ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lerdals socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 127 Naturnamn: 238 Bebyggelsenamn: 294 Naturnamn: 458
Lerdal sn /Se Apelstycket åker /Se Lerdal sn Ammelidshultet skogsskifte
Lerdal sn Arvelinsdalen dal /Se lerdälingar inbyggarbeteckning Andra dalen dal
Lerdal sn Björnhögen triangelpunkt lergökar inbyggarbeteckning Apelstycket åker
Lerdal sn? Blommerud terräng Alekas rivet torp Aronsmyr myr
Lerdal sn Blöta myr myr Alekas torp Arnelinsdalen dal
Lerdal sn Blöta myr myr Almestommen gd Askedalen dal
Lerdal sn Bockestenen sten /Se Amliden hmn Askehålan sänka
Lerdal sn Bodanebäcken bäck /Se Anna-Stinas hage rivet torp Aspekullarna skogsområde
Lerdal sn Bofället terräng Bergbacka gd Backemaden äng
Lerdal sn /Se Brotabekkr Saknas Bergbacken gd Badestödet vadställe
Lerdal sn /Se Bråtabäck bäck /Se Bergön hmn Benmomyren myr
Alekas ödetorp? Bråteberget berg Björkbacken gd Bergåkern åker
Amliden hmn /Se Bråteberget berg Björkelund gd Bergönsnäset näs
Bergsuden ödegård Bråtebäcken bäck Björndalen rivet torp Bitjehålan håla
Björndalen förr torp Bräckemossen mosse Björndalen rivet torp Björkeraden åker
Björnerud gd? Bräckemossen mosse Björnhögen, Lilla rivet torp Björkeradsstycket åker
Björnhögen, Lilla förr torp Brännhögarna skogsskifte Björnhögen, Stora rivet torp Björkhommel åker
Björnhögen, Stora förr torp Buðarbekkr Saknas Björnerud hmn Björndalen dal
Blommerud förr torp Byxorna åker /Se Blommered rivet torp Björnerudhålan åkrar
Blommerud förr torp Dalgärdet ägomark Blommerud rivet torp Björnestycket åker
Blåsön by Dalgärdet odlad mark Bläsön hmn Björnevallen åker
Bodane by Dalängen terräng Bodane hmn Björnhögsmyren myr
Bofället förr torp Dammen damm Bodstätten stätt Blackeslätten äng
Borgerud ödegård Dunkarehallen stenhäll /Se Bofallet rivet torp Blekingen åker
Brunemyren ödetorp Durarebackarna backar /Se Borgerud gd Blöta myren myr
Brunnhagen hmn.-del /Se Farbrorbiten åker /Se Brunemyren torp Blötemyr myr
Bråten by Femstenaröset gränsmärke Brunnshagen gd Blöta vasen myr
Bråten by Femstenaröset gränsmärke Brunnhagen gd Bockestenen sten
Bråten by *Gilandaskogen skogsomr. Bryngeletorpet rivet torp Bolyckan åker
Bråten by /Se Gillevallarna åkrar /Se Bryngeletorpet rivet torp Botten åker
Bufället torp /Se Glanare kaserna beteshage /Se Bråtane rivet torp Brandhålet källa
Bälerud torp /Se Grönebacke ägomark Bråten, Lilla rivet torp Bronäset näs
Dalängen förr torp Grönebacke odlad mark Bråten hmn Brånungarna skogsskifte
Deltorp förr torp Grönemad terräng Bräckan rivet torp Bråteberget berg
Döden, se Pinan torp Göphällsdalen dal Bräcke hmn Bråtenäset näs
Elofverud by Göphällsdalen dal /Se Bufället rivet torp Bräckan åker
Estrakolla Saknas Halliden åker /Se Byggningen gdr Bräckan åker
Flatebyn by Haremossen mosse Bäcken rivet torp Brända hagen åkrar
Flatebyn by /Se Hedberget berg med fornlämning /Se Bäletomten tomt Brännhögarna skogsskifte
Gladkas förr torp Hedberget berg Bälerud rivet torp Bufälleplankorna åkrar
