ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundals-Ryr socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 77 Naturnamn: 134 Bebyggelsenamn: 290 Naturnamn: 60
Ryr sn Barlindemon terräng Sundals-Ryr socken sn Bockeknäckarna el. Bockeknäcken vägkurva
Ryr sn Benneviken terräng Sundals-Ryr sn Bollerud sjö sjö
Sundals-Ryr sn /Se Bockeknäcken höjd Abram(e)näset hmd Brobäcken vattendrag
Sundals-Ryr sn Bollerudssjön Saknas Alebott(n)en hmd Domaregärdet åker
Sundals-Ryr sn Bollerudssjön torrlagd sjö? Almerud hmd, förr torp Draketjärn, Övra o. Nedra Saknas
Sundals-Ryr sn Bollungen Saknas Amunderöd f.d. torp (?), nu åker Drottningen el. Drottninggranen gran
Sundals-Ryr sn Bollungen sjö /Se Anders-Johans hmd Dyre mosse el. Dyremossen Saknas
Sundals-Ryr sn Bollungssjön sjö Anna-Hanssons, se Hanssons torp Dälpan å
Ryr sn Bollungssjön sjö Backarna hmd Falken väg
Sundals-Ryr sn /Se Bollungsmadbäcken bäck Backarna hmd Flytjärn å
Sundals-Ryr sn /Se Bollungssjön sjö Backeberg hmd Grindsvallen åker
Sundals-Ryr sn /Se Bollungsåsen höjd o. triangelpunkt Baggerud hmd Gåsevattnet mosse
Berg by Boxesiön, se Hålevattnet sjö Barrlindemon el. Barrlindemoarna torp Hålvattnet Saknas
Björnö förr torp? *Boxsjön sjö Benneviken Saknas Hästevallen gärde
Björserud bost. Brobäcken bäck Berget hmd Idetjärn Nedre Saknas
Björserud bost. Brändemosse mosse Björnerud el. björnö torp Idetjärn Saknas
Björserud Saknas Brännemyr terräng Björneskräddar(e)n el. Björneskräddaretorpet Saknas »Iggstaberget», se Iggstamossen Saknas
Blekan by? Buxåskullen berg Björnetorpet torp »Iggstamossen» Saknas
?Blekan by Buxåskullen höjd o. triangelpunkt Björserud by Kilen åker
Bleken gd:ar /Se Dalarna terräng Blekelunden torp Knäckekullarna berg
Blekan, Västra Saknas /Se Draketjärn, Nedre tjärn Bleken, Södra Saknas Kongegranen Saknas
Bollerud by? Draketjärn, Övre tjärn Bleken, Södra bebyggelse Kvarnemaden Saknas
Bollerud gd /Se Drottningen fornlämning /Se Bleken, Västra Saknas Källegärdet åker
Bollungen gd /Se Drågängen äng /Se Bleken, Västra bebyggelse Kärrs mosse el. Kärrsmossen Saknas
Bollungsnäset gd /Se Dyremosse mosse Bleken, Östra Saknas Ladugårdsgärdet åker
Bön bost. Dyremosse mosse /Se Bleken, Östra bebyggelse *Lad(u)maden vattendrag
Dyrerud förr bebyggelse? Dälpan å Blänkkas (?) tp Lertaket åker
Evenstorp by /Se Dälpan å Blänkkas torp Lillesjön sjö
Flytut torp /Se Fagerberget berg Bodraget (el. Bodragen) torp Lommesjön sjöar
Fåglekas avsöndring /Se Falken berg Bollerud Saknas Lunnesjön Saknas
Fålbo förr hus? Flytjärn tjärn Bollungen Saknas Lykullen Saknas
Gunnesbyn by *Fylvattnet sjö Bollungsnäset Saknas Långa berg Saknas
Hagneden Saknas Fårön ö Braserud torp Långe mosse Saknas
Hassleberget förr bebyggelse? Gammeltröten terräng Brokärret torp Långvänden åker
Heljebyn by Grindtjärn tjärn Bron el. Kavlebron f.d. torp Maderna Saknas
