ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valbo-Ryr socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 361 Naturnamn: 540 Bebyggelsenamn: 297 Naturnamn: 311
Valbo-Ryr sn Abborrtjärn tjärn Bönerud Saknas Nummerförteckning förteckning
Valbo-Ryr sn Abborrtjärn tjärn Flatebyn Saknas Nummerförteckning förteckning
Valbo-Ryr sn /Se Abbortjärn tjärn Hattefjäll Saknas Nummerförteckning förteckning
Norra Ryr sn Amoneviken vik Hjälmkas Saknas Nummerförteckning förteckning
Norra Ryr sn? Annas berg berg Hyttan Saknas Nummerförteckning förteckning
Norra Ryr sn Annas berg berg Kikerud Saknas Nummerförteckning förteckning
Norra Ryr sn Askedrageberget berg Lerryr Saknas Nummerförteckning förteckning
Valbo-Ryr sn Askedrageberget berg Rummerad Saknas Nummerförteckning förteckning
Valbo-Ryr sn Askeslättesjön sjö Soterud Saknas Nummerförteckning förteckning
Valbo-Ryr sn Askeslättesjön sjö Söttorp Saknas Abborrtjärn tjärn
Valbo-Ryr sn Askeslättesjön sjö Torrud Saknas Alemyr Saknas
Valbo-Ryr sn Aspevik terräng, f.d. torp Tåkan Saknas Almkvistehålet åker
Ryr sn Aspevik vik Tåsterud Saknas Annas berg Saknas
Valbo-Ryr sn /Se Atlnarð Saknas Värhult Saknas Askeslättesjön Saknas
Valbo-Ryr sn /Se *Atla vrd Saknas /Se Älnebacka Saknas Askestigen kyrkväg
Valbo-Ryr sn /Se Backaskogen skogsmark o. triangelpunkt Alemyr torp Aspekulten förr åker, nu beteshage (växer igen)
Valbo-Ryr sn /Se Backaskogen triangelpunkt Alsbo st Aspelyckan åker
Alsbo f.d. stp /Se Bergkas sluttning Annas hage torp Aspelyckan åker
Askerud ödetp /Se Bickerudberget berg Askerud torp Asphagen åker
Aspevik förr bebyggelse? Bickerudberget berg Aspevik torp Bergåkern Saknas
Aspevik ödetp /Se Bjarnsteinn Saknas Backa bebyggelse Björnåsen åker
Backa by *Biærnstæin gränsmärke /Se Backelyckan hmd Bockbäcken bäck
Backa gd /Se Björndalen dalgång? Backen el. Kakelöse backe torp Bockespringet el. Bockestupet Saknas
Backalid tp /Se Björndalen dal Berget hmd Bockespringet Saknas
Backelyckan f.d. gd /Se Björnehålan dalsänka? Bergkas torp Bokskogen Saknas
Backen ödetp /Se Björnehålan dal? Björkebo lht Bromon fd bro
Backstugan tp /Se Björnemossen mosse Björkebo lht Bryngels lunga el. Bryngelslungan tjärn
Berget gd /Se Björnemossen mosse Björndalen torp Bryngels lunga Saknas
Bergkas förr torp Björnåsberget berg Björnebäcken stuga Brände kulle berg
Bergkas tp /Se Björnåsberget berg Björnekulla stuga(?) Bränneridammen Saknas
Björkebo lhtr /Se Bockebäcken bäck Blåsupp el. Blåsut torp Brännvinsdammen källa
Björkebo lhtr Bokskogen skogsmark Brantekas torp Butjärn (Burtjärn?) el. Buvattet Saknas
Björndalen tp /Se Bokskogen sluttning Brantekas torp Butjärn Saknas
Björnåsen f.d. backstuga? /Se Brantekas sluttning Bråtemyr torp Delet åker
Blåsopp (Blåsupp) ödetp /Se Bryngelslångan sjö Bråten f.d. torp, nu jaktstuga Den trinda kasen skogsmark
Blåsopp (Blåsupp) ödetp /Se Bryngelslångan sjö Buskarna torp Det höga berget, ä. Lusthusberget Saknas
Blåsupp (Blåsopp) ödetp /Se Bryngelslångan sjö Buslätterud torp Djupegiljan dalgång
Blåsupp (Blåsopp) ödetp /Se Burtjärn tjärn Buslätterud torp Draken åker
Blåsut tp /Se Burtjärn tjärn Buslätterud torp Dyvattnet Saknas
Bondane Saknas Burtjärn tjärn Byxan torp Dödingefjäll = Tjuvröseberget berg
Borghagen f.d. tp /Se Buslättaremossen mosse Bönerud, Stora o. Lilla torp Döveln el. Dövlelsjö(arna) el.sjön sjö
Brantekas förr bebyggelse? Buslättaremossen mosse Dalarna undantag Döveln sjö
Brantekas f.d. stp /Se Buslätten terräng Dal(e)kas hmd Döveln sjö
Bråtemyr tp /Se Buslätten terräng Dalen torp Döveln sjö
Bråten förr tp, nu jaktstuga /Se Djupedal dal Dalen st Döveln sjö