Grönemad förr torp Helagerkällan källa /Se Bärhögen gd Byxorna äng
Gullbrannetorpet torp /Se Holkebo skogsskifte Pellen rivet torp Bästelyckan åker
Gäddevik ödetorp Holmevattnet sjö Dalarna rivet torp Pellemyren myr
Hattefjäll gård /Se Holmevattnet sjö Dalegärdet rivet torp Dalelyckan åker
Hultet förr torp Hultemossen mosse Dalinestommen rivet torp Dammelyckan åker
Husemyren förr torp Hultetjärnet tjärn Daltorp riven lht Dammlyckan åker
Hyttan förr bebyggelse? Hundekäften myr Dalängen rivet torp Dammyren myr
Hytterud lht /Se Huvudskallen höjd /Se Dammen rivet torp Delsik åker
Hyttorna gård /Se Hyttan sluttning Dammen rivet torp Djupedalen dal
Hålet gård /Se Hyttemyren myr /Se Dammyren rivet torp Dunkarehallen stenhäll
Hällan gård /Se Hålan terräng Deltorp rivet torp Durarebackarna backar
Höghult by Hålan terräng Deltorp riven lht Dydalen dal
Höghult by? Hålebackstjärnet, Lilla tjärn Domery rivet torp Farbrorbiten åker
Höghult by? Hålebackstjärnet, Lilla tjärn Druvlarna rivet torp Femstenaröset stenrös
Höghult by Hålebackstjärnet, Stora tjärn Duschedammarna dammar Fjålemossen mosse
Höghult by Hålebackstjärnet, Stora tjärn Eleverud hmn Fläskeberget berg
Högstorp förr torp Hällemossen mosse Fjälla, Östra bebyggelse Forshagen åker
Hökerud förr torp Hästetjärnet tjärn Fjälla, Östra hmn Furekullen berg
Hökerud torp f.d. Hästetjärnet tjärn Fjällbacka rivet torp Furulundsvallen åker
Hökerud torp /Se Högehoven skogsmark Fjällerud rivet torp Furvedmyren åker (förr myr)
Intakan förr torp Höge hoven skogsskifte /Se Flatebyn hmn Fyrkanten åker
Intakan ödetorp? Igle kiern, se Yggletjärnet sjö Framme i stugan gd Fähuslyckan åker
Intakan, Trinda förr torp? Igle tjärnet tjärn Furved, lilla hmn Första dalen dal
Jonerud förr gård Jonerud sluttning Fågelmyr rivet torp Gamla hugget hygge
Jonerud gård /Se Jättestenen sten Fårängen hmn Gategärdet åker
Jämmern, se Pinan torp Jörjestoln gränssten /Se Garveriet lht Gatestycket åker
Klockarestugan förr torp Kajnsmyren myr Gatebacken gd Gillevallarna åkrar
Klockarestugan torp f.d. Kalveskinnet åker /Se Gatebacken gd Glanarekaserna betesmark
Knäppet förr torp Kampevrån beteshage /Se Gladkas rivet torp Granvallen åker
Knäppet hus f.d. Kattedapen sank mark Godruten gd Grindehagarna äng
Korpås förr torp Katterompen åker /Se Granen rivet torp Grön backe åker
Kraftsät förr torp Kesarenäset näs /Se Grönebacke rivet torp Grön backe äng
Krigsmannerud förr hus? Kloppetjärnen tjärn Grönemad rivet torp Gubbehagen åkrar
Kristiania förr bebyggelse? Kloppetjärnet tjärn /Se Gullbrannetorpet rivet torp Gärdesbotten åker
Krusängen förr torp *Korslunden gammal lund /Se Gården gd Göphälldalen dal
Krusängen torp /Se Korsstenen gammal gränssten /Se Gäddvik torp Hagarnabäcken bäck
Kurran förr torp Korsstenen sten Gärdet gd Haget betesmark
Kurran torp /Se Krákumosinn Saknas Gärdet gd Halliden åker
Kurran avsöndring /Se *Krakomosan gränsmärke /Se Hagarna gd Halliden åker
Kvibo gård /Se Krigsmannerud odlad mark Haget rivet torp Halliden åker
Kyrkedalen förr torp Kringlemossen mosse Hattefjäll gd Halliden åker