Häljebyn gdr /Se Gullstenen triangelpunkt Bron tomt Madsjön el. Madtjärnet Saknas
Hinsetakan gd Gåsevattnet sjö Brunskog nu sommarställe Majorkullen Saknas
Holmerud gd /Se Gåsevattnet sjö /Se Bruskerud torp Moltemyr mosse
Håletorpet förr torp Hakerudsån Saknas Bråbergetorpet bebyggelse Märtas (Martas) bäck bäck
Hägnan by? Hakerudsälven å Bråtekas hmd Nordskogen Saknas
Hägnan by? Hakerudsälven älv Brännemyr torp? Nordängesjön Saknas
Hägnan gd Hakerudsälven älv Bränningen el. Bränningsmyren torp Näsmossen åker
Hägnedha Saknas Halleviken vik Bustugan f.d. torp, nu sommarställe Orrelyckan bst
Hägna Saknas /Se Hindtakorna terräng Buxåsan såg och skvaltkvarn Oxeklevarna vägstycke
Häljebyn gdr /Se *Hulekälla källa Buxåsen Saknas Oxekällan källa
Högen by Huselundsmossen mosse Bäcken hmd Rutan gärde
»Isentakan» se Hinsetakan gd Hålevattnet sjö Bäcken bebyggelse Ske mosse Saknas
Kasen förr torp? Hålevattnet sjö Bön bebyggelse Skårekullen berg
Katteberg gd /Se Högarös höjd? Böns torp el. Bönstorpet Saknas Slipestensbäcken Saknas
Katteberg gd /Se Idetjärn, Nedre tjärn Dalarna torp Snålhagarna el. Snålhagen väg
Kåpemyren ödetorp Idetjärn, Övre tjärn Daletorpet torp Stenhammarsvägen el. Stenhammel(n)? väg
Kärr by Idetjärnet tjärn /Se Dalinerud torp Stutetjärnet Saknas
Lersäter by? Iggstamossen mosse Draget (St. och L.) förr torp, nu hmd Sundssjön Saknas
Lersäter gd /Se Kannevattnet tjärn Drågen hmd Svartsjö Saknas
Lersäter by /Se Kannevattnet tjärn /Se Drågängen el. Ängen hmd Svensebäcken vattendrag
Lunnakullkleven torp el. berg Karlsmyr myr Dyarna el. Dyarnetorp torp, nu sommarstuga Sörskogen skogsm.
Panterud hmd /Se Klypetjärn tjärn Dyrerud el. Dyrtorp torp Trehörningen sjö
Ryr Saknas Knäckekullarna höjder Edingsberg torp Tåssetjärnet Saknas
Rådane by? Kolbottenmossen mosse Edsmyren torp Värekullen Saknas
Rådane gård /Se Kroppefjäll berg Ekeklämmet vägbacke Värmevägen Saknas
Rävsnäs gd /Se Kvarnemadsjöberget berg Eldinerud hmd  
Rönneskog förr bebyggelse? Kvarnemadsjön sjö Emaus el. Simmerud, se Simmerud torp  
Rölanda gd Kyrkogården ägomark Evenstorp el. Evensgård Saknas  
Sallebyn by Kärrsmosse mosse Fjället hmd  
Sallebyn by /Se Kärrsmosse mosse Fjärdingen hmd  
Sjöbotten gd /Se Kärrsmossen Saknas Flattorvan torp  
Skogen förr bebyggelse Kärrsmosse mosse Flytut förr torp  
Snålan förr bebyggelse? Ladmadbäcken bäck Fyrtorpet Saknas  
Stommen bost. Lillesjön sjö Fåglekas f.d. torp  
Stommen gd /Se Lommesjön sjö Fål(e)bo torp  
Torgerderud by Lommesjön sjö Gatan hmd  
Torgerderud Saknas /Se Lommesjön sjö /Se Gatebacken nu arbetsbostäder  
Torgärderud by /Se Lunnesjön sjö Granen bebyggelse  
Trötetorpet förr torp Lykullen höjd Greneberget torp  
Västerblekan by /Se Lysingsbacken höjd /Se Grenerud el. Grenetorpet st  
Årbol Saknas Långaberg berg Grind(en) hmd  
Åsen förr torp Långemossen Saknas Grindsängen torp?  
