ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vassända-Naglums socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 183 Naturnamn: 158 Bebyggelsenamn: 724 Naturnamn: 1157
Saknas Saknas Akrovik l. Akrvik bukt Sagesmän förteckning Abrahams Lycka lycka, åkerjord
Vassända-Naglum sn *Aker(s)vik del av sjö /Se Sagesmän förteckning Aktekullen berg
Vazændha sn *Ammesijda strandkant /Se Sagesmän förteckning Alebottarne hagmark
Vassända-Naglum sn /Se Ammesidan utvidgning /Se Sagesmän förteckning Alebotten gärde
Vassända-Naglum socken Björkehålan ängsområde /Se Sagesmän förteckning Alekärret f.d. alkärr, alsnår, nu åkermark
Vassända sn Björkelundskasen äng /Se Sagesmän förteckning Aleskäret bergö
Vassända-Naglum socken Björnekullen kulle /Se Sagesmän förteckning Almåse Dal dal och bäck
Vassända-Naglum sn Bockön halvö, (holme?) Sagesmän förteckning Almåse Dammar konstgjorda sjöar eller dammar
Vassända sn Boteredssjön Saknas almåsare inbyggarbeteckning Almåselyckan gärde
(?)Vassända sn Brinkebergskulle berg? anersbo inbyggarbeteckning Alråsen skogsrås, berg o. hagmark
Vassända sn? Bromaden mad /Se björredbo inbyggarbeteckning Anders Hage hage o. åkermark
Vassända förr egen sn Bråten skogsområde /Se blåsutare inbyggarbeteckning Anereds Backe mark o. höjd
Vassende Saknas Brände udde udde /Se boskogare inbyggarbeteckning Anereds Vad sankmark o vattensamling
Vassænda Saknas Brändeuddeslyckan åker /Se botersbo inbyggarbeteckning Anhögen höjd, grusås och allmänningsmark
Naglum sn? Bäckedalen dal /Se båbergare» inbyggarbeteckning Ankareberget berg
Vassända-Naglum sn Dalbobacken del av Staden edstasse inbyggarbeteckning Annas Kas gärdesmark
Vassända-Naglum sn Dansarmossen mosse /Se edsätersbo inbyggarbeteckning Annikas Kulle berg
Wadtzända Saknas Dansarmossen mosse /Se finngårdsare inbyggarbeteckning Askedragslyckan lycka, gärde
Vassända-Naglum f. sn Dansaröarna mossöar /Se grunneboare inbyggarbeteckning Aspekullen bergkulle
Vassända-Naglum sn Dansarön ö /Se gräsvikare inbyggarbeteckning Aspekärret gärde
Nafflem Saknas *Djupudal gränsmärke gustavabo inbyggarbeteckning Aspelyckan lycka
Vassända Saknas Dykasen åker /Se hultare inbyggarbeteckning Aspevallarne gärden
Vassända-Naglum f. sn Dyängen åker hultare inbyggarbeteckning Aspängen gärden o. ängsm.
Vatzenda Saknas Edsvägen väg /Se kantebergare inbyggarbeteckning Augermentet gärde
Vassända sn ?Edsvägen väg korteredbo inbyggarbeteckning Badareberget berg
Vassända sn Ekudden udde /Se lagårdare inbyggarbeteckning Baldershage ängs- o. hagmark
Vassända-Naglum sn Fars hatt sten /Se lockeredbo inbyggarbeteckning Bastdalen skogsdal
Vassända-Naglum sn Fogelmossen Saknas myskebackare inbyggarbeteckning Bengels Mosse torvmosse
Vassända-Naglum f. sn *Foran fæmgrena furuträd, gränsmärke möjersbo inbyggarbeteckning Bergelyckan gärde
Vassänsa-Naglum f. sn Fornen udde /Se ramnersbo inbyggarbeteckning Bergelyckan gärde
Vassända-Naglum sn Följesjöarne Saknas restadbo inbyggarbeteckning Bergkittla jättegrytor, klippursvarvningar
Vassända-Naglum sn Gamlekas åkrar /Se rödsbo inbyggarbeteckning Bisters Kulle berg
Vassända-Naglum f. sn Getredsmossen mosse skogsätersbo inbyggarbeteckning Björkebacken hagmark
Vassända-Naglum sn Greve Tessins sluss sluss /Se uppegårdare inbyggarbeteckning Björkehålan ängsområde
Vassända-Naglum sn Groggehälla klippavsats /Se vassändebo inbyggarbeteckning Björkelund bergshöjd
Vassända-Naglum sn Gräsliden ängssluttning /Se åkerströmare inbyggarbeteckning Björkelundskasen ängsområde
Wassenda Saknas Gräsmossen Saknas önaforsare inbyggarbeteckning Björkeskogen markområde
Vassända-Naglum sn Gräsmossen mosse överbyare inbyggarbeteckning Björkhagen hagmark, f.d. gärde m.m.
Vassända-Naglum sn Gräsvikesund sund öxneredbo inbyggarbeteckning Björkhagen skogs o. hagmark
Naglum sn Gräsvikön halvö, (holme?) Agnesberg bebyggelse Björnebacken hagebacke
Vassända-Naglum f. egen sn Gullberget berg /Se Alekaserna hemmansdel Björnekullarne bergkullar
Vassända-Naglum sn Gärdeskullen kulle /Se Alekulla bebyggelse Björnekullen berg
Vassända-Naglum socken /Se Hagemaden ängsområde /Se Aletorp torp Björnekullen kulle
Vassända-Naglum socken /Se Harstens vallen åker /Se Almeberg hus Björnelyckan lycka
Vassända f.d. sn /Se Havdemosse mosse /Se Almedal hus Björnemyren skogsmyr
Vassända-Naglum sn /Se Havdesjö sjö /Se Almås gårdar Björnevallen gärde
Vassända-Naglum socken /Se *Hiarttursnæsmosa mosse Almås, Lilla gård, f.d. gästgiveri Björnvallen gärdesmark
Vassända-Naglum sn /Se Hjortebenet bergsklyfta /Se Almås Mejeri f.d. mejeri Björredkroken bergmark och område
Vassända-Naglum sn /Se Hultmossen Saknas Almås, Stora gård Blekevallen gärde
Naglum f.d. sn, nu del av sn /Se Humlehagen äng /Se Alråsen f.d. torp Blistaberget berg
Vassända-Naglum f.d. socken /Se Hufvudnäsön Saknas Alvhem utjord Blistabergsmaden skogsmad
Vassända sn /Se Hällan ås /Se Anderstorp bebyggelse Blockedammen damm
Nafflum, se Vassända-Naglum f. sn Hällan ås /Se Anered by, gårdar Boberget berg
Naglum, se Vassända-Naglums sn *Hælluuað vadställe? och gränsmärke Annedal hemmansdel Bockegärdet gärde
Naglum, se Vassända-Naglum sn Härsmossen Saknas Annelund bebyggelse Bockön ö
Naglum, se Vassända-Naglum Saknas /Se Hästekasen betesmark /Se Askedraget hemmansdel Bokullen berg
Lilla Almås gstgd Ingärdeskasen åker o. äng /Se Aspekullen hus Bokulleråsen bergrås, -dråg, -gilja
Almås by Jättebergen bergsområde /Se Aspås gård Bollehålan däld och hålmark, äng
Amundaryd, se Anered by Jättegapet klippgrotta /Se Augustenberg bebyggelse Bollelyckan gärde
Anered by Jättekasen äng /Se Backa bebyggelse Bolundarne skog och mark
Anered by /Se Kaffeblasket klippavsats /Se Backen bebyggelse Bommeslussen sluss, f.d.
Arvidstorp gd /Se Kalvehagen skogsområde /Se Backen lht Boteredgärdet gärde
Aur Saknas Karlsgrav kanal Baggetorpet bebyggelse Botereds Bäck gränsbäck
Auragarda Saknas Kavlebroön ö i mosse /Se Banvakten banvaktsstuga Boteredssjön sjö
Björred gd *Kiörn, Stora o. Lilla sjöar Banvaktsstugan banvaktsstuga Botten gärden, hagmark och sankt område
Björred by /Se Kohagen betesmark /Se Bastdalen f.d. torp Bransbo Fall vattenfall
Blåsut gdar /Se Kohagsbacken sluttning /Se Beatelund utjord Bransbolyckan lycka
Brandsbol gd? Korsabergh Saknas Bengtegården hemmansdel Bringebärshålan skogsdäld
Brandsbo gd /Se Korta Näbbelyckan åker /Se Berget hus Brinkebergskulle byggd, terräng, slussar, bebyggelse m.m.
