ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rännelanda socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 79 Naturnamn: 161 Bebyggelsenamn: 316 Naturnamn: 655
?Rännelanda sn Babels torn gränssten? Rännelanda sn Alekasen skogskifte
Rännelanda sn /Se Biorsund, se Björnsundet sund Rännelanda sn Aleskogsvrån åker
Rännelanda sn Björnhögen kulle med fornlämning Alekas avs. Arket åker
Rännelanda sn Björnsjön sjö Alsbo rivet torp Askhålan äng
Rännelanda sn Björnsjön sjö Anellehagen rivet torp Asmunderudharget stenharg
Rännelanda sn Björnsundet Saknas Anhem, se 1 Bäckenäs Saknas Aspegärdet åker
Rännelanda sn Björ(n)sund sund /Se Anhem hmd Aspelunden lund
Rännelanda sn Björnsundet sund Arnhem hmd Aspelunden lund
Rännelanda sn Blackenäset näs Askedalen rivet torp Augusts hygge hygge
Rännelanda sn Blombackeberget berg Asmunderud hmd Backelyckan åker
Rännelanda sn /Se Bocksåsekullen kulle Aspelunden stuga Backemaden mad
Rännelanda sn /Se Bottemossen mosse Backen, Södra bebyggelse Backemaden äng
Rännelanda sn /Se *Brakebro bro Backen, Södra hmn Backemyren myr
Rännelanda sn /Se Brobacken terräng Bergekas hmd Bergjätten sten
Backen by Brunsias kulle kulle Berget stuga Bergevallen åker
Bränndalen förr torp Bränderna terräng Bergkas hmd Bjällåsekullen kulle
Bäckenäs by Budalen dal Björkekroken hmd Björndalsmyren myr
Dammen förr torp Bäckenäsetjärnet tjärn Björnehögen rivet torp Björnedalen dal
Dykas förr torp? *Börte mossen mosse Björnhögen rivet torp Björnedyt källa
Fjärdingen förr bebyggelse Dalmyren terräng Blackenäset rivet torp Björnhögegrinden grind
Fåglekärr förr torp Diupe Kiern, se Håletjärnet sjö Blombacka rivet torp Björnhögelyckan åker
Gillesbyn by /Se Djupa tjörn Saknas Blomskog hmn Björnhögelyckan åker
Gillesbyn by /Se Domhallen gränssten? Boddalen rivet torp Björnemossen mosse
Grorud by? Dybäcken bäck Borta i stugan hmd Blekebacken backe
Grorud by /Se Dyvattnet tjärn Borta i stugan hmd Blombackevrån åker
Guntorp by Dyvattnet tjärn Borta i stugan hmd Blombackebäcken bäck
Gunntorps kvarn förr kvarn? Dyvattnet tjärn Borta i stugan hmd Blombackeberget berg
Hålan förr bebyggelse? Ekevattnet tjärn Borta i stugan hmd Blomskoggrinden grind
Hålan torp f.d? Ekevattnet sjö Borta i stugan hmd Blomskoglyckan åker
Häreholm hrgd Ekevattnet tjärn Borta i stugan hmd Blomskoglyckan åker
Häre Saknas Elnesjön sjö Borta i stugan hmd Blomskogmaden äng
Häreholm hrgd? Enersö mossholme Borta i stugan hmd Blåsutelyckan åker
Härslätt by Fisklöstjärn tjärn Brobackarna rivet torp Blåsås ås
Ilen by Fisklöstjärnet tjärn Brändan rivet torp Bläckebackarna äng
Intakan förr torp Flatebäcken bäck Brändebacken rivet torp Blötehagen åker
Intakan förr torp Framvattnet sjö Brändemyr rivet torp Blötehagen åker
Jena förr torp Framvattnet sjö Bränndalen rivet torp Bodlyckan åker
Jersalen gd /Se Fårängen terräng Bäckelid stuga Bodlyckan åker
Järsalen gd /Se Fälleviken vik Bäckenäs bebyggelse Bogen, Lilla åker
Kvarnekas förr torp Förnäs näs Bäckenäs hmn Bogen, Stora åker
Lassetorpet förr torp Grenemyren terräng Dalen rivet torp Brantarna backar
Lomerud förr torp Gråbenemossen mosse Dammen rivet torp Boxåsekullen kulle
Lycke by Gråbenemossen mosse Deltorp rivet torp Branten åker
Lycke bebyggelse Gråbenemossen mosse Diket stuga Brantelyckan åker
