ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råggärds socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 63 Naturnamn: 68 Bebyggelsenamn: 296 Naturnamn: 607
Råggärd sn /Se Arudshärget terräng Råggärd sn Ajalunds dal dal
Råggärd sn Aspebacken höjd o. triangelpunkt Råggärd socken sn Alnäs åkrar
Råggärd sn Björkön udde Råggärdingar inbyggarbeteckning Alevallarna åkrar
Råggärd sn Bodalarna skogsmark Antonia rivet torp Anhemsbäcken bäck
Råggärd sn Bottemossen mosse Arud utjord Arkekullen kulle
Råggärd sn Dammyren terräng Arud hmd Arket åker
Råggärd sn Dammyrekullen kulle Arud hmd Arudsdalen dal
Råggärd sn Dammyren myr Backen rivet torp Arudsdapen vattensamling
Råggärd sn Drottninghögarna högar /Se Ballerud rivet torp Arudsrumpen åker
Råggärd sn? Drottninghögarna högar /Se Balltorp hmn Arudsängen åkrar
Råggärd sn /Se Fagerhultsbäcken bäck Bergane hmd Askehålan äng
Råggärd sn /Se Fågelkullen kulle Bergekas hmd Aspebackarna backar
Björnhusen förr torp Fölungehalsen skogsmark Berget hmd Aspebackarna backar
Bockerud gård Hagemossen mosse Bergås rivet torp Aspebacken backe
Bodarne gd /Se Hallebokullen triangelpunkt Björkön rivet torp Aspedalen dal
?Brene gd Hallebomossen mosse Björnhusen rivna torp Aspevallen åker
Brene by *Hogehug berg Björnhålan hmd Aspevallen åker
Brene by /Se Härslättemossen mosse Björnhögen rivet torp Atbråseskogen skogsskifte
Bräckan by /Se Härslättemossen mosse Björnhöjden rivet torp Bakstugegärdet åker
Bön by Härslättemossen mosse Björstorp rivet torp Bakstugelyckan åker
Bön Saknas /Se Härslättemossen mosse Bobacka rivet torp Balltorpsmossen mosse
Gundbjörbyn by Härslätts kaser Saknas /Se Bobacka rivet torp Balltorpsäckrorna ängar
Hallebo by Jättekista »jättarnas bo» /Se Bockerud hmn Bankarna åker
Hallerud hmns.del Kammarsmossen mosse Bockerud hmd Berganebron bro
Herrgården förr bebyggelse? Kasen hagmark? Bodane hmn Berganestycket åker
Herrgården förr gård? Kronön ö Bodarne del av hmn Bergedyt källa
Hogerud, jfr Hugeryr by /Se Kvarnebäcken bäck Bodane hmd Bergegrinden grind
Hugeryr gd /Se Kvarnefallet område Bomyren hmd Bergekasegrinden grind
Hugeryr Saknas Kyrkekullen kulle Borgen hmd Bergekullen kulle
Hultet förr torp Lövmyren myr? Borta i stugan hmd Bergetränget bergpass
Kvarnekas förr torp Madbråtsbäcken bäck Borta i stugan hmd Bergeträngskullen kulle
Källorna förr torp Madsjön sjö Brene hmn Bergåseskogen skogsskifte
Långelanda gd /Se Madsjön sjö Bronäset torp Bergängen åkrar
Mabråten by Madsjön sjö Bråtane hmd Björnhålsstycket åker
Mossen förr torp Madsjön sjö Bräckan hmn Björnmyr åker
Myrehalmen hmd /Se Madsjön sjö Bräckan hmd Björntjärnet tjärn
Nilsetorpet förr torp Marsiön, se Madsjön sjö Buran riven kvarn Björstorpedalen dal
Nygård, Lilla förr bebyggelse Marsiön, se Madsjön sjö Burtorpet rivet torp Blekemaden åker
Nytorp förr torp Marsiön, se Madsjön sjö Byggningen hmd Bobackemossen mosse
Näset förr torp Marsjö(n) sjö /Se Bäcken torp Bocke bräcka backe
Ramfors förr torp Myrehalmsmossen mosse /Se Bäckängen rivet torp Bockestenen gränssten
Rudsängen förr gård? Nyckelmossen mosse Bön hmd Bodalarna skogsskifte
Sjöliden förr torp Nyckelmossetjärnet tjärn Bön hmn Bodanekullarna kullar
Skogen förr torp Nyckelmossarna mossar /Se Dalarna rivet torp Bodanemossen mosse
Skottemyr förr torp Prästön ö Dalen rivet torp Bodaneälven bäck
Skuggetorp förr torp Pämpeln sjö /Se Dalåsehemmanet, Lilla rivet torp Bodinevallen åker
Starlanda by Ringelandamossen mosse Dalåshemmanet, Stora rivet torp Bomyremossen mosse