Brinkebergskulle gård /Se Kronhagsliden backsluttning /Se Berget bebyggelse Brinkestenen minnesmärke
Brudarebacken gd /Se Kvarnmossen Saknas /Se Berget torp Brinkeåkrarne gärde
Brudarebacken torp Kyptornslidan backsluttning /Se Berget bebyggelse Brohagen f.d. torp
Brätte förr stad Kålgården äng /Se Berget f.d. torp Bromaden äng
Brättehaga gd Ledslyckan åker /Se Berget bebyggelse Bruksån del av Göta Älv
Finngårdsred by /Se Lilla Maden åker /Se Bergliden hus o. tomt Bruna Maden mad
Flundbogården gd /Se Lille udde udde /Se Bergslagstomten bebyggelse Brygghuslyckan gärdeslycka
Gammansthorpp, se Gudmundstorp gård Lille Vallen åker /Se Björkeskogen hemmansdel Bråten skogsområde
Gammansthorpp Saknas Lindemossen mosse /Se Björkhagen f.d. hus Bråtån å, bäck
Gravkor torp Lindhålan äng /Se Björkhagen lht. Bräckan mark och gäldbrink, lid
Grunnebo by /Se Linhagen åker o. äng /Se Björkhagen bebyggelse Brände Berga skogsberg
Gudmundstorp gård Linhagskasen skogsområde /Se Björkhagen bebyggelse Brändebergsskogen skogsmark
Gudmundstorp gd Linhagsmaden skogsområde /Se Björkhagen bebyggelse Brände Mosse torvmosse
Gudmundstorp gd /Se Lottekasen skogsområde /Se Björkliden bebyggelse Brände udde tunga av fast mark!, mosse
Göterud gård /Se Långa lyckan åker /Se Björkliden lägh. Brände Udde berg o. mark
Götered gd /Se Långa maden mossmark /Se Björkliden hus Brände udde udde
Hasselbacken hmn /Se Långa vallarna åkrar /Se Björkliden lht Brändeuddeslyckan åker
Helgegnoos Saknas Långe vallen åker /Se Björndalen f.d. soldatstom Bränneberget berg och mark
Hermanstorp Saknas /Se Maden sankmark(?) Björndalen hemmansdel Brännerilyckan lycka
Hufvudnäs Saknas Maden äng /Se Björndalen bebyggelse Brännerisbacken hagmark o. backsluttning
Huffwedt näs Saknas Mariesjö sänka /Se Björndalsstommen f.d. soldatstom Brännerisdammen gärds- och vattendamm
Hufvudnäsön Saknas Marieströmsån (Brandsboån) å /Se Björnmyren f.d. hus el. torp Brännerisdammen damm
*Hughanæs by Metestenen sten /Se Björred gård Brännevallen gärde
*Hughanäs Saknas Mors mössa sten /Se Blixtestommen soldatstom Brännudden bergudde o. -näs
Huvudnäs förr by Mossbukten vik Blåseborg lht Brötegropen mark, f.d. grop för linberedning
Häljestorp gd /Se Mosselaggen område /Se Blåsut förstad eller samhälle Brötegropen f.d. lintorkningsgrop
Häljestorp torp /Se Munkebokasen höjd Blåsut förteckning Budsdragen skogs- och hagmarker
Hälltorp torp /Se Munkön ö /Se Blåsut förteckning Buskedala gärde
?Hästängen gd Myrslätten låglänt mark /Se Blåsut förteckning Buskedalen dal
Jonstorp gd /Se Månne-Pajas del av Björkehålan /Se Blåsut förteckning Bustersmossen skogstorvmosse
Kanteborg gd Naglumsund överfartsställe /Se Blåsut förteckning Båbergs Haller mark och bergområde
Kanteborg by /Se Naglumssund överfartsställe /Se Blåsut förteckning Båtebacken backe o. lidkrön
Kanteborg gd /Se Nafleeme sund Saknas Blåsut förteckning Bäckedalen dal
Kanteborg by /Se Näbba(n) udde /Se Blåsut förteckning Bäcken f. gärden
Kanteborg gd /Se Näbbebacken skogsområde /Se Blåsut förteckning Bäckelyckan lycka
Kirten gd /Se Näbbeberget berg /Se Blåsut förteckning Bäckevallarne gärden
Korsbyn by Näbbevallen åker /Se Blåsut förteckning Dalbergen berg
Korsbyn gd Näsekullen ägomark Blåsut förteckning Dalbosjön del av sjö
Korsbyn gd Nödinge å å /Se Blåsut förteckning Dalebäcken bäck
Kvarntorp Saknas /Se Persikeviken vik /Se Blåsut förteckning Dale Gärde gärden
*Kyrklyckan Saknas Persviken vik /Se Blåsut förteckning Dalen dal
Källstorp gård /Se Pors holmen kulle /Se Blåsut förteckning Dalen dal
Lunden gd Porsviken vik /Se Blåsut förteckning Dalen dal
Lunden gd Råsen backsluttning /Se Blåsut förteckning Dalsbanka bankar och branter, mark
Lunden gd Rönningen betesmark /Se Blåsut förteckning Dalsåkrarne åkermark
Låckered gd Rönningsudden udde /Se Blåsut förteckning Dalviken vik
Mankärr gd Sandbukten vik Blåsut förteckning Dammbacken markslätt o. ängebacke samt åker
Munkebo gård Skedeslyckan åker /Se Boberget hus Dammberget berg
Naglum by Skedesängen äng /Se Boberget torp Dammelyckan lycka, gärde
Naglum f.d. sn /Se Skogkasen åker /Se Boda torp Dammgärdet gärde
Naglum försvunnen by /Se Skräddareklinten klippa /Se Bodénetorpet torp Dammkullen berg
Onsjö hg /Se Smedstakelyckan åker /Se Bodraget f.d. torp el. hus och gränsmark Dansareberget berg
Onsjö gård Smedstaken triangelpunkt /Se Bommen torp Dansaremossen skogsmosse
[Odensö] Saknas Stackekärr Saknas /Se Bommetorpet torp Dansareöja mosseö
Onsjö hrgd Starrmad sumpmark /Se Bondegården bebyggelse Dansarmossen mosse
Onsjö gård Stenkasen skogsområde /Se Bortre Ängen hemmansdel Dansarön ö
Onsjö hg /Se Stora lyckan åker /Se Boskogen gård Danskarnes Kokegrav grop, marksänka el. vall
Onsjö hg /Se Stora ö ö /Se Bot hemmansdel Danskegraven f.d. stenröse
Onsjö herrgård /Se Sundsnäbben udde Bot hemmansdel Danskegraven f.d. damm
Onsjö Saknas /Se *Surtubærgh berg Botered, Stora gård Djupedalen dal
Onsjö hgd /Se Svalön holme Bothult hus Djupedal gränsdal
Onsjö fideik. /Se Svarta hålan dalsänka /Se Bransbo gård Djupedal dal
Pinnekroken Saknas /Se Svarta maden sankt område /Se Bransbo Kvarn f.d. kvarn Djupedalen skogsdal
Poxen gd /Se Svartebäcken bäck Brunkebergskulle gd, slussar Djupedalsbäcken bäck
?Puckerödh Saknas /Se Tjuvekullen kulle /Se Brinkebergskulle gård, m.m. Djupedalsbäcken bäck
Ramnered by? Torpet äng /Se Brinketorp gård, säteriutgård Dov-Olas Kas skogmarksodling
Prästegården gd Vallåkrarna åkerområde /Se Brinketorpet torp Draghagen mark
Ramnered by /Se Vassbotten sjövik Brinkängen hus, skog o. mark Drottningeberget berg
Risstada Saknas Vassbotten Saknas Brobacka f.d. hus Duellebacken skogsbacke
Restad gd Vassbotten vik /Se Brohagen f.d. torp Dupplan åkermark
Restad gd Vassbotten sjö /Se Brudarebacken gård, säteriutgård Dygatan markväg
Restad gd Vasshagen äng /Se Bryggeriet f.d. bryggeri eller brännvinsbränneri Dyhagen åkermark
Restad gd Vikers mosse mosse /Se Brålla hemmansdel Dyhagen åker- och hagmark
Resta gd? Vilarön ö /Se Bråten gård Dyhagen hagmark m.m.