Buskarna ödetp /Se Diwpe tiernn Saknas Dapen torp Döveln sjö
Buslätterud ödetp /Se *Djupetjärn gränsmärke /Se Djupedal el. Djupedalstången torp Döveln sjö
Byxan ödetp /Se Doveln, se Döveln sjö /Se Djupedal torp Döveln sjö
Bönerud, Lilla tp /Se Dubbelsjö, se Döveln sjö /Se Duvekas(en), Duvekaserna torp Döveln sjö
Bönerud, Stora tp /Se Duvekas terräng Fagerhult bebyggelse Döveln sjö
Dapen ödetp /Se Duvekas terräng Fagerskog torp Döveln sjö
Djupedal förr torp Dyvatten tjärn Flatebyn bebyggelse Döveln sjö
Djupedal ödetp /Se Dyvattnet sjö Fronterud (Frunterud) st Döveln sjö
Djupedalstången ödetp /Se Dyvattnet triangelpunkt Fruhålet torp Döveln sjö
Duvekas(en), -kaserna tp, öde? /Se Dyvattnet sjö Fruhålet el. Frutorpet torp Dövelsjö(arna), se Döveln sjö
Elnebacka gd Dyvattnet sjö Furubo bostad Dövlebäcken, se Döveln sjö
Elnebacka, se Älnebacka gd Dyvattnet triangelpunkt Färsängen hmd Dövlemossen, se Döveln sjö
Elnebacka (Älnebacka) gd /Se Dyvattnet sjö? /Se Fördärvet rivet hus Dövleån, se Döveln sjö
Elnebacka, se Älnebacka gd Döveln sjö /Se Gabriel(s)lotten arvelott(?) Dövleåsen, se Döveln sjö
Enkelsrud, se Änkelsrud gd Dövlemossen mosse Garvarekullen f.d. lg? Dövleälven, se Döveln sjö
Fagerhult gd /Se Dövlemossen mosse Gastemyr torp Eken vik
Fagerskog ödetp /Se Dövlesjö sjö Gennäs torp Fiskelösen höljar
Fiolerud? = Spelerud ödetp /Se Dövlesjö sjö Gennäs torp Fisketjärn Saknas
Flatebyn gd Dövlesjön sjö Germunderud bebyggelse Flodiket bäck
Flatebyn gd /Se Dövlesjö sjö /Se Giljan torp Furallén skogsväg
Flatebyn gd /Se Dövleån å Giljan torp Fyrkanten åker
Fronterud stp /Se Dövleån å Giljan torp(?) Fåglemossen, (Stora o. Lilla) Saknas
Fronterud stp /Se Dövleåsen bergås Grimåsen bebyggelse Fällön Saknas
Fruhålet tp /Se Dövleåsen höjd Grumshagen (Grymshagen?) f.d. torp(?) Fölungemossen Saknas
Frunterud, se Fronterud stp Dövleälven å Gråmus f.d. torp Gatuberget Saknas
Frutorpet tp /Se Dövleälven å /Se Guri f.d. bebyggelse Getebron Saknas
Furebo arbetarbostad /Se Ekevattnet sjö /Se Hagarna hmd Grantjärn Saknas
Färsängen gd /Se Ekevattnet sjö /Se Hagen torp Gravaremossarna el. Gravaremossen Saknas
Fördärvet f.d. tp /Se Lisle Eckwathn Saknas Hagen torp Grinderud kulle berg
Gabriel(s)lotten tp /Se Ekevattet, Lilla sjö Haget torp Gråbenedala Saknas
Garvarekullen f.d. lht? /Se Stora Eckwatthn Saknas Haget torp Gråbenehålet dal
Gastemyr tp /Se Ekevattnet sjö /Se Halvårs torp torp Gråso berg
Genäs förr torp Eikarvatn sjöar Hasslehagen torp Gårdsjön Saknas
Gennäs tp /Se Ekevattnet, Stora o. Lilla sjöar Hasslekas f.d. torp, nu hmd Gåsehålet betesmark
Germunderud gd /Se Ekevatten, Lilla tjärn Harkerud torp Gåseflågen tjärn
Giljan förr bebyggelse? Ekevattnet, Lilla sjö Harkerud torp Gåseflågen tjärn
Giljan ödetp /Se Ekevattnet, Lilla sjö Hattefjäll bebyggelse Gåselyckan åker
Grimåsen gd /Se Ekevattnet, Lilla o. Stora sjöar Hedvallen el. Jonsberg hmd Gåshusliden Saknas
Grimåsen gd /Se Ekevatten, Stora sjö Hillerhagen el. Hillerstorpet el. Hillerud torp *Gåsås(?) i Gåsaliden backsluttning
Grumshagen tp /Se Ekevattnet, Stora sjö Hillerhagen Saknas Gäddevik Saknas
Gråmus f.d. tp /Se Ekevattnet, Stora sjö Hillerhagen Saknas Halleberget Saknas
Guri f.d. beb. /Se Ekviken vik Hillerstorpet, se Hillerhagen torp Halleberget Saknas
Hagen förr torp Ekviken vik Hillerud, se Hillerhagen torp Hareklämman passage
Hagen förr torp? Elmtrartjörn Saknas Hjälmeliane, se Lunden torp Hassleberget, kallas Hassleskogskullen kulle
Hagen ödetp /Se Elna (Älna) del av Valboån /Se Hjälmkas torp Harkerudsjön Saknas
Haget ödetp /Se Fagerhultsbäcken bäck Hjälmkas torp Hattåsen berg
