ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torps socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 127 Naturnamn: 459 Bebyggelsenamn: 17 Naturnamn: 0
Torp sn Abborrsjön sjö Bråhagen, se 2 Höghult gd  
Torp sn Abborrsjön tjärn Ellenö Saknas  
Torp sn Allnesjön, se Elnesjön sjö Ellenö bebyggelse  
Torp sn Annas grav plats med grav /Se Ellenö bebyggelse  
Torp sn /Se Askedrageberget berg Ellenö bebyggelse  
Torp sn /Se Askedrageberget berg Elne Västre, se 2 Ellenö Saknas  
Torp sn, förr del av gäll Askedraget sank mark? Elne Östre, se 3 Ellenö Saknas  
Torp sn Askedraget sank mark Gyrrud, se 1 Höghult gd  
Torp sn Axels kulle kulle med fornlämning Huseby gd  
Torp sn Axels kulle höjd Huset, se 1 Huseby gd  
Torp sn Balansemyren myr Höghult gd  
Torp sn Balansemyren myr Höghult gd  
Torp sn *Betevattsåsen ås Knotten, se 1 Nättjebacka Saknas  
Torp sn Betvattnet sjö Lunden gd  
Torp sn Betvattnet sjö Nättjebacka bebyggelse  
Torp sn Betvattnet sjö Sandbacken, se 1 Lunden gd  
Torp sn Betvattnet sjö Uddevalla-Lelångens järnväg, se 4 Ellenö Saknas  
Torp sn Betvattnet sjö    
Torp sn /Se Bistockedalen dalgång?    
Torp sn /Se Bistockedalen dal    
Berg by Björkdammen damm    
?Berg by Björkdammen göl    
Berg by? Björnefällsmon terräng    
Boda by Björnefällsmon terräng    
Boda by? *Bockasten gränsmärke?    
Boda by? Bokemyrarna myrar    
?Boda gd /Se Borgmästare mossen mosse    
Bukten ödetorp Borgmästaremossen mosse    
Bäcken förr torp Borgmästaremossen mosse    
Dalen förr torp Borgmästaremossen mosse    
Dalen f.d. torp Borgmästareviken vik    
Dybotten förr torp Borgmästareviken vik    
Ekebacken förr torp Borgmästar stycket, se Borgmästaremossen mosse    
Ellenö (fel för Elne) gd /Se ?Borstekull höjd    
Ellenö gd m.m /Se Borstekull kulle    
Elne by *Borsten höjd    
Elne by Botz-vatnet, se Betvattnet sjö    
Elne hgd Brumossen mosse    
?Elne gd Brumossen mosse    
Ellne hrgd Brynesvartan mosse /Se    
Ellne hrgd Bråtemon terräng    
Elne gd /Se Brände mossen mosse    
Elne by /Se Bäcken terräng    
Elne gd /Se Bärmyren myr    
Ellne gd /Se Daparna mosse    
Ellne herrgd /Se Daparna sank mark    
Furmoängen förr bebyggelse? Diwpeströmme Saknas    
Furumoängen torp *Djupeström gränsmärke /Se    
Giljan förr bebyggelse? Dubbelström, se Stattuterudsälven å    
Giljan, Lilla förr bebyggelse? Dymyren myr    
Giljan, Stora förr bebyggelse? Dymyren myr    
Gränsen förr torp Ekebacken backe (bebyggelse?)    
Gullskogrud förr bebyggelse? Ekebacken sluttning    
Gökerud förr torp Ekekullen kulle med fornlämning    
Hedenstorp by? Ekekullen kulle    
Holmås förr torp Ekekullen höjd    
Huseby by? Ellenömossen mosse    
Huseby gårdar /Se Ellenösjön sjö    
Huseby gd /Se Ellenösjön sjö    
Huseby gd /Se Ellenösjön sjö    
Håmule by Ellenösjön sjö    
Homule Saknas Ellenösjön Saknas    
Håmule by Ellenösjön sjö    
Håmule by Ellenösjön sjö    
Håmule gd /Se Ellenösjön (Elnesjön) sjö /Se    
Håmule gd /Se Elnesjön sjö    
Håmule gd /Se Elnesjön sjö    
Högen gd Elnesjön sjö /Se    
Höghult by Elnesjön (Ellenösjön) sjö /Se    
Klockarebolet Saknas Elnesjön sjö /Se    
Jamsis förr bebyggelse? Elne vatn, St., se Ellenösjön sjö    
Kleven förr torp Elnir (Älnir) = Elnesjön? sjö /Se    
Kotterud förr torp Fashultsudde mossholme (mossudde?)    
