ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grinstads socken : Sundals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 137 Naturnamn: 227 Bebyggelsenamn: 38 Naturnamn: 46
Grinstad socken Aleskutan, Mellan- holme Grinstads sn sn Alskutorna grundområde och fiskeplats
Grinstad sn Aleskutan, Norra, se *Aleskutorna, Norra holme Grinstad sn Anders-Larsegrund(et) grund
Grinstad socken Aleskutan, Norra holme Grinstad sn Baggen skär
Grinstad sn Aleskutan, Stora, se *Aleskutorna, Norra holme Backarna gd Banken bank, nätplats
Grinstad sn Aleskutan, Stora holme Blikserud, Norra bebyggelse Banken, Stora bank, nätplats
Grinstad sn Aleskutan, Södra, se *Aleskutorna, Södra holme Blikserud, Södra bebyggelse Domarskogen skog
Grinstad sn Aleskutan, Södra holme Bäcken gd Ella grund och fiskeplats
Grinstad sn /Se *Aleskuterevet grund Eket gd Ellagrundet, se Ella grund och fiskeplats
Grinstad sn /Se *Aleskutholmarna, se Hjortgrunden grund Hagane gd Flatskär skär
Grinstad sn Aleskutorna ögrupp Hagen, Norra bebyggelse Galteryggen berg
Grinstad sn /Se Aleskutorna holmar Hagen, Norra bebyggelse Glassten(en) sten
Grinstad sn *Aleskutorna, Norra holmar Hagen, Södra bebyggelse Granvarpan berg
Grinstad sn *Aleskutorna, Södra holmar Hamrane, Norra by Gåsön ö
Grinstad sn *Algutssten skär Hålan gd Hallen grund o fiskeplats
Grinstad sn Alskutorna holmar Järn, Östra bebyggelse Hamrane åkrar
Grinstad sn /Se Alskutorna holmar /Se Kartegen gd Hillmansgrund(et) metplats och grund
Grinstad sn Norra Alskutorne, se *Aleskutorna, Norra holmar Klon lht Hunden sten o. fiskeplats
Grinstad sn Södra Alskutorna, se *Aleskutorna, Södra holmar Kullen gd Hålorna ute vid Jeppe, se Jeppehålorna djuphålor, fiskeplats
Grinstad sn *Askedalens klöverskog klöverskog Mossen, Norra bebyggelse Jeppe grundområde, fiskeplats
Grinstad sn Badskär skär Mossen, Södra bebyggelse Jeppegrunden, se Jeppe grundområde, fiskeplats
Grinstad sn Baggen holme Näs bebyggelse Jeppegrundet, se Jeppe grundområde, fiskeplats
Grinstad sn Baggen holme Rådane by Jeppehålan djuphåla, fiskeplats
Grinstad sn Bakholmarna holmar Rådane gd Jeppehålorna djuphålor, fiskeplats
Grinstad sn Bakholmarna holmar Rådane, Norra bebyggelse Karl-Erik grund och fiskeplats
Grinstad sn *Bakholmen holme Rådane, Södra bebyggelse Karl-Eriksgrund, se Karl-Erik grund och fiskeplats
Grinstad sn Björnebol(l) utjord /Se Västra och Östra Östebyns soldatstom, se 4 Östebyn Saknas Klöverskog skogsområde
Grinstad sn? Björnebyn utjord /Se Skarperud gd Korset grund och metplats
Grinstad sn Boa, Lilla udde Stenlyckan gd Käringen berg
Grinstad sn *Boa, Lilla holme Villan lht Lakehålan, se Jeppehålan djuphåla, fiskeplats
Grinstad sn Boa, Lilla holme Ängenäs, se 1 Näs Saknas Lysbojen grund och fiskeplats
Grinstad sn *Boa, Stora holme Ödetorp, Norra bebyggelse Lövnäsudden udde
Grinstad sn /Se Stora Boa, se Koggen, Stora holme Ödetorp, Södra bebyggelse Marteberget berg
Grinstad sn /Se Bocken skär Ödetorp, Östra bebyggelse Näshallen, se Hallen grund o. fiskeplats
Grinstad sn /Se Bodansån Saknas Ögården gd Ommkullen grund o fiskeplats
Grinstad sn /Se Bratten skär Ögårdsängen gd Otters stenar stengrund o fiskeplats
