ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holms socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 227 Naturnamn: 122 Bebyggelsenamn: 119 Naturnamn: 49
Holm socken Abborrberget holme Holm sn Holm sn
Holm sn Aspholmen holme Alemyren tp Abborrberget ö
Holm sn Aspön ö Alhagen, se Alemyren tp Arresten ägomark
Holm sn Bagle kulle Saknas Bageriet beb. Bratthall ö
Holm sn *Borköarna öar Berg bebyggelse Brända kultarna skär(?)
Holm sn Brattan terräng Berg bebyggelse Bränningeudden, Norra o. Södra uddar
Holm sn Bratthall skär Berget tp Bränterna skog
Holm sn *Brottgrunden grund Berget, jfr Ödegården hmd Bocken udde
Holm sn /Se Brändekulle kulle Branderud tp Buserud skogsmark
Holm sn Brännholmen holme ?Brattan tp Gillungen ö
Holm sn Dalsjön sjö ?Bratthall tp Gullringen ö (öar?)
Holm socken Dukekiln? Saknas Brunshult, (Stora) gd Gåa(n) ö
Holm sn Ekedalen dal Brunshult by Hasslekullen backe
Holm sn Ekön ö Bråten hmdr Holmskullen backe
Holm sn Eldungen, se Gillungen holme Bräcke hmd Holmsån vattendrag
Holm sn Furöarna öar Bräcke lht Kambolsbron bro
Holm sn Galten skär Brännerud, se Branderud tp Kintumeälven vattendrag
Holm sn Galten skär Buserud f.d. tp Kjortel(n) åker
Holm sn Gillungen holme Bäcken hmd Klinten udde
Holm socken sn Gillungen holme Dalslands järnvägs verkstadsområde, se 6 Berg Saknas Kloudden udde
Holm sn *Grimholmarna öar Ekedalen tp Kohagsmossen mosse(?)
Holm sn Grimöarna öar /Se Elftedel(en) hmd Kolungen sjö
Holm socken Grimön, Lilla o. Stora, se *Grimholmarna öar Elofskärr gd Kungshögen udde
Holm sn Grimön, Lilla ö Exproprierad jord till Bergslgernas järnvä Saknas Källstorpsgatan väg
Holm sn Grimön, Stora ö Fiskarstugan, se Fiskeurd tp Källstorpsvägen, se Källstorpsgatan väg
Holm sn Grimön ö /Se Fiskerud tp Käringeklämman plats på väg
Holm sn Gruvudden udde Flatgärde by Käringen udde
Holm sn Gullringen holme Fyren, se Kasen lht Madkullen kulle?
Holm sn Gullringen ö /Se Fågletorpet tp Mosseviken vik
Holm sn Gullringen ö /Se Fördärvet tp Musdragsholmen holme
Holm sn Gullringsskär skär Gatan hmdr Mushålet sund
Holm sn Gåhålet passage Gatan lht Musön ö
Holm sn Gärdserudsbäcken bäck Grällserud tp Nilsehålet fiskeplats, djuphåla
Holm sn Gösjön sjö Guttvik, se 2 Smedsbol Saknas Nordkärrs högar kullar
Holm sn Gösjö sjö /Se Guttvik bebyggelse Nygårdsviken vik
Holm sn Gösjön sjö /Se Gästgivaregården beb. Näre sjö
Holm sn Hasselängen terräng Hasselängen tp Nöden åker
Holm gård Havdetjärnet tjärn Härlogsbyn gdr Nötön ö
Holm sn Holmen udde Hästhagen tp Porseviken vik
Holm sn Holmsån vattendrag Illskärr = Elofskärr gd Ryttarelägret gärde
Holm sn Holmsån Saknas Kasen hmd Röjorna äng
Holm kommun /Se Holmsån å Kasen tp Skinnredan revlar
Holms socken sn /Se Holmsån å Kasen lht Suggegatan, se Sogatan obebyggt markområde
Backa by Holmsån å Kasen tp Sutebäcksviken vik
Berg hg Holmså hamnplats Kasen tp Södholmen hage
Berg hgd Holmsån å Kaserna beb. Södholmsviken vik
Berg hg Holmsån å Kleven hmd Tavelholmen holme
Berg hrgd Högeholme holme Kristinedal, se Bakeriet beb. Täppebäcken bäck
Berg hrgd *Högholmen, Stora holme Kulan stugor o. tp Täppemarka utmark
Berg hg /Se *Högholmen, Östra holme Kullen hmd  
Berg hg Hökelidtjärn tjärn Kulten hmd  
?Berg hg *Jären l. *Järsjön rekonstruerat sjönamn /Se Kurran tp  
Berg förr sätesgård, nu hg Kintumeälven älv Lakerud tp  
Berg hg Klara källa källa? Lampa tp  
Berg hg Kolungen, Lille sjö Lunden tp  
Berg förr sätesgård, nu hg Kolungen sjö Manhem hmd  
Brannerud Saknas /Se Krakön ö Mellerud köping  
*Brännäng Saknas /Se Krakön ö Mellerudskullen hmd(r)  
Brännäng Saknas *Kraköskären skär Mossen tp  
*Brännäng Saknas Kråkön, se Krakön ö Myren tp  
Bröttorp gdr /Se Kråköskiären, se *Kraköskären skär Myren hmd?  