Kristerud förr torp Fashultsudde höjd    
Krypin förr hus? Fisketjärnet sjö    
Lunden Saknas Fisketjärnet tjärn    
Långkas förr torp Fisketjärnet tjärn    
Mellankas förr bebyggelse? Fjällvik vik    
Nybygget förr bebyggelse? Flagereos vik    
Nybygget f.d. bebyggelse Flagerån å    
Näckebacka ortn. /Se Flagerån å    
Nättjebacka gd /Se Forsabäcken bäck    
Ottersbyn gd Forsabäcken bäck    
Ottersbyn gd Fotemossarna mossar    
Ottersbyn gd /Se Fotemossarna mosse    
Parken förr bebyggelse? Fotemossen mosse    
Plåtarna lg /Se Fotemossen mosse    
Ramhult förr torp Fuglemossen mosse    
Sandkas förr torp Fuglemossen mosse    
Sarehagen förr bebyggelse? Furmoängen terräng    
Sarehagen f.d. torp? Furutjärnssjön sjö    
Sjöås förr torp Furutjärnssjön sjö    
Skatterudtorpet förr torp Gerrudsholme udde    
Skatterudtorpet f.d. torp Gerrudsholme udde    
Skräddartorpet förr torp Giljan odlad mark    
Skälebo gd Giljan, Lilla odlad mark    
Skällebo gård /Se Giljan, Stora odlad mark    
Sommarhult gd *Gluggevalar gränsmärke    
Statutetorpet gd /Se Gluggevarden fjälltrakt    
Stattutetorpet gd /Se Gråbenamossen mosse    
Stommen Saknas Gråbenedalen dalgång?    
Stommen förr bebyggelse? Grågasebergeth berg    
Stommen förr bebyggelse? Grågåseberg berg /Se    
Stufveryr by Grännås, Stora höjd    
Sundet förr hus? Grännås, Stora höjd    
Surnås gd /Se Gullskogrud åkerlappar    
Svervekas förr bebyggelse? Gullskogrud terräng    
Toresby by *Gullskogrudsmossen mosse    
Torp Saknas Gullskogrudsälven älv    
Torp f.d. by Gullskogrudsälven bäck    
Torp f.d. kyrkby /Se Gulskåre Måsse, se Gullskogrudsmossen mosse    
Torp f.d. kyrkby Hallekullemossen mosse    
Torp förr by, nu utjord Hallekullemossen mosse    
Torp f.d. kyrkby Hallekullen triangelpunkt    
Torp gård Hallekullen höjd o. triangelpunkt    
Torp gd Hallekullen triangelpunkt    
Torp kyrkby Havkulten skogsområde?    
Torp kkby? Havkulten höjd    
Torp kyrkby Hjortön udde?    
Torsbyn by /Se Hjortön udde    
Tägnebyn by Holmesjön sjö    
Tägnebyn gård /Se Holmesjön sjö    
Upsala gd Holmesjön sjö    
»westagardhe» Saknas Holmås ås    
Åhagen förr torp Horskullen höjd o. triangelpunkt    
Åntorp by Horskullen höjd    
Ödegården förr hus? *Huseby hävd ägomark    
  Hustjärn tjärn    
  Hustjärn tjärn    
  Hustjärnsmossen mosse    
  Hustjärnsmossen mosse    
  Husön udde    
  Håfjäll höjd    
  Hålekasamyren myr    
  Hålekasamyren myr    
  Höghultsbäcken bäck    
  Höghultsbäcken bäck    
  Höghultsmossen mosse    
  Höghultsmossen mosse    
  Höghultsmossen mosse    
  Högsmossen mosse    
  Högsmossen mosse    
  Juviksmossarna mossar    
  Järnbodbacke höjd?    
  Kaseberget berg o triangelpunkt    
  Kasemossen mosse    
  Kasemossen mosse    
  Kasen terräng    
  Kasen odlad mark    
  Katteskallen fornlämning    
  Katteskallen fornlämning    
  Kleven sluttning    
  Kliberget berg    
  Kliberget berg    
  Klunken höjd?    
  Komyren myr    
  Komyren myr    
  Kopperudsbergen berg    
  Kopperudsbergen höjder    
  Korpeberg berg    
  Korpeberg höjd    
  Kotterud odlad mark    
  *Krako vatn gränsmärke /Se    
  Kringlemossen mosse    
  Kringlemossen mosse    
  Kristerud odlad mark    
  Krogwadz sund Saknas    
  Krókáin Saknas    
  Kroksjön Saknas    
  Krokälven å /Se    
  Krypin odling?    
