ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frändefors socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 203 Naturnamn: 341 Bebyggelsenamn: 56 Naturnamn: 16
Frändefors sn /Se Askaken sjö /Se Frändefors sn sn Björndalen rännil
Frändefors sn Bastungen, se Bastungen udde Frändefors sn sn Brinkevall(en) åker
Frändefors sn Bastungen udde Frändefors sn Derehuvud, se Huvudet hög punkt, sjömärke
Frändefors socken Bastungen holme Anulvsbäcken bebyggelse Dereviken vik
Frändefors sn Bastungen strandområde Bergslagernas järnvägsaktiebolags järnväg, 3 D.... Saknas Framskogen gärde
Frändefors sn Bergbom höjd? Binäs, Norra bebyggelse Huvudet hög punkt, sjömärke
Frændefors Saknas Bergskällan källa Binäs, Södra bebyggelse Hästemyren åker
Frändefors sn *Biarnaas gränsmärke Bodane, Västra bebyggelse Kaserna åkrar
Frändefors sn Björbäcken bäck Bodane, Östra bebyggelse Klippelund skog
Frändeforss Saknas Björkön skogsmark Brasmerud by Krafsebäcken bäck
Frändefors sn Björkön udde Brinkevall(en) f.d. backstuga Lundgrenehagarna åker
Frändefors sn Björnemossen mosse Bruket se 1 Trombälgen Saknas Sanneberg bergsområde
Frändefors sn Björnön mossholme Bräckan gd Sandelsbergen, se Sanneberg bergsområde
Frändefors sn Blomsterkullen kulle Bräckan by Pettregården gärde
Frendeforsa sn Blomsterkullen höjd Dereviken bebyggelse Skåken område med berg, skog och igengångna åkrar
Frändefors sn Blåkullen kulle Dereviken by Ängheden utmark, åker skog, hage
Frändefors sn Blåkullen höjd Djupedalen bebyggelse  
Frändefors sn Bodanesjön sjö Ekenäs, Norra bebyggelse  
Frändefors sn Bodanesjön sjö Ekenäs, Södra bebyggelse  
Frändefors sn Bodaneälven å Ekenäs, Västra bebyggelse  
Frändefors sn Bodaneälven älv Ekenäs, Östra bebyggelse  
Frändefors sn Bodaneälven älv Fagerskog, Norra bebyggelse  
Frändefors sn Bodaneälven å Fagerskog, Södra bebyggelse  
Frändefors sn Bodaneälven älv Fjäll, Stora gd  
Frändefors sn /Se Bodaneälven å /Se Flicksäter, Norra bebyggelse  
Frändefors sn /Se Bolund ägomark Flicksäter, Södra bebyggelse  
Frändefors sn /Se Bredvattnet sjö Flybo, Västra bebyggelse  
Frändefors sn /Se Bredvattnet sjö Flybo, Östra bebyggelse  
Frändefors sn /Se Bredvattnet sjö Häggestommen soldatstom f.d.  
Östmål = Frändefors sn /Se Brunnö udde Hällen gd  
Aronetorpet förr torp Bråten ägomark Karlbergstommen f.d. soldatstom  
Balketorpet förr torp Bråtåsemossen mosse Karlsrud, Västra bebyggelse  
Berg by Bräckeviken vik Karlsrud, Östra bebyggelse  
Berg gd /Se Bräckeviken vik Kattholmen gd  
Binäs by /Se Bräckeviken vik Klintestommen f.d. soldatstom  
Bjurhem gd Brändebergen berg Kärsbol, Norra bebyggelse  
Bjurhem gd /Se Brännemossen mosse Kärsbol, Södra bebyggelse  
Bjurhem gd /Se Brännemossen mosse Lönnebergshage pst  
Bjurhem gd /Se Buddeviken vik Näverdraget gd  
Björnråsen förr bebyggelse? Buddeviken vik Pettregården f.d. gd  
Björsenet gd /Se Bullerud terräng Rölanda, Västra bebyggelse  
Björskogen gd /Se Byrstämman terräng Rölanda, Östra bebyggelse  
Björviken gd /Se Bäljen tjärn Rölanda by  
Vestra Bodane by Bälgen sjö Sivikan by  
Brandsmyran, se Brasmemyr by Bälgen sjö Siviken, Norra bebyggelse  
Brasmeryr by *Bäsingbobäcken bäck Siviken, Södra bebyggelse  
Brasmemyr by /Se *Bäsingboudden udde Sjörbo, se 1 Trombälgen Saknas  
Bråtekollserud gd /Se *Bäsingebo udde udde Skogen gd  