Bröttorp gd /Se Kungastenen minnessten Myren tp  
Framnäs herrgd Kvarnälven å Myren stuga  
Framnäs hrgd Käringen holme Mörterud tp  
?Framnäs gd Köpmanneå Saknas Mörtinerud hmd  
Gatan by Lillesjön sjö Nordkärr bebyggelse  
Gatan by Lillholmen holme Nordkärr, (Främre) gd (gdr?)  
Gatan by? Lomön ö Nordstugan hmd  
Gatan, Lilla gd Långholmen udde Nygård hmdr  
Gatan, Lilla gd Långskär skär Nytorp hemmanslott  
Gatan, Lilla Saknas /Se Långudden udde Nöden f.d. tp  
Godvik Saknas Långö del av fastland Oroa, se 4 Guttvik Saknas  
Godwikana, se Gutvik gd Långö halvö Pansaren soldattorp  
Gutvik gd Långön ö Panserud, jfr Pansaren beb.  
Gutvik gd Mellerudsbron Saknas /Se Riksdagen hmd  
Gutvik gd Melleruds-bäcken Saknas /Se Råbacka tp  
Gutvik gd Melleruds fura Saknas /Se Sadelmakerud stuga  
Gärdserud Saknas Melleruds tall förr tall /Se Sandbacken tp  
Gärdserud Saknas /Se Mosseviken vik Sandhålan lht  
Gärdserud samh. /Se Mosshålet sund /Se Skepparen f.d. tp  
Gärdsrud gd /Se Musdraget hamnplats Skogen f.d. torp  
Gödhwiik, se Gutvik gd Musdragsholmen holme Skogen hmd  
Hassle by Musdragsholmen holme /Se Skogen tp  
Hassle by *Musudden udde Skogserud tp (numera gd)  
Hassle by Musön ö Skolan hmd  
Hassle by Måsön ö Skomakerud stuga  
Hassle by Nordkärrs högar kullar? Skräddaren f.d. tp  
Hassle by Nygårdsviken vik Skulan hmd  
Hægabergh, se Hökeberg by Nären sjö Skutkullen tp  
Helgesnäs Saknas Näre(n) sjö /Se Smedsbol bebyggelse  
Hælgisnæs, se Häljans näs gd Näre sjö /Se Snäret hmd  
Hålsungebyn by /Se Näre sjö /Se Sogatan beb.-namn  
Hålsungebyn gd /Se Nären sjö /Se Solberg, se 3 Nordkärr Saknas  
Holsungebyn Saknas /Se *Rävholmen, Stora holme Stenbacken beb.(?)  
Holm gård, förr tingsställe /Se Rävholmen holme Stigen tp  
Hyttan torp /Se *Rävskäret skär Suggegatan, se Sogatan beb.-namn  
Håbolsbyn beb. namn /Se *Rävskäret, Västra skär Sunnanå by  
Häljansnäs gd *Sandbäcken bäck Sunnanå bebyggelse  
Häljansnäs gd Skaten udde Sunnanå pumpstation, se 3 Sunnanå Saknas  
Häljansnäs gd Skinnredan holme /Se Tjugufjärdedel(en) hmd  
Häljansnäs gd Skogsdalsflon vik Tolftedel(en) hmd  
Härlogsbyn by Skåven vik Trögenborg soldattorp  
Hägaberg Saknas Smedsbols udde udde Täppan by  
Hökeberg by Smedsbolsviken vik Täppekasen gd  
Hökeberg by Stenskären, Östra skär Vageln beb.  