Lerqvilla by Kringelmossen mosse /Se Hultekas rivet torp Halliden åker
Lerkvilla by /Se Kronön ö Hultet gd Halte-Pers lycka åker
Lerkvilla, V:a o. Ö:a gd:ar /Se Krosslundrinn? Saknas Hultet rivet torp Halvars kulle tomt
Lommelanda gd /Se *Kroslundin gränsmärke /Se Husemyren rivet torp Haremossen mosse
Lusshem gård /Se Krusängen odlad mark Huset gd Harget åker
Lövjolmen torp /Se Kullehagen förr ägomark Hytterud rivet torp Heanehagslyckan åker
Mon förr torp Kurran odlad mark, f.d. torp Hyttorna gd Heden åker
Mossekas förr torp? Kvällvrån åker /Se Hålan gd Holkebo skogsskifte
Mosselid förr torp? Kyrkestättevallarna åker /Se Hålet gd Holmevattnet sjö
Myren ödetorp Kyrkevallen åker /Se Hålorna rivet torp Hultemossen mosse
Nybygget förr torp Kyrkön ö Hålebacka hmn Hultetjärnet tjärn
Oterud torp /Se *Langbruannar gränsmärke /Se Hällan gd Hundehålan håla
Parken förr torp Langa kjarr Saknas Hästekas rivet torp Hundekäften myr
Petersborg förr hus? *Langklappennar gränsmärke /Se Högen gd Huvudskallen jordhöjd
Pinan ödetorp *Langokier gränsmärke /Se Höghult hmn Hyttemyren myr
Pinan torp /Se Lerdalsmossen mosse Högstorp rivet torp Hålan åker
Plågan, se Pinan torp Lerdalsån Saknas Hökerud rivet torp Hålan åker
Plåten lg /Se Lerdalsälven å Höketorpet rivet torp Hålhärslyckan åker
Prysserud förr torp? Lerdalsälven å Intakan gd Hålebackstjärnet tjärn
Ramsys torp /Se Lerdalsälven älv Intakan rivet torp Hålebackstjärn tjärn
Rukan torp /Se Lerdalsälven älv Jonerud gd Hålemyr åker
Rustan ödegård Lerdalsälven vattendrag Kasan rivet torp Håletjärnet tjärn
Rustan gård f.d. *Luma försv. namn på bäck? /Se Kasen gd Härslättebäcken bäck
Rustan gård /Se Långanäs näs Kasen rivet torp Hästekas åker
Sandbäck förr gård Långemyr terräng Kasen rivet torp Hästekullen beteshage
Sandmon förr lht Långemyr sank mark Kerstis grind grind Hästemyr myr
Sjömyran förr torp Lördagssmockarna äng /Se Kleven gd Hästerenen åker
Skogen förr torp Madmossen mosse Klippan lht Hästhagshålan åker
Skure kulle torp /Se Madmossen mosse Klockarebruket gd Höga hålan åker
Stenhagen förr backstuga Madsjön sjö Klockarestugan rivet torp Höga kasen svedjeland
Stommen bost. Madsjön sjö Knäppet riven lht Högehoven skogsskifte
Stommen förr torp Madsjön sjö Kongsrud rivet torp Högsgärdet åkrar
Stommen gd /Se Madsjön sjö Kolerud rivet torp Höljevallen åker
Säljetången förr torp Madsjön sjö Korpås Saknas Intakemyrarna myrar
Tisäter gd /Se Marehasen näs /Se Kraftsät rivet torp Jacobevallarna åkrar
Torgärdebyn Saknas marsiön, se Madsjön sjö Krismanrud rivet torp Jacobs vall åker
Torgärdsbyn Saknas /Se Marsiön, se Madsjön sjö Kroken gd Jonekulorna åker
Torpet förr torp Marsiön, se Madsjön sjö Krusängen rivet torp Jörjestolen sten
Trollebo förr hus? Marsjön Saknas Kullen gd Kajusemyren myr
Tydjesäter gd Marsjö(n) sjö /Se Kullen torp Kalkstenslyckan åker
Tydjesäter gd Matsäcksdalen dal /Se Kullen gd Kalveskinnet åker
Tången torp /Se Myrarna terräng Kulten gd Kalveskinnet åker
Varpekullen berg /Se Myrka tjörn Saknas Kulten gd Kalvenskinnet näs
