ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ör socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 267 Naturnamn: 231 Bebyggelsenamn: 585 Naturnamn: 257
Ör socken Abborrtjärnet tjärn Ör sn Ör sn
Ör sn *Agga gränsmärke Ör föklaring Arves (Arvids) mad Saknas
Ör sn Asgärdemyren Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Axelsågen Saknas
Ör sn Backa el. Backen utjord Nummerförteckning förteckning Backe stockar spång
Ör sn Backemaderna sank mark Nummerförteckning förteckning Barrlindemaden nu nat.-n (f. tp)
Ör sn Backudden Saknas Nummerförteckning förteckning Barrlindemon Saknas
Ör sn Backudden udde Nummerförteckning förteckning Bergevänden åker
Ör sn Barlindemaden sank mark Nummerförteckning förteckning Bergkanalen Saknas
Ör sn Björneklev Saknas Nummerförteckning förteckning Bjäll(r)ekullen kulle
Ör sn Björnemossarna mossar Nummerförteckning förteckning Björkängen åker
Ör sn Björnemossen mosse Nummerförteckning förteckning Björnemossarna Saknas
Ör sn Bodanesjö Saknas Litteratur förteckning Björnemossarna och Björnemossen mossar
Ör sn Bodanesjön sjö Litteratur förteckning Björns hage åker
Ör sn Borekulle Saknas Sagesmän förteckning Blåbärskullen åker
Ör sn /Se Borrekulle eller Borrekoll berg (fjäll) /Se Sagesmän förteckning Bodanesjön Saknas
Ör sn Borekullen höjd med fornlämning samt triangelpunkt /Se Sagesmän förteckning Bränningarna åker
Ör sn Borekulle berg /Se Sagesmän förteckning Byrdammebäcken el. Byrdämmebäcken vattendrag
Öör sn Brattås bergås Adlemossen, se Mossen, Södra torp Bälgetjärn, nu Bälgvattnet el. Sågetjärnet vattendrag
Ör sn Bränningekullarna Saknas Alebotten hmd Bögatan väg
Ör sn Bränningekullarna kullar Alebott(n)arna el. Alebott(n)en hmd /Se Dammevallen åker
Ör sn Brömsbäck bäck Almers hmd Delebäcken Saknas
Ör sn Byrdämmebäcken bäck Anolfsbol kvarn Den gröne vass el. Gröne vass vassugg
Ör sn Bäckehagen terräng Aplebol hmdr Domarevallen åker
Ör sn Bäljetjärn tjärn Aplebol hmd Domällettjärn(et) tjärn
Ör sn Dalmaden sank mark Arket hmd Duskan gärde
Ör sn Dammtjärn tjärn Arket hmd Ekornebäcken Saknas
Ör sn Domälletjärn tjärn Arket tp Elgevallen åker
Örs socken socken /Se Ekornebäcken bäck Arket torp /Se Fickemaden Saknas
Ör sn /Se Elingetjärn tjärn Aspedalen torp Flågevänden åker
Ör sn /Se Falån å Aspelunden torp Frammare gärdet åker
Ör sn /Se Falån å /Se Aspes el. Aspestommen el. Örebackstommen Saknas Fågelleken mosse
Ör sn /Se Filippetjärnen Saknas Assarebyn bebyggelse Fågellkestjärnet m.fl. tjärn
Ör sn /Se Fågelleken sjö /Se Backen utjord Fåglemossen mosse
Ör sn /Se Fågellekstjärnet tjärn Backmans bebyggelse Fårehagslyckan åker
Ör sn /Se Fåglamossen mosse Barrlindemaden f.d. tp Förpantningen åker
Anolfabol by Fållebacka tomt /Se Barrlindemaden torp /Se Gatebron, ä. +Gate stockar bro
Arket förr torp Gropebacken backe /Se Barrlindemaden torp Gatekölnan el. Kölnan el. Kölnebacken samfäld mark (allmänning)
Arket hmd Gråmanstegen ägomark? Barrud bebyggelse Gevaljaremaden el. (och) -mossen Saknas
Assarbyn by Gråpälsan terräng Barrudstorpet el. Smörkullen torp Gevaljaremaden Saknas
Backen by Grönevass udde Barrås torp Grisemaden el. Svinemaden Saknas
Barrlindemaden torp /Se Gåsevattnet, Lilla sjö Barssons hmd Gruvevänden åker
Barrlindemaden torp /Se Gåsevattnet, Stora sjö Berga bebyggelse Gråmansskogen, ä. Gråmosseskogen skog
Barrlindemaden torp /Se Gällsjön Saknas Berga bebyggelse Gråmansskogen skog
Barrud gd:ar /Se Götesjön sjö Berget, se Ersbyberget bebyggelse Gråmansskogen skog
Berg by Göt(e)sjön sjö /Se Berget el. Elgeberget hmd Gråmansskogen skog
Berga by Götsjön sjö /Se Berget el. (tidigare?) Grönsberg el. Gunnarsberget torp Gråmanstegen Saknas
Berga by? Götesjön sjö /Se Björkelunden torp Gråmossen, se Gråmansskogen Saknas
Berglöverud torp Halvfare bro bro Blikserud bebyggelse Gråpälsan skogsm.
