lht Kvarnemaden gärdesmark
    Lilla Kärret lht Kvarnevägen väg
    Lillemosse torp Kvarnäckran gärde
    Lillemosse hus Kyllingebron bro
    Lillemossen lht el. torp Kyllingesten flyttstensblock
    Lillgården lht Kyrkeberget berg
    Lindebacken torp Kyrkebron bro
    Lindeberg lht Kyrkebrotegen åkerjord
    Lindeberg lht Kyrkemossen mosse
    Lindås gård Kyrkeslätten slättmark
    Lindåse Bottnar lht Kyrkestigen väg eller stig
    Lindängen hus Kyrkevallen gärde
    Ljungliden torp Kyrkevägen byväg e.d.
    Lugnet f.d. torp Kyrkogården, Åsaka kyrkogård och begravningsställe
    Lundemossen f.d. torp el. hus Kyrkogårdslyckan lycka
    Lunden lht Kåksmosseliden lid
    Lunden f.d. torp, nu mark Kåksmossen mosse
    Lunden lht Kålgården åkermark m.m.
    Lunden lht Kålgården mark
    Lundevallen lht Kålhagen åkermark
    Lundvik lht Kåltäppan åker
    Lyckhem lht Källåkrarne åkermark
    Lågvrån f.d. torp Kämpeberget berg
    Långhed lht Käringeholmen mark
    Lärkeberg lht Kölnebergen berg
    Lövhagen lht Kölnejorden åkerjord
    Lövkullen lht Kölnekullen berg
    Lövkärrsmossen f.d. torp Kölnekullen berg
    Lövkärrsråsen lht Kölnekullen berg
    Lövmaden f.d. torp Kölneåkern åkerjord
    Lövmaden hus Kölneåkra åkermark
    Lövängen lht Kölneåkrarne åkermark
    Maden lht Körlingen åkermark
    Maden hus, f.d. torp Labäcken gärde
    Maderna lht Ladlyckan lycka
    Maderna lht Ladlyckan lycka
    Maderna lht Ladugårdsbacken slättmark o. gärde
    Maderna lht Ladugårdslyckan lycka
    Mantorp gård Lakullen berg
    Marieberg hemmansdel Lammelyckan lycka
    Mellomgärdet torp el. lht Ledsammekullen berg
    Missionshuset, Åsaka missionshus o. lht Ledsammelyckan lycka
    Mon lht Lerbäckevallen gärde
    Mon lht Lerdammen damm
    Mossen torp, f.d. Lerhålslyckan gärde
    Munkebo gård Lerkroken mark, åkerjord
    Munkebo gård Lerume Hage hage o. mark
    Munkedal hemmansdel Lerume Lider mark- och landsvägslider
    Mörthålan f.d. hus el. torp Lerumsån å
    Nilsberg hus Lerstadkroka marker
    Nilstorp hus Liderna marker o. sluttningar
    Noltorp lht Lidåkra åkerjord
    Nolängen hemmansdel Lillagärdet gärde
    Nordhem lht Lilla Lövängen gärde
    Nordängen hemmansdel Lille Hage gärde o. hage
    Nordängstorpet f.d. torp Lille Helgholmen ängsmark
    Norra Skolan, Åsaka folk- o. småskola Lille Kohagen hagmark
    Nybygget f.d. torp Lille Mosse åkermark
    Nybygget lht Lille Rabbekullen berg
    Nybygget lht Lilleskogen skogsmark o. hagmark
    Nybygget lht Lille Skålhögen höjd
    Nybygget torp Lille Vall gärde
    Nybygget f.d. torp Lille Vallen åkerjord
    Nybygget f.d. hus Lillåkrarne åkerjord
    Nygård hemmansdel Lindåse Bottnar markområden m.m.
    Nyhagen torp Lindåse Halsar marker
    Nyhult lht Ljunglidskroken mark o. åkrok
    Nytorp torp Ljungmon gärde o. mark
    Nytorp lht Lugnet mark m.m.
