ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högsäter socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 194 Naturnamn: 379 Bebyggelsenamn: 548 Naturnamn: 754
*Rönösæter förr sn, ?nu del av sn /Se Abborretjärnet tjärn Högsäters socken sn Abborretjärnet tjärn
Högsäter socken Abborrtjärn, Lilla tjärn Högsäter sn Abborretjärnet tjärn
Högsäter sn Abborrtjärn, Stora tjärn Högsäter sn Abborretjärnet tjärn
Högsäter sn Aftonbackarna backar Alekas rivet torp Abborretjärnet, Lilla tjärn
Högsäter sn Aftonkasen höjd Alekas rivet torp Aftonbackarna backar
Högsäter sn Alekasebäcken bäck Alekas rivet torp Aleholmarna öar
Högsäter sn? Alsterberg terräng Allén riven lht Alekasebäcken bäck
Högsäter sn Amboln, Lilla tjärn Aspelund rivet torp Alekasedalarna dalar
Högsäter sn /Se Amboln, Stora tjärn Aspelund rivet torp Alekasevallarna åkrar
Högsäter socken Ambolsbäcken bäck Asperuddalen rivet torp Amboln, Lilla tjärn
Högsäter sn Ambolsdalen dal Bengterud rivet torp Amboln, Stora sjö
Högsäter sn Anna-Lenas terräng Benneviken rivet torp Ambolnsbäcken bäck
Högsäter sn Aspedalen dal Berga torp Ambolnsdalen dal
Högsäter socken Aspelund terräng Bergekas rivet torp Apoteksbacken backe
Högsäter sn Aspelund terräng Bergen torp Aspelyckan åker
Högsäter sn Asperuddalen terräng Bergen riven bs Aspevallarna åkrar
Högsäter prästgård och sn Bergsjöbäcken bäck Berget riven bs Aspängen äng
Högasäter Saknas Bergsjöbäcken bäck Berget rivet torp Astebergs kulle kulle
Högsäter sn Bergsjökullen höjd med fornlämning /Se Berggrenehagen rivet torp Badhusnäset näs
Högsäter sn Bergsjökullen höjd Bettevik rivet torp Balsehagen äng
Högsäter sn Bergsjön sjö Björstad hmn Benet åker
Högsäter sn Bergsjön sjö Björkemyr rivet torp Bergbacken tomt
Högsäter sn Bergsjön sjö Blomberg avs. Bergsjö sjö
Högsäter sn Bickjatjärn tjärn Blåland hmd Bergsjön sjö
Högsäter sn Bjurstämman, L:a o. St:a tjärnar /Se Blåsut hmd Bergsjöbäcken bäck
Högsäter sn Bjurstämman, Stora o. Lilla tjärnar /Se Blängkas Saknas Bergsjökullen kulle
Högsäter sn Björnekullen kulle Bodalen rivet torp Bergängen äng
Högsäter sn Björnekullen berg Bodalen rivet torp Bjurdämman, Lilla tjärn
Högsäter sn Björnhålsmossen mosse Bodane hmn Bjurdämman, Stora tjärn
Högsäter sn *Blockebro bro Bohagen torp Björkelund äng
Högsäter sn Blombacka åker Borgen hmd Björndalen dal
Högsäter sn Blåsutekullen kulle Borta i stugan hmd Björnekullen berg
Högsäter sn /Se Blötemyrsmossen mosse Borta i stugan hmd Björnekullen kulle
Högsäter sn /Se Bockedalen dal Borta i stugan hmd Björsonsbergen berg
Högsäter sn /Se Bodalen terräng Brasäter, Lilla hmn Björstadbackarna backar
Aspdalen torp *Brakebro bro Brasäter, Norra bebyggelse Blackan åker
Badhus torp Branstjärn tjärn Brasäter, Norra hmn Blonkevrån åker
Baggetorp förr torp Brasäterkullen triangelpunkt Brasäter, Stora hmn Blåsutevallen åker
Berget förr torp Brasäterkullen höjd o. triangelpunkt Brasäter, Södra bebyggelse Blötemyrsmossen mosse
Bettevik förr torp Brobackamossen mosse Brasäter, Södra hmn Bodanetjärnet tjärn
Björstad by /Se Bråkornemyr terräng Brasäterkulten hmd Bodlyckan åker
Brasäter by Bråkornemyr terräng Brasäterängarna hmd Bodlyckan åker
Brasäter by Bräckan äng Brattekas hmd Bodlyckorna åkrar
Brasäter by /Se Bräckemossen mosse Bruket nedlagt bruk Bramstjärnet tjärn
Brasäter by /Se Brändemosse mosse Bruket, se 1 Öxnäs gd Brandserudmossen mosse
Bråsäter komministerboställe Brändemosse mosse Bruksområdet plats för nedlagda bruk Brante lyckan åker
Bråtan Saknas Budalen dal Brusestommen rivet torp Brasäterbron bro
Bräcke bost. Budalen dal Bråkornemyr rivet torp Brasätervallarna åkrar
Bräcketorpet ödetorp Budalstjärnet tjärn Bråsäter hmn Brolyckan åker
Bune förr torp Budalstjärnet tjärn Bråsätertorpet rivet torp Bromslyckan åker
Bärby by Budalstjärnet tjärn Bråtekas hmd Bronse åker
Bärby, Norra o. Södra byar /Se Bunebäcken bäck Bräckan hmd Brostycket åker
Bärby, Södra o. Norra byar /Se Bunesjön sjö Bräckan hmd Brovallen åker
Bön by Bunäset näs Bräckan rivet torp Bråsäters långa mad mad
Dalen förr torp Buxåskullen berg Bräcke hmn Bråtekaselyckan åker
Dammyren förr torp Buxåskullen höjd o. triangelpunkt Bräcketorpet avs. Bräckan åker
Dapen förr torp Byrstämman, Lilla tjärn Bräckorna lht Bräckan åker
Deltorp förr torp Byrstämman, Stora tjärn Brändan rivet torp Bräckan åker
Edstena by Byrstämman dammar (tjärn) /Se Bränneriet rivet torp Bräckebron bro
Ekarebol by Bärbyhålan terräng Budalen rivet torp Bräckebäcken bäck