Blikserud gd:ar /Se Halvfaredalen dal Blikserudkasen el. Kasen hmd Gråstenen råmärke
?Bodane by Harehalsen vik Blommerud torp Gåsevattnen (-et), Lilla och Stora Saknas
Broängsbacken torp Havrehultsängen äng Blängkas el. Svartekas backstuga Göt(e)sjön Saknas
Brunena Saknas Holmsån Saknas Bockepölen torp Hallfallebäcken bäck
Brunen gd *Hulekälla källa Bodane bebyggelse Halvfare bro el. Halvfarebron bro
Brunnsbol förr tp Håfveruds ström Saknas Borge kulle el. Borgekullen torp el. lht Halvfare bro bro
Böstebol gd:ar /Se Högaklev höjd? Borge kulle torp Halvfarebäcken Saknas
Dalen torp Högeberg berg o. triangelpunkt Borge kulle torp el. lht Halvfaredalen, se Halvfare bro Saknas
Duktigekasen, se Lackebykasen torp Högesjön Saknas Borgen f.d. torp Halvorsten, Lille o. Store stenar
Ed by Högesjö sjö Bot el. Rävebot torp Harehalsen udde
Ekebacken torp Höljekammen höjd Brandliden tp Harehalsen vik
Ekebackliden torp Höljesjön sjö Brandliden torp Harehalsen vik
Elingekasan förr torp? Jättekyrkan fornborg /Se Brattås torp Harslätten åker
Eriksbyn by Kabbosjön sjö Brohagarna el. Brohagen torp Hissemaden mosse
Ed gd /Se Kannevattnet tjärn Bromaden torp Hjälmetjärnet (Jälme-?) el. Rudetjärn Saknas
Falalunnane gd /Se Kannevattnet tjärn /Se Broströmmerud hmd Hjälmetjärnet el. Rudetjärn Saknas
Falalunnane gd /Se Kappebosjön Saknas Brunnsbol torp Hästevänden åker
Falbackarna torp /Se Karl XII:s väg el. Kavlebrovägen el. Edsvägen väg /Se Bråten torp Högaklev gärde
Forsberg torp Karl XII:s väg väg Brömsbäck torp Högeberg el. vanl. Röde kulle Saknas
Forsebol by Karl XII:s väg väg Busjöviken el. Spätteviken el. Viken f.d. torp Högesjö sjö
Fredriksvall torp Kartekullarna höjder Byremossarna el. Byremossen el. Mossen torp Hög(e)sjö sjö
Frestersbyn by Kartekullsmossen mosse Byremossarna el. Byremossen el. Mossen torp Högås (f.d.) åkrar
Frestersbyn by? Karusemossen mosse Byremossarna torp Höljesjön sjö
?Frestersbyn by Kasekullen kulle Bäckehagen el. Styggemyr (Norra) torp Hönseberget gärden
Frestersbyn by Katteberg berg /Se Bäckehagen torp Jämken åker
Frestersbyn by /Se Kattön ö Bäcken hmd Jätt(e)kyrkan berg med fornborg
?Frestersbyn by /Se Klonkemaden sank mark Bäckestrand torp Kakefjärdingen åker
Fröserud förr torp? Knappetån ägomark? Bäckfälterud torp Kappestigen bergssträckning
Gatan by Kolbyttetjärn tjärn Bälg(e)fors el. Sågen el. Sågetorpet torp Karpusen mosse
Grundetorpet torp Kolebotten terräng Böstebol bebyggelse Kartekullarna Saknas
Grönkvisterud förr bebyggelse? Koljerudtjärnet tjärn Dalen lht Karusemossen el. Karusen Saknas
Grösäter by Kollebyttetjärnet tjärn /Se Dalen hmd Kastekullarna med Kastet brant (berg)
Grösäter by Kolungen sjö Darkerud, se Stampen tomt Katte-Lars-lyckan åker
Grösäter gård Kolungen sjö Darkerud tomt Katteströmmen fall
Grösäter gd /Se Kolungen, Lille sjö Davids hmd Kattön ö
Grösäter gd /Se Kolån å Dolehagen el. Hoppendole torp Kavlarna el. Kavlarnebackarna backar
Gullesbyn gd Korpeklev sluttning Drågen el. Ryssedrågen (Russe-) el. Salbommerud hmd Kilen åker
Gullesbyn Platsen avs Kotjärnet tjärn Dråten el. Ryssedrågen el. Salbommerud hmd Klevetjärnet el. Röstjärnet Saknas
Gundlebol by Kroksån, Krokån Saknas Drågen el. Linde dråg m.fl. torp, samt skola Klonkemaden mosse
Gundvarsbyn by Kroktjärnet tjärn Dumto f.d. tp Klunkemaden, se Klonkemaden mosse
Götenäs förr torp Krokviken vik Dunto el. Duntodalen torp Klunkemaden mad
Gölen torp Krokån å Där framme el. Fram i gården hmd Knappetån åker
Götbron torp Kroppefjäll, Sätersfjället Saknas Där söder hmd Kockekullen bergknalle