Mossekas förr torp Grävlingekullen kulle Dilltorp rivet torp Brobackeledet led
Nycklebyn by Göpe hällor gränsröse /Se Djupedalen rivet torp Brobackemyren myr
Nycklebyn by /Se Hagetjärn tjärn Djupedalen torp Brunsias kulle kulle
Nycklebyn by /Se Harget terräng Dykas rivet torp Bråbergelyckan åker
Näset förr torp Harstockekullen kulle Dykas rivet torp Brånungarna skogsskifte
Rud by Holmevattnet sjö Elgestena hmd Bräckan äng
Rud gård /Se Holmevattnet sjö Fagertorpet rivet torp Bräckekullen kulle
Ryrane by Holmevattnet sjö Fjalledrågen riven bs Brändebäcken bäck
Ryrane by /Se Huðbekkr Saknas Fjallerud rivet torp Bränderna skogsskifte
»Rå» torp *Hudabek bäck /Se Fjället rivet torp Brännerikällan källa
Sandemyr förr torp Husestocken terräng Fjärdingen hmd Brännerivallen åker
Sjöa förr torp ?Håletjärn tjärn Flinkestommen rivet soldattorp Bäckenäsetjärnet tjärn
Sjöbäcken förr torp Håletjärnet sjö Framme i stugan hmd Dalarna åkrar
Sjötorp förr torp Håletjärnet tjärn Framme i stugan hmd Dalebäcken bäck
Skår gd? Håletjärnet tjärn Furehagen riven bs Dalemyr äng
Snurran förr torp Håletjärnet tjärn Fågelkärr rivet torp Dalen äng
Steg by Häggedalen dal Fårängen rivet torp Dalen skogsskifte
Stenkas förr torp Härehagen terräng Fället hmn Dalen äng
Stenkas förr torp Häremossen mosse Garven rivet garveri Dammarna dammar
Stentorp by Häresjön sjö Garveri rivet garveri Deltorpsmossen mosse
Stommen bost. Häresjön sjö Gatan hmd Djupedalsbäcken bäck
Stommen förr hus? Häresjön sjö Gena torp Domarelyckan åker
Stommen förr hus? Häreslättmossen mosse Gena rivet torp Domhallen gränssten
Stommen gd /Se Härslättsmossen Saknas Gillesbyn hmn Dybäcken bäck
Sälgefället gd /Se Härslättemossen mosse Granhem stuga Dylunden lund
Sälgemyr förr torp Härslättemossen mosse Grorud hmn Dyngehögslyckan åker
Torpängen förr torp Härslättemossen mosse Grosshålan torp Dölen betesmark
Varpan förr torp Härslättemossen mosse Gunte riven kvarn Eketjärn tjärn
Vattneböle by Härslättetjärnet tjärn Guntorp hmn Ekevattnet tjärn
Vattneböle by /Se Harån å Guntorpskullen hmd Enors ö skogsskifte
Vitesand förr torp Hesthöfuðit berg Guntorpskvarnen riven kvarn Femstenaröset gränsröse
Ånnerud by /Se *Hästhuvudet gränsmärke /Se Gården hmd Femstenaröset gränsröse
Åsen förr torp Höga bråte terräng Gärdet hmd Femstenaröset gränsröse
Ängekasen förr torp Höga bråte terräng Hallingen hmd Fiskelösan tjärn
Ösby Saknas Högeberget berg Helgestena hmd Fiskelösemossen mosse
  Högetjärnet tjärn Hultane eller Håltane hmn Fisklöstj. tjärn
  Intagan åker Hulthögen prästboställe Fjallevrån åker
  Iena odlad mark? Hviteberg hmd Fjällsön skogsskifte
  *Jornklev berg Hvitsand rivet torp Flaket åker
  Jämmermossen mosse Hålan avsöndring Flattorvan äng
  Kattevadet vattensamling Håltane hmn Forsen fors
  Kavlan terräng Häggedalen rivet torp Framskogen skogsskifte
  Klockarmyren myr Häre eller Häreholm hmn Framskogen skogsskifte
  Klämmemossen mosse Häredalen torp Framvattnet sjö
  *Korsberget berg Härehagen rivet torp Furekullen kulle
  Kortebäcken bäck Härekvarnen kvarn Fyrekanten åker
  Kortebäcksmyren myr Häresågen såg Fyrkanten åker
  Kortetjärnet tjärn Härslätt bebyggelse Fåregärdet åker
  ?Korttjärn tjärn /Se Härslätt hmn Fåretunet beteshage
  Kringelmossen mosse Härslätt pastoratsadjunktsboställe Fårön ö
