ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järbo socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 94 Naturnamn: 161 Bebyggelsenamn: 349 Naturnamn: 556
Jerbo sn Amboln tjärn Järbo sn Alestycket åker
Järbo sn /Se Bergmossen mosse Järbolingar inbyggarbeteckning Allfarebro bro
Järbo sn Björkelundstjärn tjärn Alekas hmd Amboln tjärn
Järbo sn Björnemossarna mossar Annellerud rivet torp Annellenäset näs
Järbo sn Björnknipemossen mosse Arnebyn hmn Andreas äng åker
Järbo sn Blackekullen kulle Arnebön hmn Backen åker
Järbo sn Blackekullen kulle /Se Arnebönsbron bro Backängen ängsmark
Järbo sn Blacketjärnet tjärn Aspelunden hmd Beckhästebacken backe
Järbo sn Blacketjärnet tjärn /Se Backebron bro Bengterud åkrar
Järbo sn Blacketjärnet tjärn /Se Backängen hmd Bergekullen kulle
Järbo sn /Se Bredmossen Saknas Balletorpet rivet torp Bergsmossen mosse
Järbo socken /Se Bredmossen mosse Beckhästetorpet rivet torp Betesmaden betesmark
Järbo sn /Se Dammetjärnet, Södra tjärn Berg hmn Björkelunden ängsmark
Järbo sn /Se Dammetjärnet, Norra tjärn Björndrågen rivet torp Björkelyckan åker
Arnebön by? Dunkarehögen kulle Blankegården hmd Björnemossarna mossar
Berg by Dyveln, Lilla göl Blomskog rivet torp Björnemyren myr
Brandserud gd /Se Dyveln, Stora göl Blåsan hmd Björnenäset näs
Bön by Dånarebäcken bäck Borta i stugan hmd Blackekullen kulle
Djurehagen tp /Se Döveröset stenröse Borta i stugan hmd Blackekullsröset stenrös
Duvenäsen förr torp? Döverösetjärnet tjärn Brandserud hmn Blacketjärnet tjärn
Duvenäsen förr torp Ekelund terräng Brotorpet hmd Blåsutevallen åker
Ekehögen ödetorp? Ekelundshultet terräng Brotorpsudden rivet torp Bläckebacken backe
Grösäter by Ekelundsmossen mosse Bryntetomten rivet torp Boliderna backar
Grösäter by Elingetjärnet tjärn Brånhögen rivet torp Botten betesmark
Grösäter gd /Se Felippemossarna mossar Bräckan hmd Botten åker
Grösäter gd /Se Felippetjärnen tjärnar Bäckedalen rivet torp Bottvallen åker
Hallen förr torp Fisklösen tjärn Bäckevarv hmn Bredmossen mosse
Hult by Flottevattnet, Norra sjö Bäckevarvsheden hmd Brobacken backe
Hult gård Flottevattnet, Södra sjö Bön hmn Brolyckan åker
Järngruvan förr torp Fåglemossen mosse Bön hmn Bronäset näs
Kammarn förr bebyggelse Gräsmaden terräng Bön, Stora hållplats Brosanden sandåker
Kammekasen förr torp? Grästjärnet tjärn Dalshultet rivet torp Bråtegroparna gropar
Kasen förr gård? Grästjärnet tjärn Dammen hmd Bäckenäsen ängsmark
Kleven förr torp Gröne backe terräng Djupedalen hmd Bäckeplankan åker
Klingkas förr torp Grösätermossen mosse Djupedalsposten bro Bäckevallen åker
Klingkas tp /Se Gunnes ängmad sank mark Djupevad torp Bäckevarvsbacken backe
Klypen förr torp Gåsevattnet, Stora sjö Djupet avs Bäckevarvsbäcken bäck
Knatthälla(n) hmd /Se Hakesjön sjö /Se Drösenberg hmd Böndalen dal
Kråkelund förr torp Hallesjön, Lilla sjö Dunkarehögen rivet torp Dalarna hagmark
Ljusebråten by Hallesjön, Stora sjö Duvenäsen torp Dalekasen skogsmark
Kronön torp Halvfare bro bro Dyet avs Dammarna vattensamlingar
Låkön by Halvfaredalen dal Döbelns ro avs Dammen vattensamling
Låkön gd:ar /Se Havden terräng Ed rivet torp Dammetjärnet, Nolare tjärn
