ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Tunhems socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 288 Naturnamn: 509 Bebyggelsenamn: 927 Naturnamn: 775
Tunhem, Västra sn Aleklev klev Västra Tunhems socken sn Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn /Se Alsjön sjö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn Anna-Stinas källa källa /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn Anna-Stinas slag bergsparti /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn Baggeska kyrkogården kyrkogård Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn Bastebron bro Tunhems, Vestra Socken sn Nummerförteckning förteckning
?Tunhem, Västra sn Bastebron bro /Se Tunhem sn Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn Bastån Saknas V. Tunhem sn Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn Bastån å tunhemsbo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn Bastån å Tunhems herrar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem Saknas Bastån å artrare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem, Västra sn Bastån å /Se bockegårdare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn? Bastån å /Se bryggumare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn Baståvägen vägnamn /Se bysare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tunhem sn? Bergagårdsklefen Saknas fabriksare inbyggarbeteckning Alebotten mark
Tunhem, Västra sn Bergagårdsvägen vägnamn /Se forstenabo inbyggarbeteckning Alebotten f.d. gärde o dalsänka, nu väg
Tunhem, Västra sn Bergklevsvägen f.d. vägnamn /Se fristorpare inbyggarbeteckning Alehagen hage
Tunhem, Västra sn Bergskvists slag »slag» herrgårdare inbyggarbeteckning Aleklev klev
Tunhem, Västra sn Bergqvistaslaget bergsparti /Se holsbo inbyggarbeteckning Aleklev Saknas
Tunhem Saknas Bergsjöfluget bergbrant hårrumebo inbyggarbeteckning Aleklev Saknas
Tunhem sn Bergsjön sjö härstadbo inbyggarbeteckning Alekleven bergklev
Tunhem, Västra sn Bergsjön sjön härvedsbo inbyggarbeteckning Allmänningen allmänning
Twneins prosteri Bergsjön sjö högabo inbyggarbeteckning Altanen bergklint
Twnim Saknas Björkliden f.d. vägnamn /Se koppegårdare inbyggarbeteckning Angeln gärde
?Tunhem, Västra sn Björkvägen vägnamn /Se krokebo inbyggarbeteckning Anna-Stinas källa källa
Tunhem, Västra sn Björkås dammar anläggning /Se lilleskogare inbyggarbeteckning Anna-Stinas slag slag
Tunnom sn Björkås trappa trappa nygårdare inbyggarbeteckning Artorps Bäck bäck
Tunhem, Västra sn Björkås trappor anläggning /Se rånnumare inbyggarbeteckning Artorps Dal mark o. dal
Tunhem, Västra sn Björkås trappor trappsteg /Se tomtare inbyggarbeteckning Artorps Mosse mosse, sankmark o. gärde
Tunhem sn Björkåsvägen vägnamn /Se Adolfsberg hemmansdel Backelyckan lycka
Tunhem, Västra socken /Se Björndalen dal /Se Adolfsberg lht Baggekyrkogården familje- o- privatkyrkogård
Tunhem, Västra socken /Se Björndalsklev bergsparti /Se Adolfsberg lht Baggersta kyrkogården Saknas
Tunhem, Västra sn /Se Björnvägen vägnamn /Se Adolfsberg avs Bastebron bro
Tunhem, Västra sn /Se Blackemosse mosse Agnesberg lht Bastebäcken bäck
Tunhem, Västra sn /Se Blacke mosse mosse Albinsberg hus Bastån å
Tunhem, Västra sn /Se Blackemosse mosse Alebacken hus Bastån å
Tunhem sn /Se Blacke mosse mosse /Se Alekleven hus Bastån å
Tunhem, Västra sn /Se Bockaslaget »slag» Alekleven lht Bergegårdskleven Saknas
Västra Tunhem sn /Se Bockehålan avsats /Se Alekleven avs Bergegårdskleven bergklev
Tunhem sn /Se Bokeliden gångstig /Se Alekleven avs Bergegårdslid backe
Tunhem, Västra sn /Se Bod bergshåla /Se Alekleven lht Bergegårdssjön sjö
Tunhem, Västra sn /Se Bommen bom /Se Alekullen f.d. torp Berggärdet gärde
Tunhem sn /Se Bomossen mosse Alelund avs Bergkvists Slag kastställe för virke
Tunhem, V. sn /Se Brittas slag »slag» Allmänningen torp Bergqvistaslaget slag
Tunhems, Västra kyrka kyrka /Se Brittas slag bergparti /Se Allmänningen krog Bergsjöfloget bergflog
Tonhem, se Tunhem sn Brudslöjan vattenfall? Allsäter lht Bergsjölandet trakt
Baracken lht /Se Brudslöjan vattenfall /Se Alphyddan lht Bergsjön sjö
Bastholmarna gd /Se Brände mosse mosse Altorp lht Bergängen äng, mark o. gärde
*Bomvaktstugan lht /Se Brännemosse mosse /Se Alvik lht Björkås Trappor trappor
Bryggum by Bränneribäcken bäck Alängen lht Björkås» trappor trappor
Bryggum by Brännevägen väg /Se Andelsmejeriet, V. Tunhem mejeri Björkås» trappor trappor
Bryggum hg Bybäcken bäck Andersberg lht Björndalen bergdal
Bryggum by Bygatan f.d. vägnamn /Se Andersgården gd Björndalen dal
Bryggum by /Se Byklev klev Angeln f.d. torp Björndalsklev bergklev
Bryggum by /Se Bykleven natn. /Se Anneberg lht Björndalsklev klev
Bäcken tp /Se Bytet backe /Se Annedal lht Björnemossen mosse
Edsborg Edsholm(en) förr borg /Se Bytevrån gärde /Se Annedal lht Blacke Mosse Saknas
Ekelund »ödegård» Börjessons väg vägnamn /Se Annelund lht Blacke mosse mosse
Ekholm förr slott Dagsbäcken, se Hallsjöbäcken bäck Annero lht Blomkvistens röje Saknas
Ekholm sl. Dagsbäcken bäck Apelsberg hus Bockaslaget slag
Ekholm medeltida fäste *Dagsbäcksviken vik Arbetarebostäderna lht o bostäder Bockehålan avsats
Ekholm sl. *Dagsbäcksviken vik Artorp gård Bockelanden sjöland -stränder
Ekholm sl? Dalbosjön vik Artorp, Röda hem.delar Bockhålan avsats, även grotta
Ekholm förr slott Daalbowijkan, se Vänersborgsviken vik Artorp, Vita hem.del Bommen bom
Ekholm slott Dalbo-Wiken, se Vänersborgsviken vik Askedalen lht Bommen bom
Ekholm hg Dalsjön, se Alsjön sjö Aspelund lht Bommen bom
Ekholm sl Domeklev, se Domsjöklev bergklev Backen lht Bommen bom
Ekholm sl Dommarringen bautastenar /Se Backen hus Bommen bom
Ekholm sl Domarringsvägen vägnamn /Se Baggås bebyggelse Bomossen mosse
Ekholm förr slott Domsjöklev höjd Banvaktstugan lht, banvaktsst. Botten mark
Ekholm f.d. slott Domsjöklev bergklev Baptistkapellet, Rånnum prediko- o möteshus Boviken vik
Ekholm f. slott Domsjöklev bergklev Baracken lht m. kasern Brittas Slag slag, virkesnedkast
Ekholm förr slott Domsjöklev bergklev Basta torp Brittas slag slag
Ekholm sl Domsjön sjö Bastan avs Brittas slag Saknas
Ekholm förr slott Domsjön sjö Bastan avs Brohagen hagmark
Ekholm förr slott Domsjön sjö Bastebron torp el. hus Brohagen mark
Ekholm förr borg /Se Doms klef, se Domsjöklev höjd Bastebron avs Brohagen hag- o. åkermark
Ekholmen, se Slottsön ö Draget natn. /Se Bastebäcken hus el. lht Brudslöjan vattenfall
Fagerhult gd /Se Draget dal /Se Bastebäcken avs Brunna dälder, sankmarker m.m.