Varpet kasthög /Se Myskedalen dal Kurran rivet torp Kammersvadet väg
Åsen, Västra odlad mark, f.d. gård Myskedalen dal Kurran gd Kampevrån äng
Ängarna förr gård Myskedalen dal /Se Kushålet rivet torp Kastebackarna backar
  Månsan svedjeland /Se Kvarnemon rivet torp Kasen skogsskifte
  ?Möckeltjärn tjärn /Se Kvarnen riven kvarn Kasängen åker
  Nybygget terräng Kvibu gd Kattedapen göl
  Nyckelmossen mosse Kyrkedalen rivet torp Katterompen åker
  Nyckelmossetjärnet tjärn Kämpekas rivet torp Kavlebrobackarna backar
  Nycklemossarna mossar /Se Käxbo hmn Kavlebromyren myr
  Näverön ö Leran gd Kesarenäset näs
  Ollehagen åker /Se Lerdals stom bebyggelse Klampen näs
  Parken terräng Lerdals stom hmn Klevegärdet åkrar
  Petersborg förr hus Lerkvilla, Västra bebyggelse Klevekas betesmark
  Pinemossen mosse Lerkvilla, Västra hmn Klevekullen berg
  Prysserud terräng Lerkvilla Östra bebyggelse Kleverud åker
  Pukekleven backe Lerkvilla, Östra hmn Klevarna backar
  Pukekleven sluttning Lervik rivet torp Klockaregärdet åkrar
  Pukekleven backe /Se Liden bebyggelse Klockarehagen åker
  Rammedalen dal Liden med Solliden o. Skruckan hmn Klockarelyckan åker
  Rammedalen dal Ligärdet gd Kloppenäset näs
  Rammedalen dal /Se Lindhög gårdar Kloppetjärnsmyren myr
  Ramsysseberget berg /Se Ljungmon rivet torp Kloppetjärnen tjärn
  Rankleif fjällstig Saknas Lommelanda hmn Klypen åker
  Risten åker /Se Lund hmn Knaggemon åker
  Runningen åker /Se Lussehem gd Knallekas skogsområde
  Ruteretjärnet tjärn /Se Lusshem, Lilla rivet torp Kogärdsmyren åker
  *Ryrehög berg Lusshem gd Kolagsvallen åker
  Rävekullen kulle Lustigetorpet torp Kokas åker (förr beteshage)
  Römossen mosse Lyckan gd Kolebotten åkrar
  Rönnåsekullen kulle Lysan rivet torp Korabben åker
  Rönnåsekullen höjd Lövjolman rivet torp Korsbjällekulten åker
  Röremyrarna myrar Lövnäs rivet torp Korssten sten
  Rörmyrarna terräng Manstad hmn Kramnäset åker
  Rörmyrarna myrar Mobacken rivet torp Kringelemossen mosse
  Rörmyrarna myrar Mon gd Kroken betesmark
  Sandmon sluttning Mon gd Krokevråhagen åker
  Sapphagen beteshage /Se Mon rivet torp Kräpptj. tjärn
  *Saxedal dal? Mossekas torp Kulan åker
  Skacken åker /Se Mossekas rivet torp Kulan åker
  Skellarebacken backe /Se Mossekas rivet torp Kulan åker
  Skogskullen höjd o. triangelpunkt Mossen torp Kulevallen åker
  Skårekulle terräng Munkedalsbron bro Kullehagen åker
  Slåttermålet åker /Se Myren torp Kultarna åker
  Slösorna åkrar /Se Myren torp Kurremyr åker
  Smörbräckan backe /Se Myren torp Kuttramyr åker
  Stenkistan gränsmärke Mörtefors rivet torp Kvarnehålan sänka
  Stenkistan stensamling Nere i stugan gd Kvarnelyckan åker
  Stenklev vägbacke /Se Nere i stugan gd Kvarnelyckan åker
  Stenklev vägbacke /Se Nere i stugan gd Kvarnhålan åker
  Stuttarna åkrar /Se Nerstugugrinden grind Kyrkestättevallarna åkrar
  Stutögat tjärn Nolbo gd Kyrkevallen åker
  Stutögat tjärn Nolåsen gd Kyrkogården åker
  Stutögat tjärn Nordängen gd Kyrkön skogsområde
  Stutögat tjärn Nordängen rivet torp Kvällvrån åker
  Stutögat tjärn Nord i stugan gd Källegärdet åker