Låkön gd:ar /Se *Hoge hug berg Edet rivet torp Dammetjärnet, Sönnare tjärn
Mon förr torp Hultmannekullen kulle o. triangelpunkt Ekehögen torp D-berget berg
Mon förr torp Hästskotjärn tjärn Ekelundstorpet rivet torp Delesdalen dal
Mossetorpet förr torp? Högsön ö Enerhögen hmd Djurekullen kulle
Mungärderud Saknas /Se Ilingetjärnet tjärn Ersegrinden grind Djurelyckan åker
Myren förr torp Jämkningen sank mark Fagerkas hmd Domareringen stenrundel
Nordtorpet förr torp Järbokulle kulle /Se Farmoderns hage riven bs Dyplankorna åkrar
Nygård förr hus? Järbokullen Saknas /Se Framme i gården hmd Dyt källa
Nötesäter gd Jättestöva »jättebo» /Se Fridstaden rivna torp Dyveln vattensamling
Nötsäter gd /Se Kammarsmossen mosse Friskestommen riven soldatstom Dyveltjärn tjärn
Nötsäter gd /Se Karl XII:s väg väg Frisketorpet rivet torp Dyvlarna vattensamlingar
Ormesäter gård? /Se Karl XII:s väg väg Furelunden rivet torp Döveröset stenrös
Ormesäter utj. /Se Kasene ägomark Fåket rivet torp Döverösetjärnet tjärn
Pålen förr torp Kavlebron bro Garveriet nedlagt garveri Edsbacken backe
Rud Saknas /Se Klovestensmossen mosse Germundetorpet rivet torp Edsvägen väg
Rudberga by Klovetjärnet tjärn Granhem lht Ekehögen höjd
Runnesäter by Korpekullen kulle Grimsåsen torp Ekelunden skogsskifte
Runnsäter gd /Se Kronön ö Grimsåsen rivet torp Elvagärdet åker
Runnsäter gd:ar /Se Kroppetjärnet tjärn Gröna backe rivet torp Elingetjärnet tjärn
Runnsäter by /Se Kråketjärnet tjärn Grösäter hmn Elingetjärnet tjärn
Skarfvan by Kulemossen mosse Grösäterskolan skola Felippebergen berg
Skarven gd /Se Kullingen tjärn Gubbehagen riven bs Felippebäcken bäck
Skogerud förr torp Kullön ö Gärdet avs Felippetjärnen tjärn
Skvatten förr torp Lakenskoll kulle /Se Gärdet hmd Felippeskogen skogsskifte
Skällesäter by Larsgårdstjärnet tjärn Gärdet hmd Femstenaröset gränsrös
Skällesäter by Lilla tjärnet tjärn Gärdet hmd Filippetjärnen tjärn
Skällsäter hmn Lindalstjärnet tjärn Gärdet hmd Fiskelösebäcken bäck
Skällsäter gd /Se Lintjärnet tjärn Gärdet avs Fiskelösen tjärn
Slättängen by Lintjärnet sjö /Se Habäckestommen riven soldatstom Floddiket bäck
Snurran förr gård? Lintjärnet sjö /Se Hagen hmd Flottevattnet, Nolare tjärn
Stommen by Ljusevattnet, Lilla o. Stora sjöar /Se Haget hmd Flottevattnet, Sönnare tjärn
Stommen gd /Se Loften berg Haget hmd Forsénedammen damm
Stugekas förr bebyggelse? Lommeröven tjärn Haget hmd Framgärdet åker
Stöterud förr torp Lortevattnet tjärn Hagkullen hmd Friskevallarna åkrar
Tarmen hmnsdel /Se Lysevattnet, Lilla tjärn Hallen rivet torp Furelunden skogsskifte
Tornet förr torp Lysevattnet, Lilla sjö Hassledalen rivet torp Furåsen ås
Torp by Lysevattnet, Stora sjö Hassleryr hmd Fyrkanten åker
Tvetane by Lysevattnet, Stora tjärn Havdebergen rivet torp Fåglelunden skogsskifte
Tvetane Saknas /Se Långevattnet sjö Havden hmd Fåglelundsmossen mosse
Tvetane by /Se Lövön ö Hedarna hmd Fåglemossen mosse
Töftesäter by Marketjärnet tjärn Hedarna rivet torp Fårebotten betesmark
Töftesäter by Marketjärnsmossarna mossar Heden hmd Fårehaget betesmark
Udden förr torp? Marketjärnsmossarna mossar Heden hmd Fårehaget betesmark
Vassen förr torp Matbordsmossen mosse Heden rivet torp Fägatan väg
