ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Björke socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 45 Bebyggelsenamn: 268 Naturnamn: 244
Björke socken Aspet terräng Norra Björke socken Alebacken mark
?Björke byar Björkesjö förr sjö? Björke stollar inbyggarbeteckning Alebotten mark
Björke? Saknas Björkeån å Sagesmän förteckning Alemaden mark och mad
?Björke, Södra sn Blodåsen ås Sagesmän förteckning Bastemossen mark
Björke sn Bredängsån å björkebo inbyggarbeteckning Bistocksmaden mad o. åkermark
Björka sn *Brännebergsmad odlad mark branstorpare inbyggarbeteckning Björke Mad ängs- o. madmark
Björke, Norra sn Domsjöklev höjd bredängsbo inbyggarbeteckning Björke Sjö f.d. sjö eller åområde
Björke, Norra sn Doms klef, se Domsjöklev höjd gunnarsboare inbyggarbeteckning Björkeån å
Björke, Norra sn Galtryggen mossudde? håstebo inbyggarbeteckning Björnmossen mosse, åkermark m.m.
Björke sn Grankärret terräng hökhammersbo inbyggarbeteckning Blockebacken mark
Björke, Norra sn *Granlägestenen gränsmärke hönseboare inbyggarbeteckning Blodåsen bergås
Björke sn Hackekullen höjd lärkeboare inbyggarbeteckning Bocksikemaden sankmark
Björke, Norra sn Hornvippan vägkrök prästtorpare inbyggarbeteckning Bockesiken gärde
Björke, Östra Saknas /Se Hålaliden terräng pärsboare inbyggarbeteckning Boberga berg
Björke, Norra sn /Se Hästens klev klev räpelsboare inbyggarbeteckning Bojeåkra åkermark
Björke, Norra sn /Se Jutemossen mosse skärvallare inbyggarbeteckning Bokullelyckan lycka
Björke, Norra sn /Se Jutemossen mosse /Se vittenebo inbyggarbeteckning Bokullen berg
Björke, Norra sn /Se *Jätteberget berg västbjörkare inbyggarbeteckning Bomaden skogsmarksmad
Björke, Norra sn /Se *Kallemossestenen gränsmärke östbjörkare inbyggarbeteckning Bomaden gärdes- o. ängsmark
Norra Björke sn /Se Linnebackröset gränsmärke Alebacken torp Botten gärde
Björkebacken ödegård? Långeberget berg Alfhem lht Botten ängsmark
Björkebacken förr torp? Långemossen Saknas Alvhem lht Branstorpsbron vägbro
Bredvase förr torp? *Långemosseröset gränsmärke Andersberg hus Bredvase skogstorvmosse
Bredäng, Stora Saknas Lärkebo triangelpunkt Anderstorp torp Bredgärdena gärden
Byrum gdr /Se *Myskekulles stenarör gränsmärke Apelbacken hemmansdel Bredängsån å
Gunnarsbo gd /Se *Ormsklev höjd Aspelund lht Bromansbacken skogsmarksbacke
Hjortevadet förr torp? Purkas udde skogsmark Banvaktsstugan, Björke lht, banvaktsstuga Brosmaden madmark
Håsten gd:ar /Se Ravelsmad odlad mark Berghem lht Brotta gärde
Håsten by /Se Rotarebäcken bäck Billdal lht Bräckerna lider o. smådälder
Hökhammar by /Se *Sillevad vadställe? Bistocketäppan torp Brännbergs Mad mad och mark
Linnebacken förr torp? Skalltorpsån å Bistocksmaden lht el. torp Brännemossen mosse
Ljungliden förr gård? Skiljevadet vad /Se Björke stationssamhälle Bränneridammen damm
Lärkebo gd Skogshagen terräng Björkebacken f.d. torp Brännerisdammen damm
Lärkebo Saknas /Se Skäremossen Saknas Björkebacken lht Brännvinslyckan gärde
Mörkhagen förr torp? Snarmossen mosse Björkelund lht Bykällan källa
Orkeslätten förr gård? Starvån Saknas /Se Björke Mejeri mejeri Bäckströms Mosse mosse o. mark
Per-Annas ödegård? Storemyr myr Björke Såg f.d. ångsåg Dalbogärdet gärde
Persbo by Tranemadsmossen mosse Björketorp hus Damma sank- o. mossemarker f.d., nu fastmarksgärden
Persbo by /Se *Ugglekullen höjd Björkhem lht Dammslaget slag, kast
Prästtorp gd *Ugglestenen gränsmärke Björkhem lht Damsmossen skogsmosse
Repelsbo gd /Se Varpet berg Björkängen lgh Dreven markväg
Reppisbo Saknas /Se Vitkullemossen mosse Björnemossen torp Dräfla markväg
Rörmaden förr torp? Vätterbergshage terräng Blåbärskulla hemmansdel Dymaden mad o. skogshagemark
Skärvalla by *Öjemossestenen gränsmärke Bockesiken hus Dvärgemossen mosse
Skärvalla gd /Se Örnsvedjeröset gränsmärke Bobacken torp Evigheten gärde, slätt
Versledalen torp   Bomaden f.d. hus Floget flog, bergstup och sida av berg
Hvittened by   Brandstorp bebyggelse Fogelmossen torvmosse och skogsmark m.m., f.d. allmänningsmark
Vittene by /Se   Branstorp gårdar Flåbolet gärde eller mark
Vittene gd:ar /Se   Branstorp gårdar Fägatan markväg
Vittene gd:ar /Se   Bredvase f.d. torp Fägatan markväg
Vittene by /Se   Bredäng, Stora gård Fätån mark, beteshage
Vittened Saknas /Se   Bredäng Stora gård Fätån utmark o. hagmark
Vittened Saknas /Se   Bräcket torp Fätån hagmark, utmark o.d.