Halvårstorp förr torp Fagerhultsbäcken bäck Hjälmlidane, se 1 Lunden Saknas Havet åker
Halvårstorp f.d. torp Fisketjärnet sjö Hjälmlidane, se 1 Lunden torp »Hedkullen», se Hikullen Saknas
Halvors torp ödetp /Se Fisketjärnet tjärn Holmen bebyggelse Herrestadfjället Saknas
Harkerud förr lht Forsabäcken bäck Horsemad(en) torp Hikullen berg
Harkerud f.d. lht Forsabäcken bäck Huggarhagen el. Huggarns torp Hjälmelidsjön el. Ryggåsevattnet Saknas
Harkerud tp /Se Furukullen höjd Hultet torp Holkelyckan åker
Hasslehagen förr torp Fågelmossen, Lilla mosse Hultet torp Holken åker
Hasslekas gd /Se Fågelmossen, Lilla mosse Hushultet bebyggelse Holmen åker
Hattefjäll by Fågelmossen, Stora mosse Hyttan torp Holmesjön Saknas
Hattefjäll by? Fågelmossen, Stora mosse Hålan el. Kvarnhålen torp Holmevattnet Saknas
Hattefjäll gdr /Se Fällön ö Hålan torp Hopastångla bäckudde
Hedvallen gd /Se Fällön ö Hålet torp Humlekärr åker
Henriksberg tp /Se Fölungemossen mosse Hägerströmstomten hustomt Hundehålorna Saknas
Hillerhagen ödetp /Se Fölungemossen mosse Häggerud torp Hundehålorna Saknas
Hillerstorpet ödetp /Se Gatuberget berg med fornlämning /Se Hästekas torp »Hunnehårsbäcken», se Hundehålorna Saknas
Hillerud ödetp /Se Gatuberget berg Högebro torp Hålemadkullen, se Hålmaderna f.d. åker
Hjälmeliane, Hjälmlidane tp /Se Genäs näs Högstorp bebyggelse Hål(e)tjärn Saknas
Hjälmkas tp /Se Gevaliaberget berg Intakan torp Hålmaderna f.d. åker
Hjälmlidane, Hjälmeliane tp /Se Gevaliaberget berg Intakan hmd Hästhagen f.d. hästhage
Hogtorp, se Högstorp gd Giljan dal Jonsborg el. Hedvallen hmd Illtjärn Saknas
Holmen gd /Se Gluggevarden fjälltrakt /Se Jonsborg bebyggelse Iltjärn tjärn
Horsemad(en) ödetp /Se Grantjärn tjärn »Järnkas», se Hjälmkas torp Jakobs kyrka bergknalle
Huggarhagen f.d. tp /Se Grantjärn tjärn Kakelöse backe torp Jungfrudiket Saknas
Huggarns f.d. tp /Se Grantjärn tjärn Kalvemyrarna f.d. torp Kallkällehagen åker
Hultet ödetp /Se Gravarnamossen mosse Kalvhagen torp Kallsnäs (Karlsnäs?) udde
Hushultet beb. /Se Gravarnamossen mosse Karlsborg torp Karikulla berg
Hyttan tp /Se Grimåssjön Saknas Kasemyren torp(?) Kasebacken åker
Hålan tp /Se Grimåsesjön sjö /Se Kasen bebyggelse Kaselyckan åker
Hålet ödetp /Se Grimåssjön gränsm. /Se Kasen torp Kasenabben udde
Hålmaderna tp /Se Grimåssjön sjö Kasen el Torkelsrudkasen torp Kaserna skogsmark
Häggerud f.d. soldattorp Grimåsesjön sjö Kasen torp Kattehöljen hölj
Häggerud ödetp /Se Gimåsesjön sjö Kaserna el. Rollekasen, Rollkaserna f.d. st Katte(re)bågen åker
Hästekas tp /Se Grimåssjön sjö /Se Kaserna f.d. st Katte(re)bågen åker
Högebro tp /Se Grimåsesjön sjö /Se Kaserna f.d. st Katt(re)bågen åker
Högstorp by Grimåss watnn vatten Kaserna el. Ryrs kaser torp Kikån gränsbäck
Högstorp gd /Se Grimåss å å Kavlekas hmd Kikån Saknas
Höjentorp tp /Se *Grimås-ån gränsmärke /Se Kikerud bebyggelse Kikån Saknas
Intakan förr torp Grimåsälven bäck Kila bebyggelse Kikån Saknas
Intakan f.d. bebyggelse Grimåsälven älv Kila bebyggelse Kikån Saknas
Intakan f.d. tp o. ödetp /Se Grimåsälven vattendrag Kila bebyggelse Klevelyckan åker
Jonsborg gd /Se Gruvmossen mosse Kleven f.d. st Kockemossen mosse
Jutegatan tp /Se Gruvmossen mosse Kleven f.d. st Kohagsmyren Saknas
»Järnkas», se Hjälmkas tp Grytå Saknas Klockarestugan bebyggelse Kolugnarna ugnar
Kakelöse backe ödetp /Se Gryttå Saknas Klypen st Korpekullen skär
Karlsborg lht /Se Grytån bäck, gränsmärke /Se Klypen st Kvarnehålan f.d. betesmark
Nya Kas, ev. Nybygget Kasen tp /Se Grönkärrsmon skogsmark Klåvene gd Kvarnekroken åker
Kasemyren ödetp /Se Grönkärrsmon skogsmark Knatthällan f.d. st Kvarngärdet åker