Ekarebol gd /Se Bärby mosse mosse Bune rivet torp Bräckemossen mosse
Emaus förr torp *Börtemossen mosse Buskarna hmd Bräckemossen mosse
Ersäter förr bebyggelse? Dammekullarna höjder Bygget hmd Bräckevallane åkrar
Fjällsäter by Dammekullarna kullar Bygget hmd Brändan åker
Fjällsäter Saknas /Se Dammossen mosse Byggningen hmd Brännvinsdalen dal
Flytut förr bebyggelse? Daniels hage hage? Byggningen hmd Brännevinsliden backe
Friggerud förr torp Dansarekullen kulle Bäckelid lht Brättegärdet åker
Furumyr förr torp Domhallen gränssten? Bärby, Norra bebyggelse Buskarnaskogen skogsskifte
Gena försvunnet torp Ekarebolsmossen mosse Bärby, Norra hmn Byrstämman, Lilla tjärn
Getehuset gd /Se Ekelid terräng Bärby, Södra bebyggelse Byrstämman, Stora tjärn
Grind Saknas /Se Ekelidtjärn, M. tjärn Bärby, Södra hmn Bäckedalen dal
Grönlanda by Ekelidtjärn, Nedre tjärn Bärby, Södra hmd Bäckedalen dal
Guthem by Ekelidtjärn, Övre tjärn Bärnshus rivet torp Bäckelidbron bro
Gudhem beb. /Se Ekelidtjärn tjärn Bäckströmmehålet rivet torp Bäckeliddalarna dalar
Gudhem gdr /Se Ekevren höjd o. triangelpunkt /Se Bön hmn Bäckelidlyckan åker
Gudhem by /Se Fagerskog terräng Bönsstommen rivet torp Bäckelyckan åker
Gudhem gd /Se Farbrortjärnet, Lilla tjärn Bössan rivna bs Bönsbäcken bäck
Gudhem gd /Se Farbrortjärnet, Lilla tjärn Dalbobruket hmd Bönskullen kulle
Gudhem gd /Se Farbrortjärnet, Stora tjärn Dalbogården hmd Bönsvallarna åkrar
Gudhem, Övre Saknas /Se Fiskelidtjärnet tjärn Dalemaden rivet torp Bönsvallen åker
Háva sætr gd Fiskelösen tjärn Dalen rivet torp Dalbackebäcken bäck
Hede bost. Fjällsätersnäset näs Dalen rivet torp Dalbäckebron bro
Hede gd /Se Fjällsäterstjärn tjärn Dalinerud rivet torp Dalehagen hagmark
Hedene by /Se Fläskekullen kulle Dammen torp Dalekällan dy
Hedene by /Se Frändemossen mosse Dammen rivet torp Dalen äng
Hedene by /Se Furuberget berg Dammkas hmd Dalsbäcken bäck
Holmarne förr torp Fyrfotstjärn tjärn Dammyren rivet torp Dammarna vattensamlingar
Härsängen by Fågelmossen mosse Dopen rivet torp Dammarnamossen mosse
Härsängen Saknas /Se Fågleleken tjärn Dyhålan lht Dansarekullen kulle
Hästekas förr torp Fårtunet höjd med fornlämningar /Se Dykullen hmd Dapekullen kulle
Hästeskon förr torp? Fölemyren ägomark Döden rivet torp Dapen vattensamling
Högen by Gammel-Johanna sten? Edstena bebyggelse Djuptj. tjärn
Högsäter samh. o. sn /Se Gatekullen kulle Edstena bebyggelse Domareringen stensättning
Högås förr torp Getögat tjärn Edstena, Norra hmn Domhallen sten
Illesäter by Glanarekullen kulle Edstena, Vestra hmn Drängestugelyckan åker
Illesäter by Glasbotten vik Edstenatorp kvarn Dubblarna åkrar
Illesäter by /Se Granön udde Ekarebol bebyggelse Dymaden mad
Illesäter Saknas /Se Grimserudstjärn tjärn Ekarebol med Muggeliden hmn Dyvallen åker
Illesäter by /Se Grimserudstjärn tjärn Ekehagen avs. Edstenamossen mosse
Illesäter gd /Se Gruveliden terräng Ekeliden rivet torp Ekarebolskullarna hagmark
Ilsåsen torp Gruvemossen mosse Ekeliden rivet torp Ekarebolsmossen mosse
Intakan förr torp Gråbenemossen mosse Eket hmd Ekelidtjärnet, Mellemmore tjärn
Jolsäter by Gråbenemossen mosse Ekhagen hmd Ekelidtjärnet, Nedre tjärn
Jolsäter by Gräslidbäcken bäck Eliasegården hmd Ekelidtjärnet, Övre tjärn
Jolsäter Saknas /Se Grästjärnet tjärn Emaus rivet torp Ekesanden åker
Kampekas förr torp Grävlingekullen kulle Emaus rivet torp Ekhagekullen kulle
Kasen förr torp Gudhemsmossen mosse Erikes rivet torp Ekhagemossen mosse
Krogerud Saknas Gullungen sjö Eriketorpet avs Ekols myr myr
Krogsrud Saknas Gullungen sjö /Se Erset hmd Emausberget kullar
Kråkserud by Gullungen sjö /Se Ersäter hmd Emausekullarna kullar
Kråkserud by Gunabäck bäck Fagerskog rivet torp Erskullen kulle
Kråkserud Saknas /Se Gålsjön sjö Fixet rivet torp Eriks vallar åkrar
Kulterud förr torp Göpe hällor gränsröse /Se Fjällsliden rivet torp Farbrortjärnet tjärn
Kvarntorp by Göterekullen kulle Fjällsäter hmn Femstenaröset gränsröse
Kåxhult förr torp Hitta höjd? Fjällsäter hmd Femstenaröset gränsröse
Lerbäck förr torp Holkebacken backe Fjärdingen hmd Femtioalnarsgatan väg
Liljedalen torp Holmevattnet sjö /Se Fjärdingen hmd Fiskelidtjärnet tjärn
Långakas förr torp Holmevattnet sjö Fjärdingen hmd Fixet åker
Långemyr f.d. torp Holmevattnet sjö Flodestommen rivet torp Fjällsäterlyckan åker
Masugnen förr torp? Holmvattnet sjö /Se Flygarelotten hmd Fjällsäternäset näs
Millerys by Horsfjället terräng Flytut hmd Fjällsätertjärnet tjärn