Bråtåsen förr torp Bästersviken torrlagd vik? Skraggerud f.d. backstuga  
Bräckan by /Se Bästersviken sank mark Stenshult, Västra bebyggelse  
Bränneberg by Bästesviken tjärn Stenshult, Östra bebyggelse  
Bäsingetes(t) gd:ar /Se Bästeviken sjö /Se Stommen, se Karlbergstommen f.d. soldatstom  
Dernäs by /Se Dalbosjön vik Trombälgen bebyggelse  
Derrenäs by? Daalbowijkan, se Vänersborgsviken vik Tveten, Norra bebyggelse  
Derrenäs gård /Se Dalbo-Wiken, se Vänersborgsviken vik Tveten, Södra bebyggelse  
Dernäs gd /Se Dammarna terräng Äskekärr gd  
Dissingtakan gdar /Se Dansarön mossudde    
Disingstakan Saknas /Se Derehuvud udde    
Dykälla by Derehuvud udde    
Dykälla gd /Se Derehuvud udde    
Dykälla gård Derenässundet sund    
Edsnäbba förr torp Derenässundet vik    
Ekenäs by? Dereviken vik    
Ekenäs by? Dereviken vik    
Ekenäs by? Dernäsemossen mosse    
Ekenäs by? *Diupudal gränsmärke    
Ekenäs by *Djupedalsbäcken bäck    
Ekenäs by /Se Dyngelasten ögrupp    
*Ellemösstofte Saknas Dyngelasten, se Mjölkudden förr ö, nu udde    
Ellemösstoffte Saknas Dyremosse mosse    
Ellgärde by Dyremosse mosse /Se    
Elmeryr by Dyrevijkshufve, se Derehuvud udde    
Elmeryr by? Edsnäbbemossen mosse    
Fjäll gd Ekenäs mosse mosse    
Fjällsökla gd Ekenäs mosse mosse    
Fjällsökla gd /Se Ekenäs mosse mosse    
Fjällsökla Saknas /Se Finnegårdsmossen mosse    
Fjällsökla gd /Se Flicksäter triangelpunkt    
Flicksäter by *Flybron bro?    
Flybo by? *Foran fæmgrena furuträd, gränsmärke    
Flyerna förr bebyggelse? Frennefors uatnen, se Hästefjorden, Stora o. Östra sjöar    
Forsane by Frennefors vatnet, se Hästefjorden, Östra sjö    
Forsane gd /Se Frennefors-Watnett, se Hästefjorden, Östra sjö    
Forsebol by Frenneforsvattnett, se Hästefjorden, Stora sjö    
Frändefors sågekvarn f. såg Frennefor-Vatnet, se Hästefjorden, Stora sjö    
Gatan Saknas Frändeforsvattnet sjö /Se    
Vestra Gatan by Frändeforsån å    
Östra Gatan by Frändeforsån å    
Gryttoradenn Saknas Futtenkanalen kanal    
Gränna ödetorp Fågelkaserna ägomark    
Grönahögh Saknas Fågelmyren myr /Se    
Grönehög by? Glätten strandområde    
Grönvik Saknas /Se Goppan mosse    
Gåseviken by Granöarna mossholmar?    
Gåseviken gd /Se Granöarna höjder    
Holmen Saknas Grytoraden jättegrytor /Se    
Holmen by Grödrag sänka /Se    
Holtungen förr torp Grönvik, Lilla vik    
Hunnegården ödegård Grönvik, Lilla vik    
Högen by Grönvik, Stora vik    
Kalsrud by Grönvik, Stora vik    
?Kalsrud gd Grönvik, Stora vik    
Kalserud, Kalsrud by? Grönwiken,se Grönvik, Stora vik    
Kalserud Saknas /Se Grönviksudde udde    
Kasens förr bebyggelse? Gubbekullen holme    
Kattholmen gd /Se Gullö kulle /Se    
Kattholmen gd:ar /Se *Gullön halvö    
Kesekasen avs. /Se Hakerudsälven å    
Kleven hmn /Se Hakerudsälven älv    
Klefverud bost. Hakerudsälven älv    
Kleverud gd /Se Hammarslofterna skogsmark    
Klingemaden gd /Se Hammarslofterna skogsmark    
Klöfvan gd Havde, Norra udde    
Kopperud by Havde, Norra strand    
Kopperud gdr /Se Havde, Södra udde    
Kungetorp (Månstorp) gd Havde, Södra strand    
Kvisslarna hmd /Se *Hiarttursnæsmosæ mosse    
Kärsrud by? Hjortörat delvis odlat område    
Kärsrud by *Hulemossen mosse    
Lugnet hmd /Se Hultet terräng    
Långsbo by Hålan sänka?    