    Brännemästarns Torp f.d. torp Fördärvet gärden o. mark
    Byrum hemmansdelar Gatåkrarne åkermark
    Bytorp hus Glakullen berg i skogs- o. hagmark
    Dalaberg hemmansdel Glädjebacken höjd
    Dalahöjd lht Granbacken skogs-, hage- och åkermark
    Dalhem hus Grankärret skogsmark m.m.
    Dalsberg lht Gullberget berg
    Dammbacken f.d. torp Gunnars Trädgård mark
    Dammsmossen f.d. torp Hakullen berg
    Djupedal lht Hallbergs Kulle bergklint
    Dymaden torp Hassledalen dal
    Dymaden gård Hemskogen skogsmark
    Ekebacken lht Holmslyckan lycka
    Enebacken lht el. torp Holsdammen skogsdamm
    Eriksberg lht Hopahagen hagmark
    Eriksberg lht Hornvippan vägkrök o. mark
    Folkskolan, Björke folkskolehus Hultelyckan lycka, mark
    Forsberga lht Hunneberg berg och kronoskogspark
    Forsbäck torp Hålkedalen dal
    Fridhem lht Hålkullsmaden skogsmad
    Frälsegården gård Håste Damm damm
    Furulid lht Håste Led vägled o. grind, nu vägdel o. vägskäl
    Fågelmossen hemmansdel Håstens Klev klev, bergpass, -däld
    Fågelsberg lht Håstens skog skog
    Församlingshemmet hus och fattighem Häggeslätterna gärden och mark
    Gamla Skolan f.d. skolhus Hässlebromossen ängsmad och mark
    Gapet torp Hästekroken mark
    Garveriet f.d. garveri Hästhagen ängsmark, hagmark m.m.
    Glakullen hemmansdel Högen gravhög
    Granbacken f.d. torp Hökhammarsån å
    Granbacken hus Hönsebomad skogsmarksmad
    Grankärr lht Hönsemossen skogsmosse
    Granliden lht Ingrids Gärde gärde
    Grönelund f.d. torp Intaka mark
    Gunnarsbo gård Johansmarken hagmark m.m.
    Gustafsberg lht Jutemossen torvmosse
    Haga hemmansdel Kalvemossen gärde
    Hagaberg torp el. f.d. torp Kalvhagen hagmark, gärden m.m.
    Hagen f.d. torp Kanonefästet stensamling
    Hagen lht Kappens Öja skogsmark
    Hagen hus Kladdhagen gärde o. hagm.
    Hallebacken torp Klippan berg
    Hallevadet hus Klokullen berg
    Hasselbacken hus Kloledet f.d. hagled
    Heleneberg f.d. hus Knekteholmen holme, halvö
    Heleneborg lht Knektekleven bergklev
    Herrängen f.d. torp Knäskottet mark
    Herrängen hemmansdel Kodönegärdet gärde
    Hjortevadet lht el. torp Kolerakyrkogården mark
    Hålekullsmaden torp Komossen skogsmosse
    Håstegårda gårdar o. bytomt Kringlemossen skogsmosse
    Håsten gårdar Kroka ängsmark m.m.