Mossen förr torp Horskällan källa Fläskekullen torp Flintekullen kulle
Mossetorpet förr torp Hultet terräng Fridhem avs. Flodmaden mad
Myretorpet förr torp Husedalen, Lilla dal Framme i gården hmd Fläskekullen kulle
Nolbyn by Husedalen, Stora dal Framme i gården hmd Fodralen åkrar
Nordtorp förr torp Husemadtjärnet, Lilla tjärn Framme i gården hmd Framgärdet åker
Nypan förr torp Husemadtjärnet, Stora tjärn Friggerud rivet torp Framgärdet åker
Nytorp ödetorp Husemyr ägomark Furuliden hmd Framgärdet åker
Näbban förr torp Håletjärnet tjärn Furumyr rivet torp Frukosteplankorna åkrar
Plågan förr torp Håletjärnet tjärn Gabben hmd Frulyckan åker
Påltorpet förr torp Håletjärnet tjärn Gabel hmd Frändögamossen mosse
Ragnerud gd /Se Hålevattnet sjö Garveriet rivet garveri Fräsarn sten
Rudstaden el. Rödstaden tomt /Se Härsängsskogen triangelpunkt Gatan hmd Furekullen kulle
Rukan avs. /Se Härån å Gatan hmd Furuplanteringen skogsskifte
Runnekull f.d. torp Härösjön Saknas Gena rivet torp Furåsekullen kulle
Runnekull förr torp? Hästeberget berg Glättan rivet torp Fyrkanten åker
Rustan avsöndring /Se Hästestruten tjärn Gotthem riven lht Fåfängan näs
Rödstaden el. Rudstaden tomt /Se Hästestruten tjärn Granön rivet torp Fågleleken tjärn
Rönösäter ?del av sn Hästestruten sjö /Se Grimserud, se 1 Jolsäter Saknas Fårekullen kulle
?Rösäter gård /Se Hästskotjärn tjärn Grimserud hmn Fägatan väg
Rösäter by Högarös höjd? Grind hmn Fägatan väg
Rösäter by Högeberget berg Grinden rivet torp Fägatan väg
Rösätter gd /Se Högeberget berg Grinslid hmd Fägatan väg
Rösäter gd /Se Högeberget berg Grinden rivet torp Fägatan åker
Rösäter Saknas /Se Höghusetjärnet tjärn Grindslid hmn Förskräckan åker
Sjökas förr torp Högsätersån Saknas Gruveliden rivet torp Galgebacken avrättningsplats
Skalsjö by Höjdemossen mosse Grönlanda hmn Garvarehagen äng
Skogen förr torp Illesätersnäset näs Gudhem, Nedre hmn Gatan väg
Skälkan lg /Se Jolsätersberg berg Gudhem, Övre hmn Gatan väg
Solberg by Jolsätersberg berg o. triangelpunkt Gärdet hmd Gatebacken åkrar
Stavringen förr torp? Jolsätersberg berg Göterud rivet torp Gatekullen kulle
Stenshult förr torp *Jornklev berg Göthus hmd Gatekullslyckan åker
Stockelanda by /Se Julan bäck Hagen rivet torp Gatevallen åker
Stockekas förr torp? Kalvemyren myr Hagen hmd Genskogen skogsskifte
Stockelanda by Kalvhagen område med fornlämningar /Se Hagen hmd Gettebrobäcken bäck
Sällerud förr bebyggelse? Kammarskullen kulle Hagen hmd Glasbottnen vik
Sällerud f.d. bebyggelse? Kasviken vik Haget rivet torp Glättekastet berg
Säter by Kejsartjärn, Lilla tjärn Halliderna rivet torp Granhögen höjd
Säter by? Kejsartjärn, Stora tjärn Hasslebräckan hmd Grimserudtjärnet tjärn
Säter by? Klaremossen mosse Hede, kronodomän hmn Grindskullen kulle
Säter by Klasströmmemossen mosse Heden rivet torp Grindsskogen skogsskifte
Säter by Knallshögen kulle /Se Hedene hmn Grustaget grusgrop
Sölan tp /Se Kohålan tjärn Hedenekasen hmd Gråbenehålet skogsskifte
Templet förr torp Koldalen dal Hedenekullen hmd Grästjärnet tjärn
Tun by /Se Konetjärnet tjärn Hedenemyren rivet torp Grävlingekullen kulle
Tveten by Korpekullen kulle Hedenestommen rivet torp Gröna maden åker
Tångelanda by Korpekullen kulle Hedetorpet rivet torp Grönsik äng
Tångelanda by *Korsberget berg Hennemyran rivet torp Gullungen sjö
Tångelanda by Kotjärnet tjärn Holmarna rivet torp Gunabäck bäck
Tangelande Saknas Krokvattnet tjärn Holmen hmn Gårsjön sjö
Tångelanda by Krokvattnet sjö Huggarna hmd Gåsetjärn tjärn
Tångelanda by /Se Kroppefjäll Saknas Hultet rivet torp Gällsjön sjö
Tångelanda Saknas /Se Kroppefjäll fjäll /Se Hultet hmd Gärdet åker
Tångelanda by /Se Kullen kulle Hultet rivet torp Gärdsbotten åker
Tångelanda, Norra gd /Se Kultemyren myr Husemad rivet torp Gärdsmyren åker
Tångelanda, Östra gd /Se Kungegraven fornlämning /Se Husemaden rivet torp Göpehällskullen kulle
Tåsterud by? Kvarndalen dal Husemyr rivet torp Göterudbron bro
Ulletack gd Kvarndålet, Lilla tjärn Hålan rivet torp Hagarna åkrar
Åkesäter by Kvarndålet, Stora sjö Hålan rivet torp Hagekällan källa
Åkesäter by Kvarnetjärnet tjärn Hålet rivet torp Hagelyckan åker
Åkesäter gd /Se Kvarnsjön tjärn Hålet rivet torp Hagen åker
Ögården ödegård Kvarnsjön sjö Härsängen hmn Haget åker
Öknen förr bebyggelse? Kvarnskogen skogsmark Härsängestommen rivet torp Hallingen åker
Önne by Kyrkebackarna backar Hästhagen hmd Handrenarna broräcken
Önne by /Se Kyrkekullen kulle Hästekas rivet torp Hedarna åkrar