Lönhult by Hålsjön sjö    
Lönkolta Saknas Hålsjön sjö    
Lönhult by Hålsjön sjö    
Löffness Saknas Hällekulle kulle    
Löfvenäs by Hällekulle kulle    
Lövnäs by *Hælluuað vadställe? och gränsmärke    
Lövnäs, Lilla Saknas /Se Hästefjorden förr sjö, nu sjöar    
?Myran gd Hästefjorden, Stora sjö    
Månstorp, se Kungetorp gd Hästefjorden, Stora sjö    
Nolbyn by Hästefjorden, Stora sjö    
?Nolby gd Hästefjorden, Stora sjö    
Nordbyn gd Hästefjorden, Stora sjö    
Nyböle by Hästefjorden, Stora sjö    
Nyböle gård Hästefjorden, Stora sjö    
Näverdraget gd /Se Hästefjorden, Stora o. Lilla sjöar /Se    
Perstorpet förr torp Hästefjorden, Östra sjö    
*Qvasbo Saknas Hästefjorden, Stora o. Östra sjöar    
Ris by Hästefjorden, Östra sjö    
Ris by /Se Hästefjorden, Östra sjö    
Rosenlund förr bebyggelse? Högsmossen mosse    
Rotenäs by Hölingeön landområde    
Rotenäs by? Kalboråsen sank mark?    
Rud by Kalvön ö    
Rud gård /Se Kalvön halvö    
Råbockelund förr torp Kaserna ägomark    
Rötanda by Kaserna odlad mark    
Rölanda, Västra Saknas /Se Kattön ö    
Rölanda, Östra Saknas /Se Kilen torrlagd vik?    
Rölanda (Västra o. Östra) by /Se Kilen sank mark    
Rölanda (Östra o. Västra) by /Se Klypetjärn tjärn    
Rölanda by /Se Knutsömossen mosse    
Rössebo Saknas /Se Knutsömossen mosse    
Rösehult by? Knutsön mossholme    
Rösshult by? Kopparudden udde    
Rösshult Saknas /Se Kopparudden udde    
Sannerud förr torp Kopparudden udde    
Schultsetorpet förr torp Kopparudden udde /Se    
Selringen by Kopperudsmossen mosse    
Sivikan by Kopperudsmossen mosse    
Sivikan by? Korpekull höjd    
Siviken, Norra gd Korpekull kulle    
Siviken gd /Se Korpön ö    
Siviken gd /Se Korpön ö    
Skarbo gd /Se Korpön ö    
*Skatan ödegård Koön ö    
Skatebron torp? Krafsebäcken bäck    
*Skatebron Saknas /Se Kråkeberget berg    
Skog by Kråkegullskullen kulle    
Skog by /Se Kungsskogen skogsområde    
Skogshem förr bebyggelse? Kungsskogen skogsområde /Se    
Snixås by Kungsskogen skogsmark    
Snixås gd:ar /Se Kvarndammen utvidgning    
Spänserud förr bebyggelse? Kvarnebergen berg    
Stenshult by Kvarnebergen berg    
Stufveryr by Kvarnemossen mosse    
Stärkebo gd Kvarnemossen mosse    
Stärkebo Saknas /Se Kärringeudden udde    
Sveningstokan Saknas /Se Käringudden udde /Se    
Takeslätten förr bebyggelse? Kärsbol, Norra triangelpunkt    
Tjärtakan by /Se Laxehagen hage    
Tjärtakan by /Se Laxehagen terräng    
?Toresbo by Lerholmen holme    
Torp by Lerholmen ö    
Trombäljen by Lidmossen mosse    
Trombäljen hn /Se Lillemossen mosse    
Trombäljen gd /Se Lillesjön sjö    
Trombäljen gd /Se Lillesjön sjö    
?Tullegården gd Lillesjön sjö    
Tveten by Lillesjön sjö    
Vispedalen förr torp *Limliviken vik    
Årberg gd /Se Limliviken vik    
Årberg Saknas /Se Linnebackemossen mosse    
Älgerud gd /Se Lubberuds mosse Saknas /Se    
Ängen förr bebyggelse? Lundsön ö    
Äskekärr gd Lundsön ö    
Ön Saknas *Lusetunnan udde    
Öna by *Lusetunnan udde el. strandparti    
?Öna gd Långemossen mosse    
Öna gd /Se Långemyrs mosse mosse    
Öna gd /Se Långemyrs mosse mosse    
Öna gd /Se Långsjön torrlagd sjö    
Öna Saknas /Se Långsjön äng    
  Metarekullen udde    
  Metarekullen holme    
  Mjölkudden förr ö, nu udde    
  Mjölkudden udde    
  Moffekällan källa?    