    Håstens Krog f.d. krog och hus Krokelyckan lycka, åkermark
    Högadal lht Krokerna marker
    Högen lht el. torp Krösekulla berg
    Högerna hemmansdel Kungsljusebergen berg
    Höglunda torp el. lht Kurra hagmark, skogshage
    Höglunda f.d. torp el. lht Kurra gärde
    Högsäter kronotorp, kronojägarebost. Kurrekullen berg
    Hökhammar gård Kvarnebacken backe, slätt, backslätt
    Hönsebo gård Kvarnebäcken bäck
    Hönsebomad hus Kvarnekullen kulle
    Intäktet lht el. torp o. mark Kvarnelyckan gärde
    Johannesberg lht Kvarnintaka gärde, hagmark
    Järnvägsstationen, N. Björke järnv.station Kvilyckorna gärden, lyckor
    Kilen torp Kyrkeberget berg
    Klevebacken hus Kyrkebron landsvägsbro
    Kulleberget f.d. hus Kyrkelyckan gärdeslycka
    Kullen f.d. torp Källintakan mark, gärde
    Kullingsmad f.d. torp Källshagedammen damm, källa el. brunn
    Kvarnbacken lht Källshagen mark
    Kvarnbackshage lht Käringehöljan åhölja
    Kvarntomten mark o. tomt Käringemaden skogsmad
    Källshagen lht Kölnekulle berg
    Kärret f.d. torp Kölnestocken stock, övergång över å
    Körliden hemmansdel Kölnevrån gärde
    Laggen hus Ladugårdslyckan lycka
    Landboslätten hem.delar Lertaget lertäkt, mark
    Lekevallen lht Lilla Gärdet gärdeslycka
    Liden hus Lilla Intaka gärde
    Liljeholmen lht Lille Hage gärde
    Lilleskogen f.d. torp Lille Sjö gärde, odling m.m.
    Lindebacken torp el. lht Lomans Hage hagmark
    Ljungliden hemmansdel Lunneliden lid
    Ljunglid Kvarn f.d. kvarn Långa Svedjan skogsmark m.m.
    Lomans Torp f.d. torp Långeberget berg
    Lorensberg lht Lärkeboslätten gärde
    Lunden hus Lövdalsmaden gärde o. mark
    Lyckhem lht Lövmaden gärdes- o. ängsmark
    Långeberget lht Madhagen gärdes- o. hagmark
    Långeberget hemmansdel Missunna åkerjord
    Lärkebo bebyggelse Mossegärdet gärde
    Lärkebo gårdar Mossegärdet gärde
    Lärkebo gårdar Mossen sankmark
    Lövdalsmaden torp Mottemaden skogsmosse
    Lövmaden f.d. torp Mur-Munnegärdet gärde o. mark
    Maden f.d. torp Myren mark, äng o. gärde
    Maderna hemmansdel Myrsle Kulle berg
    Marreberg lht Möjemossen skogmarksmosse
    Mariedal lht Nilshålan gärde
    Mariedal hus Nolvallen gärde
    Marken f.d. torp, nu hus Nossebrovägen landsväg
    Missionskyrkan, N. Björke predikolokal och missionshus Ormedalen dal
    Mossen torp el. f.d. torp Orsinne Kulle berg
    Myrbo hemmansdel Peters Brännvinsplats mark
    Möbelfabriken, N. Björke fabrik el. verkstad Prästeholmarne markholmar och åkrokar
    Möjemossen lht Prästevägen byväg
    Mörkhagen torp el. f.d. torp Ravels Mad mark o. mad
    Nilsgården bebyggelse Rotarebäcken bäck
    Norra Björke socken Rovelännet åkerjord
    Norra Björke socken Rovelännet åkermark
    Norra Björke sockenrotar Rumperna gärden
    Norra Björke Kyrka kyrka Ryrbergen hagmarksberg
    Nybacken hus Ryttarhagen åkerjord o. mark
    Nybygget hemmansdel Rävbrännet hagmark m.m.
    Nybygget f.d. hus Rävemaden skogsmad
    Nydala lht Rönnebråten mark o. lyckor
    Nyhagen f.d. hus Rörmaden skogsmad
    Nymaden f.d. torp Saltemaden ängsmark
    Nolhagen hemmansdel Sandvadskullen berg
    Nöden f.d. torp Sandåkrarne åkermark
    Olofsberg lht Siviken ängsmark o. gärde
    Olles Torp f.d. torp Siviketäppan gärde
    Perkas Udde lht Sjustenarö läns-, härads- m.m. -gränsmärke
    Persbo gårdar Sjömaden mad o. mark
    Persbo, Lilla gård Skeeslyckorna gärden o. lyckor
    Persbo, Stora gård Skeet slätt, mark, åker m.m.
    Poststationen, N. Björke poststation, f.d. Skinntöja gärde o. mark
    Prästtorp gård Skrytebergen skogsmarksberg
    Ravelsmad lht Skärvallagärdet gärde
    Rosenberg lht Skärvalle Botten hagmark
    Rosenlund hemmansdel Slemmesmaden skogsmarksmad
    Räpelsbo gård Slättebergen berg
    Rävbrännet f.d. hus Socknemarken sockenallmänning o. skogsmark
    Rörmaden lht Sohöljorna mark, sankmark e.d.
