ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järns socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 54 Naturnamn: 56 Bebyggelsenamn: 150 Naturnamn: 222
Järn sn /Se Alegunnerna skär Järn sn Järn sn
Jern sn Alegunnerna skär Uttalsanteckning förteckning Alegunnen, Norra, se Alegrunnerna sten
Jern sn Algunnarna, se Alegunnerna skär Järn sn Alegunnen, Östra, se Alegrunnerna sten
Järn sn Algunnarna skär /Se Järnbolar inbyggarbeteckning Alegunnerna stenar
Järn sn Aludden udde Klasen inbyggarbeteckning Aludden udde
Jern sn Björköarna öar Sjöskogstjuvarna inbyggarbeteckning Aludden udde
Järn sn /Se *Björkön ö Stuputen personnamn Amerika åker
Järn sn /Se Bönören skär Aludden f d backstuga Banken bank i sjö, nätplats
Järn sn /Se Bönören skär Aregården gd Banken, Lilla bank i sjö, nätplats
Järn socken /Se Domkrets stensättning /Se Berget gd Benjaminsons åker
Järn sn /Se Eldungen, se Gillungen holme Berget f d gd Berget åkerdel
Jäder, se Järn sn Furön ö Björnbergs gd Björn, Lilla grund
Bommerud förr hus? Fågeluddarna uddar Bommerud f d backstuga Björn, Stora grund
Brakarebol by Gillungen holme Borti stugan gd Björkängen äng
Bråna gd Gillungen holme Brakarebol gdr Björköarna holmar
Bråna by Hultet terräng Brakarebol by Björkön ö
Bräckan by? Järnsbäcken bäck Bronäs by Blåbandsbron bro
Bräckan by /Se Järns Sandar strandområde Bråbol by Britta i Kasen, se Kasen öppen plats i skog
Bön by Jättebron skär? Bråna by Brittekarlsevändan åker
?Frestersbyn by Klasekil ägomark? Brånegatan gd Brunshultskogen skog
Frestersbyn by Knutsön ö Bräckan by Brunhultängen äng
Frestersbyn by /Se Knutsön ö Bräckan, Norra bebyggelse Bråbolsskogen skog
?Frestersbyn by /Se Kvarnviksudden udde Bräckan, Södra bebyggelse Bråbolsängen, se Bråbolsskogen skog
Gunnebyn by /Se Kämpeberget berg Bäckebol gd Bråna gata gata (väg?)
Hed Saknas /Se Laxklintarna stenar? Bäckängen gd Brånesfällera, se Korsgårdsfällera skog
Håltane gårdar /Se Långön ö Bögatan gd Brånören grund o. fiskeplats
Järn gd o. sn /Se Låssbyängen terräng Bön by Brånören grund el. skär
Järns stom gd /Se Lövnäs terräng Bön bebyggelse Bäckedalarna betesmark
Kvarnviken förr bebyggelse? Lövnäsudden udde Bönstommen gd Bäcken bäck
Lycke bebyggelse Mediansör, se Bönören skär Dalbergstommen f d soldattorp Bäckängsdalarna dalar
Låssbyn gdr /Se Måsholmarna holmar Dalen bebyggelse Bäckängskogen skog
Låttebyn by Otterholmen, se Utterholmen holme Den västare gd Bönören grund el. skär
Manhem ödegård? Pankebergen skär Det västare, se Västare gd Bönören stenar o. berg
Nordh Skyndere Saknas Rundholmarna holmar Där framme lht Dalarna betesmark, bäckdalar
Pålbön by Räfsskiären, se *Rävskären skär Där framme gd Dalbergsängen äng
Pålbön by /Se *Rävskären skär Där östare gd Danseberget slätt berg
Rearsbyn by /Se Sjöskogen skogsmark Flyt f d backstuga Den kullblåsta furan fiskeplats
Rearsbyn by /Se Skurven skär Frestersbyn by Domarringen fornlämning
Rud by Skurven skär Frestersbyn by Flatgärdsbäcken bäck
Rud Saknas Smedsbo skogshult skog /Se Furusand ungdomsgård Flatgärdsvändan åker
Rud gd /Se *Smenäs ör udde Fälla f d backstuga Frestersbyslätten åkerområde
Rud gård /Se Sutebäcken bäck Fälla f d torp Furan tall
Siribyn gdr /Se Sutebäcken bäck /Se Fällan gd Furulunden skogsbit
Smedsbol by /Se Sutebäcken bäck /Se Fällera gdr Furöarna öar