Resta gd Villemossen mosse /Se Bråteskogen hemmansdel o. gård Dykasen åker
?Sandbäck by Äckran åker /Se Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Dykulla berg
?Sandbäck by Ängebäcken bäck /Se Buselund f.d. torp Dymossen skogsmosse
*Sinderkan jord Ängekaserna ängsmarker /Se Buska lht Dyremossen skogsmosse
?Skälsbo by Ängelyckan åker /Se Båberg gård, by, samhälle Dämmet dammanläggning
Smedstakan gd /Se Ärtemärrskullen kulle /Se Båberg gård, by, samhälle Edshagen gärdeshage
Smitin Saknas /Se Äspehagen äng /Se Båbergstegen hemmansdel Edsvägen landsväg
Smitin Saknas /Se Ör sjö /Se Bäckebol bebyggelse Ejilskullen berg
Stommen i Sånnbech gd /Se Ör sjö /Se Dala gård, skatte utjord Ekebacken hagmarksbacke
Stommen i Nafflem gd /Se Öregårdsön holme Dala bebyggelse Ekebacken hagmark
Swalarid tomt Öre sjö sjö Dalen f.d. torp Ekekullen berg
?Svenäcker gd Öresjö sjö Dalen bebyggelse Ekekullen berg
Svenäcker gd, f.d. /Se Öresjö sjö /Se Dalen bebyggelse Ekekullen berg
Svenäcker gd, f.d. /Se Öxneredssjön Saknas Dalen lht Ekeskogen skogsmark
Svinåker gd? Öxneredssjön sjö /Se Dalhem bebyggelse Ekestubben dalgång
Torpa gd   Dalängen hemmansdel Ekudden udde
Torsered by /Se   Dammlyckan bebyggelse Enekulla sandhöjder, sandmarkskullar
Trätängen gd /Se   Draget hemmansdel Enekullen berg
Trätängen gd /Se   Draget hemmansdel o. hus Enäckran åkermark
Vassända by   Dyet hemmansdel Erikes Lycka lycka, gärde
Vassända by   Dyhagen hus el. torp Erlands Kulle bergkulle
Vassända by   Dyhagen f.d. torp Ersmaderna skogsmader
Vassända by   Dällehagen torp el. lht Fagers Mosse torvmosse
?Vassända gd   Edsbo hus Familjegraven, Onsjö gravplats
Vassända by   Edsäter gård Familjegraven, Onsjö Saknas
Vassända gårdar   Edsäters såg ramsåg, virkesupplag m.m. Fars hatt sten
Vassända by   Ekebacken bebyggelse Fars Hatt o. Mors Mössa stenar
Vassända tidigare by /Se   Ekelund bebyggelse Finngårseråsen lycka, gärde
Äset gd /Se   Elvhem hus o. tomt Fjärhanemyren myr o. skogsmosse
Äsperud, Lilla gd   Eriksberg bebyggelse Fjärhanemyren Saknas
Äspered, Lilla Saknas /Se   Eriksberg hus Flaskedalen dal
Äspered, Lilla Saknas /Se   Eriksberg bebyggelse Flatebergen berg
Ässet, se Äset gd   Eriksberg lht Floddiket dike
Önafors hg /Se   Eriksberg bebyggelse Floddiket dike
Överby by   Eriksberg hus el. lht Flogebergen berg
Öxnered stationssamhälle /Se   Erikslund utjord Flottgärdskullen berg
Öxnered by /Se   Fenix lht Flyen sankmarker
Öxnered samhälle /Se   Finngårda bebyggelse Flymossen mosse
Öxnered by /Se   Finngårdsered gård Fläskekasen åkermark
Öxnered samhälle /Se   Fjällstugan lht Formen udde
    Flata f.d. torp Framskogen skogsmark
    Flundbogården gård Frans» Berg berg
    Flundbogården gård Fruhagen äng, hag- o. gärdesm.
    Folkets Hus föreningshus Frukostehålan daldel
    Fredetorpet f.d. torp Fruängen äng m.m.
    Frediksdal bebyggelse Fruängsvallarne åkermark
    Fridelund bebyggelse Furuberget skogsberg
    Fridensborg hus Furubergskasen skogsmark
    Fridhem bebyggelse Furumaden skogsmad
    Fridhem bebyggelse Furumyren skogsmyr, -mosse
    Fridhem bebyggelse Furöbergen skogsberg
    Fridhem lht Fyrkanten gärde
    Fridhem hemmansdel Fågelbergen skogsberg
    Fridhem bebyggelse Fågelberget berg
    Fridhem bebyggelse Fågelmosselyckan lycka
    Fruhagen lht m.m. Fågelmossen skgs- o. torvmosse
    Fryckmans Torp f.d. torp Fäbergen berg
    Furuliden hus Fäbergen berg
    Furulund bebyggelse Fäberget skogsberg
    Furuskog bebyggelse Fähusliden lid, marksluttning
    Furuängen bebyggelse Fähusvallen gärde
    Församlingshuset möteshus Fällebruksmaden åkermark
    Gamla Skolan, Brinkebergskulle skolhus, småskola Fällesgrinden grind, f.d.
    Gamla Sågen f.d. sågverk Fället gärde
    Garnviken gård Följesjö sjö
    Gatan hemmansdel Fölungerännan bäckdäld
    Gatan hemmansdel Galteryggarne gärde
    Getåsen gård Galteryggen gärde
    Gläntan bebyggelse Gamlekas åkrar
    Godhem hemmansdel Garnvikemaden madmarksåker
    Granbacken hus Getåsehagen hagmark
    Granbacken bebyggelse Gravkoret 0nsjö gravkor och kapell
    Granbacken bebyggelse Gravskulla berg, bergsamling
    Grankullen hus Groggehälla klippavsats
    Granliden hus o. torp Gropen fartygskanal
    Granlycke bebyggelse Grophagen hagmark o. åkermark
    Granängen bebyggelse Grunnebohed f.d. exercished
    Graven gård Grunnebostenen stenblock
    Graven gård Gråbeneråsen bergrås o. -dråg, mark, skogsmark
    Graven gård Gränseberget berg
    Gravskulle hemmansdel Gräsliden ängsluttning
    Gravskulle f.d. soldatstom Gräsmadgärdet åkermark
    Grevegården hemmansdel Gräsmossen skogmosse
    Grunnebo järnvägsstation Gräsmossen skogstorvmosse
    Grunnebo gård, samhälle o. bebyggelse m.m. Gräsviken sjövik
    Grunnebo Skola skolhus Gräsvikeön ö
    Grunneborg hemmansdel Grävlingeberget berg
    Grunnebo Stom f.d. soldatstom Grönbergshage hage- o. åkermark
    Grunnebo Såg ångsågverk Gröne Backe backslätt
    Gräsviken gård Grönemad skogsmad
    Gräsvike Stom f.d. stoldatstom Gubbekullen bergö
    Grönbergstorpet f.d. torp Gubbelyckan lycka
    Gudmundstorp gård Gullberget berg
    Gunletomten tomt, f.d. hus Gullberget berg
    Gunnyberg bebyggelse Gullbrandsmossen skogs- och torvmosse
    Gustaf Adolfs Kyrka kyrka Gullbringa åkermark
    Gustaf Adolfs Kyrka kyrka Gullet skogsmarker, land- o. mosseöar o. höjder
    Gustaf Adolfs Prästegård prästegård o. -bostad Gullfotsberget skogsberg
    Gustafsberg bebyggelse Gullgruvan gärde
    Gustafsberg bebyggelse Gullöjerna skogsmarker, land- och mosseöar, småberg m.m.
    Gustava kyrka och församling Gundlebosjön gränssjö
    Gärdet bebyggelse Gunlegärdet gärde
    Gärdet hemmansdel Guppås skogsmark o. berg
    Gärdlunda f.d. hus el. lht Gärdeskullen kulle
    Gärdsängen f.d. torp el. hus Gärdeskullen bergkulle
    Götered gård Gärdet åker och ängsmark
    Haga torp Gömman skogsmark och sankmark
    Haga torp el. lht Göstas Mad hagmarksmad
    Hagaberg bebyggelse Göttershagen mark, odling o.d.
    Hagalid hus Haga Gärden gärden
    Hagalund utjord Hagarekvarnsbäcken bäck
    Hagarekvarn f.d. kvarn Hagemaden ängsområde
    Hagen gård Hageslätten gärde
    Hagen hemmansdel Halebacke mark, hagem. o. gärde
    Hagen hemmansdel Hallerna bergområde
    Hagen bebyggelse Halvstenskasen inägomark
    Hagen f.d. hus eller torp Halvstensvallen mark o. gärde
    Hageslätten f.d. hus eller torp Hammers-Anders Grotta skogsbergsgrotta, klippblock o.d.
    Halebacken gård Harevallen gärde o. mark
    Hallbyns f.d. hus Harstensvallen åker
    Hallerna hus Hasselbacken gård
    Hallerna hus Hasselängen hag o. ängsmark
    Hallerna bebyggelse Havdemosse skgs- o. torvmosse
    Handelsboden, Öxnered handelsbod, speceriaffär Havdemosse mosse
    Hansegården hemmansdel Havden skogsmark, mosse och område
    Haridet f.d. torp Havdesjö skogsjö
    Hasselbacken gård Havdesjö sjö
    Hasselbacken hus Havremaderna åker o. madmark
    Hebron möteshus Helgegråssån Saknas
    Hede gård Helgesåkrarne gärde o. åkerm.