    Nyängen hemmansdelar (f.d. torp) Lundemossen skogsmosse
    Näbbet gård Lyckeforsehagen hagmark
    Nässjelid lht eller torp Lyckeforsen bäck
    Nässjelid, Västra lht Lysgåvan gärdesmark
    Nässjelid, Östra lht Långa Landet åkermark
    Näsängen lht Långa Leran åkermark
    Olofsberg lht Långekrok mark
    Ollhagen torp Långemossen mosse
    Ollsbacken torp Långe Åkern gärde
    Olsbacken hus Löckeforsen åström, fors
    Olstorp gård Lömossen åkerjord
    Olstorpsmad f.d. torp Lövkärren skogsmark m.m.
    Orremaden lht Maden gärde
    Pertetorpet f.d. torp Maden gärde
    Petters Torp f.d. torp Maderna gärden
    Plan lht Maderna sankmarksjord
    Prästegården, V. Åsaka prästgård o. prästbostad Madgärdet gärde, madmarks-
    Påvelsmad f.d. torp Madråsen skogs-, hagmarksnäs, gilja
    Rabbekullen hemmansdel Magnusebäcken bäck
    Ramsebacken torp el. lht:er Magnusehagen mark
    Ramsebacken, Norra torp Malegården mark
    Ramsebacken, Södra torp Malegårdstegen mark o. åkerteg
    Roseliden f.d. torp eller hus Mantorps Dammar vattendammar
    Rosenlund torp Mantorpstegen åkerjord
    Rustorpskulla f.d. hus Marbohålan sankmark o. mossehåla
    Råbäcken torp el. lht, f.d. Masslebäcksgärdet gärde
    Rävås hemmansdel Mellomlyckan hage- och gärdesmarker
    Rödjan hus Mellomlyckan gärdeslycka
    Rörbotten lht Molla åkerjord
    Rörbotten torp Mossen åkerjord
    Rörmaden lht Mossen åkermark
    Rörmossen lht Munkebo Lunde skogs-björk-lund
    Sand f.d. torp el. hus Myreskogen mark o. skog
    Sand torp el. lht Möhöljsåkra åkerjord
    Sandbacken lht Nabbegärdet gärde o. ängsmark
    Sandhem lht Nilselyckan gärde
    Sandkullen lht Nollyckorna mark o. lyckor
    Sandliden lht el. torp Nolängsgärdet gärde o. äng
    Sandliden torp Nolängstegen mark o. åkerjord
    Sandvadet lht Nordkroka marker o. gärden
    Sandvadet lht Nordkullehaget hagmark
    Sandvadet lht Nordkullen berg
    Sandvadet lht Nordstadvadet holme, »öja»
    Schoddyfabriken, Smedstorp lht och »fabrik» Nordströmmen ström
    Sjökullen f.d. torp Nordtegen mark, åkerjord
    Skalltorp gård Nyckelberget berg
    Skalltorps Kvarn lht o. f.d. kvarn Nygärdsmaden gärde o. madmark
    Skogen gård Näbberabben ängsmark
    Skogsbo gård Näset skogsmark
    Skogsbo lht Nässjan åbäck
    Skogsbo lht Nässjerna gärden o. marker
    Skogshagen hemmansdel Näsudden markområden
    Skogshult lht Näsängen mark, gärde m.m.
    Skogshyddan lht Näsängshöljan åhölja
    Skogsliden lht Oblygslyckan lycka
    Skogsängen lht Olas Intaka gärdesmark
    Skolhem lht Olas Madlycka lycka, madgärde
    Skuddetorpet f.d. torp Ollehölj åhölja
    Skäggegärdet lht Olle-Peters Sten sten, minnesvård
    Skäggegärdet hus Olleskogs Svedja mark
    Skäggegärdsmaden lht Olles-Majas Håla däld, mark, åker o.d.
    Skärskullen hus Orrelyckan gärde
    Skärslycke gård Pengedammen damm
    Slättebacke f.d. torp Pengehöljan bäckhölja
    Slätterna lht Per-Ams Stall gyttjepöl, hängdy
    Slätterna gård Pigans Svedja åkermark
    Slätterna Sand hus Pinan mark, åker m.m.
    Slätthagen torp Pipemaden mad
    Slätthagen lht Pipängen gärde o. mark
    Slättängen lht Pusshagen hagmark
    Slättängen hus Päronträdslyckan lycka
    Smedjebacken hus Pärslyckan gärdeslycka
    Smedstorp gårdar Rabbekullen berg
    Smedstorp Frälsegården gård Rafsdalen dal
    Smedstorp Kronogården gård Rafsdale Stock stock= å-övergång
    Smedstorp Skattegården gård Ramsebacken mark m.m.