    Sandbacken hemmansdel Sopemaden gärde
    Sandbacken torp Spelehagen mark, f.d. tomt
    Sandbäcken lht Stammossen mosse
    Sandliden hus Starrlyckan lycka, gärde o. äng
    Sidviken f.d. torp Stenli-Kajsas Lycka hag- och gärdeslycka
    Sjögrenstorp f.d. torp Stockebäcken bäck
    Skattegården gård Stockebäcksmaden skogsmad
    Skattegården gård Stombergs Gärde åkermark, gärde
    Skogen f.d. torp Stomhagen åkermark m.m.
    Skogsängen f.d. torp Stora Gärdet gärde
    Skoltomten mark o. f.d. tomt Stora Intaka gärde
    Skärvalla gård Store Hage gärde m. landsväg
    Skärvalla gård Storehög samfällighet, sandtäkt och höjd
    Slemmesmaden lht el. torp Storängssvedjan hage- o. gärdesmark
    Slemmesmaden hus Stubbehagen mark, åker m.m.
    Slätteberga f.d. torp Stubbemarken åkerjord m.m.
    Småkulla torp el. f.d. torp Svedjan gärde och mark
    Småskolan, Björke småskolehus Svedjan mark
    Solbacken hus Svedjan skogsmark, hagmark m.m.
    Solgård lht Sålebovägen landsväg
    Solhem lht el. hus Sökroken mark
    Solhem lht Sökärret mark
    Solängen lht Sörgärdet gärde
    Stenbacken f.d. torp Sörinnaren mosse o. mossebäck
    Stenkullen hus Tasseråsen bergrås
    Stiften fabrik Tavlan mark
    Stockebäcken hus Tomtebergen berg
    Stommen gård o. kyrkohemman Torbjörns Hage åkermark
    Storehög lht, handelsbod m.m. Torsåkra åkermark
    Storemåla bebyggelse Trallereberget berg
    Storemålet hemmansdel Tranbergshagen gärde nu, f.d. soldatstom
    Storemålet hemmansdel Tranemaden madmark och skogsmosse
    Storängen f.d. torp Tranemaden gärde o. mark m.m.
    Strömbäcken hemmansdel Treungshage åkermark
    Stubbehagen hus Trädet åker o. gärde
    Svedjan lht Tåkällan hagmarkskälla
    Svedjan lht Tåkällelyckan gärdeslycka
    Svedjebacken f.d. torp Tån utmark, betesmark
    Säter hus Uddängen ängsmark
    Sörinna f.d. torp Ugglekullen berg
    Sökroken hus Ulvebäcken å
    Söta Adas ställe stuga Ulveströmmen f.d. fall
    Tacksfabriken, N. Björke f.d. fabriksbyggnad Utskogen skogsmark
    Tomterna hemmansdel Varpet berg
    Tomterna f.d. torp Venvaden mad
    Tranemaden torp Vemaden madmark
    Trollhättan-Nossebro järnvägsområde, se 3 Lärkebo Saknas Vennermarksslaget slag=stup
    Trollhättan-Nossebro järnvägsområde ,se Västbjörke Saknas Vitkulle berg
    Trollhättan-Nossebro järnvägsområde, se Brandstorp Saknas Vitkullemossen skogsmosse
    Utgärdet f.d. hus Värsledalen dal
    Valla hemmansdel Wittene Krokar marker
    Vassledalen lht Åsakevägen landsväg
    Velanda hus Ängebacken äng o. betesmark
    Vemaden torp Ängedräfta markväg
    Videbäcken f.d. hus Öjehagen hagmark, åker m.m.
    Videbäcken f.d. torp, soldatst. Östergårdsskiftet mark
    Vårvik lht  
    Vägen hemmansdel  
    Västbjörke bebyggelse  
    Västbjörke gårdar m.m.  
    Västbjörke gårdar  
    Västbjörke gård  
    Västbjörke Nilsgård gård  
    Västbjörke Kvarn kvarn  
    Västbyholm lht  
    Västbylund lht  
    Västerberget lht  
    Wennerbergsgården gård  
    Wetterbergshage f.d. hus el. torp  
    Wittene by  
    Wittene by  
    Wittenesberg torp  
    Årkeslätten hus  
    Ängen torp el. lht  
    Änghagen hemmansdel  
    Öja hemmansdel  
    Örnesvedjan f.d. torp  
    Östbjörke by, gårdar  
    Östbjörke by, gårdar  
    Östergården bebyggelse  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.