    Hedersstommen f.d. knektstom Hillebäcken f.d. bäck
    Hedetorpet gård Hillebäcken Saknas
    Helgegross torp Hjortebacken skogsmark
    Helgegross hus Hjortebenet bergsklyfta
    Helgestorp gård, utjord Hjortemaden skogsmad eller mosse
    Hermanstorp gård, säteriutgård Hjortemaden skogsmad
    Hildinge hus Hjortemossen skogsmosse
    Hitre Ängen hemmansdel Hjortemossen skogsmosse
    Hovmanstorpet gård, säteriutgård Hjortemyren skogsmyr
    Hult egendom Holbergs Mosse skogsmosse
    Hult gård Holstemarken hagmark
    Hulten hemmansdel Hopamarken hagmark
    Hultesjö torp Hultaberget berg
    Hulteskolan skolhus Hultebergen skogsberg
    Hultet gård Hulte Dal dal
    Hålskogen torp Hulte Gullgruva gärdeslycka
    Hålskogen hus Hultemossen skogstorvmosse
    Häljegross f.d. torp, numera hus o. samhällsbebyggelse Hultesjö skogmarkssjö
    Hästemaden f.d. hem.del Hulten skogshult o. skogsmark
    Hästemaden f.d. hus el. hem.del Hulten skogsmarker
    Hästevadet gård, säteriutgård Hultevalla gärden
    Hästhagen hus Hultevalla Saknas
    Hästhagen f.d. torp Hultevallarne gärden
    Hästhagen f.d. torp el. hus Hultevägen landsväg
    Hästängen gård, säteriutgård Humlas Hage skogsbacke
    Högbo bebyggelse Humlegården gärde
    Högen lht Humlehagen äng
    Höglunda hus Humlerötterna bergsö
    Höjen hemmansdel, gård Hunnekullen berg
    Hörnet hus Hunnelyckan gärde
    Johannelund hemmansdel Hunneviekn ängsmark
    Jonstorp gd Huvudnäsön ö
    Jonstorp gård Hålan mark
    Jonstorps Haga f.d. hemmansdel Hålan gärde
    Jonstorps Haga f.d. hemmansdel Hålan markområde
    Juta torp Hålan Saknas
    Juta torp Hålan hag- o. åkermark
    Jutemaden f.d. torp Håle Bäck vattensamling
    Jönsgården gård Hålhagen hag- o. åkermark
    Kakelöse Backe torp Hålskogen skog
    Kallero bebyggelse Hålskogslyckan gärde
    Kalltorp bebyggelse Häljegrossbron bro
    Kalltorp bebyggelse Häljviksdalen skogsdal
    Kanalhuset utjord Hängbron f.d. hängbro
    Kanalhuset slusskontor m.m. Hängedysmaden skogsmad
    Kanteberg gård Härsmossen skogstorvmosse
    Kantebergsstommen lht, f.d. soldatstom Hästarnes Stall skog, bergområde
    Kanteberg, »Övra» gård- och hemmansdelar Hästegraven berg o. gärde
    Kanteberg »Övra» gård- och hemmansdelar Hästehagen hagmark
    Kanten hemmansdel, f.d. bebyggd Hästekasen område bestående av berg, skog och äng
    Kanten hemmansdel, f.d. bebyggd Hästekasen skogsmark
    Karlberg f.d. hus Hästekasen gärde
    Karlslund lht Hästeklämmerna berg
    Karlsro hemmansdel Hästeklämmerna skogsmark, hagmark med berg
    Karteboda lht el. torp Hästemaden skogsmad och -mosse
    Kasen f.d. torp, nu lht el. hus Hästemaderna mad o. gärden
    Kasen hus Hästhagen skogshagmark
    Kasen hus o. torp Hästhaget skogs- o. hagmark
    Kasen bebyggelse m.m. utjord Hästhagskullen berg
    Kasen hus Hästängemaden madmark
    Kasen torp Höga Halla sten
    Kasen f.d. bebyggd hem.del Högaöst berg
    Kasen hemmansdel Högen sandmohöjd, grustag m.m.
    Kasen f.d. torp Högklevsberget skogsberg
    Kasen f.d. torp Hönan bergskär
    Kasen hemmansdel Höregrava markområde och f.d. hörgrop
    Kasenberg lht, f.d. restaurant Höregropen f.d. hörgrop, m. markområde
    Kasendal utjord Hörevalla gärdeslycka
    Kaserna torp Ingärdeskasen område av åker ohc äng
    Kassaretorpet hus, samhälle o. nybebyggelse Ingärdet gärde
    Kassaretorpet skatteutjord m.m. (förstadsbebyggelse) Innare Brotegen gärde
    Katrinedal hemmansdel Intagerna gärden
    Katrinedal bebyggelse Jans Lycka åkermark o. »lycka»
    Kerten f.d. torp Jans Lycka lycka, åkermark
    Kesaretorpet f.d. torp Jons Hopp berg
    Klippan hemmansdel Jonstorps Lid lidkrön och lidsluttnigar
    Kloa krog Jordkulan markhöjd
    Kniphagen hemmansdel Jordkulan krigsskansruin
    Kohagen torp Julindalen dal
    Kopparsmedjan hus Jutehagen hagmark
    Korsbyn gård Jutekulla bergkullar
    Kortered gård Jutekullen berg
    Korteredsbergen torp o. hus Jutekullen berg
    Korvtakan gård Jutekullsvallen gärde
    Krusetorpet gård Jutemaden skogsmad o. sankmark
    Krypelyckan torp Jättebergen bergsområde
    Kråkegården hemmansdel Jättegapet klippgrotta
    Kullen handelsbod Jättekasen ängsområde
    Kullen hemmansdel Jättekullarne berg
    Kullen bebyggelse Jättekullen berg
    Kullen gärd, f.d. slussverk m.m. Jättekullen berg
    Kungsladugård bebyggelse Kaffeblasket klippavsats
    Kvarnberget förr kvarn Kalvarskulla berg
    Kvarndalen gård Kalvekaserna hag- o. åkermark
    Kvarndalen gård Kalvehagen område med skogtäckta kullar och berg
    Kvarnkasen hemmansdel Kalvhagekullarne berg
    Kvarnliden förr kvarnar Kalvhagen hagmark
    Kvarntorp gård Kalvhagskullarne berg
    Kvarnängen bebyggelse Kalvhögen markhöjd
    Kyrkan Onsjö gårds- och bostadsbyggnad Kammerskullen berg
    Kyrkan Onsjö gårds- och bostadsbyggnad Kanalbankarne kanalstrand, bankar o. mark
    Kyrkhagen bebyggelse Kapplöpsmaden åkermark
    Kyrkskolan skolhus, folk- o. småskola Karisbacke gärde o. mark
    Ladugården by, gårdar o. samhällsbebyggelse m.m. Karins Gärde gärde
    Ladugården by, gårdar o. samhällsbebyggelse m.m. Karivrån gärde
    Ladugårdsbyn bebyggelse Karlkvisteliden väglid
    Lagertorpet f.d. torp Karlsgrav fartygskanal
    Lagga lht Karsön kulle, markhöjd
    Laggen gård Karteboberget berg
    Larstorpet f.d. torp Kartebolyckan gärde
    Laxetorpet f.d. torp Kaseberget berg
    Lerdalen gård Kasehagen hagmark
    Liden torp Kasemossen mosse
    Liden bebyggelse Kasen gärde
    Liden f.d. torp el. hus Kasen hage o. åkerjord
    Lidkaserna hemmansdel Kasen skogshagmark, f.d. torp el. hus
    Liftingen gård Kasen odling, åker, f.d. skog
    Liljedal bebyggelse Kaserna gärden
    Lilla Botered gård Kaserna f.d. skogsmark, nu lht eller hem.del
    Lilla Hult lht o. f.d. torp Kaserna skogsmark
    Lilla Vassbotten hus, m.m. Kaserna odling o. hagmark
    Lilla Äspered gård Kaseskogen skogsmark
    Lille Lunddalen hemmansdel Katisebergen berg
    Lille Timmeråsen hus el. torp Katrinedals Kyrkogård begravningsställe
    Linneberg hus Kattedala dälder
    Linneberg bebyggelse Kattegärdet gärde
    Linneberget hus Kattemossen skogsmarksmosse
    Ljungbacken hus Kattestensliden lid
    Ljungberga Torp torp, lht Kattestensliden väglid
    Ljungbräckan torp Kattholmen skogsmark
    Ljungbräckan hus Kavlebroarna väg
    Ljungbräckan hemmansdel Kavlebromaderna madmark
    Ljungliden hus Kavlebron kavelbro, f.d.