Vinsäter by Mjärdetjärnet tjärn /Se Hedgrinden grind Fägatan väg
Vinsäter by Multemyr myr Herregården hmd Fölungesöt bäck
Vinnsäter gd /Se Munkekällemossen mosse Hult hmn Gatevallen åker
Önne by Munkekällorna vattensamlingar Hurtigetorpet rivet torp Glättås backe
Önne gd /Se Märdetjärnet tjärn Huskerud rivet torp Grimsåsemossen mosse
Önne gd /Se Mölntjärnet, Lilla tjärn Hålan rivet torp Grindeslätterna åkrar
Örlevattnet förr torp Mölntjärnet, Stora tjärn Hägra skifte Grindevallarna åkrar
  Mörka tjärn tjärn Högakas hmd Gruvekullen kulle
  Nubberudskullen höjd Högen hmd Gräsmadmossen mosse
  Ofredsdalen dal Högstomten rivet torp Grästjärnet tjärn
  Olasvattnet tjärn Intagan torp Grästjärnshultet skogsskifte
  Ormesäterbäcken bäck /Se Intagan hmd Grösätermossen mosse
  Oxefjätet berg Intakan torp Gubbelyckan åker
  Oxefjätet urgröpning i berg? Intakan hmd Guldgruvan kulle
  Pålemossen mosse Intakan rivet torp Gunnarshögen höjd
  Pålenäset näs Intakan rivet torp Gunners myr myr
  Rollekoll kulle /Se Intakan rivet torp Gåsevattnet, Stora tjärn
  Rompen terräng Intakorna rivet torp Gärdebacken backe
  Runnsäterskullen höjd Jerbo anh Stn järnvägsstation Gärdebacken backe
  Ruskemossen mosse Järngruvan rivet torp Habäck åkrar
  Råvattnet, Lilla sjö Kammarn rivet torp Habäckebäcken bäck
  Råvattnet, Stora sjö Kammarn hmd Hagarna hagmark
  Råvattnet, Stora sjö Kammarn rivet torp Hagemossen mosse
  Råvattnet sjö /Se Kammehagen rivet torp Haget betesmark
  Rävåsen höjd Kammekasen rivet torp Hakesjö tjärn
  Röremyren terräng Kasegrinden grind Hallebokullen kulle
  Rövatnet, se Råvattnet, Stora sjö Kasen rivet torp Hallesjön, Lilla sjö
  Sandhålan terräng Kasen hmd Hallesjön, Stora sjö
  Sandvik, Lilla vik Kasen hmd Havdevallen åker
  Sandvik, Stora vik Kasen rivet torp Hedarna åkrar
  Skavås ås Kasen hmd Hedarna ängsmark
  Skurtursberget berg Kaserna rivet torp Hedarna äng
  Slättfjällsmossarna mossar Kaserna rivet torp Holkebäcken bäck
  Spekelid terräng Kaserna hmd Hugeryrön ö
  Steneryssmossen mosse Kleven rivet torp Hultmannekullen kulle
  Stenkistemossen mosse Klingkas rivet torp Hålan sänka
  Stensvattnet sjö Klingkas rivet torp Hällesjön, Lilla sjö
  Stenulvskullen höjd Klinten rivet torp Hällesjön, Stora sjö
  Stora tjärnet tjärn Klippetorp riven avs Hängestensön ö
  Storekullen kulle o. triangelpunkt Klockaregården hmd Hästeberget berg
  Stutögat göl Klypen rivet torp Hästhagen betesmark
  Svartebäck bäck Kläppetorp riven avs Hästskobäcken bäck
  Svartetjärnet tjärn Kläppetorp riven avs Högen lerhöjd
  Svileberg triangelpunkt Knatten hmd Högsön ö
  Svinesjön sjö Knatthällan hmd Högvallen åker
  Svinån å Krabbetorp bebyggelse Ilet del av Yxesjön, Stora
  Svinesjön sjö /Se Krabbetorp hmn Ilingetjärnet tjärn
  Trindekulle mosshöjd Kroken riven bs Innarstvattnet tjärn
  Tvelipporna sjö Krypin hmd Intakan åker
  Tvetanemossen Saknas Kråkelunden rivet torp Intakelyckan åker
  Tvetanemossen mosse Kullegrinden grind Jons mosse mosse
  Tvetanemossen mosse Kullen avs Jämkningen åker
  Ulshögen höjd /Se Kullen hmd Jämnorna åkrar
  Ulvekistorna bergsområde Kullen hmd Järbobron bro
  Ulvekullen kulle Kullen hmd Järbofjället höjdplatå