Smedstorp Saknas /Se Söhålsudden udde Gatan gd Furön ö
Specketegen Saknas Söhålsudden näs /Se Gunnebyn by Fågeluddarna uddar
Stommen bost. Söhålsviken vik Hagarna gd Fågeludden udde
Stommen gd /Se Tjärustöten plats /Se Hedbacken gd Fårelåret åker
Stuput gd /Se Tornefjällskoll berg Huken gd Fåreträdan åker
Toppebool Saknas Tornefjällskoll berg /Se Hultet gd Fåreträdet åker
Tormansbol gd /Se Utterholmen holme Håltane gdr Fårevändan gärde (åker)
Tormansbol gård /Se Utterholmen holme Håltane by Fälla åker
Tormansbol gd /Se Vabergön ö /Se Jakopetorpet f d torp Fälla åker
Tormansbol Saknas /Se Vaboön ö Jonsbråna gd Fällera åkrar
  Vita Sandar strandområde Juterud gd Fällera, se Gunnebyfälla utmark f d gärde
  Örnudden udde Järns stom by Fällera utmarker
    Järns stom bebyggelse Geteryggen betesmark
    Kasen gd Gillungen ö
    Kasen f d backstuga Granskogen, se Storskogen skog
    Kaserna lht Gunnebyfälla utmark, f d gärde
    Kaserna lht Gunnebygatan väg
    Kasevallen gd Gunnebykullen åker
    Kilane gd Gärdet upp i skogen gärde
    Klasekil f d torp Hagen skog
    Kola f d torp Halvmånen f d åker nu bete
    Kolbotten f d torp Hedbackeskogen, se Smedsbolskogen skog
    Kolbottentorpet, se Torpet f d torp Hedbackeskogen skog
    Korsgården gd Hukängen äng
    Korsgården gd Hultanesten flyttblock
    Kroken gd Hultet skog
    Kullen hmd Intagen åker
    Kullen gd Jonsonslyckan gärde
    Kullen f d backstuga Jältebacken mjölkningsplats
    Kvarnviken f d torp Järnsbäcken, se Bäcken bäck
    Kyrkebol gd Jättebron ö
    Linetorpet f d backstuga Jättebron rullstensås
    Lotterud gd Kasen åker
    Lundbergs, se Lundbergslyckan f d backstuga Kasen öppen plats i skog
    Lundses gd Katteberget berg
    Lycke by Katteröveberget, se Katteberget berg
    Låssbyn by Katteröven, se Katteberget berg
    Låssbyskogen hmdr Katteröven vik
    Lövnäs f. tp Katteröveviken, se Katteröven vik
    Lövnäs f d backstuga Kilanebäcken bäck
    Maden gd Klasekil åker
    Magnersbyn gd Klockarnäset näs
    Magnussons gd Knutsön ö
    Manhem f d backstuga Knutsön ö
    Marserud f d backstuga Kola åker
    Maxas f d backstuga Kolbotten plats i skog
    Milos, se Milolyckan f d backstuga Korsane vägbit
    Moderud gd Korsgårdsfällera utmark
    Mon f d backstuga Korsgårdsgärdet åker
    Mossegustaves, se Mosselyckan f d backstuga Krokedalsgärdet åker
    Mosselyckan f d backstuga Krokedalsvändan, se Krokedalsgärdet åker
    Mossens, se Mosselyckan f d backstuga Krokvändan f d åker, nu bete
    Neri stugan gd Kvarnekullen kulle
    Nerstugan gd Kvarnekullen åkrar
    Nolare gd Kvarneviken, se Katteröven vik
    Oppi stugan gd Kvarnviken f. tp
    Pålbön by Kvarnviksudden udde
    Pålbön, Östra hmd Kyrkerenen kyrkväg
    Raglebråna by Kämpeberget berg
    Rearsbyn by Kölneskogen äng
    Rosenlund f d backstuga Laxklintarna skär o stenar
    Rosestommen f d soldattorp Lertäkten lertag f d
    Rud by Lilla ängen äng
    Rud bebyggelse Linnarsvändan åker
    Sand, se 1 Bön Saknas Lissiketomten ödetomt
    Siribyn by Lundbergslyckan öppen plats i skog
    Skankebol by Långa ön ö, fiskeplats
    Skogserud tp Långvallarna åker
    Skomakerit f d lägenhet Långön, se även Långa ön ö
    Skrampen f d backstuga Låssbyängen skog
    Skärbo, se 2 Rud Saknas Låssbyängen skog
    Skärbo hmdr Lövnäsudden udde