  Moffekällan källa?    
  Moltekasen terräng    
  Moltemyr ägomark    
  *Mosafoten gränsmärke /Se    
  *Musren illu gränsmärke    
  *Musren mio gränsmärke    
  *Myclæmosæ mosse    
  Mynningsmossen mosse    
  Myrbergen berg    
  Mysten mosse    
  Mystholmen åkerholme    
  Måsberget bergskär    
  Norra skär holme    
  Norra skär ö    
  Nykasen ägomark?    
  Näbba höjd    
  Nötön halvö?    
  Nötön halvö    
  Nötön del av udde    
  Okemossen mosse    
  Oken mosse    
  Oken mosse    
  Okenäbba udde    
  Okern mosse    
  Osälven älv    
  Oxön höjd?    
  Oxön höjd    
  Plässetomten terräng    
  Porsudden udde    
  Ringerud terräng    
  Risbäcken bäck    
  Rotenässjön sjö    
  Rotenässjön sjö    
  Rotenässjön sjö    
  Rugglan delvis odlat område    
  Rugglan terräng    
  Rådane Siön, se Bodanesjön sjö    
  Rådanesjön sjö    
  Rådanesjön sjö    
  Rävekullen kulle    
  Röseboviken vik    
  Röövatn, se Rådanesjön sjö    
  Sandelsbergen berg    
  Sandön område    
  Silveröarna öar    
  Silveröarna öar    
  Silverön holme    
  Silverön ö    
  Silverön ö    
  Skatebron bro?    
  Ske mosse mosse    
  Ske mosse mosse    
  Ske mosse mosse    
  Ske mosse mosse    
  Ske mosse mosse    
  Skenebergen berg?    
  Skogekullen udde    
  Skogeviken vik    
  Skogsmossen mosse    
  Skottemossen mosse    
  *Skurven förr skär, nu utskjutande landparti    
  *Skurven holme    
  Skåken höjder?    
  *Skäret skär    
  Slottsmyren terräng    
  Slottsmyren skog?    
  *Spersbotten terräng    
  Stenön ö    
  Stigsberget berg?    
  Stommeberget berg?    
  Stommekullen kulle    
  Slutås höjd?    
  Stuversskogen skogsmark    
  Stämman sjö    
  Stämman torrlagd sjö?    
  Stämman sank mark    
  Surnäskullen höjd o.triangelpunkt    
  *Surtubærgh berg    
  Svartehålet sank mark    
  Sänneberget berg    
  Sörskogen skogsmark?    
  Tjuvelund skogsdunge    
  Tjuvön mossudde    
  Tjärtakamossen mosse    
  *Tranemosse ö ö    
  Tranemåse, se Tronemosse Saknas    
  *Tranuquisllir åmöte    
  »Tranuquislir» ?åmöte /Se    
  Trollsoffan fornlämning /Se    
  Trolludden mossudde (mossholme?)    
  Trolludden fastmarksområde    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse    
  Tronemosse mosse /Se    
  Tronemosse Saknas /Se    
  Tronemosse mosse /Se    
  *Tranumosi mosse /Se    
  *Uitriesfeælð gränsmärke    
  *Upphögers fot gränsmärke    
  Ursand tältplats o. strandområde    
  Ursandsnäbben udde    
  Ursandsnäbben udde    
  Ursandsviken vik    
  Ursandsviken vik    
  Ursandsviken vik    
  Vaktareberget berg    
  Vaktareberget berg    
  Vassmossen mosse    
  Vitehall kulle?    
  Vrångebäcken bäck    
  Vänersborgsviken vik    
  Vänersborgsviken vik    
  Vänersborgsviken vik    
  Vänersborgsviken vik    
  Västmossen mosse    
  Åarna sund    
  Åarna sank mark    
  Åsen ås    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö /Se    
  Älmerudsmossen mosse    
  Ängeskäret skär    
  Ängsö udde    
  Öjemossen mosse    
  Öjemossen mosse    
  Önemossen mosse    
  Östemålsskog skog /Se    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.