  Krypinberget berg    
  Krypinberget berg    
  Kråkevattens sund sund /Se    
  Kusemyr ägomark    
  Kusemyr odlad mark    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnhålan dal    
  Kvarnön ö    
  Kvarnön ö    
  Kýrfjäll Saknas    
  Källemossen mosse    
  Källemossen mosse    
  Kärn, se Motjärn tjärn    
  Ladängen ägomark    
  Ladängen äng?    
  Lammedalsbergen berg    
  Lammedalsbukten vik    
  Langhalzwatnet, se Långhalmen sjö    
  Lilledalen terräng    
  Lilledalen sank mark    
  Lille vass holme?    
  Lundenäset näs    
  Lundenäset udde    
  Lundeviken vik    
  Lundeviken vik    
  Lunnerud terräng    
  Lunnerud terräng    
  Långebergen berg    
  Långebergen höjder    
  Långemossen mosse    
  Långemossen mosse    
  Långemosse mosse    
  Långeström ström    
  Långeströmsåsen ås    
  Långhalmen sjö    
  Långhalmen sjö    
  Långhalmen sjö    
  Långhalmen sjö /Se    
  Långhalmen sjö /Se    
  Långhalmen sjö /Se    
  Långhalsuanet, se Långhalmen sjö    
  Madberget berg    
  Madberget berg    
  Malis myr myr    
  Malis myr myr    
  Mastergiljan terräng    
  Mastergiljan dal    
  Mellankas sluttning    
  Mokärn, se Stattuterudsjön sjö    
  *Mosafoten gränsmärke /Se    
  *Mossebron landsvägsbro    
  *Mossebron landsvägsbro    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Myggerud terräng    
  Myggerud sluttning    
  Mårterud terräng    
  Mårterud terräng    
  Märremyren ägomark    
  Märremyren f.d. ägomark    
  Märresjön sjö    
  Mörkemyr myr    
  Mörkemyr myr    
  Mörtebågen vik    
  Mörtebågen vik    
  Norgärdesmossen mosse    
  Norgärdesmossen mosse    
  Näsudden udde    
  Näsvattnet sjö    
  Näsvattnet del av Tolbosjön    
  Näsvattnet sjö    
  Ofninn Saknas    
  *Ofnenn gränsmärke /Se    
  Orrekullen kulle    
  Orrekullen höjd    
  Oset vik    
  Oset vik    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat sank mark    
  Pinudden udde    
  Pinudden udde    
  Pålekullen kulle o. triangelpunkt    
  Pålekullen triangelpunkt    
  Pålemyren myr    
  Pålemyren myr    
  Ragnars mosse mosse    
  Ragnars mosse mosse    
  Ramhult terräng    
  *Rasmundsdrag (eller *Råsmossedrag) gränsmärke /Se    
  *Roden gränsmärke /Se    
  »Runafurun gränsmärke /Se    
  Råsmanssdrag Saknas    
  Råssmus drag gränsmärke    
  Röda Kleff Saknas    
  Röaklev gränsmärke /Se    
  Röddalen dalgång    
  Röddalen dal    
  *Rökälla källa    
  *Rökälla källa    
  Rörmyren myr    
  Rörmyren myr    
  Sandbacken terräng    
  Sandbacken sluttning    
  Skogön ö    
  Skottemyrsmossen mosse    
  Skräddartorpssjön sjö    
  Skymtebergsmossen mosse    
  Slättbergen berg    
  Slättbergen berg    
  Smedserudsbäcken bäck    
  Smedserudsbäcken bäck    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smedseruds mosse mosse    
  Smikelid naturnamn    
  Solbacken höjd?    
  Sorgedalsberget berg    
  Sovarudden udde    
  Sprängerud terräng    
  Sprängerud terräng    
  Spårvik vik    
  Spårvik vik    
  Stattuterudsjön sjö    
  Stattuterudssjön tjärn    
  Stattuterudsjön sjö    
  Stattuterudsjön tjärn    
  Stattuterudsälven å    
  Stattuterudsälven älv    
  Stattuterudsälven bäck    
  Stendalen dal    
  Stendalsbäcken bäck    
  Stendalsbäcken bäck    
  Steningalunda Saknas    
  *Steningslunda gränsm. /Se    
  Steninge Lunde gränsmärke?    