    Smedstorpet f.d. torp Rare Ände öja
    Smedstorps Tegelbruk f.d. tegelbruk Raskedammen damm
    Snarekärr hemmansdel Ravelslyckan lycka
    Snickaretorpet f.d. torp Ridvägen väg och kavelbro
    Solhem lht Rinnaremaden gärde o. madmark
    Solliden hus Rinnaren bäck
    Solliden lht Rumperna mader
    Sopemaden hemmansdel Rumpetegen åkerjord
    Staverkärr gård Runstenen, Velanda runsten
    Staverkärr gård Runstenen, Velanda runsten
    Stavermossen lht Runstenen, Velanda runsten
    Stavermossen torp Rykemadsmossen mosse
    Stenarstorp f.d. torp Råsbäcken gärde
    Stenkullen lht Råselyckan gärde
    Stommebacken lht Råsen gärde
    Stommen lht Röda Liden marklid o. sluttning
    Store Hage lht Rödjan gärde
    Storemad lht Rödjan gärdesmark
    Strömmen lht Rödjorna gärdesmark
    Strömsvik lht Rörbotten skogsmossemark m.m.
    Stubbemaden f.d. torp Rörmossen gärde
    Sutters Torp f.d. torp, nu mark Röven mark o. berg
    Svalehult gårdar Sale Gruva mark eller bergområde
    Svalehult, Lilla gård Saltebacksåkern åkermark
    Svalehult gård Samslåtten mark
    Sveaborg lht Sandgärdet gärde
    Svedgärdet torp, f.d. Sandhagen hag- o. åkermark
    Svedjan hus, f.d. Sandliden lid
    Svedjan torp Sandliden mark
    Svärtemaden torp, f.d. Sandlyckan gärdeslycka
    Sålebo gårdar Sandåkra gärde o. åkermark
    Sålebo, Lilla gård Sanna gärde
    Sålebo, Stora gård Segelslyckan lycka
    Sättungen gårdar Setterbergskullen berg
    Sättungen gårdar (gård) Sexåkerslyckan åkergärde
    Sölltorp gård Siken mark, äng o. åkerjord
    Sölltorp gård Sjuåkerslyckan lycka, åkerj.
    Sölltorps Kvarn lht, kvarn o. såg Skalltorps Bro vägbro
    Sölvtorp lht Skalltorps Hed slättmark
    Tippen lht Skalltorpsån å
    Tomten torp Skalltorpsängen åkerjord
    Tomterna hemmansdel Skeden mark
    Tornet boningshus Skeesåkern åkermark
    Torpet hemmansdel Skillingedalen gränsdal
    Torpet bebyggelse Skilnarelyckan lycka
    Transformatorn transformator o. omformarest. Skjutegärdet gärde
    Trinde Kulle hus Skjutevrån mark»vrå»
    Trollhättan-Nossebro järnvägsområde, se21 Åsaka Saknas Skoge Krokar åkrökar och marker
    Trätthagen lht Skogsdammen damm
    Trätthagen lht Skoletomten mark o. f.d. tomt
    Trätthagsmaden lht Skärsdammen skogsdamm el. höl
    Vaktebergsudde f.d. torp Skärmossen mosse
    Vasemad f.d. torp Sköttlekulla berg
    Vassdalen torp Slaget berg o. virkesnedkastställe
    Vedbacken lht Slantebergslyckan lycka
    Velanda by, gårdar m.m. Slinemossen gärde
    Velanda by, gårdar m.m. Slåttekullen berg
    Velanda Frälsegården gård Slåtterna marker, äng m.m.
    Velanda Herregård gård, gods Slängdetäppan lycka
    Velanda Herregård gård, gods Slängdetäppan gärde
    Velanda Sand lht Slängdetäppan gärde
    Velanda Skattegård gård Slättebacke mark
    Velanda Stommar lht, f.d. soldatstommar Slättebergen berg
    Velanda Tomten gård Slätten mark, åker m.m.