Önne by /Se Kåxhultetjärn tjärn Hästskon, Gamla rivet torp Hededalen dal
Önne by /Se Kåx källa källa Hästskon, Nya rivet torp Helgåsekullen kulle
Önne gd /Se Källan tjärn Högakas lht Himmelshöjden höjd
Önne gd /Se Källarekullen kulle /Se Högen hmn Henrikeskogen skogsskifte
Öxnäs by Ledsmossen, Södra mosse Högeström rivet torp Hjälmevallen åker
Öxnäs Saknas Lerån å Högeström riven kvarn Holkebackeberget berg
Öxnäs by Liane terräng Höghus hmn Holkebackemyren myr
Öxnäs by /Se Liljedalen dal Höghus hmd Holkebacken backe
Öxnäs by /Se Lillebäck bäck Högås rivet torp Holmebäcken bäck
  Lillemansudde udde Höjden rivet torp Holmebäcken bäck
  Lillemosse mosse Hönan rivet torp Holmebäcken bäck
  Lillesjö sjö Illesäter hmn Holmedalen dal
  Lindberget berg Illsåsen torp Holmekvarnen riven kvarn
  Lintjärn tjärn Intakan rivet torp Holmelyckorna åkrar
  Lintjärn tjärn Jolsäter bebyggelse Holmestycket åker
  Lintjärnet tjärn Jolsäter eller Jordsäter med Grimserud hmn Holmevattnet tjärn
  Ljungkas höjd Jämmern rivet torp Holmevattnet sjö
  Lunkestenen sten Kalsberg rivet torp Holvattnet tjärn
  Lushålet, Lilla tjärn Kammern hmd Horskällan källa
  Lushålet, Stora tjärn Kampekas rivet torp Hultebacken backe
  Lysevattnet tjärn Kappen rivet torp Husdalen, Lilla dal
  Lysingen, Lilla tjärn Kaserna rivet torp Husdalen, Stora dal
  Lysingen, Stora tjärn Kasen rivet torp Husemadbäcken bäck
  Lysing(en), Lilla och Stora sjöar /Se Kasen rivet torp Husemadmyren myr
  Långa mad sank mark Kasen rivet torp Husemadtjärnet, Lilla tjärn
  Långa myr myr Kasen hmd Husemadtjärnet, Stora tjärn
  Långamyr myr Kasen torp Hålan åker
  Långemyr äng Kasen rivet torp Hålan myr
  Långvattnet Saknas Kasen rivet torp Hålemossen mosse
  Långevattnet tjärn Kasen hmd Hålevattnet tjärn
  Lämmemossen mosse Kasen rivet torp Härsängefallet fors
  Lämmemossen mosse Kasen avs. Härsängekullen kulle
  Mansvattnet tjärn Katrinedal rivet torp Härsängebron bro
  Mansvattnet sjö Kasängen rivet torp Härsängeskogen skogsskifte
  Mansvattnet sjö Kejseriet rivet torp Härån å
  Mjölkön udde Kesaremyr rivet torp Hästeberget berg
  Moltemyr myr Kilen avs. Hästestruten tjärn
  Mon terräng Klaran rivet torp Hästhagen åker
  Mossbergs hage terräng Klevemyr rivet torp Hästhagsvägen väg
  Mossen terräng Kleven rivet torp Hästskomossen mosse
  Muggefors fors Klämman rivet torp Hästskomyr myr
  Muggeliden terräng Knipan rivet torp Hästskon tjärn
  Muggelid mader sank mark Knipan rivet torp Höga grinden grind
  Muggelidsjön sjö Knubbikerud lht Högakasegärdet åker
  Måketjärn tjärn Kornhagen hmd Högarna höjder
  Mårdevattnet tjärn Kraftsäter hmd Högeberget berg
  Märrekullen kulle Kraken rivet torp Högeberget berg
  Märremyr myr Kraketorp hmn Höghusetjärnet tjärn
  Mörtekullen kulle Kråkan rivet torp Högsdyt dy
  Nordlunnanemossen mosse Kråksrud hmn Högsgropen grusgrop
  Nordlunnanetjärn tjärn Kulan hmd Höjdemossen mosse
  Nycklevattnet tjärn Kullarna rivet torp Höjdensborg ås
  Nyhemshagen terräng Kullen hmd Höjdensborgsbacken backe
  Näbbudden udde Kullen hmd Intakorna åkrar
  Näsbroviken vik Kullen hmd Illeberg berg
  Olas kulle höjd Kullen hmd Illesäterbräckan backe
  Olas kulle höjd Kullen hmd Illesäternäset näs
  Ormsjön sjö Kullen hmd Intakorna åkrar
  Oxefjätet berg Kullen rivet torp Jolsätersanden åker
  Oxefjätet urgröpning i berg? Kullen hmd Jolsäters berg berg
  Paskedyet källa? Kulten hmd Jons hålor myrar
  Paskemaden sund Kulten hmd Julan bäck
  Pellaredalen dal Kulterud rivet torp Julebäcken bäck
  Persö ö Kvarnekas torp Jungfruvallarna åkrar
  Porsmyr terräng Kvarntorp hmn Järnkällan källa
  Prostekastet brant Kyrkoherdebostället hmn Järpemyr åker
  Prästemossen terräng Kåken lht Kallkällan dy
  Pöltjärn, Lilla tjärn Kåtan hmd Kalsbergsmyren myr
  Pöltjärn, Stora tjärn Kåxhult rivet torp Kalvekasemaden äng
  Raggmosse mosse Käppekas torp Kalvemyr myr
  Raggmosse mosse Kärret rivet torp Kalvemyr myr
  Ragnerudssjön Saknas Landa hmn Kalvhagskällan källa
  Ragnerudsjön sjö Landagatan rivet torp Kalvekällan källa
  Ranneberget berg Landakas rivet torp Kammarskullen kulle
  Raskerudsängen ängsmark? Landhult hmd Kammarsängarna åkrar
  Ringenäset strandområde Lasko rivet torp Karlssonelyckan åker
  Roparekullen kulle Lerbäck rivet torp Kasebacken backe
  Rumpemossen vattensamling Lerhögen hmd Kasen äng
  Råkullen kulle Liderna rivet torp Kasevallen åker
  Rölandaån Saknas Liljedalen rivet torp Kasevrån åker
  Rönnekullen kulle Lilla hage riven bs Kasviken vik