    Lockered gård Kavlebron vägbro
    Lockered gård Kavlebrosberget berg
    Lockered Lilla f.d. gård eller hemmansdel Kavlebroön ö i mosse
    Lockereds Gård gård el. hem.del Kesareskogen skog
    Lockereds Såg f.d. sågverk Kilmannevallen gärde
    Lottekasen f.d. hus Kisteberget skogsberg
    Lua bebyggelse Kirteberget berg
    Lugneborg lht Kirteholmarne småholmar
    Lugnet bebyggelse Klinteråserna skogsmark
    Lugnet hemmansdel Kläppmossebergen skogsberg
    Lugnet f.d. hus o. förrådsförvaltarebostad Kläppmossen skgostorvmosse
    Lunddalen gård Knektebergen berg
    Lunden f.d. hus Knektebergen skogsberg
    Lunden gård Knektedyet dymark
    Lundstakan gård Knektelyckan gärdeslycka
    Lunnestommen f.d. soldatstom Knekteskogen skog
    Lusthuset f.d. lusthus Kneppleberget berg
    Lyckan hemmansdel Kniphageberget berg
    Lyckan hus Knippleberget berg
    Lyckan bebyggelse Knipplelyckan gärde
    Lyckebogården hemmansdel Kohagen hagmark m.m.
    Lyckhem bebyggelse Kohagen område
    Lyckhemsberg bebyggelse Kohagsbacken område
    Låckered by /Se Koghagsbergen berg och skogsbackar
    Lärkeberg f.d. hus el. lgh Kokasemossen skogsmosse
    Lärketorpet f.d. torp eller lht (hus) Kokasen skogsmark
    Lövdalen bebyggelse Kolbotten åkermark
    Löveborg utjord Kolmilebacken skogsmark
    Lövedal utjord Komaden gärde o. madmark
    Lövudden bebyggelse Kommunskogen skog
    Maden hus Korpefloget berg
    Maden f.d. torp Korpefloget berg
    Maden gård Korpemyren mad och vattensamling
    Maden f.d. torp Korsby Dal dal
    Magnusberg bebyggelse Korsby Gata gärdsväg
    Magnusberg bebyggelse Korsdalen dal
    Magnusberg bebyggelse Korsdalslyckan lycka
    Mankärr gård Korset minneskors
    Mansjö bebyggelse Korsmaden skogsmarksmad
    Mantorp lht Kortakeån å, bäck
    Marieberg hemmansdel el. lht Korta näbbelyckan åker
    Mariedal samhällsbebyggelse Korta Vänna gärde, åkrar
    Mariero lht Korteredsbergen berg o. skogshöjder
    Mattkonst handslöjds- o. väveriinrättning Kortereds Mosse mosse och sankmark
    Mellomgården gård Korvehölen dal
    Metodistkapellet föreningshus och frikyrkolokal Kringelshagen hagmark och åker
    Mickels Torp f.d. torp Kringelskullarne berg
    Mon f.d. hus Kringelsmossen skogstorvmosse
    Mon bebyggelse Kronhagsliden backsluttning
    Mosebacke beb. Krulls Backe skogsbacke och mark, även åker
    Mossen f.d. torp (nu lht) Kråkegullsberget berg
    Mossen bebyggelse Kråkegullsmossen skogstorvmosse
    Mosseslätten gård Kråkekleven bergklev
    Munkebo gård Kulan markhöjd, åkerjord
    Munkebokasen hus Kullehaga mark, hage o. åker
    Munkebo Stom lht, f.d. soldattorp Kullekasen skogs- o. hagmark
    Muren f.d. torp Kullemaden skogsmad
    Myra hus Kullslussen sluss, f.d.
    Myra hemmansdel Kultelyckan lycka, mark
    Myskebacken gård Kummingeliderna mark och lider
    Möjered gd Kungsådran strömfåra
    Möjered gård m.m. Kvarndalen dal
    Möjereds Banvaksstuga banv.st. Kvarndalen dal
    Naglums kyrka f.d. kyrka, nu ruin och hägnad kyrkogård Kvarnebron bro
    Nain hemmansdel Kvarnebäcken bäck
    Najedammen f.d. hus Kvarnebäcken bäck
    Nedergården gård Kvarnefallet bäckfall
    Nedergården gård Kvarnefallet bäck- o. f.d. kvarnfall
    Nedergården gård Kvarnegärdet gärde
    Nedre Torpet hemmansdel Kvarnekasen skogsmark
    Nedre Uppegården hemmansdel Kvarnelyckan lycka
    Nolhagen torp eller lht Kvarnemaden madmark o. f.d. kvarn
    Nolängen hemmandelar Kvarnemossen skogsmosse
    Nordhem bebyggelse Kvarnevägen f.d. skogmarksväg
    Nordkap lht Kvarnhagen gärdes- o. hagmark
    Norget torp Kvarnkasebäcken bäck
    Norget f.d. torp Kvarnkaselyckan lycka
    Nya Boston utjord Kvarnkullen berg
    Nya Skolan Brinkebergskulle skolhus, fokskola m.m. Kvarnmossen skogstorvmosse
    Nybergskulle hemmansdel Kvarntorpsbron landsvägsbro
    Nybrokvarn bebyggelse Kvarntorpsdalen dal
    Nybygget torp Kvarntorpslyckan gärdeslycka
    Nybygget f.d. torp el. hus Kvarnåkern åkermark
    Nyebro jordområde, bebyggelse o. hus m.m. Kvibacken mark o. gärde
    Nytorp f.d. torp Kvibergen hagmarksberg
    Olaves Tor f.d. torp, nu mark Kviden hagmark
    Olle Alvars f.d. torp Kyptornsliden backsluttning
    Onsjö egendom Kyrkebukten bukt
    Onsjö säteri, säteriutgårdar och jordegods Kyrkelyckan inhägnat område, f.d. tomt
    Onsjö säteri, säteriutgårdar och jordegods Kyrkehagen hage, åkermark
    Ordenshuset I.O.G.T.- lokal Kyrkemaden åkermark
    Ordenshuset lht, föreningshus Kyrkevalla gärden
    Orrekojan utjord Kyrkevägen väg
    Oskarsborg utjord Kyrkevägen f.d. väg, nu nära helt utplånad
    Paviljongen serveringsställe, »kiosk» för läskedrycker o.d. Kyrköja berg
    »Pojkas» hem.del Kålgården åkermark
    Porten f.d. torp Kålgården äng
    Poxen gård Kålhagen åkermark
    Prostegården prästegård Kåpemossen skogsmosse
    Pålliden f.d. hus Källarekullen berg
    Ranneberg gård Källarelyckan gärde
    Ramnered gård Källedalen dal
    Ramnereds Hagar hemmandelar Källegården gärde och mark
    Ramnereds Skola skolhus Källevallen gärde
    Rammstommen f.d. soldatstom Käringeberget berg
    Ramnereds Stom f.d. soldatstom, nu lht Käringemaden skogsmad
    Reginehed Saknas Kärrsbergen skogsberg
    Restad gård, samhälle, bebyggelse, hospitalanstalt m.m. Kärrsberget berg
    Restad Hospital sinnesjukvårdsanstalt Laberget berg
    Roseliden f.d. hus Ladan gärde
    Rosenberg bebyggelse Ladbacken mark
    Rosenberg utjord Ladkasen hagmark
    Rosendal hemd. Ladkasen skogsmark
    Rosendal f.d. hus el. lht Ladkullen berg
    Rosenlund torp Ladlyckan lycka
    Rumpen f.d. hus el. torp Ladugårdsbergen berg
    Rydelund Saknas Ladugårds edsväg väg
    Ryketorpet gård Lagårdsgärdet gärde
    Ryketorps Hage hemmansdel Ladugårdsgärdet gärde
    Råbergskulla hem.del, f.d. Ladugårdslyckan gärde
    Råsa hus Ladugårdsälven gren eller del av Göta Älv
    Rödet gård Laggeberget berg
    Rönningen gård Laggegärdet gärde
    Rörmaderna f.d. torp Laggängen utj.