Faxen Saknas /Se Draget utj. /Se Bastetorpet avs Brunnamaden mad
Forstena by /Se Dumsjön, se Domsjön sjö Basthagen hus el. lht Bryggums Bro bro
Forstena Saknas Dumsklev, se Domsjöklev bergklev Basthagen avs Bränne mosse mosse
Forstena by Duvevägen vägnamn /Se Bergegården gård Brännemosse mosse
Forstena by Dättern vik Bergegården kronohemman Brännemossen mosse
Forstena by Elelunds Gransjö sjö Bergegården gård Brännemossen mosse
?Forstena by Ekelundsmossen mosse Berget avs Bränneridammen f.d., nu fylld damm
Forstena hg Ekelundsmossen mosse Berget hus Bränneriet f.d. brännvinsbränneri
Forstena by Ekelundssjön sjö Berget lht Bränneriet f.d. brännvinsbränneri
Forstena by Ekelundsvägen vägnamn /Se Berget torp Brännevägen väg
Forstena by Ekvägen vägnamn /Se Berget eller Långedalen kronojägarmästareboställe Bybäcken bäck
Forstena by *Ekåsarna åsar? Berget l. Långedalen kronojägarmästareboställe Bydammen damm
Forstena militieboställe Eldmörjan sjö Berget l. Långedalen kronojägarmästareboställe Byklev klev
Faarstena Saknas Eldmörjan sjö Berghem lht Byklev Saknas
Forstena by Eldmörjan sjö Berghem lht Bytet backe
Forstena militieboställe Eldmörjan sjö Berghem lht By Klev bergklev
Forstena Saknas Eldmörjan sjö Berghyddan avs Bytevrån gärde
Forstena militieboställe Eldmörjan sjö Berghyddan lht Bäcken, Lille bäck
Forstena herrgård Eldmörjan sjö /Se Bergsäter lht Bäcken, Store bäck
Fårstene Saknas Eskilstorp utj. /Se Bergängen avs Dale Grundar sjögrund
Forstena gd Falkvägen vägnamn /Se Bergängen hus Dalen dal
Forstena hg Flågsvägen väg /Se Berntlund lht Dalkarlen gärde
Forstena hg Fristorpsbäck bäck Betel lht, missionshus eller frikyrkolokal Dinglan gärde o. markområde
Forstena hg Fristorps Gransjö sjö Björkebacken lht Domarestenarna Saknas
Forstena gd Furuudden, se Grå Häst udde Björkebacken lht Domarringen domarring
Forstena Saknas Fyrkanten vägnamn och vägkorsning /Se Björkebotten lht Domsklev bergklev
Forstena Saknas Fågelmossen, Lilla mosse Björkelund hus Domsjön sjö
Forstena gd Fågelmossen, Stora mosse Björkliden avs Drage Klev bergklev
Forztena Saknas Fågelmosse mosse /Se Björkås gård Draget dal, bergklyftedäld
Forstena Saknas /Se Fänriken bergsparti /Se Björkås egendom Draget dalgång
Forstena gård /Se *Gasen gränsmärke? Björkängen lht Dragsbäcken bäck
Forstena gd /Se Gatan uthugget skogsbälte /Se Björkängen lht Dragsviken sjövik
Forstena by /Se Getakeven bergsparti /Se Björnarp lht Drynka gärde, mark m.m.
Forstena by /Se Getmossen mosse /Se Björndalen lht Dupplediket »Dike», bäck
Forstena by /Se Giöthaälfs utlopp, se Älvsuget Saknas Bockegården gård Dupplevalla gärden
Fristorp by Grabbeplan planerad öppen plan /Se Bollsängen Saknas Ekebacken mark, fr. äng
Fristorp by? Grabbevägen f.d. vägnamn /Se Bollsängen bebyggelse Ekebacken mark m.m.
Fristorp by Granbackeslaget bergsparti /Se Bommen f.d. hus el torp Ekekullen kulle
Fristorp by Grankullen backe /Se Bomvaktstugan lht Ekeliden backe
Fristorp by Gransjö Saknas Bostället bebyggelse Ekelundsmossen mosse
Fristorp Saknas /Se Granvägen vägnamn /Se Botten torp Ekelundssjön sjö
Frostorp Saknas Granåsvägen vägnamn /Se Botten avs Eken gärde
Frertorp Saknas Grinnsjön sjö Botten f.d. torp Ekåsevägen väg
Fresstorp Saknas Grinnsjön sjö Botten lht Eldmörjan sjö
Gamlathorp Saknas Grinnsjön sjö Brodalen avs Eldmörjan sjö
*Gamblathorp torp *Gruvekulle höjd? Brohagen avs Elseklint klint
*Gammeltorp försv. torp Grågåsen sjö Brokasen f.d. torp Elseklint Saknas
Granbacken gd /Se Grågåsen sjö /Se Brunnsbacken avs Enbackegärdet gärde
Granliden lht /Se Grågåsen sjö /Se Brunnsbacken torp el lht Eneliden lid
Gungsebacken mark- och torpnamn /Se Grågåsen sjö /Se Bryggum by, gårdar (säteri) Ensädet åkerjord
Gunnarstorp gd /Se *Grågåseö ö Bryggum by, gårdar, säteri Fagerhults skorsten klint
Gunnarstorp gd /Se Grå Häst udde Bryggum Anders-Bengtsgården gård Fagerhults skorsten Saknas
Halvardstorp Saknas /Se Grå häst sten? Bryggum Gudmundsgården gård Faksen gärde
Saknas Saknas Gråhäst berghäll /Se Bryggumsberg f.d. hus Falkån bäckå
Hjerpetorp by Grålaggs väg vägnamn /Se Bryggums Stommar soldattorp Fastes röje avverkningsplats
Hjerpetorp by Grävlingehålorna bergshålor /Se Bryggums Säteri gård Faxen kulle
Hol by Grävlingkullen backe /Se Bryggumstorp gård Faxen kyrkogård
Hol Saknas Gumsevägen vägnamn /Se Bryggum Tolfsgården gård Faxen Saknas
Hol by Gungsebacken torp- och marknamn /Se Bryngelgården eller Jon Algotsgården gård Faxevägen väg
Hol by /Se Gungsebacken backe /Se Bråten avs Floget bergflog
Holskvarn förr kvarn? Gunnartorpsvägen vägnamn /Se Bråten torp Floget flog, bergvägg, bergkant
*Hunnebergs kvarnar Saknas Gustaf V:s bro bro /Se Bråten gård Flogsvägen väg
?Hårrum gd Gårdsjön sjö Bråten lht Flugsväg vägar
Hårrum gd Gårdsjön sjö /Se Byklev stuga Forstena Kullar berg o. höjder
?Hårrum gd Hagens väg vägnamn /Se Byklev lht Forstena Lid landsvägslid
Hårrum gd /Se Hall, se Halleberg berg Byn smågård Framgärdet gärde
Hårrum gd /Se Halleberg och Hunneberg Saknas Byn gård Framgärdsbacken backslätt och gärdesmark
Härstad by /Se Halleberg berg Byn hem.del eller gård Fredsgärdshaget hagmark, gärde
Herrstad by Halleberg bergsområde Bytet avs Fristorps backen bergsluttning
Härstad gd Halleberg berg Bytet f.d. hus Furan, Höga tall
Herrstad by? Halleberg berg Bytet hus el. torp Furumaden mad
Härstad by Halleberg berg Bytorpet torp Furudden udde
Härstad by Halleberg berg Bäcken torp Fuxhill berghagmark m.m.
Härstad by Halleberg berg Bäcken hus Fyrkante Dammar vatten, gärds- o. sköljdammar
Härstad by /Se Halleberg berg Bäcken lht Fyrkanten mark o. korsväg
Härstad Saknas /Se Halleberg berg Bäcken torp Fåfängan gärde m.m.
Härveden gd /Se Halleberg berg Bäcken torp Fågelmossen mosse
Härveden Saknas /Se Halleberg berg o. kronopark /Se Cederslund lht Foglemossen mosse
Härveden gd:ar /Se Halleberg berg /Se Charlottenlund lht Fåglemossen mosse
Hästevadet gd /Se Hallebergsvägen vägnamn /Se Dala hemmansdel Fålefoteliden väglid
Hästevadet, Lilla, Stora gdr /Se Hallegården del av skärgård /Se Dala torp Fårebäcken bäck
Hästevadet gd /Se Halleklev bergsparti /Se Dala hus Fårebäcken bäck
Hästevadet by /Se Hallernavägen vägnamn /Se Dalen lht Fårehagen hage o. gärdesm.
Hästevadet f.d. vadställe, nu by /Se Hallesnipen udde Dalen lht Fänriken slag
Hästevadet, L. o. St. gd:ar /Se Hallesnipen del av Halleberg Dalen lht Fänrikstegen skogsteg m.m.