  Långemosse mosse Gullemyr förr torp  
  Madberget berg Gullholmen bebyggelse  
  Madtjärn tjärn Gullmon torp  
  Majorkullen höjd Gunnersbyn bebyggelse  
  Martas bäck bäck Gärdet el. Karl Eriksson, nu Karl Andersson hmd  
  Moltemyr myr Gärdet hmd  
  Mosselaggen område Gärdet hmd  
  Myrarna terräng Hagarna hmd  
  Måketjärn tjärn Hagemyr f.d. torp  
  Nordnäset näs Hagen (f.d.) torp  
  Nordängssjön sjö Hagen el. Bollerud hage hmd  
  Näsmossen Saknas Hagen hmd  
  Näsmossen mosse Hagen torp  
  Ormetjärn tjärn Hagen hmd, f.d. torp  
  Oxeklev höjd Hallen bebyggelse  
  Oxepölsbäcken bäck Hanssonetorpet bebyggelse  
  Ryrsbäcken Saknas Hanssons torp  
  Rådanesjön sjö Hassleberget torp  
  Rådanesjön sjö Heden hmd  
  Rådanesjön sjö Hedfällorna hmd  
  Räveberget berg Herregården hmd  
  Rödkulleflyet tjärn /Se Hinsetakan, Västra bebyggelse  
  Rödkulleflyet tjärn /Se »Hofsellberget» torp  
  Rödkullemaden sank mark Hultet hmd  
  Röövatn, se Rådanesjön sjö Husebacken, se 1 Bäcken Saknas  
  Ske mosse mosse Huselund f.d. torp, nu sommarställe  
  Ske mosse mosse Huskalung f.d. torp  
  Ske mosse mosse Hålan torp  
  Ske mosse mosse Hålan f.d. torp  
  Ske mosse mosse Håletorpet förr hus  
  Skurekullen höjd Hålekullen torp  
  Skurekullsmossen mosse Hålmyr(arna) torp  
  Slipestensbäcken bäck Häggens torp  
  Snålhagen skogsmark Hägnan bebyggelse  
  *Speta gränsmärke Häljebyn bebyggelse  
  Stutesjön sjö Hällerud, ä. Stensberg f. d. torp  
  Sundsjön sjö Högen Saknas  
  Svartesjön sjö Högen f.d. torp, nu sommarställe  
  Svinryggen höjd Högetakan bebyggelse  
  Sörskogen skogsmark Högs stom el. Högsstommen f.d. st  
  Sörskogsmossen mosse Höstackemyren torp  
  *Tolerudberget berg Ideström (f.d.) kvarn och såg  
  Tossetjärn tjärn Jannes torp  
  Trehörningen tjärn Johannas torp torp  
  Trötekullarna höjder Jonsenäset hmd  
  Udden mossudde Jonserud hmd  
  *Upphögers fot gränsmärke Juterud hmd  
  *Veneslång gränsmärke Kalvhagen hmd  
  *Vitberget berg Karl Andersson, förr Karl Eriksson, se Gärdet hmd  
  Vännestenssjön sjö Karlsmyr (Karls myr) f.d. hmd  
  Vännestången höjd Karlstedterud f.d. torp  
  Vännestångsmossen mosse Kasen torp  
  Vännestångsmossen mosse Kasen hmd  
  Ålevattnet, Lilla sjö Kasen torp  
  Åroset terräng Kasen hmd  
  *Älgesten gränsmärke Kasen f.d. torp  
  Öjarna mossudde? Kasen torp  
    Kasen torp  
    Kasen, Lilla torp  
    Katteberg (el. Berg) bebyggelse  
    Kavlebron, se Bron torp  
    Klarås hmd  
    Kleven hmd  
    Klypen f.d. trumslagarboställe  
    Kolebott(n)en torp  
    Kornhagen hmd  
    Korsen hmd  
    Kringlemyr torp  
    Kroketorpet (ä. Kroken) förr hus  
    Kulan el. Lövås torp  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kåpemyr(en) f.d. torp  
    Käringelinken f.d. torp, nu sommarställe  
    Kärr bebyggelse  
    Kärrebyn hmd  
    Kärr(e)byn hmd, f.d. torp  
    Kärrs stom el. Kärrsstommen el. Stommen hmd  
    Lars-Hanserud torp  
    Lersäter bebyggelse  
    Liden hmd  
    Liden torp  
    Lille, hagen f.d. torp  
    Lindeskogen bebyggelse  
    Liserud bebyggelse  
    Liserudhagen f.d. torp(?)  
    Lunden hmd  
    Lun(d)serud tp e.d.  