Kasen tp /Se *Grötan fors el. kvarn Kobråten torp Kvarnhusberget Saknas
Kasen tp /Se Gullskogrudsälven bäck Krappsäter torp, nu beteshage Kvarnängen Saknas
Kasen förr torp Gullskogrudsälven älv Kronan torp Kyrke(gårds)lyckan åker
Kasen förr torp Gullskogrudsälven bäck Krypin torp Kyrkemossen Saknas
Kaserna tp /Se Gårdsjö sjö Kulten f.d. torp el. hmd Kyrkerud åker
Kaserna tp /Se Gårdsjö sjö Kuttakas torp Kyrkestigen stig
Kaserna förr bebyggelse? Gårdsjö sjö Kuttakas torp Käringeberget kulle
Katterbogen tp /Se Gåseflågen tjärn Kvarnbacken f.d. torp, nu sommarställe Kölnegärdet åker
Kavlekas gd /Se Gåseflågen sjö Kvarnhålan el. Hålan, se Hålan torp Kölnelyckan åker
Kikerud gdr /Se Gåseflågen tjärn Kvarnängen f.d. torp Köremon f.d. åker
Kila gdr /Se Gåseflågen sjö /Se Käringedalen hmd Köremyrarna förr odlade, nu skog
Kilane, (Kilarna) gdr /Se Hageberget berg Kölnekullen hmd Lackarekällan vattendrag
Kilarna, (Kilane) gdr /Se Hageberget berg Kölnekullen hmd Lackarekällan vattendrag
Kleven f.d. stp, beb /Se Hagen sluttning Lerryr Norra bebyggelse Lackarekällan vattendrag
Klypemon tp /Se Hagen terräng Lerryr Södra bebyggelse Ladlyckan åker
Klypen förr torp Halleberget berg Lerryr by Lerhålan lertag
Klypen torp /Se Halleberget berg Lilla-Ryr Saknas Lerhålan lertag
Klåfven by Hareklämman terräng Lillegärdet torp Lerklevarna el. Lerkleven åker
Klåvene gdr /Se Hareklämman bergpass Linddalarna el. Linddalen torp Lillegärdet åker
Klåvene by /Se Harkerudbäcken bäck Linds ö förr bebygg. Lillegärdet åker
Klåvene gd:ar /Se Harkerudbäcken bäck Linjen torp Lillesanden åker
Knatthällan f.d. stp, nu sommarställe /Se Harkerudssjöberget triangelpunkt Lugnet torp el bs Linslätt åker
Kobråten ödetp /Se Harkerudssjöberget berg o. triangelpunkt Lunden bebyggelse Ljunghed åker
Krappsäter f.d. tp /Se Harkerudssjöberget triangelpunkt Lunden (med torpet Hjälmlidane) torp Lummeråsen Saknas
Kronan förr bebyggelse? Harkerudssjön sjö Lunden (med torpet Hjälmlidane) torp Lundarna udde
Kronan tp /Se Harkerudssjön sjö Långjordarna el. Långjorden hmd Lundesjön, St. o. L, se Småsjöarna Saknas
Krypin ödetp /Se Harkerudsjön sjö Mjövattnet torp Lusthusberget Saknas
Kulten f.d. gd (ev. tp) /Se Hassleberget berg Moarna torp Lyckan under boden åker
Kuttakas tp /Se Hassleberget berg Modalen förr kvarn och mjölnareställe(?) Långagnen (Långagnan?) sjö
Kvarnbacken förr såg o. kvarn, nu sommarställe /Se Hasslehagen dal Mon lg Långjorden åker
Kvarnhålan tp /Se *Hattefjälls bäck gränsmärke /Se Mossen torp Långländet åker
Kvarnängen f.d. tp /Se Hattåsen bergås Mossen torp Lövvik Saknas
Kyrkerud f.d. tp /Se Hattåsen höjd Muberg bebyggelse Maden åker
Käringedalen gd /Se Hikullen kulle Mubergshagarna, se Hagarna hmd Maden åker
Kölnekullen gdr /Se Hikullen höjd Myren el. Pylsemyr torp Maderna åker
Leryr by Hjälmeliden terräng Myren el. Pylsemyr torp Maderna åker
Lerryr gdr /Se Hjälmeliden odlad mark Myskhagen torp Mandalen gärde
Liljenbergsfors (bruk) f.d. bruk /Se Hjälmelidssjön sjö Nils ö bebyggelse Mellanlyckan åker
Lin(d)dalarna tp /Se Hjälmelidsjön sjö Nyborg torp, nu skog Mellanvänden åker
Lin(d)dalen tp /Se Hjälmelidssjön sjö Nytorp torp Metsjö(n) sjö
Linjen ödetp /Se Hjälmelidsmossen mosse Näset st Metsjö(n) sjö
Lugnet ödetp /Se Hjälmelidsmossen mosse Orremyren torp Metsjö(n) sjö
Lunden by Holmesjön sjö Parken torp Molte mosse Saknas
Lunden by? Holmesjön sjö Parken torp Myrevallen åker
Lunden (med torpet Hjälmlidane) gd /Se Holmesjön sjö Parken torp Mörkevik vik
Långkas tp /Se Holmevattnet sjö Parken torp Nordgärdet åker
Mjövattnet tp, nu arbetarbostad /Se Holmevattnet sjö »Pelletorrt» (Pelletorpet?) torp Nordkroken åker