    Sandbacken torp Lammhagen gärde
    Sandbäck gård, samt skatteäng, säteriutgård Lampekasemaden mad, mossemark
    Sandbäck Saknas Lampekasen skogskasmark
    Sandbäcke-Haga torp Larselyckan lycka
    Sandhem hem.del Lasses Hage hage o. åker
    Sandhem lht Laxedalen dal
    Sandkaserna lht Ledslyckan åker
    Sandkistehage Saknas Leran åkermark
    Sandliden hemmansdel Lerdalen ängs- o. hagmarksdal
    Sandviken Saknas Lergravarna markområden
    Sanna Saknas Lerlyckan gärde
    Sansetorpet f.d. soldatstom o. hus Lidbacken backslätt o. åker
    Sika f.d. torp Liden väglid och marksluttning
    Sinaiberg torp Lidvallarne gärden
    Sion f.d. hus, nu mark Lilla Lyckan gärdesmark och åkerlycka
    Sjötorp torp Lillagärdet gärde
    Sjövik bebyggelse Lilla maden åker
    Skansarehagen hus Lillamaden skogsmad
    Skarpetorpet f.d. torp Lilldalen hagmarks- och bäckdal
    Skattkärrsmaden f.d. hus Lille Hage åker o. hage
    Skaven hemmansdel Lillehage mark, lycka, hage
    Skavens Tegelbruk f.d. tegelbruk Lillehage gärdeslycka
    Skogehagen bebyggelse Lille Furumossen skogstorvmosse
    Skogen torp Lille Härsmossen skogstorvmosse
    Skogen bebyggelse Lillemossen åkermark
    Skogen gård Lille Nolrunningen gärde
    Skogen lht Lille Sand sjögrund och strand
    Skogsbo Saknas Lille Sjöbrobäcken bäck
    Skogsbo hemmansdel Lilleskogen skog
    Skogsdala hus Lille udde udde
    Skogsgläntan lht Lillevallen åker
    Skogsgläntan Saknas Lille Vassbotten f.d. sjöområde
    Skogsgrottan Saknas Lille Vassbotten f.d. sjöområde
    Skogshagen bebyggelse Lille Vassbotten f.d. sjöområde
    Skogshagen f.d. torp el. hus Lillhagen gärden o. hagamark
    Skoghem Saknas Lilltjärn skogssjö
    Skogshem hem.del Lillängen åkerjord
    Skogshyddan hem.del Lillängsmaden gärde
    Skogshyddan bebyggelse Lindarna skogsmark
    Skogshyddan Saknas Lindekullen berg
    Skogshyddan Saknas Lindemossen skogstorvmosse
    Skogshyddan lht Lindeskogen skogsmark
    Skogsliden bebyggelse Lindhålan ängsområde
    Skogsmaden bebyggelse Lindkvistelyckan lycka
    Skogstorpet f.d. torp Linhagen gärde
    Skogsäter gård Linhagen område omfattande åker och äng
    Skolan, Blåsut skolhus Limhagskasen område bestående av berg, skog och äng
    Skoletomten mark, åker m.m. Linhagsmaden område bestående av berg, skog och äng
    Skräddarekasen f.d. hus Linneberget skogsberg
    Skräddaretorpet f.d. torp Linneberget berg
    Skärrbergs Hage f.d. torp, nu hagmark Linnekullen berg
    Sköttla torp Linnekullslyckan gärdeslycka
    Sletered f.d. torp Linners Backe skogsmarksområde
    Smedstakan gård Ljungbergen berg
    Smyga f.d. hus Ljungkullelyckan lycka
    Snaggletorpet torp Ljungkullemossen skogsmosse
    Snippen f.d. torp Ljungkullen berg
    Sofiero Saknas Ljungkullen berg
    Solbacka utjord Ljungön mossseö
    Solbacka bebyggelse Loberget berg
    Solbacken hemd. Loberget berg
    Solbacken Saknas Loberget skogsberg
    Solbacken hus Lockeredskogen skogs- o. parkområde
    Solberga Saknas Lockeredsviken sjövik
    Soldathemmet f.d. soldathem, gudstjänstlokal o.d. Lottekasen område av berg, skog och äng
    Solhem hemmansdel Lunden skogklätt berg
    Solhem hem.del Lunne Dala dalar
    Solhem bebyggelse Lunnekroken hagamark
    Solhem bebyggelse Lybergen berghöjder
    Solhem bebyggelse Långa Lyckan gärde
    Solhult hus Långa lyckan åker
    Solliden hus Långa maden område av fast mark i mosse
    Sommarmaden torp Långa Maden skogsmad
    Sopmaden Saknas Långa Råsa mark, rås, gärde m.m
    Stabsbyggnaden byggnad Långa vallarna åkrar
    Stalltomten bebyggelse Långa Vänna gärde
    Stampen f.d. hus m.m. Långe vallen åker
    Starkekärr gd Långe Vallen åkerjord
    Starkekärr gård Långe Åker åkerjord
    Starkekärr förteckning Långjorden åkerjord
    Starkekärr förteckning Långjorden åkermark
    Starkekärr förteckning Långjorden åkerjord
    Starkekärr förteckning Långmyrberget berg
    Starkekärr förteckning Långön ö
    Stenbergstorpet f.d. torp Lännestaden sjöstrand o. -vik
    Stenröset bebyggelse Lärsbo Äng gärde, äng
    Stighem Saknas Löftingskaserna skogsmark
    Stighem hem.del Lövlunden gärde, äng o. hage
    Stomma f.d. soldatstommar Maden sankmark
    Stommen f.d. soldatstom Maden äng
    Stommen f.d. torp o. soldatstom Maden gärde
    Stora Dyet lht, banv.stuga Maderna f.d. madmarker, nu åkerjord
    Stora Mossen gård, säteriutgård Madkasen hag- o. skogsmark
    Store Lunddalen hemmansdel Madkullen berg
    Store Timmeråsen hus el. torp Madlyckorna lyckor, gärden
    Stor-Strömmen bebyggelse Madvallarne gärden
    Strömmen gård m.m. Madvallarne ängs- o. gärdesområden
    Strömslund »förstad» Mariesjö sänka
    Stubben f.d. torp Mastebergen skogsberg
    Stubbängen hemmansdel Mattis Kas skogshage
    Stugan hus Mejeridammen damm eller kostgjord sjö
    Sundsdalen f.d. torp Metesten bergudde
    Svarta Kasen f.d. torp Metestenen sten
    Svenningsgården gård Minutevattnet bukt
    Svenäcker gd Minutevattnet vatten och strandvik
    Svenäcker gård Minutevattnet vatten och strandvik
    Svenäckers Prästegård bebyggelse Missunna gärde
    Sverget f.d. torp Missunna gärde
    Svinedalen f.d. hus Missundskullen berg
    Svinedalen Saknas Mjölkeberget hagmarksberg
    Säters Rote sockendel, rote Mors mössa sten
    Säters Rote förteckning Mosebacke markslätt
    Säters Rote förteckning Mosselaggen mosskant
    Söpina lht Moskogen gärde o. skogsmark
    Takekas torp el. lht Mossebukten vik
    Tegen hemmansdel Mossekullen berg
    Tjärfabriken f.d. tjärfabrik Mosselyckan gärde
    Torpen torp och hus Mossen gärde
    Torpet bebyggelse Mossen gärde
    Torpet gård Mossen åkermark
    Tremänningebäcken f.d. hus Mosseskogen åkerjord
    Trätängen gård Mossetegen skogsmark
    Trätängen Saknas Mossöja bergö
    Tullhuset f.d. brovakthus Mullegärdet gärde
    Tuten bebyggelse Mulljordarna åkerjord, gärden
    Ulriksberg Saknas Munkön ö
    Ulriksdal hem.del Munkön Saknas
    Uppegården gård Munkön ö
    Uppegårds Stom lht, f.d. soldatstom Myggelyckan gärdeslycka
    Utsikten Saknas Myren mark, åkerjord m.m
    Vadladugården f.d. ladugård, utladugård eller -lada Myrekullen berg
    Vakta bebyggelse Myrhagen hagmark
    Vakta Saknas Myrmaden skogmarksmad
    Vall f.d. hus Myrsslätten mark av åker och äng
    Valltorpet f.d. torp Målyckan gärde
    Varvet f.d. båtvarv m.m Månne-Pajas äng
    Vassbo utjord Månsemaden skogsmad
    Vassända gårdar, skatteäng Måsön bergskär eller ö
    Vassända=Naglum socken Märgelgropen f.d. märgeltäkt
    Vassända=Naglum Saknas Märrekasen f.d. åkermark och hagmark
    Vassända=Naglum Saknas Möjeredsskogen skog
    Vassända=Naglum Saknas Möjereviken vik
    Vassända Prästegård gård, f.d. prästeboställe Möjersudde udde
    Vassända Prästegård Saknas Mölnarehagen hagmark
    Vassända Skattegård gård Mörka Lagga skogsmosselagg
    Viksängen Saknas Mörtemyren skogemyr
    Viksängen Saknas Naglumssund älvområde
    Vissla f.d. torp Naglumsvägen f.d. väg
    Vrån torp Najedammen damm, f.d.