    Vinterholm lht Slätterna markområden
    Vintermaden hus Slätterna Korsväg korsväg
    Vintermaden hus Slätterna Sand sankmark o. sandmohöjdslätt
    Vissla lht, såg, kvarn m.m. Slättängen gärde
    Vrån gård Slättängen gärde
    Vrån lht eller torp Smala Mad madmark
    Vrångebäcken bebyggelse Smale Hage gärde o. hagmark
    Våtevalla f.d. torp Smedbergsåkern åkerjord
    Vägen lht o. hus Smedjebacken backslätt o. markområde
    Vällebo gård Smedjegärdeslyckan gärdeslycka
    Vällebo Bottnar lht Smedsholmen mark
    Vänersro lht Smedstorps Strömmar ström- o. forsdrag
    Väne-Åsaka socken Smihagen gärde
    Väne-Åsaka socken Småsjö sjö, hölja el. vattenpöl
    Väne-Åsaka Kyrka kyrka Snarekärra marker
    Väne-Åsaka Sockenrotarne rotar och »distrikt» Snuttra gärde
    Väne-Åsaka Sockenrotarne rotar Snytås markhöjd
    Väne-Åsaka Sockenrotarne rotar Sobron sumpmarksväg och bäckbro
    Väne-Åsaka Sockenrotarne rotar Sopemaden madmark
    Vänhem lht Sopemaden madgärde
    Värmeshage lht Spirvelund gärde
    Värslebacken hus Spjellrenen åkermark
    Västerbacken lht Spjellåkra åkerjord
    Åbergs Torp f.d. torp Spökeliden lid
    Ålderdomshemmet, V. Berg ålderdomshem, hus, fattigvårdsbyggnad Starve Bro landsvägsbro
    Åliden lht Starve Lider lider
    Åsaka bebyggelse Starvån å
    Åsaka bebyggelse Stavermossen torvmosse o. mark
    Åsaka by, gårdar Stenkaret sten och brokar
    Åsaka by, gårdar o. samhälle Stenkulan grotta eller berg- o. stensamling
    Åsaka by, gårdar o. samhälle Stenkullen berg
    Åsaka Gubbegården gård Stenliden marklid m.m.
    Åsaka Gåsetomten gård Stenröset gärde o. mark
    Åsaka Jutegården gård Stenshålan mark
    Åsaka Järnvägsstation järnvägsstation Stenstorpslyckan lycka
    Åsaka Landbogården gård Stensåkern åkerjord
    Åsaka Landbogården gård Stensåkrarne åkermark
    Åsaka Mejeri mejeri Stenvadsmossen mosse
    Åsaka Nilsgården gård Stinas Hage hagmark
    Åsaka Nytorp, se 22 Åsaka Saknas Stocke Krokar åkrökar och mark
    Åsaka Piparetomten gård Stockelyckan lycka
    Åsaka Skulegården gård Stockelyckan lycka
    Åsaka Smedsgården gård Stockelyckan lycka, gärde
    Åsaka Stommen gård Stocken f.d. åövergång och stock
    Åsaka Storegården gård Stompelidhålan åhölja
    Åsaka Såg sågverk Stomsåkra åkerjord
    Åttungen hemmansdel Stora Lyckan gärde
    Ängemaden lht Stora Lövängen gärde
    Ängerna hemmansdel Store Helgholmen åkermark m.m.
    Änghagen lht Store Kohagen hagmark
    Ängkullen lht Store Kulle berg
    Ängkullen lht Store Rabbekullen berg
    Ängesvedjan f.d. torp Store Skålhögen höjd
    Ödetorpen lht Storestenslyckan gärde
    Öjorna hus Store Vall gärde
    Öjorna hus Store Vallen gärde
    Östanbäck gård Stridsbergs Dammar dammar
    Östhem lht Strömmelyckan lycka
    Östängen lht Stubbemaden madmark
    Öventorp gård Stubbängen mark, åkerjord
    Öventorps Kvarn kvarn Stängesmossen lycka o. mossemark
      Stöteliden lid
      Stöt-Olle-lyckan lycka
      Stötterna åkerjord
      Svalehultsbron bro
      Svartevalla åkerjord
      Svarvekullen berg
      Svarveliden landsvägslid
      Svedjan mark
      Svedjan skogsmark m.m.