Moarna förr torp Holmevattnet sjö Pillerud torp Näsesjön sjö
Moarna f.d. torp Horsemad ägomark Pommern torp Nävermyr myr
Moarna tp /Se Horsemad sluttning Pylsemyr, se Myren torp Nöt(e)mossen Saknas
Modalen ödegård? Hultebäcken bäck Pålhuset torp Ostången udde
Modalen f.d. kvarn o. mjölnareställe /Se Hultebäcken bäck Rollekasen, se Kaserna f.d. st Ostången udde
Muberg by Hultebäcken bäck Ruckan lg Oxhöljen hölj
Muberg gd Hultebäcken bäck Ruckan lg Oxögat pöl
Muberg gdr /Se Hultet terräng Ruckan torp Oxögat tjärn
Myren ödetp /Se Hultet terräng Ruckan hmd Paradiset »lunde»
Myskhagen förr torp Hultet terräng Rummerud hmd Pilterstenen delesten
Myskhagen ödetp /Se Hultet terräng Rummerud hmd Pråmhålan vik
Nyborg förr torp Hundehålsbäcken bäck Rummerud hmd Prästerud åkerstycke, i mannaminne stuga där
Nybygget Kasen, ev. = Nya Kas o. ev. = Kasen tp /Se Hunnehårsbäcken bäck Ryr by Pukens äng Saknas
Näset förr torp Hushållsmossen mosse Ryrs kaser, se Kaserna torp Rassfjället berg med triangelpunkt
Näset stp /Se Hushållsmossen mosse Rödklev torp Reina Saknas
Orremyren förr torp Hålaberget berg Rödklev torp Rinnaren dike
Orremyren ödetp /Se Hålaberget berg Rölanda bebyggelse Ryggåsevattnet sjö
Parken ödetp /Se Hålemaden odlad mark Rölanda bebyggelse Rågvallen åker
Parken ödetp /Se Hålemadkullen höjd Rölanda bebyggelse Rö(r)tjärn Saknas
Parken förr bebyggelse? Hålemadkullen höjd Rörvik f.d bebyggelse Röselyckan åker
Parken förr torp Håletjärn tjärn Sandmon hmd Rösen »flåberg» (o. en åker)
Pelletorpet? ödetorp /Se Håletjärn tjärn Sandvik torp Salslyckan åker
»Pelletort» ödetp /Se Håletjärn sjö Sandvik torp Sandbäcken Saknas
Pilerud ödetp /Se Häggerud terräng Sandvik torp Sanden åker
Pommern förr torp Iletjärn tjärn Sillehålorna torp Sandhagen åker
Pommern tp /Se Iletjärn tjärn Sillehålskultarna, se Sillehålorna torp Santekullen berg
Prästerud f.d. gd /Se Iletjärn tjärn Sillran torp Sivike pråmhåla vik
Pylsemyr förr torp? Iletjärn tjärn /Se Silverås f.d. bs Sjödammen damm
Pylsemyr(en) ödetp /Se Illtjärn tjärn Silverås f.d. bs Sjömaden åker
Pålhuset förr hus? Illtjärn tjärn Sivik f.d. bebyggelse Skolhusbacken landsvägsbacke
Pålhuset f.d. tp /Se Illtjärnsbäcken bäck Sivik f.d. bebyggelse Skolhusberget, se Skolhusbacken landsvägsbacke
Rollekasen, (Rollekaserna) tp, f.d. stp /Se Illtjärnsbäcken bäck Sjökas torp Skolhushagen åker
Ruckan lht /Se Jakobs kyrka höjd? Sjökas torp Skorstensberget Saknas
Rummerud gd /Se Jakobs kyrka berg Skogen, Skogen Stora, Skogen Lilla bebyggelse Skrabberumpen åker
Ryr hrgd Jungfrubäcken bäck Skottan gdr Skrabbet åker
Ryr, Lilla förr bebyggelse? Jungfrubäcken bäck Skälebräckan lg Skrytevallen åker
Ryr by /Se Kallsnäs näs Slät(t)hult torp Skrytorna backe
Ryr by /Se Kallsnäs udde Slät(t)hult torp Skrytorna backe
Ryr gård /Se Kariudden höjd Smedberg torp Skymteberget (Skimteberget) berg
Ryr by /Se Karikullen kulle Smedserud bebyggelse Skymteberget berg
Ryrs kaser tp /Se Kasemossen mosse Smedtorpet torp Smedlyckan åker
Rödklev förr torp Kasemossen mosse Snippsta st Smedlyckan el. Smedjelyckan (Smidlyckan) åker
Rödklev ödetp /Se Kasen terräng Snippsta st Smedlyckan åker
Rölanda gd Kasen höjd Snärehagen el. Snäret torp Smedvallen åker
Rölanda hrgd? Kasenabben udde Solhem bebyggelse Småsjöarna tjärn
Rölanda gd Kasenabben udde Sollid torp el. bs Smörbiten åker
Rölanda hrgd? Kaserna dal Soterud bebyggelse Snickarudden Saknas
Rölanda hrgd? Kasesjön sjö Soterud hage torp Somyren åker
Rölanda hrgd? Kasesjön sjö Spelerud torp Somyren (Symyren) åker
Rölanda gd /Se Kasesjön sjö Stavas stuga bs Somyr(en) åker(?)