Starlanda gd /Se Räveberget berg Ekeliden rivet torp Botten åker
Steneryr by Sandvadet vadställe? Eva rivet torp Bottemossen mosse
Steneryr by /Se Siljön ö Fagerholmen torp Bottnäset åker
Steneryr, Södra Saknas Skiljarebacken backe Fagerhult hmn Breda lagg äng
Stenryr, Norra Saknas Skottemyrmossen mosse Fagerhultsskolan småskola Breda maden mosse
Stentorp förr torp Sollidkullen kulle Fjärdingen hmd Breda sik åker
Stommen by Spjuterudmyren myr Fjärdingen hmd Brene bro bro
Stommen förr torp? Stabbenemossen mosse Flinkehemmanet rivet torp Brenesmossen mosse
Stommen gd /Se Steneryrsmossen mosse Framme i gården hmd Brenestjärnet tjärn
?Sörsäter komministerboställe Stommemossen mosse Framme i stugan hmd Brokullen kulle
Sörsäter gd /Se Svartebäck bäck Fredrikebruket hmd Brostycket åker
»Tinfvedal» gård Vassebäck bäck /Se Fridhem stuga Brostycket åker
Urnäs förr hus? Vassebäcken Saknas /Se Furulund rivet torp Brovallarna åkrar
Valåsen förr bebyggelse Vasslebäck bäck Fågelkullen rivet torp Bråtanebron bro
Ängen förr bebyggelse? Ättehögarna högar Grinden rivet torp Bråtanehaget äng
Även förr torp Öjemosse Saknas /Se Grobbekroken del av sn Bråtanehaget ängsmark
  Öjemossen mosse Grönlid rivet torp Bräckan åker
  Öjemossen mosse Grönlid rivet torp Bräckemossen mosse
  Öjemossen mosse Gröna maden rivet torp Bräckemosssen mosse
  Önemåsse, se Öjemossen mosse Gunbjörbyn hmn Bräjorna åkrar
  Öne måse, se Öjemossen mosse Gärdet hmd Brätte backe backe
    Gärdet hmd Byxan åker
    Gässbo hmn Byxefickarna åkrar
    Gässbotorpet rivet torp Bäckekullen kulle
    Gäxbo hmn Bäckelyckan åker
    Hagen rivet torp Bäckemossen mosse
    Haget rivet torp Bäckängen äng
    Haget rivet torp Bönsbacken backe
    Hallane hmd Dalarna ängsmark
    Hallbommerud rivet torp Dalarnebron bro
    Hallebo hmn Dalehagen äng
    Hallebomossen rivet torp Dalesiken sik
    Hallerud hmd Dalrosehans berg kulle
    Halmen hmd Dammarna vattensamlingar
    Hatten hmd Dammen kvarntomt
    Heden hmd Dammlyckan åker
    Henrikehagen rivet torp Dammyrekullen kulle
    Herregården hmd Dammyren myr
    Holmen rivet torp Djupedalen dal
    Holmen torp Dopkällan källa
    Hugeryr hmn Dyet källa
    Hultet rivet torp Dyna väg
    Hålan rivet torp Dyvallen åker
    Häggedalen rivet torp Dyvlarna tjärn
    Höga kas rivet torp Egypten åker
    Höjden rivet torp Ekelidskullen kulle
    Hökedalen rivet torp Ekelyckan åker
    Höketorpet rivet torp Evehaget skogsskifte
    Intakan rivet torp Evebäcken bäck
    Intakan rivet torp Evegrinden grind
    Intakorna rivet torp Fagerhultsbäcken bäck
    Isakerud torp Fagerhultslyckan åker
    Jonssonetorpet rivet torp Femstenaröset gränsrös
    Järtorp rivet torp Femtungen åker
    Kleven hmd Fjärdingemon skogsskifte
    Klinten riven bs Fjärdingsgrinden grind
    Klinten rivet torp Fläckarna skogsskifte
    Konton hmd Framgärdet åker
    Korne kulle rivet torp Framgärdet åkrar
    Kasen hmd Frammare kasen hagmark
    Kasen rivet torp Fridhemsbacken backe
    Kasen rivet torp Furudden skogsskifte
    Kasen hmd Furulundsmossen mosse
    Kasen rivet torp Fågelkullemossen mosse
    Kasen rivet torp Fädalen dal
    Kattetorpet rivet torp Fähuslyckan åker
    Kattisen rivet torp Fölungehalsen skogsskifte
    Kattorp rivet torp Gamla hage åker
    Kattåsen rivet torp Gamla tomterna åker
    Kolmilkas hmd Gamla tomterna åkrar
    Kroken del av sn Gatan väg
    Kråkhult torp Gatan väg
    Kullen hmd Gatevallen åker
    Kullen torp Gatorna väg
    Kullen hmd Gettemyrarna myrar