Hästevadet Saknas /Se Hallorna område /Se Dalhem lht Färjevägen väg
Hästevadet, L. o. St, lht:er /Se Hallsjöbäcken bäck Dalhem lht Färjevägen väg
Högen lht /Se Hallsjöbäcken bäck Dalhem lht Fölefoteliden lid
Järpetorp gd:ar /Se Hallsjöbäcken bäck /Se Dammen f.d. hus Galgekulla berg
Kartene hg /Se Hallsjön sjö Dammen stuga Gamla Maja åkerjord o. mark
Karten gd /Se Hallsjön sjö Dammen Saknas Gatan Saknas
Klevbacken tp /Se Hallsjön sjö Draget lht eller f.d. gård Getakleven klev
Kvartorp Saknas /Se Hallsjön sjö /Se Draget kronojord Getemossen mosse
Kvarntorp gd:ar /Se Hanseklev bergsparti /Se Drängstugan hus Getmossen mosse
Kölnan gd /Se Hednaplatsen plats nedanför Ättestupan /Se Egna Hem hus Granbacken mark, skogsmark
Ladugården bebn? /Se Helenebergsvägen vägnamn /Se Ekebacken lht Granbacke Slag virkeskast och bergstup
Lilleskog gd /Se Hjelms väg vägnamn /Se Ekebacken avs Granbackeslaget slag
Limbodarna f.d. torp Hjorthägnaden terräng Ekebacken avs Grankullen backe
Lindås gd /Se Holsjön Saknas Ekeberg lht Grankärret mark, åkerjord
Lindås herrgd /Se Hullsjön Saknas Ekebo lht Gransjödalen skogsdal
Lindåstorp tp /Se Hullsjön sjö Ekedalen lht Gransjön sjö
Loppeberget torp /Se Hullsjön sjö /Se Ekedalen hus Gransjön Saknas
Lua gd /Se Hultet terräng Ekeledet lht Gransjön sjö
Lärka Saknas /Se Hunneberg berg Ekeledet hus Granåsgärdet gärde
Löne gd /Se Hunneberg bergsområde Ekeliden hus Grinnsjö sjö
Malöga f. egen sn, nu by Hunneberg berg Ekelund lht Grinnsjön sjö
Melöga u. medeltiden sn, nu del av sn /Se Hunneberg berg Ekelund kronojägareboställe Grunnarna grund
Malöga by Hunneberg berg Ekelund kronojägareboställe Grågåsen sjö
Malöga by? Hunneberg berg Ekelund hus Grågåsen Saknas
Malöga by Hunneberg berg Ekelund gård Grågåsen sjö
?Malöga by Hunneberg berg Ekhult avs Grå Häst sten
Nygård hg Hunneberg berg Elefante-Johans stuga stuga Gråhäst klipphällar
Nygård hgd Hunneberg bg Elefante-Johans stuga stuga Grålagg mosse
Nygård gd Hunneberg berg Elinsberg lht Grävlinghålorna lyor
Nygård hrgd Hunneberg berg Eliseberg lht Grävlingekullen kulle
Nygård hg Hunneberg triangelpunkt Eliselund lht Grävlingkullen backe
Nygård Saknas Hunneberg, Västra triangelpunkt Elofsro lht Grönbergs klev klev
Nygård Saknas Hunneberg berg /Se Elseberg lht Grönbergs klint klint
Nygård hg Hårrums klev klev Elselund lht Gultelyckan torp
Nygård gods /Se Häklan Saknas Emiliero lht Gungsebacken mark m.m.
Näsbotorpet förr torp? Häckle berg Emilslund lht Gårdsjön sjö
[Piikx topt] Saknas Häckle del av Halleberg Enebacken lht Gåsedammen damm
*Pix tomt Saknas Häckle berg Enebacken lht Gäddebäcks Skansar f.d. skansar
Runnarebo gd /Se Häckle terräng Enebacken f.d. hus Hafsängen gärde, mark
Runnarebo gd /Se Häckle parti av Halleberg /Se Eneliden f.d. torp el, hus Hagen åkermark
Runnekullen lht /Se Häckleflåget sluttning /Se Eriksberg lht Halleberg och Hunneberg berg
*Ryd Saknas Häcklehåla sänka? Eriksberg lht Halleberg berg
Rånnum by Häckle håla fördjupning i marken /Se Eriksberg lht Halleberg kronoskog
Rånnum hg o. by Häckelklint berg Eriksberg lht Halleberg krog
Rånnum hg, by Häckleklint berg Erikslund lht Halleklev klev
Rånnum hg, by, järnvägsstation Häckleklint berg Erikslund lht Halleliden lid
Rånnum hrgd o. by Häckleklint berg /Se Eskilstorp Saknas Hallesnipan del av Vänern
Rånnum hg Häckleklint parti av Halleberg /Se Fagerhult kronojägareboställe Hallsjöbäcken bäck
Rånnum by Häckleklint berg /Se Fagerhult kronojägareboställe Hallsjön sjö
Rånnum Saknas *Hällakullen ättestupa /Se Fagerhult kronotorp o kronojägareboställe Hallsjön sjö
Rånnum gd Härvedens getmosse mosse /Se Faxen by Hallsjön Saknas
Rånnum hg Hästevads Stenar Saknas Femtungen, se 1, 2 Ön Saknas Hampekullen bergskär
Rånnum by Hästevads stenar bautastenar /Se Femtungen gård Hans» Klev bergklev
[Rånnum socken] Saknas Hästevads stenar bautastenar /Se Femtungen gård Hanstorpe Berg berg
Rånnum medelt. sn, nu gd o. del av sn Hästevadsvägen, Lilla, Stora planerade vägar /Se Flobo Kvarn f.d. kvarn Harekullen bergkulle
Rånnum u. medeltiden sn, nu by o. del av sn /Se Höga furan tall /Se Flobosa kvarn Harekullsvägen väg
Rånnum gd o. by Högmossen mosse Floget, se Fluget Saknas Harvhedens Getemosse mosse
Rånnum by Högmossen mosse Floget hus, torp och bebyggelse Harvhedens getmosse mosse
Rånnum hg Igelsjön sjö Fluget stugor Hassledalen skogsdal
Rånnum by /Se Jannelia, Kapellbacken backe /Se Fluget stugor Hassledalsvägen väg
Rånnum förr sn, nu by Janneliden backe /Se Flygeln bebyggelse, lht Havet gärde
Rånnum hg Jannes berg berghäll /Se Flåget Saknas Havrejorden åkerjord
Rånnum by Järpa kvarn kvarn /Se Folkets Hus lht o föreningshus Hedgärdet gärde
Rånnum f. egen sn, nu del av sn Järpetorps getemosse mosse /Se Forsdalen lht Hednaplatsen markområde
Rannem Saknas Järpetorps mosse mosse Forstena by, gårdar m.m. Helgemaden mad
Rånnum by o. hrgd? Järpetorps slag »slag» Forstena gårdar, by m.m. Helvetesskogen f.d. skog o. sumpmark, nu odlad åkerjord
Rånnum hg Järpetorps slag bergsparti /Se Forstena kronodomän Helvetesängen mark, äng och hagmark
Rånnum hg Jättestenarna bautastenar /Se Forstena Saknas Hemskiftet åkermark
Rånnum hg Kapellbacken, Kapellelia backe /Se Forstena Hedegården gård Hesemossen mosse
Rånnum by o. hrgd Kapellelia, Kapellbacken backe /Se Forstena Koppegården gård Hjerpetorps slag slag
Rånnum by Kapparslia, Kapellbacken backe /Se Forstena Ledsgården gård Holbo Gata gata, väg
Rånnum by Kartegatan f.d. vägnamn /Se Forstena Månsgården gård Holbo Kvarneväg väg
Rånnum hg Kartekleven natn. /Se Forstena Nedergården gård Holmen mark o. åholme = halvö
Rånnum by o. hrgd Kartenallén vägnamn /Se Forstena Skola skolhus Hols gata väg
Rånnum by o. hrgd Kartevägen vägnamn /Se Forstena skola skola Hols Klev bergklev
Rånnum gård /Se *Kasans gärde gärde /Se Forstena Säteri gård, huvudgård Hovmansgärdet gärde
Rånnum gd /Se Kasen terräng Foxhill? torp Hullsjön sjö
Rånnum hgd o. samh. /Se Kasen utj. /Se Frediksberg lht Hunneberg berg
Rånnum samhälle /Se Kase äng äng /Se Fridala hemmansdel Hunneberg berg
Rånnum hg /Se Klevbackeslaget bergparti /Se Fridala lht Hunneberg berg
Rånnum gd /Se Klinten höjd Fridala gård Hunneberg Saknas
Rånnum by /Se Klinten utj. /Se Fridensborg lht Hunneberg Saknas
Rånum gd /Se Klintesjö sjö Fridenshöjd lht Hunneberg Saknas
Sandgärdet Saknas /Se Klofstenen, Klofvestenen flyttblock /Se Fridero lht Hunneberg Saknas
Sjöboda gd Klofvestenen, Klofstenen flyttblock /Se Fridero lht Hunneberg kronoskog
Sjöboda gd? Kolliderna skogsmark Fridhem hemmansdel Hunnemossen mosse