    Lunnekullen, Store o. Lille öde »ställen»  
    Lyckeberget hmd  
    Långkaserna hmd  
    Lövås, se Kulan torp  
    Maden hmd  
    Maden el. Ryggen el. Svineryggen bst  
    Majas f.d. hmd  
    Mellangården hmd  
    Moltemyr f.d. torp  
    Mon torp, nu sommarställe  
    Mosselaggen f.d. torp  
    Mossen torp  
    Mosterud torp  
    Munterrud hmd  
    Muraretorpet Saknas  
    Myren f.d. torp  
    Myren hmd  
    Myskerud f.d. torp  
    Nilsebruket hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordnäset hmd  
    Nordtorpet beb.  
    Nordängen hmd  
    Nordängen hmd  
    Nordängskullen tp e.d.  
    Nya hemmet el. Nyhemmet torp  
    Nyhemmet, se 1 Bön Saknas  
    Odinetorpet förr hus  
    Onthus torp, nu tomter  
    Panterud hmd  
    Paradiset bebyggelse  
    Parken torp  
    Paverud hmd  
    Peretorpet bebyggelse  
    Pipemyrarna f.d. torp  
    Prästeryr el. Ryrs stom bebyggelse  
    Pölen torp  
    Rasmerud (Rasmeryr) hmd  
    Riddar(e)myr(en)[?] torp  
    Rosenlund torp  
    Rostehagen hmd  
    Ryggen el. Svineryggen el. Maden, se Maden torp  
    Ryrs äng hmd(?)  
    Rådane gd  
    Rådane bebyggelse  
    Rävsnäs bebyggelse  
    Rödjan torp  
    Rödkullemaden torp  
    Rönneskogen f.d. t, nu sommarställe  
    Rönningen hmd  
    Sallebylotten hmd  
    Sallebyn bebyggelse  
    Sandebäcken torp  
    Sand(en) hmd  
    Sandetegen hmd  
    Sandfället bebyggelse  
    Simmerud el. Emaus torp  
    Sion torp  
    Sjöbacken sommarställe  
    Sjöbotten kvarn  
    Skogen f.d. torp, nu sommarställe  
    Skogen torp  
    Skogen hmd  
    Skogen torp  
    Skomanetorpet(?) Sko-Manne-torpet(?) stuga  
    Skorpekullen f.d. beb.  
    Skrampås hmd  
    Slungerud (Slånge-?) hmd  
    Smed-Olerud-torpet Saknas  
    Smedtorpet hmd  
    Smörhålan torp  
    Snappan bebyggelse  
    Snappetorpet hmd  
    Snålan torp  
    Sollid (f.d.) hus  
    Spättan torp  
    Spättan se 1 Bön Saknas  
    Stenerud (Stinerud??) torp  
    Stenerud bebyggelse  
    Stenflyt (el. Stensflyt) torp  
    Stensberg torp  
    Stenshult torp  
    Stinneröd, se 1 Stenerud Saknas  
    Stommekullen hmd  
    Stommelyckan avs.  
    Stommen Saknas  
    Store hage(n) förr torp, nu hmd  
    Stubbetorpet hmd  
    Stubbängen hmd  
    Stugan hmd  
    Svanellerud (?) ställe  
    Svineryggen el. Ryggen el. Maden, se Maden torp  
    Sörgården hmd  
    Sörskogen torp  
    Tolftedelen hmd  
    Torerud torp  
    Torgäderud bebyggelse  
    Torrud Saknas  
    Träskas(en) hmd  
    Tröten torp  
    Trötetorpet torp  
    Tuten torp  
    Törestorp bebyggelse  
    Uddarna el. Udden torp  
    Udden hmd  
    Vadboden torp  
    Vändestenen el. Högtake-Vändestenen torp  
    Vändesten el. Sjöbotte-Vändestenen torp  
    Vändestången torp  
    Väste-Blekestommen f.d. st  
    Västeräng hmd  
    Västeräng st  
    Årbol bebyggelse  
    Åroset, Lilla och Stora f.d. torp el. hmd  
    Åsen el. Åsetorpet Saknas  
    Ängebacken hmd  
    Ängen torp  
    Ängen hmd  
    Ängen, se Drågängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hmd  
    Öderud hmd  
    Öjarna torp  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.