ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bolstads socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 267 Naturnamn: 159 Bebyggelsenamn: 22 Naturnamn: 4
Bolstad sn /Se Alevassaholmen holme Bolstads Prästgård, se 1 Prästgården Saknas Bredviksröset gränsröse
Bolstad sn /Se Alevassaholmen holme Ekarebol bebyggelse Hassledalen dal
Bolstad sn Alevassen vik Ekarebols skolhustomt, se 5 Ekarebol Saknas Hästskoviken vik
Bolstad sn Alevassen vik Erikstorp, se 1,2 Gråfålerud Saknas Södra Hagens mosse mosse
Bolstad socken Aneskogen skogsmark Fårahuset, se 2 Lånstorp Saknas  
Bolstad sn ...atskämma, se Matskämman vik Gatan, se 1 Gillesbyn Saknas  
Bolstad sn Bakaren holme Gillesbyn bebyggelse  
Bolstad sn Bakaren holme Gillesbyn med Gatan, se 1 Gillesbyn Saknas  
Bolstad sn Bakareviken vik Gråfålerud bebyggelse  
?Bolstad sn Bergaköket grotta /Se Gråfålerud med Erikstorp, se 1, 2 Gråfålerud Saknas  
Bolstad sn Bolstadsbäcken Saknas Hagen, Norra bebyggelse  
Bolstad sn? Bredviken vik Hagen Södra bebyggelse  
Bolstad sn Bredviken vik Haga bebyggelse  
Bolstad sn Bredviken vik Kvantenburg bebyggelse  
Bolstad sn Bredviksholmen, Stora och Lövholmen holmar Lånstorp bebyggelse  
Bolstad sn Bredviksholmen, Stora holme Prästgården bebyggelse  
Bolstad sn Bredviksröset fornlämning o. sjömärke Rödjan, Norra bebyggelse  
Bolstad socken Bredviksskogen skogsmark Rödjan, Södra bebyggelse  
Bolstad sn Bredviksskogen triangelpunkt Skogsbol, se 1 Åmot Saknas  
Bolstad sn /Se Breviksholmarna holmar Torp, Södra bebyggelse  
Bolstad sn Brobergsholmen holme Torp, Norra bebyggelse  
Bolstad sn Brålandaån Saknas Åmot bebyggelse  
Bolstad sn /Se Brännebergsviken vik    
Bolstad sn Buån å    
Bolstad sn Byromsviken vik    
Bolstad sn Byromsviken vik    
Bolstad sn Byromsviken vik /Se    
Bolstad sn Byromsviken vik /Se    
Bolstad sn *Båkudden se Kärringudden udde    
Bolstad sn *Båkuddens grund grund    
Byrstada Saknas Dalaberget berg /Se    
Bolstad sn Dalaborg borgruin    
Bolstad sn Dalaborg fornborg /Se    
Bolstad sn *Dalaborgså, se Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån Saknas    
Bolstad sn Dalbergså hamnplats    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dalbergsån å /Se    
Bolstad sn Dalbergsån å    
Bolstad sn Dansängen äng /Se    
Bolstad sn Djupedal skogsmark    
Bolstad sn Dälpan å    
Bolstad sn Dälpan å    
Bolstad sn /Se Frändeforsån å    
Bolstad stomhemman, sn /Se Fästningskullen kulle    
Bolstad sn /Se Glasögekullen holme    
Bolstad sn /Se Granlundeviken vik    
Bolstad sn /Se Granlundeviken vik    
Arnisholm Saknas Granlundeviken vik    
Berg komministerboställe Gråssebäcken bäck    
Berg bost. Grövik vik    
Bodane by? Grövik vik    
Bolstad kyrkby Grövik vik    
Bolstad gd o. sn /Se *Grövikekulle strandparti    
Borgan by? Gåsen holme    
?Borgen by Göviken vik    
Bregården by Hassledalen dal    
Bredgården gd Helvetesdalen vik /Se    
Bredgården gd *Helvetesdalsudden udde    
Bronan by? Helfwetesdahlswiken, se Granlundeviken vik    
Bronan by Helvetesdalsviken, se Granlundeviken vik    
?Bronan by Helveteskärret Saknas    
Bronan by Helvetskärr Saknas /Se    
Dalaborg f. slott *Helveteskärr kärr /Se    
Dalaborg f. slott ...holmswiken, se Vadholmsviken vik    
Dalaborg medeltida fäste Håleviken vik    
Dalæborck stad Håleviken vik    
Dalaborg slott Höga stenen höjd?    