?Sjöboda gd Korsön ö Fridhem hus, f.d. Hårrumsbäcken bäck
Skansen Saknas /Se Kroken område /Se Fridhem lht Hårrums dammar hålor
?Skogen gd Kroppsjön sjö Fridhem lht Hårrums klev klev
Skogen Saknas Kroppsjön sjö /Se Fridhem lht Hästens Klev bergklev
?Skogen gd /Se Kroppsjön sjö /Se Fridhem avs Häckle bergdel
Skogen gd:ar /Se Kungastenarna stenar Fridhem lht Häckle bergdel
*Skogxboo gods Kungens kök strandområde Fridhem lht Häckle del av Halleberg
Skogsbo försvunnen bebyggelse Kungens kök öppen plats /Se Fristorp by Häcklefloget bregstup, bergflog o -kant
Sköstorp gårdar /Se Kungshögen kulle /Se Fristorp gd Häckle Håla bergsänka
Sköstorp gd /Se Kungsstenen sten /Se Fristorp gd Häckle håla håla
Sköstorp gd /Se Kvarnbacken Saknas /Se Fristorp gårdar Häckleklint berg
Sköstorp gd:ar /Se *Kvarnbäcken bäck? Fristorp Bryngelsgården gård Häckleklint del av Halleberg
Skötvestorp, se Sköstorp gd /Se Kvarnbäcken bäck Fristorp Gartegården gård Härstad Duppla gärde o. mark
Skötvi ortnamn /Se Kvarnegatan väg /Se Fristorp Olof Andersgården gård (säteri) Härstad Mosse mosse o. mark
Stalbacka Saknas ?Kvarneströmmen ström Fristorp Trulsgården gård Härstad Sjö Saknas
Stallbacka gd Kvarneströmmen vattenfall /Se Fristorp Trulsgården gård Härvedens Slag virkesnedkast
Stallbacka gd /Se *Kvarnmossen mosse Funkered f.d. hus Härvedsbron vägbro
Storegården gd /Se Kvarnsjön sjö Furuskog lht Härvedsån å
*Ström Saknas Kvarnsjön Saknas /Se Furuvik lht Hästevadsbron vägbro
*Thorp torp ?Kvarntorpsbäcken bäck Futten hus el. lht. Hästevads Stenar stenkrets bautastenar
Thorp? Saknas Kvarntorpsbäcken bäck Fuxhill torp Hästevads stenar domarring
*Torp försv. torp Kvarntorps slag bergsparti /Se Fyrkantens Tomtområde bebyggelse, hus o. »kvarter» Hästevadsån Saknas
Tollestorp gd /Se Kvistvägen vägnamn /Se FyrkantensTomtområde bebyggelse m.m. Hästevallen gärde
Trohult förr torp? Kyrkesjömossen mosse Fågelgården gård Hästhagen skogsmark
Tunhem gd Kyrkesjön sjö Fårebäcken f.d. torp Höga furan tall
Tunhem Prästegården gd Kyrkestocken bäckövergång Fänrikstegen f.d. torp Höga furan Saknas
Tunhem Prästegården kyrkoherdebost. Kyrkstïgen vägnamn /Se Färshemmanet hem.del eller avsöndring Höge Mosse mossmarker
Uggledalen torp Kårebroå å Förlund stuga Högen höjd o. hagmark
Ursand torp Kåtan skär Förläggningen, Hunneberg hus, barack, förläggningsställe Högmossen mosse
Vargön samh. /Se ?Laggemossen mosse Försörjningshemmet hem.del, fattiggård och ålderdomshem Höljemossen mosse
Viksängen gård Lampen stätta /Se Försörjningshemmet ålderdomshem Igelsjön sjö
Viksängen gd Lelången sank mark? Gamla Huset hus, lht Igelsjön sjö
Viksängen gd? Lerumsån, Velandaån Saknas Gamla Skola, Rånnum bostadshus Intaka gärde
Viksägen gd Liljevägen väg /Se Gartegården gård Intaka gärde och äng
Viksängen gd /Se *Lilla Wäsby skogsväg väg Gartegården gård Intaka gärde
Ön Saknas Lille bock bergsparti /Se Gatan f.d. lht el. torp Janneliden backe
Ön gd Lille bäcken bäck /Se Glädjehagen hus Jannes berg berghäll
Ön gd /Se Lilleskogs klev bergsparti /Se Goodtemplarehuset, Hol lht, nykterhetslokal Jungfrulyckan åker
  Liileskogsvägen vägnamn /Se Gossängen hus Jungfrulyckan gärdes- o. hagmark
  Lilleskogsälgen älg av trä /Se Granbacken lht Järpetorps Getemosse mosse
  Lillsjön sjö Granbacken f.d. torp el. hus Järpetorps slag ställe
  Linbanan linbana /Se Granbacken stuga Järpetorps Slag bergflog o. virkesnedkast
  Lindekleven terräng Grandalen lht Järpetorps slag slag
  Lindekleven bergsparti /Se Grandalen lht Jättegrytorna »jättegrytor»
  Lindemossen mosse Grankärr torp Jättestenarne stensättning
  Lindgrens Lunne skogsdunge /Se Grankärr f.d. torp Kajen kaj, älvstrand, upplagsplats o. lastplats
  Lindåseklev bergsparti /Se Granliden lht Kalkugnarna kalkugnar
  Lindås slag bergsparti /Se Granliden avs Kallarberget berghäll
  Lonkevägen f.d. vägnamn /Se Granliden lht Kallareberget udde
  Lubäcken bäck /Se Granlunda avs Kallareberget berg
  Lugatan f.d. vägnamn /Se Granås f.d. torp Kallkällan brunn, källa
  Lugatan väg /Se Grindsjö kronojägareboställe Kalvhagen gärde o. hagmark
  Lugnets väg vägnamn /Se Grindsjö Saknas Kalvhagen mark
  Lundgrens väg vägnamn /Se Grinnsjö kronotorp Kanalen konstgjort vattenavlopp
  Lunka stig /Se Gropen torp el. hus Kapellebacken mark, f.d. allmänning
  Lunka källa /Se Grålagg kronotorp Kapphålet vägdäld
  Långa Maja holme Grålagg kronojord Kapphålsliden lid
  Långe mosse mosse Grålagg Saknas Karte Fall berg o. bäckfall
  Långevattnet sjö Gråtarebacken f.d. torp Karte Gata väg, gata
  Lärkvägen vägnamn /Se Gränsen torp Karteklev Saknas
  Lönebäcken bäck Gränsen avs Karteklev Saknas
  Lönefluget bergbrant Gränsen Saknas Kasans Gärde gärde
  Lönesjön sjö Gränsens Skola f.d. småskola Kasen kr. mark, utjord
  Majorstorp utj. /Se Grönalund lht Kasen mark
  Mannelia, Kapellbacken backe /Se Grönelid f.d. hus Kase Äng ängsmark
  Margretebergsvägen vägnamn /Se Gubbelyckan hus Lilla Kattebrunna mark o. bäckdäld
  Marugglas bod bergshåla /Se Gullabo lht Stora Kattebrunna däldmark
  Marugglas håla bergshåla /Se Gumsebacken lht:er Kattekullen bergkulle
  Megrund holme Gumsebacken bebyggelse o lht Kilen åkerjord
  Mellanombergen område /Se Gungsebacken lht, bebyggelse m.m. Kilen gärdesmark
  Mjölkberget berg Gunnarsberg lht Kivkärra f.d. kärrmark, nu åker
  »mons Haal», se Halleberg berg Gunnarstorp gård Klevbackeslaget slag
  Mor Brittas slag bergspari /Se Gunnarstorp gård Klinten bergskant
  Mossdraget förr ägomark? Gustafsberg lht Klinten bergklint
  Mossdraget förr ägomark? Gustafsberg lht Klintesjö sjö
  Mossdragsudde udde Gustafsberg lht Klintesjö Saknas
  Mossdragsudde ö Gårdhem avs Klintsjön sjö
  Mossdragsudde holme (förr udde?) Gäddebäck gård, f.d. färjeställe Knippleberget berg
  *Mossdragsviken vik Hagen avs Kobacken markslätt
  Mulltorpsklev bergsklev Hagen avs Kohaga hagmark
  Munkestenen gränsmärke Hagen lht Kokulla berg
  Munkesten gränsmärke Hagen lht Ko kullar kullar
  Munkestens källa offerkälla /Se Hagen f.d torp Ko kullar Saknas
  Munkestens källa källa /Se Hagen f.d. torp Kolbotta gärde
  Musdraget, se Mossdraget förr ägomark? Hagen f.d. torp Kolbotteåkra åkerjord
  Musdragsudde, se Mossdrgsudde udde Hagen f.d. torp Koppegårdsgärdet gärde o. mark
  Musdragswiken, se *Mossdragsviken vik Hagen lht Korta Leran åkerjord
  Naglumsund överfartsställe /Se Halleberg lht Kringelängarna ängar och mark, gärden
  Naglumssund överfartsställe Hallerna f.d torp Kroke Backe markhöjd
  Naglumssund sund Hallorna lht Kroken mark, vägområde
  Naglumssund sund Hallernas Tomtområde bebyggelse o kvartersindelning Kroken strand