  Kvarnekas sluttning Härslätts soldatstom, se 3 Härslätt Saknas Fägatan koväg
  Kvarnön, Lilla ö Härtorpet rivet torp Fällegrinden grind
  Kvarnön, Stora ö Härö hmd Fällemaden äng
  Kyrkeberget berg Högen rivet torp Fälleviken vik
  Kyrkemon terräng Ilen hmn Fördärvet åker
  Käringberget berg Ilängen rivet torp Garvebäcken bäck
  Langbrúarnar = Langklappirnar Saknas Intakan rivet torp Gatan väg
  Langklappisner Saknas Intakan rivet torp Gatelyckan åker
  Lindberget berg Intakan rivet torp Genebäcken bäck
  Långmossen mosse Intakan hmd Gillesbysiken sik
  Långvattnet Saknas Intakan hmd Gillesbyvallarna åkrar
  Lång(e)vattnet sjö /Se Intakan rivet torp Glättevallen åker
  Långvattnet sjö Intakan torp Gorbitarna åkrar
  Långvattnet sjö Jemmen rivet torp Granhemsbackarna betesmark
  Långvattnet sjö Jersalen hmn Grenekullen kulle
  Mellanvattnet tjärn Jytebacken rivet torp Grenemyren åker
  Mellanvattnet sjö Jämmern rivet torp Grorudmyren åker
  Mossefolen del av Härslättemossen Kasan hmd Grorudvrån åker
  Mossekas terräng Kasan rivet torp Grosshåleön ö
  Mörtehällen udde Kasen rivet torp Grusgroparna gropar
  Mörtevattnet tjärn Kasen hmd Gräshagen åker
  Mörtevattnet sjö Kasen rivet torp Gräshagen åker
  Mörtevattnet tjärn Kavlan rivet torp Grävlingekullen kulle
  Näset näs Kilen avs. Gröne backe äng
  Näset näs Klämman rivet torp Gubbegärdet åker
  Olsängekullen kulle Kolbotten riven bs Gärdet åker
  Ormesik terräng Kroken hmd Gärdet åker
  Rennelandaån Saknas Kronered rivet torp Gärdet åker
  Rudskogen triangelpunkt Kronerud rivet torp Göpehällskullen kulle
  Rudskogen triangelpunkt Kulan hmd Göpehällsmossen mosse
  Ryranetjärnet tjärn Kullen hmd Göthuselyckan åker
  Rörmyrarna myrar Kullen rivet torp Göthusevrån åker
  Salemsmossen mosse Kullen hmd Hagarna betesmark
  Sandemyr åker Kullen hmd Hageliane skogsskifte
  Sandkas terräng Kullen hmd Hagegärdet åker
  Sandkasetjärnet tjärn Kullen hmd Haget betesmark
  Sanðólfssteinn Saknas Kulten rivet torp Haget skogsskifte
  Sandsvik vik Kungshagen hmd Haget skogsskifte
  Sjömyren terräng Kvarnekas rivet torp Hagetj. tjärn
  Skärstenen sten Kvarnen riven kvarn Hallebobäcken bäck
  Slanberget berg Kvarnängen, Nedre hmd Halliden åker
  Slipstensvinden vägkrökar? Kvarnängen, Övre hmd Halvstockekullen kulle
  Slåtterkullen kulle Kyrkemon rivet torp Halvstockevrån åker
  Steinninn grái = Sandolfssteinn Saknas Kyrkomon hmd Harget skogsskifte
  Stensberg berg Källstorp hmn Hedarna betesmark
  Stockholmsmyren myr Larstorpet rivet torp Hedarna åkrar
  Stutögat tjärn Lassetorpet rivet torp Hedkullen kulle
  Sälgemyr myr? Liane hmd Holmarnabron bro
  Tilliketjärnen tjärn Liden rivet torp Holmen åker
  Tillikebäcken bäck Liden rivet torp Holmevattnet sjö
  Tilliketjärnarna tjärnar Liden riven bs Holmvattnet sjö
  Tisätersjön sjö Liden rivet torp Hultanebäcken bäck
  Tittekull kulle Lillemon rivet torp Hultanekullen kulle
  Tjärnebäcken bäck Lindberget rivet torp Hultanelyckan åker
  *Torgravhåla berg? Lommerud rivet torp Hultanelyckan åker
  Torpängen terräng Lotten hmd Humlegården åker
  Tykefjället berg Lund hmd Hundevrån åker
  Uddåsarna åsar Lycke bebyggelse Håkanekullarna tomt
  Vaktekullen kulle Lycke hmn Hålan åker
  Varphögen terräng Lövås hmd Hålebäcken bäck
  Vitsand terräng Madkas rivet torp Hålemyr mosse