Rölanda gd /Se Katterbågen ägomark Stendalen torp Spjället åker
Rölanda hg /Se Katterbågen odlad mark Stendalen torp Spränglyckan åker
Rörugalanda, se Rölanda gd Katterbågsviken vik Steneby bebyggelse Stackelyckan åker
»rørughalanda», se Rölanda gd Katterbågsviken vik Steneby hmd Stallyckan åker
Rörvik förr bebyggelse? Kerstis mosse mosse Stockholm torp Stenliden åker
Rörvik f.d. gd /Se Kerstis mosse mosse Stola el. Stolatorpet st och torp Stenplankan åker
Sandvik tp /Se *Ketilbek gränsmärke /Se Stola st och torp Stenshult Saknas
Santekullen f.d. tp? /Se Kikerudsmyr myr Strandbergs bostad Stockeberget berg
Silvermyr f.d. backstuga /Se Kikerudsmyr myr Strömmen hmd Store hage åker
Silfverås f.d. backstuga /Se Kikerudssjön sjö /Se Strömsäter bebyggelse Storesanden åker
Sillehålorna ödetp /Se Kikerudssjön sjö /Se Strömsäter bebyggelse Store tånge åker
Sillran stp /Se Kikerudssjön sjö Strömsäter Stora, se 3 Strömsäter Saknas Storlyckan åker
Sivik förr bebyggelse? Kikerudsjön sjö Styggehagen f. hus Storlyckan åker
Sivik gd /Se Kikerudsjön sjö Styggemyr torp Storlyckan åker
Sivik gd /Se Kikerudssjön sjö /Se Svarvestolen torp Storlyckan åker
Sjökas förr torp Kike ånn Saknas Svenssondalen torp Storlyckan åker
Sjökas ödetp /Se *Kikeån å, gränsmärke /Se Söttorp bebyggelse Storsjön vattendrag
Sjökas förr torp? Klarevik vik Tappen hmd Stortappen åker
Skogsstugan tp /Se Klawe vigenn Saknas Tomtebacka (f.d.) tomtplats Storängen åker
Skottan ödegdr /Se Klavviken gränsm. /Se Torkelsrud bebyggelse Skräckebänten åker
Skymtebergsmon ödetp /Se Klingermossen mosse Torkelsrudkasen, se Kasen torp Stubberöttebacken gångstig
Skäl(e)bräckan lht /Se Klingermossen mosse Torpet hmd Stutedalen Saknas
Slottet tp /Se Klypen höjd Torrud bebyggelse Stutehålet el. Stutehålorna myr, förr åker
Slätthult tp, nu arbetarbostäder /Se Kockemossen mosse Tosterud bebyggelse Styggemyr Saknas
Smedserud by? Kockemossen mosse Tryckhult st Styggemyr myr
Smedserud gdr /Se Krokviken vik Trynet bs Stämmorna f.d. damm(ar)
Smedtorpet förr torp Krokviken vik Trången torp Svinevallen åker
Smedtorpet tp /Se Kronan höjd? Trätängen torp Sågebacken backe
Snippstad förr torp *Kuendølabek gränsmärke /Se Trätängen torp Sågelagen, Sågelaget, Stora o. Lilla Saknas
Snippstad f.d. torp Kulten kulle med fornlämning Turrud torp Sågekas Saknas
Snippsta(d) stp /Se Kulten höjd Tuvan bebyggelse Säckemyr Saknas
Snärehagen ödetp /Se Kvarnbacken naturnamn? Tuvan bebyggelse Sälgelyckan åker
Snäret ödetp /Se Kvarnbäcken bäck Tuvan bebyggelse Sälgåkern Saknas
Solhem f.d. skola o. affär, nu flera beb:r /Se Kvarnbäcken bäck Tåkan, Stora, Tåkan, Lilla Saknas Södhagen åker
Sollid förr hus Kvarndalen dal m. bäck (och gd) /Se Tåkan Stora Saknas Tegelbruket och Tegelbruksviken Saknas
Sollid tp /Se Kværndoela Saknas Tången torp Timmer(e)kroken åker
Soterud gd /Se Querdöle Saknas Tången torp(?) Tjuvaråsberget, se Tjuveråsekullen berg
Soterud lht /Se Kvarnängsviken vik Tåsterud bebyggelse Tjuveåsekullen el. Tjuvrösebeget el. Tjuvåseberg berg
Soteryd gd /Se Kvarnängsviken vik Ulvehaget bs Tjuveråsekullen berg
Soterud Saknas /Se Kyrkemossen mosse Uppräppen bygdenamn Tjuveråsekälla berg
Soterudshage förr bebyggelse? Kyrkemossen mosse Val(e)berg st Tjuvröseberget, se Tjuveråsekullen berg
Spelerud ödetp /Se Kärrvattens ås gränsm. /Se Valbo-Ryr pst Tjuvåsberget, se Tjuveråsekullen berg
Spellerud förr torp Kärrvattensås berg Vassängen avs Tjäreberget berg
Stavas stuga backstuga /Se Ketilbekkr Saknas Vassängen avs Tomtekullen kulle