  Stutögat tjärn Nybygget rivet torp Källestycket åker
  Stutögemossen mosse Nybygget gd Käxbomossen mosse
  Stutögemossen mosse Nygård rivet torp Kölnekullen kulle
  Stutögonen vattensamlingar /Se Nytorp rivet torp Körmyr åkrar
  Stygge myrs grind grind /Se Nytorp rivet torp Leran leråker
  Surompan åker /Se Nytorp torp Leran leråker
  Svartebäck bäck Näset lht Lerdalsmossen mosse
  Svartebäck bäck Näset rivet torp Kerkvilla utjord
  Svartebäcken bäck Parken rivet torp Lerlyckan åker
  Svältan åker /Se Parken rivna torp Lerstycket åker
  Säckemyrarna myrar Pinan torp Lerängarna leråker
  Säckemyrarna myrar Piskekas gd Lidbäcken bäck
  Säckemyrarna myrar /Se Pisketorpet rivet torp Lillasanden åker
  Sätersjön sjö Plågan torp Lilla sanden åker
  Sönäbben bergsryggar /Se Plåten gd Lilla Nycklemossetjärnet tjärn
  Sörängen terräng Polerud rivet torp Lillegärdet åker
  Sörängen odlad mark Pytterud rivet torp Lillegärdet åkrar
  þiðnóss Saknas Pålefjärdingen gd Lillåsen åker
  *þidu oos gränsmärke /Se Pärekas rivet torp Linbacken åker
  Tisätersjön sjö Rabben gd Linbräckan backe
  Tisätertjärnet sjö /Se Rabben gd Linärlekullen berg
  Tisäterstjärnet sjö Ramsys rivna torp Lisashage åker
  Tisätertjärnet tjärn Ramsysseledet grind Logkullslyckan åker
  Tisätertjärnet tjärn Ripekas rivet torp Lyckan åker
  þjóðatjörn Saknas Rukan rivet torp Lådan åker
  *Thiodatiorn Saknas /Se Rumpen rivet torp Långtegen åker
  Tjörbekkr Saknas Rustan gd Långavallen åker
  *Tiorbek gränsmärke /Se Rävedalen rivet torp Långa vallen åker
  *Torgravhåla berg? Rörmyr rivet torp Långa vänden åker
  Trinda intakan terräng Sand gd Långa vänden åker
  Trindkullen kulle Sandarna gd Långa vänden åker
  Trindkullen höjd Sandbäck riven gd Långmyr åkrar
  Trollebomossen mosse Sandhagen gd Långemyr åker
  Trollebomossen mosse Sandhagen gd Långemyr myr
  Tuggelite åker /Se Sandkas gd Långenäs näs
  Tvärlännet åker /Se Sandkulten gd Långjorden åker
  Ulebäcken bäck Sandmon riven lht Långjorden åker
  Ulveberget berg Siljekullen gd Långjorden åkrar
  Ulveberget berg Sjungerud rivet torp Lördagssmockarna glänta
  Undervändan åker /Se Sjömyren torp Lövsalen åkrar
  Valhögarna gränsrösen /Se Skansen riven gd Maden åker
  Valhögen kulle Skogen gd Maden åker
  Varpekullarna kullar Skogen rivet torp Maden åker
  Varpekullarna kullar /Se Skogen torp Maden åker
  Vedbokroken Saknas Skogen torp Maderna åkrar
  Vimossen mosse Skogen rivet torp Madvallen åker
  Vimossen mosse Skomakarelotten gd Madvallen åker
  Vimossen mosse Skomakaretorpet Saknas Majstångekullen kulle
  Vimossen mosse Skrevet riven gd Marekasen åker
  Vimossen mosse /Se Skruckan, se 1 Liden Saknas Marmormossen mosse
  Vimossen, Lilla mosse Skruckan gd Marsjön sjö
  Vimossen, Stora mosse Skåre kulle rivet torp Matsäckedalen dal
  Yggletjärnet sjö Smedjekullen gd Mellahaget beteshage
  Yggletjärnet tjärn Smedkas rivet torp Mellagärdet åker
  Yggletjärnet tjärn Smockarna rivet torp Mellalännet tväråker
  Åkareberget berg /Se Solbacken lht Mellavänden åker