    Vänhem utjord Nilseberget berg
    Ådalen utjord Nolgärdet gärde
    Åker hus Nolgärdet gärde
    Åkerström gård Nolgärdet gärde
    Ålderdomshemmet, Möjered ålderdomshem o. fattighus Nolhaga hagmark
    Ånetorp gård, säteriutg. Nolkaseberget berg
    Älvdalen hus o. tomt Nolkasen skogsmark
    Älvby hem.del Nolkaserna skogsmark
    Älvåkra hemmansdel Nolkullen berg
    Älvås hem.del Nolkullen berg
    Ängdalen hus Nolvadet åkermark
    Ängen f.d. hemmansdel, nu del av hemmansdel Nolvadet bäckövergång
    Ängen f.d. torp Nolvalla gärden
    Ängen gårdar Nolvallarne gärden
    Ässet »skatte utjord», beb. och gård Nolänga ängsmark o. gärde
    Ödegården gård Nolängen gärde
    Önafors gård, industriortsamhälle o. bebyggelse Nolängsberget berg
    Önafors Saknas Norddalen dal
    Önafors Saknas Norra Budsdraget skogs- o. hagmark, åker o. skogsodling
    Önafors Kvarnar kvarnverk m.m. Nya Torpet gärde
    Önafors Tomtområde samhälle o. bebyggelse Nycklemossehalsen hals, näs
    Önafors Tomtområde samhälle o. bebyggelse Nycklemossen skogs- och torvmosse
    Överdragsstationen telegraf- o. fördelningsställe Nyebro landsbägsbro m.m.
    Överby gd Nyebro landsbägsbro m.m.
    Överby gård m.m Nyebrofallet f.d. vattenfall
    Överby gård m.m Nygårdsängen excercisplats
    Överby Gård gård, huvudgård Näbba(n) udde
    Överby Hagar hemmansdelar, f.d. torp Näbbebacken område av berg, skog och betesmarker
    Övre Torpet hemmansdel Näbbeberget höjd
    Övre Uppegården hemmansdel Näbbevallen åker
    Öxnered station Näverdraget skogs- o. mossemark
    Öxnered stationsamhälle Nötekullen berg
    Öxnered gård, samhälle m.m. Odlingen åkermark
    Öxnered förteckning Olekasekullen bergkulle
    Öxnered förteckning Olle Bengtssons Kula skogshöjd o. -skilnadssten
    Öxnered förteckning Olle-Hanse-tomterna mark, f.d. hus
    Öxnered förteckning Onsjö Brygga ångbåtsbrygga
    Öxnered förteckning Ormekullen berg
    Öxnered förteckning Ormgärdeskulla berg, kullar och marker
    Öxnered förteckning Ormeråsa hagmarksrås
    Öxnered Saknas Orremyren skogsmyr
    Öxnered järnvägsstation Pajas Berg berg
    Öxnereds Hotell hotell för järnvägsresande m.fl. Palmsjön sjö, damm
    Öxnereds Skolhus skolhusbyggnader Parken, Onsjö trädgård och park
    Öxnäs lht Pengekistan markhöjd
      Persikeviken vik jämte strandområde
      Persviken sjövik
      Persviken vik
      Petters Kas skogsmark
      Pilen vik
      Pinhagslyckan lycka, gärde
      Poksekullen berg
      Poksekullen Saknas
      Porsholmen kulle
      Porsviken vik
      Poxelyckan lycka, markområde
      Predikestolen klippa
      Prinsegrinden grind
      Prinsekasen åkerjord
      Prästegrottan jättegryte-grotta
      Prästegrottan Saknas
      Punschdalen hagmarksdal
      Rammekullen berg
      Rammens Grav strand- eller sjöområde
      Rammens Håla strandområde
      Ravela åkermark m.m
      Restadskogen skogsmark
      Restadvägen väg
      Ringekullen berg
      Rishagsnäbba bergnabbe
      Robinssons Ö berg- o. skogsö på mossemark
      Rosekullen bergkulle
      Roseliden landsvägslid
      Rumpen mark
      Runningarne gärden
      Råbergskullarne berg
      Rågaksekullen berg
      Rågården gärdesmarker
      Rånnums Brygga älv- o. vägbro
      Råsen backsluttning
      Rännarebacken område
      Rännarebacken backe eller markområde
      Rännet gärde
      Räveberget berg
      Räveboden berg
      Rävedalen dal
      Rävekullarne berg
      Rävudden gärde
      Röda Grinden grind
      Röda Liden lid, mark- o. väglid
      Rödberget berg
      Rödhällan berg
      Rödjan åkerlycka
      Rödjan hag- o. gärdesmark
      Rödjan åkermark
      Rödjerna åkerjord
      Rödliden väg- o. marklid
      Rödsskogen skogsmark
      Röllegrinden grind
      Röllelyckan gärde, åker
      Rönningeberget berg
      Rönningen betesmark
      Rönningsudden udde
      Rörmaden skogemad
      Rörmaderna skogsmader
      Rörmossen skogsmosse
      Samslåttebergen hagmark o. skogsberg
      Samslättern skogsmark, f.d. odlad mark
      Samskogen skog
      Sandarne sandmarker
      Sandgärdet gärde
      Sandkistorna gärden
      Sandvadet bäckövergång
      Sandvadet gärde
      Sandvadsbäcken bäck
      Sandvike Dal dalgång
      Sandvikelyckan lycka
      Sandviken vik
      Sandåkrarne gärde
      Sanna markområde o. mo
      Saras Kas f.d. odling
      Saxen gärde
      Sika gärde
      Sikerna äng o. gärden
      Sjöbron landsvägs- eller bygdevägsbro
      Sjöbroliden väglid
      Sjögärdet gärde
      Sjökullen berg
      Sjöliden väg- och marklid
      Sjölyckan lycka
      Sjöängen gärde och äng
      Skansarehagen hagmark
      Skansarekällan vattenkälla
      Skansen berg
      Skarpekasen skogsmark
      Skattkärrsmaden skogsmark o. -mad
      Skaven näs, udde (uddar)
      Skaveviken vik
      Skedeslyckan åkerområde
      Skedsängen äng
      Skoge Lycka ängshage o. f.d. åkerjord m.m
      Skogesjön binamn på Ärssjön
      Skogkasen åkerområde
      Skogshagen gärdeslycka
      Skogslyckan skogsmark, hagmark
      Skogssäters Mader gärden
      Skogsäters Mosse skogstorvmosse
      Skogsäters Sjö skogssjö
      Skogsvallen gärde
      Skomakaremossen mosse
      Skomakarns Lycka skogs- o. hagmarkslycka
      Skorrekulla bergkullar
      Skottvallarne markområde, även åker
      Skräddarebron bro
      Skräddaredalen dal
      Skräddarehagen mark, åkerjord
      Skräddareliden lid
      Skärrbergs Hage hagamark m.m
      Sköljeberget berghäll, -skär
      Slaktaremaden skogsmad
      Slanteberget berg
      Slantekullen skogsberg
      Sliphällen berg o. forntidssliphäll
      Slodals Klev skogsmark och bergklev
      Slussarna Brinkebergskulle slussverk
      Slussarna Brinkebergskulle slussverk
      Slussen Brinkebergskulle sluss
      Slåtterkärrsgärdet gärde
      Slåtterkärrsmaden f.d. mad, nu åkermark
      Slättaäng ängs- och åkerområde
      Slättebacke hagmark
      Slättebergen skogsberg
      Slättbergen skogsmarksberg
      Slättbergsmaderna skogsmader
      Slättebäcken bäck
      Smedjelyckan gärde
      Smedjelyckan lycka
      Smedjelyckan lycka
      Smedjelyckorna gärdeslyckor
      Smedstakelyckan åker
      Smedstakelyckan lycka
      Smeströmmen strandallmäningsmark
      Smidberget berg
      Smikaserna skogs- o. hagmark
      Smilyckan gärde
      Smyga bergås, skog o. mark
      Smygelyckan lycka
      Småkulla bergkullar
      Småmossarne skogsmossar
      Småmossen skogstorvmosse
      Småmulemossen skogstorvmosse
      Snaremossen skogstorvmosse
      Snedströmmen ström
      Snedströmsbergen berg eller berggrund
      Snedudden landudde
      Snärsbo Mosse skogsmosse
      Sollid mark och gärdessluttningar
      Sollidlyckorna gärdesamrker
      Sommarmaden skogsmad, mosse
      Sopmaden skogemad
      Sovareråsen skogsrås, bergsrås
      Spekulersbergen berg
      Spjutes Håla sandhåla och grustäkt
      Springkälleviken sjövik
      Stabbåkra åkermark
      Stallyckan gärde
      Starremaden skogsmad
      Starrmad sumpigt strandområde
      Starrmadtegen skgosteg
      Stenbroarna mark o. höjd
      Stenbroöja mosseö
      Stenhagen gärde
      Stenkasen betesmark
      Stenkasen åkerjord
      Stenkasen åkerjord
      Stenlidberget berg
      Stenlyckan lycka
      Stenlyckorna gärden
      Stenota Liden väglid
      Stenrösemossen skogsmosse
      Stenröset gärde
      Stensåkern åkermark
      Stjärnas Rås skogrås, -däld o. -dråg
      Stockekroken marker
      Stocken åövergång, stock, spång
      Stommebäcken bäck
      Stommelyckan lycka
      Stommelyckan gärde
      Stora Gärdet gärde
      Stora Lyckan gärdeslycka
      Stora lyckan åker
      Storamaden skogsmad
      Stora Kas skogsmark
      Stora Lagga skogsberg
      Stora ö ö
      Stordalen hagmarks- och bäckdal
      Store Dalen dal
      Store Furumossen torvmosse
      Store Hage åker o. hage
      Store Härsmossen skogstorvmosse
      Storemossen skogsmosse
      Storemosse skogstorvmosse
      Store Nolrunningen gärde
      Store Sand sjögrund o. -strand
      Store Sjöbrobäcken bäck
      Storeskogen skog
      Store Vassbotten sjö, del av Vänern
      Storängen äng och gärde
      Strömsängerna gärden
      Stubbens Vik vik
      Stubbetegen åkermark
      Stubbängen gärde
      Stubbängslunden hagmarks- o. trädlund
      Styggedalen dal
      Styggedalen dal och gränsdal
      Styggekärrskullen berg
      Stygge-Nilses Mosse skogstorvmosse
      Stängena gärden o. mark
      Stänget gärde
      Stärma sjövik
      Stärma sjövik
      Sundet sund och del av Ör
      Sundet sjöområde
      Sundet skogsteg m.m.