    Kulten hmd Gettevrån åker
    Kvarnemyren rivet torp Granhög berg
    Kvarnkas rivet torp Granstycket åker
    Källaren hmd Grindelyckan åker
    Källorna rivet torp Gråfålarna åkrar
    Kärrskasen rivet torp Gröna dråg däld
    Kättena hmd Gullhögskullen kulle
    Ledet riven bs Gullhögslyckan åker
    Ledet rivet torp Gullhögslyckan åker
    Liderna rivet torp Gunbjörbysjön sjö
    Likullen hmd Gärdet åker
    Lilla led led Gärdet åker
    Lillehöjden rivet torp Gässbogrinden grind
    Ljunghög rivet torp Göpeberget berg
    Lugnet torp Göpemyren myr
    Lund hmd Hagarna åkrar
    Lund hmd Hagebacken backe
    Lundekullen rivet torp Hageberget kulle
    Lunkemyren riven bs Hagen åker
    Lunketorpet rivet torp Haget skogsskifte
    Långelanda hmn Haget skogsskifte
    Lövhuset rivet torp Haget skogsskifte
    Lövmyren rivet torp Hagevägen väg
    Lövås rivet torp Hagsmyrebacken backe
    Lövängen rivet torp Hagsmyrelyckan åker
    Mabråten hmn Hagsmyren myr
    Madbråtskullen hmd Hagsmyren myr
    Millekas hmd Hallback backe
    Mobacken hmd Hallebokullen kulle
    Mon hmd Hallebomossen mosse
    Mossebodane hmd Halliden åker
    Mossekas rivet torp Hanssons hage åker
    Mosseled rivet torp Havsmyren myr
    Mosselid rivet torp Holmarna åkrar
    Mossen rivet torp Hopashålet källa
    Mossen rivet torp Hugeryrälven bäck
    Myrarna hmd Hugeryrön höjd
    Myrarna hmd Hultebacken backe
    Myreholmen hmd Hulteklövern åker
    Nere i gården hmd Hultemossen mosse
    Nere i stugan hmd Hultemossen mosse
    Nere i stugan hmd Hulten skogskifte
    Nere i stugan hmd Hällemossemyr myr
    Nord-Starlanda hmd Hälletjärn tjärn
    Nordstugan hmd Hällkällorna källor
    Nordtorp rivet torp Höga kullen kulle
    Nordängen hmd Höjdekullarna skogsskifte
    Nordängen rivet torp Höjderna berg
    Nordängen rivet torp Höketorpsmossen mosse
    Norsäter hmd Höketorpsmossen mosse
    Nygård hmd Hönedrägerna dalar
    Nygård hmd Hövdarna kullar
    Nygård tomt Intakelyckan åker
    Nygård hmd Intakemossen mosse
    Nytorp rivet torp Intakemossen mosse
    Nytorp rivet torp Jakohs vrå åker
    Nytorp rivet torp Jungfrumossen mosse
    Näset rivet torp Kalvhagsmaden åker
    Näset rivet torp Kammarskullarna hagmark
    Näset rivet torp Karins hål källa
    Oderud hmd Kaserna hagmark
    Ol-Ersebruket hmd Kattekällan källa
    Parken hmd Kattepers slott kulle
    Passbo hmn Kattisemossen mosse
    Per-Olsebruket hmd Kavlebron bro
    Plankorna rivet torp Klevegärdet åker
    Rabben rivet torp Klevehaget hagmark
    Ramfors rivet torp Klevesandarna sandåkrar
    Ramfosa rivet torp Klintebacken backe
    Ranndalen hmd Klintevallen åker
    Ringelanda, se 1 Åkerud Saknas Klockarehagen åker
    Ringelanda hmn Klopperna Saknas
    Rud hmd Koberget berg
    Rud hmn Kohagskullen betesmark
    Rud eller Stenserud hmn Kolebottarna åkrar
    Rudsängen hmd Kolebotten äng
    Rumpekullen hmd Kolebotten åker
    Runningen hmd Kolebotten åker
    Runningen hmd Koppardyt källa
    Runningen hmd Korpebergen berg
    Råggärd hmd Korpeberget berg
    Råggärds stom bebyggelse Korpebergslyckan åker
    Röse, se 1 Steneryr, Södra Saknas Korpekullen kulle
    Röse hmn Kottevallen åker
    Röven hmd Kråkhultebacken backe
    Sanden hmd Kråkhultegrinden grind
    Sanden rivet torp Kråkhultekullen kulle
    Sandhålan rivna bs Kråkhultemossen mosse
    Sextondedelen hmd Kråkhultevrån åker
    Siljön rivet torp Kulan åker
    Sjödalen rivet torp Kulan åker
    Sjöliden rivet torp Kullebäcken bäck