Götenäs tp /Se Kroppsjön sjö Döden tomt Kolungen sjö
Hagarna torp Kulan kulle? Dödgrävarskerud bebyggelse Kolån å
Hagen by Kulemossen mosse Ed kvarnar Kolån å
Hagen torp Kullebyttetjärnet tjärn /Se Eds udde el. Udden torp Kolån å
Halvarsbyn bost Kullebyttetjärnet tjärn /Se Ekebacken torp Kolån å
Halvarsbyn bost? Kurantersbäcken bäck Ekekleven el. Kleven hmd Korpeflåget bergbrant
Halvarsbyn bost? Kusemyren terräng Ekeliddalen torp(?) Korpeklevekullen el. Korpekullen berg
Halvarsbyn gd Kvarndalen dal Elgeberget, se Berget hmd Korpeklev(en) Saknas
Hattebo torp Kvistefjällskullen höjd Elingekasan hmd Kotjärnet tjärn(ar)
Hedvigsberg nybygge Kyrkestenen minnessten Elissons förr bs Krappa klev Saknas
Hemmet torp Kyrkosten sten /Se Elovstorp torp Kristefjällskullen el. Kvistefjällskullen berg
Herrängen, Lilla förr torp? Källegärdet åker Eriksbyn bebyggelse Kristefjällskullen el. Kvistefjällskullen berg
Herrängen, Stora förr torp? Köttsjön Saknas Ersbyberget hmd Krokån å
Hjertungen by Lillesjö sjö Ersbyberget, se Berget hmd Kromblomshugget »hugge»
Hjärtungen gd /Se Lindesmaden sank mark Falalunnane bebyggelse Kroppefjäll fjäll
Huljen gd /Se Ljusa tjärn tjärn Falalunnane bebyggelse Kroppefjäll fjäll
Hult by Lottas vik vik Falalunnane bebyggelse Kroppetjärnetse Kroppsjö(n) torp
Hultebacken torp Lundäckran äng Falalunnane bebyggelse Krystefjällskullen kulle?
Hultestommen el. Stommen f.d. st. Lunnane triangelpunkt Falebacka(rna) torp Kullebyttan el. Kullebyttetjärnet pöl el. gyttjehåla
Hällan bost Lunnanemaden sank mark Falån torp Kulten åker
Hälletorpet torp Lunnanetjärn tjärn Falån torp Kultevänden åker
Högen by Lure udde udde Farum förr tp Kuranterebäcken (Kuruntere-) Saknas
Högsbyn by Långebräcka Saknas Farum, Lilla (el. Gamla) o. Stora el. Kvarndalen f.d. torp Kvarnelyckan åker
Högströmstorpet torp Långebräckan backe /Se Farum f.d. torp Kyrkekleven bergsklyfta
Hölen, Öfre, Nedre Saknas Långebräcka backe /Se Farum, Gamla f.d. torp Kyrkerenen gångväg
Ingri(d) Kolungen hmd(?) Långemad sank mark Fiserud torp Kyrkeskogen skogsområde
Intakan torp Marsjön Saknas Flinkas hus Kyrkudden el. Udden el. Örsudden förr slåtteräng
Jonerud förr bebyggelse? Moltemosse mosse Flinkerud torp Kårelyckan åker
Karlsdal torp Myren ägomark Flåget f.d. tp Käringefallet Saknas
Kasen torp Myresjödalen dal Flåget backstuga Kärra (äng) utjord
Kasen, Norra o. Södra torp Myresjön sjö Flåget el. Kopus(s) el. Kopuserud el. Skogen torp Kärrestenen »jättekast»
Katteberg gd:ar /Se Myskedalen dal Flåget el. Kopus(s) torp Kölnegärdet åker
Katteberg Saknas Mörkret terräng Forsebol bebyggelse Lerstycket åker
Katteberg gdr /Se Notekastet vik Forsebol gdr Lillesjö Saknas
Kattebergstorpet Saknas Nären Saknas Forsebol med Kårrud avs Lindedrägerna gärde
Katteräppen bygdenamn /Se Näsölssjön Saknas Frestersbyn bebyggelse Ljusa tjärn tjärn
Kattorpet förr torp Olsjön Saknas Fritjofes hmd Ljusa tjärn Saknas
Klockerud förr torp Ormemossen mosse Fröserud förr torp Lottas vik vik
Koljerud förr torp Oxögat, Mellersta tjärn Fyrserud torp Lottas vik del av Krokviken
Kroken by Oxögat, Norra tjärn Försöket torp Lunkekaserna f.d. »fälla»
Krokerud torp /Se Oxögat, Södra tjärn Garvarens el Garverud hmd Lunnanemaden, jfr Lunnemaden nat.-n
Krokfors hrgd? Oxögat tjärn Gatan bebyggelse Lure udde, se även Lurut udde
Kulleberg torp Porsmaden sank mark Gatan torp Lure udde el. Lurudden udde
Kvarnbacken torp Potten tjärn Genan förr »ställe», nu skog med apel Lurut del av udde
Kvarnbacken, Norra och Södra torp Potten tjärn /Se Gjuterud torp Långamyr myr(?)