  Valborgshagen terräng Kultarna hmd Jättegrytorna fördjupningar
  Vreden, Nedre vik? Kulten hmd Kajemyr myr
  Vreden, Övre sund Kungsstallet rivet torp Kallkälledalen dal
  Vägmossen mosse Kungsstallet rivet torp Kallshögen höjd
  Yxesjön, Stora sjö Kvarnefallet rivet torp Kallvallen åker
  Yxesjön sjö /Se Kvarnekas hmd Kalvehagen betesmark
  Ängkasön ö Kvarnen rivet torp Kalvehagen åker
  Öjemossen mosse Källhagen avs Kalverabbarna hagmark
  Öjemossen mosse Ladängen rivet torp Kammerskullen kulle
  Öjemossen mosse Landekas rivet torp Kasetegen åker
  Öjemossen mosse Lapperud hmd Kasen betesmark
  Öne måse, se Öjemossen mosse Liden rivet torp Kasen åker
  Önemåsse, se Öjemossen mosse Lindekas rivet torp Kasen äng
  Örlevattensjön sjö /Se Ljungkas rivet torp Kasen åker
  Örlevattnet, Lilla sjö Ljusebråten hmn Kasen skogsmark
  Örlevattnet, Lilla sjö Ljuselid rivet torp Kastemossen mosse
  Ötjärn, Lilla tjärn Lossgården hmd Kastet backe
  Ötjärn, Stora tjärn Lottas riven bs Klavetjärnet tjärn
  Ötjärnberget berg o. triangelpunkt Lugnet riven bs Kleven backe
    Lugnet hmd Klingkasemossen mosse
    Lund hmd Klockarelyckan åker
    Lunketorpet rivet torp Kloftj. tjärn
    Låkön bebyggelse Klovstensmossen mosse
    Låkön hmn Kläppetorpsbacken backe
    Låkönsbron bro Knatthällebäcken bäck
    Lärkerud rivet torp Kolebottarna äng
    Moarna avs Kolebottarna ängsmark
    Moarna hmd Kolebottarna ängsmark
    Moarna riven bs Kolebottarna äng
    Mobäcken rivet torp Kolebottarna äng
    Mobäcketorpet rivet torp Kolebottarna äng
    Mon rivet torp Kolebottarna ängsmark
    Mon avs Kolebottarna kolningsplats
    Mon hmd Kolebotten äng
    Mon rivet torp Kolebotten äng
    Mossarna rivet torp Kolebotten äng
    Mossekullen rivet torp Kolheden äng
    Mossen rivet torp Korpekullen kulle
    Mossen hmd Korpevrån ängsmark
    Mossen avs Krabbetorpsbacken backe
    Munkgärderud hmn Krabbetorpsbäcken bäck
    Mungärderud hmn Krappa klev backe
    Mungärderud hmd Kringelemossen mosse
    Mungärderud hmd Kristningedyt källa
    Muraregården hmd Krokegärdet åker
    Muretorpet rivet torp Kroken betesmark
    Myren rivet torp Krokvallen åker
    Nere i stugan hmd Kronerudkullen kulle
    Nere i stugan hmd Kronön ö
    Nere i stugan hmd Kroppefjäll höjdplatå
    Nere i stugan hmd Kroppetjärnet tjärn
    Nere i stugan hmd Kråkehålet dal
    Nere i stugan hmd Kråketjärnet tjärn
    Nere i stugan hmd Kråketjärnsbäcken bäck
    Nordgården hmd Kullingen tjärn
    Nordgårdsgärdet hmd Kultarna åker
    Nord i stugan hmd Kultarna åker
    Nordtorpet rivet torp Kultarna åker
    Nordtorpet rivet torp Kultarna åker
    Nordängen rivet torp Kulten åker
    Nubberud hmd Kulten åker
    Nybygget hmd Kullön ö
    Nybygget torp Kungsvägen väg
    Nygård rivet torp Kyrkedalen dal
    Nygård avs Kyrkevägen väg
    Nytorp rivet torp Kyrkevägen väg
    Nytorp rivet torp Källan åker
    Nytorp rivet torp Källebäcken bäck
    Näbbet rivet torp Kölnelyckan åker
    Näbbet rivet torp Kölnelyckan åker
    Näset rivet torp Ladkullarna åkrar
    Nötsäter, se 1 Töftesäter Saknas Laggorna mosskant
    Nötsäter hmn Lagårdsbacken backe
    Oddetorp rivet torp Lagårdslyckan åker