    Skiberget torp Kulledalen dal
    Skogebacken riven bs Kulten åker
    Skogen rivet torp Kummel åker
    Skogen rivet torp Kultelyckan åker
    Skogsbol hmd Kyrkekullen kulle
    Skottemyr rivet torp Kyrkeliden åker
    Skräddarehuset torp Kyrkestättan bräda över gärdesgård
    Skräddareängen rivet torp Kvarnebron bro
    Skuggetorpet rivet torp Kvarnebäcken bäck
    Slängkring, Lilla rivet torp Kvarnebäcken bäck
    Slängkring, Stora rivet torp Kvarnefallet fors
    Slätten rivna bs Kvarnefallet fors
    Smedjekullen hmd Kvarnemyrebäcken bäck
    Snörom hmd Kvarnemyrehultet skogsskifte
    Sockerbacka rivet torp Kvarnemyrekullen kulle
    Solbärshögen rivet torp Kvarnemyremossen mosse
    Sollid rivet torp Kvarnen kvarntomt
    Solliden rivet torp Kvarnhålan kvarntomt
    Solliden rivet torp Kviströmehöljen grop
    Sollidkullen rivet torp Källdyhöljen fördjupning i bäck
    Sparrhultet hmd Källevallen åker
    Spelet rivet torp Kärrekullen kulle
    Stackängen rivet torp Kölnebäcken bäck
    Starlanda hmn Kölnegärdet åker
    Stela backe torp Kölnegärdet åker
    Steneryr hmn Kölnekullen kulle
    Steneryr, Södra bebyggelse Kölnekullen kulle
    Steneryr hmn Kölnelyckan åker
    Stenserud hmn Köttkullen kulle
    Stentorp rivet torp Ladberget berg
    Storehöjden rivet torp Ladkullen kulle
    Stommen hmn Laggorna åkrar
    Storängen riven hmd Lagårdsgärdet åker
    Styltarne hmd Lassekullen kulle
    Stylterud rivet torp Latra källa
    Sundet rivet torp Lerhålan grop
    Sälgön rivet torp Lerkällan damm
    Sättungen hmd Lerstycket åker
    Sörgården hmd Lerstycket leråker
    Sör-Starlanda hmd Lidtjärnet tjärn
    Sörsätebacken rivet torp Lilla bäck bäck
    Sörsäter hmn Lilla hag betesmark
    Takan rivet torp Lilla mosse mosse
    Tjuvhuset rivet torp Lillebräckan åker
    Torkered torp Lillegärdet åker
    Torpet rivet torp Lillegärdet åker
    Torpet hmd Lillegärdet åker
    Torpet rivet torp Lillegärdet åker
    Torpet rivet torp Lillekullen kulle
    Trakten rivet torp Lillekullen kulle
    Trekanten stugor Lindgrenestupet backe
    Trullpecketorpet rivet torp Linstycket åker
    Ugnen rivet torp Linstycket åker
    Ulvpassbo hmn Linstyckebacken backe
    Uppe i stugan hmd Lintjärnet tjärn
    Uppe i stugan hmd Lintjärnsmossen mosse
    Uppe i stugan hmd Lintjärnsåsen ås
    Urnäs hmd Ljungkullarna hagmark
    Valåsen hmd Ljungkullegrinden grind
    Vintermyr rivet torp Lottebroarna broar
    Vriuppetorpet rivet torp Lottedalarna dalar
    Åkerud bebyggelse Lottevallarna åkrar
    Åkerud hmn Lundshålet dal
    Åkerudkvarnen riven kvarn Lundshålet bäck
    Åsebo hmn Lundshålet backe
    Ängefallet hmd Lyckan åker
    Ängefället hmd Lyckan åker
    Ängefället hmd Lyckan åker
    Ängen hmd Långa plankorna åkrar
    Ängen hmd Långa vallar åkrar
    Ängen hmd Långa vallen åker
    Ängen rivet torp Långedalsbacken backe
    Ängkasen rivet torp Långedalsmossen mosse
    Ängkasen, Lilla hmd Långemossarna mossar
    Även rivet torp Långjorden åker
    Ödegården hmd Långjorden åker
    Ögården hmd Långjorden åker
    Öjemo rivet torp Långjorden åker
    Öjemo rivet torp Långrumporna åkrar
    Öje skog rivet torp Långvänderna åkrar
    Ön torp Långvänderna åkrar
    Österskogen avs. Långvänden åker
      Långvänden åker
      Långa vallar åkrar
      Madbråtsbäcken bäck
      Maden åker
      Maderna äng
      Madsjö sjö
      Marsjön sjö
      Mellanvänden åker
      Mobackemossen mosse
      Moltemyren myr
      Mon åker