  Röstjärnet, Lilla tjärn Lilläng rivet torp Kattestensberget berg
  Röstjärnet, Stora tjärn Lillängen torp Kersti-skiftet åker
  Rötebol åker Lintjärnet rivet torp Knallshögen höjd
  Rötebol ägomark Liseberg tomt Knipegrinden grind
  Rötebolstjärnet tjärn Ljungbacken lht Knipevallen åker
  Rötebolstjärnet tjärn Ljungkas rivet torp Knipevallen åker
  Salemsmossen mosse Loftet rivet torp Knipevallarna åkrar
  Sandkas terräng Lovehagen rivet torp Kohagen skogsskifte
  *Sandolfs stein gränsmärke /Se Lugnet rivet torp Kohagen åker
  Själkebäcken bäck /Se Lugnet rivet torp Kohagshallingarna äng
  Skogen åker Lund hmd Koldalen, Lilla dal
  Skåketjärnet, Lilla tjärn Lund torp Koldalen, Stora dal
  Skåketjärnet, Stora tjärn Lurbacken rivet torp Kolebottarna ängar
  Skåkeviken vik Långa myr rivet torp /Se Kolebottarna äng
  Skåkeviken vik Långekas rivet torp Kolebotten åker
  Skälkan terräng Långestommen rivet torp Kolebotten äng
  Skälkebäcken bäck Låret rivet torp Kolebotten äng
  Sköllern holme Låret rivet torp Kolebotten äng
  Slagsjön sjö Låttsbyn hmd Kolebotten äng
  Slagsjön sjö Lönnebacken hmd Kolebotten äng
  Slanteberget berg Löken rivet torp Kolebotten åker
  Slottskullen kulle Lönnevallen hmd Kolehålorna fördjupningar
  Slåtterkullen kulle Maderna torp Kolugnarna äng
  Smedberget berg Malmegården hmd Konetjärnet tjärn
  Smockhålet terräng Malmerud rivet torp Konjakeliden backe
  Solbergsmossen mosse Malmestommen rivet torp Kornhagebacken backe
  Spekön ö Mamsellehagen riven bs Kornhagekullen kulle
  Spessemad sank mark Masugnen rivet torp Korpekullen kulle
  *Speta gränsmärke Millansjön hmn Korpekullen kulle
  Stickslid terräng Millerye hmn Korpekullen, Lilla kulle
  Stockekas äng Moarna rivet torp Korpekullen, Stora kulle
  Stocketjärn, Övre, Mellan o. Nedre tjärnar Mokas rivet torp Korphagen åker
  Stocketjärn, M. tjärn Mokullen rivet torp Kotjärnet tjärn
  Stocketjärn, Nedre tjärn Mon rivet torp Kotjärnet tjärn
  Stocketjärn, Övre tjärn Mon hmd Kraftevallen åker
  Stolsön ö Mon rivet torp Kraketorpsbacken backe
  Stordalen dal Mon rivet torp Kraketorpsbron bro
  Strutebäcken bäck Moss rivet torp Kraketorpslyckan åker
  Struten, se Hästestruten sjö Moss rivet torp Kristningedyt källa
  Stutögat tjärn Mossen rivet torp Krokedyt källa
  *Stæinen gra gränsmärke /Se Mossen rivet torp Kroken hagmark
  Svartetjärnet tjärn Mossen rivet torp Krokföttekullen kulle
  Svarttjärn tjärn Mossen rivet torp Krokföttet skogsmark
  Svarttjärn tjärn Muggeliden, se 1 Ekarebol Saknas Kroktjärn tjärn
  Svartögat tjärn /Se Muggeliden rivet torp Krokvattnet tjärn
  Svartögat tjärn Myrarna rivet torp Kroppefjäll höjdsträckning
  Svindalen dal Myrarna rivet torp Kroppetjärn tjärn
  Svindalsberget berg Myrekas torp Kryddekas åker
  Svinesjön sjö Myren rivet torp Kråkserudbacken backe
  Svinesjön sjö Myren rivet torp Kråkserudgrinden grind
  Svingsjön Saknas Natteböle hmd Kulan åker
  Svinesjön sjö /Se Naverud hmd Kulelyckan åker
  Svinån å Nere i stugan hmd Kultelyckan åker
  Sågekullen höjd Nere i stugan hmd Kultemyr myr
  Sälltorp åker Nere i stugan hmd Kungegraven gravhög
  Säterbäcken bäck Nerstugan hmd Kvarndålet, Lilla tjärn
  Säterlången vik Nerstugan hmd Kvarndålet, Stora sjö
  Säternäset näs Nolby hmn Kvarndålsbäcken bäck
  Sötjärn tjärn Nordgården hmd Kvarnebäcken bäck
  Sötjärn tjärn Nordhagen riven bs Kvarnebäcken bäck
  Sötjärnen torrlagd tjärn Nordlundarna rivet torp Kvarnedalen dal
  Sötjärnen f.d. tjärn Nordtorpet rivet torp Kvarnefallet vattenfall
  Takemossen mosse Nordängen rivet torp Kvarnefallet fors
  Tallemossen mosse Nordängen hmd Kvarnegärdet åker
  Timmeråstjärn tjärn Norre-torpet rivet torp Kvarneskogen rivet torp
  Tingskullen kulle /Se Nya äng rivet torp Kvarnetjärnet tjärn
  Tjäremossen mosse Nybygget hmd Kvarnsjön sjö
  Torres bäck bäck Nybygget hmd Kvarntorpskullen kulle
  Trehörningekullen kulle Nyböle hmd Kvarntorpsmossen mosse
  Trestickeln sjö /Se Nygård hmd Kyrkebackarna backar
  Trindekulle höjd Nyhem rivet torp Kyrkevallarna åkrar
  Trolldalen dal Nyhem rivet torp Kålhagen åker
  Trolldalen dal Nypan rivet torp Kåxhultetjärnet tjärn
  Trolldalen dal Nytorp rivet torp Kåx källa källa
  Trolldalsberget berg Nytorp rivet torp Källan tjärn
  Trolldalsberget berg Nytorp rivet torp Källarekullen kulle
  Trolldalskullen kulle Nyäng hmd Källarelyckan åker
  Trollerygg ås Nyängen rivet torp Käringeberget berg
  Trollhättekullarna kullar Näbban torp Käringegärdet åker
