ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnarsnäs socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 60 Naturnamn: 62 Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 12
Gunnarsnäs sn /Se *Agga gränsmärke Gunnarsnäs sn Gunnarsnäs sn
Gunnarsnäs sn Amfiteatern fornlämning /Se Bäckebol, Norra bebyggelse Bolhögen höjd
Gunnarsnäs sn Björnmyren terräng Bäckebol, Södra bebyggelse Gisslebyn äng
Gunnarsnäs sn Bolhögen höjd Ekekullen hmd Jerusalems gator lund
Gunnarsnäs sn Borgviken vik Fyrkanten beb., f.d. tp Jerusalems gator lund
Gunnarsnäs sn Bramre-Karis kistor hällkistor /Se Gillesbyn tomt Kappestigen bergssträckning
Gunnarsnäs sn? Bruastenen sten Gisslebyn tomt Kolungen sjö
Gunnarsnäs sn Bäckebolsmossen mosse Hjalmarsfors beb? Kotjärnet tjärn
Gunnarsnäs sn Dansbotjärnet tjärn Hunnerud, se 1 Låttsbyn Saknas Nordfjället bergås
Gunnarsnäs sn Fyrfatet område med fornlämning /Se Högen, (Västra) f.d. tp Skifferbäcken bäck
Gunnarsnäs sn Fältestommen terräng Jerusalem hus Strussåstjärnet, (Nedre) tjärn
Gunnarsnäs sn Fölunge udde udde Kartorpet hus Trussåstjärn tjärn
Gunnarsnäs sn Hageberget berg med fornborg /Se Kolbotten soldattorp  
Gunnarsnäs socken sn /Se Hageviken vik Låttsbyn bebyggelse  
Gunnarsnäs sn /Se Harehalsen udde Månen f.d. tp  
Backa by Helvetestjärn tjärn Mörteviken tp  
Backa by Helvetestjärn tjärn Nygård hmd  
Backerud ödetorp Helvetestjärn tjärn /Se Rinneboda bebyggelse  
Björsäter gd /Se Håletjärnet tjärn Rinneboda gd  
Blomskog Saknas /Se Hålmyren myr Rävehålerud hmd  
Bräckan gd /Se Håtjärn tjärn /Se Skvalaren beb?  
Bäckebol by Högfjällskyrkan sten? Slättängen hmd  
Bäckebol by Jerusalems gator förr labyrintlund /Se Smedsbol, se 1 Rinneboda Saknas  
Dals-Rostock samhälle /Se Jordbrudalen dal Spelerud hmd  
Ekholmen hrgd Kalvedalen dal Spelerud beb.  
*Gurun(ge)byn försvunnen kyrkotomt /Se Kappestigen skogsmark Spickebacken tp  
Gurun(g)byn försvunnen kyrkotomt /Se Kolungen sjö Sundet banvaktsstuga  
+Gurrungbyen försvunnen kyrkotomt /Se Kolungen sjö Trussås försv. beb?  
Hjulsberg Saknas /Se Kolungen sjö /Se Tössbot hmd  
Hunnebyn by Korpemosse mosse Vasen f.d. tp  
Hunnebyn gd /Se Kotjärnet tjärn Vulkanerud tp  
Hällen by Kålungen sjö /Se Värevrån hmd  
Högrygga Saknas /Se Kålungen, se Kolungen sjö /Se Östevatten bebyggelse  
Högrygga förr torp Lanäbben udde Östevattens soldatstom, se 2 Östevatten Saknas  
Jerusalem förr stuga /Se Långetjärnet tjärn    
Julsängen gd /Se Låttsbyudden udde    
Jösserud förr torp? Munkaltarekasen terräng    
Kasen förr torp Munkaltare »gråstenshallar» /Se    
Låttsbyn by Munkaltarekasen kas /Se    
Loffsbyn Saknas Mörtetjärn tjärn    
Lottsbyn Saknas /Se Noaks grunne udde?    
Låttsbyn gd /Se Näsölen sjö    
Lurut bebyggelse /Se Näsöl sjö /Se    
Löffsbolit Saknas Näsöln sjö    
Myren ödetorp Offerhöjden höjd med fornlämning /Se    
Nytorp förr torp Påskeknatten höjd?    
Sandviken by /Se Rassaren höjd?    
Siclijaseter Saknas Rinneviken vik    
Skogsbol by? Roteviken vik    
Stakelund gd Saleklev klev    
Stommen Saknas Saleklev klev /Se    
Sverkelsbyn gd? Sandviksudden udde    
Sällsäter gd /Se Sandviksviken vik    
Tomten hmn Sankta Hällas källa källa    
Tomten förr torp? Skedtjärnet tjärn    
Trollerud förr gård? Skifferbäcken bäck    
Vallarna förr torp Skogstjärn tjärn    
Viken Saknas /Se Strussås höjd    
Vestebrecka tompt Strussåstjärnet, Nedre tjärn    
Östevatten by Styggetjärn tjärn /Se    
  Styggetjärn tjärn /Se    
  Timmerstupet stup    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.