    Parken hmd Lagårdsgärdet åker
    Piskan hmd Lagårdslyckan åker
    Plogstarrud hmn Lagårdslyckan åker
    Prästegården boställsgård Lagårdslyckan åker
    Pål rivet torp Lagårdssanden sandåker
    Pålen rivet torp Landsvägsvallen höjd
    Rabben hmd Lapperudbäcken bäck
    Rabben hmd Larsegärdet åker
    Rabben hmd Leran åker
    Rammerud hmd Leran åker
    Ron avs Leran åker
    Rud, se 1 Låkön Saknas Lerdalen dal
    Råberg hmn Lerstycket åker
    Rud hmd Lertaget grop
    Rudberga hmn Lidberget berg
    Rumpen skifte Lidbergsbacken backe
    Runnesäter hmn Lidbergskällan källa
    Runnsäter hmn Liden åker
    Rustlaringen hmd Lidgärdet åker
    Röremyr rivet torp Lilla maden åker
    Rösen hmd Lilla mo äng
    Saltnäset rivet torp Lilla mosse mosse
    Sand hmd Lilla tjärnet tjärn
    Sanden hmd Lillegärdet åker
    Sanden hmd Lillegärdet åker
    Sanden hmd Lindedalstjärnet tjärn
    Sandhagen rivet torp Lingropen grop
    Sandhålan hmd Lingropen grop
    Sandhålan hmd Lintjärnet tjärn
    Sandhålegrinden grind Linstycket åker
    Singan fördämning Ljusebråtsbäcken bäck
    Simsen hmd Ljusebråtskullen kulle
    Skarvekvarnen kvarn Ljusevattensbergen berg
    Skarfvan hmn Ljusevattnet tjärn
    Skarven hmn Ljusevattnet tjärn
    Skarvetorpet hmd Ljusevattnet tjärn
    Skogen rivet torp Ljusevattnet sjö
    Skogen hmd Loftemossen mosse
    Skogerud rivet torp Loften berg
    Skraggelotten hmd Lossgårdslyckan åker
    Skvatten rivet torp Lossgårdstjärnet tjärn
    Skällsäterbron bro Lyckan åker
    Skällsäter järnvägsstation Lyckan åker
    Skällsäter hmn Låkönsbäcken bäck
    Skällsäter hmn Låkönstjärnet tjärn
    Slumberget hmd Långa myrar myrar
    Slättängen hmn Långa myrar myrar
    Snurran hmd Långa vallarna åkrar
    Sollid hmd Långgärdet åker
    Speket rivet torp Långevallen åker
    Spåndalen rivet torp Långevattensdalen dal
    Startorpet avs Långevattnet tjärn
    Stentorp hmd Långjorden åker
    Stentorpegrinden grind Långjorden åker
    Stommen rivet soldattorp Långmossen mosse
    Stommen rivet soldattorp Långtjärn tjärn
    Stommen soldatstom Lämmehögen höjd
    Stommen rivet soldattorp Lövkullen kulle
    Stommen hmn Lövön ö
    Stommen soldatstom Madbotten åker
    Stommen rivet soldattorp Maden åker
    Stommen rivet torp Maden sankmark
    Stommen riven soldatstom Maden åker
    Stommen rivet soldattorp Maden åker
    Stommen rivet soldattorp Maderna åkrar
    Stommen rivet soldattorp Maran åker
    Stommen rivet soldattorp Marketjärnet tjärn
    Stommen rivet soldattorp Marketjärnsmossen mosse
    Stors tomt torptomt Masugnshålan sänka
    Stugan hmd Matbordsmossen mosse
    Stugehagen hmd Mellangärdet åker
    Stugekas hmd Mellankullen kulle
    Stuvehagen hmd Mellansanden sandåker
    Stuvekasen hmd Mellanvänden åker
    Stöterud rivet torp Mjärdetjärnet tjärn
    Svingån lht Mjölhon dal
    Svältekas rivet torp Mjölvallarna åkrar
    Sönnås hmn Moarna åkrar
    Sörängen hmd Moarna höjder
    Takan torp Mobäcken bäck
    Tarmen hmd Mogärdet åker
    Tegelbruket nedlagt tegelbruk Moltemyr myr
    Tollerud rivet torp Molyckan åker
    Tomtekullen hmd Molyckan åker
    Tomten rivet torp Mon åker