  Naglumssund sund Hallernas Tomtområde bebyggelse m.m. Krokåkrarne åkerjord
  Naglumssund sund Hanstorp torp Kronoparken Halleberg kronopark
  Naglumssund sund Hanstorp torp Kronoparken Halleberg kronopark
  Nordkroken sockenallmänning /Se Harvheden gd Kroppsjömossen mosse
  Nordkroken område /Se Harvheden, Lilla gård Kroppsjön sjö
  Nordkroksvägen vägnamn /Se Harvheden, Lilla gård Krusedal dal och mark
  Nybrovägen vägnamn /Se Harvheden, Stora gård Kubbeklorna virkesupplag o upplagsställe
  Nye bro, Rånnums bro bro /Se Hasselbacken lht Kulla markhöjd
  Nygårds trappor trappor Hasslelund lht Kulla berg o. mark
  Nygårdsvägen vägnamn /Se Havsängen avs Kullagärdet gärde
  *Näsbogärde gärde /Se Hedegården gård Kungens kök öppen plats
  Näsbotorp utj. /Se Heden avs Kungsbron landsvägsbro
  Odens damm damm /Se Heden hus Kungshögarne forngravar
  Odens damm kärr /Se Hedtorpet f.d. torp Kungshögen gravhög
  Odens väg vägnamn /Se Hedvigstorp avs Kungshögen forngravskulle
  Odins damm offerkälla /Se Hedvigstorp torp Kungsliden landsvägslid
  *Odins Källa källa /Se Hedås avs Kungsstenen sten, minnesmärke
  Onda hålen mossmark Hedås hemmansdel Kungsstenen sten
  Onda hålor förkastningssprickor /Se Heleneberg lht Kungsstenen Saknas
  Onskälla källa /Se Hemgården hus el lht. Kungsvägen landsväg
  Onskälla damm /Se Hemliden lht Kurret f.d. damm och sankmark
  »piikx strøm» vattendrag? Henriksdal lht Kuta skär
  »piikx tompt» medelt. tomt Herregården säteri Kvarnbacke Slag kastställe
  Predikstolen klippa Hindås avs Kvarnegatan väg
  Prästeklev klev Hjupetorpet, Lilla, se Järpetorp, Lilla gård Kvarnekullen berg
  Ramneklint el. Ramleklint bergsklint Hjupetorpet, Stora, se Järpetorp, Stora gård Kvarnegärdet gärde
  Ramleklint berg o. triangelpunkt Hol bebyggelse Kvarneströmmen ström, fall
  Randhemsvägen vägnamn /Se Hol by Kvarnsjön sjö
  Repelyckevägen vägnamn /Se Hol by Kvarntorps Slag virkeskastställe
  Ruusekleven bergsparti /Se Hol by och gårdar Kvarnängen gärde
  Rånnums bro bro Holbo Kvarn kvarn Kvi backar öppen plats
  Rånnumsbro laxfiske Holbosa kvarn Kvi backar Saknas
  Rånnumsbro laxfiske Hol Gartegården gård Kyrkesjö sjö
  Rånnums bro bro Hol Rorsbogården gård Kyrkesjö Saknas
  Rånnums bro bro /Se Hol Larsgården gård Kyrkesjömossen mosse
  Rånnumsvägen vägnamn /Se Holmen f.d. torp Kyrkesjön sjö
  Rånnums elf älv Hol Skäggården gård Kyrkestockehålan mark o. däld
  Rännarbäcken bäck Holbykvarn kvarn Kyrkestocken stock, bäckövergång
  Rättaremaden terräng Holmen torp Kyrkevägen väg
  Rättaremaden sankmark /Se Huldhage lht Kyrkogårdsgärdet gärde
  Rävsalen åker /Se Hultet kronotorp Kårred Bro landsvägsbro
  Röda lungan mosse /Se Hultet lht Kårre Dike bäck
  Röda slaget skogsmark? Hunneberg Saknas Kårredsbrosbron landsvägsbro
  Rödhall stup? Hårrum säteri Källegärdet gärde
  Röhall klippa Hårrum gård Käringesträckan dalmark, äng, bäckområde
  Röhall stup /Se Hårrumstorp torp Kärret gärde
  Rönnedalen dal /Se Häcklehill lht Kärret mark, gärde
  Rörmossen mosse Häggebacken lht Kärret åkermark
  Rörmossen mosse Härstad by, gårdar Kärslan, Lilla holme
  Rörmosse mosse /Se Härstad by och gårdar Kärslan, Stora holme
  Sandbergs väg vägnamn /Se Härstad Andersgården gård Kölnan ruin
  Sandgärdslunne del av backe /Se Härstad Björnsgården gård Kölnebacken mark
  Sandgärdsvägen vägnamn /Se Härstad Haregården gård Kölneberget berg
  Saxemossen mosse Härstad Järpegården gård Kölnedammen damm
  Siggestorpsvägen vägnamn /Se Härstad Persgården gård Köremaden mad
  *Sillevadet vad Härstad Sjögården gård Ladugårdslyckan gärde
  *Sillesvadet vad Härstad Stommen lht, f.d. soldattorp Laggen Saknas
  Sjöbodavägen vägnamn /Se Härstad Svensgården gård Lammhagen hagmark
  Skogsvägen vägnamn /Se Härstad Tomten gård Lampan stätta
  Skolbacken backe /Se Härstad Uppegården gård Landshövningehagen skog- o hagmark
  Skolelia, Kapellbacken backe /Se Härveden gd Landvägslyckan gärde
  Skottvallarna stenvallar /Se Härveden gårdar och bebyggelse Landsvägslyckan gärde
  Skussars dal dal /Se Härveden, Lilla gård Lastebacken backslätt
  Skäktebäcken bäck /Se Härveden, Stora gård Leran åkerjord
  Skäkten vattenfall /Se Hästevadet gård Liderna sluttningar o mark
  Skäkteslaget bergsparti /Se Hästevadet gård Liljevägen väg
  Sköstorps klev klev Hästhagen f.d. torp Lillagärdet gärde
  Slagsmaden sankmark /Se Höga gård Lilla Sjögärdet gärde
  Slottsön ö Högaro lht Lilla Skrallan mark
  Släggebacken stigning /Se Höga Slätt hemmansdel Lilla Svartevattnet sjö
  Släggeliden (Skäggelia) stigning /Se Högen lht Lille bock slag
  Släggeliden backe /Se Högen lht o beb. Lilleskogsbron vägbro
  Släggevägen vägnamn /Se Höglunda avs Lilleskogs klev klev
  Smygen bergsparti /Se Höglunda hus Lilleskogs slag slag, virkesnedkast
  Smygeslaget bergsparti /Se Höglunda hus Lilleskogsvägen landsväg
  Snaremossen mosse Högsäter kronotorp Lilleskogsälgen konstgjord älgfigur
  Snarmossen mosse /Se Högtomten lht Lilleskrall gärde o mark
  Snickaregårdsvägen vägnamn /Se Höjebacken f.d.torp el. lht Lillsjö Mosse mosse
  Storegårdsvägen vägnamn /Se Idelund lht Lillsjön damm el. sjö
  Sovaremaden sankmark /Se Ivelund lht Lillängen gärde
  Stallbackaån å Jon Algustgården Saknas Lillöja bergö
  Store Stenen flyttblock /Se Jonstorp f.d. torp Linbanan linbana
  Stenen råmärkessten /Se Jonstorpet f.d. torp Linbanan linbana
  Stengården fornborg /Se Jungfrulyckan f.d. torp o hus Lindekleven bergklev
  Stolpe mosse mosse Järpa f.d. såg Lindekleven klev
  Stora linan uthuggning /Se Järpa kvarnar nedlagda kvarnar Lindgrens lunne dunge
  Storebock »slag» Järpetorp gårdar Lindmossen Saknas
  Store bock bergsparti /Se Järpetorp gårdar Lindåsebron vägbro
  Store bäcken bäck /Se Järpetorp, Lilla gård Lindåsebäcken Saknas
  Storegårdsklev klev Järpetorp, Lilla gård Lindåsekleven bergklev
  Storegårdsklev bergsparti /Se Järpetorps Kvarnar f.d. kvarnar Lindåseklev klev
  Storegårds slag bergsparti /Se Järpetorp, Stora gård Lindåseviken Saknas
  Storeklev bergsklev Järpetorp, Stora gård Lindåshallarna bergskär
  Storeklev klev Järpetorp, Stora gård Lindås Slag kastställe
  Store mosse mosse Kallareberget torp Ljungbacken backe
  Store mosse mosse Kallareberget hus Loppegärdet gärde
  Store mosse mosse /Se Kallionemi lht Loppängen äng
  Stubbsjön sjö Kalvhagen avs Lubäcken bäck
  Stålbrovägen vägnamn /Se Kalvhagen torp Lubäcken bäck
  Stämmemad sank mark Kapellet hus o lht Luderbacken backe
  Svartedjur, se Svartevattnet sjöar Karlsberg lht Lugatan väg
  Svartevattnet sjöar Karlsberg lht Lugatan väg