Kvarndalen f.d. t. Potten sjö /Se Gladeremyren torp Långebräckan backe
Kvarnen by? Prästmyren myr Gladerud bst Långemad mad(?)
Kvarnen by Rasketegen terräng Gladerud torp Lägermyren myr(?)
Kvarnen Saknas Revaljaremossen mosse Glade(r)rud el. Tomtemaden torp Maden åker
Kvarnslätten torp Ringedalstjärn tjärn Gladerud torp Matsäck(e)vänden åker
Kyrkebol by Rudetjärn tjärn Glädjen torp Mebyn el. Möbyn äng
Kyrksten torp *Röberg berg Grankullen hmd Mebyn äng
Kålungen Saknas Rörmaden sank mark Grankullen lht Mellangärdet åker
Kålungen gd Rörnäsön udde Gravare-Gustavs stuga Mellanvänden åker
Kålungen by Röstjärnet tjärn Grimmerud torp Moltemossen mosse
Kålungen by Simonerud område med botaniskt naturminne Grinden el. Sätersgrinden m.fl. f.d. torp Moltemossen Saknas
Kålungen gd:ar /Se Skams kammare sank mark? Grinden torp Myrekällorna hålor
Kårrud gdr /Se Skedtjärnet tjärn Grinden hmd Myresjön sjö
Lackebykasen el. Duktigekasen torp Skifferbäcken bäck Grindhult el. Tappe(r)rud torp Märremyren myr
Lackebyn by? Skrapan ägomark Gröne backe, se Borgen f.d. torp Märreviken Saknas
Lackebyn gd /Se Slättfjället skogsmark Grönkvisterud f.d. torp Mörkret mosse
Lackebyn gd /Se Smedtjärnet tjärn Grönsberg, se Berget torp Mörkret skogsm.
Lille Svens (backstuga) backstuga Smedtjärn sjö /Se Grösäter bebyggelse Nord i skogen åker
Linde by Småmossemaden sank mark Gullesbyn bebyggelse Notekastet Saknas
Linde lht /Se Smörekullemossarna mossar Gullesbyn förr »säteri» Odlingen åker
Linderud torp Smörekullen kulle Gundlebol bebyggelse Oxögat, Lilla o. Stora tjärnar
Linåsen (Lind-?) torp Snäckerudstjärn torrlagd tjärn Gunnarsberget, se Berget torp Pers berg berg
Lisas på Mossen öde bs. Spekelid terräng Gunvarbyn gdr Porsmaden mad
Loftsängen(?) tomt /Se Spikåsen ås Gunvarbyn avs Porsmaden Saknas
Lund förr bebyggelse? Spikåsmossarna mossar Gustav Adolfs lht Prästemusen bergskreva
Lunnane torp /Se Stampälven älv Gustavsberg lgf Prästholmen el. Prästön el. Stora ön el. Storön Saknas
Lyckhem torp Stockanebäcken bäck Gärdet hmd Rasketegen teg
Lövmannerud förr bebyggelse? Storedalen dal Gärdet hmd Rassalskogen skog(?)
Makeberg by Storån Saknas Gärdet hmd Relekasen utm.
Marieberg torp Storån å Gärsbergerud torp Rikelidberget(?) berg
Marielund torp Storön ö Gölen, Södra o. Norra el. Lilla o. Stora torp Ringarestödet (plats på) landsvägsbacke
Marielund torp Streppelsbäcken bäck Göserud el. Gösestugan el. Starb(r)o lht Ringedalarna Saknas
Markene Saknas Strängelund udde /Se Götnäs torp Rudetjärn Saknas
Markene Saknas Styggemyr myr Hagarna del av by Räveboet gärde
Mastezether, se Mustasäter f. sn, nu del av sn Stämberget Saknas /Se Hagarna el. Åkershagarna hmd Rävedalen dalgång
Mustesäter kapell Svanfjorden Saknas Hagen bebyggelse Rävegrytet Saknas
Mustesäter kapell Svarteskogen skogsmark Hagen hmd Röde kulle, se Högeberg Saknas
Mustasäter f. sn, nu del av sn Svarttjärnet tjärn Hagströmmossen, se Mossen, Norra torp Röstjärnet, se Klevetjärnet Saknas
*Mustasäters kyrka försvunnen kyrka /Se Svinmaden sank mark Hagströmmerud, jfr Hagströmmossen torp Röven gärde
Myrarna torp Synnanåå Saknas Hallerud hmd Sammelekullen kulle
Myren hmd Sågedammen damm Halletomten stuga Samm(e)lekullen berg
Myren torp Sågen område Halta Sofi(a)s stuga stuga Sibirien »åkerplätt»
Myren torp Sörvallen åker Halvarsbyn, se 1 Halvorsbyn Saknas Simonegranen el. Simons gran gran
Myren inhys. Teåkerssjön Saknas Halvorsbyn bebyggelse Sjökaserna gärde
Myren torp Timmersjön sjö Havrehult hmd Sjövänden åker
Myr(e)sjödalen torp? Tomtemaden terräng Hedkvisterud hmd Skalsbyrumpen gärde