      Mornerud åker
      Morneruddiket bäck
      Mosselyckan åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mosseplankorna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarna åkrar
      Myrarnebacken backe
      Myrehalmemossen mosse
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren skogsskifte
      Myrstyckena åkrar
      Mörtetjärnet tjärn
      Mörtetjärnskasen skogsskifte
      Mörtetjärnsmossen mosse
      Nerare kullen kulle
      Nilsekasen skogsskifte
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet förr åker, nu skog
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordhagarna åkrar
      Nordstarlandsbacken backe
      Nordsteneryrmaden äng
      Nordsteneryrmon skogsskifte
      Nordsteneryrsanden sandåker
      Nordängarna åkrar
      Nordängarna åkrar
      Nordängen åkrar
      Norsätebackarna backar
      Nya grind grind
      Nyckelspinnen åker
      Nycklemossarna mossar
      Nyckletjärn, St. tjärn
      Nygårdsbacken backe
      Nygårdsbäcken bäck
      Nygårdsberget berg
      Nygårdsgrinden grind
      Nygårdskullen kulle
      Nymanevallen åker
      Näselyckan åker
      Oceanen åker
      Odlingarna åkrar
      Odlingen åker
      Olssonelyckan åker
      Ormhöjden kulle
      Orredalen dal
      Parken åker
      Passbomossen mosse
      Pepparefläcken åker
      Pers vall åker
      Petters myrar åker
      Pinesund bäck
      Plankemossen mosse
      Plankorna åkrar
      Plankorna åkrar
      Predikestolarna stenar
      Prästön skogsskifte
      Pålarnegrinden grind
      Pämpeln tjärn
      Rabbelyckan åker
      Rabbeskogen skogsskifte
      Ramforsebäcken bäck
      Ramforsemyren myr
      Ranndalen åkrar
      Ranndalsbacken backe
      Ranndalsgrinden grind
      Ranndalsmossen mosse
      Ranndalsplankorna åkrar
      Ringelandsmossen mosse
      Ronsan äng
      Rumpen åker
      Runningarna åkrar
      Runningarna åkrar
      Runningen, Nerare åker
      Runningsvallen åker
      Rutan åker
      Ryssekle(v)en backe
      Rågbrottshålan äng
      Råggärdsbacken backe
      Räveberget berg
      Rävehagen åker
      Räverud åker
      Räverud åkrar
      Rännegatan väg
      Rävegropen grop
      Räveplankan åker
      Rävestycket åker
      Rävön åker
      Rösegrinden grind
      Rösemossen mosse
      Rösnäs ängsmark
      Salpetersbron bro
      Sandarna sandåkrar
      Sandarna sandåkrar
      Sandarna sandåkrar
      Sandarna åkrar
      Sandarna åkrar
      Sandarna sandåkrar
      Sandekullen kulle
      Sandkullen kulle
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden åker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sanden sandåker
      Sandhagen sandåker
      Sandvadet vad
      Sextondedelsskogen skogsskifte
      Sikarna åkrar
      Siken åker
      Siken åker
      Sjöskogen skogsskifte
      Sjöskogen skogsskifte
      Skiljarebacken backe
      Skogedammen damm
      Skogskolemossen mosse
      Skogängen skogsskifte
      Skottan åker
      Skogsbolegrinden grind
      Skogsgrinden grind
      Skojarevallarna åkrar
      Skottekullen kulle
      Skottemossen mosse
      Skottemyrekullen kulle
      Skogeplankorna åkrar
      Skottan åker
      Skottemossen mosse
      Skuggetorpsbron bro
      Smörhålsgrinden grind
      Smedjegärdet åker
      Smedjekullen kulle
      Smedjekullen kulle
      Smedjekullen kulle
      Smedjelyckan åker
      Smedjestycket åker
      Småkullarna skogsskifte
      Smörhålan myr
      Snapeln vattenpöl
      Svärarestycket åker