  Svartevattnet sjöar Karlsberg lht Lugatan väg
  Svartevattnet, Lilla sjö Karlslund lht Lugatan gata, väg
  Svartevattnet, Stora sjö Karlslund lht Lugatan väg
  Svartån å /Se Karlslund lht Lugatan Saknas
  *Svartö ö Karlslund lht Lu-Mannes Lid Saknas
  Svinakleven bergsparti /Se Karlsro lht Lunka stig
  Svängen vägkrök Karlsro lht Lunka källa
  Svängen vägkrök /Se Karten gd Långa Leran åkerjord
  Sågareholmen ö /Se Karten gård Långa Maja skär
  Sågareön ö /Se Kartene gård Långedalen dal
  Tallvägen vägnamn /Se Karte Kvarn f.d. kvarn Långeliden backe
  Timmerrännan ränna f. timmer /Se Karte Såg sågverk o hem.del Långevattnet sjö
  Tjärmilan mila /Se Kartens Såg såg Långjorden åkermark
  Tomtevägen vägnamn /Se Kartene Skola skolhus Långåsen markhöjd
  Torpvägen vägnamn /Se Kasan skatteutjord Långåsen gärde och markås
  Trappvägen vägnamn /Se Kasegärde lht Lönefloget bergflog, -brant
  Trastvägen vägnamn /Se Kasegärde torp Lönesjön sjö
  Trekanten vägförgrening /Se Kasegärde torp Lövängen mark
  Trohults mosse, se Ekelundsmossen mosse Kasen förr gd Madbräckan lid, bank o mark
  *Trohults äng terräng Kasen f.d. torp Maden gärde
  Trulsgårdskleven bergsklev Kasen lht, bebyggelse Maden gärde
  Trägårdsvägen vägnamn /Se Kasetäppan hus Maderna gärden o f.d. sankmarker
  Tunhemsklev el. Präst(e)klev bergsklev Kassargården gård Madslätten gärdesmark
  Tunhems klint triangelpunkt Katte-Majas stuga stuga Magasinsliden backe
  Tunhemsslätten Saknas Kavlebyn gårdar Majåkra gärde, åkermark
  Tunhemsslätten Saknas Kavlebyn Saknas Malgö Mader åker o. äng
  Tunhemsvägen vägnamn /Se Kilen torp Malöga hög kulle
  ?*Tunhems älv Saknas Kilen torp Malmeliden lid, mark
  Tyskebacken vägskäl /Se Klevbacken torp Mannes kulle gravhög
  Törslaget bergsparti /Se Klevebacken lht Mannes Kulle höjd
  Uddeviken vik Klinten förr gd Marit-Olas Hål berggrottehåla
  Uggledalen utj. /Se Klinten kronoutjord Mar-Olas Bo berggrotta, klyfta
  Uggledals hage hage /Se Kloa, se Klotorpet Saknas Marugglas bo håla
  Uggledals-klev bergsparti /Se Klockaregården lht, klockarebost. Marugglas bo Saknas
  Uggledalsvägen vägnamn /Se Klotorpet torp Marugglas bo Saknas
  Uggledalsvägen väg /Se Klotorpet f.d. torp Marugglas bo Saknas
  *Ursandsbäcken bäck Klovet krog Marugglas bo Saknas
  Valhallavägen vägnamn /Se Knottås lht. el. hus Marugglas håla håla
  Vargegropen förr varggrop /Se Kohagen avs Mattandejorden gärde
  Vargkleven bergsparti /Se Kohagen hus Medgrund skär
  Vargvägen vägnamn /Se Kopparhagen lht Megrund skär
  Wenbo mosse, se Högmossen mosse Kopparkullen torp Mellangrund skär
  Viksängsvägen vägnamn /Se Kopparkullen hus o lht Mellangärdet gärde
  Vintervägen vinterväg /Se Koppegårdarne hem.delar Mellangärdet gärde
  *Vita bocken bergsparti /Se Koppegården by Mellanvägen väg
  Wålehäll Saknas Koppegården by Mellombergen dal, mark och bebyggelse
  Vänersborgsviken vik Koppegården by Mellombergsvägen landsväg
  Vänersborgsviken vik Korphult förr gd Mellombergsån å
  Vänersborgsviken vik Korphult f.d. torp Minnesstenen, Rånnum minnessten
  Vänersborgsviken vik Korsbogården gd Momumentet minnessten
  Vänersborgsviken vik Korsbogården gård Momumentet minnessten o monument
  Väståvägen vägnamn /Se Kristinedal lht Mor Brittas slag slag
  Åroset åmynning /Se Krokebacke hus el. lht. Mossdragsskär bergskär
  *Äldragskleven höjd Kroken gård Mossdragsudde landudde
  Älgvägen vägnamn /Se Kroken lhtr Mossejorden åkermark
  Älvsuget utlopp Krokens Skola småskola Mossen mark o åkerjord
  Älvsuget sjö- o. älvviksområde Kronoparken Hunneberg kronopark Mossen sankmark, åkerjord, f.d. mossmark
  Ättestupa Saknas Kullen lht Mulltorps Klev bergklev
  Ättestupan stup Kullen f.d. torp Munkestens Hål berggrotta
  Ättestupan brant? Kullen lht Munkestens Klev bergklev
  Ättestupan plats /Se Kullängen lht Munkestens Källa källa, offerkälla
  Ättestupan stup /Se Kvarnbacken kronojägareboställe Munkestens källa källa
  Öjemossarna mossar Kvarnbacken kronojägareboställe Mårtens Håla däld
  *Örbladsbäcken bäck Kvarnbacken kronojägareboställe Mönsterlyckan gärde
  Övendalen dal /Se Kvarntorp lht Nolgärdet åkerjord
  Överstens hygge skogsglänta /Se Kvarntorp gårdar Nolhaga markområden
    Kvarntorp, Lilla gård Nolgårds Bro bro
    Kvarntorp, Lilla gård Noljorden åkerområden
    Kvarntorp, Stora gård Nordkroken mark, f.d. utskog
    Kvarntorp, Stora gård Nordkroken strand
    Kårrebrotorpet f.d. torp Nordkrokevägen väg
    Kringesträckan, se Sträckan Saknas Norrmansgrund skär
    Kölnan stuga Nyebro bro
    Laggen Saknas Nygårds Brygga fartygsbrygga
    Larsgården gård Nygårds Kalkbrott kalkbrott o kalkbränningsanläggningar
    Larsgården Saknas Nygårds Trappor trätrappor
    Ledet avs Nyruds Mosse mosse
    Ledet f.d. hus Näsbogärde gärde
    Ledet torp Odens Damm f.d. damm, nu odlat område
    Ledsgården gård Odens damm damm
    Ledsgården torp Odens damm damm
    Leråsen avs Odins källa källa
    Levins Stom hus, f.d. soldatstom Onda Hålen bergklyfte- o mossmark
    Liden lht Onda hålor sprickdalar
    Liden avs Onda hålor Saknas
    Liden hus Onda hålor hålor
    Lillebo hus Onda Maden mad
    Lillebo hus Ormhugget stenhag
    Lilleskog bebyggelse Oxevallen gärde
    Lilleskog gårdar m.m. Pasen Saknas
    Lilleskog gårdar m.m. Pavelund berg- och skogsmark
    Lilleskogen, se Skogen, Lilla jägmästareboställe Permans Kulle berg
    Lilleskogs Järnvägsstation järnvägsst. Piggestena stenblock
    Lilleskogs stationsplan, se 4 Lilleskog Saknas Pissa runtom mad
    Lilleskogsvägen lht Planclyckan lycka, gärde
    Lillhem avs Planteskolan f.d. plantskola
    Lillskansen f.d. torp Porsen skär
    Lillängen lht Postvägen f.d. väg
    Limboderna f.d. torp Predikestolen bergklippa
    Lindesberg lht Prästedammarne dammar, kärrmark
    Lindkvistesågen ångsåg, sågverk Prästeklev klev
    Lindås gårdar, herregård f.d. Prästeklev bergklev
    Lindåsen lht Prästeklevsbacken backslätt
    Lindås, Lilla gård Prästekohagen kobeteshage
    Lindås, Lilla förr gård Prästeliden väglid
    Lindås, Stora gård Prästgårdens trädgård Saknas
    Lindås, Stora herrgård Prästudden udde
    Lindåstorp eller Skogen torp Prästängen hagmark
    Lindängen lht Pumpeverket pumpverk
    Ljungbacken avs Ramleklev bergklev
    Ljungbacken hus el. lht. Ramleklint bergklint
    Ljungetorpet f.d. torp Revelyckan gärde eller mark
    Ljungstorp? Saknas Ringebäcken bäck
    Loppetorpet f.d. torp Ringeken ek
    Loppetorpet Saknas Ringeken Saknas
    Loviseberg lht Ringeken ek
    Lua stuga Rinnan källsprång