Mårdenhus torp /Se Torpesjön sjö Hedkvisterud hmd Skams kammare Saknas
Nya Hemmet el. Nyhemmet torp Torpeskogen skogsmark Herregården hmd Skedtjärnet Saknas
Nya Hemmet el. Nyhemmet torp Trolldansen berg /Se Herr(e)gården hmd Skifferbäcken bäck
Nya Torpet bs *Trolldansen berg /Se Herrängen, Lilla o. Stora torp Skifferbäcken bäck
Nybygget el. Eriksbytorpet Saknas Tryttjärnet, Lilla tjärn Hjältes huvudgd Skinkängen Saknas
Nybygget torp Tryttjärnet, Norra tjärn Hjärtungen bebyggelse Skjutaremossen el. Skjutar(e)n Saknas
Nybygget torp Tryttjärnet, Södra tjärn Hopendole, se Dolehagen torp Skolhusvänden åker
Nybygge(t) torp Tryttjärnsmossen mosse Huljen gd /Se Skräddarepölen Saknas
Näset by? Tutaretjärnet tjärn Hult bebyggelse Slätfjällen Saknas
Näset torp Tvelippetjärnen tjärnar Hurperud torp Slätfjällmossarna Saknas
Olsbyn tomt Tveläppetjärnen tjärnar Huttlerud sommarställe Smedjekullen Saknas
Olstorp torp Uddemaden sank mark Hålgärdet f.d. hmd Smedtjärnet Saknas
Pettersburg torp /Se Upperudselfven Saknas »Häckarna» hmd Småland gärde
Rud by Vandringskärn Saknas Hägdenäsen hmd Småmossemaden el. Spångemossen skogsm.
Rud by? Vassås bergås Hägdenäsen (-näsan?) el. -näset hmd Snibben åker
Rud by *Vitberget berg Hällan bebyggelse Snytet nat.-n
Rud hemman Vägtjärnet tjärn (Häradsskrivar-) Örsberg gd Spångemossen, se Småmossemaden skogsm.
Rud by? Vägtjärnet tjärn /Se Hästhagen torp Stenbromossen mosse(?)
Rud, Lilla gårdar /Se Vägtjärnet tjärn /Se Högaklev f.d. tp Stockanebäcken Saknas
Rud, Stora gårdar /Se Venern (Dalbosjön) Saknas Höga klev torp Stockegärdet åker
Rävebot el. Rävelyckan torp Vännestångsmossen mosse Högen bebyggelse Stommelyckan åker
Rönningen torp Åklången Saknas Högsbyn bebyggelse Stommelyckan åker
Sibirien bs Ånimmen Saknas Högsbyn avs Stora furs lid Saknas
Skara torp /Se Åsebäcken bäck Häljekasen torp Storevass fjärd
Skärpingerud avs /Se Åsmulemaden sank mark Höljen hmd Storevass vik
Skönerud förr bebyggelse? Åsmulesjön sjö Höljen hmd Storån el. Storälven el. Svarten el. Älven Saknas
Sköttevatten by Ärfven Saknas Höljeskogen tp Stridestocken Saknas
Slottet förr torp +Öra gammalt namn på Krokån /Se Höljeskog(en) torp Strippelsbäcken vattendrag
Smörkullen torp +Öra gammalt namn på Krokån /Se Hönseberg f.d. torp Stripplebäcken bäck
Sockerhålan förr torp Öringen sjö /Se Hönseberget f.d. torp Sturebolskullen(?), Styrebols-(?), Surbols-(?) bergformation
Spelerud förr bebyggelse? Örlevattnet, Stora sjö Intagorna hmd Svartefallet Saknas
Stenhammar förr bebyggelse? Örsbergs gata och Örsbergs grind Saknas Janerud el. Klockarn stuga Svarten del av Storån
Stommelundarna, se Stommelunnane gd Örsfjället höjd /Se Jan Långs tomt förr bs Svarten å
Stommelunnane gd /Se Örsjön sjö Jonerud torp el. hmd Svarteskogen skogsområde
Stommen, se Hultestommen f.d. st. Örsjön sjö Jonserud gd Svarteströmmen Saknas
Stommen Saknas Örsjön sjö Jonserud hmd Svartevägen Saknas
Stommen ödetorp? Örsjön Saknas Kammerud torp Svartetjärnet el. Svarttjärnet, Västra o. Östra sjö
Stränge lht /Se Örsjön Saknas Kammerud torp Svedkullen Saknas
Stubbekasen =nStubberud? torp Örsjön sjö Karlstedterud el. Lindgrenerud torp Svinehålan åker
Svalungebyn gd /Se Örsjön sjö Kaseberg, se Grinden f.d. torp Svinemaden, se Grisemaden Saknas
Svecklingebyn by Örsjön sjö Kasen torp Sågedammen damm
Säter hrgd Örsjön sjö Kasen hmd Sågetjärnet, se Bälgvattnet Saknas
Svennerud = Lille Svens (backstuga) torp (bst.) /Se Örsjön sjö /Se Kasen lht Sälgevallen åker
Tegelbruket torp Örsjön sjö /Se Kasen el. Älingekasen torp Sö(d)näbben udde
Tegen torp Örsjön sjö /Se Kasen el. Slottet el. Koddeslottet f.d. torp Timmersjö Saknas