      Svedjerna marker
      Svedmossen åkerjord, mosse
      Svinedalen dal o. gärde
      Svintån hagmark
      Svälleliden väglid
      Syltebrunn sankmark
      Syltebrunnsgärdet åkermark o. gärde
      Säterbergsåkra åkerjord
      Sättungs Mosse skogsmosse
      Sökohagen hage- o. betesmark
      Sökulla berg
      Sökulla berg
      Sökullarne berg
      Sörmaden åkermark
      Sörängen äng o. åker
      Tjocka Kärr gärde
      Tjustelyckan lycka
      Tjuvvrån vråmark, gärden m.m.
      Tjäreberget berg
      Tolvåkerslyckan lycka
      Tomtebacka markområden
      Tomtegärdet gärde
      Tomtehagen gärde
      Tomtelyckan lycka
      Tomtelyckan åkermark
      Tomten markhöjd
      Tomten mark, gärde m.m.
      Tomterna mark, åker m.m.
      Tomterna berghagmark
      Tomtevallen gärde
      Torpareberget berg
      Torns Håla gärde
      Torsbacke Åkrar åkermark m.m.
      Trampesmaden gärde o. fastmark
      Tranemaderna ängsmark
      Tranemadsvalla gärden
      Trelyckan lycka, åkermark
      Trinde Kulle berg
      Trinde Vallen gärde
      Trollekullen berg
      Trollemaden madmark
      Trädgårdslyckan lycka
      Trädesmossen mossemark och åker
      Träräven mark o. åkerjord
      Trättevallen gärde
      Trätthagen åkermark m.m.
      Tunhemsvägen landsväg
      Tvätthöljslyckan lycka o. mark
      Tån hagmark
      Täppan gärde
      Täppan gärde
      Uddegärdet gärde
      Ugnen ruin av tegelbruk o. tegelbruksugn
      Ulvebäcken åbäck
      Ulveströmmen ström, fall i å
      Ulveströmmen f.d. fall o. ström
      Upphäradsvägen landsväg
      Utgärdet gärde
      Utgärdsmaden madmark och gärde
      Utmarken mark, åker m.m.
      Utskogen skog
      Utskogen skogsskifte
      Utängen »utmark» och äng, åker m.m.
      Vakteberget berg
      Vaktebergsudde bergutsprång
      Valla gärde
      Vallängen gärde o. äng
      Vargegropen vargfångstställe
      Vassåkern åkerjord
      Velandabron landsvägsbro
      Velanda Sand sandmomark
      Velandaån å
      Vintermaden skogsmad
      Vintermaden skogsmarksmad
      Vintermossen skogsmosse
      Vissla Damm damm o. dämme
      Visslaån å
      Vrån gärde o. mark
      Vrån gärde
      Vrånemaden madgärde
      Vråneskogen mark, skog o.d.
      Våtevalla gärden
      Våtevallskärr mark
      Väderkvarnskullen berg
      Vällebo Bottnar marker
      Vällebobron vägbro
      Vällingeberget berg
      Värslekulla berg
      Vässelåkrarne åkerjord
      Vässlejorden gärde
      Vässlerna skogsmarker
      Västerbärget berg
      Västerlyckan gärde
      Västra Brinkelyckan lycka
      Västra Mad mad o. åkermark
      Åkroken mark
      Ålegårdsmad mark el. mad
      Ålekulla skogsberg
      Ålelyckan gärde
      Ålyckan lycka
      Åmaden mark
      Åmans Lid landsvägslid
      Åsaka Hed hed- och sandmomark
      Åsake Sand sandmomark
      Åsbokullen berg
      Åsen bergås
      Åvallen gärde
      Ängeladberget berg
      Ängen gärde, åkerjord
      Ängen gärde o. mark
      Ängesvedjan åkermark m.m.
      Änghagen hagmark
      Äppledalsbergen berg och vägbrinkar
      Äppledalsliden lid
      Äppledalstegen åkerjord
      Ärkholmen mark o. bäckholmar, halvö
      Öjan mark
      Öjerna åuddar, holmar o.d.
      Ökvarnsholmen bäckholme, halvömark
      Österhagen mark, gärden m.m.
      Österlycka lycka, gärde
      Österlången mark
      Öventorpsvägen väg

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.