      Snöromsdapen vattenpuss
      Somyren åker
      Sparrhultedyt källa
      Sparrhultegrinden grind
      Spelekullarna kullar
      Spislyckan åker
      Spelelyckan åker
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Stenrabben äng
      Stenserudgärdet åker
      Stenserudgärdet åker
      Stenserudklövern åker
      Stenkasekullen kulle
      Steneryrbräckan backe
      Steneryrgrinden grind
      Steneryrgärdet åker
      Steneryrsmossen mosse
      Steneryrsanden sandåker
      Stjärnevallarna åkrar
      Stenhagen åker
      Stenkasebron bro
      Stenvasen bro
      Stenöarna kullar
      Stora berget berg
      Stora bäck bäck
      Stora furan jättefura
      Stora hag betesmark
      Stora lyckan åker
      Stora milan kolbotten
      Stora stenen stenblock
      Storekullen kulle
      Storemyren myr
      Storgärdskullen kulle
      Stommekullen kulle
      Stommekullen kulle
      Storängemon skogsskifte
      Storängsgärdet åkrar
      Stupet brant
      Stutekroken åker
      Styggedal dal
      Stylterudmossen mosse
      Sumparna slåttermark
      Svartebäck bäck
      Svenslyckan åker
      Säckan sank åker
      Säckorna mader
      Säcka stycket åker
      Sälgedalen dal
      Sörgärdet åker
      Sörgärdet åker
      Sörsätebacken backe
      Sörsätebäcken bäck
      Sörsätegrinden grind
      Sörsätemossen mosse
      Tjuvedalskullen kulle
      Tjuvekistan grotta
      Tjuvekistan grotta
      Tomterna äng
      Torpet åker
      Torpängen åker
      Traktehultet skogsskifte
      Traktemossen mosse
      Trantjärnet tjärn
      Trekanten åker
      Trons dy källa
      Trädgårdslyckan åker
      Trädkullen kulle
      Trättarekasen ängsmark
      Trättarekullarna kullar
      Trättarevallarna åkrar
      Tunet beteshage
      Tungrindekullen kulle
      Tures kantorar äng
      Tvättestöman bäck
      Töftekullen kulle
      Uddevallskullen kulle
      Ulvegropen grop
      Ulvestenen kulle
      Undare backen backe
      Underlännet åker
      Under tunet åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Unäsedalen dal
      Unäsekullarna kullar
      Uppare kasen hagmark
      Uppe vid björken åker
      Uppare kullen kulle
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarna åkrar
      Vallarnebron bro
      Vallarnegrinden grind
      Vallen åker
      Vallen åker
      Vallen åker
      Vallen åker
      Valåsarna skogskifte
      Valåsekullen kulle
      Valåselyckan åker
      Vasslebäckebron bro
      Vasslebäcken bäck
      Vasslebäckestycket åker
      Väreberget berg
      Vänden åker
      Västerängarna skogsskifte
      Västerängen åkrar
      Åkeruddalen dal
      Åkerudstycket åker
      Åkerudstycket åker
      Åland mader
      Ålyckan åker
      Åmotan bäcksammanflöde
      Åsarna skogsskifte
      Åsebomossen mosse
      Älvelyckan åker
      Älvemaderna mader
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna ängsmark
      Ängebacken backe
      Ängefällegärdet åker
      Ängegrinden grind
      Ängen åker
      Ängkasekullarna kullar
      Ängkasemossen mosse
      Ängkasemossen mosse
      Ängkasen åker
      Ängkasetjärnet tjärn
      Ättehögarna högar
      Ögårdarna åkrar
      Ögårdsgatan väg
      Ögårdsgärdet åker
      Ögårdsbäcken bäck
      Ögårdsmon skogsskifte
      Ögårdsmossen mosse
      Öjemon åker
      Öje mosse mosse
      Ön kulle
      Ön åker
      Överlännet åker
      Övervänden åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.