Tobräckan gd /Se Örsudden udde Kasen, Norra o. Södra bebyggelse Torpestenen sten
Tobräckehage torp Örsälven bin. på Krokån /Se Kaserna hmd Torrebergen berghällar
Tobräcketorp(et) torp Örsäva å /Se Kaserna torp Trytjärnen, Norra, Södra och Lilla Saknas
Torp by Örsäva bäck /Se Kasshagarna el. Kasshagen hmd Tunen Saknas
Torpekasen torp   Kasshagarna hmd Tutaretjärnet tjärn
Torsbyn förr bebyggelse   Katrinetomten torp Tutaretjärnet, nu kallat Utsiktetjärnet Saknas
Tåsteby bost?   Katteberg bebyggelse Tveläppen m.fl. tjärnar
Tostebyn Saknas /Se   Katt(e)torpet torp Varpemon nat.-n
Upperuds bruk   Kattorpet f.d. tp Varpet förstört stenrös
Vallen torp   Kjälkehagen lht, nu utmark Varpet stenhög
Vrångebäck by?   Klev-Augustes torp Våte mosse Saknas
Vrångebäck by /Se   Kleven, se Ekekleven hmd Vägtjärnet tjärn
Vändemyren torp /Se   Klockerud el. Åbacken torp Vände-stången Saknas
Ylingebol gd /Se   Klockerud torp Väremossarna mossar
Åsekasen torp   Knipesta(de)n stugor Västare gärdet åker
Åsen by   Knipestaden stugor Västergärdet åker
Åsmule by   Knipesta(de)n el. Sta(de)n småstugor Ådran el. Även vattendrag
Åsmule gd /Se   Knipesta(de)n småstugor Ågatan vägavsnitt
Åsmule by /Se   Koddeslottet, se Kasen f.d. torp Ågatan gångväg, kyrkväg
Åsmule gd /Se   Kolebotten f.d. tp Ålinnerud gärden
Ängen torp   Kolebott(n)en torp Åsmulenäsan gärde
Ödegården torp   Kol(e)bott(n)en torp Åsmulenäsen gärde
Öjerud by   Koljerud (Norra o. Södra) torp Åsmulesjön sjö
Ör prästgård   Kolungen bebyggelse Älingetjärnet Saknas
Ör prästgård   Kolungen, Kålungen Saknas Ängegärdet el. Ängen åker
Örbacka gdar   Kopus(s) el. Kopuserud, se Flåget torp Ängevallen åker
Örebacka gård   (Ko)pusserud bebyggelse Örlevattnet, Stora Saknas
Örebacka gd   Kornås tp Örsjön el. Örs sjö sjö
Örebacka gd   Kornås f.d. torp Örsudden, se Kyrkudden Saknas
Örebacka gd   Korpetorp gdr Östare gärdet åker
Örbacka gd:ar /Se   Kristianerud torp  
Örbacka gd:ar /Se   Kroken hmd  
Örbacka gd:ar /Se   Kroken, Norra bebyggelse  
?Örnäs by   Kroken, Norra bebyggelse  
Örnäs by   Kroken, Norra, se även Nordkroken gd  
Örnäs gd /Se   Kroken, Norra, Kroken, Södre Saknas  
Örnäs, N:a o S:a gd:ar /Se   Kroken by  
Örsberg by?   Kroken by  
Örsberg, N:a o S:a gd:ar /Se   Kroken, Södra bebyggelse  
?Örud gd   Kroppsjömyren bebyggelse  
    Kroppsjö(n) el. Kroppsjömyren torp  
    Kryerud hus  
    Kryerud backstuga  
    Kryperud hmd  
    Kryperud hmd (el. lht)  
    Kråkerud torp  
    Kulan torp  
    Kullefjärdingen bebyggelse  
    Kullen hmd  
    Kullen el. Lustig(e)kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kusemyren torp el. bs  
    Kuttemaden el. Kuttes torp  
    Kvarndalen tp  
    Kvarndalen, se Farum f.d. torp  
    Kvarnehagen sommarstugor  
    Kvarnen gdr  
    Kvarnen bebyggelse  
    Kvimon (Södra) torp  
    Kvimon torp  
    Kvimon, Norra el. Tildetorpet Saknas  
    Kvistegården hmd  
    Kvistegården hmd  
    Kvisterud hmd  
    Kyrkebol bebyggelse  
    Kyrkesten hmd  
    Kyrkestenen hmd  
    Kyrkestenen hmd  
    Kålungen gd o. hmdr  
    Kårkvisterud (Kål-?) backstuga  
    Kårrud, se 5 Forsebol Saknas  
    Kårud hmdr  
    Lackebyn bebyggelse  
    Lars-Backegården el. Lars-Backerud hmd  
    Lars-Backmans bst  
    Ledinerud förr beb.  
    Lejonerud torp  
    Liljemyren torp  
    Lilla Majas (tomt) bs(?)  
    Lilla Äng el. Lilleäng torp  
    Lillegod backe hmd  
    Lille Jakob(e)s hmd  
    Lilleäng f.d. tp  
    Linde bebyggelse  
    Linde dråg, se Drågen torp  
    Lindedrägerna f.d. tp  
    Linderstommen f.d. st.  