    Tomten rivet torp Mon äng
    Torken hmd Mossekullemossen mosse
    Tornet rivet torp Mossen åker
    Torp Krabbetorp Saknas Mossen åker
    Torpebron bro Mossen åker
    Torp hmn Mossen åker
    Torp, Stora hmn Mosseplankorna åkrar
    Torrskog hmd Mossängen åkrar
    Torslättebruket hmd Mossängen åker
    Tvetane hmn Mungärderudbäcken bäck
    Tägnerudtorpet rivet torp Mungärderudkullarna kullar
    Täpperud rivet torp Mungärderudmaderna mader
    Töftesäter bebyggelse Munkekällekullen kulle
    Töftesäter bebyggelse Munkekällemossen mosse
    Törud hmd Munkekällorna vattensamlingar
    Udden rivet torp Munkekällorna vattensamlingar
    Ulsät hmd Myrarna skogsmark
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Uppe i stugan hmd Myren åker
    Ute i stugan hmd Mölnetjärnet tjärn
    Ute i stugan hmd Mölntjärnet tjärn
    Vageln hmd Mölntjärnet, Stora tjärn
    Valborehagen rivet torp Mölntjärnsbäcken bäck
    Vallarna hmd Mölntjärnsmossen mosse
    Vassen rivet torp Naverud åker
    Vinnsäter bebyggelse Nilsevallen åker
    Vinnsäter hmn Norbergsmyren myr
    Vinnsäters soldatstom, se 3 Vinnsäter Saknas Nordgårdsdammen damm
    Åsarna rivet torp Nordgärdet åker
    Åsarna hmd Nordgärdet åkrar
    Åsen, Södra hmn Nordskogen skogsskifte
    Ängarna hmd Nordängen åkrar
    Ängarna hmd Nubberudkullen kulle
    Ängen hmd Nyåkern åker
    Ängen hmd Näsen slåttermark
    Ängen hmd Nävermyrarna myrar
    Ängen hmd Nävermyr myr
    Ödegården hmd Nävermyrsbäcken bäck
    Ödegården hmd Oceanen åker
    Ögårdarna hmd Odlingen åker
    Ögårdarna hmd Olas backe backe
    Ögården hmd Olasvattensbäcken bäck
    Önne hmn Olasvattnet tjärn
    Örlevattnet rivet torp Ormesäterbäcken bäck
      Oxefjätet urgröpning
      Pettersängslyckan åker
      Pjätten åker
      Plogstarrudjättens grav sänka
      Prästdliden backe
      Prästestenen sten
      Pålemossen mosse
      Pålenäset näs
      Påletjärnet tjärn
      Rabbarna åkrar
      Rabbebron bro
      Rabbebäcken bäck
      Rabbedalen dal
      Rabbehagen hagmark
      Rabben betesmark
      Rabben äng
      Rabben hagmark
      Rabbeskogen skog
      Rabbeskogen skogsskifte
      Råbergsbäcken bäck
      Råbergshaget betesmark
      Runnsäterhallingen åker
      Runnsäterkullen kulle
      Ruskebron bro
      Ruskebäcken bäck
      Ruskemossen mosse
      Råvattenskullen kulle
      Råvattnet sjö
      Råvattnet sjö
      Rävåsen höjdsträckning
      Rävön ö
      Röda jord åker
      Röremyr mosse
      Salta källan källa
      Sandbräckan backe
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sandvallen åker
      Sandgärdet åker
      Sandlyckorna sandåkrar
      Sandviken, Lilla vik
      Sandviken, Stora vik
      Sibirien äng och åker
      Siken sankmark
      Skovås ås
      Skogerudbäcken bäck
      Skogerudhultet skogsskifte
      Skrevekullen kulle
      Skurturskullen berg
      Skällsäterbäcken bäck
      Skällsätermossen mosse
      Slättfjällsmossarna mossar
      Slättängebacken backe
      Smalebäcken bäck
      Smedjegärdet åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjevallen åker
      Smedjekullen kulle
      Smördoppet åker
      Snöplogen åker