  Trummetjärn tjärn Näset hmd Käringehålan håla
  Trästicken sjö Odetorpet rivet torp Kölnebacken backe
  Trätarängen sank mark Otterud rivet torp Kölnehagen åker
  Tvibäcksudden udde Parken rivet torp Kölneliden backe
  Tydjesäterssjön Saknas Paskelotten hmd Kölneliden backe
  Tångeberget berg Pasketorpet rivet torp Kölnekullarna kullar
  Valbodalen Saknas Perssonegården hmd Kölnekullen kulle
  Valboån å Pinan rivet torp Kölnekullen kulle
  Valekullen kulle Plågan rivet torp Kölnekullen kulle
  Valåsen höjd Porsmyr rivet torp Kölnekullen kulle
  Venemossen mosse Prinserud rivet torp Kölnekullen kulle
  Vilhelms mosse mosse Påletorpet rivet torp Kölnekullslyckan åker
  Villporsön halvö Rabben hmd Kölneledet led
  Vrålekullen kulle /Se Ragnerud hmn Kölnevallarna åkrar
  Värekullen kulle Rappås rivet torp Kölnevallen åker
  Värängen ägomark Raskerud hmd Ladhålan äng
  Värängen odlad mark Remsan rivet torp Laggorna åkrar
  Värängetjärnet tjärn /Se Renen hmd Lagårdsdammen damm
  Värängetjärnet tjärn Rinnarehagen riven bs Lagårdslyckan åker
  Värängetjärnet tjärn Rinnarn riven bs Lagårdslyckan åker
  Värängetjärnet tjärn Rudinekasen rivet torp Landabron bro
  Värängetjärnet tjärn /Se Rukan rivet torp Landabäcken bäck
  Ålevattnet, Lilla sjö Runnekull rivet torp Landabäcken bäck
  Ålevattnet, Stora sjö Rådalen rivet torp Leran åker
  Ålevattsmossen mosse Rådstugan hmd Leran åker
  Åmotet strandområde Röda grind torp Lerbleket åker
  Åsekullen kulle Röda grind riven bs Lerfallet backe
  Ängarna ägomark Rönnekullen rivet torp Lerhålegårdet åker
  Även bäck Röremyr hmd Lergärdet åker
  Även bäck Rörmyran hmd Lerlyckan åker
  Även bäck /Se Röstaden hmd Lerlyckan åker
  Öjemossen Saknas Rösäter hmn Lerstycket åker
  Örlevattnet sjö Rötebol rivet torp Leråbron bro
  Örlevattnet sjö Röven rivet torp Lerån å
    Salum hmd Lerån å
    Samlerud rivet torp Lilla grind grind
    Sanden hmd Lilla maden sankmark
    Sandhålan rivet torp Lilla maden åker
    Sandsik hmd Lilla sanden åker
    Sandåker, kronodomän hmn Lilla sanden åker
    Sandåkerstorpet rivet torp Lilla ö ö
    Sextondedelen hmd Lillegärdet åker
    Sjödammen rivet torp Lillegärdet åkrar
    Sjökas rivet torp Lillegärdet åker
    Skallsjö, Norra hmn Lillängen åker
    Skallsjö, Södra bebyggelse Lindbergsskogen skogsskifte
    Skallsjö, Södra hmn Lindtjärnet tjärn
    Skallsjökasen hmd Lintjärnet tjärn
    Skansen rivet torp Lintjärnet tjärn
    Skarperud rivet torp Lintjärnsmossen mosse
    Skogen rivet torp Linvattnet tjärn
    Skogen rivet torp Lissbergskasen åker
    Skogen rivet torp Loglyckan, Lilla åker
    Skogen rivet torp Loglyckan, Stora åker
    Skogen rivet torp Loppevrån åker
    Skogen rivet torp Lundinebacken backe
    Skogvaktaretorpet rivet torp Lunkestenen sten
    Skomakarehagen rivet torp Lushålet tjärn
    Skrevet rivet torp Lysevattnet tjärn
    Skrovet rivet torp Lysevattnet tjärn
    Skjälkan rivet torp Lysingen, Lilla tjärn
    Skärpan torp Lysingen, Stora tjärn
    Skörpan torp Långa kas åker
    Slängom lht Långa mosse åker
    Slätten hmd Långa myr myr
    Smitterud rivet torp Långa plankorna åkrar
    Smockemon rivet torp Långa plankorna åkrar
    Småhagarna hmd Långa vänden åker
    Snappestommen rivet torp Långa vänden åker
    Snurran hmd Långelännet åker
    Snörom lht Långevattnet tjärn
    Solbacken lht Långgatan väg
    Solberg hmn Långjorden åker
    Solbergsstommen rivet torp Långlännet åker
    Sollid rivet torp Långnäbben näs
    Solögat hmd Långvallarna åkrar
    Speket rivet torp Långåkern åker
    Spelet rivet torp Långåkerskullen kulle
    Spindeln riven bs Låttsbykullen kulle
    Spjutestommen rivet torp Låttsbylyckan åker
    Stakelundarna rivet torp Låttsbyvrån åker
    Stampen hmd Lämmemossarna mossar
    Stavringen rivet torp Länsmansgärdet åker
    Stegslid rivet torp Lövlunden åker
    Stenkas hmd Maden åker
    Stensberg lht Maden åker
    Stenshult rivet torp Maden åker
    Stockekas rivet torp Maden åker
    Stockekas rivet torp Maden åker
    Stockelanda, Norra bebyggelse Maderna sankmark
    Stockelanda, Norra hmn Maderna mader
    Stockelanda, Södra bebyggelse Maderna åkrar
    Stockelanda, Södra hmn Mansvattnet tjärn
    Stockelandskullen hmd Mellomman fors
    Stockholm rivet torp Milleryrlyckan åker
    Stockholmsmyren rivet torp Mobacken backe
    Stockmyr torp Mogropen grusgrop
    Stommen rivet torp Moltemyr myr