    Lindeskogen el. Snytet torp  
    Lindgrenerud, se Karlstedterud torp  
    Lotten hmd  
    Lotten hmd  
    Lotten hmd  
    Lovises torp  
    Lunden torp  
    Lunden el. Vrån hmd  
    Lunden el. Smekerud torp  
    Lunden, Övre och Undre hmd  
    Lundkvisterud, se Frijofes hmd  
    Lunnane mosse el. Lunne mosse, senare Spekås torp  
    Lunnemaden f.d. tp  
    Lunnemaden torp  
    Lustigekullen hmd  
    Lyckorna hmd  
    Långa mad(en) el. Maden f.d. torp  
    Långerud gd  
    Långerud bebyggelse  
    Långerud bebyggelse  
    Långkas torp  
    Långkas torp  
    Lövmannerud hmd  
    Lövmyren el. Lövsalen torp  
    Makeberg bebyggelse  
    Marielund f.d torp, nu hus och stall  
    Mickelstorp tp  
    Mickelstorp hus  
    Mossebol gd  
    Mossebol förr bebyggelse  
    Mossen torp  
    Mossen, Norra el. Hagströmmossen torp  
    Mossen, Södra el. Adlemossen torp  
    Munte(r)rud el. Munters backstuga  
    Mustasäter (kapell) bebyggelse  
    Myrarna f.d. tp  
    Myren torp  
    Myren backstuga  
    Myren hmd  
    Myskedalen torp  
    Målarns förr bs  
    Märreskallan el. Märr(e)skallen m.fl. torp  
    Nerigården hmd  
    Nilserudtomten f.d. hmd el. torp  
    Nilsetorpet torp  
    Nordbodane hmdr  
    Nordegården hmd  
    Nordkroken gd  
    Norénsberg lht(?)  
    Nybygget torp  
    Nytorp, se Grönkvisterud f.d. torp  
    Nytorp, se Vallen tp  
    Nytorp, se Posterud, Stora torp  
    Näset bebyggelse  
    Näset torp  
    Näsängen bebyggelse  
    Näte-Bryngels torp  
    Nödklämman torp  
    Ottotorpet el. Torpet torp  
    Pansarns torp  
    +Petterrud torp  
    Pinan tomt  
    Platsen, se GullesbynPlatsen Saknas  
    Plågan tomt  
    Plågar(na) hmd  
    Postans torp el. bs.  
    Posterud, Lilla o. Stora torp  
    Prästemyren torp  
    Prästgården bebyggelse  
    (På) gärdet?, se Gärdet hmd  
    På hagarna?, se Hagarna hus  
    (På) strömmen?, se Strömmen lht  
    Raledrågen el. Ralerud, se Drågen torp  
    Rassalen f.d. torp  
    Rassaln tp  
    Rumpen hmd  
    Rumpen hmd  
    Rute-Larsehagen torp  
    Rute-Larsehagen torp  
    Rute-Larselyckan, se Bäckestrand torp  
    Ryssedrågen, se Drågen hmd  
    Råg-Augustes torp  
    Räveboet f.d. torp  
    Rävebot, se Bot torp  
    Rävedalen el. Styggemyrsdalen torp  
    Rökila el. Rökilehagen torp  
    Rönningen torp?  
    Rönningen hmd  
    Rör(e)maderna torp  
    Rörnäs hmd  
    Rörnäs, se 3 Högsbyn Saknas  
    Rörnäs, Stora o. Lilla hmd  
    Rörnäsön hmd  
    Röven f.d. hmd, nu gärde  
    Sahlbomsberg lht el. hmd  
    Salbommerud, se Drågen el. Ryssedrågen hmd  
    Sandbacken backstuga  
    Saxbyn »skoglunde»  
    Severinerud(torpet) torp  
    Simonerud el. Simon(s)torpet torp  
    Sjöbotten hmdr  
    Sjöbott(n)en hmd  
    Sjödalerud el. Strängedalen torp  
    Sjökaserna f.d. tp  
    Sjökaserna torp  
    Skallarna hmdr  
    Skallarna hmd  
    Skalsbyn bebyggelse  
    Skalsbyn bebyggelse  
    Skarperud el. Tilda Löv(e)s gärde f.d. bs, nu åker  
    Skiljarebacken el. Skuretorpet torp  
    Skogen stuga  
    Skogen, se (Ko)pusserud bebyggelse  
    Skogen, se Flåget torp  
    Skogen el. Smedenseskogen hmd  
    Skottan torp, nu sommarstugor  
    Skottan torp  
    Skottetorpet el. Åtorp hmd  
    Skrapan f.d. tp  
    Skrapan torp  
    Skräckla(n) hmd  
    Skräddarn lht  
    Skärpingerud Saknas  
    Skönerud torp  
    Skönnerud f.d. tp  
    Skötterud torp  
    Sköttevatten bebyggelse  
    Sköttevattensstommen lgf  
    Slottet, se Kasen f.d. torp  
    Slätbergen el. Slätebergsräppen stugor  
    Slätten torp  
    Smedtorpet tp  
    Smedtorpet torp  
    Smekerud tp  
    Smekerud, se Lunden torp  
    Smör(e)kullen torp  
    Smörkullen tp  
    Snagglestugan bebyggelse  
    Snoserud tp  
    Snoserud torp  
    Snytet, se Lind(e)skogen torp  
    Sockerhålan tp  
    Sockerhålan torp  
    Sorgen torp  
    Spekebacken, se Grinden f.d. torp  
    Spekelid torp  
    Spekås, se Lunnane mosse torp  
    Spelerud hmd  
    Springarns stuga  
    Spättan torp  
    Spättens torp  
    Spätteviken el. Viken, se Busjöviken f.d. torp  
    Sta(de)n, se Knipesta(de)n småstugor  
    Stampen hmd  
    Stampen hmd  
    Starb(r)o, se Göserud lht  
    Stavses hmd  
    Stenbacken hus  
    Stenbacken torp  
    Stenhammaren torp  
    Stofflegården el. -tomten hmd  
    Stommelunnane avst  
    Stommen f.d. st.  