      Sprängkullen kulle
      Spåndalsliden backe
      Spåndalsmossen mosse
      Stabbemyr myr
      Stalldammen vattensamling
      Stallgärdet åker
      Stakön ö
      Stenberget åker
      Stenberget hagmark
      Steneryrmossen mosse
      Stenkistemossen mosse
      Stenklev väg
      Stensvattnet sjö
      Stenön ö
      Stinas vall åker
      Stockebron bro
      Stockelyckan åker
      Stockelyckan åker
      Stockelyckan åker
      Stockemyr myr
      Stommebacken backe
      Stommebacken backe
      Stommebäcken bäck
      Stommelyckan åker
      Stommevrån åker
      Stora dalen dal
      Stora hag hagmark
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora maden åker
      Stora mosse mosse
      Stora tjärnet tjärn
      Stora kulle kulle
      Storbönlyckan åker
      Stors backe backe
      Storskogen skogsskifte
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stutögat vattensamling
      Stutögat vattensamling
      Stutögat vattensamling
      Stygga dal dal
      Stygga myr åker
      Stötten backe
      Svartetjärnet tjärn
      Svilebergen berg
      Svilebäcken bäck
      Svinehagen hagmark
      Svinesjön sjö
      Svingsjön sjö
      Svingån bäck
      Sälgarna åkrar
      Sörskogen skogsskifte
      Sönnåsekullen kulle
      Sönnåsebäcken bäck
      Tibiten åker
      Tomtekullemyren åker
      Tomtelyckan åker
      Tomterna äng
      Torpebäcken bäck
      Torpeskogen skogsskifte
      Torvemossen mosse
      Torvemossen mosse
      Trinda kulle, höjd
      Trinda myr myr
      Träskomyren myr
      Tunet betesmark
      Tvelippen sjö
      Tvelipporna sjö
      Tvetanemossen mosse
      Tvetelyckan åker
      Tvilipporna sjö
      Tvärsanden sandåker
      Tvärvänden åker
      Tyskevallen åker
      Törudbron bro
      Törudbacken backe
      Ullhögsmossen mosse
      Ulsätbacken backe
      Ulvegropen grop
      Ulvegrottorna bergsområde
      Ulvekullen kulle
      Underleran åker
      Undersättningen åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Uppstugekullen kulle
      Uschhögen höjd
      Uthugget hygge
      Vagelskullen kulle
      Vaktstugelyckan åker
      Valbodalen dalgång
      Valboån å
      Vallarna åkrar
      Vallbrottet åker
      Vallebäcken bäck
      Vallmolyckan åker
      Vrån äng
      Vägmossen mosse
      Västarebäck bäck
      Västare dalen dal
      Västergärdet åker
      Västerängskullen hagmark
      Yringetjärnet tjärn
      Yxesjön, Stora sjö
      Åmanenäset näs
      Älgepasset, Stora pass
      Ängarna ängsmark
      Ängarna hagmark
      Ängarna äng och åker
      Ängarna ängsmark
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängen åker
      Ängen hagmark
      Ängen ängsmark
      Ängen åker
      Ängen ängsmark
      Ängen slåttermark
      Ängen åker
      Ättehögarna högar
      Ättehögarna högar
      Ögårdslyckan åker
      Ögårdslyckan åker
      Öje mosse mosse
      Önnelyckan åker
      Örlevattensdalen dal
      Örlevattensmossen mosse
      Örlevattnet, Lilla tjärn
      Örlevattnet, Lilla tjärn
      Örlevattnet, Stora sjö
      Östängen ängsmark
      Ötjärn tjärn

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.