  Åsas hål grotta /Se Solbacken rivet torp Mopölen åker
  Åseviken vik Soldatebacken gd Mors myr åker
  Ön ö Solhem gd Mossen åker
    Solliden, se 1 Liden Saknas Mossen åker
    Solliden gd Mossevallen åker
    Stackängen rivet t. Myrarna åkrar
    Stengategrinden grind Myrarna åkrar
    Stenhagen bs Myren åkrar
    Stommen torp Myren åker
    Stora Ödegården gd Myren åker
    Storegärdet gd Myskedalen dal
    Strömsäter rivet torp Månsan svedjeland
    Svarvan gd Märreberget berg
    Svängen lht Märrehagen åker
    Sälgetången torp Märrekasen åker
    Söder i gården gd Märrehålan betesmark
    Söråsen gd Nedre haget åker
    Taraldserud hmn Nolore kolängen åker
    Templet rivet torp Nolare sumpen åker
    Tisäter hmn Nolbobäcken bäck
    Tomte rivet torp Nordgärdet åkrar
    Torgersbyn hmn Nordhallan åker
    Torparegrinden grind Nordlyckan åker
    Torpet torp Nordlyckan åker
    Torpet rivet torp Nordlyckan åker
    Torpet, Lilla rivet torp Nya hugget hygge
    Trinda kullen rivet torp Nyckletjärn, L. tjärn
    Tryggesmyrarna rivet torp Nyckletjärn, St. tjärn
    Tyskerud rivet torp Nyvallen åker
    Tången rivet torp Näverbäck bäck
    Tången torp Näverön skogsskifte
    Uppe i stugan gd Olas stycke åker
    Uppe i stugan gd Ollehagen åker
    Uppe i stugan gd Olles kas svedjeland
    Utlerud rivet torp Ormedammen damm
    Väkterud gd Ormevallarna åkrar
    Åsas hål riven bs Patronemyren myr
    Åsen, Västra bebyggelse Pesen åker
    Åsen, Västra hmn Pesen åker
    Åsen, Östra bebyggelse Pinemossen mosse
    Åsen, Östra hmn Plankorna åkrar
    Åskroken gd Plankorna åkrar
    Åttondelsängen rivet torp Plankorna åkrar
    Ängarna torp Polekaserna skogsområde
    Ängarna gd Pukekleven backe
    Ängarna gd Pumpevallen åker
    Ängarna rivet torp Pungen åker
    Ängen torp Päremyren myr
    Ängen gd Pärenäset näs
    Ängen gd Pölarnalyckorna åkrar
    Ängen rivet torp Rammedalen dal
    Ängen rivet torp Ramsyssekullen kulle
    Ängkasen torp Revbromyren myr
    Ögårdarna rivet torp Risten åker
    Ögårdarna rivet torp Rukedammen damm
    Ögården gd Rundestycket åker
    Ögården gd Runningen åker
    Ögården, Lilla gd Ruteretjärnet tjärn
    Ögårdstorpet rivet torp Råghagen betesvall
      Rågkasen svedjeland
      Rävekullen kulle
      Rävekullen kulle
      Rödamossen mosse
      Röjebackarna backar
      Röjorna åkrar
      Röklev backe
      Röklevslyckan åker
      Rönnestycket åker
      Rönnhålan åker
      Rönnåsekullen bergås
      Rörmyrarna åkrar
      Rösarna berg
      Rösdalen dal
      Rösdalsvallen åker
      Salpetersbiten åker
      Salpeterskulan åker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden åker
      Sanden sandåker
      Sandlyckan sandåker
      Sandstycket sandåker
      Sapphagen åker
      Siken åker
      Sjundedelshagen åker
      Skacken åker
      Skattedalsvallarna åkrar
      Skellarebacken backe
      Skihögen höjd
      Skinnet åker
      Skithålet åker
      Skitkärrestycket åker
      Skogsmyren åker
      Skolhuslyckan åker
      Skogängen skog (förr äng)