Dalaborg förr slott Högtorpslunden terräng    
Dalaborg fst. Kiäringeudden, se Tavlenabben udde    
Dallaborg förr slott Kiäringeudden, se Tavlenabben udde    
Dalaborg slott Klövehamn, Södra vik    
*Dalaborg medeltida fäste *Klöveudde udde    
*Dalaborg förr slott Klöfudde stenar Saknas    
Dalaborg slott Kroksån Saknas    
Dalaborg förr slott Krokån å    
Dalaborg fst. Kungsholmen holme    
Dalaborg fst. Kårehög hög /Se    
Dalaborg medeltida fäste Kårehög hög /Se    
Dalaborg förr slott /Se Kårehögen gravhög /Se    
Dalebyrgz Saknas Käringeviken vik /Se    
Dalaborgz Saknas Käringnabben, nu Tavlenabben udde /Se    
Dalaborg slott Kärringudden udde    
Dalaborg f. slott Lillån å /Se    
Dalaborg slott Lillån å /Se    
Dalaborg medeltida fäste Lillån å    
Dalaborg fäste Långeberget berg    
Daleborgh Saknas Långholmen udde    
Dalaborg slott Långholmsviken, Norra vik    
Dalaborg förr slott Långholmsviken, Södra vik    
Daleborg förr slott Lövholmen holme    
Dalaborg förr fäste Lövholmen holme    
Dalaborg förr slott Masthamnsholmen, Lilla holme    
Dalaborg fst. Masthamnsholmen, Stora holme    
Dalaborg slott Matskämman vik    
Dalaborg borg /Se Matskämman skär    
Dalahus borg /Se *Matskämman hamnplats    
Dalen förr torp? Matskämman vik    
?Dyreberg by *Matskämmans udde udde    
Dyreberg by? Måsön ö    
Dyreberg by Mölneviken vik    
Dyreberg by Mölneviken vik o. hamnplats    
Dyreberg by? Mölneviken vik    
Dyreberg gd /Se Mölneviksholmen holme    
Dyreberg gd /Se Mölneviksholmen, Södra holme    
Ekarebol fdkmegd Mölneviksholmen holme    
Ekarebol gd /Se Mölneviksudden, Södra udde    
Erikstorp gd? Onkelkullen kulle med fornlämning /Se    
Farom gård /Se Rävelyckan skogsmark    
Farom gd /Se Rösseberg berg    
Fårahuset ingående i gårdsnamn /Se Sandbergs berg triangelpunkt    
Gaseberg by Sandwik, se Byromsviken vik    
Gaseberg gd /Se Sillgrund grund    
Gaseberg gd /Se Skansekullarna kullar    
Gillesbyn by Skenebergen berg    
Gillesbyn gd /Se Slottet holme    
Gillesbyn gd /Se Slottet, se Alebassaholmen holme    
Gillebyn Saknas /Se *Slottsgrundet grund    
Glysbyn by *Slottsgrundet grund    
?Glysbyn by Slottsholmen holme    
Glysbyn gd /Se Slottsholmen holme    
Gråfålerud by? Slottsholmen holme    
Gråfålerud gdr /Se Slottsholmen, se Bakaren holme    
Hagen by Slottsviken, Norra vik    
Hagen by Slottsviken, Södra vik    
Hagen by Steneviken vik    
Hagen by? Stensholmarna holmar    
Hagen by? Tavlenabben udde    
Hallebo gd Tavlenabben udde    
Hede by Tavlenabben udde    
Hede gdr /Se Tavlenabben udde /Se    
Hede by Tiufholmen, se Tjuveholmen, Stora holme    
Hede gd Tjuveholmen, Lilla holme    
Hede gd /Se Tjuveholmen, Stora ö    
Holme by Tjuveholmen, Stora holme    
Holme by? Tjuveholmen, St. Saknas    
Holme by Tjuveholmen, Stora holme    
Holme by? *Tjuvens hamn hamnplats    
Holmen? by Tjuvholmen holme    