    Lua Saknas Rinnan Saknas
    Lua f.d. torp Romhagen gärde
    Lua bebyggelse m.m. Runsekleven klev
    Lua stuga Rusens slag ställe
    Lugnet hus Rustorpsjorden åkerjord
    Lugnet avs Ruus Klev bergklev
    Lund f.d. torp el. hus Rånnums Bro bro
    Lunddalen lht Rånnumsbro skatte laxfiske
    Lunden torp Rånnums Lid landsvägslid
    Lunden f.d. torp Räfsalen äng
    Lunnebacken avs Rattareudden mad
    Lyckhem lht Rättaremaden sankmark
    Lyckhem lht Rävekleven klev
    Lyckhem lht Röda liden backe
    Lyckhem lht Röda Liden lid, mark
    Lyckhem lht Röda lungan mosse
    Lyckhem lht Rödjorna mark, åker
    Lyxstallet f.d. stall, statarbostad Rödkullen gärdeslycka
    Långebo lht Röhall bergområde
    Långedalen Saknas Röhall stup
    Långedalen gård el. kronotorp Röjebäcken bäck
    Lärka f.d. sågverk Röjevägen markväg
    Lärka kvan Rökoll markområde, backslätt
    Löne kronojägareboställe Rökollsåkra gärde
    Löne Saknas Rönnedalen dal
    Löne kronotorp el. gård Rönnedalen dal
    Lönnebacken hus Rönnedalsgärdet gärde
    Lövhult lht Rörmosse mosse
    Lövhult avs Rörmosse Saknas
    Lövnäs lht Rörmossen stor mosse
    Maden torp el. lht Sandbankarne sjöstrand
    Maden, se Forstena Saknas Sandgropen, Härreveden sandgrop och grustäkt
    Maden hemmansdel Sandgärdesån å
    Maderna Saknas Schakerna kalkschakt
    Magasinet spannmålsmagasin Sexstyversstenen stenblock
    Magnhildslund lht Siggestorpskullen berg
    Magnusberg lht Simshålan hålmark
    Magnuslund lht Simshålsviken vik
    Majoretorpet del av kronopark Sjäkten vattenfall
    Majorstorp kronoutjord Sjäkteslaget slag
    Malgö Led f.d. hus Sjöbo Marker skogsmarker
    Malöga by Sjöbotten markområde
    Margreteberg lht Sjömossen gärde, förr sankmark
    Marieberg lht Sjömossen mosse
    Mariedal lht Skansarne skans- eller stenvallsruiner
    Mariedal lht Skansen rester av skans
    Mariehöjd lht Skansevägen väg
    Marielund avs Skeesåkra åkermark
    Marielund lht Skogsängen mark o. gärde
    Marielund lht Skottvallarna stenvallar
    Mejeribyggningen hus, f.d. mejeri Skottvallerna stenvallar
    Mocka f.d. hus Skussars dal dal och bäck
    Mossdraget gård Skussars dal dal
    Mossen hemmansdel Skäktebäcken bäck
    Mossen torp Skäkten f.d. anläggning
    Mossen torp el. lht. Skäkten vattenfall
    Mossen f.d. torp Skäkteslaget slag
    Mossesas stuga stuga Sköstorp Klev bergflogsklev
    Mossvik avs Slagsmaden mad
    Multorp gd Slanteberget berg
    Mulltorp gård Släggebacken lid
    Mulltorps Skola folkskola Släggebäcken bäck
    Musadraget gård Släggeliden backe
    Månsgården gård Slätten mark, gärden
    Nedregården gård Slöckekällan källa
    Nertorp f.d.torp Smedjebaken mark
    Niklasberg lht Smedjegärdet gärde
    Niklasberg hus Smedjelyckan lycka
    Nilslund lht Smibackevändan gärde
    Nolhaga avs Smygen slag
    Nolhaga torp el. lht Smygeslaget slag
    Noljorden hemmansdel Smörskiten stenblock
    Nordhem lht Snickaregårds Vallar gärden
    Nordhem lht Socknens Plantenhaga hage
    Nordjorden Saknas Soldatelyckan gärde
    Nordkap lht Solgärdet f.d. gärde, nu mest fabriksområde
    Nordkap villa Solgärdet gärde
    Nordkroken bebyggelse, hus o lht Sovaremaden mad
    Nordkroken förr sockenallmänning Stegelbacken mark
    Norrlund lht Stenbrohagen mark, gärde
    Norrlund klockarebostad Stenbron landsvägsbro
    Notebacken torp Stenbroslätten gärde
    Notebacken torp Stengården fornborg
    Nya Hem bebyggelse o lht Stenkulleliden landsvägslid
    Nyborg lht Stensgärdet gärde o. mark
    Nyborg lht Stensmossen mosse
    Nybygget hus Stensättningen bautastenar
    Nydala lht Stora Sjögärdet gärde
    Nyebro lht Stora Skrallan markområde
    Nygård säteri Stora Svartevattnet sjö
    Nygård säteri Store bock slag
    Nygårds Grottor f.d. kalkbrott o bergurholkningar Store Furudden udde
    Nyhagen hemmansdel Storegårdskleven bergklev
    Nygård gård Storegårdsklev klev
    Nyhem hus Storegårds Slag slag = virkeskastställe
    Nyhem avs Storehage hag- o. gärdesmark
    Nyhem lht Storeklev bergklev
    Nyhult lht Storeklev klev
    Nyhult avs Store Kulle berg
    Nyrud torp eller lht. Store mosse mosse
    Näsbo Kvarn f.d. kvarn Store Mosse mosse
    Näsbos kvarn Store Mosse mosse
    Näsbos förr kvarn Store Sten stenblock
    Näsbotorp kronoutjord Storskrall mark
    Näsbotorpet kronotorp Storöga Saknas
    Näset avs Strandbergskulle kulle
    Näset frälsetorp Stubbsjön sjö
    Odensdal lht Stuve Kulle bergkulle
    Odenslund lht Stuvet mark, markullar
    Olivelund lht Stålbron järnvägsbro
    Olof Andersgården säteri Stämmemaden mad
    Omersdal lht Stämmemaden mad
    Ordenshuset, Hästevadet goodtemplarehus Stängemåla mark o. gärden
    Oskarsberg lht Svalemaden mad
    Oskarsberg hus Svartevattnen sjöar
    Parkudden lht Svartvattnen sjöar
    Pers Anders stuga stuga Svartvattnen sjöar
    Persbo lht Svartån å
    Pettersberg lht Svartån å
    Petterstugan lht el. hus Svinakleven klev
    Plan f.d. torp Svängen vägsväng
    Prästegården prästgård Svängen vägsväng
    Prästegården, Tunhem gård Syltebäcken bäck
    Prästeklev torp el hus Syltelinderna ängsmark o. åkerremsor eller renar
    Prästekleven stuga Syltet damm, vattensamling o. sankmark
    Pålehuset f.d. torp Syltet däld o äng
    Repelycke gd Sörgärdet gärde
    Repesycke gård Sörgärdet gärde
    Repelycke bebyggelse o lht Söräckran åkerjord
    Rishaget lht eller avs. Timmerrännan timmerränna
    Rosenlund hus Tjärekokarns Hage mark
    Rostes stuga backstuga Tjärmilan mila
    Rostes stuga backstuga Tjärslan, Lilla holme
    Runnarebo gård Tjärslan, Stora holme
    Runnarebo gård Toffeltelyckan jordstycke
    Runnarekullen lht Tollesvallen mark o gärde
    Rånnum samhälle, by o gårdar Tomtekullen bergkulle
    Rånnum samhälle, gårdar m.m. Tomtekullen berg
    Rånnum samhälle, gårdar m.m. Tomterna mark
    Rånnum samhälle, gårdar m.m. Tomthagen mark
    Rånnum by Tomtåkrarne åkarmark, gärde
    Rånnum Andersgården gård Tomtängen gärde o mark
    Rånnum Olofsgården gård Tonströmmen ström
    Rånnums Herregård huvudgård på gods Torpekiva mark
    Rånnums Järnvägsstation f.d. järnv.st. Tresnipen trekant, tresidig markfigur
    Rånnums Kapell f.d.kapell el. kyrka Trohults Mosse mosse
    Rånnums Kvarn f.d. kvarn Tronegärdet gärde
    Rånnums Snickaregården gård Trossboddammen damm
    Rånnum Storegården gård Trinde Mosse mosse
    Rånnums Tomtområde bebyggelse, kvarter o lht Trulsgårds Klev bergklev
    Rånnum Tomten gård Trädgårdsgärdet gärde