  Väremyr myr Majas hage riven bs Håletjärnet tjärn
  Ånnerudmossen mosse Mandalen hmd Häggmanegatan väg
  Åsen terräng Mandalen hmd Hällarna berg
  Åseviken vik Medbön, se 2 Lycke (?) Härefallet vattenfall
  Östbykullen kulle Medbön hmn Härehagarna betesmark
  Öxnetjärnet tjärn Mellombacken hmd Härehagshultet skogsskifte
    Mon hmd Härenäset näs
    Mossekas rivet torp Häresjön sjö
    Mossen rivet torp Härån å
    Mossen rivet torp Härslättemossen mosse
    Mossen stuga Härslättetjärnet tjärn
    Myrarna rivet torp Härslättstj. tjärn
    Myren rivet torp Härömaden åker
    Myren rivet torp Häröviken vik
    Nabben torp Hästekas betesmark
    Nere i stugan hmd Hästekullen beteshage
    Nere i stugan hmd Höga kulan höjd
    Nere i stugan hmd Högeberget berg
    Nere i stugan hmd Högetjärnet tjärn
    Nere i stugan hmd Höjden berg
    Nere i stugan hmd Ilemossen mosse
    Nere i stugan hmd Ilevallarna åkrar
    Nerstugan hmd Ilekullen kulle
    Nordstugan hmd Ilelyckan åker
    Nubberud hmd Ilevrån åker
    Nubberud hmd Innare myrarna åker
    Nybygget stuga Inskogen skogsskifte
    Nybygget rivet torp Intakan åker
    Nycklebyn hmn Intakan åker
    Nycklebyängen hmd Intakelyckan åker
    Nygård hmd Intakelyckan åker
    Nyhem hmd Intakorna åkrar
    Nytorp rivet torp Jartus backe grusgrop
    Näset rivet torp Jersalelyckan åker
    Olsängen rivet torp Jämremaden äng
    Paradiset avs. Kalvevadet vad
    Perstugan hmd Kalvhagen beteshage
    Plågan rivet soldattorp Kalvhagen beteshage
    Pylsan avs. Kasedammen damm
    Qvarnkas rivet torp Kasen åker
    Rabben hmd Kasen åker
    Rampan torp Kasen betesmark
    Relen rivet torp Kaserna åkrar
    Ren rivet torp Kaserna åkrar
    Rud bebyggelse Kattedammen damm
    Rundsrud hmn Kattevadet vattenpuss
    Rundsrudängen hmd Kattolekullen kulle
    Ryrane hmn Kileskogen skogsskifte
    Ryrbotten rivet torp Kilestocken spång
    Råghagen hmd Kilevänden åker
    Rönningen hmd Kleven backe
    Röset hmd Klippan åker
    Sandbacken rivet soldattorp Klockaremyren myr
    Sandbäck rivet torp Klopperna spänger
    Sandemyr rivet torp Kloppernekullen kulle
    Sandkas rivet torp Kloppernemyren myr
    Sandkas riven bs Klämmemossen mosse
    Sannemyran rivet torp Klämmemossen mosse
    Saxtorp hmn Kläppen vägskäl
    Sikedalen rivet torp Knuttorpebäcken bäck
    Sikreng hmd Kohagen beteshage
    Sjöan torp Kohagen åker
    Sjöbäcken rivet torp Kolebotten åker
    Sjömyren rivet torp Kolebotten åker
    Sjöströmestugan riven bs Kolebotten åker
    Sjötorp rivet torp Kolebotten åker
    Skansen torp Kolebotten åker
    Skogen rivet torp Kolebotten åker
    Skogen rivet torp Koleliden backe
    Skogen rivet torp Kolerakyrkogården gravplats
    Skogen rivet torp Kolmilan åker
    Skoppen hmd Kortebäcken bäck
    Skottestugan riven bs Kortebäcksmyren myr
    Skrevet stuga Kortetjärnet tjärn
    Skräpängen rivet torp Kort tjärn tjärn
    Skvalsvik rivet torp Kringelemossen mosse
    Skäggerud rivet torp Kringelemossen mosse
    Skälerud hmd Kringelemossen mosse
    Slätthult rivet torp Kroken åker
    Smedtorpet rivet torp Kronerudkullen kulle
    Smocken hmd Kronerudmyren myr
    Småkullarna hmd Kronerudmyren, Stora myr
    Snurran rivet torp Kronerudmyren myr
    Snörom rivet torp Kråkekullen kulle
    Solliden riven bs Kråkekullslyckan åker