  Stigerud terräng    
  Stigerud terräng    
  *Stikksas gränsmärke /Se    
  *Stÿke sten gränsmärke /Se    
  Stockeskogen skogsmark    
  Stockeskogen skog    
  Stommen höjd    
  Stommen sluttning    
  Stomön ö    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Storängskullen kulle    
  Storängskullen höjd    
  Stutemyrarna myrar    
  Stutemyrarna myrar    
  Stuverydön ö    
  Stuveryrhagen terräng    
  Stuveryrhagen hage    
  Stuveryrön ö    
  Styggedalen dalgång    
  Styggedalen dal    
  Styggemyr terräng    
  Styggemyr, Lilla terräng    
  Stången höjd    
  *Stæfnu lundana gränsmärke /Se    
  Stämmen terräng    
  Stämmen terräng    
  Sundsbron bro?    
  Surnåsbäcken bäck    
  Surnåsbäcken bäck    
  Svartebäck terräng    
  Svartebäck vattendrag?    
  Svartemyr myr    
  Svartemyr sank mark    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön tjärn    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön tjärn    
  Svervekas terräng    
  Svindalen dalgång?    
  Svindalen odlad mark?    
  Sågkullarna berg    
  Sågkullarna berg?    
  Sågkullarna höjder    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Sävemyr myr    
  Sävemyr myr    
  Tjufmossen Saknas    
  Tjurefjäll bergsområde    
  Tjurefjäll bergsområde    
  Tjuvemossebukten vik    
  Tjuvemossen mosse    
  Tjuvemossen mosse    
  Tjuvemossen mosse    
  Tjuvesjöarna sjöar    
  Tjuvesjöarna tjärnar    
  Tolbosjön sjö    
  Tolbosjön sjö    
  Tolbosjön sjö    
  Tolboälven älv    
  Tollaremossen mosse    
  Tollaremossen mosse    
  Torstanesjön sjö    
  Torstanesjön sjö    
  Tranemossen mosse    
  *Tranemosse ö ö    
  *Tranemosse ö ö    
  Tranemåse, se Tronemosse mosse    
  Tranemossefot gränsmärke /Se    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  *Tranumosi mosse /Se    
  *Tranuquisllir åmöte    
  Trollstenarna udde? (stenar?)    
  Trollstenarna strand    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemossen mosse /Se    
  Tronnewad Saknas    
  *Tranevad gränsmärke /Se    
  Tronemosse mosse /Se    
  Trummemon skogsmark    
  Trummemon skogsmark    
  Tuvemossen mosse    
  Tuvemossen mosse    
  Valboån Saknas    
  Valboån å    
  Valboåsen triangelpunkt    
  Valboåsen Saknas    
  Valboås kulle /Se    
  ?Valboås berg o. triangelpunkt    
  Valboåsen berg o. triangelpunkt    
  Valboåsen höjd o. triangelpunkt    
  Valboåsen höjd    
  Valboås berg /Se    
  Valemossen mosse    
  Valemossen mosse    
  Valen kulle?    
  Valen höjd    
  ?Vallgärdsmossen mosse    
  Vallgärdsmossen mosse    
  Vallgärdsmossen mosse    
  Vallgärdsmossen mosse    
  *valås berg    
  *Vargegardsmosse mosse    
  Vassalemossen mosse    
  Vassalen sjö    
  Vassalen sjö    
  Vassalen sjö    
  Vassalen sjö    
  Vassalen sjö    
  Vassalen sjö /Se    
  Vassaleängen terräng    
  Vekhekiern, se Vickaretjärn sjö    
  Vesalen, se Vassalen sjö    
  Vickarebäcken bäck    
  Vickarebäcken bäck    
  Vickaretjärn sjö    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickartjärn tjärn    
  Vitteberget berg    
  Vitteberget berg    
  Vittebergsmossen mosse    
  Vittebergsmossen mosse    
  Vällingebäcken bäck    
  Vällingemyren myr    
  Åoset strandområde    
  Årslåmossen mosse    
  Årslåmossen mosse    
  Åserudängen terräng    
  Älgemossen mosse    
  Älgemyren mosse    
  Älgemyren myr    
  Älgemyren myr    
  Älnir (Elnir) = Elnesjön? sjö /Se    
  Ängemossen mosse    
  Ängemossen mosse    
  Ängön ö    
  Ödegården terräng    
  Ömossarna mossar    
  Ömossarna mossar    
  Örnekullen kulle    
  Örnekullen kulle    
  Östersjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.