    Stommen rivet torp Momossen mosse
    Stommen rivet torp Mossarna mosse
    Stommen rivet torp Mossarnatjärnet tjärn
    Stommen rivet torp Mosselaggorna åkrar
    Stommen rivet torp Mossen åker
    Stommen rivet torp Mossen åkrar
    Stommen rivet torp Mossen åker
    Stordalen rivet torp Mosseplankorna åkrar
    Strömdalen rivet torp Mossevallen åker
    Strömmehagen rivet torp Muggefors fors
    Strömmen rivet torp Muggelidbäcken bäck
    Stubbekas rivet torp Muggelidsjön sjö
    Stubbekas rivet torp Musabäcken rivet torp
    Stuten rivet torp Myrarna åkrar
    Ståckelanda, kronodomän hmn Myrarna åkrar
    Ståckelanda, Norra hmn Myrarnakullen kulle
    Svartmyr rivet torp Myren åker
    Svedkas rivet torp Myren åker
    Svedkas riven bs Myren åker
    Svennerud hmd Myren åker
    Svenses rivet torp Myren åker
    Svindalen rivet torp Myren åker
    Svindalen, se 1 Öxnäs gd Mårdevattnet tjärn
    Svingdalen rivet torp Märrekullen kulle
    Svinån hmd Märremyr myr
    Sågaretorpet rivet torp Mörkret dal
    Sällerud rivet torp Neraran fors
    Sälltorp rivet torp Nilsevallen åker
    Säter hmn Nolare aleskogen skog
    Säter, Höga hmd Nolbydyt källa
    Säter, Lilla hmd Nordbybacken backe
    Säter, Stora hmd Nordbygärdet åker
    Sölan hmd Nordbykällan källa
    Söret hmd Norddalen dal
    Takene hmd Nordgärdet åker
    Taklösan hmd Nordgärdet åker
    Tallriken riven bs Nordgärdet åker
    Tegen hmd Nordhagslyckan åker
    Tegen hmd Nordmannerud åkrar
    Templet rivet torp Norre-Hans grind grind
    Tigerstommen rivet torp Nycklevattensbäcken bäck
    Tomten hmd Nycklevattnet tjärn
    Torpekärr hmd Nyängsbacken backe
    Torpet rivet torp Näsbroviken vik
    Torpet rivet torp Näselösen kulle
    Torpet rivet torp Näset åker
    Torvhacket rivet torp Näset åker
    Tosterud bebyggelse Odlingarna åkrar
    Trolldalen rivet torp Olas dy källa
    Trolldalen rivet torp Olas hölj damm
    Trolldalen rivet torp Olas källa källa
    Tunen hmd Olssonedalarna dalar
    Tveten hmn Ormesjömossen mosse
    Tvibäck rivet torp Ormsjön sjö
    Tån hmn Otterudlyckan åker
    Tångelanda, Norra bebyggelse Oxefjätet urgröpning
    Tångelanda, Norra hm Oxetrampet urgröpning
    Tångelanda, Östra bebyggelse Paskedyt källa
    Tångelanda, Östra bebyggelse Paskemaden mad
    Tångelanda, Östra hmn Pepparehagen åker
    Tångelandskvarnen kvarn Pers dy källa
    Tången rivet torp Plåtgärdet åker
    Tåsterud hmn Plåtängen åker
    Udden rivet torp Profetan åker
    Ullstack hmn Pråmestödet båtplats
    Uppe i stugan hmd Pölarna vattensamlingar
    Uppe i stugan hmd Rabbemyren åker
    Uppe i stugan hmd Rabben hagmark
    Uppe i stugan hmd Rabbetunet hagmark
    Uppe i stugan hmd Ragnerudsjön sjö
    Uti hmd Rakäll åker
    Utmarken hmd Randeberget berg
    Vallarna hmd Rappåsevallarna åkrar
    Varven rivet torp Remsekullarna hagmark
    Värdshuset avs. Ringenäset näs
    Värekullen rivet torp Roparekullen kulle
    Värängen rivet torp Rosenlundsdalen dal
    Åkas rivet torp Rutan åker
    Åkesäter hmn Rådalskullen kulle
    Årbol hmd Rännekulten ås
    Åselid hmd Rävaln åker
    Åttondedelen hmd Räveboet kulle
    Ängarna hmd Rävegropelyckan åker
    Ängarna torp Rävegropen grop
    Ängarna riven hmd Rävekullen kulle
    Ängarna hmd Rävekullen kulle
    Ängen torp Rävesanden åker
    Ängen rivet torp Rävliderna hagmark
    Ängen torp Rösgärdet åker
    Ängen riven hmd Röstadskogen skogsskifte
    Ögården hmd Röstjärnet, Lilla tjärn
    Ögården hmd Röstjärnet, Stora tjärn
    Ögården hmd Rötebolsbäcken bäck
    Ögården hmd Rötebolstjärnemossen mosse
    Ögården rivet torp Rötebolstjärnet tjärn
    Ögården riven hmd Sandarna åkrar
    Öknen riven hmd Sanden åker
    Önne hmn Sanden åker
    Örlevattnet rivet torp Sanden åker
    Öxnäs gd Sanden riven lht
    Öxnäs, Norra bebyggelse Sanden åker
    Öxnäs, Norra med Svindalen ... hmn Sanden åker
    Öxnäs, Södra bebyggelse Sanden åker
    Öxnäs, Södra hmn Sandbräckan backe
    Öxnäsekvarnen kvarn Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandåkerslyckan åker
      Sandåkersmaderna mader
      Sibirien åker
      Sjödammen fördämning
      Skidbacken backe
      Skitarebräckan backe
      Sjökasekastet berg
      Skallsjömossen mosse
      Skogeplonkorna åkrar
      Skolekloppen spång
      Skolhuselyckan åker
      Skollsmossen mosse
      Skåkeviken vik
      Skåketjärnet, Lilla tjärn
      Skåketjärnet, Stora tjärn
      Skäggan åker