    Stommen Saknas  
    Stränge bebyggelse  
    Stränge bebyggelse  
    Strängängen hmd  
    Strömmen lht  
    Strömmen lht  
    Stubberud torp  
    Stugan hmd  
    Styggemyr (Norra), se Bäckehagen torp  
    Styggemyr, Södra torp  
    Styggemyrsdalen, se Rävedalen torp  
    Styggemyrstegen hmd  
    Svalemyren torp  
    Svalungebyn bebyggelse  
    Svartekas, se Blängkas backstuga  
    Svartekvarnen Saknas  
    Svecklingebyn bebyggelse  
    Svinedalen torp  
    Sågen el. Sågetorpet, se Bälg(e)fors torp  
    Säter bebyggelse  
    Sätersgrinden, se Grinden f.d. torp  
    Säveberget el. Vassås Saknas  
    Söderbloms hmd  
    Söderbodane hmd  
    Södra Bodane hmd  
    Sörängen hmd  
    Tallåsen torp  
    Tappe(r)rud, se Grindhult torp  
    Tapperud tp  
    Tegen hmd(?)  
    Tilda Löv(e)s gärde, se Skarpeurd f.d. bs  
    Tobräckan f.d. fänriksboställe  
    (Tobräcke)torpet tp  
    Tomtekullen Saknas  
    Tomtemaden, se Glade(r)rud torp  
    Tonsberg bebyggelse  
    Torestommen f.d. st., sedan lht  
    Torp bebyggelse  
    Torp gdr  
    Torpekullen hmd  
    Torpekullen hmd  
    Torpet el. Ekebacken, se Ekebacken torp  
    Torpet el. Åkerstorpet torp  
    Torpet hmd  
    Torpängen hmd  
    Torsbyn del (hmd?) av Sköttevatten  
    Torsbyn del av Sköttevatten  
    Tostebyn bebyggelse  
    Trolldansen hus  
    Trumpetan f.d. bs  
    Tupperud hmd  
    Tvåan, Lilla o. Stora, ä. Norra o. Södra förr torp  
    Tåstebyn (Tostebyn) bebyggelse  
    Törebergen lht  
    Uddemaderna bebyggelse  
    Uddemaderna torp  
    Udden, se Eds udde torp  
    Udden hmd  
    Utsikten torp  
    Vallen tp  
    Vallströmmerud hmd  
    Vassen hmd  
    Vassås hmd  
    Vendels stuga Saknas  
    Vrån, se Lunden hmd  
    Vrångebäck bebyggelse  
    Ylingebol gd  
    Ylingebol bebyggelse  
    Åbacken, se Klockerud torp  
    Åker bebyggelse  
    Åkershagarna, se Hagarna hmd  
    Åkerstorpet, se Torpet torp  
    Ålinnerud f.d. tp  
    Ålinerud, se Kasen, Södra f.d. hmd(?)  
    Åsane bebyggelse  
    Åsane utjord  
    Åsen kvarn  
    Åsestommen f.d. st.  
    Åsmule kvarnar och såg  
    Åsmulemaden = Kuttemaden torp  
    Äckran(?), Äckrorna(?) torp  
    Älingekasen, se Kasen torp  
    Ängarna, se Farum f.d. torp  
    Ängen hmd  
    Ängen lht(?), f.d. torp  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen gård (=hmd)  
    Ödegårdarna hmdr  
    Ödegården, se Göserud Saknas  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hmd  
    Ö(de)gården hmd  
    Ödegården hmd  
    Ön, se Rörnäsön hmd  
    Örbacka bebyggelse  
    Örndal hmd  
    Örndal(en) hmd  
    Örnäs, Norra bebyggelse  
    Örnäs, Norra gd  
    Örnäs, Södra bebyggelse  
    Örnäs, Södre, Örnäs, Norra Saknas  
    Örsberg, Norra bebyggelse  
    Örsberg, Norre m.fl. Saknas  
    Örsberg, Södra bebyggelse  
    Örsberg, Södra gd  
    Örs Prästgård, se 1 Prästgården Saknas  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.