    Skärbo gd Maden åker
    Smedsbol by Magnusbybäcken bäck
    Snipen f d backstuga Magnusbylunden dunge
    Snäret lht Magnusbyälven, se Magnusbybäcken bäck
    Snäret gd Maja-Lisanordevändan åker
    Sonebol gd *Maludden, se Aludden udde
    Stommen gd Maluddevägen väg
    Stommen f d soldatboställe Marsevändan åker
    Storängen gd Marslyckan gärde
    Stuput gd Matsäckevändan åker
    Svennungerud by Maxelyckan åker
    Tormansbol by Milolyckan öppen plats i skog
    Torpet f d torp Måsholmarna, se Måsholmen holmar
    Torpet torp Måseholmen holme
    Torpet gd Nerför ängen åker
    Torpet gd Nordamerika åker
    Tängsestugan lht, f d backstuga Nordkvistevändan åker
    Utestugan gd Norsand åker
    Vallinerud gd Notvarpet notvarp
    Västanväga by Opp i skogen åker
    Västanvägatorp, se Torpet gd Oxeln, se Kasen öppen plats i skog
    Västanvägatorp by Pankebergen berg
    Västare gd Prästevändan åker
    Västra hmd Pålbybäcken bäck och svacka
    Änden gd Pålbyskogen skog
    Ängebol gd Rearsbyhultet skog
    Ängeboltorp, se Ängebol gd Reveskären öar o. holmar o. skär, fiskeplats
    Ängen hmd Rundholmarna småholmar
    Ängen gd Rundholmen holme
    Ängen gd Sand åker
    Ängen lht Sand åker
    Ängen f d torp Sand åker
    Östergården gd Sandarna åkrar
    Östra hmdr Sandetegen f d åker nu skogsmark
      Sandgrens bro bro
      Sikgrundet nätplats, grund
      Siribyskogen skog
      Siribystommen åker
      Siribyvändan åker
      Siribyvändan åker
      Sjöskogen skog
      Skogen skog
      Skogen åker
      Skogen, se Opp i skogen åker
      Skogen åkrar
      Skomakerit gärde
      Skrampen skogsremsa
      Skrampen åker
      Skurven berg
      Skärboskogen, se Skogen skog
      Skärboskogen, se Skogen åkrar
      Slätten utmark, (åker)
      Slätten utmark (åker)
      Slätten, se Frestersbyslätten åkerområde
      Slätteskogen skog
      Slättevägen markväg
      Slättevägen markväg
      Smedsbolskogen skog
      Snipen åker
      Snipegärdet, se Snipen åker
      Snutevändan åker
      Stommelyckan gärde
      Stommen åkerområde
      Stommen åker
      Stommegärdena åkrar
      Storskogen skog
      Stubbekasa skogsparti
      Stuputedalarna dalar
      Stupvändan f d åker nu bete
      Sutebäck, se Sutebäcksudden udde
      Sutebäcksudden, se även Sutebäck udde
      Sutebäcksviken vik
      Svarta hålet fiskeplats, djuphåla
      Svinryggen f d åker nu bete
      Svintorget åker
      Sydamerika åker
      Sylvesterbacken backe
      Sylvestergärdet gärde
      Söhålsudden udde
      Söhålsviken vik
      Sölvitrud åker
      Tjugodalershagen åker
      Tornefjällskullen berg
      Täppebäcken bäck
      Utterholmen ö
      Utterholmen holme
      Vabergön, annat namn på Vaboön ö
      Vaboholmen, se Vaboön ö
      Vaboön, se även Vabergön ö
      Vaboön, se även Vaboholmen ö
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vaseberget berg
      Vasevägen väg
      Vassla gärde
      Vid Oxeln, se Kasen öppen plats i skog
      Viremossen åker
      Vita Sandar sandstrand
      Vitasandarsvägen väg
      Västare dammen damm
      Ängen f d åkrar
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ören udde
      Örnudden, se Ören udde
      Östergårdsgärdet åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.