ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Erikstads socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 60 Naturnamn: 22 Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 1
Erikstad sn? Böbäcken bäck Erikstad, se 1 Skälebol Saknas Storälven = Krokån å
Erixtada Saknas ?Dalbergså å Eriksstad sn  
Erikstad sn? Dalbergsån å Erikstad sn  
Erikstad sn Dalbergsån å Gatan tomter  
Erikstad sn Dalbergsån å Grindhult bebyggelse  
Erikstad sn Dalbergsån å Hamnekärr gd  
Erikstad sn Dälpan å Heden, se 2 Lerhult Saknas  
Erikstad sn /Se Dälpan å Kolån bebyggelse  
Erikstad sn Eket terräng Korsbol bebyggelse  
Erikstad sn Jättekullen kulle Krokedalen gd  
Erikstad sn Kallkälleberget berg Kråkedalen, se Krokedalen gd  
Erikstad sn Kolån å Kärr, Södra bebyggelse  
Erikstad sn Krokån å Kärr, Västra bebyggelse  
Erikstad sn /Se Kuserudsskogen skogsmark Kärr by  
Erikstad sn /Se Rasmerudbäcken bäck Lerhult bebyggelse  
Erikstad sn /Se Rävekullen kulle Lerhult bebyggelse  
Erikstad sn /Se Skomakarebergen berg Lerhult soldatstom, se 3 Lerhult Saknas  
Erikstad sn /Se Springareberget berg Myckeläng, Norra bebyggelse  
Erikstads kyrka kyrka /Se Stora mossen mosse Myckeläng, Södra bebyggelse  
Asmerud utmark /Se Strömmekullen kulle /Se Myckeläng by  
Ersta sn /Se Svarte mosse mosse Runneberget gd  
Berg by Äckerudbäcken bäck Skaveryren del av sn  
Berg Saknas /Se   Skälebol bebyggelse  
Björnebol by   Skälebol gd  
Björnebol gd /Se   Åckern, se 5 Äckerud Saknas  
Eckre Saknas   Äckerud med Tolså, se 4 Äckerud Saknas  
Eckerud by   Äckerud bebyggelse  
Eckerud by /Se   Äckerud bebyggelse  
Erikstad khby?      
Gatan ödegård      
Erikstad gd o. sn /Se      
Gatan gd      
Göbyn by?      
Göbyn Saknas /Se      
Holmerud lg /Se      
?Hällebäck by      
Hallebäck by?      
Hällebäck gård      
Kartnagelbygden del av socken /Se      
Kläppersrud by      
Kläppersrud Saknas /Se      
Kuserud hrgd      
Kuserö hrgd /Se      
Kuserud gd, hg /Se      
Kärr by      
Lerhult by      
Myckeläng, Norra Saknas /Se      
Myckeläng by      
Rosenlund förr hus?      
Rud bost.      
Runneberget gd /Se      
Skåkerad by      
Skåkerudsmosse Saknas /Se      
Skåttan gd /Se      
Skåttan gd /Se      
Snudebol by      
Stommen bost.      
Stommen gd /Se      
Äckerud by      
Äckre se Eckerud by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.