Holmen, N:e o. Ö:e gd:ar /Se Torpawiken, se Torpeviken vik    
Holmen Saknas /Se Torpe grå häst holme    
Håkonebyn by Torpeviken vik    
Håkonebyn gd Torpeviken vik    
Håkonebyn gårdar /Se Torpeviken vik    
Helleboo gård Torpeviken vik    
Höga by Vadholmsudden halvö    
Höga by Vadholmsudden udde    
Höga gd Vadholmsviken vik    
Höga Saknas /Se Vadholmsviken vik    
Höga gd /Se Vadholmsviken vik    
Högstorp by Waholmen, se Vadholmsudden halvö    
Hökstorp Saknas Vaholmen holme /Se    
Högstorp by Vänern insjö    
Högstorp gd Ängenäset udde    
Högstorp by Ängenäset näs    
Högstorp by      
Kampabool Saknas      
Kamboll Saknas      
Kleven hmn /Se      
Kleven gd      
Klöfvan by      
Klöfvan Saknas      
Klövan by      
Kvantenburg gd /Se      
Kvantenburg gd      
?Qvanterburg gård      
Kvantensburg hrgd      
Kvantenburg Saknas /Se      
Kårebyn by      
Kårebyn by?      
Kårebyn Saknas /Se      
Kärrarbacka förr hus?      
Lefors f. kvarn      
Lefors gd /Se      
Lefors by      
Lefors by      
Lefors gd      
Lefors by      
Lekfors Saknas      
Lekfors Saknas      
Lefors gd      
Lefors by      
Lefors gård      
Lefors kvarn f. kvarn /Se      
[Lilbyxtorp] gård      
Litlaborgen Saknas      
Litlaholman Saknas      
Lillebyn gd      
Ludhinsthorpp Saknas      
Lånstorp gård      
Lånstorp by      
Lånstorp gd      
Lånstorp gd /Se      
Låssbyn gdr /Se      
Låttsbyn by      
Nygaard Saknas      
Nygården gd      
Nygården by      
Nygården gd      
Nygordt Saknas      
Ringedalen förr torp      
*Rwdh Saknas      
Rävelyckan lht /Se      
Sankt Laurentius kyrka kyrka      
Skällesbyn gdr      
Skällesbyn by      
Skällesbyn by?      
Slottet förr torp      
Slottsbacken, Nya gd      
Slottabacken Saknas      
Slottsbacken gd /Se      
Slottsbacken gård /Se      
Stommen? Saknas      
Storängen ödetorp      
Stretet Saknas /Se      
Strätegärdet gd /Se      
Strätehagen gård /Se      
Strätet, Norra, se Strätegärdet gd      
Strätet gård /Se      
Tillhagen by      
Tillhagen gdr      
Tillhagen Saknas      
Tillhagen by      
Tillhagen by      
Tillhagen by      
Tillhagen by      
Tillhagen by      
Tillhagen, N:a gård /Se      
Tormansbol gd      
Tormansbol gd?      
Tormansbol gd?      
Tormansbol gd      
Tormansbol by /Se      
Tormansbol gd /Se      
Tormansbol gd /Se      
Torp by      
Torp by?      
Torp Saknas      
Torp, Södra Saknas /Se      
Tängelsbol by      
Tängelsbol gd      
Tängelsbol by      
Tängelsbol by      
Tängelsbol by      
Tängelsbol gd /Se      
Töran by      
Töra by /Se      
Hvena gård      
Vena gd o. kraftstation      
Hvena gd      
Åker by      
Åker by?      
Åmått by      
Åmot gd      
Åmot gd      
Åmått by?      
Åmått by?      
Åmot Saknas      
Åmot förr tingsplats, gd      
Åmot Saknas /Se      
?Åsebro kvarn o. lhtr      
Espesäter gd      
Äspesäter gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.