    Steg hmn Kulan åker
    Stenkas rivet torp Kulan åker
    Stenkas rivet torp Kulemyrarna myrar
    Stenkas rivet torp Kullarna betesmark
    Stenlid torp Kullemyren myr
    Stentorp hmn Kullen berg
    Stentorp utjord Kultelyckan åker
    Stockholmsmyren rivet torp Kulten åker
    Stommen kronodomän, länsmansboställe Kvarnedalen dal
    Stommelyckan rivet torp Kvarnefallet fors
    Stommen rivet soldattorp Kvarnehagen åker
    Stommen avs. Kvarnehagen äng
    Storemyr avs. Kvarnehålan kvarntomt
    Storkerud rivet torp Kvarnelyckan åker
    Stranden torp Kvarnevägen väg
    Sträglan rivet torp Kvarnhålet kvarntomt
    Störemyr avs. Kvarnängefallet fors
    Sälgefället bebyggelse Kvarnängekullen kulle
    Säljefället hmn Kvarnön ö
    Sälgemyr rivet torp Kyrkebacken backe
    Tegelbruket rivet tegelbruk Kyrkeberget berg
    Tegen rivet torp Kyrkebron bro
    Timmerliden hmd Kyrkekullarna kullar
    Titten riven bs Kålhagen kulle
    Titten riven bs Källareberget berg
    Tjärnet rivet torp Källaredalen dal
    Tomten hmd Källarelyckan åker
    Tomten hmd Källarelyckan åker
    Torinehagen riven bs Källarelyckan åker
    Torinerud torp Källelyckan åker
    Torken rivet torp Källstorpslyckan åker
    Torp hmn Källstorpsmossen mosse
    Torpet rivet torp Laggorna mosskant
    Torpet rivet torp Laggorna åkrar
    Torpängen torp Lagårdsgärdet åker
    Trollebo rivet torp Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lagårdslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Lakeberget berg
    Uppe i stugan hmd Landsvägslyckan åker
    Uppe i stugan hmd Leran leråker
    Uppe i stugan hmd Lerdalsbackarna backar
    Ute i stugan hmd Lerhålan lergrop
    Ute i stugan hmd Lerhålorna gropar
    Varpan torp Lergropen grop
    Vattneböle hmn Lerån å
    Viteberg hmd Liden åker
    Viteberg, Lilla hmd Lilla dal dal
    Vitesand rivet torp Lilla dråg skogsskifte
    Värpa torp Lilla kulle kulle
    Västeråsen bs Lilla myren myr
    Västeräng hmd Lillegatan väg
    Ånim tomt Lillegrind grind
    Ånim hmd Lillegärdet åker
    Ånnerud hmn Lillegärdet åker
    Ånnerudkullen hmd Lillegärdet åker
    Åsen rivet torp Lillegärdet åker
    Ängarna hmd Lillegärdsskogen skogsskifte
    Ängarne rivet torp Lillegärdsskallen lerhöjd
    Ängen rivet torp Lingropen lingrop
    Ängen hmd Lompekällan källa
    Ängen rivet torp Lompen åker
    Ängen hmd Lottebacken backe
    Ängen hmd Lottedalen dal
    Ängen rivet torp Lunden åker
    Ängkasen rivet torp Lundemossen mosse
    Ögården hmd Lyckebäcken bäck
    Ögården hmd Lyckevallen åker
    Ökhult utjord Långa myr myr
    Ön hmd Långa planket åker
    Östby hmn Långa skiftena åkrar
    Östbystommen rivet soldattorp Långemyrarna myrar
    Övre torpet rivet torp Långet åker
      Långevallen åker
      Långgatan väg
      Långjorden åker
      Långjorden åker
      Långvattnet sjö
      Långvänden åker
      Lövkullen kulle
      Lövåsemyren myr
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden äng
      Madvallen åker
      Mandalen dal
      Mellankullen kulle
      Mellankullen kulle
      Mellanvattnet tjärn
      Mellemare myrarna åkrar
      Mossedammen damm
      Mossefoten mosse
      Mossehalsen äng
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mosseplanket åker