Grinstad sn /Se Brännarn stenar? Östebyn bebyggelse Per-Eriksgrund(et) metplats och grund
Berga Saknas Brätte å Östebyn, Västra bebyggelse Per-Erikssonsgr., se Per-Eriksgrund(et) metplats o grund
Berga gd /Se Böbäcken bäck Östebyn, Östra bebyggelse Stockenäsbukten vik, fiskeplats
Berga gd /Se ?Dalbergså å   Ryrkärrskogen, se Domarskogen skog
Bergane by Dalbergsån å   Skruven berg
Blikserud, N:a o. S:a gd:ar /Se Dalbergsån å   Stommelyckan åker
Bäcken by? Dalbergsån å   Stora Boanäs kummel sjömärke
Ekebro by? Dalbergsån å   Storön ö
Ekebro by? Domarskogen skogsmark   Tunnan grund o metplats
Ekebro by? Ekemyren terräng   Trubbegrundet grund o fiskeplats
Ekebro by Ekenäsmossen Saknas   Uddgrundet grund och fiskeplats
Famsbol gd:ar /Se Ekholmen ö    
Flyerna ödegård? Ekholmen ö    
Grestadhe, se Grinstad sn Ekholmen holme    
Grinstad prästgd o. sn /Se Elgskiär, se Tärneberget skär    
Hagen (Norra o. Södra) gdar /Se Flatskär skär    
Hagen by Flatskär skär    
Hagen by Furholmen ö    
Hagen by Furholmen holme    
Hagen by Galteviken vik    
Hagen by Galteviken vik    
?Hamrane gdar Galteviksön ö    
Hede by Galteviksön ö    
Hede gd:ar /Se Granvarpan ö    
Häljerud by Granvarpan, Inre holme    
Häljerud gdr /Se Granvarpan, Yttre och Inre skär    
Högen by Granvarpan, Yttre holme    
Jakobsbyn by /Se ?Granvarpeskär, Yttre skär    
Jakobsbyn by /Se Granvarpeskär, Yttre skär    
Jern by Granvarpeskär, Yttre skär    
Järn gd /Se Grindeskogen skogsmark    
Killingerud by /Se Gruve skär    
Klätten by Gåsebron utlagda stenar?    
Krynebol by Gåsungen skär    
Makerud ödegård? Gåsön ö    
Mossen by Gåsön ö    
Mossen Saknas Gåsön ö    
Näs by Gåsön ö    
Näs by? Gåsön ö    
Näs by? Gåsön ö /Se    
?Näs gd Hallarna holmar    
Rud gd Hallarna holmar    
Rud by Hallegrund grund    
Rud gårdar /Se Hallen udde?    
Rud gd:ar /Se Henriksholm terräng    
Rwdha, se Rådane by Hiorten, se Hjortens udde udde    
?Rådane by /Se Hjorten udde    
?Rådane by Hjorten ö /Se    
Rådane by Hjortens udde Saknas    
Rådane by Hjortens udde udde    
Rådane by Hjortens udde udde    
Rådane by Hjortens udde udde    
Rådane by Hjortgrunden grund    
Rådane by Hottane - sten sten /Se    
Rådane by Hulewiken, se Hålviken vik    
Rådane, Norra gårdar /Se Hunden skär    
Rådane, Södra gårdar /Se Hålnabben udde    
Råskog gd:ar /Se Hålviken vik    
Simmerud gd /Se Hålviken vik    
Siöhage Saknas *Härtingen skär    
*Siöhage Saknas Hästefjorden Saknas    
Stommen bost. Hästefjorden Saknas    
Swdhby, se Söbyn gd *Hättan skär    
»sudherby», se Söbyn gdar Jutegraven fornlämning /Se    
*Sudhery, se Söbyn gd Juten skär    
Svalhede gdar Juten skär    
Svalhede by Juten holme    
Svalhede by? Järns mosse mosse    
Svalhede by? Kassudden udde    
Svalhede by? Katten skär    
Svalhede gdr /Se Katten holme    
Sävarebol gd /Se Kiettelsberget, se Kätteln skär    
Sävarebol gd /Se Klevekullen kulle    
Söbyn gd Klinten terräng    
Söbyn gdar *Klypa vik    
Söbyn by Klypegrund grund    
Söbyn gd Klypudden udde    
Söbyn by Klypudden udde    
Sudery Saknas Klypudden udde    
Suderbyn Saknas Klypudden udde    
Tjäregraven gd:ar /Se Klypudden udde    