Stendalen ödetp /Se Kölnekullen naturnamn? Vågsäter gd Tomtevallen åker
Stenebyn gd Lackare kelle Saknas Vågsäter gd Torpekullen berg
Steneby gd /Se *Lackare källa gränsmärke /Se Vålen torp Torpelyckan åker
Stenerud tp /Se Lackarekällan fördjupning i Munkedalsälven? Värhult stuga Torvhacket åkrar
Stenkas tp /Se Lackarekällan källa Waernans lg. förr butik Torvhacket markstycke
Stenshult f.d. beb.? /Se Lackarekällan råmärke /Se Åkervik f.d. torp Tossehålan Saknas
Stockholm f.d. lhtr /Se Lerry ånn Saknas Åserud bebyggelse Trantjärn Saknas
Stola förr torp *Lerryr-ån gränsmärke /Se Älgerud torp Trehörningen åker
Stola stp och tp /Se Lillemossen mosse Älgerud stugor Trehörningen åker
Stola stp och tp Lillemossen mosse Älnebacka bebyggelse Trehörningen åker
Stolatorpet, se Stola stp och tp Lindsö holme Ängarna torp Tresnippen åker
Stommen Saknas Lindsö ö Ängarna hmd Trestickeln sjö
Strandbergs arbetarbostad /Se Lindsö ö Ängebråten torp Trolldalen dalgång
Strömmen förr bebyggelse? Linjen terräng Ängen f.d. torp Trollemossen Saknas
Strömmen gd /Se Linjen terräng Änghagen torp Trollshögen bergknalle
Strömmesäter bost. Linnemon skogsmark Änghagen hmd el. torp Trångesjön Saknas
Strömsäter gd /Se Linnemon skogsmark Änghagen torp Trädgårdslyckan åker
Styggehagen förr hus /Se Lomkärret kärr Änkelsrud bebyggelse Trädgårdslyckan åker
Styggemyr ödetp /Se Lomkärret sank mark   Trädgårdslycka åker
Svarvestolen förr bebyggelse? Lommesjön tjärn   Tuftet (Tyftet?) åker
Svarvestolen backstuga /Se Lommesjön sjö   Tungan åker
Svenssondalen ödetp /Se Lommesjön sank mark   Ulvegropen Saknas
Såg(e)backen tp /Se Lundevattnet sjö, gränsmärke /Se   Vakthagen åker
Sågkas tp /Se Lusthusberget berg   Val(e)bergen el. Val(e)berget berg
Söttorp by Lusthusberget berg   Vattnesmyren åker
Söttorp gd /Se Långagna tjärn   Vattnesmyren åker
Tappen gd /Se Långagna sjö   Vintermyren Saknas
Tegelbruket f.d. bruk /Se Långagna sjö   Vrångevattnet sjö
Tomtebacka tp /Se Långånn Saknas   Yttertappen åker
Torkelsrud gd /Se Långån gränsmärke /Se   Ålfiskelyckan åker
Torkelsrudkasen ödetp /Se Lövviken vik   Ängevallen åker
Torrud by Lövviken vik   Ön Saknas
Torryd gd /Se Metsjö sjö /Se    
Trestickeln tp /Se Mikael Kocks grav gravplats    
Tryckhult förr soldattorp Mikael Kocks grav fornminne /Se    
Tryckhult f.d. soldattorp Mjövattenssjön sjö    
Tryckhult öde stp /Se Mjövattenssjön sjö    
Trynet f.d. backstuga /Se Mjövattenssjön sjö    
Trången tp /Se Mjövattenssjön sjö /Se    
Trättängen f.d. tp /Se Mjövattenssjön sjö /Se    
Turrud tp /Se Mobäcken bäck    
Tufven by? Mobäcken bäck    
Tuvan gd /Se Molte mosse mosse    
Tåkan gdr /Se Munkedalsälven älv    
Tångarna tp /Se Myskhagen f.d. torp    
Tången tp /Se Mörkevik vik    
Tånghed tp /Se Mörkevik vik    
Tåsterud gd /Se Nyborg sluttning    
Tÿnrydh Saknas Näsemossen mosse    
Tåkan, L:a o S:a gd:ar /Se Näsemossen mosse    
Ulvehagen ödetp /Se Näsesjön sjö    
Ulverud gd /Se Näset ås    
Vadbacken tp /Se Nötmossen mosse    
Waernans f.d. butik /Se Nötmossen mosse    
Valeberg stp /Se Ormeberget berg    
Vassängen tp /Se Ormeberget berg    
Vintermyr tp /Se Orremyren sank mark    
Vågsäter gd Oxögat tjärn    
Vågsäter gd Oxögat göl    
Vågsäter hrgd Oxögat sank mark    
Vågsäter gd /Se Oxögat tjärn    
Vågsäter gd /Se Oxögat tjärn    
Vålen tp /Se Oxögat göl    
Vålen torp /Se Parken terräng    
Värhult gd Parken terräng    
Värhult gård /Se Pommern terräng    
Värhult gd /Se Pylsemyr sank mark    
Värhult gd /Se Pålhuset f.d. odlad mark?    