Hökeberg gd Storholmen holme Vakten tp  
Hökeliden gd /Se Sunnanå triangelpunkt Vallarna tp  
Ingribyn by Sunnanå hamn hamnplats Ve(d)björbyn, se Vedbyholm hgd  
Ingribyn hp Sutebäcken bäck Vedbyholm hgd  
Ingribyn Saknas /Se Tavelholmen holme Vedbyholmsskogen bebyggelse  
Ingribyn gdr /Se Tuvön ö Viken tp  
Kambol by Vadholmen, Norra holme Vässby bebyggelse  
Kambol gd:ar /Se Vadholmen, Södra holme Älvik tp  
Köpmannebro Saknas *Vaglen f.d. tp /Se Ängen hmd  
Köpmannabro hmn Ållön halvö Ödegården hmdr  
Lampan Saknas /Se Älenviken vik Ödegården hmd  
*Lanzberg gd? Älenviken vik /Se Östanå, Norra bebyggelse  
Lastestaden avsöndring /Se Östanå Saknas /Se Östanå, Södra bebyggelse  
*Lillatorp Saknas /Se Österrudskullen? Saknas Östanå, Södra gd  
Lilltorp Saknas Österrudskullen hög /Se    
*Lilletorp Saknas Österråda Saknas /Se    
Linnerud Saknas /Se Österrådakulle Saknas /Se    
Litlatorp Saknas      
*Litzlathorp torp      
Låghult gd /Se      
Låkungerud gd /Se      
Läperud gd /Se      
Mellerud gård      
Mellerud? Saknas      
Mellerud Saknas      
Mellerud köping /Se      
Mellerud köping /Se      
Mellerud köping /Se      
Mellerud köping /Se      
Mellerud köping /Se      
Melleruds Ödegårdar Saknas /Se      
*Nordankärrstorp Saknas /Se      
Nordankärrstorp Saknas      
Nordkärr by      
Nordkärr by      
Nordkärr Saknas      
Nordkärr by      
Nordkärr gd /Se      
Nordkärr gdar      
Nordkärr by      
Nordkärr by      
Nordkärr gdr      
Nordkärr gd:ar      
Nordkärr gd      
Nordkärr by      
Nordkärr by      
Nordkärr gd      
Nordkärr säteri      
Nordkärr gd      
Nordkärr gd      
*Nordkärrtorp torp      
*Nordkärrstorp Saknas      
*Nordkärrstorp Saknas      
Näs Saknas      
*Näset Saknas      
Ramsberg försvunnen gård      
Ramsberg gård      
Råbacka förr torp?      
Råda förr by      
Röda gd      
»Rådhe», »Rodhe» gård      
Rösan gd?      
Sandbæcken Saknas      
Skräcklan förr gård      
Smedsbol by      
Smedsbol by      
Smedsbol by      
Smedsbol by      
Smedsbol gd      
Snarstigen gård      
Snarstigen gd      
Snarstigen gd      
Snarstigen gd      
Snarstigen gd      
Snarstigen gd:ar /Se      
Snarstigen gd /Se      
Solberg gd      
Stenstaden förr hus      
Stommen Saknas      
Stommen Saknas      
Sunnanå hg      
Sunnanå hrgd      
Torpane by      
Tävlingsbol gd:ar /Se      
Töresbyn by      
Töresbyn Saknas /Se      
Waglen Saknas      
Vaglen Saknas      
[Vaglen] Saknas      
*Vaglen Saknas      
Vaglen Saknas      
*Vaglen Saknas      
?Ve(d)björbyn gd      
Vedbjörsbyn Saknas /Se      
Vedbyholm gd      
Vedbyholm hrgd      
Väsby by      
?Väsby by      
Vässby by      
Väsby by      
Vässby by      
Vesterråda gd      
Åsnebyn by      
Åsnebyn by      
Åsnebyn by      
Åsnebyn gård      
Åsnebyn gd /Se      
Åsnebyn gd /Se      
Östanå (förr sn), by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå förr sn, nu by /Se      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå by      
Östanå f. sn, nu by      
Österråda gård      
Österråda gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.