      Skälkebäcken bäck
      Skälkelyckan åker
      Skärningen backe
      Sköljestödet tvättplats
      Skörpebacken backe
      Skörpebron bro
      Skörpebäcken bäck
      Slagmossen mosse
      Slagsjön sjö
      Slanteberget berg
      Slåsskullen kulle
      Slättemossen mosse
      Slätteplankorna åkrar
      Smedjeberget berg
      Smedjekullen kulle
      Smedjekällan källa
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Småhagekullen kulle
      Småmaderna myrar
      Snipen åker
      Snurrebacken backe
      Snurredyt källa
      Snurrekasen äng
      Snurresanden åker
      Snöromshagen kulle
      Sodalarna dalar
      Solbergsgatan väg
      Solbergsmossen mosse
      Spekön udde
      Spessemoran, Frammare myr
      Spessemoran, Innare myr
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stallemyren åker
      Stallmyren åker
      Stapelgärdet åker
      Starrsik åker
      Stegslidmyren myr
      Stocken spång
      Stocketjärnet, Mellemmore tjärn
      Stocketjärnet, Nedre tjärn
      Stocketjärnet, Övre tjärn
      Stolnsön ö
      Stommebacken backe
      Stommebäcken bäck
      Stommekullen kulle
      Stora diket bäck
      Stora hög höjd
      Stora maden sankmark
      Stora maden åker
      Stora sanden åker
      Stora sanden åker
      Stora ö ö
      Stora lyckan åker
      Storegärdet åkrar
      Storlyckan åker
      Strupekleven backe
      Strutebäcken bäck
      Strutebäcken bäck
      Struten tjärn
      Strutetjärnet, Stora tjärn
      Strömdalsbäcken bäck
      Strömmegärdet åker
      Stygga ögat tjärn
      Styggeliddalen dal
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stuthålan åker
      Stämmedammen fördämning
      Stöterud åker
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnsdalen dal
      Svarttjärn tjärn
      Svartögat tjärn
      Svederna skogsskifte
      Svedkasevallen åker
      Svindalsberget berg
      Svindalshöjden höjd
      Svinemyr myr
      Svinemyr hagmark
      Svinesjö sjö
      Svingdalsberget berg
      Svingsjön sjö
      Svingån å
      Svintunen ängsmark
      Svinåbäcken bäck
      Svältäckran åker
      Säcken mad
      Sälgedalen dal
      Sältet åker
      Säterkulan åker
      Säterlyckan åker
      Säternäset näs
      Sätersmossen mosse
      Sätren fors
      Sönnare aleskogen skog
      Sörskogen skogsskifte
      Sötjärn tjärn
      Sötjärnen tjärn
      Takenelyckan åker
      Takenemossen mosse
      Takeneskogen skogsskifte
      Tallemossen mosse
      Timmeråsen ås
      Tingsbacken äng
      Tjuvpiskarehålan grop
      Tjuvpiskarekulan höjd
      Tjäregällsmyr myr
      Tjärestödet äng
      Torpelyckan åker
      Trehörningekullen kulle
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trentemyr åker
      Trestickesjön sjö
      Trinda hult skogsskifte
      Trolldalarna dalar
      Trolldalen dal
      Trolldalskullen kulle
      Trollerygg ås
      Trummetjärnet tjärn
      Trästicken sjö
      Trättareängen äng
      Tunekullen kulle
      Tvärgatan väg
      Tångekullen kulle
      Tångelandsbacken backe
      Tångelandsbron bro
      Tånsbacken backe
      Tånsbacken backe
      Tånsbergen berg
      Tånsdalen dal
      Tånsdyt källa
      Tånsleran åker
      Tånsdalen dal
      Tånsvallarna åkrar
      Ugnen berg
      Ullstackelyckan åker
      Undervänden åker
      Utängen skogsmark
      Utängen åkrar
      Vallarna åkrar
      Valbodalen dalgång
      Valboån å
      Vallbrottet åker
      Valåsen kulle
      Varvevadet vad
      Varven ängar
      Vren näs
      Vrålekullane kullar
      Värekullen kulle
      Värängetjärnet tjärn
      Västergärdet åker
      Åkesätergropen grop
      Ålevattnet, Lilla sjö
      Ålevallnet, Stora sjö
      Ålyckan åker
      Åmotet sammanflöde med åar
      Åmotskullen kulle
      Ånnerudmossen mosse
      Årbolskorsen vägskäl
      Åsebotten åker
      Åsegärdena åkrar
      Åsekullen kulle
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna riven hmd
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna hagmark
      Ängarna åkrar
      Ängarnaskogen skogsskifte
      Ängarnastocken spång
      Ängegatan väg
      Ängen äng och åker
      Ängen åkrar
      Ängen åkrar
      Ängen åkrar
      Ängen åkrar
      Änkemossen mosse
      Ävan bäck
      Ögårdarna åkrar
      Ögårdarna åkrar
      Ögårdsdyt källa
      Örlevattnet sjö
      Övervänden åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.