Värhults Nyhemman tp /Se Rassfjället berg    
Värnans, se Waernans f.d. butik Rassfjället höjd    
Åkervik förr bebyggelse? Reina elf Saknas    
Åkervik f.d. tp /Se *Reina gränså /Se    
Åserud gd /Se *Reinda gränså /Se    
Åserud gd /Se Rensjön Saknas    
Älgerud tp /Se Rossamosi Saknas    
Älnebacke gd /Se *Rossamossan gränsmärke /Se    
Älnebacka (Elnebacka) gd /Se Ryr, Lilla terräng    
Älnebacka gd /Se Rävemossen mosse    
Ängebråten ödetp /Se Rödklev höjd    
Änghagen f.d. torp Rölandaån bäck    
Änkelsrud gd /Se Rölandaån å    
Ödegården tp /Se Rölandaån å    
  Rölandaån å /Se    
  *Rölandsvattnet gränsmärke /Se    
  Rörtjärn tjärn    
  Rörtjärn tjärn    
  Rörtjärn tjärn    
  Rörtjärnsberget berg    
  Rörtjärnsberget berg    
  Rörvik vik    
  Rörvikevassen vik    
  Sandbäckemyren myr    
  Sandbäckemyren myr    
  Sandmon terräng    
  Sandmon terräng    
  Savannen sank mark    
  Savannen sank mark    
  Sillran höjd    
  Sivik höjd    
  Sjöhagesjön sjö    
  Sjökas sluttning    
  Sjökas udde    
  Sjöås höjd    
  Skarnhella Saknas    
  Skolhusberget berg    
  Skolhusberget berg    
  Skorstensberget berg    
  Skorstensberget berg    
  *Skranhellu mosa gränsmärke /Se    
  Skymteberg berg    
  Skymteberg berg    
  Skymtebergsmossen mosse    
  Skymtebergsmossen mosse    
  Slättfjället terräng    
  Smedserudsbäcken bäck    
  Smedserudsbäcken bäck    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smedtorpet odlad mark    
  Småsjöarna tjärnar    
  Småsjöarna sjöar    
  Småsjöarna sjöar    
  Snäremyren myr    
  Snäremyren myr    
  Sollid sluttning    
  Sollid myrar myrar    
  Sollid myrar sank mark    
  Soteruds hage äng    
  Soterudshage dal    
  Soterudsmossen mosse    
  Soterudsmossen mosse    
  Soterudssundet sund    
  Soterudssundet sund    
  Spellerud terräng    
  Staupin Saknas    
  Staupen gränsmärke /Se    
  Stendalen dalgång?    
  Stendalen dal    
  Stendalsbäcken bäck    
  Stendalsbäcken bäck    
  Stenebybäcken bäck    
  Stenebybäcken bäck    
  Stenshult terräng    
  Steninge Lunde gränsmärke?    
  Stenshult höjd    
  Stockhomsberget berg med triangelpunkt    
  Stockholmsberget berg o. triangelpunkt    
  Stockholmsberget triangelpunkt    
  Stola terräng    
  Storesjön sjö    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Strömmen del av Hundehålsbäcken    
  Styggemyr myr    
  Stygge myr myr    
  Styggemyr mosse /Se    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundsberget berg    
  Sundsberget berg    
  Surmyrsmossen mosse    
  Surmyrsmossen mosse    
  Surnåsbäcken bäck    
  Surnåsbäcken bäck    
  Svarvestolen sluttning    
  Sågkas terräng    
  Sågkas sluttning    
  Såglaget, Lilla terräng    
  Såglaget, Lilla sluttning    
  Såglaget, Stora terräng    
  Såglaget, Stora sluttning    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Sörhålan vik    
  Sörhålan bukt    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  Tjuvaråsberget berg med fornlämning /Se    
  Tjuvaråsberget berg    
  Tjäreberget berg    
  Tjäreberget berg    
  Tiärewadz åss Saknas    
  Tomtekullen höjd    
  Tomtekullen höjd    
  Torpekullen höjd    
  Torpekullen höjd    
  Torvmossen mosse    
  Trantjärn tjärn    
  Trantjärn tjärn    
  Trantjärn tjärn    
  Trestikeln sjö    
  Trestickeln sjö    
  Trestickeln sjö /Se    
  Trestickelns ö ö    
  Tristikelzswnd Saknas    
  Trestickelsund gränsmärke /Se    
  Trollermossen mosse    
  Trångebäcken bäck    
  Trångebäcken bäck    
  Trångemossen mosse    
  Trångemossen mosse    
  Trångesjö sjö    
  Trångesjön sjö    
  Trångesjön sjö    
  Trästickeln, Nedre sjö    
  Trästickeln, Nedre sjö    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Trästickeln sjö /Se    
  Trättängsberget berg    
  Trättängsberget berg    
  Tångarna sluttningar?    
  Tångarna sluttning    
  Valberget berg    
  Valberget berg    
  Valboån å    
  Valebergen berg    
  Valebergen berg    
  Wantnerwdtt Saknas    
  *Vattneröd gränsmärke    
  Vattnerödsjön sjö    
  Vattnerödsjön sjö    
  Vattnerödsjön sjö /Se    
  Wijsiön, se Viksjön sjö    
  Viksjön Saknas    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Vita kärret kärr    
  Vita kärret kärr    
  Vrångevattnet sjö /Se    
  Vågsätersbäcken bäck    
  Vågsätersbäcken bäck    
  Vågsätersbäcken bäck    
  Vålbergen berg    
  Vålbergen berg    
  Wegmosse Halz Saknas    
  Vägmossen gränsmärke /Se    
  Åkervik vik    
  Åsanesjön sjö    
  Åsanesjön sjö    
  Åsanesjön sjö    
  Åsanesjön sjö /Se    
  Älgpasset höjd    
  Älgpasset sank mark    
  Älna (Elna) del av Valboån /Se    
  Ängarna terräng (förr bebyggelse?)    
  Ängarna odlad mark    
  Ängedammen damm    
  Ängedammen tjärn    
  Ängen terräng    
  Ängen äng    
  Ön mossholme    
  Ön fastmark    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.