ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brålanda socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 118 Naturnamn: 41 Bebyggelsenamn: 65 Naturnamn: 50
Brålanda sn /Se Backeberg höjder Brålanda socken sn Allmänningen markområde
Brålanda sn Bergsbolsskogen skogsmark Brålanda sn Bodanebäcken bäck
Brålanda socken Bodanebäcken bäck Brålanda sn Botten skog och gärden
Brålanda sn Bredfjäll terräng Brålanda sn Bredfjäll område
Brålanda sn Bredfjällsdammen damm Abbeshälla, se Habbeshälla gd Bredfjällsdammen damm
Brålanda sn Dalbergsån å Asmundebyn bebyggelse Flyet sankmark
Brålanda sn Dalbergsån å Baggebol bebyggelse Fyrkanten åker
Brålanda sn /Se Degerhøijen Saknas Berget gd Fölungeträdet åker
Brålanda sn Dyrekullarna Saknas /Se Blötan gd Gärdebergen bergsområde
Brålanda sn Dyreshögen hög /Se Bodane by Gärdeberget berg
Brålanda sn Dyre(s)högen gravhög /Se Bodarna gd Höganås åker
Brålanda sn Dälpan å Fatterud gd Jonselyckan gärde
Brålanda sn Dälpan å Fåglemyren ödegård Kleven åker
Brålanda sn Frändeforsån å Gatan Västra bebyggelse Krafsebäcken bäck
Brålanda sn Fågelkärr kärr /Se Gatan Östra bebyggelse Kullarneskogen skog
Brålanda sn Fågelmyren myr /Se Grubbetorp gd Kulleskogen skog
Brålanda sn Kleven terräng Habbeshälla gd Kuskehålan skog
Brålanda sn Krafsebäcken bäck Hammarn f.d. torp Käringebergen bergsområde
Brålanda sn Kånaberget berg Hästhagen f.d. gd Lasshagen gärde
Brålanda sn /Se Lillån å Hölen gd Linarstomten ängsmark
Brålanda sn /Se Mossen mosse Hörn, se Hölen gd Lyckan åker
Brålanda sn /Se Pavehagen ägomark Karstorp gd Lysemyren gärde
Brålanda sn /Se Rasmerudbäcken bäck Kotorpet f.d. torp Lång myren åkrar
Brålanda sn /Se Risbäcksbäcken bäck Krogsmyren, se Kroktorpet by Långa vänden åker
Branål sn /Se Rostetomten terräng Kroktorpet by Långemyren gärde
Asmundebyn by? Roterud hagmark? Kronerud gd Madängen åker
Amundebyn Saknas /Se Rusenbergsbäcken bäck Kullarna, se Ristorp by Moltemossen f.d. torvmosse
Backa by Rävkullen höjd o. triangelpunkt Kullarna f.d. backstuga Mossen, se Moltemossen f.d. torvmosse
Baggebol by *Röberg berg Kullen gd Norströmelund tomtplats
Bergebol by Ske mosse mosse Liljendals f.d. torp Patronebergen berg
Brebyn by /Se Ske mosse mosse Molls f.d. backstuga Rostetomten ängsmark
Bretvet by Ske mosse mosse Mossarna gd Rusenbergsskogen skog
Bön by Ske mosse mosse Mossen by Rutan åker
Dalen förr bebyggelse Ske mosse mosse Muntras, se Muntrekulten f.d. backstuga Skogen åkrar
Dyrehög by *Tolerudberget berg Muntrekulten f.d. backstuga Skogetomten tomtplats
Dyreby, jfr Dyrehög by? /Se Tonshögen hög /Se Myren f.d. torp Skymtan åkrar
Dyrehög gd /Se Tornekullen kulle Nilserud gd Skymteladugården ladugård
Dyrehög Saknas /Se Trombergsbäcken bäck Nolgården gd Slobackeskogen skog
Dyrehög gd /Se Tånshögen hög /Se Nordskogen, se Skogen gd Slätten åker
Edslingetorp by Tåns kulle kulle med fornlämning Nygården by Slöängarna åkrar
Esslingetorp gd /Se *Upphögers fot gränsmärke Polackens f.d. torp Stampashölen bäckhåla
Fågelås gd /Se   Rinstorp, se Ristorp by Stomåkrarna åkrar
Gillesbyn Saknas   Risbäck, Norra bebyggelse Stängena åker
Grubbetorp by   Risbäck, Södra bebyggelse Stängeskogen skog
Grönehög gd   Ristorp by Tinggården skogsområde
Hagen förr stuga /Se   Rostetomten f.d. backstuga Tinggården skog- och bergsområde
Holmen by   Rusenberg, se 1 Slobacka Saknas Tinggårdsberget berg
Holmens förr bebyggelse?   Råholmen gd Trombergsbäcken, se Tronebergsbäcken vattendrag
Holmerud by   Rävberg gd Tronebergsbäcken vattendrag
Holmerud gd:ar /Se   Sirebacken gd Ängarna åkrar
Heljebyn by   Skogen gd  
Häljebyn gdr /Se   Slobacka bebyggelse  
Höga by   Slätten gd  
Höga by   Slätten f.d. gd  
Höga by   Smed-Svens f.d. backstuga  
Höga gd /Se   Smedtorpet, se Smens gd  
Hönsaberg Saknas   Smens gd  
Hönseberg gd   Surebacken, se Sirebacken gd  
Hönsberg prhmn   Sörbyn bebyggelse  
Kåten Saknas   Torstorp gd  
Källeberg by   Troneberg by  
Låttsbyn by   Ulvsbol bebyggelse  
Låttsbyn gd /Se   Yngves stuga  
Moryr gd /Se   Ängarna gd  
Nuntorp gd   Ängen gd  
Nunntorp gd      
Nuntorp hrgd.      
Rud by      
Rud gårdar /Se      
Råskog by      
Rävberg lht /Se      
Rökila by      
Rökila by      
Rökila by      
Rökila by /Se      
Röstorp by      
Salebol by      
Skinten Saknas      
Skällesbyn by      
Slobacka by      
Slobacka by /Se      
Smörtvet by?      
Stommen by      
Stommen gd /Se      
Syltebacka by      
Söbyn by      
?Sörbyn by      
Sörbyn gd      
Söderby Saknas      
Torp by      
Torp by      
Torp by?      
Troneberg by      
Tveten by /Se      
Tveten by      
Tveten by      
Tveten by?      
Tveten by      
Tveten by /Se      
Tån by?      
Tån by /Se      
Tån gd /Se      
Tån gd /Se      
Tåsterud by      
Vadberg by      
Valberg Saknas      
Valberg gd      
?Vässby by      
Väsby Saknas      
Vässby by      
Åttersrud by      
Åttersrud gd /Se      
Åttersrud gdr /Se      
Östebyn by      
Östebyn by      
Östebyn by      
Östebyn gd m.m. /Se      
Östebyn Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.