      Skruckekulan höjd
      Skyttemossen mosse
      Slåttermålet åker
      Slätten åker
      Slösorna åkrar
      Smala maden åker
      Smedjebacken backe
      Smedjehagen åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjekullslyckan åker
      Smörbräckan backe
      Snurrekullarna kullar
      Snedberget berg
      Sollidbäcken gränsbäck
      Sorumpan åker
      Spelehålan håla
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stendalen åker
      Stenhålan äng
      Stenkistan stensamling
      Stenli båtstöd
      Stenmyr åker
      Stentorpedalen dal
      Stinas kas höjd
      Stockenäset näs
      Stockholm åker
      Stommegatan väg
      Stora Nycklemossetjärnet tjärn
      Stora sanden åker
      Storleran åker
      Strömebacken backe
      Stubbekaseskogen skogsskifte
      Stultarna åkrar
      Stutögat tjärn
      Stutögemossen mosse
      Stutögonen tjärn
      Stygga myres grind grind
      Stämpel åker
      Stätthagen åker
      Störeberget kulle
      Svarta dalen dal
      Svarta hål åkrar
      Svarta hålet skogsskifte
      Svarte sjö tjärn
      Svältan åker
      Syregärdet åker
      Säckemyrarna myrar
      Säckemyrarna myrar
      Säckeplankorna åkrar
      Sätersjön sjö
      Söderbackarna äng
      Söderlyckan åker
      Söledyet källa
      Söleputtan blötåker
      Sönore kolängen åker
      Sönore sumpen åker
      Sönäbben klippor
      Timmerhålan sänka
      Timotejsnäset näs
      Tistelslyckan åker
      Tisäterssjön sjö
      Tittekullen kulle
      Tomtekullen kulle
      Tomtemossen mosse
      Tomterna tomt
      Tomterna tomt
      Tomterna tomt
      Tomterna tomt
      Torphålan åker
      Tosteplankorna åkrar
      Tredjedalen dal
      Trekanten åker
      Trinda hålan äng
      Trinda intakan åker
      Trolldalshålet åker
      Trollemyr myr
      Tryggestupet landsvägssväng
      Trynet åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsvänden åker
      Tuggelite åker
      Tunkullarna beteshage
      Tvärlännet åker
      Tydjesäterstjärn tjärn
      Tyskerudledet grind
      Tångelyckan åker
      Ulveberget berg
      Ulveberget berg
      Undervändan åker
      Undervänden åker
      Undervänderna åkrar
      Uppstugelyckan åker
      Valhögarna rösen
      Valhögen röse
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Varpekullarna kullar
      Vimossen mosse
      Vimossen mosse
      Västgårdeberget berg
      Västikring skogsområde
      Yrvädershålan mosse
      Yråkern åker
      Åkareberget berg
      Åkerhagen åker
      Åsas hål bergsgrotta
      Åsas vall åker
      Åsnäset näs
      Åsrumpan åker
      Äckran åker
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängekullen kulle
      Ängekullen berg
      Ängelyckan åker
      Ängen utbruk
      Ängen utbruk
      Ängkaserna åkrar
      Ängkaserna åkrar
      Ängkaserna åkrar
      Ögårdarna åkrar
      Ögårdarna åkrar
      Ögårdslyckan åker
      Ögårdsmyren myr
      Övre haget åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.