      Mosseplankorna åkrar
      Mullrenen backe
      Myrebotten åker
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarnegärdet åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren äng
      Myren åker
      Märremyr myr
      Mörkret åker
      Mörtehällen berg
      Mörtehällen åker
      Mörthällen skär
      Mörthällelyckan åker
      Mörtetjärn tjärn
      Mörtetjärn tjärn
      Mörtetjärnet tjärn
      Mörtevattnet tjärn
      Mörtevassmossen mosse
      Mösseskärmen åker
      Nabbensmyren myr
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordkasevallen åker
      Nordlyckan åker
      Nordmaden åker
      Nordmyren åker
      Nordsanden sandåker
      Nordskogen skogsskifte
      Nordängen åker
      Norrvrån åker
      Nummerstenen minnessten
      Nycklebybäcken bäck
      Nycklebydalen dal
      Nycklebylyckan åker
      Nycklebyvrån åker
      Nyodlingarna åkrar
      Näsevänd, Lilla åker
      Näsevänd, Stora åker
      Ormedyt källa
      Ormesik sik
      Ormesikebäcken bäck
      Oxebott, Lilla åker
      Oxebott, Stora åker
      Pantenäsen åkrar
      Paradis åker
      Paradisegärdet åker
      Paradisemyren myr
      Paradisemyren myr
      Parken lund
      Parken äng
      Pinegärdet åker
      Pineliden backe
      Pinevallen åker
      Plankan åker
      Planket åker
      Plankorna åkrar
      Plankorna åkrar
      Plankorna åkrar
      Plankorna åkrar
      Plåtarna åkrar
      Potatishagen åker
      Pottan åker
      Prästhusen grotta
      Pylselyckan åker
      Pylsevallen åker
      Påskekullen kulle
      Rabbekullen kulle
      Rabbarna åkrar
      Rabben åker
      Rabben åker
      Rampeberget berg
      Rampebäcken bäck
      Rekraklemyr myr
      Reremossen mosse
      Robortskullen kulle
      Ronsevrån åker
      Rudsbäcken bäck
      Rudsgärdet åker
      Rudslyckan åker
      Rudssjön sjö
      Rudsvallarna åkrar
      Rumpan åker
      Rundserudgrinden grind
      Runningen åker
      Runningen åker
      Rutan åker
      Ryranetjärnet tjärn
      Rågkasen åker
      Rännelandskullarna kullar
      Rävhusekullen kulle
      Röremyren myr
      Rötebolsbäcken bäck
      Sandbräckan sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden åker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sandemyr åker
      Sandhagen åker
      Sandtaget grusgrop
      Saxtorpsnäset näs
      Saxtorpsmaderna äng
      Saxtorpsön ö
      Saxtorpsön ö
      Siken äng
      Siken äng
      Sikreng sik
      Sjuttitvånedelarna åker
      Sjöbacken backe
      Sjölanden sjöstrand
      Sjöströmmemyren myr
      Skammefläcken åker
      Skanseberget berg
      Skinnlöselyckan åker
      Skogsbacken backe
      Skogsgrinden grind
      Skolehuslyckan åker
      Skolhuslyckan åker
      Skälerud, Gamla tomt
      Skälerudmyrarna myrar
      Skäret åker
      Skärsten skär
      Slanberget berg
      Slipevinden vägkrökar
      Slopelyckan åker
      Slåtterkullen kulle
      Slåtterkullen kulle
      Smala hage betesmark
      Snedberget berg
      Smedjebacken åker
      Smedjekullen kulle
      Smedjekullen kulle
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedtorpebäcken bäck
      Smedtorpekullen kulle
      Smedtorpelyckan åker
      Solgärdet åker
      Stegebron bro
      Stegeliden backe