      Sundsbergen berghöjder
      Sundsberget berghöjd
      Sundsdalen skogsdal
      Sundsdalen gärde o. mark
      Sundsnäbban näs, näbba
      Sundsskogen skogsteg
      Sundsängen mark
      Sundsängen gärde
      Svalön ö
      Svanelyckan gärdeslycka
      Svarta hålan dalsänka
      Svarta Hålet skogsteg o. hål
      Svarta Hålet gärde
      Svarta Hålet mark, bropost och vägområde samt sankmark
      Svarta Mad åkerjord
      Svarta maden sankt område
      Svarta Råsa skgsmarks- o. bergrås
      Svartbohagen mark
      Svartebäcken bäck
      Svartebäcken bäck
      Svartekulle berg
      Svarte-Petters Backe markhöjd
      Svarte Sand vik
      Svartängen gärde
      Svens Potatishage åkermark
      Svenäckerslyckan lycka
      Svenäckersån å eller bäck
      Svältorna markområde
      Svängareberget berg
      Svängareberget berg
      Sågebocka mark, åker m.m.
      Sågebocka mark, åker m.m.
      Södra Budsdraget skogsmark, hagmark o. odlingar
      Söhagen hagmark
      Söhagen hagmark
      Sökullarne berg
      Sölemossen mosse
      Söpina skogs- och hagmark
      Söpina hagmark
      Söpina gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörlyckan gärde
      Sörskogen skog
      Söränga ängs- o. gärdesmark
      Söränga äng o. åkermark
      Sörängen gärde
      Sörängsvallarne gärden
      Tackjärnsbacken markområde
      Takedalen dal
      Take Kas gärde
      Take Mo gärde
      Tavleberget berg
      Tegelslagarns Lycka ängslycka
      Tegelön ö eller bergskär
      Tegelön ö eller bergskär
      Tegen åkermark
      Timmerlunden skogsmark
      Tjurhålan hagmark
      Tjuvberget berg
      Tjuvboden stenklyftegrotta
      Tjuvekullen kulle
      Tjuv-Karins Kulle berg
      Tjuvudden skogsudde
      Tomtebergen skogsberg
      Tomtebergslyckan åkermark
      Tomtehagarne hagmark o. f.d. byhagar
      Tomten gärde
      Tomten markområde, åkerjord m.m
      Tomterna berghöjder, kulle m.m.
      Torna hagmark o. backar
      Torpe Kulle berg och väglid
      Torpekullen berg
      Torpet äng
      Torpet mark
      Torpsskogen berg o. lövskog
      Torvmossen mark
      Tranberget skogsberg
      Tranbergstegen skogsteg
      Transformatorn elektr.fördelningsstation
      Tranteberget berg
      Trefläckan mark
      Trehörningen gärde
      Tremänningebäcken bäck
      Triangelberget skogsberg
      Trollebrödsmaden skogsmad
      Trollemossen skogsmosse
      Trollholma skogsmarker
      Trollholmarne holmar, halvöar och öar
      Trollholmebrännerna skogsområde
      Trollholmekärret skogsområde
      Trollholmemossen skogstorvmosse
      Trollholmeskogen skog
      Trollholmeön mosseö
      Trädgårdslyckan gärdeslycka
      Trädgårdslyckan lycka
      Tränget älvområde
      Trätekroken mark
      Trätekroken mark
      Tunhemsberget berg
      Tuppen bergskär
      Tutemaden skogsmad
      Tuvekasen ängsmark
      Tuvetegen åker o. äng
      Tyskekasa skogsmark
      Tången mark, hagm. och gärde
      Täppan gärde
      Tössdalen skogsdal
      Udden hage- och åkermark
      Ulvebanken dalbank
      Ulveberget berg
      Ulveberget berg
      Ulveberget berg
      Unickekullen berg
      Utare Brotegen gärde
      Utmarkerna gärden o. marker
      Utskogen skog
      Vadkasen skogsmark
      Vaktekullen berg
      Vall gärde
      Vallarne gärden
      Vallarne gärden
      Vallarne gärden
      Vallarne gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallåkrarna åkerområde
      Vargegropen fångstgrop för varg
      Vargegropslyckan lycka
      Varpemossen skogs- o. torvmosse
      Varpemossen skogmarksmosse
      Varpet sjöstrandsområde
      Vaseberget berg
      Vassbotten sjö eller sjövik
      Vasshagen ängsområde
      Vassnebron landsvägsbro
      Vassnebäcken bäck
      Vassändavallen gärde
      Vassändaviken vik, bukt
      Vennersmossen skogsmosse
      Vibolyckan gärde
      Vikemossen skogsmarksmosse
      Vilarön ö i mosse
      Villemossen skogsmosse
      Villemossen mossområde
      Vingårdslyckan gärdeslycka
      Vintervägen väg
      Visslaberget berg
      Vita Halla kantstående stenhäll
      Viteberget berg
      Vitebergslyckan lycka, gärde
      Vrån åkerlycka
      Väderkvarnskullen berg
      Vällingelyckan gärde, lycka
      Värebergen berg
      Värmlandskasen skogsmark
      Värsla sankmark
      Värslekällan källa o. f.d. bykälla
      Värslelyckan lycka
      Värslevalla mark och åkerjord
      Värsleängen hagmark
      Västerlyckan lycka
      Ytterskogen skog
      Åberget berg
      Åbergsvallen gärde
      Åkerströmsliderna landsvägslider
      Åleberget berg
      Ålekistefallet bäckfall och ström i bäck
      Åmåls Kulle bergkulle
      Åmåls Kulle bergkulle
      Åmålslyckan gärde
      Äckran åker
      Älvegärdet gärde
      Ängberget berg
      Ängebergen berg
      Ängeberget berg
      Ängebäcken bäck
      Ängebäcken bäck
      Ängebäcken bäck
      Ängebäcken bäck
      Ängekaserna ängsmarker
      Ängekullen berg
      Ängeliderna hagmarker
      Ängelidhagen hagmark, äng m.m
      Ängelyckan åker
      Ängelyckan lycka
      Ängelyckan lycka, åkerjord
      Ängemaden äng o. madmark
      Ängen mark och utäng
      Ängen åkerjord och mark
      Ängeskogen skog
      Ängerna ängsmark
      Ängerna gärden och ängsområden
      Ärssjön skogssjö
      Ärssjömaden mad o. mark
      Ärtemärrekullen bergkulle o. höjd
      Ärtemärrkullen kulle
      Äspehagen ängsområde
      Äspers Håla markområde
      Ässe Gärde gärden
      Ässelyckan gärde
      Öhagen odling, åkerjord
      Öja bergö
      Öjan bergö, holme
      Önaforsfallet vattenfall
      Önaforsvägen väg
      Ör sjö
      Öregårdsön ö
      Öresjö sjö
      Öresjö sjö
      Örnekulan berg
      Österbergen berg
      Östermossen skogsmosse o. hagmark
      Överby Brygga ångbåtsbrygga
      Öxemossen skogstorvmosse
      Öxneredssjön sjö

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.