    Rännaretorpet hemmansdel Trädgårdslyckan lycka
    Rännaretorpet torp Tunhems Klint bergklint, höjder
    Rännaretorpet torp Tunhemsslätten slätt
    Rättarebyggningen hus Tunhemsvägen landsväg
    Rättaretorpet lht o f.d. torp Tvärjorden åkerjord
    Röda Liden hemmansdel Trulsagårdskleven klev
    Rödjan gård Tåfeldtelyckan gärde
    Rönnedalen lht Tågmossen mosse
    Rönnekullen f.d.torp el. lht. Törslaget slag
    Salemkapellet frikyrkolokal Udden mark
    Sandbacken lht Uggledals Hage ängshage
    Sandbacken lht Uggledals Klev bergklev
    Sandbacken f.d. torp Uggledalsvägen väg
    Sandbacken lht Uggledalsvägen väg
    Sandgärdet gård Uggledalvägen, Gamla väg
    Sandgärdet gård Gamla Uggledalsvägen väg
    Sandgärdet gd Ure Fjäll bergkulle
    Sandgärds Lund f.d. lht. el. hus Ursand strand- och utmarksskifte
    Sandhem lht Utskiftet mark, åker
    Sandhem lht Utängen åker o äng
    Sandkullen lht Valla rester av f.d. vall
    Siggestorp gård Vargegropen f.d. varggrop o fångstställe
    Sjöboda gård o laxfiske sk. Vargevrån bergås
    Sjöbodarna gård Vargkleven klev
    Sjöbotten f.d.torp el. hus Vargön ö
    Sjöstorp gård Varpen sten
    Sjöstorp gård Varpen sten
    Sjötorpet torp Varpevägen stig
    Sjötorpet torp Varpevägen stig
    Sjötorpet hus Vasemarker ängsmark
    Skansen f.d. torp Vidmaden mad
    Skansetorpet torp Videmaden mad
    Skogdala avs. Vidermaderna mader
    Skogen gård Viksänge Lund trädlund
    Skogen gårdar Vintervägen väg
    Skogen lht Vita bocken slag
    Skogen torp Vita Bocken stenblock
    Skogen, Lilla gård Vålehall bergklint, -platå
    Skogen, Stora gård Våmmen äng
    Skogsbacken lht Väderkvarnslyckan lycka
    Skogsdala lht Vässlen källa
    Skogshyddan lht Åbrädden äng o gärdesmark
    Skogshyddan lht Ånäset mark, näs
    Skogsskolan skogsskola Årose Rullar berg
    Skogsskolan skogsskola Åroset utlopp
    Skogsskolan, Hunneberg f.d. skola Åldalen skogs- o bergdal
    Skolorna, Tunhem skolor Åledalskleven bergklev
    Skomakarehagen f.d. hus Älvebacken åkermark
    Skäggegården gård Älvegärdet f.d. gärde, nu upplagsställe
    Skäggegården gårrd Ängegärdet gärde o äng
    Skäggården gd Äspäckra åkermark
    Sköstorp gård Ättestupan branten
    Sköstorp gård Ättestupan stup
    Slätten lht Ättestupan stup
    Smedjetomten, se 20, 21 Hol Saknas Öja bergö
    Smedjetomten lht Öje Bro bro
    Smedjetomten avs Öjemossarne mossområden
    Smedtorpet torp Öjerna bäckdal
    Smedtorpet f.d. torp, nu hemmansdel Öje å Saknas
    Småkulla bebyggelse Öje å å eller bäck
    Smällen gård Örnekulan berg
    Smällen gård Övendalen dal
    Smälletorpet f.d. torp Övendalen dal
    Smältverket Vargön smältverk Överstens hygge glänta
    Sockenrotarne, V. Tunhem rotar  
    Sockenrotarne, V. Tunhem rotar  
    Sockenrotarne, V. Tunhem rotar  
    Sofiedal lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Solbacka lht  
    Solbacka avs  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solgärdet lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem hus  
    Solhem lht  
    Solhem avs  
    Solhem lht  
    Solhem hus  
    Sollid lht  
    Solliden lht  
    Solliden avs  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Solliden hus  
    Soltofta lht  
    Solvik avs  
    Solvik lht  
    Solängen avs  
    Stallbacka gd och bruk  
    Starbo f.d. torp  
    Starkebacken avs  
    Starkebacken hus el. torp  
    Stenbacken avs  
    Stenbacken avs  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenberget hus  
    Stenbron f.d. torp  
    Stenhult lht  
    Stenkullen lht  
    Stenslund hus el. lht  
    Stockmanska Huset hus  
    Storegården gård  
    Storeklev stuga  
    Storeklev Saknas  
    Storekleven torp el. lht  
    Sträckan Saknas  
    Sträckan Saknas  
    Strömsberg lht  
    Stuvet avs  
    Stuvet lht  
    Stålbron hus  
    Sulfitfabriken, Vargön sulfit- o trämassefabrik  
    Svarvetorpet f.d. torp  
    Svante Oblygs Stuga f.d. hus  
    Svensborg lht  
    Svenstorp hus  
    Svinhem f.d. hus  
    Sågen kvarn  
    Södra skolan f.d. skola  
    Södra skolan f.d. skola  
    Södran, se Södra skolan Saknas  
    Tegen lht  
    Tollestorp gård  
    Tomtebo lht  
    Tomten lht  
    Tomterna gårdstomter  
    Tomterna gårdstomter  
    Tomtevägen bebyggelse o. lht  
    Tomthagen lht  
    Tomtängen bebyggelse, hus o. lht.  
    Torpa avs  
    Torpa torp  
    Trekanten lht m.m.  
    Trohult kronoutjord  
    Trohult kronoutjord  
    Trohult mark el. torp  
    Trohult torp el. lht  
    Trossboden f.d. byggnad, trossbod  
    Trullsgården gård  
    Trädgårdsbyggningen lht, hus  
    Tullhuset Vargön f.d. tullhus  
    Tunhems Kyrka kyrka  
    Tumhems Poststation f.d. postanstalt  
    Tunhems Södra Skola folkskola  
    Tunhems Södra Skola folkskola  
    Tunhemsvägen lht. bebyggelse  
    Tyskebacken lht  
    Fågelinebacken lht  
    Fågelinebacken lht  
    Täppan lht  
    Täppan lht  
    Täppan hus  
    Udden hus el. f.d. hus  
    Uggledalen gård  
    Uggledalen kronojägareboställe  
    Ulva kvarn  
    Ulva f.d. kvarn  
    Ursand hus el. lht  
    Utsikten lht  
    Vargögården hus  
    Vargön bruk m.m.  
    Vargön bruk, järnvägsstation  
    Vargön fabrikssamhälle  
    Vargön bruk  
    Vargön f.d. gård m.m.  
    Vargön bebyggelse, industriort, anläggningar  
    Vargön bebyggelse, industriort, anläggningar  
    Vargön bebyggelse, industriort, anläggningar  
    Vargöns Järnvägsstation järnvägsstation  
    Vargöns Kapell kapell, staskyrkolokal  
    Vargöns Kraftverk elektrisk kraftverksanläggning  
    Vargöns Stationsområde bebyggelse, lht. m.m.  
    Vargöns Trämassefabrik trämassefabrik m.m.  
    Vargöområdet område  
    Vargöskolan, Rånnum folk- o. småskolehus  
    Vendelsberg lht  
    Veståna gård  
    Viksängen gård  
    Vilhemsberg lht  
    Villeberg lht  
    Vägen hemmansdel  
    Vänhem lht  
    Vänhem lht  
    Västanå gård  
    Västra Tunhem socken  
    Västra Tunhem socken  
    Västra Tunhem socken  
    Västra Tunhem socken  
    Åkersberg lht  
    Ångsågen, Tunhem sågverk  
    Åroset torp  
    Åroset torp  
    Åroset torp  
    Åsen hemmansdel  
    Åsen lht, handelsbutik, postst.  
    Äledalen hus o klev  
    Äledalskleven lht  
    Älvebacken f.d. torp  
    Ängdalen lht  
    Ängebacken hus  
    Ängen lht  
    Ängen lht  
    Änghagen lht  
    Ön bebyggelse  
    Ön gård  
    Östängen lht  
    Övendalen f.d. hus  
    Överås avs  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.