      Stegeälven bäck
      Stens berg skogsskifte
      Stenserudbäcken bäck
      Stentorpsvallen åker
      Stockelandslyckan åker
      Stora dape vattensamling
      Stora dråg skogsskifte
      Stora lyckan åker
      Stora myren myr
      Storegärdet åker
      Storhagslyckan åker
      Storlyckan åker
      Storlyckan åker
      Storskogen skogsskifte
      Storskogen skogsskifte
      Storskogen skogsskifte
      Stryklodet åker
      Stryklodet, Lilla åker
      Sträglemyrarna myrar
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stutefällena skogsskifte
      Stutögat tjärn
      Styggebäck bäck
      Stycket åker
      Svalängen åker
      Svarta post bro
      Svinemyr myr
      Sågebacken upplagsplats
      Sälgemyrslyckan åker
      Sätersjön sjö
      Sörgärdslyckan åker
      Sörgärdslyckan åker
      Sörgärdslyckan åker
      Sörlyckan åker
      Sörmyren åker
      Sörnäset näs
      Tillikebäcken bäck
      Tillikemossarna mossar
      Tillikevrån äng
      Tillikevägen väg
      Timmerlidmossen mosse
      Tisätersjön sjö
      Tjäderiet tjärbränneri
      Tjäregraven tjärgrav
      Tjärnebäcken bäck
      Tolvmannebacken backe
      Tolvmannevallen åker
      Tomtebacken åker
      Tomtelyckan åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomterna äng
      Tomterna husgrund
      Tomterna tomter
      Tora vad
      Toredyt källa
      Torelyckan åker
      Torken åker
      Torpebäcken bäck
      Torpekullen kulle
      Torpet åker
      Tossevallen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinda backe åker
      Trädgårdslyckan åker
      Tunet kulle
      Tunet beteshage
      Tvätteberget berg
      Tykefjället berg
      Uddåsarna skogsskifte
      Underluket skogsskifte
      Undersanden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Utare myrarna åkrar
      Uthugget hygge
      Vaktekullen kulle
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallbrottet åker
      Valåsen kulle
      Valåsen skogsskifte
      Vassvallen åker
      Vassvallen åker
      Vattnebölsbäcken bäck
      Vedkasten åker
      Vilarestenen sten
      Vintervägen väg
      Vrån åker
      Vrån åker
      Välven åker
      Väremyr myr
      Ånnerud, Gamla tomt
      Ånnerudmossen mosse
      Ånnerudmossen mosse
      Årslabäcken bäck
      Åsas hål åker
      Äckran åker
      Ändelösan åker
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna utmark
      Ängarnekullen kulle
      Ängarnelyckan åker
      Ängarnetjärnet tjärn
      Ängebacken backe
      Ängedalen åker
      Ängedalsbäcken bäck
      Ängekullen kulle
      Ängekullen, Lilla kulle
      Ängekullen kulle
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängeskogen skogsskifte
      Ängevallen åker
      Ängkasedyt källa
      Ängkasen åker
      Ängkaserna åkrar
      Ättehögarna höjder
      Ättehögarna stenrös
      Ättestupet berg
      Ödegårdsvallen åker
      Ögårdarna åkrar
      Örekilsälven älv
      Östbybäcken bäck
      Östbykullen kulle
      Östbybron riven bro
      Östbyvrån åker
      Östbymossen mosse
      Östbykullen kulle
      Översanden åker
      Översanden sandåker
      Övervänden åker
      Övervänden åker
      Övervänden åker
      Öxnetjärnet tjärn

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.