Ugglom by Klypudden udde /Se    
Ugglom gd /Se Klypudden udde /Se    
Ugglom gd /Se *Klypö förr ö    
Ugglom by /Se Klätte mosse terräng    
*Vluidhathorp Saknas Klöfue udde, se Klypudden udde    
Ulvidhathorpp Saknas Klöfue udde, se Klypudden udde    
*Ulvidatorp Saknas Klöfve Udde, se Klypudden udde    
*Ulvidatorp Saknas /Se Klövehamn, Norra vik    
Åsbro, se Rud by Klövehamn, Södra vik    
Åsebro beb. *Klöver skog skogsområde    
[Ödekågen] Saknas Klöve udden, se Klypudden udde    
*Ødhe koffuen ödetomt *Klöveviken vik    
Ödetorp by Koggen, se Käggen ö    
Östebyn by Koggen, Lilla skär    
Östebyn by Koggen, Lilla holme    
Östebyn by /Se Koggen,Stora skär    
Östebyn by Koggen,Stora holme    
Östebyn by Koggen, Stora holme    
Östebyn by Koggen, Stora o. Lilla öar    
Östebyn by Koskiär, se Flatskär skär    
Östebyn by Koskiärr, se Flatskär skär    
  *Koöarna öar    
  Koöen, se Måsön ö    
  Koön, Stora och Lilla öar    
  Koön holme    
  Koön, Lilla o. Stora, se *Koöarna öar    
  Koön, Lilla ö    
  Koön, Stora ö    
  Kroken hagmark?    
  Kroppefjäll Saknas    
  Kugga, se Koggen, Stora o. Lilla öar    
  Kvarneberget skär    
  Kvarnebäcksviken bukt    
  Kvarnebäcksviken vik    
  Kåggen ö o. hamnplats    
  Kåggen ö /Se    
  Kätteln skär    
  Kätteln skär    
  Lille Hage, se Kvarnebäcksviken bukt    
  Långskär skär    
  Långskär skär    
  Långskär skär    
  Lövnäsudden udde    
  Malö ö    
  Mellan - Aleskutan, se *Aleskutorna, Södra holme    
  Mosafötrinn Saknas    
  Mossängen terräng    
  Muggerud udde udde    
  Måsön ö    
  Måsön ö    
  Näs moar skogsmark    
  Näs mosse mosse    
  Näs sandar strandområde    
  *Ottersten skär    
  *Radda skär    
  Radda, se Granvarpeskär, Yttre skär    
  Renðamýer Saknas    
  Rådanesjön Saknas    
  Röðin Saknas    
  Sjöskogen skogsmark    
  Skeemossen Saknas    
  Skiälnäs Ön, se Storön ö    
  Skurven skär    
  Skurven skär    
  Skuteskiär, se Långskär skär    
  ?Skutskär skär    
  Skutskär skär    
  Skutskär skär    
  Skutskär ö /Se    
  Skår skär    
  Skår skär    
  Skällnäs udde    
  Skällsnäs, se Storön ö    
  *Stenkölen strandparti    
  Stenskiär, se Skutskär skär    
  *Sterskär skär    
  Stigsäss el. Stiksäss Saknas    
  Stockenäsudden udde    
  *Stockenäsudden udde    
  Stockenäsudden udde    
  *Stockenäsviken vik    
  Stockholmsudden udde    
  *Stora Boa hamn hamnplats    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Svartskär, Stora skär    
  Stygge udde udde    
  Stångsnabben udde    
  Sundalsslätten Saknas    
  Svalsängar delvis odlat område    
  *Svartbäcken bäck med utlopp    
  Svartebäcksudde udde    
  Swarteskiär, se Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär, Stora skär    
  Sågudden udde    
  Trubben udde    
  Tryskär skär    
  Tryskären öar    
  Tryskär skär    
  Tryskär skär    
  Twätteberget, se Katten skär    
  *Tångesten skär    
  Tärneberget skär    
  Tärneberget skär    
  Vassen vik    
  Vitskär skär    
  Vitskär skär    
  »ødhekoffuen» ödetomt    
  Österby källa Saknas    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.